Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

Jataka Parijata chapter 8 Slok 81 89

คัมภีร์ปาริชาตชาดก บทที่ ๘ ผลของดาวพระเคราะห์ต่างๆที่สถิตย์ในภพที่ ๘-๑๒ จากลัคนา

                                                ภพที่ ๘ จากลัคนา

โศลกที่ ๘๑

           ถ้าอาทิตย์อยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนา เป็นคนชนะใจของตนเอง ข่มใจของตัวเองได้ มีความฉลาดไหวพริบในการขัดแย้งโต้เถียง และการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความไม่พอใจ

           ถ้าจันทร์อยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนา เป็นคนที่กระหายสงคราม ชอบการต่อสู้ รักความอิสรภาพ ชอบสนุกสนานร่าเริง รอบรู้ คงแก่เรียน  ฯ

โศลกที่ ๘๒

             ถ้าอังคารอยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนา ไม่ชอบหรูหรา แต่งตัวอย่างธรรมดา ร่ำรวยมั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์ มีศิลปะและอำนาจในการครองใจคนหมู่มาก

            ถ้าพุธอยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนา จะมีชื่อเสียงเกียรติยศโด่งดังด้วยคุณงามความดีของเขาเอง  มีบุตรมากและมั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์อย่างยิ่ง ฯ

โศลกที่ ๘๓

            ถ้าพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนา  จะอายุยืน ฉลาดหลักแหลมไหวพริบดี แต่มักมีความประพฤติไม่ดี เลวทรามต่ำช้า

            ถ้าศุกร์อยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนา จะมีอายุยืน มีความผาสุข รื่นเริง สมความปรารถนา ประสบความสำเร็จ มีกำลังกายแข็งแรงอย่างหาตัวจับได้ยาก มีสุขภาพดี มีทรัพย์สมบัติมาก ร่ำรวยขั้นมหาเศรษฐี มีอำนาจมาก

              ถ้าเสาร์อยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนา จะเป็นคนกล้าหาญเด็ดเดี่ยว มีชื่อเสียงเกียรติยศโด่งดัง  เป็นคนที่มีชื่อเสียงในความกล้าหาญ และเจ้าโทสะ ใจร้อน ใจเร็ว มีกำลังกายไม่แข็งแรง ไม่ร่ำรวย และไม่มีอำนาจ

              ถ้าราหูอยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนา ระทมทุกข์ มีอุปสรรคตลอดกาล ถูกตำหนิติเตียนจากประชาชน ทำอะไรขี้โอ่  เรื่องเล็กทำเป็นเรื่องใหญ่ มีโรคเกี่ยวกับท้องประจำตัว ฯ

โศลกที่ ๘๔

              ถ้าเกตุอยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนา เป็นคนใจโลภอย่างยิ่ง อยากได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่น  ชอบเป็นชู้กับเมียของผู้อื่น ขี้โรค  มีโรคประจำตัว ขี้เมา เสเพล

              ถ้าเกตุอยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนาและได้รับแสงจากศุภเคราะห์  จะกลับตรงกันข้าม จะเป็นคนร่ำรวย มีทรัพย์สมบัติมาก อายุยืน มีคุณธรรม ฯ

                                                     ภพที่ ๙  จากลัคนา

โศลกที่ ๘๕

               ถ้าอาทิตย์อยู่ในภพที่ ๙  จากลัคนา เป็นคนมีความเห็นขัดแย้งไม่ตรงกันกับบิดามารดาของตนเอง ทรยศต่อผู้มีพระคุณหรือบุพการี แยกตนออกไปจากขนบธรรมเนียมประเพณีหรือนิกายที่บรรพบุรุษนับถือมาเป็นเวลานาน

               ถ้าจันทร์อยู่ในภพที่ ๙ จากลัคนา ธรรมะธัมโม ทุ่มเทชีวิตเกี่ยวกับศาสนาหรือการกุศล  ใจบุญ ชอบความอิสรภาพ  มีโชคลาภดี

               ถ้าอังคารอยู่ในภพที่ ๙ จากลัคนา ไม่ถูกกับบิดามารดา มักจะทำให้บิดามารดาได้รับความเดือดร้อนใจต่างๆ มีเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดัง และมีคุณงามความดี

                ถ้าพุธอยู่ในภพที่ ๙ จากลัคนา  เป็นคนมั่งคั่งร่ำรวย มีคุณธรรม เป็นคนชอบความซื่อตรง    รอบรู้   คงแก่เรียน   ฯ

โศลกที่ ๘๖

            ถ้าพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๙ จากลัคนา เป็นคนฉลาด สุขุม ซื่อตรงและตั้งใจทำงานตามหน้าที่ของตน จะได้เป็นอำมาตย์ผู้ใหญ่

