fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 11 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

ความหมายของโหราศาสตร์

โหราวิทยา-อารัมภบท

080219 Planets Life Big

โดย อาจารย์รัตน์-ศิระ นามะสนธิ

การศึกษาโหราศาสตร์ให้ได้ความรู้ที่ลึกซึ้งนั้น จำเป็นต้องพยายามทำความเข้าใจในหลักการโหราศาสตร์ให้แจ่มแจ้ง ทฤษฎีต่างๆทางโหราศาสตร์กำหนดใว้ให้เป็นเครื่องมือ ค้นคว้าตรวจสอบอิทธิพลของดาวเคาระห์ที่สำแดงปรากฏการณ์ต่อพื้นปฐพี เรื่องนี้บางคนยอมรับว่าความเป็นไปของชีวิติสัมพันธ์กัความเคลื่อนไหวของเหตุผลลึกลับในจักรวาล เช่นในความหมายของโชคดี โชคร้ายส่วนบุคคล ความเจริญรุ่งเรืองและตกต่ำของอาณาจักร ความเจริญและความเสื่อมเสียในความปรารถนาในความก้าวหน้าของมนุษย์ ทั้งความวิวัฒนาการและความทรุดโทรมของศิลปะ,วิทยา,วรรณกรรมและปรัชญา บางคนปิดหูหลับตาปฎิเสธความสัมพันธ์ไม่ว่าทางใดใด ที่มีอยู่จริงในระหว่างประชากรของดลกกับดาวเคราะห์ ความจริงที่ปฎิเสธเป็นเพราะผู้นั้นมีจิตใจเป็นอคติทำให้เกิดความลำเอียง ความรังเกียจเดียดฉันท์ และความหลงยึดถือ การพิจารณาตรวจสอบด้วยความไม่มีอคติเท่านั้นที่จะสามารถให้ได้เห็นคุณค่าของความเป็นจริง ที่แฝงอยู่ของเขตของวิทยาการแต่ละอย่าง คนฉลาดบางคนผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่พยายามขัดแย้งเพราะมีมูลเหตุเพียงมีอคติหรือความลำเอียงในจิตใจ ด้วยการโต้แย้งหลักฐานที่เสนอด้วยความเป็นจริง ก่อนได้ศึกษาทฤษฎีและความเข้าใจในกฏหลักต่างๆกันแล้ว การวินิจฉัยในเรื่องของโหราศาสตร์ การลงความเห็นภายหลังการตรวจสอบทฤษฎี และขั้นสุดท้ายด้วยการทดลองปฏิบัติตามแนวทางของทฤษฎี จนเป็นที่พอใจเสียก่อน ไม่มีวิทยาหรือศิลปะใดใดที่น่าสนใจในการให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ในการช่วยเหลือทางศีลธรรมและความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุได้มากว่าวิทยาการสูงสุดด้านโหราศาสตร์  วิทยการนี้เป็นวิทยากรเก่าแก่ที่สุดของวิทยาการทั้งมวล ที่เจริญรุ่งเรืองเต็มที่ในดินแดนภารตะมาหลายพันปีมาแล้ว

Planetsนักวิทยาศาสตร์และผู้ที่มีความรู้ทางดาราศาสตร์สมัยนี้ยิ้มเยาะโหราศาสตร์และไม่ยอมรับความดูหมิ่นอย่างที่สุดคิดเห็นไปในทางเป็นของเลวทรามและคิดเห็นว่าความเห็นของตนเป็นฝ่ายที่ถูกต้องเสมอด้วยความทนงตนและความงมงาย วิธีชีแจงสั่งสอนของบุคคลจำพวกนี้เปิดเผยดีและวิจัยด้วยความยุติธรรมและเหตุผล แต่เมื่อถูกแนะนำให้รู้จักโหราศาตร์กลับแสดงความหลงวิชาที่ตนรู้อย่างรุนแรง

โหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สามารถที่ให้คำพยากรณ์ล่วงหน้าได้โดยอาศัยมูลฐานการเคลื่อนไหว โดยปกติวิสัยของดาวเคราะห์ที่สำแดงให้เห็นปรากฏการณ์ในเรื่องโชคดีโชคร้ายของบุคคล เคาระห์กรรมของอาณาจักร แผ่นดินไหว โรคร้ายแรง ภูเขาไฟระเบิด และเหตุอุบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์บนพื้นปฐพี คำว่าโหราศาสตร์เป็นภาษาสันสกฤตหมายความว่า “ศาสตร์ที่กล่าวถึงเรื่องของเวลา” และเรียกว่า “โชยติษ” หรือความรู้ที่ให้ความสว่างแก่มนุษย์

