fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 12 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

×

ข้อความ

ทำความสะอาดระบบแคชเรียบร้อยแล้ว (13.45 MB)
E6f91f1d77a4094f308b33fd1fe1d1e1

(4.)ปัญจกวิธี- วิธีการคำนวนหากำลังราศีเพื่อวางลัคน์ในดวงฤกษ์

ขั้นตอนที่ 4 ในการคำนวนหาฤกษ์ยามที่สมพงษ์กับดวงชาตา ตำแหน่งของลัคนาในดวงฤกษ์จะต้องได้กำลังดี ปราศจากผลร้ายอื่นๆเพื่อที่จะให้เกิดอิทธิพลังในการบันดาลความสำเร็จตามความมุ่งหมายของฤกษ์ที่จะทำการนั้นๆ

ดังที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นเมื่อเราหาวันฤกษ์ดีจากข้อมูลเบื้องต้นในปฎิทินปัญจางคะที่ต้องหลีกเลี่ยงผลร้ายจากนักษัตร โยค การณะ ดิถี ทุรมูหูรตะราหูกาล คุลิกาล การคำนวนดาราพละ จันทรพละ ฯลฯ ได้แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายที่จะตัดสิน ดี-ร้ายของฤกษ์ยามที่เราเลือกเฟ้นเอาไว้ว่าจะส่งผลได้ดีหรือไม่ก็คือ(ลั) หรือ“ลัคนา”หรือการหาช่วงเวลาเริ่มต้น-เวลาสิ้นสุดที่จะต้องทำการในวันนั้นๆลัคนา คือช่วงเวลาที่จะทำการมงคลนั้นๆ  ถือเป็นหัวใจหลักในการวางฤกษ์เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ หากวางลัคนาหรือตัดช่วงเวลาผิด ก็จะส่งผลผิดพลาดจากความประสงค์ในฤกษ์ทำการนั้นๆ
อย่างไรก็ตามการคำนวนฤกษ์ย่อยหรือกิจการที่ไม่สำคัญมากนัก เช่น การเข้าหาผู้ใหญ่ การเดินระยะสั้น ฯลฯ  กฏเกณฑ์ของปัญจางค และดาราพละก็เพียงพอแล้วในการทำการ  แต่หากเป็นกิจกรรมใหญ่และสำคัญ เช่น พิธีมงคลสมรส ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ ก็จะละเลยวิธีการหาลัคนาที่บริสุทธ์ิและมีกำลังไม่ได้เลยเด็ดขาด   ปกตินักโหราศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญนอกจากจะต้องทำการวางลัคนาให้สัมพันธ์กับดวงชาตา   และวางตำแหน่งดวงดาวให้ตรงกับความหมายของภพเรือนที่ต้องการแล้ว   ยังจะต้องตรวจสอบกำลัง(พละ)ของลัคนาในดวงฤกษ์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ปัญจกวิธี

 

ปัญจกวิธี เป็นการคำนวนหามูลฐานของพลังสำคัญ ๔ ประการดังนี้


๑. ดิถี นับจากต้นเดือนจันทรคติ คือ ดิถีที่ ๑ ถึงดิถีที่ ๓๐ (คำนวนจากดิถีเพียร)
๒. วาระ หรือวันในสัปดาห์ทั้ง ๗ วัน นับจากวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ (นับเป็น ๑ ไปถึง ๗)
