fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 11 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

UttaraKalamrid

หนังสือคู่มือโหราวิทยาคัมภีร์อุตตรกาละมฤต รจนาโดยมหากวีกาลิทาสในราชสำนักวิกรมมาทิตย์ คุณค่าอันยิ่งใหญ่ของคัมภีร์เล่มนี้โดยแต่งเป็นโศลกอธิบายความรู้ในทางโหราศาสตร์ โดยแบ่งเป็นหลายบทดังนี้
บทที่ ๑ เวลาเกิด ดาวเคราะห์ ภวะ ฯลฯ  อธิบายการเกิดของมนุษย์ ,การตรวจสอบนักษัตรกำเนิดและเพศ,ดูทิศ สถานที่และตำแหน่งห้องคลอด จากเวลาตกฟาก,พยากรณ์ผู้ช่วยเหลือในการทำคลอด ทั้งในห้อง นอกห้อง น้ำมันในตะเกียง และทิศของประตูห้องคลอด

 gnaneshwar


บทที่ ๒ กำลังดาวเคราะห์จากมูลฐานต่างๆ
อธิบายกำลังของดาวเคราะห์จากระบบ"ษัฑพละ",ดาวคู่มิตรศัตรู,ดาวเจ้าราศี,สัปตวรรค,จุดบรมอุจน์-บรมนิจน์,กำลังของดาวพักร,เจ้าโหรา ตรียางค์ นววางศ์ ทวาทศางศะ ตรึมศางศะ ฯลฯ
บทที่ ๓ อายุรทัย อธิบายดวงกำเนิดที่ทำให้อายุสั้นหรืออายุยืน
บทที่ ๔ ดาวเคราะห์ในเรือนและผล อธิบายผลดีร้ายของดาวเคราะห์ที่สถิตย์ในเรือนต่างๆ และโยคเกณฑ์พิเศษ
บทที่ ๕ ความหมายของเรือนและดาวเคราะห์ อธิบาย ความหมายของเรือนทั้ง 12 เรือนและความหมายของแต่ละดาวเคราะห์ต่างๆโดยละเอียด
บทที่ ๖ ทศาและผล อธิบายการเสวยอายุของดาวเคราะห์ที่ให้ผลดีร้ายในมหาทศาและอนุทศา โดยใช้ระบบวิมโษตรีทศา อีกทั้งอธิบายสถานะของดาวเคราะห์ในการเสวยอายุทั้ง 9 สถานะ (อวัสถา)
บทที่ ๗ ปรัศนศาสตร์ หรือวิชาจับยามหรือกาลชาตา ในกรณีไม่มีดวงชาตาหรือไม่มีเวลาเกิด และความรู้อื่นๆ
บทที่ ๘ ปกิณณะกะ รวมพิธีกรรมแบบโบราณ เช่น พิธีขอลูก และวิชาฤกษ์ยาม(มุหูรตะ) เช่นหาฤกษ์แต่งงาน ฯลฯ
และบันทึกท้ายเล่มเป็นคู่มือโหราวิทยาอธิบายความรู้และแสดงตัวอย่างของโศลกต่างๆออกมาให้เข้าใจได้ง่าย

มีหลายคนสอบถามผมถึงการศึกษาโหรฯภารตะ และมีตำราเล่มไหนที่ควรอ่านสำหรับเป็นพื้นฐาน ผมก็เลยแนะนำหนังสือเล่มนี้ไป ซึ่งหนังสือเล่มนี้เพียงเล่มเดียวหากอ่านและทำความเข้าใจได้ ท่านก็จะสามารถเข้าใจหลักการและทฤษฎีของโหราศาสตร์ภารตะได้เป็นอย่างดี และเป็นการปูพื้นฐานสำหรับศึกษาในขั้นสูงต่อไป

ซึ่งคัมภีร์นี้ถือเป็นคัมภีร์ที่เปิดเผยวิทยาการอันยิ่งใหญ่ของโหราศาสตร์ที่ยังไม่มีผู้ใดเปิดเผยมาก่อน แต่การศึกษาคัมภีร์นี้ ผู้ศึกษาต้องมีพื้นฐานทางโหราศาสตร์มาก่อน จึงจะสามารถเข้าใจได้ง่าย
ฉบับแปลโดย บัณฑิตภูษณ ว. สุพรหมัณนสัสตรี  บี.เอ. และ ม. รามกฤษณภัตตรวจทาน อ.รัตน์-ศิระนามะสนธิ พากย์ไทย
ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ โหราเวสม์(เล่มละ ๓๐๐ บาท)  http://www.horawej.com/