Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

Jataka Parijata chapter 9 Slok 10 38

คัมภีร์ปาริชาตชาดก บทที่ ๙ สัมวตะ ศักราช โศลกที่ ๑๐-๓๘

 

อัพท (अब्द อัพทะ) แปลว่า ก้อนเมฆ  ปีหนึ่ง แฝกหอม ภูเขา  ในที่นี่หมายความว่า ปีหนึ่ง

ในระบบของอินเดีย คิดหนึ่งรอบของปีต่างๆ เหมือนกับจีน คือมีจำนวน ๖๐ ปีและแต่ละปีก็มีชื่อต่างๆกันทุกปี และมีผลแตกต่างกันอีกด้วย ซึ่งทางโหรถือว่าสำคัญมาก แต่มักทำนายผลเกี่ยวกับชะตาของบ้านเมืองมากกว่าชะตาของบุคคล  มีบางท่านเอามาใช้ทำนายเกี่ยวกับบุคคลก็มีมากเหมือนกัน แต่ส่วนมากเอามาพิจารณาเกี่ยวกับบุคคลชั้นผู้นำของประเทศ  เช่น พระราชา เป็นต้น

โศลกที่ ๑๐

ผู้ใดเกิดในลำดับปี ๖๐ ปี จะมีผลดังนี้

.ปรภว    หรือ  ประภพ  แปลว่า อันเกิดขึ้นแล้ว   อันสร้างขึ้นแล้ว  การมีกำลัง  การมีอำนาจ การเป็นใหญ่  กำเนิด  ชาติ   แสงสว่าง   ชื่อของฤาษี

ในที่นี้หมายถึงอำนาจและการเป็นใหญ่

 ผู้ใดเกิดในปีนี้   จะมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว มีวาจาสัตย์  รักษาคำพูด มีคุณงามความดี  ยุติธรรม   มีศีลธรรม  เคร่งในศาสนา มีความกตัญญู และโอบอ้อมอารี

.วิภว  หรือวิภพ  แปลว่า เงินทอง ทรัพย์สมบัติ และพัสดุต่างๆ ตลอดจนช้างม้าวัวควาย เรือ รถ ฯลฯ ความพ้นจากสมภพ หรือวิโมจน์ ทิพย์ศักดิ์  มหานุภาพ ความเป็นผู้ประเสริฐสุด

ในที่นี้หมายถึงทรัพย์สมบัติ

ผู้ใดเกิดในปีนี้ จะเป็นคนเจ้าชู้ ชอบคบเพศตรงข้าม มีเสน่ห์ในตัว มีจิตใจบริสุทธิ์  ร่าเริงและ

ผาสุข มีทรัพย์สมบัติมาก ร่ำรวย มีญาติพี่น้องมาก มีชื่อเสียงและเกียรติยศโด่งดัง  รอบรู้คงแก่เรียน ชอบศึกษาวิชาต่างๆ ฯ

โศลกที่ ๑๑

.ศกุลา หรือ ศุกล แปลว่า สีขาว เงิน เนยสด ปักษ์ข้างขึ้น สว่างในที่นี้หมายถึงสีขาว หรือ ความสว่าง

ผู้ใดเกิดในปีนี้ จะเป็นคนเจ้าชู้ มีคู่ครองมาก ตั้งฮาเร็ม แต่มักล้าสมัย ชอบความอิสรภาพ ชอบศึกษาเล่าเรียน ฉลาดหลักแหลม ใจคอกว้างขวาง โอบอ้อมอารี

.ปรโมทูต หรือ ประโมทิตะ แปลว่า ปราโมท ความยินดี ความรื่นรมย์ ความผาสุข น้ำหอม

ในที่นี้หมายถึงความผาสุข

ผู้ใดเกิดในปีนี้  จะมีความชำนาญในการรักษาความลับ ฉลาดในการแก้ตัว ฉลาดรอบรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความผาสุข พูดจาคล่องแคล่วว่องไว มีวาทะศิลป์

.ปรโชตปัตติ แปลว่า การมีลูกหลานสืบตระกูลมากมาย และประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง ผู้ใดเกิดในปีนี้ จะมีคุณงามความดี มีศีลธรรม ใจกว้างขวาง มีความเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี มีลูกหลานมากมาย เป็นผู้ที่รักความสงบสุข ราบรื่น เยือกเย็น สุขุม

.อังคิรส แปลว่า ชื่อฤาษีตนหนึ่งในฤาษี ๗ ตน หมายถึงดาวดวงหนึ่งในกลุ่มดาวหมีใหญ่ หรือดาวจรเข้ ซึ่งมีฤทธิ์เดชมาก ถือว่าเกิดจากพระโอษฐ์ของพระพรหม และมีลูกหญิงชายหลายคน เช่นพระอัคนี เป็นต้น ในทางดาราศาสตร์บางทีหมายถึงดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวศุภเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุด

ผู้ใดเกิดในปีนี้  จะมั่งคั่งด้วยเงินทองและทรัพย์สมบัติ  ฉลาดหลักแหลม ปัญญาไว ไหวพริบดี ค่อนข้างเจ้าชู้ มีเสน่ห์ในตัว ฯ

โศลกที่ ๑๒

.ศรีมุข แปลว่า ปี อันดับที่เจ็ดในรอบ ๖๐ ปี

ผู้ใดเกิดในปีนี้ ชอบและใส่ใจในสตรีเพศเป็นอย่างยิ่ง โดยไม่เลือกลูกเขาเมียใคร เป็นคนซื่อตรงในหน้าที่การงาน มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์

.ภว  แปลว่า ภพ ความเป็นอยู่ การกำเนิด สถิติ ความผาสุข การได้มา การบรรลุ ถึง เทวดา โลก นามพระศิวะ

ในที่นี้หมายถึง ความผาสุข

ผู้ใดเกิดในปีนี้ ชอบเป็นครูบาอาจารย์ ฤาษี มุนี เป็นผู้ที่สถาปนาตนให้เป็นราชา มีชื่อเสียงและเกียรติยศโด่งดัง มีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาล มีกำลังและอำนาจมาก

.ยุว หรือเยาว์ แปลว่า อายุไม่มาก วัยหนุ่มสาว

ผู้ใดเกิดในปีนี้ เป็นคนโลภโมโทสัน มีความใคร่รุนแรง ใจคอไม่แน่นอน รวนเร นิสัยเห็นแก่ตัว และไม่มีศีลธรรม เป็นคนมีร่างกายอ่อนแอ ขี้โรค สนใจในวิชาแพทย์

๑๐.ธาตุ  หมายความว่า ธาตุทั้ง ๔ เช่น ดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นต้น

ผู้ใดเกิดในปีนี้ ชอบเป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่น ไม่มีศีลธรรม เป็นนักกฎหมาย หรือ ทนายความ ที่ฉลาดมีไหวพริบดี  เห็นแก่ประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ ฯ

โศลกที่ ๑๓

๑๑.เอศวร  หมายถึง เทพยดาต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งพระอิศวร

ผู้ใดเกิดในปีนี้ จะมีความเจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขึ้น ใจคอแน่นอน เที่ยงตรง เสมอต้นเสมอปลาย มีความยุติธรรม มีศีลธรรม

๑๒.พหุธนัย หมายถึง ปีที่ ๑๒ ในรอบ ๖๐ ปี    เป็นปีที่อุดมสมบูรณ์     มีข้าวปลาธัญญาหาร

มากมายเหลือเฟือ

ผู้ใดเกิดในปีนี้ จะเป็นพ่อค้าที่ยิ่งใหญ่ และร่ำรวยมาก รุ่งเรืองเจริญด้วยลาภ  ผาสุข และมีตัณหาจัด เจ้าชู้

๑๓.ปรมาทิ หมายถึง ความประมาทเลินเล่อ การกระทำผิดโดยไม่ระวัง การมัวเมา เสียจริต

ผู้ใดเกิดในปีนี้ เจ้าเป็นคนเจ้าโทสะ ดุร้าย ทารุณ ชอบประพฤติชั่วร้ายเลวทราม ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น ไม่มีเพื่อนที่แท้จริง แต่เจ้าตัวมีความเป็นอยู่อย่างสบายไม่เดือดร้อน

๑๔.วิกรม  แปลว่า ความกล้าหาญ การได้ชัยชนะแก่ศัตรู การมีอำนาจและกำลังมาก

ผู้ใดเกิดในปีนี้ จะร่ำรวยสมบูรณ์ทรัพย์ เป็นคนองอาจกล้าหาญเด็ดเดี่ยว จะได้เป็นใหญ่ เป็นขุนพล ฯ

โศลกที่ ๑๔

๑๕.วิษุ แปลว่า มาก ต่างๆ เหมือนกัน เท่าๆกัน

ผู้ใดเกิดในปีนี้ จะเป็นคนยากจนเข็ญใจ ไม่มีความละอายใจในการกระทำความชั่วต่างๆ ชอบประพฤติผิดกฎหมาย

๑๖.จิตรภาณุ แปลว่า ไฟ หรือ พระอาทิตย์

ผู้ใดเกิดในปีนี้ จะมีความเข้มแข็ง มีกำลังใจดี มีสมรรถภาพดี มีกำลังและอำนาจมาก จะมีรูปร่างสง่างามเหมือนเทพบุตร

