Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

indian astrology

โศลกที่ ๗๑

                ถ้าเจ้าเรือนของลัคนาร่วมกับอังคารและพุธ อยู่ในภพที่ไม่ให้คุณแก่ลัคนาและให้แสงถึงภพที่ ๖ จากลัคนาด้วย เช่นร่วมกันอยู่ในภพที่ ๑๒ จากลัคนา เป็นต้น เจ้าชะตาจะเป็นโรคที่น่ารังเกียจ  เช่นโรคริดสีดวงทวารหนักเป็นต้น ฯ

โศลกที่ ๗๒

                ถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๑ และที่ ๖ จากลัคนา ร่วมกับอาทิตย์จะทำให้เจ้าชะตาเป็นไข้ ถ้าร่วมกับจันทร์จะมีภยันตราย หรืออุบัติเหตุทางน้ำ ถ้าร่วมกับอังคารจะได้รับอันตรายจากการต่อสู้ หรือจะเป็นโรคระบาดเช่นไข้ทรพิษ เป็นต้น ฯ

โศลกที่ ๗๓

                ถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๑ และภพที่ ๖ จากลัคนาร่วมกับพุธจะเป็นโรคเกี่ยวกับตับและน้ำดี  ถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๑ และภพที่ ๖ จากลัคนาร่วมกับพฤหัสบดี เจ้าชะตาจะมีความต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บมาก ถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๑ และที่ ๖ จากลัคนาร่วมกับศุกร์ จะรับอันตรายจากคู่ครองของเจ้าชะตาเอง  ถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๑ และภพที่ ๖ จากลัคนาร่วมกับเสาร์ซึ่งเป็นนิจ จะเป็นโรคเกี่ยวกับลม ฯ

โศลกที่ ๗๔

                ถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๑ และที่ ๖ จากลัคนาร่วมกับราหูหรือเกตุ เจ้าชะตาจะได้รับอันตรายจากงูพิษ จากพวกโจร จากพวกทรชนต่างๆ ถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๑ และที่ ๖ จากลัคนาร่วมกับราหูและเกตุในภพเกนทระหรือตรีโกณกับลัคนาด้วย เจ้าชะตาจะติดคุกหรือถูกกักขังจองจำ ฯ

โศลกที่ ๗๕

                ถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๖ จากลัคนาร่วมกับพุธและราหูกุมลัคนา เจ้าชะตาจะตัดอวัยวะสืบพันธ์ของเจ้าชะตาเอง ถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๖ จากลัคนาร่วมกับอังคาร และไม่ได้รับแสงจากศุภเคราะห์ใดๆ เจ้าชะตาจะเป็นโรคเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธ์ ฯ

โศลกที่ ๗๖

                 ถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๗ จากลัคนาร่วมกับศุกร์ และอยู่ในภพที่ ๖ จากลัคนา เจ้าชะตาจะเป็นคนขี้เกรงใจคู่ครอง มีปมด้อยเกี่ยวกับเพศตรงข้ามหรือกลัวเมีย ถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๑ และภพที่ ๖ จากลัคนา ร่วมกับเสาร์อยู่ในภพเกนทระหรือตรีโกณกับลัคนา เจ้าชะตาจะต้องถูกจับตัว ฯ

โศลกที่ ๗๗

                เกี่ยวกับโยคเกณฑ์ต่อไปนี้ เจ้าชะตาจะเป็นโรคเนื่องจากการกระทำของศัตรูหรือฝ่ายตรงข้าม

