Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

Jataka Parijata chapter 9 Slok 97 103

คัมภีร์ปาริชาตชาดก บทที่ ๙  ผลดีร้ายของนักษัตรโยคและกรณะ โศลกที่ ๙๗-๑๐๓

ผลของโยคต่างๆ

โศลกที่ ๙๗

          คำว่าโยคในที่นี้หมายถึงการที่อาทิตย์และจันทร์ห่างกัน ๑ นักษัตรหรือ ๑๓ องศา ๒๐ ลิบดา  เรียกว่าโยค ๑ ถ้าห่างมากขึ้นไปอีกก็มีชื่อต่างๆกัน (*เรียกว่านักษัตรโยค) รวมทั้งสิ้น ๒๗ โยคด้วยกัน ซึ่งในปฏิทินโหราศาสตร์ทางภารตะมีบอกอยู่ทุกๆวัน ว่าวันนี้เป็นวันโยคอะไรขึ้นต้นและสิ้นสุดเมื่อใด หรือถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือโยคนี้เป็นระยะเชิงมุมของอาทิตย์และจันทร์ ถ้าห่างกัน ๑ นักษัตรก็เรียกว่าโยคหนึ่ง โดยที่ในจักรราศีมี ๒๗ นักษัตร จึงมี ๒๗ โยค

          ในชะตาบุคคล ท่านให้คำนวณดูว่าอาทิตย์กับจันทร์นั้นอยู่ห่างกันกี่องศากี่ลิบดาแล้วเอา ๑๓ องศา ๒๐ ลิบดาหาร ว่าจะได้กี่หน เช่นถ้าได้จำนวน ๗ หนเศษก็เพิ่มอีก ๑ เขาเกิดมาจันทร์อยู่ในโยคที่ ๘ ดังนี้เป็นต้น และจันทร์ที่อยู่ในโยคต่างๆมีผลดังนี้

๑.วิษกำภ       จะชนะต่อศัตรู  มีทรัพย์สมบัติช้างม้าวัวควายมากมาย

๒.ปรีติ            ชอบเกี่ยวข้องภรรยาของผู้อื่น

๓.อายุษมาน   จะมีอายุยืน แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

๔.เสาภาคย    มีความผาสุข

๕.โสภน          เจ้าชู้

๖.อติคัณฑ     จะเป็นอาชญากร  นักโทษฆ่าคน

๗.สุกรรม        มั่งคั่งร่ำรวย  ชอบบำเพ็ญความดี  มีศีลธรรม

๘.ธฤติ            เป็นโจร ชอบเป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่น ฯ

 

โศลกที่ ๙๘

๙.ศูล               ขี้โมโห  เจ้าโทสะ ชอบก่อการวิวาท

๑๐.คัณฑ         ชอบกระทำความชั่ว มัวเมาในอบายมุขต่างๆ

๑๑.วฤททิ         เขาสามารถที่จะบรรยายเรื่องต่างๆได้อย่างฉลาดหลักแหลม

๑๒.ธรุว            จะร่ำรวยอย่างมหาศาล มหาเศรษฐี

๑๓.วยาฆาต     ดุร้าย อาฆาต พยาบาท

๑๔.หรรษณ       ฉลาดหลักแหลม  มีเกียรติยศชื่อเสียง

๑๕.วัชร             ร่ำรวยมั่งคั่ง  เจ้าชู้

๑๖.วัยตีปาต      ทรยศ  หักหลัง หลอกลวง ฯ

 

โศลกที่ ๙๙

๑๗.วรีย             เจ้าชู้กับภรรยาของผู้อื่น ไม่เลือกลูกเขาเมียใคร

๑๘.ปริฆ           มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์ แต่เป็นศัตรูกับผู้อื่น ไม่ถูกกับใครๆ

๑๙.ศิว              รอบรู้ คงแก่เรียน รู้คัมภีร์พระเวท มั่งคั่ง สุขุม เป็นที่โปรดปรานของราชา

๒๐.สิทท           บำเพ็ญคุณงามความดีแก่วัด  ชอบเกี่ยวข้องกับการบุญการกุศล

๒๑.สาธย         เพียบพร้อมไปด้วยคุณงามความดี  มีศีลธรรม

๒๒.ศุภ              รูปร่างสวยงาม   มั่งคั่ง  แต่มักอกหัก ไม่สมหวังในความรัก มักเป็นโรคปอด ฯ

 

โศลกที่ ๑๐๐

๒๓.ศุกล             มีคุณงามความดี  ช่างพูด   เจ้าโทสะ ใจคอไม่แน่นอน  รอบรู้คงแก่เรียน

๒๔.พรหม        ใจบุญใจกุศล   ชอบศึกษาเล่าเรียน มั่งคั่งร่ำรวยอย่างเงียบๆชอบวิเวก  และมีความสามารถในทางคาดคะเนว่าอะไรร้ายอะไรดี

๒๕.อินทร         มีความเจริญรุ่งเรือง  ทำอะไรสำเร็จผล มีสมองเฉียบแหลมอย่างที่หาตัวจับได้ยาก  จะร่ำรวยมาก

๒๖.ไวทยุติ        ทรยศคดโกง   ฉลาดแกมโกง  มีอำนาจ มั่งคั่ง และรอบรู้คงแก่เรียน ฯ

 

