fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 12 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

Brihaspati Dev

โศลกที่ ๘๓
ถ้าเจ้าเรือนของลัคนามีความเข้มแข็งมาก ไม่ได้รับแสงจากบาปเคราะห์ใดๆแต่ได้รับแสงจากศุภเคราะห์ และอยู่ในภพเกนทระจากลัคนา จะทำให้เจ้าชะตาพ้นจากความตายและวิบัติ มีอิทธิพลทำให้เจ้าชะตาอายุยืน มีกำลังและอำนาจมาก จะได้เป็นใหญ่ในแคว้นนั้น ฯ


โศลกที่ ๘๔
ถ้าเจ้าเรือนของลัคนาไม่เข้มแข็ง มีพฤหัสบดีอยู่ในภพเกนทระหรือตรีโกณจากลัคนา และมีบาปเคราะห์อยู่ในภพที่ ๖-๘ หรือ ๑๒ จากลัคนา ท่านว่าเจ้าชะตาจะมีอายุปานกลาง อายุปานกลางหมายความว่าอายุตั้งแต่ ๓๓ ปี ถึง ๗๑ ปี


โศลกที่ ๘๕
ถ้าในภพเกนทระจากลัคนามีศุภเคราะห์สถิตอยู่ และเจ้าเรือนของลัคนาร่วมศุภเคราะห์เหล่านั้น หรือเจ้าเรือนของลัคนาได้รับแสงจากพฤหัสบดี ท่านว่าผู้นั้นมีอายุเกิน ๗๑ ปี


โศลกที่ ๘๖
ถ้าเจ้าเรือนของลัคนาอยู่ในภพเกนทระจากลัคนา และร่วมหรือได้รับแสงจากพฤหัสบดีหรือศุกร์ เจ้าชะตามีอายุเกิน ๗๐ ปี


โศลกที่ ๘๗
ถ้ามีดาวพระเคราะห์ได้ตำแหน่งอุจจ์ถึง ๓ ดวง และมีเจ้าเรือนภพที่ ๘ จากลัคนา กุมลัคนา และไม่มีบาปเคราะห์อื่นๆร่วมลัคนา เจ้าชะตาจะมีอายุมากกว่า ๗๐ ปี ฯ


โศลกที่ ๘๘
ถ้ามีดาวพระเคราะห์ ๓ ดวงอยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนา และพระเคราะห์ทั้ง ๓ นั้นอยู่ในตำแหน่งอุจจ์ ในราศีคู่มิตร และอยู่ในวรรคของตนเอง ในชะตาลัคนาเข้มแข็ง ท่านว่าเจ้าชะตาจะมีอายุเกิน ๗๐ ปี ฯ


โศลกที่ ๘๙
ถ้าเสาร์หรือเจ้าเรือนของภพที่ ๘ จากลัคนา ไปร่วมกับดาวที่ได้ตำแหน่งอุจจ์ เจ้าชะตามีอายุเกิน ๗๐ ปี


โศลกที่ ๙๐
ถ้ามีบาปเคราะห์สถิตอยู่ในภพที่ ๓-๖ และ ๑๑ จากลัคนา และมีศุภเคราะห์สถิตในภพเกนทระหรือตรีโกณจากลัคนา เจ้าเรือนของลัคนามีความเข้มแข็งมาก เจ้าชะตาอายุเกิน ๗๐ ปี ฯ


โศลกที่ ๙๑
ถ้าศุภเคราะห์มีกำลังเข้มแข็งและร่วมกันอยู่ในภพที่ ๖-๗ หรือ ๘ จากลัคนา และมีบาปเคราะห์สถิตอยู่ในภพที่ ๓-๖ และ ๑๑ จากลัคนาด้วย ท่านว่าเจ้าชะตามีอายุเกิน ๗๐ ปี ฯ


โศลกที่ ๙๒
มีบาปเคราะห์ในภพที่ ๖ และ ๑๒ จากลัคนา มีเจ้าเรือนของลัคนาอยู่ในภพเกนทระจากลัคนา และอีกประการหนึ่งมีบาปเคราะห์สถิตอยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนา มีเจ้าเรือนของภพที่ ๑๐ จากลัคนาได้ตำแหน่งอุจจ์ ท่านผู้รู้ให้ความเห็นว่าโยคทั้งสองประการนี้ทำให้เจ้าชะตามีอายุเกิน ๗๐ ปี ฯ


