Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

Jataka Parijata chapter 9 Slok 81 96

คัมภีร์ปาริชาตชาดก บทที่ ๙  ผลดีร้ายของดาวจันทร์ โศลกที่ ๘๑-๙๖

โทษของดิถี

โศลกที่ ๘๑-๘๒

            ท่านผู้รู้ได้ให้โทษของคัณฑะในเดือนต่างๆทางจันทรคติไว้ดังนี้…

ไวศาข ศรวณ ผลคูณ เป็นผลร้ายต่อสวรรค์หรือที่ว่างกลางอากาศ

อาษาฒ ปุษย มฤตศรีษะ เชษฐ เป็นผลร้ายแก่มนุษย์ในโลกนี้

อัศวิช การติก จิตรา ภัทรบท เป็นผลร้ายต่อพิภพใต้ดิน เช่น นรก เป็นต้น

มาฆ เกี่ยวกับความตายของทุกอย่างในโลกนี้ ฯ

โศลกที่ ๘๓

            ท่านผู้รู้ได้ให้ความเห็นไว้ว่า เวลาเด็กเกิดออกมา ควรให้ผู้เป็นบิดาเข้าไปมองหน้าเด็กทันที เพราะเชื่อกันว่าในการที่พ่อได้เห็นหน้าลูกเมื่อแรกเกิดนั้น ตัวของพ่อเองจะรอดพ้นจากวิบัติต่างๆไปได้ ฯ

                                  ผลของจันทร์ในนักษัตรต่างๆ

โศลกที่ ๘๔

            ผู้ใดเกิดมามีจันทร์ในชะตาเสวยนักษัตรต่างๆจะมีผลดังนี้

๑.อัศวินี        มีสมองปราชญ์เปรื่อง ฉลาดหลักแหลม อัจฉริยะ มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์ มีเกียรติยศ มีคุณงามความดี เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ชื่อเสียงโด่งดัง ผาสุข รุ่งเรือง

๒.ภรณี         จะมีแขนหรือขาพิการ หรือมีตำหนิ เจ้าชู้ ชอบยุ่งเกี่ยวกับภรรยาของผู้อื่น ดุร้าย เจ้าโทสะ ไม่สุภาพเรียบร้อย เอาแต่ใจของตัวเป็นใหญ่ เจ้าอารมณ์แต่มั่งคั่งร่ำรวย

๓.กฤตติกา    เป็นคนขยันขันแข็ง  ว่องไวกระฉับกระเฉง  เอาการเอางาน ขยัน มีลักษณะงามสง่า มีลักษณะผู้ดี มีอำนาจในตัว ไม่โง่ แต่ก็ไม่ปราชญ์เปรื่อง ชอบศึกษาหาความรู้ คงแก่เรียน

๔.โรหิณี        เป็นคนทายใจคนอื่นถูก รู้ปมด้อยและปมเด่นของผู้อื่น รูปร่างผอมสูง แบบบาง  ร่าเริงสนุกสนาน  เจ้าสำราญ ชอบเป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่น  ฯ

โศลกที่ ๘๕

๕.มฤตศรีษะ  เป็นคนใจโอบอ้อมอารี เมตตากรุณา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบท่องเที่ยว พเนจรไปในต่างถิ่นต่างประเทศ มักมีตาพิการหรือตาเหล่  มักอกหักไม่สมหวังในเรื่องความรัก ขี้โรค ไม่แข็งแรง

๖.อารทรา    ยากจนข้นแค้น  ใจคอโลเล ไม่แน่นอน เปลี่ยนไปตามอารมณ์ มีกำลังกายแข็งแรง สุขภาพดีสมบูรณ์ ชอบประพฤติความชั่ว คบเพื่อนเลว เสเพล

๗.ปุนเรวสุ   ไม่ค่อยปราชญ์เปรื่อง  เชาว์ไม่ว่องไว รูปร่างแข็งแรงสมบูรณ์  มั่งคั่งสมบูรณ์ มีชื่อเสียงเกียรติยศ  รอบรู้คงแก่เรียน  เจ้าชู้ คารมคมคาย

