Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

Jataka Parijata chapter 8 Slok 99 102

คัมภีร์ปาริชาตชาดก บทที่ ๘  ผลของพระเคราะห์ที่ได้ตำแหน่งอุจจ์

โศลกที่ ๙๙

ถ้าอาทิตย์ได้ตำแหน่งอุจจ์ จะเป็นคนมีฐานะดี มั่งคั่งร่ำรวย จะได้เป็นใหญ่ มียศถาบรรดาศักดิ์  มีอำนาจ

ถ้าจันทร์ได้ตำแหน่งอุจจ์  จะอุดมไปด้วยกินดีอยู่ดี มีความผาสุข แต่งตัวดี อาหารดี มีเครื่องประดับมีค่าสวยงาม เด่นในสังคม แต่จะมีลูกชายที่เกเรไม่เอาถ่าน ทำความเดือดร้อนมาให้ตน

ถ้าอังคารได้ตำแหน่งอุจจ์  เป็นคนองอาจ กล้าหาญเด็ดเดี่ยว  เข้มแข็ง

ถ้าพุธได้ตำแหน่งอุจจ์ จะได้ดีกว่าวงศ์ตระกูล จะได้เป็นใหญ่เป็นนายคน  พูดมาก แก่วิจารณ์ แก่ภรรยา จะชนะศัตรู มีความผาสุข

ถ้าพฤหัสบดีได้ตำแหน่งอุจจ์ จะเป็นคนที่มีลูกหลานสืบตระกูลไปนานหลายชั่วอายุคน มีคุณธรรมสูง ชอบบำเพ็ญความดี มีศีลธรรม มารยาท สุภาพเรียบร้อย

 

โศลกที่ ๑๐๐

ถ้าศุกร์ได้ตำแหน่งอุจจ์ ชอบคบค้ากับพวกหญิงที่มีเสน่ห์และรูปร่างสวยงาม ชอบดนตรี ขับร้อง ฟ้อนเต้นฟ้อนรำและการบันเทิงต่างๆ เจ้าสำราญ

ถ้าเสาร์ได้ตำแหน่งอุจจ์ จะได้เป็นใหญ่ในหมู่บ้าน ชนบทหรือแคว้นนั้น ชอบหญิงสาวบริสุทธิ์เป็นชีวิตจิตใจ

ถ้าราหูได้ตำแหน่งอุจจ์ จะเป็นโจร หรือขุนโจร หรือขุนศึกที่เข้มแข็ง กล้าหาญ มีชื่อเสียง ชอบทำบาป  มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์

ถ้าเกตุได้ตำแหน่งอุจจ์ จะคบกับโจร มีเพื่อนที่เลวและชั่วร้าย เป็นที่โปรดปรานของผู้ใหญ่  ฯ

 

โศลกที่ ๑๐๑

ถ้ามีพระเคราะห์ได้ตำแหน่งอุจจ์ เพียงดวงเดียวและดาวที่ได้ตำแหน่งอุจจ์นั้น ร่วมหรือรับแสงจากดาวที่เป็นคู่มิตร จะมีอิทธิพลบันดาลให้เจ้าชะตาเป็นใหญ่ได้ ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นบุคคลสำคัญ เป็นที่เคารพนับถือทั่วไปแม้แต่ราชา มีความเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น ฯ

 

โศลกที่ ๑๐๒

ถ้ามีดาวได้ตำแหน่งอุจจ์และเข้มแข็งด้วย ๑ ดวง จะมีข้าวปลาธัญญาหารสมบูรณ์ มั่งคั่งร่ำรวย  ถ้ามีดาวได้ตำแหน่งอุจจ์และเข้มแข็งด้วย ๒ ดวง จะมีความสำคัญอย่างเทพบุตรหรือเจ้าชาย ถ้ามีดาวได้ตำแหน่งอุจจ์และเข้มแข็งด้วย ๓ ดวง จะได้เป็นใหญ่ เป็นราชา ถ้ามีดาวได้ตำแหน่งอุจจ์และเข้มแข็งด้วย ๔ ดวง จะได้เป็นราชาที่ยิ่งใหญ่หรือจักรพรรดิ์ ถ้ามีดาวได้ตำแหน่งอุจจ์และเข้มแข็งด้วย ๕ ดวง จะได้เป็นจอมจักรพรรดิ์และจะได้ครองโลก ฯ

 

หมายเหตุ

            ดาวพระเคราะห์ได้ตำแหน่งอุจจ์ทั้งหมด ๗ ดวงไม่ได้ เพราะเนื่องจากระยะเชิงมุมของศุกร์และพุธจากอาทิตย์ แต่เป็นอุจจ์พร้อมกัน ๖ ดวงได้ ทั้งนี้ราหูและเกตุไม่คิด

---------------------------------------------