fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 12 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

Jataka Parijata chapter 9 Slok 68 80

คัมภีร์ปาริชาตชาดก บทที่ ๙ ผลดีร้ายของดาวจันทร์ โศลกที่ ๖๘-๘๐

 

โทษของดิถี

โศลกที่ ๖๘-๖๙

            ในการที่จันทร์ผ่านนักษัตรหนึ่งนักษัตรใด ท่านให้คำนวณเวลาทั้งหมดแล้ว แบ่งออกเป็น ๓๖ ส่วนเท่าๆกัน เพื่อเอามาคิดทำนายโดยอาศัยหลักต่อไปนี้

             ผู้ใดเกิดในเวลาแรม ๑๔ ค่ำ จันทร์อยู่ในนักษัตรต่างๆตามเวลากำหนดดังต่อไปนี้จะมีผลร้ายดีคุณโทษต่างๆกัน

             ๖  ส่วนแรก       ผาสุขรุ่งเรือง

             ๖ ส่วน ที่ ๒       พ่อจะวิบัติหรือตาย

             ๖ ส่วนที่ ๓        แม่จะวิบัติหรือตาย

             ๖ ส่วนที่ ๔        พี่ชายของแม่  ลุงจะวิบัติหรือตาย

             ๖ ส่วนที่ ๕        พี่ชายของเด็กวิบัติหรือตาย

              ๖ ส่วนสุดท้าย     เด็กที่เกิดมาจะวิบัติหรือตาย  ฯ

 

โศลกที่ ๗๐-๗๑

            ในการที่มนุษย์ตลอดจนช้างม้าวัวควาย ฯลฯ เกิดมาแล้วตายในเร็ววัน ท่านว่าเกี่ยวกับจันทร์เป็นส่วนใหญ่ จึงได้จำกัดความเห็นลงไปในวันอามาวสี   หรือ วันแรม ๑๕ ค่ำ ให้คอยสังเกตดูพระจันทร์ที่ขึ้นมาพร้อมๆกับอาทิตย์ในวันนั้นทางทิศตะวันออก เพราะถ้าจันทร์มีองศามากกว่าอาทิตย์และมีกรันติคือเอียงจากอาทิตย์มาก แม้ในวันแรม ๑๕ ค่ำ เราอาจเห็นจันทร์ได้ลางๆในเวลาก่อนอาทิตย์อุทัยเล็กน้อย

             ถ้าในแรม ๑๕ ค่ำวันใด  มองไม่เห็นจันทร์ถนัดในวันนั้น สัตว์อะไรก็ตามตลอดจนมนุษย์เกิดมามักไม่รอดและมีอายุสั้น ตรงข้ามถ้าในแรม ๑๕ ค่ำ ตอนเช้าสังเกตด้วยตาเปล่าเห็นแสงของจันทร์บ้างหรือมองเห็นจันทร์พอเป็นดวงถึงไม่ชัดนักแต่ก็พอแน่ใจว่าเป็นจันทร์ ในวันนั้นสัตว์ตลอดจนมนุษย์เกิดจะไม่ตายถึงจะมีวิบัติแต่ก็ไม่มากมายอะไร

             ท่านยังให้ความเห็นแถมท้ายไว้ว่าเกี่ยวกับการตายของมนุษย์หรือสัตว์ที่กล่าวมานี้ สัตว์หรือมนุษย์เพศชายตายมากกว่าเพศหญิง  ฯ

                                         

โยคที่ให้โทษ

โศลกที่ ๗๒

             ถ้าเด็กเกิดมามีจันทร์ในชะตา เสวยนักษัตรอันเดียวกับจันทร์ในชะตาของบิดาหรือจันทร์ในชะตาของเด็กที่เกิดมา เสวยนักษัตรที่ ๑๐ นับจากนักษัตรที่จันทร์เสวยในชะตาบิดา ท่านว่าในกรณีเช่นนี้ พ่อจะวิบัติหรือตาย

             ถ้าเด็กเกิดมามีตำแหน่งจันทร์อยู่ในนักษัตรที่จันทร์สถิตในชะตาของบิดาและยังอยู่ในนวางค์เดียวกันอีกด้วย ท่านว่าพ่อของเด็กจะตายในวันเด็กนั้นเกิด ฯ

โศลกที่ ๗๓

            เด็กที่เกิดในโยคมุสล หรือมุทคร จะทำให้สิ่งที่ดีเด่นทุกๆประการในดวงชะตาหมดสิ้นไป จะมีแต่ความระทมทุกข์และความวิบัติเหลืออยู่

