fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 11 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

indian astrology2

โศลกที่ ๙๑

                 ถ้าราหูอยู่ในภพที่ ๔ จากลัคนา เจ้าเรือนของลัคนาไม่เข้มแข็ง และยิ่งรับแสงจากบาปเคราะห์อีกด้วย เจ้าชะตาจะเป็นโรคที่เจ็บปวดในทรวงอกอย่างยิ่ง ถ้าเจ้าเรือนของลัคนาได้ตำแหน่งเป็นนิจ อยู่ในเรือนศัตรู มีอังคารอยู่ในภพที่ ๔ จากลัคนา เสาร์ในชะตาได้รับแสงจากบาปเคราะห์ด้วย เจ้าชะตาจะเป็นโรคลำไส้ ฯ

โศลกที่ ๙๒

                ถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๘ จากลัคนาไม่เข้มแข็ง  มีบาปเคราะห์ให้แสงถึงลัคนาในภพที่ ๘ จากลัคนา มีเสาร์หรือได้รับแสงจากเสาร์  เจ้าชะตาจะเป็นโรคซึ่งกินอาหารไม่ได้ เช่นฝีที่คอ โรคเนื้องอกที่คอกลืนอาหารไม่ได้ เป็นต้น  ถ้าจันทร์ร่วมอังคารในภพที่ ๖ จากลัคนา  เป็นโรคน้ำดีซ่าน อาเจียนและเพ้อ ถ้าอาทิตย์ จันทร์และอังคารร่วมกันในภพที่ ๖ จากลัคนา จะเป็นโรคลำไส้และไฟลามทุ่ง ฯ

โศลกที่ ๙๓

                 ถ้าลัคนาได้รับแสงจากอังคาร มีเจ้าเรือนของภพที่ ๖ จากลัคนาสถิตในภพที่ ๑-๗ หรือ ๑๐ จากลัคนาด้วย เจ้าชะตาจะถูกกระทำด้วยมายาศาสตร์จากศัตรู ถ้าอังคารร่วมกับเจ้าเรือนลัคนาและอยู่เป็นเกนทระกับลัคนา และมีเจ้าเรือนของภพที่ ๖ จากลัคนากุมลัคนาด้วย เจ้าชะตาจะถูกกระทำด้วยมายาศาสตร์จากศัตรู ฯ

โศลกที่ ๙๔

                 ถ้าพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๔-๑๐ หรือ ๑ จากลัคนา  และมีมานทิเป็นเกนทระกับลัคนาด้วย เจ้าชะตาจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บจากสิ่งลึกลับต่างๆ ถ้าเสาร์เล็งลัคนา มีศุภเคราะห์ในจรราศี และมีจันทร์ได้รับแสงจากบาปเคราะห์ด้วย  เจ้าชะตาจะเป็นโรคเนื่องจากเพื่อนหรือภูติผีปีศาจต่างๆ ฯ

โศลกที่ ๙๕

                 ถ้าจันทร์ร่วมกับบาปเคราะห์ และรับแสงจากบาปเคราะห์ด้วย และอยู่ในภพที่ ๖ จากลัคนา เจ้าชะตาจะเป็นโรคเกี่ยวกับแก่ลม ถ้าอังคารร่วมกับบาปเคราะห์และรับแสงจากบาปเคราะห์ด้วย และอยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนา เจ้าชะตาจะเป็นโรคซึ่งมีอาการตกโลหิต หรือโรคเกี่ยวกับน้ำดี ถ้าพุธอยู่ในภพที่ ๗ ร่วมบาปเคราะห์และรับแสงจากบาปเคราะห์ด้วย เจ้าชะตาจะเป็นโรคเกี่ยวกับลม      และเสมหะมาก        ถ้าศุกร์อยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนา   ร่วมบาปเคราะห์

และได้รับแสงจากบาปเคราะห์ด้วย จะเป็นโรคบิดหรือลำไส้อักเสบ ถ้าเสาร์อยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนา ร่วมและรับแสงจากบาปเคราะห์ด้วย จะเป็นโรคลำไส้ ถ้าราหูหรือเกตุอยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนาร่วมและรับแสงจากบาปเคราะห์ด้วย จะเป็นโรคเกี่ยวกับถูกภูติผีปีศาจกระทำเอา ฯ

