Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

baby krishna vijayann rajasabai

 

โศลกที่ ๓๒
ถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๑ และเจ้าเรือนของภพที่ ๓ จากลัคนาร่วมราศีกัน ท่านว่าจะเกิดลูกแฝด หรือถ้าเจ้าเรือนของลัคนาอยู่ในนวางค์ซึ่งตรงกันกับราศี ซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพที่ ๓ หรือเจ้าเรือนของลัคนาเข้มแข็งเช่นเป็นอุจจ์ ท่านว่าเป็นโยคที่จะเกิดลูกแฝดทั้งสิ้น คำว่าลัคนาในที่นี้เข้าใจว่าเป็นนิเษกะลัคนา คือลัคนาคิดเวลามาจากการเสพเมถุนไม่ใช่เวลาที่เด็กเกิด ฯ


โศลกที่ ๓๓
ถ้าลัคนาสถิตอยู่ในเรือนพุธ คืออยู่ในราศีเมถุนหรือราศีกันย์ เจ้าเรือนของลัคนาอยู่ในภพที่ ๖ จากลัคนา และเจ้าเรือนภพที่ ๖ จากลัคนากุมลัคนา ท่านว่าเด็กที่เกิดมาจะเป็นผู้หญิงกระเทย คือเป็นเพศหญิงแต่ชอบแสดงตัวเป็นชาย ในกรณีที่ลัคนาสถิตราศีเมถุนกุมอังคาร ถ้าเสาร์อยู่ในภพที่ ๖ จากลัคนาด้วย ท่านว่าเด็กที่เกิดมาจะเป็นชายกระเทยคือเป็นเพศชายแต่แสดงตัวเป็นเพศหญิง ฯ


โศลกที่ ๓๔
ถ้าเจ้าเรือนของนิเษกะลัคนาร่วมกับเจ้าเรือนภพที่ ๓ จากลัคนาเข้ากุมลัคนา ท่านว่าจะเกิดลูกแฝด ถ้าเจ้าเรือนภพที่ ๓ จากลัคนาและมีราหูร่วม เด็กที่คลอดออกมาส่วนเท้าจะออกมาก่อน ฯ


โศลกที่ ๓๕
ถ้าลัคนากุมราหูและมีเจ้าเรือนลัคนาอยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนา ท่านว่าเด็กที่เกิดมาจะเอาเท้าออกมาก่อน ถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๘ จากลัคนาร่วมกับราหูและกุมลัคนา เด็กที่เกิดมาจะมีส่ยสะดือหรือรกพันตัว ฯ

โศลกที่ ๓๖
ถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๘ จากลัคนาร่วมกับบาปเคราะห์เข้ากุมลัคนา เด็กที่เกิดมาจะมีรกพันตัว ราหูร่วมกับคุลิกะอยู่เป็นเกนทระกับลัคนา เจ้าเรือนของลัคนาและเจ้าเรือนภพที่ ๘ จากลัคนาร่วมอยู่ในราศีใดก็ตาม ลัคนาอยู่ในตรียางค์ของบาปเคราะห์ ที่กล่าวมาทั้ง ๓ ประการนี้ ท่านว่าเกิดมีรกพันตัวด้วยกันทั้งสิ้น ฯ


โศลกที่ ๓๗
ถ้าพุธ ราหูและเสาร์ อยู่ร่วมกันในตรียางค์ที่ลัคนาสถิตและเจ้าเรือนที่ลัคนาสถิต ร่วมลัคนาอีกด้วย ท่านว่าเด็กที่เกิดมาจะมีรกพันตัว ฯ


โศลกที่ ๓๘
ถ้าพระจันทร์อยู่ในตรียางค์ที่ครองด้วยอังคารในภพที่ ๒ และภพที่ ๑๑ จากลัคนามีศุภเคราะห์สถิตอยู่ เด็กที่เกิดจะมีรกพันตัว ถ้าลัคนาอยู่ในราศีที่ครองด้วยบาปเคราะห์และลัคนานั้นอยู่ในตรียางค์ของอังคาร ในภพที่ ๒ และภพที่ ๑๑ จากลัคนาที่มีศุภเคราะห์สถิตอยู่ เด็กที่เกิดมาจะมีรกพันตัว ฯ


โศลกที่ ๓๙
ถ้าพระอาทิตย์อยู่ในราศีของสัตว์สี่เท้าคือราศีเมษ ราศีพฤษภ ราศีสิงห์ ราศีธนูครึ่งหลังและมังกรคู่แรก ดาวพระเคราะห์อื่นๆ ต่างเข้มแข็งและอยู่ในอุภโยทัยราศีหรืออุภโยทัย นวางค์ จะเกิดลูกแฝดสองคน แต่อยู่ในถุงหุ้มอันเดียวกัน ฯ


โศลกที่ ๔๐
ถ้าลัคนากุมอังคารหรือกุมเสาร์และสถิตอยู่ในราศีเมษ สิงห์และพฤษภ เด็กที่เกิดมาจะมีรกพันตามตัว สัญลักษณ์ของราศีเหล่านั้น หรือมิฉะนั้นท่านให้สังเกตว่าลัคนาสถิตอยู่ในนวางค์ใด ให้ทายเกี่ยวกับนวางค์นั้น ฯ


