1 Astroneemo Newslide

**อาจารย์ณภัทร ศรีจักรนารท Astro Neemo ได้รับการโหวตจากนิตยสารแพรว Weddingให้เป็น 1 ใน 10 หมอดูฤกษ์แต่งงานชื่อดัง**

IMG 7854 Exposure ResizeIMG 7841 Exposure Resize
 
IMG 7822 Exposure ResizeIMG 7820 Exposure Resize
 
 
IMG 7818 Exposure ResizeIMG 7830 Exposure Resize
   IMG 7807 Exposure Resize    IMG 7814 Exposure Resize
IMG 7845 Exposure ResizeIMG 7847 Exposure Resize
 
IMG 7856 Exposure ResizeIMG 7858 Exposure Resize
IMG 7862 Exposure ResizeIMG 7870 Exposure Resize
 
IMG 7871 Exposure ResizeIMG 7878 Exposure Resize

 

 
 
IMG 7882 Exposure ResizeIMG 7884 Exposure Resize
 
IMG 7897 Exposure ResizeIMG 7890 Exposure Resize
 
IMG 7901 Exposure ResizeIMG 7898 Exposure Resize
IMG 7918 Exposure ResizeIMG 7905 Exposure Resize
 
IMG 7933 Exposure ResizeIMG 7925 Exposure Resize

 

IMG 7939 Exposure ResizeIMG 7937 Exposure Resize
IMG 7947 Exposure ResizeIMG 7943 Exposure Resize
 
IMG 7965 Exposure ResizeIMG 7953 Exposure Resize

 

 

220360 พิธียกเสาเอกอาคารคุณธีรวัจน์ ภูเก็ต