fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 11 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

1595257849

โศลกที่ ๑๑
มีบาปเคราะห์อยู่ในภพที่ ๖-๘ หรือ ๑๒ จากลัคนา และในเวลาเดียวกันบาปเคราะห์เหล่านั้นไม่ได้รับแสงจากศุภเคราะห์ใดๆ และศุกร์หรือพฤหัสบดีในชะตายังถูกกระหนาบหน้าหลังด้วยบาปเคราะห์อีกด้วย ท่านว่าตายทั้งแม่และเด็ก ฯ


โศลกที่ ๑๒
ถ้าบาปเคราะห์ที่ครองเดือนต่างๆในเวลามีครรภ์แก่ๆเข้ากุมลัคนา และเล็งลัคนา ในเวลาเดียวกันลัคนาไม่ได้ร่วมหรือรับแสงจากศุภเคราะห์ใดๆ ท่านว่าแม่ของเด็กจะตายด้วยอาวุธ หรือการผ่าตัด ฯ


โศลกที่ ๑๓
ถ้ามีบาปเคราะห์อยู่ในภพที่ ๔ จากพระจันทร์ และบาปเคราะห์นั้นไม่ร่วมหรือรับแสงจากศุภเคราะห์ แม่ของเด็กจะตาย ถ้าอาทิตย์ร่วมกับบาปเคราะห์อยู่ในภพที่ ๑๐ จากจันทร์และอาทิตย์ไม่ได้รับแสงจากศุภเคราะห์ ท่านว่าแม่ของเด็กจะตาย ฯ


โศลกที่ ๑๔
อาทิตย์เข้มแข็งอยู่ในภพที่ ๓ จากศุกร์ มีเสาร์ร่วมอาทิตย์หรือให้แสงถึงอาทิตย์ด้วย จันทร์ในชะตาอ่อนเป็นข้างแรมหรือร่วมบาปเคราะห์ ท่านว่าในกรณีเช่นนี้ ตายทั้งแม่และเด็ก ฯ


โศลกที่ ๑๕
ถ้าอาทิตย์หรืออังคารอยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนา มีพระจันทร์ไม่เข้มแข็งเช่นข้างแรมและจันทร์นั้นยังได้รับแสงจากบาปเคราะห์อีกด้วย โดยไม่ได้รับแสงจากศุภเคราะห์ใดๆเลย ท่านว่าแม่ของเด็กจะตาย ฯ


โศลกที่ ๑๖
ถ้ากลางวันมีอังคารอยู่ในภพที่ ๕ หรือ ๙ จากศุกร์ หรือเกิดกลางคืนมีเสาร์อยู่ในภพที่ ๕ หรือ ๙ จากจันทร์ ในสองกรณีที่กล่าวมานี้ ถ้าจันทร์ไม่เข้มแข็ง ไม่ได้รับแสงจากศุภเคราะห์ แต่ได้รับแสงจากบาปเคราะห์ ท่านว่าแม่ของเด็กจะตาย ฯ


โศลกที่ ๑๗
ในการตั้งครรภ์ ๑๐ เดือนทางจันทรคติ ท่านได้จัดดาวต่างๆเข้าครองทั้ง ๑๐ เดือนคือ เดือนที่ ๑ ครองด้วยศุกร์ เดือนที่ ๒ ครองด้วยอังคาร เดือนที่ ๓ ครองด้วยพฤหัสบดี เดือนที่ ๔ ครองด้วยอาทิตย์ เดือนที่ ๕ ครองด้วยจันทร์ เดือนที่ ๖ ครองด้วยเสาร์ เดือนที่ ๗ ครองด้วยพุธ เดือนที่ ๘ ครองด้วยอาธานะลัคนา เดือนที่ ๙ ครองด้วยจันทร์ และเดือนที่ ๑๐ ครองด้วยอาทิตย์
เด็กก่อนคลอด ถ้าดาวที่ครองในการตั้งครรภ์เป็นดาวอะไร และในเดือนนั้นดาวนั้นไม่เข้มแข็ง เด็กนั้นจะมีความวิบัติหรือแท้ง ฯ