โศลกที่ ๙๓
ท่านให้พิจารณาว่าเจ้าเรือนของภพที่ ๘ จากลัคนาสถิตราศีใด ถ้าดาวที่ครองราศีนั้นและเจ้าเรือนของลัคนาต่างก็เป็นเกนทระกับลัคนา ท่านว่าเจ้าชะตาจะมีอายุเกิน ๗๐ ปี ฯ


โศลกที่ ๙๔
ถ้าลัคนาสถิตอยู่ในอุภโยทัยราศี และเจ้าเรือนของลัคนาได้ตำแหน่งอุจจ์หรือมูละตรีโกณ และอยู่ในตำแหน่งเกนทระกับลัคนาด้วย ท่านว่าเจ้าชะตาจะมีอายุยืนและมีโชคเสมอ


โศลกที่ ๙๕
ถ้าลัคนาสถิตอยู่ในอุภโยทัยราศี และมีบาปเคราะห์ ๒ ดวงเป็นเกนทระกับเรือนของลัคนา ท่านว่าเจ้าชะตาจะมีอายุยืน ฯ


โศลกที่ ๙๖
ถ้าอาทิตย์ เสาร์และอังคาร อยู่ในนวางค์ซึ่งเป็นจรราศี พฤหัสบดีและศุกร์อยู่ในนวางค์ซึ่งเป็นสถิระราศี ส่วนพระเคราะห์ที่เหลืออยู่ในนวางค์ซึ่งเป็นอุภโยทัยราศี ท่านว่าผู้นั้นมีอายุถึง ๑๐๐ ปี ฯ


หมายเหตุ
นับแต่อายุ ๗๑ ปี ถึง ๑๐๐ ปี ท่านว่าเป็นระยะของผู้มีอายุยืน หรืออายุเต็มบริบูรณ์ ซึ่งมีชื่อเรียกว่าปูรณายุ คำว่าดาวพระเคราะห์อยู่ในนวางค์ซึ่งเป็นจรราศี ฯลฯ หมายความว่านวางค์นั้นเทียบได้เท่ากับจรราศีนั้น เช่นนวางค์ที่ ๔ ของราศีเมษ เท่ากับจรราศีของกรกฏ และนวางค์ที่ ๑ ของราศีพฤษภเท่ากับจรราศีของมังกร เป็นต้น เกี่ยวกับการดูอายุ สั้น ปานกลาง และอายุยืน บางคัมภีร์ได้ให้หลักกว้างๆไว้ดังนี้ แต่ไม่แน่เสมอไป ต้องใช้เหตุผลอย่างอื่นประกอบด้วย

 

           ทีรฆายุ                                       มัธยายุ                               อัลปายุ

๑.เจ้าเรือนลัคนาจรราศี              เจ้าเรือนลัคนาจรราศี           เจ้าเรือนลัคนาจรราศี

    เจ้าเรือนภพ ๘ จรราศี            เจ้าเรือนภพ ๘ สถิรราศี        เจ้าเรือนภพ๘อุภยราศี

๒.เจ้าเรือนลัคนาสถิรราศี          เจ้าเรือนลัคนาสถิรราศี          เจ้าเรือนลัคนาสถิรราศี

    เจ้าเรือนภพที่๘อุภยราศี        เจ้าเรือนภพ๘จรราศี             เจ้าเรือนภพ๘สถิรราศี

๓.เจ้าเรือนลัคนาอุภยราศี          เจ้าเรือนลัคนาอุภยราศี         เจ้าเรือนลัคนาอุภยราศี

    เจ้าเรือนภพ๘สถิรราศี            เจ้าเรือนภพ๘อุภยราศี          เจ้าเรือนภพ๘สถิรราศี