๘.ปุษย     เป็นคนเคารพในศาสนา เคารพเชื่อถือพระเจ้าและพราหมณ์ ฉลาดหลักแหลม มั่งคั่งร่ำรวย เป็นที่โปรดปรานของราชา มีญาติพี่น้องมาก  กว้างขวาง ฯ

โศลกที่ ๘๖

๙.อาศเลษา  เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญา   ทรยศหลอกลวง   ไม่รักษาคำพูด  อกตัญญู   ใจร้อนใจเร็ว  อารมณ์ฉุนเฉียว เลวทรามต่ำช้า หยาบคาย ไม่มีสมบัติผู้ดี

๑๐.มฆา   เจ้าชู้ มักมากในกาม แต่มีศีลธรรม ซื่อตรง ชอบกระทำความดี มั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมาก  เป็นคนรักภรรยาและตามใจภรรยาจนเลยธง เป็นคนถือตัว อวดดี

๑๑.ปูรวผลคุนี  เป็นคนอยู่ไม่สุข ขยันขันแข็ง ชอบทำงานด้วยตนเอง ชอบดิ้นรน และชอบประกอบกรรมชั่ว ชอบศึกษาหาความรู้  เข้มแข็งและแข็งแรง

โศลกที่ ๘๗

๑๓.หัสต         เป็นผู้ที่บูชาความรัก  มีรักแท้  ชอบบำเพ็ญความดี  มีศีลธรรม ชอบศึกษาหาความรู้  คงแก่เรียน มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์  ชอบคบเพื่อน

๑๔.จิตรา        เป็นคนหวาดระแวง ระมัดระวังตัว ไม่ไว้ใจผู้ใด มีสุขภาพดีสมบูรณ์ สวยงาม มีเกียรติยศ ชื่อเสียงโด่งดัง แต่เจ้าชู้ ชอบเกี่ยวข้องกับภรรยาของผู้อื่น

๑๕.สวาติ       เป็นคนเลื่อมใสศรัทธาเกี่ยวกับศาสนา  บูชาเคารพพระเจ้าและพราหมณ์  ร่าเริงสนุกสนาน มีทรัพย์สมบัติมาก ผาสุข ไม่ค่อยฉลาดและไม่ค่อยมีความรู้

๑๖.วิศาขา     เป็นคนอวดดี  เย่อหยิ่งจองหอง ถือตัว แต่รักเมียและกลัวเมียเป็นที่สุด จะชนะแก่ศัตรู เป็นคนทรยศคดโกง และจะทำความเดือดร้อนแก่สังคมอย่างยิ่ง ฯ

โศลกที่ ๘๘

๑๗.อนุราธา     เป็นคนมีวาจาสุภาพเรียบร้อย อ่อนหวาน น่ารักใคร่นับถือ  มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์ ผาสุข มีเกียรติยศ ชื่อเสียงโด่งดัง มีอำนาจและอิทธิพล

๑๘.เชษฐา       มีนิสัยชั่วร้ายเลวทราม  เจ้าชู้ ชอบเกี่ยวข้องกับภรรยาของผู้อื่น เจ้าสำราญ มีลักษณะงดงาม มีเสน่ห์ในตัว ท่าทางน่าเชื่อถือเลื่อมใส

๑๙.มูลา          เป็นคนช่างพูด เจ้าคารมคมคาย แต่ทรยศคดโกง ไม่มีสัจจะแม้แต่ในครอบครัวของตัวเอง ไม่มีความผาสุข ยากจนลำบาก

๒๐.ปูรวษาฒา  มีนิสัยดี ซื่อสัตย์มีศีลธรรม เสมอต้นเสมอปลาย ชีวิตราบรื่น มีเกียรติยศ ชื่อเสียงโด่งดัง มีเมตตาจิต โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น สุขุมเยือกเย็น ฯ

โศลกที่ ๘๙

๒๑.อุตตราษาฒา    มีเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดัง  มีคุณงามความดีหลายประการ เยือกเย็นสุขุม ผาสุข มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์  รอบรู้คงแก่เรียน ปัญญาดี