            ถ้าศุกร์อยู่ในภพที่ ๙ จากลัคนา จะดีเด่นในการศึกษาเล่าเรียน เด่นในทางมีความรู้สูง ร่ำรวยมั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์  มีครอบครัวดี มีบุตร มีความผาสุข

            ถ้าเสาร์อยู่ในภพที่ ๙ จากลัคนา จะเป็นคนที่มีเกียรติยศชื่อเสียงในการต่อสู้และการสงคราม  เป็นคนร่ำรวยมีทรัพย์สินมาก แต่อาภัพคู่ครองอย่างยิ่ง

            ถ้าราหูอยู่ในภพที่ ๙ จากลัคนา จะไม่ถูกกับบิดาของตน  เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังและร่ำรวย ฯ

โศลกที่ ๘๗

              ถ้าเกตุอยู่ในภพที่ ๙ จากลัคนา จะมีอารมณ์หงุดหงิด เจ้าโทสะโกรธง่ายหายเร็ว ช่างพูด เจ้าคารม ไม่มีความยุติธรรม ชอบทำความชั่ว และมักทรยศต่อผู้อื่น กล้าหาญเด็ดเดี่ยว รักเคารพบิดามารดา  ขี้โอ่ โอ้อวด ยโส อวดดี จองหอง  ชอบทำเด่นในสังคม ฯ

                                                  ภพที่ ๑๐ จากลัคนา

โศลกที่ ๘๘

              ถ้าอาทิตย์อยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนา จะได้รับมรดกจากบรรพบุรุษหรือบิดามารดา มีคุณงามความดี  ยุติธรรม รอบรู้คงแก่เรียน มีเกียรติยศชื่อเสียง มีกำลังกายดี มีความผาสุขเยี่ยงราชา

              ถ้าจันทร์อยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนา เป็นคนใจโลภ แสวงหาทุกประการที่จะได้ทรัพย์สินขึ้นแก่ตน  ร่ำรวยมั่งคั่ง  มีเครื่องประดับและสมบัติ ตลอดจนข้าวพืชต่างๆมากมาย ไม่แน่นอนกับหญิงคนใด มีศิลปะในวิทยาการต่างๆ ฯ

โศลกที่ ๘๙

            ถ้าอังคารอยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนา องอาจ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ทำอะไรเด็ดขาดและเฉียบขาด มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์  มีเกียรติยศชื่อเสียง

            ถ้าพุธอยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนา เป็นคนเสาะแสวงหาความรู้ ชอบศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ดี คงแก่เรียน รอบรู้ทุกประการ มีเกียรติยศและชื่อเสียงโด่งดัง มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์ ฯ

โศลกที่ ๙๐

            ถ้าพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนา จะทำงานการที่ตั้งใจไว้ลุล่วงไปด้วยดีและมีความสำเร็จตามความปรารถนา มีคุณงามความดี ยุติธรรม เที่ยงตรง เคร่งในศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี  ฉลาดหลักแหลม มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์

            ถ้าศุกร์อยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนา จะร่ำรวยมาจากการให้เช่าหรือการค้าขายเกี่ยวกับที่ดิน  หรือร่ำรวยจากเพศตรงข้าม จะมีอำนาจมาก จะได้เป็นใหญ่ แต่ต้องพึ่งผู้หญิง ฯ

โศลกที่ ๙๑

             ถ้าเสาร์อยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนา มีความซื่อตรงต่อหน้าที่  จองหองอวดดีถือตัว มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์  มีความผาสุข เข้มแข็ง มีอำนาจ กล้าหาญเด็ดเดี่ยว เด่นกว่าพี่น้อง

            ถ้าราหูอยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนา ฉลาดหลักแหลมในการโจรกรรมหรือเป็นอาชญากรที่ใช้สมองอย่างหาตัวจับยาก ชอบประพฤติชั่วเลวทรามต่ำช้า และชอบรบราฆ่าฟัน นิยมการต่อสู้เป็นชีวิตจิตใจ ฯ

โศลกที่ ๙๒

             ถ้าเกตุอยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนา เป็นคนฉลาดหลักแหลม ไวปัญญา แข็งแรง มีศิลปในวิทยาการต่างๆ เรียนรู้ด้วยตัวเอง มักเป็นโรคเกี่ยวกับปอด กล้าหาญเด็ดเดี่ยว  ชอบท่องเที่ยวอยู่ไม่เป็นที่ เมตตากรุณา ฯ

                                             ภพที่ ๑๑ จากลัคนา

โศลกที่ ๙๓

            ถ้าอาทิตย์อยู่ในภพที่ ๑๑ จากลัคนา จะร่ำรวยเป็นเศรษฐี มีข้าทาสหญิงชายมากมาย มีลูกเมียดี มีความผาสุขในครอบครัว

