Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

yama

โศลกที่ ๑

              ถ้าภพที่ ๘ จากลัคนาไม่มีพระเคราะห์ใดๆและภพนั้นได้รับแสงจากดาวที่เข้มแข็ง ราศีที่เป็นภพที่ ๘ นั้น จะเป็นส่วนของร่างกายที่ทำให้เจ้าชะตาตาย  ถ้าภพที่ ๘ ได้รับแสงจากดาวที่เข้มแข็งหลายดวงด้วยกัน จะตายด้วยโรคแทรกหลายอย่าง ถ้าภพที่ ๘ นั้นมีดาวสถิตอยู่ และดาวนั้นถ้าเป็นอาทิตย์ ตายเกี่ยวกับไฟ  ถ้าจันทร์เกี่ยวกับน้ำ  อังคารเกี่ยวกับอาวุธ ถ้าพุธเกี่ยวกับไข้ ถ้าพฤหัสบดีเกี่ยวกับลำไส้ตับ ถ้าศุกร์เกี่ยวกับการอดน้ำ ถ้าเสาร์เกี่ยวกับการอดอาหารขาดอาหาร  ถ้าภพที่ ๘ เป็นจรราศีตายในต่างถิ่น  ถ้าเป็นสถิระราศีตายในถิ่นของตน ถ้าเป็นอุภโยทัยราศีตายกลางถนน ฯ

โศลกที่ ๒

              ถ้าอาทิตย์อยู่ในภพที่ ๑๐ และอังคารอยู่ในภพที่ ๔ หินทับตาย  ถ้าเสาร์อยู่ในภพที่ ๔ จันทร์อยู่ในภพที่ ๗ อังคารอยู่ในภพที่ ๑๐ จะตกบ่อน้ำตาย อาทิตย์ร่วมกับจันทร์ในราศีกันย์และได้รับแสงจากบาปเคราะห์จะฆ่าตัวตายหรือตายอย่างลึกลับเกี่ยวกับญาติพี่น้องของเจ้าชะตาเอง ถ้าลัคนาอยู่ในอุภโยทัยราศี มีอาทิตย์และจันทร์ร่วมลัคนาด้วยจะจมน้ำตาย ฯ

โศลกที่ ๓

              ถ้าเสาร์อยู่ราศีกรกฏ และจันทร์อยู่ราศีมังกรจะเป็นโรคบวมตาย ถ้าจันทร์อยู่ในราศีที่ครองด้วยอังคารและจันทร์นั้นถูกกระหนาบหน้าหลังด้วยบาปเคราะห์ จะตายด้วยอาวุธ ไฟไหม้หรือเสียโลหิตมากเกินไป ถ้าจันทร์อยู่ในราศีกันย์และถูกกระหนาบหน้าหลังด้วยบาปเคราะห์จะเป็นโรคผอมแห้งหรือโลหิตจาง ถ้าจันทร์อยู่ในราศีที่ครองด้วยเสาร์และถูกกระหนาบหน้าหลังด้วยบาปเคราะห์จะแขวนคอตาย  ผูกคอตาย อุบัติเหตุใกล้ไฟหรือตกจากที่สูงตาย ฯ

โศลกที่ ๔

              ถ้ามีบาปเคราะห์ในภพที่ ๕   และในภพที่ ๙ จากลัคนา และบาปเคราะห์นั้นไม่ได้รับแสงจากศุภเคราะห์ใดๆ เจ้าชะตาจะต้องถูกจับฆ่าตาย ถ้าตรียางค์ที่ ๒๒ จากตรียางค์ลัคนา เป็นตรียางค์พิษ เช่นเป็นตรียางค์สรรปะ ปาศะ นิคทฑ จะถูกจับฆ่าตาย ถ้าจันทร์อยู่ในราศีกันย์ และเป็นภพที่ ๗ จากลัคนาด้วย มีบาปเคราะห์ร่วมกับจันทร์ มีศุกร์อยู่ราศีเมษ อาทิตย์กุมลัคนา เจ้าชะตาจะตายภายในบ้านของตัวเอง  โดยน้ำมือของสตรีเพศ ฯ

โศลกที่ ๕

              ถ้ามีอาทิตย์หรืออังคารในภพที่ ๔ มีเสาร์ในภพที่ ๑๐ จะถูกแทงตายอย่างทารุณที่สุด ถ้าอาทิตย์ อังคารและเสาร์ร่วมกับจันทร์ และทั้ง ๔ ดวงอยู่ในภพ ๑-๕ หรือ ๙ จากลัคนา จะถูกรุมฆ่าตายอย่างทารุณ ถ้าอาทิตย์อยู่ในภพที่ ๔ และอังคารอยู่ในภพที่ ๑๐ และอังคารนั้นได้รับแสงจากจันทร์ที่ไม่เข้มแข็ง จะถูกรุมฆ่าตาย ถ้าอาทิตย์อยู่ในภพที่ ๔ อังคารอยู่ในภพที่ ๑๐ และอังคารได้รับแสงจากเสาร์ ซุงจะทับตาย หรือถูกรุมตีด้วยกระบองตาย ฯ

