Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

RASIJAK 4 Eliments

 

ธาตุครองราศี เป็นหนึ่งในการจำแนกประเภทราศีที่สำคัญที่สุดของโหราศาสตร์เพื่อจุดประสงค์ในการทำนาย และช่วยในการอธิบาย อารมณ์และบุคลิกภาพพื้นฐานของคนที่เกิดในลัคนาแต่ละราศี และอธิบายลักษณะนิสัยของดาวเคราะห์ ดาวเจ้าเรือน และความหมายของเรือนชาตาเพิ่มเติมจากความหมายเดิมที่มีอยู่

โดยแบ่งธาตุประจำราศีตามแบบโบราณ คือ ราศีธาตุไฟ ราศีธาตุดิน ราศีธาตุลมและราศีธาตุน้ำ และธาตุทั้ง 4 นั้นในแต่ละธาตุก็มีอิทธิพลครอง 3 ราศี คือ

(1) ราศีธาตุไฟ (กลุ่มที่สร้างแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้น) เช่น ราศีเมษ, ราศีสิงห์และราศีธนู

(2) ราศีธาตุดิน (กลุ่มปฏิบัติและประสิทธิผล)  เช่น ราศีพฤษภ, กันย์และมังกร

(3) ราศีธาตุลม (กลุ่มจิตใจและสังคม)  เช่น ราศีเมถุน, ราศีตุลย์และกุมภ์

(4) ราศีธาตุน้ำ  (กลุ่มอารมณ์และครอบครัว)  เช่น กรกฏ, ราศีพิจิก, และราศีมีน

(1) ราศีธาตุไฟ คือ ราศีเมษ, ราศีสิงห์และราศีธนู และหมายถึงเรือนที่ 1 เรือนที่ 5 และเรือนที่ 9 ตามทฤษฎีเรือนชาตา

แสดงถึง จิตวิญญาณแห่งความกระตือรือร้น มีความมั่นใจสูง และมุ่งมั่น เน้นการกระทำในเชิงปฏิบัติ, ผู้นำทางสังคม, มีพลังที่เด็ดเดี่ยว, กระตือรือร้น, เข้มแข็ง, กล้าหาญ, มีศรัทธาแรงกล้าในสิ่งที่จะทำ, มีความคิดที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นและชอบมองโลกในแง่ดี

ในทางลบ  มีแนวโน้มที่จะใจร้อน, ดื้อดึง, ปฏิกิริยาต่อต้าน, มุทะลุ, ประมาทและโง่เขลา

ดาวเคราะห์หรือเรือนชาตาใดที่อยู่ในราศีธาตุไฟเหล่านี้จะได้รับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น และหากเป็นดาวเคราะห์ที่เป็นดาวธาตุไฟอยู่แล้ว ยิ่งทำให้คุณสมบัติเหล่านี้ยิ่งเด่นชัดมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการแสดงออกในทางบวกหรือลบ ก็ต้องไปพิจารณาด้านอื่นๆประกอบ เช่น ดาวเคราะห์ที่ให้คุณ-ให้โทษในแต่ละลัคนา หรือ พิจารณาจากกำลังของดาวเคราะห์ (ษัฑพละ) ดาวคู่มิตรคู่ศัตรู ฯลฯ ซึ่งได้เคยเขียนเอาไว้แล้ว


(2) ราศีธาตุดิน คือ ราศีพฤษภ, กันย์และมังกร และหมายถึงเรือนที่ 2 เรือนที่ 6 และเรือนที่ 10 ตามทฤษฎีเรือนชาตา

ราศีธาตุดิน แสดงถึง มีความรับผิดชอบและมีความน่าเชื่อถือ ราศีธาตุดินเหล่านี้มีแนวคิดที่เป็นระบบและมีระเบียบในภาคปฏิบัติ, มีเหตุมีผล, มีความทะเยอทะยาน, ทำงานหนัก, รอบครอบ, มีระเบียบวินัย,รู้จักฝึกฝน,รู้จักวิเคราะห์, การปฏิบัติได้จริง,จิตใจหนักแน่นมั่นคงและเสมอต้นเสมอปลาย

ส่วนในทางลบ มีแนวโน้มที่จะดื้อรั้น ขี้เกียจ สวงนท่าที เคร่งเครียด จู้จี้จุกจิก มองโลกในแง่ร้ายและมักชอบดูถูกผู้อื่น ดาวเคราะห์หรือเรือนใด ๆ ที่อยู่ในราศีเหล่านี้จะได้รับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยิ่งมีดาวเคราะห์ดวงใดที่เป็นดาวธาตุดิน สถิตในราศีธาตุดิน ก็ยิ่งแสดงคุณสมบัติเหล่านี้มากขึ้น


(3) ราศีธาตุลม คือ ราศีเมถุน  ราศีตุลย์ และกุมภ์ และหมายถึงเรือนที่ 3 เรือนที่ 7 และเรือนที่ 11 ตามทฤษฎีเรือนชาตา

