fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 12 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

Jataka Parijata

คัมภีร์ปาริชาตชาดก บทที่ ๗ ว่าด้วยราชาโชค โศลกที่ ๖๘-๘๕

โศลกที่ ๖๘

           ในดวงชะตาถ้ามีอังคารอยู่ในภพที่ ๓ จากจันทร์ มีเสาร์อยู่ในภพที่ ๗ จากอังคาร มีศุกร์อยู่ในภพที่ ๗ จากเสาร์ และมีพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๗ จากศุกร์ เรียกว่าอินทรโยค เจ้าชะตาจะมีความเจริญรุ่งเรืองเต็มไปด้วยเกียรติยศ มียศตำแหน่งสูง เป็นที่นับถือของราชา มั่งคั่ง ฐานะดี ช่างพูด มีชื่อเสียงโด่งดัง มีรูปร่างสง่างามได้สัดส่วน มีเครื่องประดับประดามากมาย กล้าหาญมีอำนาจมาก มักถูกยกย่องกล่าวขวัญเสมอในสังคมชั้นสูง ฯ

หมายเหตุ

            อินทระ หมายถึงพระอินทร์ ซึ่งเป็นราชาของเทวดาทั้งหลาย แต่ตัวเองนั้นมักจะสู้ใครไม่ได้ ในโศลกนี้ไม่ได้กล่าวถึงลัคนาเลย กล่าวแต่จันทร์เป็นหลัก เมื่อคิดหยาบๆแล้วเห็นว่าจันทร์ควจจะอยู่ได้ ๒ ราศีเท่านั้น คือจันทร์อยู่ราศีพิจิกและกุมภ์ และจันทร์นั้นควรจะเป็นเพ็ญจันทร์ด้วยจึงจะยิ่งใหญ่อย่างว่า

โศลกที่ ๖๙

             ในดวงชะตาถ้ามีพฤหัสบดีเป็นตรีโกณกับศุกร์ มีจันทร์อยู่ในภพที่ ๕ จากพฤหัสบดี มีอาทิตย์เป็นเกนทระจากจันทร์เรียกว่า มะรุทโยค หรือ วายุโยค คือโยคเกี่ยวกับลม ทำให้เจ้าชะตาเป็นคนช่างพูด อกผายไหล่ผึ่ง สง่างามแต่ค่อนข้างจะลงพุงสักหน่อย ชอบศึกษาคัมภีร์พระเวทมีความรุ่งโรจน์ในชีวิต ฉลาดในทางหากำไร และในทางเข้าเจ้า เข้านาย เข้าผู้ใหญ่ และมักได้ดีเสมอ ฯ

หมายเหตุ

             ในโศลกนี้บังคับให้พฤหัสบดีตรีโกณกับศุกร์ ตำแหน่งตรีโกณที่ดีที่สุดของพฤหัสบดีกับศุกร์ คือพฤหัสบดีและศุกร์ต่างก็เป็นอุจจ์ ฉะนั้นจันทร์ต้องอยู่ในราศีพิจิกจึงจะเป็นภพที่ ๕ จากพฤหัสบดี ต่อไปบังคับให้อาทิตย์เป็นเกนทระกับจันทร์อีกด้วย เมื่อเราวางพระเคราะห์ตามนี้ตำแหน่งอาทิตย์จะอยู่ได้ ๒ ราศีเท่านั้น เกี่ยวกับระยะเชิงมุมของศุกร์ที่จำกัดตายตัว

เพราะฉะนั้นอาทิตย์จะอยู่ได้ในราศีกุมภ์หรือพฤษภเท่านั้น ซึ่งเป็นเกนทระกับจันทร์ด้วย แต่อยู่พฤษภดีกว่า เพราะจันทร์เป็นเพ็ญจันทร์ด้วย