โศลกที่ ๖

              ถ้าอาทิตย์ จันทร์ อังคาร และเสาร์ร่วมกันอยู่ในภพที่ ๑-๔-๘ และ ๑๐ จากลัคนาจะถูกรุมตีด้วยไม้ตาย หรือจันทร์อยู่ในภพที่ ๘ อังคาร ๑๐ เสาร์ ๑ อาทิตย์ ๔ ก็จะถูกตีด้วยไม้ตายเช่นกัน ถ้าจันทร์อยู่ในภพที่ ๑๐ อังคารอยู่ในภพที่ ๙ เสาร์ภพที่ ๑ และอาทิตย์อยู่ในภพที่ ๕ จะถูกรมควันสำลักตาย หรือถูกไฟไหม้ตาย หรือถูกขังจนตาย ฯ

โศลกที่ ๗

              ถ้าอังคารอยู่ในภพที่ ๔  อาทิตย์อยู่ในภพที่ ๗  เสาร์อยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนา เจ้าชะตาจะตายด้วยคมอาวุธ ด้วยไฟ หรือจากความพิโรธของผู้ยิ่งใหญ่ ถ้าเสาร์อยู่ในภพที่ ๒ และจันทร์อยู่ในภพที่ ๔ อังคารอยู่ในภพที่ ๑๐ เจ้าชะตาจะเป็นแผลเน่าเปื่อยจนมีหนอนและตายในที่สุด ฯ

โศลกที่ ๘

              ถ้าอาทิตย์อยู่ในภพที่ ๑๐ และอังคารอยู่ในภพที่ ๔ จะตกรถหรือตกม้าตาย ถ้าอังคารอยู่ในภพที่ ๗  อาทิตย์ จันทร์และเสาร์ร่วมกันกุมลัคนา จะตายด้วยการถูกทรมานอย่างแสนสาหัส ถ้าอังคารอยู่ราศีตุลย์ เสาร์อยู่ราศีเมษ และจันทร์อยู่ในราศีซึ่งมีเสาร์เป็นเจ้าเรือนจะตายในที่สกปรกเช่นที่กองขยะมูลฝอย ถ้ามีจันทร์อยู่ในภพที่ ๑๐ อาทิตย์อยู่ในภพที่ ๗ และอังคารอยู่ในภพที่ ๔ เจ้าชะตาจะตายในที่สกปรกเช่นเดียวกัน ฯ

โศลกที่ ๙

              ถ้าจันทร์ที่ไม่มีแสง รับแสงจากอังคารที่เข้มแข็ง และมีเสาร์อยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนาด้วย เจ้าชะตาจะเป็นโรคริดสีดวงทวารหนัก และจะตายด้วยโรคนั้น โดยที่จะเป็นแผลลุกลามเน่าเปื่อย หรือผลจากการผ่าตัดหรือใช้กรด ฯลฯ กัดหรือจี้ ฯ

โศลกที่ ๑๐

               ถ้าอาทิตย์ร่วมกับอังคารและอยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนา มีเสาร์อยู่ในภพที่ ๘ มีจันทร์ไม่มีแสงอยู่ในภพที่ ๔ เจ้าชะตาจะตายด้วนนก  ถ้าอาทิตย์กุมลัคนา มีอังคารอยู่ในภพที่ ๕ เสาร์อยู่ในภพที่ ๘ และจันทร์อยู่ในภพที่ ๙ เจ้าชะตาจะตกจากที่สูงตาย ตกกำแพงตาย หรือถูกฟ้าผ่าตาย ฯ

โศลกที่ ๑๑

               ถ้าสาเหตุเกี่ยวกับการตายไม่ได้แน่นอน  ควรพิจารณาดูตรียางค์ที่ ๒๒ จากตรียางค์ลัคนา  เจ้าเรือนของตรียางค์ที่ ๒๒ นี้  อยู่ราศีใดและเป็นดาวอะไร เจ้าชะตาจะตายตามลักษณะนั้น ฯ

โศลกที่ ๑๒

                เกี่ยวกับการตายของเจ้าชะตาและสิ่งแวดล้อม สาเหตุในการตายด้วย ใช้ดูจากดาวที่ร่วมลัคนา หรือดาวที่เป็นเจ้านวางค์ของลัคนา และดาวที่ร่วมหรือให้แสงถึงดาว      ที่กล่าวมานี้

ความไม่รู้สึกตัวของเจ้าชะตาก่อนที่จะตาย ใช้คำนวณเวลาจากส่วนที่เหลือของราศีซึ่งลัคนาสถิต เช่นลัคนาสถิตราศีเมษ ๑๐ องศา ในปกติเขาจะไม่รู้สึกตัว  กินเวลาเท่ากับเวลาของลัคนาที่โคจรในราศีเมษ ๒๐ องศา เวลาที่ไม่รู้สึกตัวนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัว เจ้าเรือนลัคนาให้แสงถึงลัคนา และจะเพิ่มเป็นสามเท่าถ้าศุภเคราะห์ให้แสงถึงลัคนา ฯ