๓. นักษัตร ทั้ง ๒๗ นักษัตร นับจากอัศวิณี ไปจนถึง เรวดีนักษัตร  (นับเป็น ๑ ไปถึง ๒๗)
๔. ราศีลัคน์ ทั้ง ๑๒ ราศี นับจากราศีเมษ ไปจนถึงราศีมีน  (นับเป็น ๑ ไปถึง ๑๒)

วิธีการคำนวน

ให้นำผลรวมของดิถี วาระ นักษัตร และราศีลัคน์ที่ประสงค์ แล้วเอา ๙ หาร เศษที่เหลือ ปรากฏเป็นกำลังดี-ร้ายของราศีลัคน์ดังนี้
เศษ ๑  มฤตยู-หมายถึงอันตราย ห้ามทำการสมรส ตั้งชื่อ ประสาทวิชา เข้าร่วมหุ้นส่วน
เศษ ๒  อัคนี-หมายถึงอันตรายจากไฟ ห้ามสร้างบ้าน หรือเริ่มต้นกิจการเคมี ปิโตรเลียม น้ำมัน ผ้า หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัสดุไวไฟ
เศษ ๔  ระชะ หมายถึง ผลร้าย ห้ามสร้างบ้านการครอบครอง การอาชีพ เปิดธุรกิจ เข้าทำงานใหม่และกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
เศษ ๖  โจรา หมายถึงภัยจากโจร ห้ามทำการสมรส เข้าบ้านใหม่ เดินทางไกล
เศษ ๘  โรคะ หมายถึงเกิดโรคภัย ห้ามทำการสมรส ตั้งชื่อ ประสาทวิชา
ตกเศษ ๓,๕,๗,๐ ถือว่าดีเป็นมงคล และส่วนที่ตกผลร้ายให้ละเว้นกิจการที่ระบุข้างต้น ส่วนกิจการที่นอกเหนือจากนี้ไม่ห้าม

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAASIAAADGCAIAAAD5fhrBAAAgAElEQVR4nO2dXXBc5Znnc+OL2Zrd2osUtbV7YScNBmMZG2zGWArK8mVLxAQnZiQ7AYOxjW0+BEgjyMgmGUXBCGeoRhCHjW2ZxKYqIVIZD2artj02YcpbaY1crspetFTMBTVUm7lhiqlmirl99+JH/3n8ntNH5/SnZJ9/dbms7vPxnnPe/3me9/n8mkuRIkWD8bVWDyBFiisfKc1SpGg4fJodzJ1YtGdd16t9+vPix7NNH9VX6Hq1b9GedYv2rFt7YPvB3AkNLCaW7t98dna6QWNLkSImfJptObzvo08/Wbp/s3PuyPlTSad1fbH3rdGhk4f4/8Hcib1vjaY0S7EQ4dPs4sez1/SvX3tgO9KjJWMCH336CXJMn6X7N1dBs2v613/2xecNGmSKFHFwha/NthzeJ3mYIkWrcBnN7ELILskO5k5c07+en7Yc3odwQLdctGfd3rdG2UzaJtj71ii7aINQ6Djw4cj5U+yFsvfZF59rVJ501fGX7t985PwpDZUv0Xi3HN4X3L7r1T4r3zj+2gPb9eWiPev062dffL72wHZ29Bhb6XbFvPAUVw++olnXq32aRkfOnxJhjpw/pWnEpEdzY7HknNOWlmZbDu/jV76cvHiu0giOnD9lj9P1at/Z2Wl9ueXwPimKQycP7X1rFEYNnTwkYsDMjz79xDnHi2Dy4jl0xbUHtnvj+eyLz5fu3yzGaszsxZeiGRtzxosfzy7as050qnS74l94iqsHX9KMac1rmCm4dP9mJi7zb+jkIV7bH336yTX96z/69BNJoSDNLn48a1/8e98ajVjmecdBHHEKDgWf+cCrz774nO01WtEPySObJISpNB44IKEkkSiaHTl/Sl86