Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

Jataka Parijata chapter 8 Slok 103 105

คัมภีร์ปาริชาตชาดก บทที่ ๘  ผลของพระเคราะห์ที่ได้ตำแหน่งมูละตรีโกณและเกษตร

โศลกที่ ๑๐๓

ถ้าอาทิตย์ได้ตำแหน่งมูละตรีโกณ จะเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์ มีผู้คนยำเกรง มีอำนาจในตัว

ถ้าจันทร์ได้ตำแหน่งมูละตรีโกณ จะเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวย มีความผาสุข อยู่ดีกินดีราบรื่น

ถ้าอังคารได้ตำแหน่งมูละตรีโกณ เป็นคนเจ้าโทสะ ฉุนเฉียวเกรี้ยวกราด แต่มีความเมตตา โอบอ้อมอารี

ถ้าพุธได้ตำแหน่งมูละตรีโกณ เป็นคนร่ำรวยทรัพย์สมบัติมาก ธรรมะธัมโม

ถ้าพฤหัสบดีได้ตำแหน่งมูละตรีโกณ เป็นที่ถูกใจและโปรดปรานของราชา มีผู้คนนับหน้าถือตามาก

ถ้าศุกร์ได้ตำแหน่งมูละตรีโกณ จะได้เป็นใหญ่ในหมู่บ้านหรือในชนบท

ถ้าเสาร์ได้ตำแหน่งมูละตรีโกณ จะเป็นคนองอาจกล้าหาญเด็ดเดี่ยว

ถ้าราหูได้ตำแหน่งมูละตรีโกณ จะมีทรัพย์สมบัติมากมาย ฯ

 

                                          ผลของดาวที่ได้ตำแหน่งเกษตร์

โศลกที่ ๑๐๔

ถ้าอาทิตย์ได้ตำแหน่งเกษตร์ จะมีบ้านที่สวยงาม จะปรับปรุงแก้ไขชีวิตที่เสื่อมทรามให้ดีขึ้น จะได้รับความวิบัติจากความทะเยอทะยานของตัวเอง

ถ้าจันทร์ได้ตำแหน่งเกษตร์ จะมีอำนาจ มีความสวยงามเป็นเสน่ห์ และจะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์

ถ้าอังคารได้ตำแหน่งเกษตร์ จะมีชื่อเสียงในทางเกษตรกรรม

ถ้าพุธได้ตำแหน่งเกษตร์ เป็นคนรอบรู้ คงแก่เรียน

ถ้าพฤหัสบดีได้ตำแหน่งเกษตร์ ชอบงานเกี่ยวกับศิลปะ โคลงฉันท์กาพย์กลอน ชอบทำตามและนับถือขนมธรรมเนียมประเพณี และคัมภีร์พระเวท แก่วัด

ถ้าศุกร์ได้ตำแหน่งเกษตร์ ฉลาดหลักแหลม มั่งคั่ง มีความผาสุข

ถ้าเสาร์ได้ตำแหน่งเกษตร์ กล้า มีอำนาจมาก แต่ไม่มีความผาสุขเลย

ถ้าราหูได้ตำแหน่งเกษตร์ จะมีเกียรติยศ มั่งคั่งอุดมทรัพย์ ฯ

 

โศลกที่ ๑๐๕

            ในการที่มนุษย์เราจะเจริญรุ่งเรือง จากบุคคลธรรมดาขึ้นไปเป็นหัวหน้าคณะหรือนายคน หรือมีตำแหน่งสูงเด่นในทางราชการ หรือสังคม ได้รับการยกย่อง มีเกียรติยศชื่อเสียง  มั่งคั่งร่ำรวย มีทรัพย์สมบัติมากมายจนเป็นเศรษฐีมีความผาสุข ความสำราญเยี่ยงราชา ฯลฯ ก็โดยที่อาศัยว่ามีดาวเข้มแข็งในดวงชะตา ได้ตำแหน่งสำคัญๆ เช่นได้ตำแหน่งเกษตร์กี่ดวง และยิ่งถ้าได้หลายดวงก็ยิ่งมีความแน่นอน ในทางดีมากขึ้นเป็นลำดับ เช่นเดียวกับการดักหรือสร้างแห ย่อมต้องขึ้นอยู่กับด้ายหลายเส้นที่จะมาผูกโยงกันเข้าให้เป็นแหผืนใหญ่จนกระทั่งกลายเป็นอวนไปได้ ฯ

********************************