Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

IndianRoyalPalace3

โศลกที่ ๕๕

                ในดวงชะตามีอาทิตย์อยู่ราศีมิน มีจันทร์อยู่ราศีกรกฏ เจ้าชะตาจะได้เป็นราชา ท่านว่าพระเคราะห์ต่างๆจะหมดอิทธิพลในทางราชาโยค ถ้าได้รับแสงจากดาวที่เป็นศัตรู หรือ ดาวที่เป็นนิจ ฯ

โศลกที่ ๕๖

                ดาวพระเคราะห์เพียงดวงเดียวถ้าได้ตำแหน่งปรมะอุจจ์ และในเวลาเดียวกันได้รับแสงจากศุภเคราะห์ด้วย เจ้าชะตาจะได้เป็นราชา ดาวได้ตำแหน่งเข้มแข็งอย่างนี้ แม้เพียงดวงเดียวจะทำให้เจ้าชะตามั่งคั่งสมบูรณ์ทรัพย์มหาศาล ในเมื่อดาวที่ได้ตำแหน่งปรมะอุจจ์นี้ร่วมกับดาวคู่มิตรอีกด้วย  ตรงกันข้ามถ้ามีพระเคราะห์เป็นนิจหรืออยู่ในเรือนศัตรู จะทำให้เจ้าชะตายากจนข้นแค้น ระทมทุกข์โง่เขลาเบาปัญญา ขี้โรค มักถูกจับกุมหรือต้องโทษอาชญากร หรือประพฤติความชั่วร้ายเลวทรามต่างๆ ฯ

โศลกที่ ๕๗

                 ถ้าเสาร์กุมลัคนาในราศีธนู มิน ตุลย์ เมษ มังกร หรือกุมภ์ เจ้าชะตาจะได้เป็นใหญ่ รูปร่าง  สวยงาม มีเสน่ห์ ฉลาดหลักแหลม จะได้ปกครองบ้านเมือง ฯ

โศลกที่ ๕๘

                  โดยทั่วๆไปท่านวางหลักไว้สำหรับการให้แสงหรือการมีอิทธิพลของพระเคราะห์ต่างๆไว้ดังนี้

อุจจ์มีอิทธิพล ๑๐๐ %  มูละตรีโกณมีอิทธิพล ๗๕ % เกษตร์มีอิทธิพล ๕๐% ในเรือนมิตรมีอิทธิพล ๒๕% ในเรือนศัตรูมีอิทธิพล ๑๒% ในเรือนนิจมีอิทธิพล ๖% อัสตะมีอิทธิพล ๓%

 

ปัญจะมหาบุรุษโยค

โศลกที่ ๕๙

                ถ้าดาวต่อไปนี้ได้ตำแหน่งอุจจ์ มูละตรีโกณหรือเกษตร์ และอยู่ในภพเกนทระกับลัคนาด้วย ท่านว่าจะเป็นปัญจะมหาบุรุษโยค และมีชื่อย่อยลงไปตามดาวต่างๆที่ทำให้เกิดโยค คือ อังคารเรียกรุจกะโยค พุธเรียกภัทระโยค พฤหัสบดีเรียกหัมสะโยค ศุกร์เรียกมาละวัยโยค และเสาร์เรียกศะศะโยค ฯ

โศลกที่ ๖๐

                ถ้าชะตาผู้ใดได้รุจกะโยคที่ให้คุณ จะมีกำลังกายเข้มแข็ง แข็งแรง สุขภาพดีและมีโชคดีเสมอ  มีชื่อเสียงโด่งดัง มีคุณธรรมสูง ชอบทำความดีมีความรู้สึกซึ้งกว้างขวาง เชี่ยวชาญและสนใจในทางไสยศาสตร์และคัมภีร์พระเวทต่างๆ มีศิลปะในวิชามายาศาสตร์ จะได้เป็นราชาหรือเทียบเท่า มีรูปร่างสะดุดตาเพศตรงข้าม เป็นผู้ที่บูชาความอิสรภาพ กล้าหาญเด็ดเดี่ยวและมั่งคั่งมีฐานะดี จะมีอายุถึง ๗๐ ปีด้วยความราบรื่นรุ่งเรืองและผาสุก จะได้เป็นขุนพลที่มีกำลังทหารมาก ฯ

โศลกที่ ๖๑

                ถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๙-๑๑ และ ๒ จากลัคนาอยู่ในภพที่เป็นเกนทระกับจันทร์ในชะตา และมีพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนของภพที่ ๑๑ จากลัคนาด้วย เจ้าชะตาจะได้เป็นราชาของประเทศที่เจริญรุ่งเรือง ฯ

