Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

Jataka Parijata chapter 9 Slok 20 25

โศลกที่ ๒๐

๓๙.วิศวาวสุ   แปลว่า มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ผู้ใดเกิดในปีนี้  จะมีชื่อเสียงและเกียรติยศโด่งดัง  เป็นคนรักเกียรติ  มีอารมณ์รื่นเริง ตลกขบขัน เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของบรรดาเศรษฐีทั่วๆไป

๔๐.ปราภว  แปลว่า ความพินาศ  ความปราชัย  ความพ่ายแพ้

ผู้ใดเกิดในปีนี้  ชอบทำผิดกฎหมาย เลวทรามต่ำช้า และจะเป็นผู้ที่ทำลายวงศ์ตระกูลให้พินาศสิ้น

๔๑.ปลวังค หมายความว่า  ไปหรือเคลื่อนที่ด้วยการกระโดด เช่น กบ

ผู้ใดเกิดในปีนี้  จะมีกามตัณหารุนแรง รักญาติพี่น้อง ค่อนข้างทึบปัญญา ชอบเด็กๆ

๔๒.กีลก แปลว่า เข็มหมุด ลูกเลื่อน เฝือก เสาผูกวัว

ผู้ใดเกิดในปีนี้  ชอบทำงานเกี่ยวกับศาสนกิจ แก่วัด จะเป็นคนที่มีโชคดีอย่างมหาศาล กล้าหาญเด็ดเดี่ยว  ฯ

 

โศลกที่ ๒๑

๔๓.เสามยา  แปลว่า งาม ต้องอารมณ์  อ่อนโยน สุภาพ

ผู้ใดเกิดในปีนี้  จะมีความสงบสุข มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป มีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาล มีใจคอมั่นคง ไม่รวนเร ทำอะไรทำจริง

๔๔.สาธารณ  แปลว่า  เหมือน  ธรรมดา  ทั่วไป

ผู้ใดเกิดในปีนี้  จะเป็นคนคงแก่เรียน มีความรู้ในวิชาต่างๆ มากมาย และเข้าใจอะไรแจ่มแจ้งชัดเจน

๔๕.วิโรธกฤต  หมายความว่า  การกระทำด้วยความโกรธ ด้วยอารมณ์

ผู้ใดเกิดในปีนี้  เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเลื่อมใส แต่มีโทสะร้าย ขี้โมโห เจ้าอารมณ์ ยากจน ชอบพเนจร อยู่ไม่เป็นที่

๔๖.ปริธาวิ  หมายความว่า การวิ่งหนี การเคลื่อนที่ไปรอบๆ

ผู้ใดเกิดในปีนี้  จะมีความประพฤติเลวทรามต่ำช้า  พูดจาเสียงแหบไม่ไพเราะ แต่มั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์  ฯ

 

โศลกที่ ๒๒

๔๗.ปรมาตีจ  หมายถึง รอบปีที่ ๔๗ ในรอบ ๖๐ ปี

ผู้ใดเกิดในปีนี้  จะไม่เอาใจใส่และห่างเหินจากญาติพี่น้อง และลุ่มหลงใหลในสตรีเพศยิ่งนัก

๔๘.อานันท  แปลว่า ความผาสุข พระผู้เป็นเจ้า

ผู้ใดเกิดในปีนี้  มีชีวิตชุ่มชื่น ร่าเริง ผาสุข ชอบศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีประจำชาติ รู้คัมภีร์พระเวทและรู้ถึงแก่นของภาวะแห่งธรรมชาติ

๔๙.รากษส  หมายถึง เวตาลหรือปีศาจ

ผู้ใดเกิดในปีนี้  จะมีใจบาปหยาบช้า เลวทราม ชอบพูดในเรื่องไร้สาระ และเป็นคนบ่อนทำลายศีลธรรม

๕๐.นล   หมายถึง มีรัศมีเปล่งปลั่ง ส่องแสง

ผู้ใดเกิดในปีนี้  จะมีคุณงามความดีหลายประการ มีเกียรติและชื่อเสียงโด่งดัง รักความสงบสุข มีนิสัยและความประพฤติดี  ฯ

 

โศลกที่ ๒๓

๕๑.ปิงคล  แปลว่า  น้ำตาล  พระอาทิตย์  ลิง ไฟ พังพอน ทองเหลืองและปีที่ ๕๑ ในรอบ ๖๐ ปี

ผู้ใดเกิดในปีนี้   จะเป็นโยคี หรือ ฤาษี เป็นผู้ที่ควบคุมจิตใจของตนเองไว้ได้ มีความสงบสุข