            ถ้าเด็กเกิดในวิษฏิการน    จะเป็นคนอนาถายากจนเข็ญใจ ไม่มีที่พึ่ง ไม่มีใครอุปถัมภ์ค้ำชู

           ถ้าเด็กเกิดในเวลาตรงกับคุลิกะ จะมีมือเท้าพิการ  ไม่สมประกอบ  ฯ

 

โศลกที่ ๗๔

            ผู้ใดเกิดในริตกดิถี จะเป็นหมัน  ริตกดิถี ได้แก่ จตุรถี  นวมี และ จตุทศี

            ผู้ใดเกิดอยู่ในเวลายมกัณฏภ  จะเป็นคนพิการ

            ผู้ใดเกิดในนักษัตรที่บาปเคราะห์โคจรร่วมอยู่ด้วย  จะไม่สมบูรณ์  เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ

 

โศลกที่ ๗๕

            ถ้าเด็กเกิดมาลัคนากุมพระเคราะห์ ๑ ดวง แต่ลัคนานั้นไม่ได้รับแสงจากพระเคราะห์ใดๆอีกเลย เด็กที่เกิดมานั้นท่านว่าต้องให้เป็นลูกเลี้ยงของผู้อื่นเสีย  ขืนเอาไว้บิดาจะวิบัติ

           ถ้าเด็กเกิดมาได้ วัยติปาตโยค จะมีอวัยวะพิการด้วยประการต่างๆ

           ถ้าเด็กเกิดมาได้ ปริฆโยค เด็กนั้นจะถึงแก่ความตาย ฯ

โศลกที่ ๗๖

            ถ้าเด็กเกิดมาได้ ไวธฤติโยค  พ่อจะวิบัติหรือตาย

            ถ้าเด็กเกิดมาได้ วิษกัมภโยค จะทำให้ฉิบหายทรัพย์สมบัติ

            ถ้าเด็กเกิดมาได้ ศูลโยค  จะเป็นโรคลำไส้ ขี้โรค

            ถ้าเด็กเกิดมาได้ คัณฑะ จะเป็นโรคคอพอก  ฯ

โศลกที่ ๗๗

            ถ้าเด็กเกิดออกมามีฟันในปาก  ท่านว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องของเด็กคนนั้นจะเกิดวิบัติล้มตายกันสิ้น ภายในเวลา ๒ ถึง ๔ เดือน

           บางท่านให้ความเห็นว่า เด็กที่เกิดมามีฟัน พ่อจะตายภายใน ๖ เดือน แต่ถ้าพ่อแม่ พี่น้อง ฯลฯ ไม่เกิดมีการวิบัติใดๆ และพ้นเวลาที่กำหนดไปแล้ว จะมีความเจริญรุ่งเรืองเต็มไปด้วยความผาสุขกันทั้งตระกูล  ฯ

                                             

นักษัตรต่างๆที่ให้โทษนับจากจันทร์

โศลกที่ ๗๘-๘๐

            ท่านให้พิจารณาว่าจันทร์ในชะตานั้นสถิตอยู่ในนักษัตรใด ให้นับนักษัตรนั้นเป็นนักษัตรที่ ๑ และมีชื่อเรียกเฉพาะทุกๆนักษัตรจนครบ ๒๗ นักษัตร นักษัตรที่กล่าวนามไว้ต่อไปนี้เป็นนักษัตรที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษโดยนับจากจันทร์ในชะตาเป็นต้นไป ถ้ามีบาปเคราะห์อยู่ในนักษัตรเหล่านี้ เด็กที่เกิดมาจะวิบัติและตายได้ ถ้ามีศุภเคราะห์อยู่ก็จะให้ผลในทางดี

๑.ชนมรักษ         นักษัตรที่จันทร์สถิตในชะตา

๒.กรรมรักษ        นักษัตรที่ ๑๐ นับจากนักษัตรที่จันทร์สถิต

๓.สันฆาติก หรือ สำฆาติก เป็นนักษัตรที่ ๑๖ นับจากจันทร์

๔.สมุทาย    เป็นนักษัตรที่ ๑๘ นับจากจันทร์

๕.อาธาน    เป็นนักษัตรที่ ๑๙ นับจากจันทร์

๖.ไวนาศิก   เป็นนักษัตรที่ ๒๓ นับจากจันทร์

๗.ชาติ        เป็นนักษัตรที่ ๒๕ นับจากจันทร์

๘.เทศ        เป็นนักษัตรที่ ๒๖ นับจากจันทร์

๙.อภิเษก   เป็นนักษัตรที่ ๒๗ นับจากจันทร์   ฯ