ผู้มีจิตใจปกติจะปฎิเสธอิทธิพลของดาวเคาระห์ที่สำแดงอำนาจแก่มนุษย์ นในเรื่องของความปิดกั้นและการให้ความสะดวกแก่การดำรงชีพต่อไปในแนวทาง  ประการของชีวิตมนุษย์ คืออุปนิสัย ลักษณะ ความคิด และพละกำลังในความปรารถนา

เป็นที่รู้แจ้งทั่วไปว่า ให้ห้วงจักรวาลมีอิทธิพลธรรมชาติที่แน่นอนอย่างหนึ่งแผ่สร้านปกคลุมอยุ่ไปทั่ว และปฐพีที่เราอาศัยอยู่นี้ก็อยู่ภายใต้อิทธิพลลี้ลับและเคลื่อนไหวอยู่เสมอนี้ด้วยการสร้าง การบำรุงรักษาและการทำลาย การเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของกาลเวลา ซึ่งเป็นผลลัพท์ของอิทธิพลทางธรรมชาติในจักรวาล

ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาลในระบบดวงดาวบนท้องฟ้า ดาวเคราะห์และดาวนักษัตรหลากหลายอยู่ภายใต้อิทธิพลรังษีของดวงอาทิตย์

การโคจรของดวงอาทิตย์เป็นมูลเหตุให้มีการเปลียนแปลงฤดู การให้ความเจริญงอกงามแก่เมล็ดพันธ์พืช และการเจริญเติบโตของสัตว์อ่อน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆบนพื้นพิภพ

ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากที่สุด และสำแดงอิทธิพลเหนือพิภพมากมาย เช่นการขึ้นลงของน้ำในแม่น้ำและทะเลตลอดจนพฤษชาติ สัตว์ และมนุษย์ล้วนแล้วได้รับการเปลี่ยนแปลงเพราะอิทธิพลของจันทร์มากน้อยดีร้ายอย่างไร สุดแท้แต่คราวที่จันทร์เป็นจันทร์แรมและจันทร์ที่เป็นข้างขึ้น

Eclipsediamondringดังนั้นเป็นความแน่นอนโดยไม่เปลี่ยนแปลงที่วัตุธรรมชาติทั้งมวล ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของความเลื่อนไหวของดาวเคาระห์ในเวหา และมีใช่เพียงแต่เท่านี้ อิทธิพลนี้ยังครอบคลุมถึงความเจริยในการงอกของเมล็ดพืช และความเจริญสมบูรณ์ของทารกและสัตว์อ่อนในครรภ์ด้วย จะเป็นผลดีร้ายมากน้อยอย่างไร สุดแต่ปริมาณและคุณภาพของอิทธิพลในขณะเวลาตั้งครรภ์

โหราศาสตร์ไม่ใช่ศาสตร์ในเรื่องโชคลาง เวทมนต์ ลายมือและการเสี่ยงทาย โหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่แปลความหมายของโชคเคาระห์ปัจจุบันและอนาคตจากผลอดีตกรรมของบุคคล ซึ่งหมายโดยที่สถิตย์ของดาวเคาระห์ในเวลาเกิด

ผู้ใดรู้ความจริงในเรื่องอิทธิพลของดาวเคาระห์ จะสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าในลักษณะของจิตใจ และร่างกายของบุคคลตลอดจนโชคร้ายที่คอยให้ผลในอนาคตและการดำรงชีพได้อย่างถูกต้องถ้าได้รู้เวลาเกิดที่แน่นอน

เมื่อผู้ใดได้รู้ผลของอดีตกรรมของตนได้อย่างถูกต้อง ก็อาจจะสร้างพฤติกรรมหรือปรับปรุงจิตใจและร่างกายให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ชี้หมายอย่างกว้างขวาง อิทธิพลของดาวเคาระห์เพื่อต่อสู้ระยะที่เป็นผลร้ายต่อชีวิตให้เบาบางลง ความปรารถนาของบุคคลไม่มีขอบเขตจำกัด แต่ถ้าความปรารถนานั้นเป็นความปรารถนาที่ต้องการความสุขในชีวิตจากสิ่งที่ไกลจากเหตุผลของธรรมะ ผู้นั้นก็ไม่สามารถเข้ถึงคุณค่าในเนื้อแท้ของการบรรเทาทุกข์ จะไม่มีความสุขและขาดความก้าวหน้าในการดำรงชีวิต “คนโง่ย่อมตกเป็นทาสของอิทธิพลแห่งดาวเคาระห์ ส่วนคนฉลาดเตรียมพร้อมเสมอที่จะต่อสู้ยับยั้งผลของอิทธิพลนั้นให้บรรเทาเบาบางลง