และชอบใฝ่ใจในทางศาสนกิจ

๕๒.กาลยุกติ  ชื่อปีที่ ๕๒ ในรอบ ๖๐ ปี

ผู้ใดเกิดในปีนี้  จะได้เป็นโหรใหญ่และมีโชคดีเสมอ ร่าเริง สนุกสนาน และชอบบำเพ็ญคุณงามความดี มีศีลธรรม

๕๓.สิททารถิ  แปลว่า ความมีชัยชนะ  ความสำเร็จ  ความรุ่งเรือง

ผู้ใดเกิดในปีนี้  จะมีความสำเร็จผลสมปราถนา และเคารพนับถือธรรมเนียมประเพณีโบราณ  ฉลาดหลักแหลม

๕๔.เราทริ   แปลว่า  ความโกรธ  ความน่ากลัว ความร้อน  พระยม

ผู้ใดเกิดในปีนี้ จะเป็นคนเสเพล กามตัณหามาก มีจิตใจวิปริตพิศดาร  อวดดี จองหองและชั่วร้ายเลวทราม   ฯ

 

โศลกที่ ๒๔

๕๕.ทุรมติ  แปลว่า  ความอิจฉาริษยา ความโง่เขลา การเห็นผิดเป็นชอบ   ชื่อของปีที่ ๕๕ ในรอบ ๖๐ ปี

ผู้ใดเกิดในปีนี้  เป็นคนแก่ตัณหา เจ้าชู้  ไม่มีความรู้ โง่เขลา  ระทมทุกข์  ใจทรามต่ำช้า

๕๖.ทุนทุภิ  แปลว่า  กลองใบใหญ่ชนิดหนึ่ง ชื่อของพระวรุณเจ้าแห่งสมุทร คู่หนึ่ง ลูกสกา ลูกเต๋า

ผู้ใดเกิดในปีนี้ จะมีร่างกายกำยำใหญ่โตแข็งแรง โดยมีศรีษะ แขนขาและท้องใหญ่โตเป็นพิเศษ มีสุขภาพดีและมีความผาสุข

๕๗.รุทิโรทคาริ  หมายความว่า การแผ่รังสี  ชื่อของปีที่ ๕๗ ในรอบ ๖๐ ปี

ผู้ใดเกิดในปีนี้ จะเป็นคนเฉลียวฉลาด  ปัญญาไว มีความซื่อสัตย์  มีความผาสุข และมั่งคั่ง

มีทรัพย์สมบัติมากมาย

๕๘.รักตะษิ  แปลว่า  ผู้มีดวงตาสีแดง ดวงตาที่ดุร้าย น่ากลัว กระบือ นกพิราบ ชื่อของปีที่ ๕๘ ในรอบ ๖๐ ปี

ผู้ใดเกิดในปีนี้  จะมีความสงบสุข  รักญาติพี่น้อง จะมีโชควาสนาดีมาก และเจริญรุ่งเรืองทุกประการ  ฯ

 

โศลกที่ ๒๕

๕๙.กโรธน  แปลว่า แสดงอาการโกรธออกมาให้ปรากฏ

ผู้ใดเกิดในปีนี้ จะเลวทรามต่ำช้า บังคับความรู้สึกไว้ไม่ได้ ชอบทำชั่ว  ชอบเป็นโจร ไม่ถูกกับญาติพี่น้อง

๖๐.อักษย  แปลว่า ไม่มีการน่าเบื่อเสียหาย

ผู้ใดเกิดในปีนี้  จะอุดมไปด้วยคุณงามความดี  รูปร่างสวยงาม จิตใจเต็มไปด้วยคุณธรรมอันสูง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและศัตรูผู้ปองร้าย

 

หมายเหตุ

          เรื่องรอบ ๖๐ ปีที่กล่าวมานี้ ในตำราว่าเป็นรอบของดาวพฤหัสบดี เพราะคิดอย่างหยาบๆพฤหัสบดีโคจรราศีละปีใน ๖๐ ปีก็จะได้ ๕ รอบพอดี แต่ความจริงหาได้เป็นดังนั้นไม่

          เรื่องปี ๖๐ ปีที่กล่าวมานี้ ท่านนับในทางจันทรคติ ไม่ได้นับในทางสุริยคติ และในปี พ.ศ.๒๕๐๓ นี้ เป็นปีที่ ๓๔ ในรอบ ๖๐ ปี ตรงกับปีศารวริ และตั้งต้นในวันที่ ๒๗ มีนาคม เวลา ๑๔.๓๗ น. ตรงกับปีชวด วันอาทิตย์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ ของไทย ซึ่งเป็นจุดอามาวสีของภารตะ