โศลกที่ ๑๘
ถ้ามีศุภเคราะห์ร่วมลัคนา หรือร่วมกับจันทร์ และรับแสงจากพฤหัสบดีด้วย ถึงแม้ว่าจะมีบาปเคราะห์อยู่ในภพที่ ๓ และ ๑๑ จากลัคนาก็ตาม การคลอดจะเป็นไปตามปกติ ทั้งเด็กและแม่จะไม่ลำบาก
ถ้ามีศุภเคราะห์อยู่ในภพเหล่านี้ คือ ๒-๔-๕-๗-๙ และ ๑๐ จากลัคนาหรือจากจันทร์ และในเวลาเดียวกันพฤหัสบดีให้แสงถึงลัคนา หรือจันทร์ด้วย การคลอดนั้นเป็นไปอย่างปกติทุกประการ ฯ


โศลกที่ ๑๙
ถ้าอาทิตย์ร่วมเสาร์และอยู่ในภพที่ ๑๒ จากลัคนา และจันทร์อยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนา ท่านว่าเด็กนั้นพอเกิดมาพ่อจะตาย ถ้าพระจันทร์ในโยคนี้ได้รับแสงจากบาปเคราะห์ด้วย พ่อจะตายภายใน ๓ ปีภายหลังเด็กเกิด ฯ


โศลกที่ ๒๐
ถ้าเกิดในเวลากลางคืน จันทร์อยู่ในจรราศี และจันทร์รับแสงจากพุธ เวลาเด็กเกิดพ่อกำลังอยู่ต่างเมืองหรือต่างประเทศ ในโยคอันเดียวกันนี้ ถ้าอาทิตย์และเสาร์ต่างก็อยู่จรราศีด้วย
ท่านว่าเวลาเด็กเกิดพ่ออยู่ต่างประเทศ และจะพบกับความตายด้วย ฯ


โศลกที่ ๒๑
ถ้าจันทร์แรมร่วมลัคนา และมีบาปเคราะห์อยู่ในภพเกนทระจากลัคนาหรือมีบาปเคราะห์อยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนา เด็กที่คลอดออกมาจะตาย
ถ้ามีศุภเคราะห์อยู่ในภพที่ ๖ หรือ ๘ จากลัคนา และศุภเคราะห์นี้ได้รับแสงจากบาปเคราะห์ที่เข้มแข็ง ในกรณีที่จันทร์ข้างแรมกุมลัคนา เด็กนั้นจะตายภายใน ๑ เดือน ฯ


โศลกที่ ๒๒
เสาร์ อังคารและอาทิตย์ร่วมกัน และอยู่ในภพที่ ๖ หรือ ๘ จากลัคนา และไม่มีศุภเคราะห์ร่วมหรือให้แสงถึงเสาร์ อังคาร อาทิตย์เลย ท่านว่าเด็กที่เกิดมานั้นจะตายทันที ฯ


โศลกที่ ๒๓
ถ้าอังคารอยู่ในนวางค์ที่ครองด้วยจันทร์ และอังคารอยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนาด้วย อังคารนั้นไม่ได้ร่วมหรือรับแสงจากศุภเคราะห์ใดๆ ท่านว่าเด็กที่เกิดมานั้นจะตายภายใน ๑ วัน


หมายเหตุ
ในโศลกนี้บังคับไว้ว่า อังคารต้องเล็งลัคนา และอังคารนั้นต้องอยู่ในนวางค์กรกฏคือนวางค์ที่ครองด้วยจันทร์ เมื่อบังคับถึง ๒ ประการเช่นนี้ อังคารจะอยู่ราศีตุลย์ กุมภ์และเมถุนไม่ได้ เพราะทั้ง ๓ ราศีนี้ไม่มีนวางค์กรกฏอยู่เลย อังคารอยู่ราศีกรกฏ พิจิกและมีนได้ เพราะนวางค์ที่ ๑ ของราศีเหล่านี้ เป็นนวางค์กรกฏ อังคารอยู่ราศีเมษ สิงห์และธนูได้ เพราะ นวางค์ที่ ๔ ของราศีเหล่านี้เป็นนวางค์กรกฏ และอังคารอยู่ราศีมังกร พฤษภ และกันย์ได้ เพราะนวางค์ที่ ๗ ของราศีเหล่านี้เป็นนวางค์กรกฏ ฯ