อัลปายุ หมายความว่าอายุสั้น คือมีอายุไม่เกิน ๓๒ ปี มัธยายุคืออายุปานกลาง มีอายุไม่เกิน ๗๐ ปี และทีรฆายุคืออายุยืน ตั้งแต่ ๗๑ ปีขึ้นไปถึง ๑๐๐ ปี ในการดูอายุสั้น ปานกลางและยืน ท่านให้พิจารณาว่า เจ้าเรือนลัคนาและเจ้าเรือนภพ ๘ จากลัคนาอยู่ในราศีประเภทใด และจัดไว้เป็นคู่ๆกันดังได้แสดงไว้ เช่นเจ้าเรือนของลัคนาอยู่จรราศี ถ้าเจ้าเรือนภพ ๘ จากลัคนาก็อยู่จรราศีด้วย ก็มีอายุยืน ในทำนองเดียวกัน ถ้าเจ้าเรือนลัคนาอยู่จรราศี แต่เจ้าเรือนภพ ๘ จากลัคนาอยู่อุภยราศี เจ้าชะตาจะมีอายุสั้น ฯ


โศลกที่ ๙๗
ถ้าอาทิตย์ พฤหัสบดี และอังคาร อยู่ในวรโคตมนวางค์ของภพที่ ๙ จากลัคนา และนวางค์นั้นเป็นนวางค์ของเสาร์ด้วย และในดวงชะตามีพระจันทร์ที่เข้มแข็งกุมลัคนา เจ้าชะตาจะมีความผาสุข และมีชีวิตยืนยาวจนกว่าโลกจะถึงซึ่งกาลอวสาน ฯ


หมายเหตุ
ในโยคนี้บังคับไว้ว่า อาทิตย์ พฤหัสบดี และอังคารต้องอยู่ในภพที่ ๙ จากลัคนาและในเวลาเดียวกัน ต้องอยู่ในวรโคตมนวางค์ทั้ง ๓ พระเคราะห์ด้วย ทั้งยังบังคับว่าจันทร์ต้องเข้มแข็งกุมลัคนาอีก แสดงว่าโยคนี้จะเป็นไปได้ในเมื่อมีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภและเมถุนเท่านั้น
ภพที่ ๙ จากลัคนาจึงจะเป็นราศีที่ครองด้วยเสาร์ได้ และถ้าลัคนาสถิตอยู่ราศีพฤษภตำแหน่งจันทร์ที่กุมลัคนา ได้ตำแหน่งอุจจ์ด้วย


โศลกที่ ๙๘
ถ้าเสาร์และพฤหัสบดีร่วมกันอยู่ในภพที่ ๙ หรือภพที่ ๑๐ จากลัคนาและเสาร์กับพฤหัสบดีนั้นอยู่ในนวางค์เดียวกันด้วย มีศุภเคราะห์ให้แสงถึง พฤหัสบดีและเสาร์ ในชะตามีอาทิตย์กุมลัคนา ท่านว่าเจ้าชะตาจะมีอายุยืนยาวมากที่สุด แต่เจ้าชะตามักจะถือบวชหรือสมถะแก่วัดแก่ศาสนามาก ฯ


หมายเหตุ
ในโยคที่ให้ไว้ในโศลกนี้ จะให้ดีที่สุด ลัคนาต้องอยู่เมษ เพราะอาทิตย์ที่กุมลัคนาได้ตำแหน่งอุจจ์ด้วย ในเวลาเดียวกันพฤหัสบดีอยู่ร่วมเสาร์ในภพที่ ๙ ก็เป็นเกษตร์ โยคอันนี้เป็นที่นิยมในการที่มีอายุยืนและมีศีลธรรมมาก ท่านจะสังเกตได้ว่าดวงประเทศไทยเรามีดาวพระเคราะห์อยู่ในตำแหน่งโยคนี้


โศลกที่ ๙๙
ถ้าลัคนาสถิตในราศีกรกฏ มีจันทร์และพฤหัสบดีกุมลัคนา มีศุกร์และพุธอยู่ในภพเกนทระจากลัคนา ส่วนพระเคราะห์ที่เหลือต่างก็อยู่ในภพที่ ๑๑-๖ และ ๓ จากลัคนา ท่านว่าเจ้าชะตาจะมีอายุยืนยาวมากมาย โดยไม่รู้จะเอากฎเกณฑ์ใดๆมาเทียบได้ ฯ


โศลกที่ ๑๐๐
ถ้าในภพตรีโกณจากลัคนาไม่มีบาปเคราะห์ใดๆ และในภพเกนทระจากลัคนาก็ไม่มีศุภเคราะห์ใดๆด้วย ในภพที่ ๘ ก็ไม่มีบาปเคราะห์ เจ้าชะตาจะมีอายุชั่วโลกสลาย ฯ