โศลกที่ ๗๐

            ในดวงชะตาถ้าพฤหัสบดีกุมลัคนา มีจันทร์เป็นเกนทระกับพฤหัสบดี มีราหูอยู่ในภพที่ ๒ จากจันทร์ มีอาทิตย์ร่วมอังคารในภพที่ ๓ จากจันทร์ด้วย เจ้าชะตาจะได้พุธโยค ยังผลให้เจ้าชะตาเป็นราชาหรือเทียบเท่า จะมีกำลังเข้มแข็งมาก จะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่สรรเสริญของคนทั่วไป ชอบศึกษาคัมภีร์พระเวท มีความชำนาญในการเดินทัพและสาธยายเรื่องโบราณต่างๆ เจ้าชะตาจะปราศจากศัตรู ฯ

 

เกมะทรุมโยค

โศลกที่ ๗๑

            ถ้าจันทร์อยู่ในภพที่ ๑ หรือภพที่ ๗ จากลัคนา และจันทร์นั้นไม่ได้รับแสงจากพฤหัสบดีเลย เรียกว่าเกมะทรุมโยค หรือถ้าดาวพระเคราะห์ต่างๆอยู่ในตำแหน่งที่มีพินทุคือคะแนนน้อยมาก มีผลเช่นเดียวกันกับดาวพระเคราะห์ที่ไม่เข้มแข็งเลย ก็ทำให้เกิดเกมะทรุมโยคเหมือนกัน

โศลกที่ ๗๒-๗๓

            ถ้ามีดาวพระเคราะห์ใดๆก็ตามที่ไม่ใช่อาทิตย์ อยู่ในภพที่ ๒ จากจันทร์เรียกว่าสุนะผาโยค ถ้ามีพระเคราะห์ใดๆที่ไม่ใช่อาทิตย์อยู่ในภพที่ ๑๒ จากจันทร์ เรียกว่าอะนะผาโยค ถ้ามีพระเคราะห์ดังที่กล่าวทั้งภพที่ ๒ และภพที่ ๑๒ จากจันทร์ เรียกว่าธุรธราโยค ถ้าชะตาไม่มีทั้งสามโยคนี้ เรียกว่าเป็นเกมะทรุมโยค ฯ

โศลกที่ ๗๔

             ถ้าอาทิตย์ร่วมกับจันทร์และอยู่ในนวางค์ซึ่งครองด้วยบาปเคราะห์ และได้รับแสงจากดาวที่เป็นนิจด้วย เจ้าชะตามีเกมะทรุมโยค ถ้าเกิดในเวลากลางคืนข้างแรม ในภพที่ ๘ จากจันทร์ มีบาปเคราะห์หรือได้รับแสงจากบาปเคราะห์ เจ้าชะตามีเกมะทรุมโยค ฯ

โศลกที่ ๗๕

           ถ้าจันทร์ร่วมกับราหูหรือเกตุ และรับแสงจากบาปเคราะห์ด้วย เจ้าชะตาจะประสบความหายนะยากจนในเร็ววัน ถ้าในภพที่ ๔ จากลัคนาหรือจากจันทร์มีบาปเคราะห์สถิตอยู่ เจ้าชะตาจะประสบกับความหายนะยากจนในเร็ววันเช่นกัน ฯ

โศลกที่ ๗๖

           ถึงแม้ว่าจันทร์จะได้รับแสงจากศุภเคราะห์แล้วก็ตาม แต่ถ้าจันทร์นั้นร่วมกับบาปเคราะห์อื่นๆที่เข้มแข็งกว่า เช่นร่วมกับราหูหรือเกตุ หรือจันทร์เกิดเป็นคราส จะบันดาลให้เจ้าชะตายากจนข้นแค้นอย่างยิ่ง ผลอย่างเดียวกันจะเกิดขึ้น ถ้าจันทร์นั้นอยู่ในราศีตุลย์ในวรรคต่างๆ ที่ไม่ครองด้วยดาวที่เป็นมิตร และไม่ได้รับแสงจากดาวที่เป็นมิตรด้วย ฯ

โศลกที่ ๗๗

            ถ้าจันทร์อยู่ในภพเกนทระหรือตรีโกณกับลัคนา และจันทร์นั้นอยู่ในวรรคของดาวที่ไม่เป็นมิตร หรือในวรรคที่เป็นนิจ ในเวลาเดียวกันมีพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๖-๘-๑๒ จากจันทร์ด้วย เจ้าชะตาเป็นคนยากจน