Y1CpdLsSXXiKqwdfSbOzs9NL92+++PEsk0k02/vW6OTFc8y8rlf7Ji+e008gVJpZxJlt7PvZF59f07/+4seznMjbZujkIR3nyPlT1igqmgH5Iaz6542Hfa10CtLMg7VbVrpdSS88xdWAr2i25fA+5hmrGs0bhAlrM/S0SjSDgcFzxKeZFFE76YWDuRNxaHZ2dlpLsgiasaW0yqQ0q3S7kl741YBisdjqIbQYX9FMq3mIpNUOGprVhYI0Y3HCEs7aEkB8munIHs1Qz67pX29pZu0ilmYHcydEHo8wWw7v86wpGptHM6u46obIMBNxu5Je+BWPYrE4Mjzc6lG0GF/SDG3NlecrCyTNm0V71lkVzqMZy6SDuRPIkKBHOCbNrGnOTnp+8o4jG0no9hASQ4h3CjbWcSScrZrKtUt4yk0vE0j07Up04Vc8zuRyq9pWlEqlVg+klfhKmiExeD0jwSzNPPHl0ezix7OyZAQ9yPFppsOGSjN7XkkzT/KAs7PTaLme5om1wxs/plR7BJlhIFXopUXcrkQXfsVjsH8gs3jJWDbb6oG0Ele4ezpFa1EqlVa1rdjY1b2qbcXVvEJLaZaigZicmOhs75gpFDKLl+zeuavVw2kZUpqlaBQQZaiLY9lsZvGSY+PjrR5Ua5DSLEWjMDI83NneIePH7p27rlrVccHQrF5ZOWlqTHMwlc9nFi85k8vpm1KptLGre2tPbwtH1SqkNEtRf5RKpc72jqC7rFgsrmpbYbl3lSClWYr6YyybteqixbHx8c72juYPqbX4mjO5HsEAjnkCgioV21E1uMxKUfPyznl1GfDRReetybem6JAah7qwMJXPd7Z3sO4qFouZxUum8nn96lk+Ots7+LVYLE5OTFwNnuuvOeeGTh5SeHsj3KlyFhOcQapLnB1tQtdHn35S3VtAZ197YDth0KGEmbx4jrCSoZOHbJaac27L4X0klTvnDuZOhO5OVAqBI1dbIumx8fHM4iUyJA72D2zs6rYbeFEgY9nsYP+AK6/fZI28gvE151zXq33X9K+/pn+9DYGvF6CHwilgThyaeYVA1h7YHgwmTnR24i0raZ5KXQ0W9lEZomDYtHciYibhcxWjXYgYGR5e1bZiKp8f7B/YvXNXqVTyYj4mJya8bxB97DvYP0A01sau7itYrH3NlSPfSZqsO82USqyoKIKMo/fyCoGwiydkqji7QoeDUpHsmyPnTw2dPOTRDAp1vdpHiZSY74irgWYwZKZQcGXRtHvnLusfw3W2qm2FVSORfpMTE/DTOTdTKKxqW3EFGyG/NIEczJ0gBLYJMXhrD2xvYU4x6ZihP52dnT6YO3F2djpC4sVcdF0lNFvVtmJyYkJ/wpzM4iWyMW7t6cVXRrwVhCTK0dsXltpvriRcZmm0NAtWyLD6EsnUtjSIu7xshpdkqVIiSmaJLgESfXYXiO515ZpcHJAj89PQyUOIUOodWI4Fy5k45yzNzs5Oq6oHHGMModvYd4doNueFLFxAquD3U/m86CRq4TTTn6HY2tN7pQZkhdOMpGBXXv3zq0301IQjEfNg7oQtm8HMU6GOa/rX8720LxdZAiT67PZPa29Q9L3SQ4+cP8Wo9r41SgYnf+ogGoMtMmcphKJIuipaZZBmnOjs7LTlKl/GuZCFi8H+ASwZoTg2Pu6RSkyrtAY7k8tlFi+p/0DnAeaQZja/Q/Pj4sezKoahCVSpbAZZxraUCAyMLgEScXaEhipYaXKrLDEbiGbYTvhJGSufffH52dlpa4XXiSyFGDYVsig3xEVVkni6fE+ahV7IgkCpVDqTy41ls1t7evmIOVt7eoMWwplCoVQqESscFFwwbffOXTOFQjDqCvOJ/j+Wzeozlc8vaANJRZoBvb9dhfkxefFcqGVCNEOSKJ/SK