             ถ้าจันทร์อยู่ในภพที่ ๑๑ จากลัคนา เป็นคนรักความสงบ ค่อนข้างเห็นแก่ตัว มีความผาสุข มั่งคั่งร่ำรวย

             ถ้าอังคารอยู่ในภพที่ ๑๑ จากลัคนา พูดจาฉลาดหลักแหลมคมคาย ค่อนข้างเจ้าชู้ มีเสน่ห์ในตัว มั่งคั่งมีทรัพย์มาก องอาจกล้าหาญเด็ดขาด

             ถ้าพุธอยู่ในภพที่ ๑๑ จากลัคนา สมองเฉียบแหลม เชาว์ดี ปฏิภาณยอดเยี่ยม แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง มีชื่อเสียงโด่งดัง รอบรู้คงแก่เรียน มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์ ฯ

โศลกที่ ๙๔

             ถ้าพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๑๑ จากลัคนา จะมีปัญญาดี เฉียบแหลม สุขุมเยือกเย็น มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่ยกย่องเชื่อถือในสังคม มั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์

             ถ้าศุกร์อยู่ภพที่ ๑๑ จากลัคนา จะมีที่อยู่สบายโอ่โถง สวยงาม มีความผาสุข ชอบสมาคมเพศตรงข้าม เจ้าชู้ ชอบรักกับภรรยาของผู้อื่น ชอบท่องเที่ยวไปในต่างถิ่น

             ถ้าเสาร์อยู่ในภพที่ ๑๑ จากลัคนา เจ้าชู้ ตัณหาจัด มั่งคั่งร่ำรวยมาก จะได้เป็นใหญ่ เป็นอำมาตย์ หรือมนตรี

             ถ้าราหูอยู่ในภพที่ ๑๑ จากลัคนา จะเป็นคนหูหนวก หูตึง หูพิการ  มีชื่อเสียงและเกียรติยศในการสู้รบหรือในการสงคราม รอบรู้ คงแก่เรียน ฯ

โศลกที่ ๙๕

            ถ้าเกตุอยู่ในภพที่ ๑๑ จากลัคนา จะเป็นคนกล้าหาญเด็ดเดี่ยว มีใจเมตตากรุณาต่อ

ผู้อื่น   มีเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดัง มีกำลังและอำนาจมากไม่ค่อยสนใจในความสุขส่วนตัว  ชอบอาสาทำงานหาคุณงามความดี ฯ

                                             ภพที่ ๑๒  จากลัคนา

โศลกที่ ๙๖

           ถ้าอาทิตย์อยู่ในภพที่ ๑๒ จากลัคนา จะเป็นคนมีบุตรมาก จะเป็นคนพิการ แต่เข้มแข็งกระฉับกระเฉงว่องไว ไม่ชอบอยู่เป็นที่ ชอบท่องเที่ยวไปในถิ่นต่างๆ

           ถ้าจันทร์อยู่ในภพที่ ๑๒ จากลัคนา  เจ้าชะตาจะไปอยู่ในต่างถิ่นหรือในต่างประเทศ

            ถ้าอังคารอยู่ในภพที่ ๑๒ จากลัคนา จะเป็นบุคคลที่น่ากลัว เป็นคนยากจนและไม่มีบุตรภรรยา  ฯ

โศลกที่ ๙๗

            ถ้าพุธอยู่ในภพที่ ๑๒ จากลัคนา เป็นคนที่ไม่ถูกกับญาติพี่น้อง ลำบากยากจน ไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

           ถ้าพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๑๒ จากลัคนา ไม่เลื่อมใสในศาสนาใดๆ ไม่มีศาสนา ชอบท่องเที่ยว อยู่ไม่เป็นที่ ใจบาปหยาบช้า ชั่วร้ายเลวทราม

           ถ้าศุกร์อยู่ในภพที่ ๑๒ จากลัคนาจะต้องเสียญาติพี่น้อง เหลวไหล เจ้าชู้ เสเพล ยากจน

           ถ้าเสาร์อยู่ในภพที่ ๑๒ จากลัคนา โง่เขลาเบาปัญญา ทรยศคดโกง ไม่มีที่พึ่งพาอาศัย ฯ

โศลกที่ ๙๘

            ถ้าราหูอยู่ในภพที่ ๑๒ จากลัคนา เป็นคนไม่กิริยามารยาท เจริญรุ่งเรือง  แขนหรือขาพิการ  ทุ่มเทชีวิตของตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

            ถ้าเกตุอยู่ในภพที่ ๑๒ จากลัคนา  ใจคอไม่แน่นอน  เปลี่ยนแปลงง่าย กริยาเลวทราม ฯ

                                        -------------------------------------------