Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

vishanu

โศลกที่ ๒๕
มีบาปเคราะห์หนึ่งดวงก็ดีสองดวงก็ดี หรือสามดวงก็ดี สถิตอยู่ในภพต่างๆจากลัคนาที่มิใช่ภพ ๖-๘ และ ๑๒ และบาปเคราะห์เหล่านั้นรับแสงจากบาปเคราะห์อื่นๆ รับแสงจากดาวที่เป็นนิจ หรือรับแสงจากดาวที่เป็นศัตรู จะทำให้เจ้าชะตามีเรกาโยคในอายุขัยต่างๆกันคือ บาปเคราะห์ตัวเดียวเกิดเรกาโยคในวัยต้น บาปเคราะห์ ๒ ดวงเกิดเรกาโยคในวัยกลาง และบาปเคราะห์ ๓ ดวงจะเกิดเรกาโยคในวัยปลาย ฯ


เรกาผลม์


โศลกที่ ๒๖
ผู้ใดที่เกิดมามีเรกาโยค จะเป็นผู้ไม่มีความรู้ และยากจนไร้ทรัพย์สิน เป็นผู้อาภัพไม่มีวาสนา ไร้ความผาสุก ไม่เป็นตัวของตัวเอง ต้องคอยพึ่งพาอาศัยผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา เป็นคนเจ้าชู้ นิสัยดุร้ายเจ้าอารมณ์เจ้าโทสะ ระทมทุกข์ มีแต่เรื่องเศร้าหมอง เป็นคนที่ไม่น่าคบหาสมาคม เป็นที่รังเกียจของสังคม ไม่นิยมศิลปะใดๆ เป็นคนสกปรกทั้งกายและใจ ชอบทะเลาะวิวาท มีนิสัยเป็นคนอิจฉาริษยาให้ร้ายผู้อื่น แม้แต่ครอบครัวลูกเมียของตนเองก็ไม้รักใคร่ มีนิสัยเกลียดและไม่นับถือพราหมณ์ ไม่สนใจในศาสนกิจ ฯ

โศลกที่ ๒๗
ผู้ใดเกิดมีเรกาโยคในดวงชะตา จะมีนิสัยชั่วช้าเลวทราม จะมีเล็บมือที่น่าเกลียดหรือเล็บเป็นโรค เขาจะประพฤติไปในทางอบายมุขหรือมิจฉาชีพ เป็นอาชญากร เขาจะมีสุขภาพไม่ดี เขามักจะได้รับภยันตรายและมีบาดแผลอยู่เป็นนิจสิน ไม่ถูกกับญาติพี่น้องของตนเอง มักเป็นผู้มีอายุสั้น เอาตัวไม่รอดต้องอาศัยผู้อื่นเขาเกาะกิน ทำตนเป็นประเภทพวกกาฝาก มักจะมีตาพิการหรือหูพิการ และสติไม่ค่อยปกติ เป็นคนเจ้าชู้ เจ้าอารมณ์ เอาแต่ใจตน ขี้โมโห เจ้าโทสะ ฯ


ทริทระโยค

โศลกที่ ๒๘
ถ้าพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนของภพที่ ๘ หรือ ภพที่ ๑ ของลัคนา และพฤหัสบดีนั้นมีกำลังเข้มแข็งกว่าเจ้าเรือนของภพที่ ๙ และในเวลาเดียวกันเจ้าเรือนของภพที่ ๑๑ จากลัคนาไม่อยู่ในภพเกนทระกับลัคนา และไม่เข้มแข็งด้วยเช่นร่วมกับอาทิตย์เป็นต้น เจ้าชะตาเกิดมาจะยากจนข้นแค้น ฯ

โศลกที่ ๒๙
ถ้าพฤหัสบดี อังคาร เสาร์หรือพุธ ดาวใดดวงหนึ่งเป็นนิจ และร่วมอาทิตย์ไม่มีแสงด้วย สถิตอยู่ในภพที่ ๕-๖-๘-๑๑ หรือ ๑๒ จากลัคนา เจ้าชะตาจะเป็นคนขอทาน ถ้าเสาร์อยู่ในภพที่ ๙ จากลัคนา และรับแสงจากบาปเคราะห์ด้วย และมีพุธร่วมอาทิตย์กุมลัคนา แต่พุธนั้นอยู่ในนวางค์ที่เป็นนิจ เจ้าชะตาจะเป็นขอทาน ฯ

โศลกที่ ๓๐
ถ้าพฤหัสบดี พุธ ศุกร์ เสาร์และอังคาร อยู่ในภพที่ ๕-๖-๘-๑๐ และ ๑๒ โดยรวมกันหรือแยกกันอยู่ก็ตาม และเจ้าเรือนของภพที่ ๑๒ เป็นนิจ หรือร่วมกับอาทิตย์ แต่ยังเข้มแข็งกว่าเจ้าเรือนของภพที่ ๑ จากลัคนา เจ้าชะตาเป็นขอทาน ฯ

