Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

Jataka Parijata chapter 9 Slok 1 9

คัมภีร์ปาริชาตชาดก บทที่ ๙   ผลของของคุลิกะ ปี เดือน วัน ฯลฯ

โศลกที่ ๑

          ต่อไปนี้จะกล่าวถึงผลของคุลิกะ ผลของปี ผลของเดือน ผลของวัน ตลอดจนถึงผลของชั่วโมง เกี่ยวกับการเกิดของบุคคล คุลิกะอยู่ในภพต่างๆ จากตำแหน่งของลัคนามีผลดังต่อไปนี้

ภพที่ ๑   ทึบปัญญา  โง่  ขี้โรค มีโรคประจำตัว ถ้าคุลิกะนี้มีบาปเคราะห์มาร่วมเข้าอีกด้วยก็จะเป็นคนหลอกลวง ไม่มีความซื่อสัตย์ แก่ตัณหาราคะจัด เลวทรามต่ำช้า ชั่วร้าย

ภพที่ ๒   มีความปรารถนาที่จะหาความใส่ตัวเองอย่างไม่คิดชีวิต เห็นแก่ตัว ชอบท่องเที่ยวทัศนาจร พูดจาหยาบคายด้วยภาษาไพร่ ไม่มีสมบัติผู้ดี ถ้าบาปเคราะห์ร่วมจะทำให้ยากจนข้นแค้น มีอุปสรรค และไม่มีความรู้ เรียนอะไรก็ไม่สำเร็จ ฯ

โศลกที่ ๒

           ถ้าคุลิกะอยู่ในภพที่ ๓ จากลัคนา อาภัพ พี่น้อง เพื่อนฝูง จองหอง อวดดี ขี้เมาเสเพล ติดยาเสพติดเลวทรามต่ำช้า สุรุ่ยสุร่าย โลภโมโทสัน มักได้ไม่คิดถึงความทุกข์ร้อนของผู้ใดและตัวเอง กล้าหาญมุทะละ บ้าบิ่น บ้ายอ ฯ

โศลกที่ ๓

           ถ้าคุลิกะอยู่ในภพที่ ๔ จากลัคนา จะไม่มีความรู้ ไม่มีการศึกษา ยากจนข้นแค้น ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีความผาสุข ไม่มีที่ดินยวดยานพาหนะใดๆ เป็นคนจรจัด ชอบท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมาย

           ถ้าคุลิกะอยู่ในภพที่ ๕ จากลัคนา ไม่มีสมบัติผู้ดี เลวทราม ไม่มีศีลธรรม ดุร้าย คดโกง มีลูกน้อย และอายุไม่ยืน ฯ

โศลกที่ ๔

          ถ้าคุลิกะอยู่ในภพที่ ๖ จากลัคนา จะเป็นผู้ที่มีชัยชนะต่อศัตรู ปราบศัตรูได้อย่างราบคาบ ไม่มีความเกรงกลัวต่อไสยศาสตร์ที่เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว

          ถ้าคุลิกะอยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนา ชอบทะเลาะวิวาทและทำความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น  จะเดือดร้อนใจและระทมทุกข์เนื่องจากเมียที่เลวทรามของตนเอง จะเป็นที่รังเกียจของสังคม โง่เขลา และไม่มีความกตัญญูต่อผู้ใด ฯ

โศลกที่ ๕

          ถ้าคุลิกะอยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนา จะมีตำหนิที่หน้าหรือพิการที่หน้า จะมีตาพิการหรือสายตาไม่ปกติ มีร่างกายบอบบางไม่แข็งแรง ขี้โรค

          ถ้าคุลิกะอยู่ในภพที่ ๙ จากลัคนา เป็นอาชญากร ชอบทำผิดกฎหมาย ใจอำมหิต โหดร้ายทารุณ สามารถที่จะฆ่าได้ถึงแม้จะเป็นบิดามารดาของตนเอง

          ถ้าคุลิกะอยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนา เป็นคนนอกคอก นอกรีต ไม่มีศาสนา ผ่าเหล่า ไม่นิยมนับถือตามประเพณีของตน ชอบประกอบกรรมชั่วต่างๆนับร้อยอย่างขึ้นไป มีแต่ความอัปยศอดสู และถูกเขาดูหมิ่น ไม่มีใครนับถือเลื่อมใสศรัทธาเลย ฯ

โศลกที่ ๖

           ถ้าคุลิกะอยู่ในภพที่ ๑๑ จากลัคนา จะมีแต่ความสำราญและความผาสุข ร่ำรวยมั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์ จะมีกำลังและอำนาจมาก จะเป็นคนที่มีร่างกายงดงามมีเสน่ห์ แต่เมื่อเกิดมามักจะนำความวิบัติมาให้แก่พี่ชายและพี่สาวของตนเอง

