Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

trimurti2

โศลกที่ ๖๑

               พระอาทิตย์เข้มแข็งในตำแหน่งต่อไปนี้ ในตำแหน่งที่เป็นอุจจ์ ในตำแหน่งที่เป็นเกษตร์ ในตรียางค์ซึ่งครองด้วยอาทิตย์ ในโหราซึ่งครองด้วยอาทิตย์    เข้มแข็งในวันอาทิตย์  ใน นวางค์ที่ครองด้วยอาทิตย์  ในเวลาที่อาทิตย์โคจรไปทางทิศเหนือของเส้นศูนย์สูตร ในเวลาเที่ยงวันคือพระอาทิตย์อยู่บนศรีษะของเราพอดี  ตำแหน่งนี้เรียกว่าศิโรพินทุ อาทิตย์เข้มแข็งในเวลายกย้ายราศีหรือผลัดราศี เข้มแข็งในนวางค์ที่ครองด้วยดาวมิตรและเข้มแข็งสุดเมื่ออยู่ในภพที่ ๑๐ จากลัคนา ฯ

โศลกที่ ๖๒

                พระจันทร์เข้มแข็งในราศีกรกฏ ราศีพฤษภ  เข้มแข็งในวันจันทร์ ในตรียางค์ที่ครองด้วยจันทร์  ในโหราที่ครองด้วยจันทร์  ในนวางค์ที่ครองด้วยจันทร์ ในตรียางค์สุดท้ายของราศีต่างๆ ในเวลาที่ได้รับแสงจากศุภเคราะห์  ในเวลากลางคืน ในภพที่ ๔ จากลัคนา ในเวลาที่โคจรไปทางใต้ของเส้นศูนย์สูตร ท่านบังคับไว้ว่า ถ้าปูรณะจันทร์คือเวลาพระจันทร์เต็มดวงหรือเพ็ญจันทร์  จันทร์นั้นจะมีความเข้มแข็งทุกราศี  อีกประการหนึ่งถ้าตำแหน่งของจันทร์ในชะตาได้รับแสงจากพระเคราะห์อื่นๆทุกดวง เจ้าชะตาจะได้เป็นใหญ่  มีกฎที่แย้งอยู่ประการเดียวคือไม่ว่าจันทร์จะเข้มแข็งสักเพียงใด ถ้าจันทร์นั้นสถิตอยู่ในปริคัณฑานตะนวางค์ ย่อมให้โทษแก่เจ้าชะตาทั้งสิ้น  เพราะถือว่าจันทร์ในตำแหน่งนี้หมดกำลังและเป็นพิษอีกด้วย ฯ

โศลกที่ ๖๓

                     พระอังคารเข้มแข็งในวันอังคาร ในนวางค์ซึ่งครองด้วยอังคาร ในตรียางค์ที่ครองด้วยอังคาร ในราศีมีน พิจิก กุมภ์ มังกรและเมษ ในเวลากลางคืน ในเวลาที่พักหรือโคจรถอยหลัง  ในเวลาที่โคจรอยู่ทางทิศใต้ของเส้นศูนย์สูตร ในตรียางค์แรกของราศีต่างๆ ในภพที่ ๑๐ จากลัคนาเป็นตำแหน่งที่อังคารให้ความสำเร็จและความรุ่งเรืองแก่เจ้าชะตาอย่างยิ่ง ในบางส่วนของราศีกรกฏ อังคารก็ให้คุณมากเช่นกัน ฯ

โศลกที่ ๖๔

                พระพุธเข้มแข็งในราศีกันย์และเมถุน  ในวันพุธ ในวรรคต่างๆที่ครองด้วยพุธ ในราศีธนู ในราศีที่ไม่ร่วมกับอาทิตย์ พุธเข้มแข็งทั้งกลางวันและกลางคืน ในเวลาที่โคจรไปทางทิศเหนือของเส้นศูนย์สูตร ในตรียางค์กลางของทุกๆราศี เป็นพระเคราะห์ที่ทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง ทำให้มีกำลังกายเข้มแข็ง ทำให้มีความเจริญรุ่งเรือง ในเมื่อเป็นดาวที่กุมลัคนา ฯ

โศลกที่ ๖๕

                พฤหัสบดีเข้มแข็งในราศีมีน พิจิก ธนูและกรกฏ ในวรรคต่างๆที่ครองด้วยพฤหัสบดี  ในวันพฤหัสบดี ในเวลาเที่ยงวัน  ในเวลาที่โคจรอยู่ทางทิศเหนือของเส้นศูนย์สูตร ในตรียางค์กลางของทุกๆราศี ในราศีกุมภ์ และบางส่วนในราศีที่เป็นนิจ พฤหัสบดีให้คุณแก่เจ้าชะตาอย่างยิ่ง เกี่ยวกับความมั่งคั่งและความผาสุข ในเมื่ออยู่กุมลัคนาในภพที่ ๔ หรือในภพที่ ๑๐ จากลัคนา ฯ

โศลกที่ ๖๖

                พระศุกร์เข้มแข็งในราศีที่เป็นอุจจ์ ในวรรคต่างๆที่ครองด้วยศุกร์  ในวันศุกร์ ในตรียางค์กลางทุกๆราศี ในภพที่ ๓-๔-๖ และ ๑๒ จากลัคนา ในเวลาบ่าย ในเวลาที่ร่วมราศีกับจันทร์ ในเวลาที่พักร และในเวลาที่โคจรอยู่ข้างหน้าของอาทิตย์ ฯ