๑๗.สุภาณุ  แปลว่า แสงสว่างที่ให้คุณ

ผู้ใดเกิดในปีนี้ จะเป็นคนที่ได้รับการศึกษาดี รอบรู้คงแก่เรียน จะได้เป็นผู้นำ หรือ จะได้เป็นใหญ่ มีคุณงามความดี มีความยุติธรรม

๑๘.ตารณ    หมายความว่าวัตถุหรือบุคคลที่ช่วยข้ามพ้น      อุปสรรคหรือเครื่องกีดขวางไปได้

เช่น เรือ แพ ครู อาจารย์ สะพาน เป็นต้น

ผู้ใดเกิดในปีนี้ จะมีทรัพย์สมบัติมหาศาล  มีกำลังและอำนาจมาก จะเป็นผู้รอบรู้ คงแก่เรียน และมีสันโดษมาก

โศลกที่ ๑๕

๑๙.ปารถิว  แปลว่า อันทำมาจากดิน  ออกมาจากดิน เกิดขึ้นจากดิน การปกครองแผ่นดินนฤบดี นามของสีดา ในที่นี้หมายความว่า ราชา

ผู้ใดเกิดในปีนี้ จะได้เป็นใหญ่ เป็นราชา จะมีความผาสุข และความร่ำรวยอย่างหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้ จะมีความเจริญรุ่งเรือง

๒๐.วัยย  แปลว่า การใช้จ่าย การสังหาร ความทุกข์

ผู้ใดเกิดในปีนี้ จะมีกามราคะรุนแรง เจ้าชู้ ขี้ขลาด เลวทรามต่ำช้า ติดการพนันและอบายมุขต่างๆ ชอบทำผิดกฏหมาย ไม่มีศีลธรรม

๒๑.สรวชิท หรือ สรรพชิต แปลว่า การมีชัยชนะทั่วโลก

ผู้ใดเกิดในปีนี้ จะเป็นคนช่างพูด จะมีกำลังกายแข็งแรง มีกำลังมากชนิดหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้ มีอำนาจมาก มีความรู้เชี่ยวชาญในคัมภีร์พระเวท มีคุณงามความดี ยุติธรรม และมีความรู้แจ่มแจ้งเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา

๒๒.สรวธาริ หรือ สรรวธาริ-สรรพธาริ แปลว่าละอองฝนหรือละอองหิมะห่าใหญ่

ผู้ใดเกิดในปีนี้   จะเป็นคนดี  มีศีลธรรม  รอบรู้คงแก่เรียน   ฉลาดหลักแหลม  และเป็นที่โปรดปรานของพระราชา  ฯ

โศลกที่ ๑๖

๒๓.วิโรธิ  หรือ พิโรธ แปลว่าความโกรธ  ความแค้นเคือง การเป็นศัตรู การทำสงคราม

ผู้ใดเกิดในปีนี้ จะมีแต่ความเศร้าโศก  ระทมทุกข์ ผิดหวัง จะต้องสมาคมกับเหล่าร้าย หรือพวกทุศีล มิจฉาชีพ ชอบประกอบกรรมชั่ว ทำผิดกฎหมาย ทำบาป ดุร้ายเหี้ยมโหด ทารุณ เจ้าโทสะ

๒๔.วิกฤติ  แปลว่า การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนรูป เปลี่ยนความมุ่งหมาย พยาธิ โรคภัยไข้เจ็บ ความกลัว

ผู้ใดเกิดในปีนี้ จะเต็มไปด้วยกลอุบายและมายาอย่างหาตัวจับได้ยาก จะผิดหวังในเรื่องรัก อกหัก สนใจในไสยศาสตร์และมายาศาสตร์  และมีความเชี่ยวชาญในวิชานี้

๒๕.ขร  แปลว่า เผ็ดร้อน มีคม บาด โหดร้าย หยาบคาย พวกเวตาล

ผู้ใดเกิดในปีนี้  จะเป็นที่รังเกียจแก่คนทั่วไป เป็นภัยต่อสังคม พูดจาหยาบคาย ใจบาปหยาบช้า เลวทราม ไร้ศีลธรรม

๒๖.นันทน  แปลว่า การทำให้มีความผาสุข รื่นเริง ยินดี ปรีดา ปราโมทย์

ผู้ใดเกิดในปีนี้  จะเป็นที่ชอบใจของคนทั่วไป  เป็นที่โปรดปรานของราชา เป็นผู้ที่สนใจในคัมภีร์พระเวทและศาสนกิจ  มีคุณงามความดี  ฯ

