Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

20 Purva Ashada Nakshatra

 
ดวงชาตาภายใต้อิทธิพลของดาวฤกษ์ปูรพาษาฒนักษัตร เป็นนักษัตรลำดับที่ 20 แห่งจักราศี มีระยะระหว่าง13°-20'  ถึง 26°-40' องศาในราศีธนูซึ่งเป็นราศีของดาวพฤหัส ดาวศุภเคราะห์แห่งโชคและปัญญา ส่วนดาวศุกร์เป็นดาวประจำนักษัตรนี้ บุคคลผู้เกิดภายใต้นักษัตรนี้ จะมีรูปร่างสูง มีความเฉลี่ยวฉลาด ท่าทางน่าเชื่อถือ มักชอบโต้คารมกับคนอื่นๆเสมอเพื่อแสดงทรรศนะทางปัญญาของตนเอง และถ้าหากในดวงชาตามีดาวพุธไปสถิตอยู่ในราศีศัตรู จะทำให้เจ้าชาตากลายเป็นโลเลสองจิตสองใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆจะทำให้เจ้าชาตาตัดสินใจผิดผลาด
 


และถ้าหากในดวงชาตามีดาวอังคารเข้มแข็งจะทำให้เจ้าชาตากลายเป็นชอบโต้เถียงปะทะคารมกับผู้อื่น และเป็นดื้อดึงไร้เหตุผล ชอบละเลาะวิวาท เป็นอันธพาล เจ้าชะตาจะมีเพื่อนสนิทได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนคนนั้นรู้จักวิธีการเอาชนะอารมณ์อันไร้เหตุผลของเจ้าชะตาได้เท่านั้น  

หากเจ้าชาตาเป็นผู้หญิงจะเป็นรอบคอบและรู้จักพิจาณราหาเหตุหาผลในสิ่งต่างๆทุกๆขั้นตอนของการการทำ มีความเฉลียวฉลาด เป็นผู้นำในทุกองค์ที่เจ้าชาตาอยู่
โดยปกติและคนเกิดภายใต้นักษัตรนี้มักจะเป็นเคร่งศาสนา เกรงกลัวต่อปาปกรรม หากในดวงชาตามีดาวศุกร์สัมพันธ์ดีกับดาวพุธก็จะทำให้เจ้าชาตาเป็นกวีที่มีความสามารถ นอกจากนี้หากเจ้าชาตาล่วงพ้นวัดกลางคนไปแล้วก็จะเกิดความสนใจในศิลป วัตถุโบราณ ดนตรีศิลป์ จิตวิญญาณ และวิทยาการลี้ลับต่างๆ
ในด้าครอบครัว เจ้าชาตาจะมีครอบครัวที่ดีอยู่ร่วมกันอย่าผาสุก และถ้าหากมีดาวเสาร์อยู่ในภพที่ 7 จากดวงชาตาก็จะทำให้เจ้าชาตาแต่งงานช้า สุขภาพของคนเกิดภายใต้นักษัตรนี้มักจะมีปอดที่อ่อนแอและเป็นโรคเกียวกับปอด

สำหรับท่านที่ต้องการทราบว่าดาวจันทร์ในดวงชาตา เสวยฤกษ์หรือนักษัตรอะไรใน 27 นักษัตร แต่ไม่รู้วิชาโหราศาสตร์ กรุณาอ่านวิธีดูที่นี่ https://www.astroneemo.net/index.php/2016-08-07-05-21-50/2016-09-26-02-29-18/48-2010-01-16-09-07-01/1334-2013-03-12-10-40-58.html