หมายเหตุ

               การที่บอกไว้ว่าศุกร์เข้มแข็งในเวลาบ่าย  และในเวลาที่โคจรอยู่หน้าอาทิตย์ แสดงว่าศุกร์ต้องมีระยะเชิงมุมมาก           และอยู่หน้าอาทิตย์ด้วย          การที่ดาวอยู่หน้าดวงอาทิตย์เมื่อเวลาสนธยาคือเวลาอาทิตย์ตกดินไปแล้ว จะเห็นดาวนั้นได้ชัดเจนในท้องฟ้าทางทิศตะวันตก ถ้าศุกร์ได้ตำแหน่งนี้  ดาวศุกร์จะเห็นค้างฟ้าอยู่นานในเมื่อมีระยะเชิงมุมมาก

โศลกที่ ๖๗

                พระเสาร์เข้มแข็งในราศีตุลย์ มังกรและกุมภ์ เมื่ออยู่ในภพที่ ๗ จากลัคนา  ในเวลาที่โคจรอยู่ทิศใต้ของเส้นศูนย์สูตร ในตรียางค์ที่ครองด้วยเสาร์ ในวันเสาร์ ในยามที่เสาร์ครอง ในตรียางค์ที่ ๓ ของทุกๆราศี ในเวลาที่ร่วมราศีกับพระเคราะห์อื่นๆ ในเวลาข้างแรม  และในเวลาที่พักร  ฯ

หมายเหตุ

              ท่านผู้รู้บางท่านให้ความเห็นว่า ถ้าเสาร์กุมลัคนาในราศีตุลย์ ธนูและมีนจะทำให้เจ้าชะตาเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีอิทธิพลมาก

โศลกที่ ๖๘

                พระราหูเข้มแข็งในราศีเมษ พิจิก กุมภ์ กันย์ พฤษภ กรกฏ และในภพที่ ๑๐ จากลัคนา  พระเกตุเข้มแข็งในตรียางค์ที่ ๓ ของราศีกันย์ พฤษภและธนู  นอกจากนี้ยังเข้มแข็งในเวลากลางคืน   และในเวลาที่มีปรากฏการณ์ต่างๆในท้องฟ้าเช่น จันทระหรือสุริยะอุปราคา เป็นต้น

โศลกที่ ๖๙

                ตำแหน่งของพระเคราะห์ต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้ว จะไม่ให้คุณหรือให้โทษแก่เจ้าชะตาตามนั้น ถ้าพระเคราะห์นั้นสถิตอยู่ในภาวะสนธิคืออยู่ในระหว่างเส้นแบ่งของภพต่างๆ ความสำคัญของพระเคราะห์ที่จะมีอิทธิพลแก่เจ้าชะตา ส่วนมากเกี่ยวกับภพและโยคเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับราศีมีความหมายสำคัญเป็นส่วนน้อย ฯ

                                                           

หมายเหตุ

              คำว่า ภพ ภาวะ หรือเรือน หมายความว่าในจักรราศีได้แบ่งออกเป็น ๑๒ ส่วนประมาณเท่ากัน จุดแบ่งตั้งต้นของภพใช้ลัคนาเป็นจุดศูนย์องศาของภพที่ ๑ และเรียงลำดับตามภพกันต่อๆไป โดยมีความกว้างประมาณภพละ  ๓๐  องศา ถ้าลัคนาบังเอิญตรงกับเส้นแบ่งของราศี ราศีกับภพก็เป็นอันเดียวกัน ถ้าลัคนาไม่ตรงกับเส้นแบ่งของราศี ภพกับลัคนาก็ล้ำเหลื่อมกันหมด

โศลกที่ ๗๐

               ในดวงชะตาใดๆ ท่านให้พิจารณาอาทิตย์เป็นหลักและแบ่งดวงชะตาออกเป็นส่วน โดยคิดจากองศาอาทิตย์  องศาที่ ๑๘๐ คือจุดที่เล็งกับอาทิตย์เป็นส่วนที่ ๑ และอีกส่วนหนึ่งตั้งแต่จุดเล็งอาทิตย์อีกครั้งหนึ่ง คือแต่จุด ๑๘๐ องศาดังจุด ๓๖๐ องศาเป็นส่วนที่ ๒ หรือจะพูดง่ายๆว่า ๖ ราศีหน้าอาทิตย์และ ๖ ราศีหลังอาทิตย์ เมื่อแบ่งเช่นนี้แล้วท่านให้พิจารณาว่ามีพระเคราะห์ใดบ้างที่อยู่ใน ๖ ราศีหลังอาทิตย์ พระเคราะห์เหล่านี้จะเป็นจำพวกที่บันดาลความผาสุขให้แก่เจ้าชะตา ฯ

โศลกที่ ๗๑

                ในการคิดเกี่ยวกับการโคจรของพระเคราะห์ต่างๆ ถ้านับตั้งแต่ช้าที่สุดถึงเร็วที่สุดจะเรียงลำดับกันดังนี้ เสาร์  พฤหัสบดี  อังคาร  อาทิตย์  ศุกร์  พุธ  และจันทร์  ราหูเป็นจุดตัดของระวิมรรคและจันทระมรรคอยู่ทางทิศเหนือ  ท่านให้ความเห็นว่าราหูถ้านำหน้าพระเคราะห์ใดย่อมมีกำลังเหนือพระเคราะห์นั้นด้วย  ฯ