โศลกที่ ๑๓

               ในการพิจารณาเกี่ยวกับซากศพของผู้ตาย ท่านให้ดูว่าตรียางค์ที่ ๒๒ จากตรียางค์ลัคนาเป็นตรียางค์ประเภทใด คือจำพวกไฟ น้ำ หรือประเภทรวม เพื่อจะรู้ว่าซากศพนั้นจะถูกเผาหรือทิ้งลงน้ำ หรือฝัง ฯลฯ ถ้าตรียางค์ที่ ๒๒ เป็นตรียางค์นาคหรืองู ซากศพจะถูกนกกินหรือสัตว์ป่ากิน ฯ

หมายเหตุ

                ตรียางค์ที่แบ่งออกเป็น ๔ ประเภทคือ พวกไฟ พวกน้ำ พวกผสม หรือพวกดี พวกผสมคืออาจเป็นได้ทั้งไฟทั้งน้ำ เช่นการฝังหรือเก็บศพ เป็นต้น จำพวกดีหมายความว่าศพนั้นทำตามประเพณีนิยมของชาตินั้นๆ พวกไฟคือถูกเผาทิ้ง พวกน้ำคือถูกทิ้งน้ำ

กรูระตรียางค์        ชลตรียางค์          เสามยะตรียางค์         มิศระตรียางค์

 (ตรียางค์ไฟ)         (ตรียางค์น้ำ)         (ตรียางค์ดี)             (ตรียางค์ผสม)

สิงห์  ๑                  กรกฏ ๑                เมษ   ๒                    มังกร  ๓

เมษ  ๑                  มิน    ๑                   ธนู   ๒                    เมษ    ๓

กุมภ์ ๑                  มิน     ๒               พฤษภ  ๒                  กรกฏ  ๓

พิจิก  ๑                 กันย์   ๒                กุมภ์     ๒                 พฤษภ  ๑

มังกร  ๑               พฤษภ ๓               มังกร    ๒                  ธนู       ๑

มิน     ๓                เมถุน   ๓              ตุลย์     ๑                   เมถุน   ๒

พิจิก   ๓                                              กันย์   ๑                       ตุลย์    ๒

สิงห์   ๓                                               เมถุน  ๑                      สิงห์     ๒

ตุลย์   ๓                                               ธนู      ๓

กรกฏ  ๒                                               กันย์   ๓

พิจิก   ๒                                                กุมภ์   ๓

รวม    ๑๑                     ๖                              ๑๑                             ๘

*ชื่อแรกบอกราศีต่างๆ

*เลขหมายถึง ตรียางค์ที่ ๑-๒ หรือ ๓ ของราศีนั้นๆ

โศลกที่ ๑๔

                ให้พิจารณาว่าอาทิตย์กับจันทร์ในชะตาใครจะเข้มแข็งกว่ากัน เมื่อได้แล้วดูว่าอะไรเป็นเจ้าตรียางค์ที่ดาวนั้นสถิตย์อยู่ ถ้าดาวครองตรียางค์นั้นเป็นพฤหัสบดี โรคที่เกิดขึ้นมาจากสวรรค์ ถ้าเป็นจันทร์หรือศุกร์ โรคนั้นมาจากเทวโลก  ถ้าเป็นอาทิตย์หรืออังคาร โรคนั้นมาจากกรรมเก่าของเจ้าชะตาเอง  ถ้าพุธหรือเสาร์ โรคนั้นมาจากนรก ฯ

โศลกที่ ๑๕

                เมื่อเจ้าชะตาตายแล้ววิญญาณของเขาจะไปในทางดีหรือทางชั่ว  คือจะขึ้นสวรรค์หรือลงนรกนั้น ท่านให้ดูจากดาวที่ครองตรียางค์ที่ ๑๖ หรือ ตรียางค์ ๒๒ จากตรียางค์ลัคนา หรือไม่ให้ดูจากดาวที่อยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนา ให้พิจารณาจากดาวทั้งหมดนี้ว่า ใครจะเข้มแข็งกว่ากัน ให้ทายตามลักษณะของดาวนั้น

               ถ้าพฤหัสบดีเข้มแข็งเช่นเป็นอุจจ์  และอยู่ในภพที่ ๖ จากลัคนาหรือภพที่ ๘  หรืออยู่เป็นเกนทระกับลัคนา  เจ้าชะตาจะไปสวรรค์   ถ้าลัคนาอยู่ในราศีมินหรืออยู่ในนวางค์ของศุภเคราะห์ด้วย  และมีพฤหัสบดีกุมลัคนาด้วยจะขึ้นสวรรค์ ฯ