            ถ้าจันทร์อยู่ในนวางค์ของบาปเคราะห์และรับแสงจากดาวที่ไม่ใช่คู่มิตร หรือจันทร์นั้นอยู่ในนวางค์ของบาปเคราะห์ที่ตรงกับจรราศี เช่นนวางค์เมษหรือนวางค์มังกร เป็นต้น และจันทร์นั้นไม่ได้รับแสงจากพฤหัสบดีเลย เจ้าชะตามีฐานะไม่แน่นอน ล้มลุกคลุกคลาน เดี๋ยวมีเดี๋ยวจน ฯ

โศลกที่ ๗๘

            ถ้าเสาร์และศุกร์อยู่ในนวางค์ที่เป็นนิจ หรืออยู่ในนวางค์ของดาวที่เป็นศัตรู และร่วมหรือรับแสงจากดาวที่เป็นศัตรูด้วย ท่านว่าแม้จะเกิดในราชตระกูลก็ตาม เจ้าชะตาตกอยู่ในอิทธิพลของ เกมะทรุมโยค ฯ

โศลกที่ ๗๙

            ถ้าเกิดในเวลากลางคืน จันทร์ร่วมกับบาปเคราะห์ในเรือนที่ครองด้วยบาปเคราะห์หรือในนวางค์ที่ครองด้วยบาปเคราะห์ จันทร์นั้นได้รับแสงจากเจ้าเรือนภพที่ ๑๐ จากลัคนาซึ่งไม่เข้มแข็ง เจ้าชะตาได้เกมะทรุมโยค

            ถ้าจันทร์อยู่ในนวางค์ที่เป็นนิจ และได้รับแสงจากดาวที่ไม่เข้มแข็ง ในเวลาเดียวกันได้รับแสงจากเจ้าเรือนภพที่ ๙ จากลัคนาด้วย เจ้าชะตาได้เกมะทรุมโยค

            ถ้าพระจันทร์ไม่มีแสง เช่นจันทร์ข้างแรมจัดๆและอยู่เป็นนิจด้วย หากเจ้าชะตาเกิดกลางคืนได้จันทร์ตามตำแหน่งนี้ เจ้าชะตาได้เกมะทรุมโยค ฯ

 

เกมะทรุมโยคาปะวาทะ

โศลกที่ ๘๐

             เจ้าชะตาจะไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโยคแห่งความยากจนต่างๆ ถ้าในดวงชะตามีจันทร์หรือศุกร์อยู่ในภพเกนทระกับลัคนา และจันทร์หรือศุกร์นั้นได้รับแสงจากพฤหัสบดี หรือถ้าจันทร์ร่วมกับศุภเคราะห์ หรือจันทร์นั้นถูกกระหนาบหน้าหลังด้วยศุภเคราะห์และได้รับแสงจากพฤหัสบดีด้วย โยคแห่งความยากจนต่างๆเช่น ทริทระโยค จะไม่มีความหมายแก่เจ้าชะตาเลย

โศลกที่ ๘๑

              ถ้าจันทร์ในชะตาอยู่ในนวางค์ของดาวคู่มิตร และจันทร์นั้นอยู่ในราศีที่เป็นอุจจ์ แต่จันทร์ในสองตำแหน่งนี้ได้รับแสงจากพฤหัสบดีด้วย เจ้าชะตาไม่ตกอยู่ภายใต้ของความยากจนใดๆทั้งสิ้น

              ถ้าเพ็ญจันทร์กุมลัคนาและมีศุภเคราะห์ร่วมด้วย หรือจันทร์เพ็ญนั้นอยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนา และในราศีที่เป็นอุจจ์ และจันทร์นั้นได้รับแสงจากพฤหัสบดีด้วย เจ้าชะตาจะไม่มีความยากจนเลยในชีวิต ฯ

โศลกที่ ๘๒

            ในดวงชะตาถึงแม้จะมีราชาโยคที่เข้มแข็งสักเพียงใดก็ตาม แต่ถ้ามีเกมะทรุมโยคอยู่ด้วยแล้ว ความหมายของราชาโยคนั้นจะสิ้นไปทันที เปรียบเหมือนพระยาช้างสารจะแล่นหนีไปเมื่อเห็นพระยาราชสีห์ ฯ