โศลกที่ ๖๒

                 ถ้าชะตาผู้ใดได้ภัทระโยคจะมีใบหน้าคมคายเต็มไปด้วยอำนาจเหมือนหน้าเสือ จะมีการเดินอย่างสง่างามเหมือนพระยาช้างสาร จะมีอกใหญ่และเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ มีลักษณะอกผายไหล่ผึ่ง มีช่วงแขนยาวกว่าปกติ และมีรูปร่างสง่างามน่าเกรงขามเต็มไปด้วยลักษณะของผู้นำ เจ้าชะตาจะได้เป็นใหญ่ มีคุณธรรมสูง ขยันขันแข็ง มีความเมตตารักใคร่พี่น้องและเพื่อนฝูง จะมีอายุถึง ๘๐ ปี จะปกครองผู้คนด้วยสติปัญญาที่หลักแหลมลึกซึ้ง จะเป็นคนที่มั่งคั่งมีฐานะดี มีความผาสุก และมีชื่อเสียงโด่งดัง ฯ

โศลกที่ ๖๓

                 ถ้าชะตาผู้ใดได้หัมสะโยคจะมีโชคดี มีวาสนาดี จะมีริมฝีปากแดงสดใส มีจมูกโด่งงดงาม มีขาแข็งแรงได้สัดส่วน มีเสียงไพเราะกังวานเหมือนเสียงหงส์ มีมือเท้างดงาม มีคู่ครองดีและงาม เป็นคนมีเสน่ห์ในตัวน่ารักนับถือประดุจพระกามเทพ มีความผาสุก มีความสำเร็จในการบัญชางานต่างๆ สนใจในคัมภีร์พระเวทต่างๆและศาสนกิจ เป็นผู้มีความคิดเห็นรุนแรงเด็ดขาด มีคุณงามความดีมาก จะมีอายุถึง ๘๒ ปี ในชีวิตจะมีความรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ และบูชาความยุติธรรม ฯ

โศลกที่ ๖๔

                 ถ้าผู้ใดได้มาละวัยโยค จะมีรูปร่างสวยงามน่าเอ็นดู มีสายตาอ่อนหวานเหมือนสตรีเพศ เป็นคนมีความงดงามสะดุดตาเพศตรงข้าม อ่อนโยนสุภาพ แต่แข็งแรงมีความผาสุกห้อมล้อมไปด้วยบุตรและภรรยาที่ดี มั่งคงฐานะดีมีบริวารยวดยานมากมาย รู้คัมภีร์พระเวทอย่างลึกซึ้ง เป็นผู้รอบรู้คงแก่เรียน มีศิลปะในการบังคับกายวาจาใจและใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง เป็นคนรักอิสรภาพ ค่อนข้างจะเจ้าชู้  จะมีอายุถึง ๗๗ ปี ฯ

โศลกที่ ๖๕

                 ถ้าชะตาผู้ใดได้ศะศะโยค     จะได้เป็นราชาหรือมนตรีผู้ใหญ่ หรือจะได้เป็นใหญ่ใน

หมู่ชาวเขาหรือผู้นำในแคว้นต่างๆ มีใจคอที่ค่อนข้างจะอำมะหิตดุร้ายเด็ดขาด มีความพยาบาทผูกใจเจ็บอาฆาตและถือตัวต่อศัตรู แต่เป็นมิตรที่ดีเกี่ยวกับประชาชน มีแววตาดุร้ายน่าเกรงขาม เป็นคนใจใหญ่กล้าได้กล้าเสีย มีจิตใจกตัญญูต่อมารดายิ่งนัก กล้าหาญมุทะลุ มีผิวคล้ำ มีนิสัยเจ้าชู้ มีอายุถึง ๗๐ ปี ฯ

หมายเหตุ

               การที่จะได้ปัญจะมหาบุรุษโยคที่แท้จริงนั้น ตำแหน่งของดาวที่ทำให้เกิดโยคต้องเป็น ๑-๔-๗-๑๐ แก่ลัคนาพอดี คืออย่างน้อยต้องเป็นกันทั้งราศีและนวางค์ ยิ่งได้องศาด้วยยิ่งดีขึ้นอีก และดาวที่ทำให้เกิดโยคควรจะไม่ร่วมกับดาวใดๆเลย และต้องเข้มแข็งในนวางค์ด้วย ไม่ใช่เข้มแข็งแต่ในราศีอย่างเดียว เรื่องความหมายของชื่อโยคเหล่านี้เนื่องจากเกิดขึ้นโดยดาวพระเคราะห์ ๕ ดวงทำให้เจ้าชะตารุ่งเรืองหรือยิ่งใหญ่ได้ จึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ขึ้น ๕ ประเภท แลัมีชื่อพิเศศออกไปตามดาวที่ทำให้เกิดโยค แต่เรียกรวมว่าปัญจะมหาบุรุษโยค