5sRXQIk9Ow2KVNFDVzAt6aJDsmHTh5SdZCPPv2EYdiKcaE00zfKsA7STNuE0izmbZyHmJyYwJ6RWbxkY1f3xq5ub+1kaQYrWJix7qok6OCS3Uz8sTRzZbtIZ3sHCzyGMZbNLsSoyLg0U0Erb/9KBgPRLLqUSHQJkNCz2yNYmnmwEx0C838xyiqcETSzembtNKt0G+cVyF4hWsqaBz1vGOZ459xMoYA2eGx8fCqfx5gR4QrDIDmVz09OTEAh5B6mfyu1CD7m/8VikTFkFi8Z7B9YWGTzaeaVykC8rD2wncWJrfuJ0eKa/vXRNIsuJRJdAqTS2am342LTjIPwf09/syKOL6UEcl2UZ0TuWZp50R5z0sxeyJqfbWttA5BKmMrnEVxBix/KG/9HdkFF1mCe1yuCZogsuzGWElkpN3Z1S9sMXa0Vi0WC/RdQWk2INLN14FhaYAP47IvPrWMNIlUKNbShgxGlRCJKgESfnYkbEXLhTXRkpuWMM5WtvC+5Io0Tlx2CCHqgc7rLiVepNol3Ie/9v/OL9qxbe+CRf/7XfwkdefPByic6JUw0U6A9sih0hQZXQ48zOTER/AkT/9ae3jO5HBSSL65SACQuO0WTzPOV22U0k03czmYtSypV4wh113o0q1RKJLoESMTZJQYjAhTtoTD6LQqrEI7TWd/ILaHXBwZSz8jhWeol3+RP9+qH2wv5s8e/xWaP/nqktWQ7k8t1tnewTIq2totmG7u6IwyMAAd0MBKfyP053dDINyIeI0z8LN6g6DzXJBdMhH5SzHMH8W/++F5m6HutJdtg/4CsC6GssGDGY+fwRAemyMmJCc1yooeDW3rldyCSty9gZbh7565ozZB1YGbxks72jjn9ci1ESrNWooVk29rTi1DC8IDQYNLv3rlrZHj42Pi4nfpT+TyE9KITFUvlERUhaddsEjs6AqeGJDZ2xJmAEm8MvBqgH0eWwunKYnAeKpApzVqPsXO/+/qz9zSTbDYfDMnDNzKa4yiDfpq1UELiAp0NZgbFyNae3pHhYS3S2Ibln6UTBzk2Po6eqZ+wlNhV3MjwMONheIP9A53tHWPZLD46KaKha8WW44ql2cLCv/3Hv//09FGR7aenj/7bf/x7g85FOK9siXJkKQ3MOYddHm5oJQYPdZzdO3cxueGkd5bO9g5UwVVtK/C/kVqGK8xuiR3FlYWbxJdlHSILGTuWzaJJyllnB4mArdvNqhMaQrO0DGh1sGT7+rP3NIhsnnsKo7m0O4wiW3t68VDxYUvkm44jLbFYLEIqvp/K57f29EpaIsFELU5n9UZrmsdDoNPpmHJno+taR3kw0aazvWO+1UFIaTbv0GiyjQwPW+Fj1zNoYpInzGAJhyDNJP1mCgV+5bO1p1cHQYLZZGpvY8uQkeFh/Wn3QpCKq55ARp+U1jrYPzDfqvanNJunqDvZSqUS1kIvW1nzFbHjqX+D/QPaOIJmzkQ/SuHURwsq+2FRZ4/gnLOmRctAxmZllA0fgXXSG9kYJ/s8MYfMi7XZ0v2b538IUktQL7IpVsNWE3BlFdE5hyHBqohANGAqi1ozhQI2dKtbVv1BG8QMA+ex1Fs7jacHyt0H02xYlmofdLZ3rGpbMTI83HKy1YdmcuB6GWhxcPHjWeoRIABtTkpzYIuFKGummQOYE//8r//y6K9HuL2QLf6+pVKJFz/0QCKJPIP9A1COhRARHqGWOpnjmbseTwi8+kFvb9+TT/7itdffHB8//e67ocEZ586ee3N8/M3x8YOjo49s2/aD3t7NmzZ5x4QhmXLUsudSK5VKKLeK+VJOABtAMwWIcPmtTRitD82Uuk+2iBcDEQ31ByMQvslt0b1SJaR+zjeaAUu2zND3fvPH9+bcBdpY5xUWCGtmQMeT6RzbILZyfqLkmyd8Ntx1955du97+7e/qKCim8vm/eeHHDz/40H333rt29Rp7RmvH9wJWZPDUGpJr9NK65/S/NxR1oJnXAwmZkGhtRno1lWpqH08ieMVCRPgmDyM+gmQLjXs4k8sRzx70aNm1GZLNLsBcufGfJ7JuuWnl5k2bfvHa681RwFjpDQ4M3Hfvvbeva7cj8ZRAkUqrStZm3jh5WQRXg83BvFibpUgKS7b/srPDk2zMM7sMKxaLY9ksM2/3zl0KFESaWZseW4pjd9ze+aPnnp+djZtPIA+YzPRj2ez7Z8/hJMBGgnEifvxhsVjMvvJKz+YHutdvyJTDF+2AMZZs7enVBUo4Hxsfl1iTTA7aIa3zoBG4rPe03uj2dU4GiiSV/WmRaTlLMQK28ZJlrHywKW2E81K4zibLBOt8KKRD+c7E7NqjqTqdNwYXVvPDSxgLHbwrh/B7a87g0Sr1tm8ozuRyy9es/K/3rfLUSELXZUJw5UgLGe7syx7LHj8ROy/ZNfDss5cuXUo6KiTGG4cOERVFXCKUIGKD1VR1kYfFYrFn8wPfv/9+5JsSdrDmc9W2DQ23Qus07P68RDxSoVVu7OpukKz7kmZ73xrVtKORtKaU7fhM+RqbdMx/CO23KSF73xpl0aUKH2xpiaHklKGTh7Sxcw6ro91SNDuYO6EGvGygbazOufet0eiaH5ZmlQbPtXNewvY5iBaQOkXzaca0wJ5x18YN33/jOZFt2XfamUOahfh8MTa6soVAlLPrrpXL2zZv2nRh+kKxWLR5zfFBsuZMoaCQSASXNfFXLTdGhoeVIPNs39O8FCASgSacXcsw/NSqVwfBSA/1Qh/JuOF+NiJW62vOpDAr2URmABK6JJSQbDbDhf9c/HgWgyHVQRRMqB2DNFOaprrX6idll+o4ohmVCNRaWrvQZppDMTwupFLND49moYNXhSwOJS55VUxc02mmeSMje7FY/ODDi3e98jjX+M2/vv+DDy8yy23NesKpFNVOljT/X7t6zfBPfmJnHga9mEyDSEzl+J8zuVzMVLFSqUQFEe+kLwzt27xp0003Lpc2KK+DjbriJhSLRWmqNmzFmUxwRP2cmT5J8ZXSyGTCsyyaMfuhFpSzKWFWaRTU/lwIlWaQGTs+uplXIoHSkfzfiwNmnO5y2cjIVZuEy6lU86NSbQVv8CQ7M8ggl1pCM97WmiJe7FLfi3/933f+T8j2jcc3fPDhRRu+hKlDtbhFsIOj4ZYnmBa6iEJeEbTBMafy+aTpXjOFAlKO44wMD4eu2fBJVNIzS6XSwdFRSzbJLutqR7YzTnd5WS6MqzZYLKKWSXX4imYqYb10/2bRjCoaZ2entxzeRwbxnDTzvoe0ypv0lMaLH89yZCuatKVO5FX27nq1jxXUnDRzFWp+RNQ8tYOPSTPSokOPVl/gHQpdVzALCfn74MOL33h8A2T7857VE//3/7AlGS5WglmCqb6ihZ3iUEuCqBE5lDoFlCuVSjGFqsi2cnkbqyzrsHZlB734IxLK5+ENA792va4rxNK45fA+rVVceaWkshkezRaZqm9ogGhubABVjpw/hZXfK2wMu+SYDtIMil7Tv54+EvqVb1yAZtbcYlOtgzU/gsU8goNnx6DSaH9lHYv224R+Osye4PdY9ogVRLJt7en9Hzcv/fOe1VzmXa88/sGHF2U/vPXmWwYHvpq7M4UCtexlrrC4MD3dsfa2Z59+OpF5sHbMFAovvfjinZ3f/uWhQzHPWywWn/+rQRkkMybeX6oy7DqTy/H68PyKAtvXyyISQjPWP6IZ8k3U8mhmbRUwgboDbKAmKSpcZV1qqKOqPxekGTUFIIktOsKqCbNE0EziyrqfraLj1fwIFvMIDt5dzlXtIsBA7DGu8Z3TMFdU+lWR9RjrZeV7450TWrP9ec/qb6xt+95377ez1kZ+EE7B91j2kSqXLl2S+aFp4K1RKpUwWgz2D1SKUZycmHhiz17pt1P5/CPbtq279S8yJkSTQj2wyxmfR4SojL7hiRDuN7PSbO2B7basjaWZZ3kPlhIJfmNpNnTykC3CEaSZylcFi44Ei2Z7jmav2H2w5od3hOBQXVma6eOV98EmJItIXbocVkIwzj0IVEqlUVqL2Y9++dKfPfwXVrK5cr4WRki7jJnK51kseTKkmUxDwHoEmCkURoaHR4aHvZRqAkHkgOZ7dEjPnjFW7vlE7Fj0Aox7XpfYkdQ9vTCAVVB/Em4/Vq7Iq+/lE9NrGy4tv/6GH27Z+r/OTaomwkNHfrz72SdZ+mOC5ywIjUrDsJUbGwfoVOlXrkgjwbrI9seOHj1x/Lg9DmJNiTkEbXkR/a5cBJI1p1cosi62EJ9maIyJghJTNBTHxscJa2AmlUol3Kw2+VJTgVRopS0P9g+sXN62dvWaU++8owM+d+Tl/7T9Nsi28sn7T7zztisTLA6FonlYOxjJnJvxohnsH6CcOCTZ2tN74vhxT/68MLTve9+9X25GbJv2nYXBg9u1e+cuKxKxOhK2VkuUmU+zLYf3YYWbz3F9Vw+s8Z3XMGGKvHQnJybkKbKl7XHCstc9d95pC06NZbMXpi/MFAo3P3DX15+4U2Q79ff/O/6oGsc0rij+9pJs+NPxEASLFJzJ5Xo2P6DoM88HzR2TnkybKHjFawvbbC1u63BpNs/DZ68ewChEFusK3scqUagwDi/5clXbiuXX3/DEnr06lAzxMrUVi8Xv9D303/oSVPv5U/GfdLS6Mw31tYod1dfCOcfijXeQXcIVi8XHduyQb023CyJBM8L/cQCqlLLsk7WUGEnXZvMXqrmLaII/KFTK/gB2gsK6tavXHPnVYW0AGwm5wK3MvyhC8evY/fT00Ud/PRI8ae3ApFnLEWYKhd07d5Hnhu7nqXmlUun5vxq8s/PbGVPvAAlvo0NkQ+JuZ8o1F2qx76c0m78gvZ//K6vSLuWDu+CqvvXmW+xijLcynddRip7Ys9ebMV5prUd/PRKapv3T00cX7VmnvNJ6Ma2OWig65Kl33qkUoPzC0D4ij0NXgKx7XfnVhqDjntdSmi6lWRRaW+zRGuUpi61gBctAYSqfX7m87c7Ob2t6jZXrGWrBw+Kn0mp+zpoI0GzRnnVKvYlpsYhA3f0EOAMijnni+HGWart37go6LTLlLGyv15QtB5QUDaeZ/FHBlE08XS3sQ10JinhufnqLhef7sj1jWSqQJUXMLiHqa1bdrKgrVhdsXywWMVHGERoRZPvNH9+TFxHnmwtjGpG7XjAxQ+XDZsjYBvniIi62VCr1bH4A7RGyMTYtdLFVokFoL+9xJELDaUb8oW2nItBvFh80gVf6ieQ368iO72Cg7YsCOMjESTTma/rXbzm8b+jkoartQLWPwQXKjEppYVoT1nBZEPCaW1968UWVrCGSiH1liIt/9lCyffDhRdHs68/e86fiP5VKpal8vu/JJzfd910FARN67wVJYgacyudJ7hwZHn5iz97HduxoXEZzqN1Sju/JiQkxTXYOXHY2UkQ7VlLU46DhNEOUdb3aF3QSiEvq0SzQPpe4iqTl6AikpHIOoYZJa2YhY4dOHqpa0tY+BleOdtWfBP66ywsYOudmCoWVy9vWrrlVLmZvNmAbqM7t45FtRzll+8vorb23j75yUH2bkh4c1kFUiFd397d37Qrg4k+lAtmGGEQzugDNaqmyGk4zYgLr4qHGERdayoaSUjDQOx1qG0HMSUs+EutIRC8JmknHrNS7Ofcl0ooLjDMGcn9iXpTXvkghUdbkhSetY+1tVm5YLa72tZMrk80STJ/VP3sIlbJqmtlviF+pL9+kmoYGcJ04fvz2de22YooMvLbYAYFsVd/JcJqhMlV3xCDo+xzh8q50OuRAvYbRCGAjienNZ5lK2sGcG5NI5gW/EkilmqFw7Nabb5n+R//sxCWSYZX8snzgBvjWUz1/trejEtPqQjMLXhDq/FILSqXSD3q3PNv3dOivB0dH16y6WXEeqt7jpeplYrSnqoQvaWYTlrte7dO7WT31bC6zK0sb4us9M4bsB15iiJ2LlU7nTFkOyoToCHTr1KNVZY7QuH52t1kFXjCxl9VCaa1F5V64HHlOM6OqGHjvgtAxuCScVKiUkhT5HsM3RTvg2I1Lr7dRfBavjY31bH6gxjlKlautT++86SdbQqWZmPaTgz9LevBomtkBeOHCScEiLdSkyf15tu/pm25czl1lDWaL6qm+qvobJh3AlzRj4pLqD7VcuYIiE4UELRUIITid/DFe0pr0YhcKks5kp1fo6Vy5STTLGPhmK+2QV+rKUo6DW5ohKBRx7+WJBZt9amCqvEDZRuX1RNOs69U+io7YzULHoCNHpJNayKioKvbMD+inUoqZxUv2Dw2FHkEBwXYpkgjM79FXDj751ssRBNPnPz/eqRiRmIhDM2CDqpJeiFWbPabRZINj3nPnnYqrwnqkyuHWsk8poaRj+JJmiCzpM+RckZGpTZVPZQuEYD9UOrMtOey1pbY0Cz0dp4B7Klxl3QBKoHSm8IGtesCMV06KeKKKVzZZ20ozFoGq6hOTZkFEjCE+WAZoPlGeSSoNScFEhHzvu/c75zAh2EIX1mucqKSHdmFOl0ql1T97KA7H9Akt0qriaLrJYCqf//t/eD/+8gSfhCrhxUFQbRbTsL4i5Th4x9rbeKnZ0steAxocmEmd6X6Ld2UZBzcVzUILhAQVoQiaRZyONs0QzBYRQTezHA6WA8FyA+11BDv+I+dPYT/c+9boNf3rJe6ss6EWms05hjiwZSoAwazINEUn3LbmVmYbeo4WEkFLY2i9mkqgOmpw4w8+vPjBhxf/7k//8NPTR396+uj333jurlceDyVh/+/9RZpab/MOtedaN/ywV7RvTmDJiCMGQ4NUKLtgpaLygGYKhVtvvoXbq/oIwaoQtEeMP2BnaWbNZdE0QyYcOX8K+6GthGURTbPQ01nLPgmgoZXnXAWaaXuYY8tUubLSqGWYqOXZCWukWfQY4kCphBTGEJdUcnBjV/fK5W3W7KE3dKVMreiqNdpmrNyhLz7+7T/+/Td/fO/RX49c89RdYtpdrzxuw0eGTh5CZNl17JHzp9r2/eW64YerM2iT+RIh1iICuCThx7LZ2dlZW5ph/9BQplyw0eqKhD7yXGTxj4/LSu7oFkTTzJULHmpJE5Nmi0zsf+jprGmEtZmlmbXEhNKMU8Af7CVBmvF/uzZTXRBbhlFKTlIPdfQYooH7SPZ6xdrzpCfLnZozi5f8zQs/duWlmrpI47COOH5EWBP+pVrMDGPZ7D//67/85o/vff+N577+7D2rf/aQXapRbGLRnnVDJw9tObyPpfVv3puoxWrP9YZe0ZxBkuzb2d7xi9dex42u7W0pEW6s6snaQpfEuMQc6lc0U+VTT7ILlmaYDez8jinNRI/Q03k1pCzNvJ9CaYb6wU/EYVSimS3sMXnxHONkA1ZWKuTqOcTmRPQYoqGoDtZarMUpp6PyupnFS+64vZPtaUekpkRxfNChIUhJs7xC4Wmqfyr+05zNNOKbQCIQZFTMIMmpfP75wUFXNjhJQBWLxVtuWqkHUSq3LOSJUJEyWNInGpetzdSCKHRmWJoFC4TMSbNgoe/g6Wx1VOfc0MlDoplXqwP1A7+2V0tc33hl57zCHnZFh+xitFDrYKAka0xEjyEaqCsoKlYzwSiCGrPsuqVUtMe9I2rFj6XymFav6Pi6+83iI8KWGI