fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 12 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

baby zodiac

โศลกที่ ๔๗
ถ้าอาทิตย์ จันทร์ และอังคารร่วมกันอยู่ในภพที่ ๕ จากลัคนา เด็กที่เกิดมาจะตายภายใน ๙ ปี ฯ


โศลกที่ ๔๘
ถ้าเจ้าเรือนของลัคนาเป็นดาวบาปเคราะห์สถิตอยู่ในภพที่ ๑๒ จากจันทร์ในชะตา และจันทร์นั้นได้รับแสงจากบาปเคราะห์ด้วย ท่านว่าเด็กจะตายภายใน ๙ ปี หรือถ้าเจ้าเรือนของลัคนาอยู่ในนวางค์ของพระจันทร์ หรือเจ้าเรือนของลัคนาอยู่ในนวางค์ที่ครองด้วยดาวนั้นเอง และมีโยคเกณฑ์ดังกล่าวมาแล้ว เด็กจะตายภายใน ๙ ปีเช่นกัน ฯ


โศลกที่ ๔๙
ถ้าเสาร์อยู่ในนวางค์ซึ่งครองด้วยบาปเคราะห์ และเสาร์นั้นได้รับแสงจากพุธด้วย เด็กนั้นจะตายภายใน ๑๐ ปีและจะมีลักษณะไม่น่ารักอีกด้วย ฯ


โศลกที่ ๕๐
ถ้าพุธร่วมกับอาทิตย์และรับแสงจากศุภเคราะห์ด้วย แม้จะทำให้เด็กน่ารักน่าเอ็นดูและมีความผาสุขอย่างไรก็ตาม แต่เด็กนั้นจะตายภายใน ๑๑ ปี ฯ


โศลกที่ ๕๑
ถ้าอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนของจันทร์และอาทิตย์ในภพที่ ๘ จากลัคนาร่วมกับเสาร์ ทั้งอาทิตย์และเสาร์ได้รับแสงจากศุกร์ เด็กนั้นจะตายภายใน ๑๒ ปี ฯ


โศลกที่ ๕๒
ถ้าเสาร์อยู่ในนวางค์ของพิจิก และเสาร์ได้รับแสงจากอาทิตย์ดวงเดียวเท่านั้น เด็กที่เกิดมานั้นพ่อแม่ไม่รัก และจะตายภายใน ๑๒ ปี ฯ


โศลกที่ ๕๓
ถ้าเสาร์อยู่ในนวางค์ของตุลย์ และเสาร์นั้นได้รับแสงจากพฤหัสบดีดวงเดียว เด็กนั้นจะตายภายใน ๑๓ ปี และพ่อจะเกลียดมาก ฯ


โศลกที่ ๕๔
ถ้าเสาร์อยู่ในนวางค์ของกันย์ และเสาร์นั้นได้รับแสงจากพุธดวงเดียว เด็กนั้นจะมีนิสัยดุร้ายเลวทรามและจะตายภายใน ๑๔ ปี ฯ


โศลกที่ ๕๕
ถ้าเสาร์อยู่ในนวางค์ของสิงห์ และได้รับแสงจากราหู เด็กจะได้รับอันตรายจากอาวุธมีคม และจะตายภายใน ๑๕ ปี ฯ


โศลกที่ ๕๖
ถ้าเสาร์อยู่ในนวางค์ของกรกฏ และได้รับแสงจากเกตุ เด็กจะได้รับอันตรายจากงู และจะตายภายใน ๑๖ ปี ฯ


โศลกที่ ๕๗
ถ้าเสาร์อยู่ในนวางค์ของเมถุน และเสาร์ได้รับแสงจากเจ้าเรือนของลัคนา เจ้าชะตาจะได้เป็นผู้มีชื่อเสียง เป็นผู้กล้าหาญในสงคราม จะมีความผาสุกทุกประการ จะมั่งคั่งอุดมทรัพย์ แต่จะตายภายใน ๑๗ ปี ฯ


โศลกที่ ๕๘
ถ้าเจ้าเรือนของลัคนา และเจ้าเรือนของภพที่ ๘ จากลัคนา ต่างก็เป็นบาปเคราะห์ทั้งคู่ และอยู่สลับกันในชะตา เจ้าชะตาจะตายภายใน ๑๘ ปี ถ้าเจ้าเรือนของลัคนาและเจ้าเรือนของภพที่ ๘ จากลัคนาต่างก็เป็นศุภเคราะห์ทั้งคู่ และในภพที่ ๖ หรือ ๑๒ จากลัคนาไม่มีพฤหัสบดี เจ้าชะตาจะตายภายใน ๑๘ ปี ฯ


หมายเหตุ
ในการที่เจ้าเรือนภพ ๑ และ ๘ จะเป็นบาปเคราะห์ได้ทั้งสอง ลัคนาจะอยู่ได้ ๒ ราศีคือเมษและมังกร แต่ถ้าเจ้าเรือนทั้งสองภพต้องอยู่สลับเรือนกัน ลัคนาก็อยู่ได้เพียงราศีเดียวคือราศีมังกรเท่านั้น ในทำนองเดียวกันเจ้าเรือนภพที่ ๑ และ ๘ จะเป็นศุภเคราะห์ได้ ลัคนาอยู่ได้ ๔ ราศีคือราศีพฤษภ ตุลย์ ธนูและมีน แต่ถ้าจะให้เจ้าเรือนทั้งสองภพอยู่สลับกันได้ก็คงเหลือเพียง ๓ ราศีคือพฤษภ ธนูและมินเท่านั้น ในโยคอันหลังได้กล่าวถึงว่าต้องไม่มีพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๖ หรือ ๑๒ เพราะพฤหัสบดีถ้าไม่มีเจ้าเรือนภพที่ ๑ ก็ต้องเป็นเจ้าเรือนภพที่ ๘ อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเจ้าเรือนภพที่ ๑ และ ๘ สลับกัน พฤหัสบดีก็ไม่มีโอกาสอยู่ในภพที่ ๖ หรือ ๑๒ ได้เลย แต่ถ้าเจ้าเรือนสองภพนี้ไม่สลับกัน พฤหัสบดีจึงสามารถไปอยู่ในภพที่ ๖ หรือ ๑๒ ได้ ฯ


