1 Astroneemo Newslide

**อาจารย์ณภัทร ศรีจักรนารท Astro Neemo ได้รับการโหวตจากนิตยสารแพรว Weddingให้เป็น 1 ใน 10 หมอดูฤกษ์แต่งงานชื่อดัง**

IMG 9105 Exposure Exposure ResizeIMG 9368 Exposure Resize
 
IMG 9440 Exposure ResizeIMG 9321 Exposure Resize
 
IMG 9339 Exposure ResizeIMG 9117 Exposure Exposure Resize
 
IMG 9119 Exposure Exposure ResizeIMG 9125 Exposure Exposure Resize

 

IMG 9151 Exposure Exposure ResizeIMG 9172 Exposure Exposure Resize
IMG 9207 Exposure ResizeIMG 9218 Exposure Resize
IMG 9224 Exposure Exposure ResizeIMG 9234 Exposure Exposure Resize
 
IMG 9250 Exposure ResizeIMG 9254 Exposure Resize
 
IMG 9268 Exposure Exposure ResizeIMG 9282 Exposure Exposure Resize
 
IMG 9290 Exposure Exposure ResizeIMG 9298 Exposure Resize
IMG 9308 Exposure ResizeIMG 9331 Exposure Resize
 
IMG 9358 Exposure ResizeIMG 9455 Exposure Resize
 
IMG 9369 Exposure ResizeIMG 9371 Exposure Resize
 

IMG 9409 Exposure ResizeIMG 9378 Exposure Resize

IMG 9420 Exposure ResizeIMG 9422 Exposure Resize
IMG 9424 Exposure ResizeIMG 9426 Exposure Resize
IMG 9429 Exposure ResizeIMG 9438 Exposure Resize