fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 11 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

astrology baby birth lead

โศลกที่ ๑-๒-๓

             อริษฎะโยค(เด็กอายุสั้นไม่เกิน๑๒ปี) เกี่ยวกับสัตว์ประเภทออกลูกเป็นตัว วิชาโหราศาสตร์สามารถที่จะบอกได้อย่างใกล้เคียงเกี่ยวกับความเป็นความตายภายใน ๑๒ ปีแรก ส่วนมากพากันเชื่อว่ากรรมในชาติก่อนหรือในชาตินี้ของพ่อแม่ ทำให้เด็กที่เกิดมามีอายุสั้น โดยถูกอิทธิพลของพระเคราะห์ต่างๆที่ให้โทษต่อเจ้าชะตา พระเคราะห์ที่ให้โทษเหล่านี้เรียกชื่อรวมๆว่า พาลเคราะห์ ซึ่งอาจจะเป็นพระเคราะห์ใดๆก็ได้

             ท่านผู้รู้ให้เหตุผลไว้ว่า ถ้าเด็กนั้นตายในเวลา ๔ ปี เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมของมารดา ถ้าเด็กตายภายในเวลา ๔-๘ ปี เป็นเรื่องกรรมของบิดา และถ้าเด็กตายภายใน ๘-๑๒ ปี นับว่าเป็นเรื่องกรรมของเด็กนั้นเอง  คำว่ากรรมนี้หมายถึงกรรมเก่า คือกรรมในชาติก่อนหรือกรรมใหม่ในชาตินี้ก็ได้

              การแบ่งระยะต่างๆของอายุขัยพร้อมทั้งมีชื่อเรียกเป็นพิเศษ ท่านให้ไว้ดังนี้

              ๑.พละริษฏะ     คือทารกตายภายใน ๘ ปี ท่านว่าในระยะ ๘ ปีนี้ ความวิบัติของทารกเกี่ยวกับกรรมเป็นใหญ่ ส่วนโยคเกณฑ์เกี่ยวกับดาวในชะตานั้นมีส่วนน้อยที่จะทำให้ตาย

               ๒.โยคาริษฏะ    คือเด็กตายอายุระหว่าง ๘ ถึง ๒๐ ปี     ในระยะนี้ท่านว่ากรรมเก่าหรือกรรมใหม่ไม่เกี่ยวข้องในการตายแล้ว  นับว่าเป็นการตายเกี่ยวกับอิทธิพลของดาวโดยตรง

               ๓.อัลปายุ    คือคนอายุสั้นตายระหว่าง ๒๐ ถึง ๓๒ ปี

               ๔.มัธยะมายุ คือคนที่มีอายุปานกลางระหว่าง ๓๒ ถึง ๗๐ ปี

               ๕.ปูรณายุ   คือคนที่มีอายุระหว่าง ๗๐ ปีขึ้นไปจนถึง ๑๐๐ ปี หรืออาจมากกว่านั้นก็ได้ ฯ

โศลกที่ ๔

              ถึงแม้ว่าในดวงชะตามีพฤหัสบดีกุมลัคนา  แต่จันทร์อยู่ในทุสถานะภพจากลัคนาและในเวลาเดียวกันร่วมหรือเล็งกับราหูด้วย เด็กนั้นจะตายแต่ยังเยาว์ ทุสถานะหมายความว่าอยู่ภพที่ ๖-๘-๑๒ จากลัคนา ฯ

หมายเหตุ

               คำว่าจันทร์ร่วมราหูหรือรับแสงจากราหูนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเป็นโยคร้ายจริงๆ จันทร์นั้นต้องมีบทบาทเกี่ยวกับสุริยะหรือจันทระอุปราคาด้วย คือจันทร์นั้นจะต้องเป็นขึ้น ๑๕ ค่ำ หรือ แรม ๑๕ ค่ำ  และจุดอามาวสี  และจุดปูรณะมีนั้นอยู่ห่างจากสมผุสของราหูหรือเกตุในดวงชะตาไม่เกิน ๑๕ องศา ซึ่งจะสามารถทำให้เกิดคราสขึ้นได้

โศลกที่ ๕

              ถ้าตำแหน่งของพระจันทร์อยู่ในปริคัณฑานตะนวางค์คือนวางค์สุดท้ายของราศกรกฏ พิจิกและมีน และในเวลาเดียวกันจันทร์นั้นร่วมหรือได้รับแสงจากบาปเคราะห์ที่เข้มแข็งด้วย ทารกนั้นจะอายุสั้นมาก

              ถ้าองศาของจันทร์ในดวงชะตาตรงกับมฤตยู หรือมรณะองศาของจันทร์ตามราศีต่างๆที่กำหนดไว้  หรือจันทร์นั้นได้รับแสงจากบาปเคราะห์ที่เข้มแข็ง แต่จันทร์เองไม่เข้มแข็ง ท่านว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ทารกมีอายุสั้นทั้งสิ้น ฯ

โศลกที่ ๖

             ถ้าในภพที่ ๕ หรือภพที่ ๙ จากลัคนาเป็นกรูระราศี และมีพระเคราะห์ต่างๆสถิตอยู่ จะมีอิทธิพลเกี่ยวกับเจ้าชะตาดังนี้ อาทิตย์ทำให้พ่อตาย   จันทร์ทำให้แม่ตาย อังคารทำให้พี่น้องตาย  พุธทำให้ญาติผู้ใหญ่ทางแม่ตาย  พฤหัสบดีทำให้ยายตาย ศุกร์ทำให้ย่าตาย และเสาร์ทำให้เจ้าชะตาตายเอง  คำว่า กรูระราศีหมายความว่าราศีทีครองด้วยบาปเคราะห์คือราศีเมษ สิงห์ พิจิกและกุมภ์

โศลกที่ ๗

              ในภพที่ ๔ จากลัคนามีอาทิตย์และจันทร์ และมีเสาร์ในภพที่ ๗ จากลัคนาด้วย ท่านว่ามารดาของเด็กจะตาย และถ้าในภพที่ ๖ จากลัคนามีบาปเคราะห์ พี่น้องของเจ้าชะตาจะตายด้วย ฯ

โศลกที่ ๘

              ทั้งจันทร์และลัคนาร่วมหรือรับแสงจากบาปเคราะห์ โดยไม่ได้ร่วมหรือรับแสงจากศุภเคราะห์ใดๆเลย ในกรณีเช่นนี้ ถ้าในภพเกนทระจากลัคนาหรือจันทร์ ไม่มีดาวพฤหัสบดี ท่านว่าแม่ของเด็กจะตาย ฯ

โศลกที่ ๙

              ถ้าจันทร์ร่วมกับเสาร์ อาทิตย์อยู่ในภพที่ ๑๒ จากลัคนา และอังคารอยู่ในภพที่ ๔ จากลัคนาด้วย แม่ของเด็กจะตาย ฯ

โศลกที่ ๑๐

              ถ้าลัคนาและจันทร์ถูกบาปเคราะห์กระหนาบหน้าหลัง ในเวลาเดียวกันไม่ได้รับแสงจากศุภเคราะห์ใดๆ ท่านว่าจะตายทั้งแม่และลูก  ส่วนจะตายพร้อมกันหรือแลกกันตายนั้นต้องพิจารณาโยคอื่นๆเข้าประกอบด้วย ฯ