ราศีราตุดินเป็นตัวแทนทางด้านจิตใจและสังคม คุณลักษณะเฉพาะของราศีเหล่านี้มีแนวโน้ม ช่างพูดช่างเจรจา  มีไหวพริบปฏิภาณ ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีความสามรถหลายด้าน รู้จักยืดหยุ่น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ชอบร่วมมือกับผู้อื่น ชอบคบค้าสมาคม เป็นคนเป็นกันเอง ใจคอกว้างขวาง สมดุล และเป็นคนมีความคิดริเริ่ม

ในทางลบ มีแนวโน้มที่จะพูดพล่าม, หงุดหงิด วิตกกังวล, ประมาทเลินเล่อ, จิตใจรวนเร, ชอบเก็บตัวและชอบแหกกฎ  ดาวเคราะห์หรือเรือนใด ๆ ที่อยู่ในราศีเหล่านี้จะได้รับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยิ่งมีดาวเคราะห์ดวงใดที่เป็นดาวธาตุลม สถิตในราศีธาตุลม  ก็ยิ่งแสดงคุณสมบัติเหล่านี้มากขึ้น

 

(4) ราศีธาตุน้ำ คือ ราศีกรกฏ, ราศีพิจิก, และราศีมีน และหมายถึงเรือนที่ 4 เรือนที่ 8 และเรือนที่ 10 ตามทฤษฎีเรือนชาตา

ราศีธาตุน้ำ บ่งบอกความรู้สึก ประสบการณ์ที่ส่งผลต่อจิตใจ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ราศีเหล่านี้มีความอ่อนไหวมาก และมีความเห็นอกเห็นใจ ขี้สงสาร เอาใจใส่ครอบครัว มีเมตตากรุณา ใบบุญใจกุศล ชอบศิลปะและมีความอ่อนน้อมถ่อมตน

ในทางลบ จะมีแนวโน้มที่จะเป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิด, ยึดมั่นถือมั่น, ปิดบังซ่อนเร้น, เฟ้อฝัน, ทำไม่ได้จริง, ไม่สมเหตุสมผลและคิดมาก ดาวเคราะห์หรือเรือนใด ๆ ที่อยู่ในราศีเหล่านี้จะได้รับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยิ่งมีดาวเคราะห์ดวงใดที่เป็นดาวธาตุน้ำ สถิตในราศีธาตุน้ำ  ก็ยิ่งแสดงคุณสมบัติเหล่านี้มากขึ้น

 

Keywords ธาตุประจำราศี

 

ราศีธาตุไฟ-Keywords - พลังงาน, ความหลงใหล, ความก้าวร้าว, ความเด็ดขาด, ความเป็นผู้นำ, การครอบงำ, จริงใจ, ผู้เปิดเผย, ความเปิดเผย, ความฉลาด, ความโกรธ, ความโกรธเคือง, อารมณ์ร้อนแรง, อัตราการเผาผลาญอาหารที่รวดเร็ว, ความคล่องแคล่ว, เป็นผู้บุกเบิก, มีแรงบันดาลใจ ,มีวิสัยทัศน์ มีความกระตือรือร้น ผู้ชื่นชอบกิจกรรมและการเคลื่อนไหว , การสำรวจและวิจัย ,เป็นตัวของตัวเอง,ชอบทางลัด,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น

ราศีธาตุดิน - Keywords ภาคปฏิบัติ, ระเบียบวิธี, การวิเคราะห์, ช้าและมั่นคง, พากเพียร, อย่างช้า ๆ แต่แน่นอน, มีขันติ ความอดทน, การสะสม, การปฏิบัติ, มีเหตุผล, สมจริง, การประยุกต์ ,นักจินตนาการ, เผชิญความจริง, ซบเซา, มีความยืดหยุ่น, ทักษะทางธุรกิจที่กระตือรือร้น, รู้คุณค่าที่แท้จริงของสิ่งต่าง ๆ , เป็นคนละเอียดรอบครอบ, นักวางแผนที่ดี, มือสะอาด เชื่อถือได้

ราศีธาตุลม-Keywords -การคิดอย่างรวดเร็ว, เชาวน์ปัญญา, ความคิดเชิงนามธรรม, การสื่อสาร, กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้, นักเขียน , นักพูด , โฆษกที่ดี, การเคลื่อนไหวทางกายอย่างรวดเร็ว, รักการเดินทาง , ชอบการสำรวจ, ถือการเดินทางสำคัญกว่าจุดมุ่งหมาย , เพื่อนที่ดี, น่าพอใจ, ทัศนคติเชิงปรัชญา, ชอบที่จะเรียนรู้, มีธรรมชาติที่ยืดหยุ่น, รักสามัคคี, รักศิลปะและความงาม

ราศีธาตุน้ำ - Keywords -เจ้าอารมณ์, ใช้งานง่าย, ละเอียดอ่อน, การเรียนรู้, หลงใหล, นักสะสม , ความทรงจำที่ฝังแน่นในทุกเรื่อง, ยากที่จะแยกออกจากกัน, การเลี้ยงดู , การดูแล, ทัศนคติแบบแม่, การให้อภัย, จินตนาการ, ชอบเก็บตัว ,ชวนให้นึกถึง ,พลังงานทางกายภาพที่ลดลง, สามารถแยกแยะข้อเท็จจริง, ชอบทำตามสัญชาตญาณ, มีทักษะในการทำสมาธิ,การจดจ่อ, มีแนวโน้มที่จะอ้วน,ขยายตัว