โศลกที่ ๕๙-๖๐
ถ้าอาทิตย์อยู่ในนวางค์ของพฤหัสบดี และอาทิตย์นั้นได้รับแสงจากราหู เจ้าเรือนของลัคนา ไม่ได้รับแสงจากศุภเคราะห์ใดๆ เด็กที่เกิดมาจะตายทันที แต่ถ้าเจ้าเรือนของลัคนาเข้มแข็ง เช่นเป็นอุจจ์ เด็กจะตายภายใน ๑๙ ปี
ถ้าบาปเคราะห์อยู่ในภพเกนทระจากลัคนา ลัคนาไม่ได้รับแสงจากจันทร์หรือรับแสงจากศุภเคราะห์ใดๆและตำแหน่งของจันทร์อยู่ในภพที่ ๖ หรือ ๘ จากลัคนาด้วย ท่านว่าเด็กที่เกิดมาจะมีความสุขทุกประการ แต่จะตายภายใน ๒๐ ปี ฯ


โศลกที่ ๖๑
อาทิตย์ร่วมพฤหัสบดีกุมลัคนาในราศีพิจิก และเจ้าเรือนของภพที่ ๘ จากลัคนา อยู่ในภพเกนทระจากลัคนาด้วย เด็กนั้นจะตายภายใน ๒๒ ปี ฯ


โศลกที่ ๖๒-๖๓-๖๔-๖๕
เสาร์กุมลัคนาในเรือนของดาวที่เป็นศัตรูกับเสาร์ ศุภเคราะห์ต่างๆอยู่ในภพอาโปกลิมะจากลัคนา ท่านว่าเจ้าชะตาจะตายภายใน ๒๗ ปี
ถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๘ จากลัคนาเป็นบาปเคราะห์ ในเวลาเดียวกันได้รับแสงจากพฤหัสบดี และได้รับแสงจากบาปเคราะห์อื่นด้วย และมีเจ้าเรือนของจันทร์อยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนา ท่านว่าเจ้าชะตาจะตายภายใน ๒๘ ปี
อาทิตย์ร่วมกับจันทร์อยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนา ท่านว่าเจ้าชะตาจะตายภายใน ๒๙ ปี
ถ้าพระจันทร์ถูกกระหนาบหน้าหลังด้วยเจ้าเรือนของภพที่ ๘ จากลัคนาและเจ้าเรือนของภพที่ ๘ จากจันทร์ มีพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๑๒ จากลัคนาด้วย ท่านว่าเจ้าชะตาจะตายภายใน ๓๐ ปี ฯ


โศลกที่ ๖๖-๖๗
ถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๘ จากลัคนา อยู่ในภพเกนทระจากลัคนา และเจ้าเรือนของลัคนาไม่เข้มแข็ง เจ้าชะตาจะตายภายใน ๓๒ ปี
ถ้าพระจันทร์ในชะตาเป็นจันทร์ข้างแรมมีแสงน้อย เจ้าเรือนของภพที่ ๘ จากลัคนาอยู่ในภพเกนทระจากลัคนา หรือมีบาปเคราะห์สถิตอยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนา ในกรณีที่กล่าวมานี้ ถ้าลัคนาไม่เข้มแข็งและมีบาปเคราะห์กุมลัคนาด้วย ท่านว่าเจ้าชะตาจะตายภายใน ๓๒ ปี


โศลกที่ ๖๘
มีบาปเคราะห์สถิตอยู่ในภพที่ ๖-๘ และ ๑๒ จากลัคนา เจ้าเรือนของลัคนาไม่เข้มแข็ง และไม่ร่วมหรือรับแสงจากศุภเคราะห์ใดๆ ท่านว่าเจ้าชะตาถ้าไม่อายุสั้นก็จะเป็นหมันไม่มีบุตรเลย ฯ


โศลกที่ ๖๙-๗๐
ถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๘ จากลัคนาเป็นดาวเสาร์ หรือมีดาวบาปเคราะห์อื่นๆ แต่มีบาปเคราะห์ร่วมด้วย และตำแหน่งของเจ้าเรือนภพที่ ๘ นี้ อยู่ในษัษฐะยำศะหรืออยู่ในวรรคที่ไม่ให้คุณแก่ลัคนา ท่านว่าเจ้าชะตาจะต้องมีอายุสั้น ถ้ามีบาปเคราะห์กระหนาบหน้าหลังลัคนา คืออยู่ในภพที่ ๒ และ ๑๒ จากลัคนา และตำแหน่งที่บาปเคราะห์เหล่านั้นสถิตอยู่เป็นวรรคต่างๆที่ไม่ให้คุณแก่ลัคนา ท่านว่าเจ้าชะตาจะมีอายุสั้น


ที่กล่าวมาทั้งหมดตั้งแต่โศลกที่ ๑ ถึง ๗๐ นี้ เป็นโยคของการมีอายุสั้นเรียกว่าพาลาริษฏะโยค และโยคาริษฏะ ซึ่งแสดงว่าเจ้าชะตาจะมีอายุอย่างมากไม่เกิน ๓๒ ปี ฯ