โศลกที่ ๑๗

๒๗.วิชย หรือ วิชัย พิชัย แปลว่า การมีชัยชนะอย่างใหญ่หลวง ยมพบาล พระนางทรุคา

ในที่นี้หมายถึงการมีชัยชนะ

ผู้ใดเกิดในปีนี้ จะเป็นคนดีมีศีลธรรม  ประกอบด้วยคุณธรรม เที่ยงตรง มีวาจาสัตย์ มีทรัพย์สมบัติมาก ไม่มีศัตรู  ผาสุข

๒๘.ชย  แปลว่า  การมีชัย  การชนะแก่ศัตรู

ผู้ใดเกิดในปีนี้ จะมีความเจริญรุ่งเรืองผาสุขเยี่ยงราชา จะได้เป็นใหญ่

๒๙.มันนถ  แปลว่า ความรักในเพศตรงข้าม  กามเทพ

ผู้ใดเกิดในปีนี้   จะมีกามราคะรุนแรง ทุ่มเทชีวิตหาความสุขในเพศตรงข้าม จะชนะแก่ศัตรู  เจ้าสำราญ

๓๐.ทุรมุข  แปลว่า ปากชั่ว อุบายชั่ว ผู้เป็นใหญ่ที่เลวทราม

ผู้ใดเกิดในปีนี้   จะไม่มีคุณงามความดี  ไม่มีศีลธรรม ไม่สุภาพเรียบร้อย แต่มั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมาก ฯ

โศลกที่ ๑๘

๓๑.เหลัมพิ   แปลว่า กว้างขวาง  ใหญ่ยาว ห้อย แกว่งอยู่ สินบน เส้นโค้งจากที่ตั้งฉากของที่ใดๆถึงขั้วโลกเหนือ

ในที่นี้เข้าใจว่าหมายถึง สินบน

ผู้ใดเกิดในปีนี้  จะมีนิสัยเลวทรามต่ำช้า ไม่มีศีลธรรม เห็นแก่ตัว และจะมีศรัทธาแรงกล้าในการทำกสิกรรม

๓๒.วิลัมพิ  แปลว่า ความหย่อนยาน  การห้อยโตงเตง  ตกท้องช้าง ความชักช้า  ความเงื่องหงอย เฉื่อยแฉะ ใจเย็น เยือกเย็น ในที่นี้เข้าใจว่าหมายถึง ความมีใจเย็น สุขุม

ผู้ใดเกิดในปีนี้  จะมีความเจริญรุ่งเรือง  ทำกิจการใดๆสำเร็จได้รับผลดี เป็นที่พึ่งพาอาศัยของพวกพราหมณ์  มีใจเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี

๓๓.วิการิ   แปลว่า การเปลี่ยนแปลงไปผิดจากธรรมชาติ พยาธิ  โรคภัยไข้เจ็บ ราคะ รส

ในที่นี้หมายความว่าโรคภัยไข้เจ็บ

ผู้ใดเกิดในปีนี้   จะเป็นคนขี้โรค  ไม่แข็งแรง โง่เขลา ขี้ขลาด ลำบากยากจน  ไม่มีเกียรติยศชื่อเสียง  และไม่มีคุณงามความดี

๓๔.คารวริ   แปลว่า ความมืด  เวลากลางคืน

ผู้ใดเกิดในปีนี้  จะมีทรัพย์สมบัติมากมาย  จะมีความผาสุขรื่นเริงและรื่นรมย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีศีลธรรม มีคุณธรรม ฯ

โศลกที่ ๑๙

๓๕.ปลว  แปลว่า  หน่อ แขนง กิ่งก้านที่แตกใหม่ การแผ่ตัว

ผู้ใดเกิดในปีนี้   จะเป็นผู้อยู่ในความสงบสุข  เจริญรุ่งเรือง ค่อนข้างเจ้าชู้   มีเสน่ห์   กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ขยันขันแข็ง

๓๖.ศุภกฤต   แปลว่า   การกระทำ หรือ ความประพฤติที่ดี  และเป็นมงคล ความเหมาะสม

ผู้ใดเกิดในปีนี้   จะเป็นนักต้มผู้หญิง  นักพล่าผู้หญิง เป็นคนรอบรู้คงแก่เรียน   รูปงาม ฉลาดหลักแหลม

๓๗.โศภกฤต แปลว่า การกระทำที่งดงาม การกระทำที่มีเกียรติยศ

ผู้ใดเกิดในปีนี้  จะเป็นคนฉลาดหลักแหลม  มีคุณงามความดีเกี่ยวกับราชสำนัก   เป็นที่โปรดปรานของราชา   รอบรู้คงแก่เรียน

๓๘.กโรธิ   แปลว่า  ความโกรธ

ผู้ใดเกิดในปีนี้    จะเป็นคนตัณหาจัด    ชอบกระทำความชั่ว   เลวทรามต่ำช้า     เจ้าโทสะ    ใจร้อน   ฉลาดหลักแหลม   ฯ