๑.ถ้าลัคนาสถิตในจรราศี และได้รับแสงจากเจ้าเรือนของภพที่ ๖ จากลัคนา

๒.เมื่ออังคารอยู่ในภพที่ ๑๑ จากลัคนา

๓.เมื่อภพที่ ๙ จากลัคนาเป็นสถิระราศี

๔.เมื่อภพที่ ๗ จากลัคนาเป็นอุภโยทัยราศี

โศลกที่ ๗๘

               ถ้าพฤหัสบดีร่วมกับเสาร์ จันทร์อยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนา และมีอังคารอยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนาด้วย เจ้าชะตาจะมีมือหรือเท้าพิการ ถ้าอาทิตย์กับจันทร์ร่วมกันในราศีสิงห์หรือราศีกรกฏ เจ้าชะตาจะเป็นโรคเกี่ยวกับปอด ฯ

โศลกที่ ๗๙

                ถ้าลัคนาอาทิตย์กุมลัคนาและมีอังคารอยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนาด้วย เจ้าชะตาจะมีสติไม่ดีหรือเป็นบ้า ถ้าเสาร์กุมลัคนาและมีอังคารอยู่ในภพที่ ๗ หรืออยู่ในภพที่เป็นตรีโกณกับลัคนา เจ้าชะตาจะมีสติไม่ปกติหรือเป็นบ้า ฯ

โศลกที่ ๘๐

               ถ้าลัคนาอยู่ในกึ่งกลางของราศีธนู และมีอาทิตย์ร่วมจันทร์กุมลัคนา หรืออยู่ในภพเกรทระกับลัคนาด้วย มีพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๓ จากลัคนา หรือมีพฤหัสบดีอยู่ในภพเกนทระกับลัคนา เจ้าชะตาจะมีสติไม่ปกติหรือเป็นบ้า ฯ

โศลกที่ ๘๑

               ถ้าพุธและจันทร์อยู่ในภพที่เป็นเกนทระกับลัคนา หรือพุธกับจันทร์อยู่ในนวางค์ของบาปเคราะห์ เจ้าชะตาจะมีจิตไม่ปกติ  ถ้าเสาร์ จันทร์และอาทิตย์อยู่ในภพเกนทระกับลัคนา เจ้าชะตาจะเป็นบ้าซึม และขี้เมา  ติดยาเสพติด ฯ

โศลกที่ ๘๒

               ถ้าจันทร์อยู่ในนวางค์ซึ่งตรงกับราศีกรกฏ กุมภ์ หรือพิจิก และจันทร์นั้นร่วมกับเสาร์ด้วย เจ้าชะตาจะเป็นโรคเกี่ยวกับที่ลับหรือเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธ์  ถ้าจันทร์อยู่ในภพที่ ๔ จากลัคนา และอยู่ในนวางค์ของราศีกรกฏ กุมภ์ พิจิก และจันทร์นั้นร่วมกับบาปเคราะห์ด้วย เจ้าชะตาจะเป็นโรคเกี่ยวกับคอ ฯ

โศลกที่ ๘๓

                ถ้าจันทร์ร่วมกับบาปเคราะห์และมีราหูอยู่ในภพที่ ๑๒-๕ หรือ ๘ จากลัคนาด้วย เจ้าชะตาจะมีสติวิปลาศ  ดุร้ายและชอบทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นด้วย ฯ

โศลกที่ ๘๔

                ถ้าจันทร์หรือราหูอยู่ในภพที่ ๑๒ จากลัคนา มีเสาร์อยู่ในภพตรีโกณกับลัคนา และมีอาทิตย์อยู่ในภพที่ ๗ หรือ ๘ จากลัคนาด้วย เจ้าชะตาจะมีโรคเกี่ยวกับฟันและตา  หรือถ้าเจ้านวางค์ของพระเคราะห์เหล่านี้เป็นศัตรูกับพระเคราะห์นั้นๆและเป็นนิจในชะตา เจ้าชะตาก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับฟันและตา ฯ

โศลกที่ ๘๕

                 ถ้ามีบาปเคราะห์อยู่ในภพที่ ๔ และ ๕ จากลัคนา  และมีจันทร์อยู่ในภพที่ ๖-๘ หรือ ๑๒ จากลัคนาด้วย เจ้าชะตาจะตาบอด ถ้าไม่มีศุภเคราะห์ให้แสงถึงบาปเคราะห์ที่สถิตในภพที่ ๔ และภพที่ ๕ ฯ