          ถ้าคุลิกะอยู่ในภพที่ ๑๒ จากลัคนา จะมีลักษณะท่าทางเยี่ยงนักพรต มุนีหรือฤาษี จะมีศิลปะพูดจาปลอบใจผู้อื่นให้คลายทุกข์ใจได้อย่างประหลาด เป็นผู้ที่หาเงินได้คล่องไม่ว่าจากที่ใดและเมื่อใด ฯ

โศลกที่ ๗

โยคเกณฑ์ของพระเคราะห์ดังต่อไปนี้นับว่าให้ร้ายแก่เจ้าชะตาทั้งสิ้นคือ

๑.ตำแหน่งของลัคนาที่สถิตเป็นตรีโกณกับตำแหน่งของคุลิกะ

๒.ตำแหน่งของลัคนาที่ร่วมนวางค์ หรือ ร่วมทวาทศำศะกับมานทิ

๓.พระเคราะห์ต่างๆที่ร่วมราศีกับคุลิกะ

๔.พระเคราะห์ต่างๆที่ร่วมราศีกับเจ้าเรือนที่คุลิกะสถิต ฯ

โศลกที่ ๘

ถ้าคุลิกะร่วมกับอาทิตย์   จะไม่ถูกกับบิดาของตน

ถ้าคุลิกะร่วมกับจันทร์     จะนำความระทมทุกข์มาให้แก่มารดาของตน

ถ้าคุลิกะร่วมกับอังคาร    จะไม่มีน้องชายเลย

ถ้าคุลิกะร่วมกับพุธ         จะมีสติไม่ปกติ บ้าๆบอๆ

ถ้าคุลิกะร่วมกับพฤหัสบดี  ไพร่ หยาบคาย ไม่สุภาพ ไม่มีสมบัติผู้ดี

ถ้าคุลิกะร่วมกับศุกร์    เป็นกามโรค ชอบคบหญิงเสเพล เป็นที่รักใคร่ของหญิงแพศยา ฯ

โศลกที่ ๙

ถ้าคุลิกะร่วมกับเสาร์   จะไม่มีความรื่นเริง ปราศจากความผาสุข

ถ้าคุลิกะร่วมกับราหู    จะต้องติดคุก จำขัง เป็นนักโทษ

ถ้าคุลิกะร่วมกับเกตุ   เป็นคนวางเพลิง ยุแหย่ให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ

ถ้าคุลิกะมีตำแหน่งใกล้เคียงกับจตุวิษนาที  ท่านว่าร้ายแรงนัก คือถึงแม้ว่าจะเกิดในราชตระกูล หรือได้เป็นราชาก็ตาม จะต้องเป็นขอทานในบั้นปลาย

ในข้อสังเกตทั่วๆไป พอจะสรุปได้ว่า ดาวพระเคราะห์ที่สำคัญต่อชะตา ถ้าไปร่วมกับอุปเคราะห์ ไม่ว่าดวงใดๆก็ตาม มักจะได้ผลร้ายมากกว่าผลดี ฯ

 

คำอธิบายเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียง

1.การคำนวณตำแหน่งคุลิกะ กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่บทความ ดาวเคราะห์และดาวอุปเคราะห์ ในโหราศาสตร์พระเวท   https://bit.ly/3GEv7Lr

2.การคำนวณตำแหน่งเรือนชะตา กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่บทความ เรือน-ภพ ประเภทต่างๆในโหราศาสตร์พระเวท  https://bit.ly/3CNX7fs

3.จตุวิษนาที ซึ่งในต้นฉบับไม่ได้อธิบายเอาไว้ คำว่า “จตุวิษนาที”ในทีนี้หมายถึง วิษนาฑี(विषनाडी)  หรือ นาทีพิษ ทั้ง 4 ของแต่ละนักษัตร หรือเรียกว่า “นักษัตรวิษฆะฏิกา” ซึ่งมีระยะเวลา 4 มหานาที (1 มหานาทีหรือ 1 ฆะฏิกา घटिकाเท่ากับ 24 นาทีปัจจุบัน) ดังนั้นเมื่อรวมกันแล้วก็จะเป็น 96 นาที หรือ 1 ชั่วโมง 36 นาที แต่แต่ละมหานาทีก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะตั้งแต่นาทีที่ 1 จนถึงนาทีที่ 4 และจะส่งผลร้ายแตกต่างกันในแต่ละมหานาที กรุณาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ บทความ มหานาทีพิษของแต่ละนักษัตร (นักษัตรวิษนาฑี)  https://bit.ly/3fXRB0E