                รุจกะ แปลว่า อันที่ต้องใจต้องอารมณ์ การแบ่งราศีหรือส่องแสง ความน่ารัก น่าเอ็นดู ความสมปรารถนา ยาบำรุงกำลัง เกลือธรรมดา น้ำประสานทอง การพูดหรือร้องกรองของนกแก้ว นกขุนทอง

                ภัทระ แปลว่า ความผาสุก การมีลาภ ความดียอดเยี่ยม การทรงไว้ซึ่งคุณธรรม หญ้าหรือแฝกหอม ทองคำ เหล็กกล้า นกกางเขน เขาพระสุเมรุ แม่น้ำคงคาในเมืองสวรรค์ นามพระศิวะ

                หัมสะ แปลว่า ความดีที่สุด เป็นยอดเยี่ยม นำหน้า หงส์ ห่าน เป็ด นกอีโก้ง กระบือ ภูเขา  ความอิจฉา ริษยา พยาบาท ฤาษีวิเศษจำพวกหนึ่ง มนต์วิเศษบทหนึ่ง ชื่อพระอาทิตย์ พระพรหม พระศิวะ พระวิษณุ พระปรเมศวร

                 มาลวัย เป็นชื่อนครหนึ่งใจกลางประเทศอินเดีย   มีเจ้าชายครองชื่อท้าวมาลวัยเป็นวีระบุรุษ    และมหาบุรุษที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในทางความดีและมีคุณวิเศษต่างๆ       เมื่อเสด็จ

สวรรคตไปแล้ว พวกชาวแคว้นนั้นได้นับถือเป็นพระเจ้าองค์หนึ่ง บางทีแปลว่าดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์

               ศะศะ แปลว่าการกระโดดโลดเต้นด้วยความร่าเริงยินดี กระต่าย มดยอบ คนผู้มีนิสัยอ่อนโยนสุภาพนิ่มนวลน่ารัก แต่กลัวเมียหนักหนา

โศลกที่ ๖๖

                ไม่ว่าดาวใดๆก็ตามที่ทำให้เกิดโยคใดๆจะเป็นราชาโยคหรืออธิโยคแล้วแต่กรณี ให้ดูว่าดาวที่เกิดโยคนั้นให้แสงถึงถึงดาวใด ถ้าให้แสงถึงลัคนา คือเจ้าเรือนของลัคนาเป็นหลัก ถ้าดาวใดเข้มแข็งจะให้คุณแก่เจ้าชะตาในเวลาเข้าเสวยอายุตามทศาระบบ ฯ

 

      ภาสกราโยค   

โศลกที่ ๖๗

                 ในดวงชะตาถ้าพุธอยู่ในภพที่ ๒ จากอาทิตย์   มีจันทร์อยู่ในภพที่ ๑๑ จากพุธ และมีพฤหัสบดีอยู่เป็นตรีโกณกับจันทร์ด้วย โยคอันนี้เรียกว่าภัสกรโยค หรือ ภาสกราโยค เจ้าชะตาจะเป็นคนกล้าหาญ ได้เป็นใหญ่ รอบรู้ในคัมภีร์พระเวท สวยงาม ผาสุก มั่งคั่ง มีเสียงไพเราะกังวานแจ่มใส มีความรู้ในทางคำนวณดี มีสมรรถภาพในการงานดีมาก ฯ

หมายเหตุ

                 คำว่า ภาสะกะรา หรือ ภัสกรนี้แปลว่าอันมีรัศมี ความเปล่งปลั่งส่องแสง  สว่างสุกใส พระอาทิตย์  ไฟ หรือวีระบุรุษ ในโยคนี้ไม่ได้กำหนดลัคนาว่าจะอยู่ในราศีใดๆและไม่ได้พูดถึงลัคนาเลย การกำหนดดาวต่างๆทำมุมแก่กันตามโศลกนี้ เป็นได้ทุกๆราศีคือเมื่อตั้งต้นด้วยอาทิตย์ เอาอาทิตย์อยู่ราศีใดๆก็ได้

                 แต่จะให้ดีและถูกต้องที่สุด ข้าพเจ้าเห็นว่ามีอาทิตย์อยู่ได้ราศีเดียวเท่านั้นจึงจะให้คุณจริงคือให้อาทิตย์นั้นอยู่ราศีสิงห์ พุธอยู่ราศีกันย์ จันทร์อยู่กรกฏ และพฤหัสบดีอยู่ราศีมิน เพราะอย่างน้อยที่สุดที่เห็นได้ง่ายๆก็คือพระเคราะห์ทั้ง ๔ นั้นอยู่ในเรือนเกษตร์