         ในทางภารตะถือว่าจุดอามาวสีในราศีมินของทุกๆปีซึ่งมักจะตรงกับ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ หรือ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ เป็นจุดตั้งต้นในรอบปี ๖๐ ปี ทุกๆปี

---------------------------------------------------------------

          ในทางคัมภีร์สุริยยาตร์ของอินเดีย ๑ เดือนจันทรคติ คิดเป็นเวลา จะได้ประมาณ ๒๙ วัน ๑๒ ชั่วโมง ๔๔ นาที ๒.๓ วินาที หรือคิดเป็นจำนวนทศนิยมเท่ากับ ๒๙.๕๓๐๕๘๘ วัน ในรอบ ๖๐ ปีที่ว่านี้มีประมาณ ๗๔๒ เดือนของจันทรคติ  ซึ่งจะมีจำนวนประมาณ ๒๑๙๑๑.๖๙๖๒๙๖ วัน

          ในทางสุริยคติของอินเดีย ๑ ปี ประมาณ ๓๖๕ วัน ๖ ชั่วโมง ๙ นาที ๙.๕ วินาที หรือประมาณ ๓๖๕.๒๕๖๗๗๔๔ วัน จากนี้ถ้าคิด ๖๐ ปี จะมีเท่ากับ ๒๑๙๑๕.๓๘๒๔๖๔ วัน จะเห็นได้ว่าใน ๖๐ ปีของสองระบบจะผิดกันประมาณ ๔ วันเท่านั้น

          เมื่อเราคิดถอยหลังหรือล่วงหน้าจากปี พ.ศ.๒๕๐๓ วันตั้งต้นรอบ ๖๐ ปีตามโศลกที่ได้กล่าวมาจะได้ดังนี้ โดยคิดจากพ.ศ.ต่างๆทางปฏิทินไทยและเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของปีเถาะเสมอหรือเป็นวันสุดท้ายของปีขาล

          ๑๐ เมษายน ๒๒๙๐ เถาะ ๒ฯ๔ พฤหัสบดีอยู่ราศีมิน  ๒๕ องศา

                                            ๑๕

          ๗ เมษายน ๒๓๕๐  เถาะ  ๓ฯ๔  พฤหัสบดีอยู่ราศีมังกร  ๑๖ องศา

                                            ๑๕

          ๔ เมษายน ๒๔๑๐ เถาะ   ๕ฯ๔   พฤหัสบดีอยู่ราศีกุมภ์ ๖ องศา

                                            ๑๕

          ๑ เมษายน ๒๔๗๐  เถาะ   ๖ฯ๔  พฤหัสบดีอยู่ราศีกุมภ์ ๒๔ องศา

                                             ๑๕

            ๒๙ มีนาคม  ๒๕๓๐  เถาะ  ๑ฯ๔   พฤหัสบดีอยู่ราศีมิน ๑๒ องศา

                                               ๑๕

           ข้าพเจ้าได้คำนวณองศาของพฤหัสบดีหยาบๆแสดงไว้ด้วย ท่านจะเห็นว่าในการขึ้นรอบ ๖๐ ปีทุกๆรอบ พฤหัสบดีไม่ได้อยู่ซ้ำที่เดิมกันเลย กลับมีองศาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมประมาณ ๑๘ องศา ถึง ๒๐ องศาทุกๆรอบ สมมุติว่าในรอบ ๖๐ ปี ดาวพฤหัสบดีโคจรเพิ่มกว่าเดิม ๒๐ องศา ใน ๑๒ ราศี หรือ ๓๖๐ องศา ถ้าคิดให้พฤหัสบดีซ้ำที่เดิมจริงๆก็จะกินเวลา ๑๙ รอบหรือมีจำนวน ๑๐๘๐ ปี

           ในคัมภีร์สุริยยาตร์ของอินเดีย วางรอบพฤหัสบดีที่โคจรซ้ำองศาเดิมไว้ประมาณ ๘๓ ปี เพราะฉะนั้นถ้าคิดรอบพฤหัสบดีตามนี้จำนวน ๑๓ รอบ จะได้ประมาณ ๑๐๗๙ ปี จากนี้เราจะเห็นว่าใกล้เคียงกันมาก และถ้าคิดอย่างละเอียด ท่านว่าจะได้ผลเท่ากัน ซึ่งเป็นหลักของการคิด ในรอบ ๖๐ ปีที่กล่าวมานี้อย่างแท้จริง โดยถือว่า ๑๘ รอบของ ๖๐ ปี และ ๑๓ รอบของ ๘๓ ปี คือประมาณ ๑๐๘๐ ปี ดาวพฤหัสบดีจะโคจรอยู่ในราศีเดียวกันและองศาเดียวกันด้วย

****************************************