๒๒.ครวณ   นับถือศาสนาอย่างยิ่ง เคารพพระเจ้าและพราหมณ์  จะได้เป็นใหญ่ มีวาสนาดี มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์ แก่วัด สมถะ ธรรมะธัมโม

๒๓.ศรวิษฏา  เป็นคนที่เชื่อถือ ไว้ใจได้ มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์ มีสะโพกและขาอ่อนใหญ่เต็มไปด้วยเนื้อ  คอโตและอูมสั้น ร่าเริงสนุกสนาน ผาสุข

๒๔.ศตภิษก  จะมีความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ สงบเสงี่ยม สุขุมเยือกเย็น กล้าหาญเด็ดเดี่ยว กินอาหารไม่จุ ฯ

โศลกที่ ๙๐

๒๕.ปูรวปโรษฐปท   พูดจากล้าหาญและเข้มแข็ง  ปากกล้า คมคาย พูดขวานผ่าซาก ชอบทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น โง่เขลาเบาปัญญา อ่อนแอสุขภาพไม่ดี

๒๖.อุตตรปโรษฐปท  สุภาพเรียบร้อย  อ่อนหวาน ละมุนละไม ชอบศึกษาหาความรู้ คงแก่เรียน มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์ ผาสุข

๒๗.เรวตี   ที่ตัวจะมีตำหนิหรือแผลเป็น  จะไม่สมหวังในความรัก อกหัก เป็นคนเรียบร้อย น่ารักใคร่ ฉลาดหลักแหลม มีลูกหลายคน มีครอบครัวดี มีความผาสุข รุ่งเรือง ถาวรยั่งยืน ชีวิตราบรื่น ฯ

                                            ผลของจันทร์ในราศีต่างๆ

โศลกที่ ๙๑

          ในชะตาบุคคล ถ้ามีตำแหน่งของพระจันทร์อยู่ในราศีต่างๆจะมีผลดังนี้

๑.เมษ         เป็นคนกินน้อย  ไม่ตะกละ  ไม่เห็นแก่การกินเป็นใหญ่  เจ้าชู้ กามตัณหามาก กล้าได้กล้าเสีย ใจป้ำ รักพี่น้อง

๒.พฤษภ     ชอบศึกษาหาความรู้  คงแก่เรียน  รูปงามมีเสน่ห์  ชื่อเสียงและเกียรติยศโด่งดัง  มีคุณงามความดีหลายประการ มีศีลธรรม

๓.เมถุน      อายุยืน  ไม่ค่อยเจ็บป่วย สุขภาพดี มีความชำนาญ ในเรื่องเกี่ยวกับความรัก  ผาสุขรื่นรมย์

๔.กรกฏ      เป็นคนมีความรู้สึกเผ็ดร้อนรุนแรงมากในเรื่องความรัก  ชอบท่องเที่ยวพเนจรไปในต่างถิ่น เป็นคนช่างพูด เจ้าคารม ฯ

โศลกที่ ๙๒

๕.สิงห์        จะมีดวงตาโตลุกเป็นประกายวาวสุกใส  ใบหน้าสวยงาม น่ารัก มีเสน่ห์  สายตาดุและมีอำนาจ  มีความผาสุข

๖.กันย์        มีความต้องการตามอารมณ์อย่างมากมาย จะหักรั้งใจไว้ไม่ได้ เจ้าสำราญ รูปร่างลักษณะงาม เป็นเอกในทางความรู้ มีความเจริญรุ่งเรือง

๗.ตุลย์       เป็นคนเชื่อและเคารพในศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี  ไหว้พระเจ้า นับถือพราหมณ์  รักญาติพี่น้อง มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์  มีใจเมตตาปราณีต่อผู้อื่น

๘.พิจิก       เป็นคนไหวจัดงอนจัด  ไม่ค่อยไว้ใจใคร ขี้ระแวงสงสัย ขี้โรค สุขภาพไม่สมบูรณ์ ชอบท่องเที่ยวพเนจร โลภโมโทสัน ฯ

