Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

Jataka Parijata chapter 8 Slok 106 112

คัมภีร์ปาริชาตชาดก บทที่ ๘  ผลของพระเคราะห์ในเรือนมิตร-เรือนศัตรู

โศลกที่ ๑๐๖

ถ้าอาทิตย์อยู่ในเรือนมิตร จะมีมิตรแท้หรือเพื่อนตายหลายคน มีความอิสรภาพ มีเกียรติยศ ชื่อเสียงโด่งดัง

ถ้าจันทร์อยู่ในเรือนมิตร จะมีความผาสุขสบาย มั่งคั่งอุดมทรัพย์ มีเสน่ห์ เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั่วไป

ถ้าอังคารอยู่ในเรือนมิตร  จะมีเพื่อนที่ร่ำรวยคอยสนับสนุน รุ่งเรืองและผาสุข

ถ้าพุธอยู่ในเรือนมิตร จะเป็นคนมีปัญญาหลักแหลมฉลาดยิ่งนัก เป็นคนร่าเริง สนุกสนาน ไม่มีความทุกข์

ถ้าพฤหัสบดีอยู่ในเรือนมิตร จะเป็นผู้ที่ถูกยกย่องในหมู่บัณฑิต มีความรู้สูง คงแก่เรียน

มีคุณงามความดี ยุติธรรม

ถ้าศุกร์อยู่ในเรือนมิตร จะมีความผาสุขในครอบครัว ลูกหลานและเครือญาติ เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอายุอ่อนกว่าเจ้าชะตา

ถ้าเสาร์อยู่ในเรือนมิตร จะถูกรับเลี้ยงดูโดยผู้อื่นตั้งแต่เล็กๆ มีคนอุปถัมภ์ค้ำชู เจ้าชะตาจะยากจน ฯ

 

โศลกที่ ๑๐๗

เจ้าชะตาจะมีเกียรติยศชื่อเสียง มีความผาสุข รุ่งเรือง มีเพื่อนฝูงดี ร่าเริงสบาย ฉลาดรอบรู้ ตัณหาราคะมาก หรือมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุน ฯลฯ แล้วแต่ว่าดาวในดวงชะตา ดาวอาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อยู่ในเรือนมิตรดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ฯ

 

โศลกที่ ๑๐๘-๑๐๙

ถ้ามีดาวอยู่ในเรือนมิตร ๑ ดวง จะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชู ถ้ามี ๒ ดวงจะมั่งคั่งร่ำรวยเพราะเพื่อนฝูง ถ้ามี ๓ ดวงจะทำมาค้าขึ้นและมั่งมีโดยตัวของตัวเอง ถ้ามี ๔ ดวงจะมีโชควาสนาดีตลอดกาล ถ้ามี ๕ ดวงจะได้เป็นนายคน เป็นผู้นำ ถ้ามี ๖ ดวงจะได้เป็นราชา ฯ

โศลกที่ ๑๑๐

ถ้าในชะตามีดาวได้ตำแหน่งอุจจ์ ๓ ดวง เจ้าชะตาจะได้เป็นราชา ถ้ามีดาว ๓ ดวงได้ตำแหน่งเกษตรจะได้เป็นอำมาตย์ผู้ใหญ่ ถ้าในชะตามีดาว ๓ ดวงไม่มีแสงเช่น อัสตะ เป็นต้น จะต้องเป็นทาส ถ้ามีดาว ๓ ดวงได้ตำแหน่งนิจ จะเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเอาตัวไม่รอด ฯ

                                  ดาวพระเคราะห์อยู่ในเรือนของศัตรู

โศลกที่ ๑๑๑

ถ้าอาทิตย์อยู่ในเรือนศัตรู จะเป็นคนว่านอนสอนง่าย เชื่อและทำตามบิดาทุกประการ และต้องรับใช้คนอื่นตลอดเวลาไม่เป็นตัวของตัวเอง

ถ้าจันทร์อยู่ในเรือนศัตรู จะทำความเดือดร้อนหนักใจให้แก่มารดา จะเป็นโรคหัวใจพิการ

ถ้าอังคารอยู่ในเรือนศัตรู จะมีแขนหรือขาพิการ ไม่ราบรื่น ชื่นบาน และสกปรกน่ารังเกียจ

ถ้าพุธอยู่ในเรือนศัตรู ระทมทุกข์ มีแต่ความวิบัตินาๆประการ

ถ้าพฤหัสบดีอยู่ในเรือนศัตรู เป็นคนคิดลูกคิดรางแก้ว สร้างวิมานในอากาศ

ถ้าศุกร์อยู่ในเรือนศัตรู จะต้องทำงานเหน็ดเหนื่อย กรรมกรหาเช้ากินค่ำ

ถ้าเสาร์อยู่ในเรือนศัตรู  จะเป็นคนจรจัด อยู่ไม่เป็นที่ ระทมทุกข์ ฯ

 

โศลกที่ ๑๑๒

           ถ้ามีดาว ๕ ดวงอยู่ในเรือนศัตรู จะมีทั้งเรื่องร้ายและดีปนกันยุ่งไปหมด ถ้ามีดาว ๖ ดวงอยู่ในเรือนศัตรู จะไม่มีความผาสุขเลย มีแต่เรื่องวิบัติและระทมทุกข์อยู่ตลอดเวลา ถ้ามีดาว ๗ ดวงต่างก็อยู่ในเรือนของศัตรู จะมีความวิบัติใหญ่หลวงนัก ถ้าดาวที่อยู่ในเรือนของศัตรู และเป็นดาวอัสตะ ยิ่งทวีคูณความวิบัติมากขึ้น ฯ

**********