Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

08 Pushya Nakshatra

 
ดวงชาตาภายใต้อิทธิพลของดาวฤกษ์ ปุษยะนักษัตร (กลุ่มดาว Delta Cancri)

เป็นลำดับที่ 8 แห่งจักรราศี ระยะห่างระหว่าง 3 องศา 20 ลิปดาถึง 16องศา 40 ลิปดาในราศีกรกฏ  ครบทั้ง4นวางค์บาทฤกษ์สถิตย์ในราศีกรกฏ ซึ่งเป็นราศีทวารแม่ธาตุน้ำ  และมีดาวจันทร์ธาตุน้ำเป็นเกษตรขณะเดียวกันดาวเสาร์ดาวแห่งความแห้งแล้งกลับเป็นดาวเจ้าฤกษ์นี้

ดังนั้นผู้ที่เกิดอยู่ในฤกษ์นี้มักจะมีบุคลิกลักษณะบางอย่างที่แตกต่างและตรงข้ามกันอย่างมาก  ในขณะที่เจ้าชาตาที่เป็นชายจะมีรูปร่างที่ผอมสูง  ส่วนชาตาที่เป็นหญิงมักจะมีรูปร่างเตี้ยและมีใบหน้ารูปใข่คนเกิดภายใต้ฤกษ์นี้มักจะแสดงความนึกคิดที่ไม่เปิดเผย  และไม่ต้องการที่จะคบหาสมาคมกับใครง่ายๆจนกว่าคนๆนั้นจะได้ผ่านการตัดสินคัดเลือกหรือลองคบหาในระดับหนึ่งก่อน

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าตำรวจที่เกิดภายใต้ฤกษ์นี้มักจะเที่ยวยุ่งวุ่นวายวางอำนาจบาทใหญ่กับคนอื่นๆโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่การงาน

ตรงกันข้ามหากคนที่เกิดภายใต้ฤกษ์นี้มีดาวอังคารหรืออาทิตย์ในดวงชาตาเข้มแข็ง มักจะให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลและเคารพกฏหมาย และเชื่อว่าจะต้องไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย

โดยทั่วไปเจ้าชาตามักจะชอบคำสรรเสริญเยินยอ  และไม่ชอบฟังคำตำหนิหรือแนะนำจากผู้อื่น คำว่า”ปุษยะ”แปลว่าเข้มแข็งและมีอำนาจ  ดังนั้นเจ้าชาตาที่เกิดภายใต้ฤกษ์นี้มักมีใบหน้าที่ดูเคร่งขรึมในช่วงวัยเด็ก  และสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ตั้งแต้อายุยีสิบต้นๆ ความมีอิสระเสรีอย่างเลยเถิดในวัยช่วงต้นของชีวิตสอนให้รู้จักความสำคัญของการเชื่อมั่นในตนเอง  ด้วยเหตุนี้เจ้าชาตาก็จะได้เป็นตัวของตัวเองและไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครอีกต่อไปในช่วงหลังวัยกลางคนไปแล้ว  อายุและวัยที่ผ่านพ้นไปทำให้เจ้าชาตาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆได้เองและมีประสบการณ์มากขึ้นโดยไม่จำเป็นที่ต้องผ่านการศึกษาที่เป็นแบบแผนในโรงเรียนหรือสถาบัน ใดใด

และถ้าหากจะเลือกด้านการศึกษา เจ้าชาตามักจะเลือกเรียนในด้านศิลปหรือวิชาชีพทางธุรกิจมากกว่าสาขาอื่นใด

คนที่เกิดภายใต้ฤกษ์นี้ ควรจะได้รู้ถึงจุดเด่น(ความเข้มแข็ง)และจุดเสีย(ความอ่อนแอ)ของตนเองก่อนที่จะพิจารณาเลือกอาชีพ สายงานหรือการลงทุน หรือกระทำการเสี่ยงใดใด   พฤติกรรมใดของเจ้าชาตาที่เหมาะสมกับงานทีต้องการลักษณะอย่างนั้น จะทำให้เจ้าชาตาเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน  แต่อย่างไรก็ตามเจ้าชาตาก็จะเป็นคนทำงานแบบกระวนกระวายลุกลี้ลุกลนด้วยเช่นกัน    ซึ่งอาจเป็นเพราะโดยสันดานธรรมชาติและคุณภาพของเสาร์ในชาตา  และเมื่อเจ้าชาตากระทำการบางอย่างอย่างใจจดใจจ่อและไม่ยอมที่จะเลิกอย่างง่ายๆลงกลางคันเมื่อต้องปรสบพบกับความล้มเหลว

สำหรับการทำงานร่วมกับผู้อื่น เจ้าชาตามักจะสงวนท่าทีที่กระทำหรือไม่กระทำการนั้นตามอำเภอใจตน อย่างไรก็ตามผลของมันที่ออกมามักจะห่างไกลจากความคาดหวังและความเป็นจริงด้านชีวิตครอบครัว เจ้าชาตามักจะชอบอาศัยอยู่กับครอบครัวพ่อแม่พี่น้อง  และก็มักจะอาศัยอยู่ห่างไกลจากที่ทำมาหากินหรือมีบ้านห่างจากที่ทำงานมากๆ

ประสบการณ์จากความยากลำบากในชีวิต  สอนให้เจ้าชาตาอยากเลือกคู่ครองที่มีความเป็นตัวเองตัวเองมากเท่ากับที่เจ้าชาตารู้สึกเป็น

ด้านสุขภาพ  มักจะมีปัญหาด้านฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโตและการย่อยอาหาร โรคผิวหนัง โรคหืดและหวัดเรื้อรัง วัยเด็กระหว่างอายุ 20 ปีลงมามักจะประสบปัญหานี้มากขึ้น

สำหรับท่านที่ต้องการทราบว่าดาวจันทร์ในดวงชาตา เสวยฤกษ์หรือนักษัตรอะไรใน 27 นักษัตร แต่ไม่รู้วิชาโหราศาสตร์ กรุณาอ่านวิธีดูที่นี่ https://www.astroneemo.net/index.php/2016-08-07-05-21-50/2016-09-26-02-29-18/48-2010-01-16-09-07-01/1334-2013-03-12-10-40-58.html