โศลกที่ ๘๓

            ๑.ถ้ามีพระเคราะห์ใดๆที่ไม่ใช่อาทิตย์ อยู่ในภพที่ ๒ ภพที่ ๑๒ หรืออยู่ทั้งภพที่ ๒ ภพที่ ๑๒ จากจันทร์ในชะตา จะเกิดเป็นโยคขึ้นสามประการด้วยกัน คือสุนะผาโยค อนะผาโยค และทุรุธราโยค ในทางโหราศาสตร์ส่วนมากพากันเชื่อถือว่า ถ้าชะตาของผู้ใดไม่มีโยคใดโยคหนึ่งทั้ง ๓ โยคนี้เลย เจ้าชะตาตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเกมะทรุมโยค แต่มีผู้รู้บางท่านให้ความเห็นแย้งว่าถ้าในภพเกนทระจากจันทร์หรือจากลัคนามีดาวพระเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่งอยู่ เจ้าชะตาจะไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเกมะทรุมโยค

            ๒.มีบางท่านยังให้ความเห็นแปลกแตกต่างออกไปอีกว่าโยคทั้งสามประการคือสุนะผาโยค อนะผาโยค และทุรุธราโยคนี้ ใช้นับจากภพที่ ๔ หรือภพที่ ๑๐ จากจันทร์ และถ้าในภพที่ ๔ และภพที่ ๑๐ จากจันทร์ไม่มีโยคทั้งสามประการนี้แล้ว ท่านว่าเจ้าชะตาตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเกมะทรุมโยค

            ๓.อีกวิธีหนึ่ง ท่านให้สังเกตดูในนวางค์จักรา หรือให้ดูว่าจันทร์อยู่ในนวางค์ใดและให้คิดจากนวางค์นี้เป็นหลักเทียบกับโยคทั้งสามประการที่ได้กล่าวมาแล้วทุกประการ แต่ส่วนมากในข้อ ๒ และข้อ ๓ ไม่ค่อยใช้กันในบรรดาโหรทั่วไป ฯ

โศลกที่ ๘๔

             ผู้ใดในชะตาได้สุนะผาโยค จะได้เป็นราชาหรือเทียบเท่า มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์ และมีชื่อเสียงโด่งดังในด้านความเฉลียวฉลาดและความมั่งมี

             ผู้ใดในชะตาได้อนะผาโยค   จะเป็นคนแข็งแรงมีสุขภาพดี          และมีจิตใจกว้างขวาง

เผื่อแผ่เมตตากรุณา มีชื่อเสียงดี รุ่งเรืองมั่งคั่ง แต่งกายดี ล้วนแล้วไปด้วยของมีค่า มีความผาสุกในชีวิต และเจ้าสำราญ ฯ

โศลกที่ ๘๕

            ผู้ใดในชะตาได้ทุรุธราโยค จะมีความเป็นอยู่อย่างร่าเริงและผาสุก และมีความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งฐานะดี มีบริวารข้าทาสและยานพาหนะมากมาย มีความเมตตากรุณาและมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์

            ผู้ใดในชะตาได้เกมะทรุมโยค ถึงแม้ว่าจะเกิดในราชตระกูลก็จะประสบซึ่งความวิบัติ มีความระทมทุกข์ จะเห็นผิดเป็นชอบ จะประพฤติในสิ่งที่ชั่วร้ายเลวทรามต่างๆ  จะเป็นคนยากจน เอาตัวไม่รอด เป็นอาชญากร และมีใจทรยศคดโกงไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้ใด ฯ

หมายเหตุ

            คำว่า เกมะทรุม สุนะผา อนะผา และธุระธราหรือธุรุธุรา เหล่านี้ไม่มีคำแปลในทางวรรณคดี เป็นภาษาเกี่ยวกับตำแหน่งของพระเคราะห์ในวิชาดาราศาสตร์ ซึ่งมีพระเคราะห์อยู่ตามตำแหน่งต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้ว หรืออาจมีคำแปลก็ได้แต่ข้าพเจ้ายังไม่พบ