โศลกที่ ๙๖

               ถ้าเสาร์อยู่ในภพที่ ๖ จากลัคนา ร่วมกับมานทิ และเสาร์นั้นได้รับแสงจากอาทิตย์ อังคารและราหู  โดยที่เสาร์ไม่ได้ร่วมหรือรับแสงจากศุภเคราะห์ใดๆ เจ้าชะตาจะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคปอด เช่น วัณโรค โรคหืด ซึ่งมีอาการไอและหอบมีเสมหะมากมาย ถ้ามีบาปเคราะห์อยู่ในภพที่ ๑๒ จากลัคนา จันทร์อยู่ในภพที่ ๖ เสาร์อยู่ในภพที่ ๘ และเจ้าเรือนของลัคนาสถิตอยู่ในนวางค์ซึ่งครองด้วยบาปเคราะห์ เจ้าชะตาจะเป็นโรคเกี่ยวกับจมูกและอาจจะมีจมูกแต่ไม่รู้ว่ากลิ่นหอมเหม็นเป็นอย่างไร ฯ

โศลกที่ ๙๗

                ถ้าเสาร์อยู่ราศีกรกฏ และจันทร์อยู่ราศีมังกร เจ้าชะตาจะเป็นโรคบวม ถ้าเสาร์ร่วมกับอังคารและอยู่ในภพที่ ๖ จากลัคนา และรับแสงจากอาทิตย์และราหู โดยมีเจ้าเรือนของลัคนาไม่เข้มแข็ง เจ้าชะตาจะเจ็บหนักเรื้อรังเป็นเวลานาน ฯ

โศลกที่ ๙๘

                ถ้าอังคารเป็นเกษตร์ มีพุธอยู่ในภพที่ ๔ หรือ ๓ จากลัคนาและมีเสาร์กุมลัคนา เจ้าชะตาจะเป็นคนแคระคนเตี้ย หรือถ้าเสาร์กุมเจ้าเรือนของลัคนา อังคารเป็นเกษตร์ มีพุธอยู่ในภพที่ ๓ หรือ ๔ จากลัคนา เจ้าชะตาจะเตี้ย ฯ

โศลกที่ ๙๙

                ถ้าจันทร์และอาทิตย์ต่างแยกกันอยู่ในภพที่ ๑๒ และภพที่ ๖ จากลัคนาโดยสลับกันอย่างไรก็ได้ เจ้าชะตาจะมีตาดีเพียงข้างเดียวและจะได้คู่ครอง ซึ่งมีตาดีเพียงข้างเดียวเหมือนกัน ถ้าศุกร์และพุธร่วมกันอยู่ในภพที่ ๗-๙ หรือ ๕ จากลัคนา เจ้าชะตาจะได้คู่ครองซึ่งมีแขนหรือขาพิการ ฯ

โศลกที่ ๑๐๐

                ถ้ามีบาปเคราะห์อยู่ในภพที่ ๙-๑๑-๓ และ ๕ จากลัคนาทุกภพ และบาปเคราะห์เหล่านั้นไม่ได้รับแสงจากศุภเคราะห์เลย เจ้าชะตาจะมีหูหนวกหรือหูตึงแล้วแต่ความเข้มแข็งของบาปเคราะห์เหล่านั้น ถ้ามีบาปเคราะห์หลายดวงอยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนา และไม่ได้รับแสงจากศุภเคราะห์เลย เจ้าชะตาจะมีโรคเกี่ยวกับฟันและมีฟันไม่งาม ฯ

โศลกที่ ๑๐๑

                ถ้าพฤหัสบดีเข้มแข็งอยู่ในวรรคที่ดีเช่น อยู่ในวรโคตมนวางค์และกุมลัคนาด้วย และพฤหัสบดีนั้นอยู่ในภพที่ ๔ หรือภพใดๆ ที่เข้มแข็งและให้แสงถึงลัคนาด้วยและมีดาวอื่นๆอยู่ในภพที่ ๑๒ ภพที่ ๑๑ ฯลฯ เจ้าชะตาจะมีความรุ่งเรืองและมีความผาสุขตลอดชีวิต และถ้าเจ้าเรือนของลัคนาเข้มแข็งด้วย เจ้าชะตาจะไม่ได้รับความวิบัติหรือทุกข์ใจอย่างใดเลย ฯ

โศลกที่ ๑๐๒

                เนื่องจากอิทธิพลของนพเคราะห์ทั้งหลายซึ่งมีอาทิตย์เป็นที่ตั้ง อาจทำให้เกิดโยคต่างๆขึ้นได้ทั้งดีทั้งร้าย เช่นราชาโยค ปเรษัยโยค ทริทระโยค อังคะหินะโยค  เรกาโยค และโรคโยคเป็นต้น ท่านไวทยะนาถะก็ได้กล่าวไว้อย่างบริบูรณ์ในบทที่ ๖ ของปาริชาตชาดกนี้แล้ว ฯ

*****************************************************