โศลกที่ ๙๓

๙.ธนู         จะมีแขนขางดงามสมส่วนน่ารัก  มีดวงดาตาสุกใสเป็นประกาย จะเป็นผู้นำหรือคนเด่นในตระกูล หรือในกระบวนพี่น้อง ชอบศึกษาหาความรู้ มีศิลปในวิชาการต่างๆ

๑๐.มังกร    ชอบดนตรีทุกประเภท  มีหน้าผากกว้าง เจ้าชู้   ชอบไปเกี่ยวข้องกับภรรยาของผู้อื่น

๑๑.กุมภ์      ปราศจากศีลธรรม  ไม่มีคุณงามความดี ไม่มีสมบัติผู้ดี เป็นศัตรูของบัณฑิต เป็นคนรอบรู้ แต่ไม่ยอมยกให้ผู้อื่นดีกว่าตน

๑๒.มิน       เป็นคนร่างงาม มีเสน่ห์ในตัว รอบรู้ คงแก่เรียน ผาสุข ชอบในเรื่องเพศตรงข้ามมาก  มีภรรยาหลายคน  ฯ

                                             ผลของจันทร์ในนวางค์ต่างๆ

โศลกที่ ๙๔

           ในชะตาบุคคลใดๆ ถ้ามีพระจันทร์อยู่ในนวางค์ต่างๆจะมีผลดังนี้

๑.เมษ          จะได้เป็นใหญ่  มีอำนาจเป็นขุนพล  มั่งคั่งร่ำรวย มีดวงตาสุกใสเป็นประกายดาว สีค่อนข้างแดง ชอบท่องเที่ยวแสวงหาโชคลาภในต่างถิ่น

๒.พฤษภ       มีรูปร่างอ้วนเจ้าเนื้อ  หน้าคม ไหล่กว้างใหญ่ ไม่มีสัดส่วน หุ่นไม่งาม

๓.เมถุน         รูปงาม  น่ารักใคร่  น่าเอ็นดู มีเสน่ห์ รับใช้ผู้อื่นด้วยความรู้ความสามารถ เป็นคนรอบรู้ คงแก่เรียน

๔.กรกฏ         มีผิวค่อนข้างดำคล้ำ   จะระทมทุกข์ เพราะไม่มีพ่อหรือไม่มีบุตร อาภัพพ่อและบุตร ฯ

โศลกที่ ๙๕

๕.สิงห์            รูปร่างอ้วนใหญ่  จมูกโด่งงดงาม  มั่งคั่งและร่ำรวย  มีชื่อเสียงโด่งดัง เพราะความมั่งคั่ง  แข็งแรง สุขภาพดี

๖.กันย์           พูดจาอ่อนหวาน สุภาพ ไพเราะ จับใจผู้ฟัง  รูปร่างผอมบาง มีความเฉลียวฉลาดในการลอกเลียนแบบ

๗.ตุลย์           เป็นคนเจ้าชู้   มักมากในกาม งดงาม กล้าหาญ เป็นที่โปรดปรานของราชา  ตาหวานน่ารักน่าเอ็นดู

๘.พิจิก           เป็นคนมีขาแขนพิการหรือมีตำหนิ  ยากจนข้นแค้น  บอบบาง ขี้โรค ไม่แข็งแรง  ชอบท่องเที่ยวพเนจร  ฯ

โศลกที่ ๙๖

๙.ธนู          ผอมสูง  มีมือยาวกว่าธรรมดา  รอบรู้ คงแก่เรียน กตัญญู ซื่อสัตย์  มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์

๑๐.มังกร    โลภโมโทสัน   ผิวดำคล้ำ  เห็นแก่ตัว  มีบุตรและภรรยาดี

๑๑.กุมภ์     เจ้ามารยา  เต็มไปด้วยความหลอกลวง กลัวเมีย

๑๒.มิน       มีเสียงหวานไพเราะจับใจ  ร่าเริงอารมณ์ดี    ชอบไปอยู่ตามโบสถ์หรือเทวสถาน  ใจบุญ มีบุตรมาก  ฯ