โศลกที่ ๘๖

                 ถ้ามีบาปเคราะห์ที่ไม่ใช่เจ้าเรือนของลัคนาเข้ากุมลัคนา เจ้าชะตาจะเป็นโรคขี้เรื้อน ถ้าบาปเคราะห์ได้แก่ดาวเสาร์จะเป็นโรคเรื้อนอย่างสีดำ ถ้าเป็นอาทิตย์จะเป็นโรคเรื้อนอย่างสีแดง  ถ้าเป็นอังคารจะเป็นโรคเรื้อนอย่างสีขาว  หรือถ้าจันทร์ร่วมกับเสาร์ หรือร่วมกับอังคาร หรืออยู่ในนวางค์นวางค์ซึ่งตรงกับราศีกรกฏ มินและมังกร และจันทร์ไม่ร่วมหรือรับแสงจากศุภเคราะห์ใดๆเลย  เจ้าชะตาจะเป็นโรคเรื้อน ฯ

โศลกที่ ๘๗

                 ถ้าจันทร์ร่วมกับบาปเคราะห์ และร่วมกับเจ้าเรือนของภพที่ ๘ ด้วย และได้รับแสงจากราหู เจ้าชะตาจะมีโรคในที่ลับ หรืออวัยวะสืบพันธ์เป็นโรค  หรือถ้าในภพที่ ๘ จากลัคนามีบาปเคราะห์ร่วมกันหลายดวง เจ้าชะตาก็จะเป็นโรคในที่ลับ ถ้าในภพที่ ๘ มีศุภเคราะห์อยู่ด้วย จะไม่เป็นโรคในที่ลับ ฯ

โศลกที่ ๘๘

                ถ้าจันทร์อยู่ในราศีน้ำ เช่น ราศีกุมภ์ เป็นต้น และเจ้าเรือนของจันทร์อยู่ในภพที่ ๖ จากจันทร์  เจ้าเรือนของจันทร์ได้รับแสงจากดาวซึ่งสถิตในราศีน้ำด้วย เจ้าชะตาจะเป็นโรคเนื่องจากโลหิตคั่ง  โลหิตเดินไม่สะดวก  ถ้าเสาร์กุมลัคนา มีจันทร์อยู่ในภพที่ ๖ หรือ ๘ จากลัคนา  และรับแสงจากอังคารด้วย เจ้าชะตาจะเป็นโรคเกี่ยวกับการมีเลือดออกมากๆ เช่น โรคริดสีดวงทวาร เป็นต้น ฯ

โศลกที่ ๘๙

                ถ้าจันทร์ไม่มีแสงร่วมบาปเคราะห์และกุมลัคนา  ในราศีที่เสาร์เป็นเจ้าเรือนหรือจันทร์ไม่มีแสงอยู่ในภพที่ ๖ หรือ ๘ จากลัคนา  เจ้าชะตาเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพราะอาหารลำไส้ หรือโรคเกี่ยวกับม้าม ถ้าจันทร์ถูกกระหนาบหน้าหลังด้วยบาปเคราะห์ และเสาร์เล็งลัคนา เจ้าชะตาจะมีโรคหลายอย่างเกี่ยวกับฝี โรคปอด และม้าม  ฯ

โศลกที่ ๙๐

                 ถ้าอังคารกุมลัคนา และเจ้าเรือนภพที่ ๖ จากลัคนาไม่เข้มแข็ง เจ้าชะตาจะเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพราะอาหาร ลำไส้ และม้าม ถ้าราหูหรือบาปเคราะห์กุมลัคนา และมีเสาร์อยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนาด้วย เจ้าชะตาจะเป็นโรคกระเพราะอาหาร ฯ