                                                  ผลของการณต่างๆ

โศลกที่ ๑๐๑

           ถ้าผู้ใดเกิดมีตำแหน่งของจันทร์อยู่ในการณต่างๆ จะมีผลดังนี้

๑.ภว              กล้าหาญเด็ดเดี่ยว  ชอบแสดงความสามารถอย่างคนหนุ่ม ไม่ยอมแก่

๒.พาลว         ชอบแต่งตัวโก้หรูหรา  วางท่าทางใหญ่โตผึ่งผาย เป็นที่รักใคร่ของราชา

๓.เกาลว         มั่งคั่ง มีช้างม้าวัวควายมาก มีศีลธรรม มีความสำเร็จสมความปรารถนา

๔.ไตติล          พูดจาอ่อนหวาน สุภาพนิ่มนวล มีคุณงามความดี ฯ

 

โศลกที่ ๑๐๒

๕.ครช             มีอำนาจเข้มแข็ง   ปราศจากศัตรู

๖.วนิช             ช่างพูด  คารมคมคาย  ฉลาดหลักแหลม ชอบเป็นชู้กับเมียนาย

๗.วิษฏิ            จะเป็นศัตรูต่อสังคม ชอบทำบาป เลวทรามต่ำช้า จะเป็นหัวหน้าโจร ฯ

 

โศลกที่ ๑๐๓

๘.ศกุน            จะมีความรู้ดีทางโหราศาสตร์  รุ่งเรือง  ราบรื่น

๙.จตุษปท        มั่งคั่งร่ำรวย ชำนาญกิจการทุกประเภท มักมีโชคร้ายเสมอๆ วาสนาไม่ดี  สุภาพเรียบร้อย  ฉลาดหลักแหลม มีชื่อเสียงโด่งดัง

๑๐.นาคว          มีความดีเด่นหลายประการ มั่งคั่งร่ำรวย มีกำลังกายแข็งแรงมาก เป็นคนขี้อวดขี้คุยมากสักหน่อย

๑๑.กิมสตุฆน     ชอบรับใช้ผู้อื่น  ชอบอาสาทำงานให้ผู้อื่น ใจไม่แน่นอน เจ้าสำราญ ฯ

 

หมายเหตุ

              คำว่า **การณ ดูจะเป็นคำใหม่เกี่ยวกับโหราศาสตร์ เพราะในคัมภีร์ต่างๆไม่ได้กล่าวถึงไว้เลย ที่มีกล่าวถึงมากเกี่ยวกับคัมภีร์มุหูรตาหรือคัมภีร์ยคฤกษ์   คำว่าการณนี้หมายถึงองศาของจันทร์ที่โคจรห่างไปจากจุดอามาวสีในเดือนนั้นมีระยะ ๖ องศา ฉะนั้นในการที่จันทร์จะมาถึงที่เดิมในระยะ ๓๖๐ องศาก็มี  ๖๐  การณด้วยกัน หรือจะพูดให้ง่ายในประเภทขึ้นแรม หรือดิถีก็คือในขึ้น ๑๕ ค่ำ และ แรม ๑๕ ค่ำ รวม ๓๐ วันนั้นแบ่งแต่ละวันเป็น ๒ ส่วน ก็จะได้ ๖๐ ส่วนตรงกัน เมื่อแบ่งได้ ๖๐ การณแล้วเช่นนี้ เขาตั้งชื่อการณไว้เพียง ๑๑ ชื่อเท่านั้นและชื่อการณต่างๆก็หมุนเวียนซ้ำกันบ้างไม่ซ้ำกันบ้าง ดังที่จะชี้แจงให้ทราบดังนี้

๑.กิมสตุฆน         การณที่ ๑

๒.ภว                 การณที่ ๒-๙-๑๖-๒๓-๓๐-๓๗-๔๔  และ ๕๑

๓.พาลว             การณที่ ๓-๑๐-๑๗-๒๔-๓๑-๓๘-๔๕ และ ๕๒

๔.เกาลว            การณที่ ๔-๑๑-๑๘-๒๕-๓๒-๓๙-๔๖ และ ๕๓

๕.ไตติล            การณที่ ๕-๑๒-๑๙-๒๖-๓๓-๔๐-๔๗ และ ๕๔

๖.ครช              การณที่ ๖-๑๓-๒๐-๒๗-๓๔-๔๑-๔๘ และ ๕๕

๗.วณิช             การณที่ ๗-๑๔-๒๑-๒๘-๓๕-๔๒-๔๙ และ ๕๖

๘.วิษฏ             การณที่ ๘-๑๕-๒๒-๒๙-๓๖-๔๓-๕๐  และ ๕๗

๙.ศกุน             การณที่ ๕๘

๑๐.จตุษปท       การณที่ ๕๙

๑๑.นาคว          การณที่ ๖๐

**หมายเหตุ คำว่านักษัตรโยค และกรณะ มีปรากฏในคัมภีร์มูหูรตะ จินดามณี เป็นวิชาสำหรับเลือกเฟ้นฤกษ์ยามโดยเฉพาะ ซึ่งในคัมภีร์ภาคพยากรณ์ย่อมไม่ปรากฏ หรือมีแต่น้อยมาก แต่ในวิชาภาคการให้ฤกษ์จะใช้นักษัตรโยค และกรณะเป็นหลักในการให้ฤกษ์