โศลกที่ ๔๑
ถ้าลัคนากุมบาปเคราะห์และราหูร่วม หรือลัคนากุมบาปเคราะห์และได้รับแสงบาปเคราะห์อื่นๆด้วย ท่านว่าเด็กที่เกิดมามีรกพันตัว หรืออีกประการหนึ่ง ลัคนาอยู่ในเรือนของบาปเคราะห์และมีราหูร่วม หรือได้รับแสงจากบาปเคราะห์อื่นๆด้วย ท่านว่าเด็กเกิดมามีรกพันตัว ฯ


โศลกที่ ๔๒
ถ้าลัคนากุมบาปเคราะห์ที่ไม่ใช่อังคารและมีราหูร่วมด้วย หรืออังคารกุมลัคนาและได้รับแสงจากราหู หรือเสาร์กุมลัคนาและได้รับแสงจากอังคาร ทั้ง ๓ ประการที่กล่าวมานี้ เด็กที่เกิดมามีรกพันตัวทั้งสิ้น ฯ
หมายเหตุ
การที่ว่ารกพันตัวนั้นที่แท้ก็คือสายสะดือพันตัว หรือ อาจพันส่วนต่างๆของร่างกาย โยคต่างๆเกี่ยวกับรกพันตัวนี้ในครั้งโบราณกลัวกันมากเพราะอาจทำให้เด็กตายได้ง่าย มาในสมัยนี้ไม่ค่อยมีความสำคัญนัก


โศลกที่ ๔๓
การจะทายว่าเด็กจะคลอดเมื่อใดเป็นของไม่ง่าย ในโศลกนี้ได้ให้ความเห็นไว้บางประการคือ ท่านให้พิจารณาจากตำแหน่งจันทร์อาธานะลัคนาว่าจันทร์อยู่ราศีใด และอยู่ในทวาทะศำศะของราศีอะไรอีกด้วย สมมุติว่าจันทร์อยู่ในราศีสิงห์ ๑๐ องศา ๒๕ ลิบดา ๓๕ พิลิบดา พระจันทร์อยู่ในทวาทะศำศะที่ ๕ ของราศีสิงห์ ได้แก่ราศีธนู ท่านว่าเด็กจะเกิดในเมื่อพระจันทร์อยู่ในราศีที่ ๕ นับจากธนูคือราศีเมษ
อีกประการหนึ่ง ท่านให้พิจารณาแบบเดียวกันทุกประการ ในตอนต้นและสมมุติว่าจันทร์อยู่ในตำแหน่งเดียวกันคืออยู่ในราศีสิงห์ทวาทะศำศะที่ ๕ ในการนับตอนใหม่นี้ ท่านว่าให้นับตั้งแต่ราศีเมษถึงราศีธนู ซึ่งเท่ากับ ๙ ราศี เพราะฉะนั้นเด็กจะเกิดในเมื่อจันทร์จะอยู่ที่ภพที่ ๙ จากราศีธนู คือราศีสิงห์นั่นเอง
อีกประการหนึ่งท่านให้พิจารณาว่า อาธานะลัคนาอยู่ในราศีกลางวันหรือกลางคืน เด็กจะเกิดในเวลาตามนั้น ฯ
หมายเหตุ
ในเรื่องเด็กเกิดเมื่อใดกันแน่ โดยคิดจากอาธานะลัคนาหรือคิดจากเวลาเสพเมถุนนี้ไม่มีความแน่นอนนัก และมีการถกเถียงกันในระหว่างผู้รู้ด้วยกันมากมาย แต่ละคัมภีร์ก็เชื่อว่าตนถูก สำหรับความคิดเห็นของข้าพเจ้าว่าเป็นการคาดคะเนที่ยากที่สุด เพราะเวลาเสพเมถุนนั้นเป็นการยากที่เราจะถามให้ได้ความจริง ในครั้งโบราณมีวิธีการที่คิดตั้งเวลาเพื่อทำการเสพเมถุนและคิดเวลาคลอดไว้เสร็จ คล้ายๆกับว่าจะบังคับให้เด็กเกิดออกมาตามเวลาที่ได้กะเอาไว้ เพื่อความดีต่างๆแต่ก็ไม่ได้เสมอไป พิธีนี้ข้าพเจ้าทราบว่าเขาใช้ทำกันสำหรับราชตระกูลที่ไม่มีรัชทายาท และในขณะนี้ดูเหมือนที่ประเทศธิเบตยังคงใช้กันอยู่และเชื่อกันมากเกี่ยวกับการหาตัวผู้เป็นราชะทั้งศาสนจักรและอาณาจักร ฯ


โศลกที่ ๔๔
ในเวลาเสพเมถุนถ้าลัคนาอยู่ในนวางค์ของเสาร์และในชะตามีเสาร์เล็งลัคนาด้วย กว่าจะคลอดต้องกินเวลา ๓ ปี และถ้าในเวลาเสพเมถุน จันทร์อยู่ในนวางค์ของเสาร์ ในชะตาเสาร์มาเล็งจันทร์ด้วย หรืออาธานะลัคนาอยู่ในนวางค์ของจันทร์ และมีจันทร์เล็งกับลัคนาด้วย ใน ๒ ประเภทที่กล่าวมานี้ท่านว่ากว่าจะได้บุตรกินเวลาถึง ๑๒ ปี ท่านยังให้ความเห็นเพิ่มเติมไว้ว่า กฎเกณฑ์ที่ว่านี้ใช้เป็นหลักในการดูชะตาเมื่อเด็กคลอดก็ได้ ฯ