โศลกที่ ๓๑
ถ้าศุกร์ พฤหัสบดี จันทร์และอังคาร ต่างก็เป็นนิจ อยู่ในภพที่ ๑-๕-๗-๙-๑๐ และ ๑๑ จากลัคนาด้วย เจ้าชะตาจะเป็นคนยากจน ถ้าศุกร์กุมลัคนา พฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๕ อังคารอยู่ในภพที่ ๑๑ จันทร์อยู่ในภพที่ ๓ ซึ่งดาวเหล่านี้เป็นนิจทั้งสิ้น เจ้าชะตาจะเป็นขอทาน ฯ

โศลกที่ ๓๒
ถ้าลัคนาอยู่ในจรราศีและอยู่ในนวางค์ของจรราศีด้วย แต่ไม่ใช่วรโคตมนวางค์ ลัคนานั้นได้รับแสงจากเสาร์ หรือได้รับแสงจากพฤหัสบดีซึ่งเป็นนิจ เจ้าชะตาจะเป็นขอทาน ถ้าพฤหัสบดีอยู่ในภพที่ ๖-๑๒ จากลัคนาและไม่เป็นเกษตร์ เจ้าชะตาเป็นขอทาน ฯ

โศลกที่ ๓๓
ถ้าลัคนาอยู่ในสถิระราศี มีบาปเคราะห์ทุกดวงอยู่เป็นเกนทระหรือตรีโกณกับลัคนา ศุภเคราะห์ไม่ได้อยู่เป็นเกนทระกับลัคนา เจ้าชะตาต้องอาศัยผู้อื่น เอาตัวไม่รอด ฯ

โศลกที่ ๓๔
ถ้าเกิดในเวลากลางคืน ลัคนาอยู่ในจรราศี มีศุภเคราะห์อยู่ในภพเกนทระและตรีโกณกับลัคนา แต่ไม่เข้มแข็ง มีบาปเคราะห์อยู่ในภพที่ไม่เป็นเกนทระกับลัคนาด้วย เจ้าชะตาจะเป็นขอทาน ฯ

โศลกที่ ๓๕
ถ้าบาปเคราะห์เป็นนิจ เจ้าชะตาชอบทำบาป ชอบคบคนชั่วเป็นนิจ ถ้าศุภเคราะห์เป็นนิจ เจ้าชะตาทำชั่วแต่ปกปิดความชั่วไว้ได้ ถ้าพฤหัสบดีเป็นนิจอยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนา หรืออังคารเป็นนิจอยู่ในภพที่ ๕ เจ้าชะตาทำชั่วแต่ปกปิดความชั่วไว้ได้ ฯ

โศลกที่ ๓๖
ดาวทุกๆดวงที่จะให้ผลแก่เจ้าชะตาเต็มที่เมื่อเป็นนิจนั้น ดาวนั้นจะต้องได้ตำแหน่งอุจจ์ในราศี แต่อยู่ในนวางค์ที่เป็นนิจ ดาวอย่างนี้ให้โทษแก่เจ้าชะตาอย่างยิ่ง ในทำนองเดียวกัน ดาวที่เป็นนิจในราศี แต่เป็นอุจจ์ในนวางค์ ย่อมให้คุณแก่เจ้าชะตาอย่างคาดไม่ถึง ฯ


ทริทระโยคผล


โศลกที่ ๓๗
ผู้ใดเกิดมามีทริทระโยคในดวงชะตา จะเป็นผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียด มีอวัยวะเกี่ยวกับการสัมผัส เช่น ตา หู จมูก ฯลฯ พิการ เป็นคนไม่สมประกอบ ไม่เป็นที่เชื่อถือ แม้แต่ในครอบครัวและญาติพี่น้องของตนเอง เอาตัวไม่รอด ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา ต้องเที่ยวขอทานเขาเลี้ยงชีพ จะทำกิจการอันใดล้วนแต่มีอุปสรรคขัดขวาง วิถีชีวิตไม่ราบรื่น มีเสียงไม่ไพเราะเช่นเสียงแหบเป็นต้น มีนิสัยเจ้าชู้หยาบคาย เห็นแก่ตัวไร้ศีลธรรม ชอบหาเลี้ยงชีพด้วยการประพฤติชั่วและทุจริตต่างๆ มีวาจาหยาบคาย ไม่รักษาคำพูด ชอบเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่น เลวทรามต่ำช้า เป็นที่รังเกียจของสังคม มักตาบอด เป็นใบ้ โง่เขลาเบาปัญญา เห็นผิดเป็นชอบ ฯ