โศลกที่ ๑๐๑
ถ้าลัคนากุมเสาร์และมีพระเคราะห์เรียงติดต่อกันทุกภพ ภพละ ๑ พระเคราะห์และไปสิ้นสุดโดยมีอังคารในภพสุดท้าย และพระเคราะห์ต่างๆเหล่านั้นทุกพระเคราะห์มีกำลังเข้มแข็ง เพราะได้ตำแหน่งวิเศษในวรรคต่างๆด้วย ท่านว่าเจ้าชะตาจะไม่มีวันตายเลย ฯ


โศลกที่ ๑๐๒
ถ้าพฤหัสบดีและศุกร์ร่วมกันในราศีมิน จันทร์อยู่ในวรโคตมนวางค์ของราศีพฤษภ อังคารได้ตำแหน่งเป็นสิมหาสนำศะด้วย ท่านว่าผู้นั้นจะมีอายุยืนยาวจนโลกสลาย ฯ


โศลกที่ ๑๐๓
ถ้าเสาร์ได้ตำแหน่งเทวโลกำศะ อังคารได้ตำแหน่งประวะตำศะ พฤหัสบดีได้ตำแหน่งสิมหาสนำศะและเข้ากุมลัคนาด้วย เจ้าชะตาจะมีอายุยืนและจะเป็นนักพรตด้วย


โศลกที่ ๑๐๔
ถ้าพฤหัสบดีได้ตำแหน่งปุรำศะเป็นเกนทระกับลัคนา และศุกร์ได้ตำแหน่งปรวะตำศะเป็นตรีโกณกับลัคนา ลัคนาอยู่ในราศีกรกฏ ท่านว่าผู้นั้นจะมีอายุยืนอยู่จนกว่าโลกจะสลาย ฯ


หมายเหตุ
เกี่ยวกับตำแหน่งของพระเคราะห์ต่างๆที่เข้มแข็งตามโศลกที่กล่าวมานี้ โปรดกรุณาดูคำจำกัดความในบทที่ ๑ โศลกที่ ๔๕-๔๖


โศลกที่ ๑๐๕
ถ้าลัคนาอยู่ในราศีกรกฏ และในนวางค์ของราศีธนู คือนวางค์ที่ ๖ ของราศีกรกฏ และมีพฤหัสบดีกุมลัคนาด้วย มีดาวพระเคราะห์อื่นๆอีก ๓ หรือ ๔ ดวงอยู่ในภพเกนทระกับลัคนา เจ้าชะตาจะมีอายุยืนอย่างพระพรหม ฯ


โศลกที่ ๑๐๖
ถ้าลัคนาอยู่ในราศีธนูในนวางค์เมษ คือลัคนาสถิตอยู่ในนวางค์ที่ ๑ ของราศีธนู มีพฤหัสบดีกุมลัคนา มีศุกร์เล็งลัคนา และจันทร์อยู่ในราศีกันย์ เจ้าชะตาจะมีอายุยืน และจะไปสู่สุขติภพด้วยเมื่อตายไปแล้ว ฯ


โศลกที่ ๑๐๗
พาลาริษฏะโยคที่เกี่ยวกับเรื่องอายุสั้นในปฐมวัยของเด็ก จะเป็นด้วยกรรมของพ่อ กรรมของแม่ หรือกรรมของเด็กเอง หรือเกี่ยวกับอิทธิพลของพระเคราะห์ทั้ง ๙ รวมทั้งโยคเกณฑ์ทำลายวิบัติต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้ว ท่านว่าอาจเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนได้ในเมื่อพิจารณาเหตุการณ์อื่นๆเข้าประกอบอีกด้วยเช่น การให้ยารักษาโรคหรือบำรุงแก่เด็ก การสวดมนต์ขอพรพระเจ้า และการทำพิธีต่างๆเกี่ยวกับไสยศาสตร์ ฯลฯ ท่านไวทยะนาถะได้จบบทความเกี่ยวกับพาลาริษฏะโยคในบทที่ ๔ ของคัมภีร์ปาริชาตชาดกไว้เพียงเท่านี้ ฯ

 

***************************************************