1j4+PEhalCM3jpxQOimQ3Mp+UAYQM8qZhutDRCf76ADEJXjgT3FgB4bFYsu7HvySedczxs59wH77/fvX7Dz19+OdGaCtsAhrt6Re4GaUbAqn21eSvVetHMOTdTKLywb1/P5geSXg6qMus0O54Nd98dFFnQjARQlrsxXy4LlWaKh6xCr5sn8IhheSXNRL+yZluz6mb+ZD3GFDn1zjvPPJW4qNaJ48fXrl5Tx+h4O+Foc0cTEn350aef0JNEfsU60qxUKt2/8b77N96X1EmIGdY5h/dZu0//4/Sy65ZmLm9fSmqs/gzG7FfSCxYqzah3j964EKsD2dL2QqbcqIUqizZ2EZq9cejQsfHxC9PTZ3I5NSWroqcEb+LXXx2rY2FdO+GI5wx9Lij/vBnrRTNZDqtzx9POAnf8mVxOVNna02NpxtqMrHO+8frCsYoLfXMtVJotaMg67738pOvLFiLVf8cj27+1rh23KY41JpOdFvFh63XXi2macHTVibDQ4rR0daKZ17wGpiU9CIlFG7u6MT++d/o03jZkR7sAAB4lSURBVIIVy27MlMsZqfyRjm9rYLmyKThYHMGlNGsJEGVkYdh5tnvnLpbyPDAlYvEe/dlPR3jAzCQKp0Vb8EPhrcdqCciyCF2lyJJktUdyFFw9aBY6+CreHchD/YkqMTI8vHvXrky57aCas6Hto9XrThIdwvsxeCtSmrUAG7u6eVTMElWlhl38374pdzyyfcNdd09OTGz74YMbu7qtVS2ppwu9yPsyNEMkKYJza8vhfRRmZ6lma7PXhWYReXRkjiY6mprFyG5ZLBYvXbq0/Pob1AzNNkazDS5wuqhZodc8zaU0az6Uz6JvEGtwD3ezK78seeSZxUs+eP99Vy4BggRjLZHo1CxCQn8qVe6xFBPetEaOWdVRfRjrQrM5RRbG+kTHxKTkBZcg0PCDa7XMQ6FLAaVUbdCj7e4NUpo1G5OmGbkFHLPBB2qnIAMjuyuGOJH8YQ0TsUGcgKwIeBNr6f7NXkwwAQlnZ6drpxmpn3NulvTFEbrQLZVKMjly85WghAQLktnr+eRSmjUfnnnKAu8Nj1CLt8ziJb947XVvS166ic4bJ0aklho4djyKpPEiAYiwq5Fm8fPBq1i7hh6ZlheoGzyRUHYJaCKW4SnNmo2tPb3RysxMoWD7QS+//obgNklFWaKyNtUVCLA0ozMWcTBqucxPaw9sp4+cq4pmwfyDaBAmmmj7oEC7MH1Bj2POvjzAMyOnNGs2gs9pqtz+3Etq4rl+9zvf8Y6QVJRVsYqrIgLLDkld6Vw5OVgKpLqHu+Q0q676alJDUVClL5VKSpCxA1B5vODxbcaaS2nWfNioApZDmXJ7l0y5O5kz3SVfH3vN02SSzpvqylodGx9PNKdDTSBBa74rCzSXkGZVV+1PqjoSUGp339rT+/RTfV5ECCs0ckBl9Be8OKyUZs2GfVQULeWlKPElY2Bm8ZJbb77FXW5wJxAx/ukS5Wt4SKShNTR0uMb4ZhnrY0LvNXvnb7j2OtXz0xIaglHUwL4NU5q1GDIK4yUjPBwTMIlPKkGRWbzk+cHn2MsW8Uw0Y6oIibCIb29oHM1CfX1JkUigoS94fjlqp/InpV15DcnzaYPjPJt+SrNmQ/q9ygAGo65c+X3pNYne2tP72KM74p+rLq0kiEmfc7MG0axeOQSJbkWxWHx+8Dnvqn/+8suhER4KB1E1HihnXw0pzZoHnoS0C7Vy9UKuXDnBbOXyNu8Is7Oz9917b3xpVkUoVijihInUnWaJSpjEQfxippMTExvuujs4nqAVxJW1EkKxWBEQ/agq0S6lWTPhZd3q1TiWzdpW4kqJf/jBB70jKJA8zou5llVZEHOGPtaXZjX6ykMRU9/G1sKt9n6i9BUUOpPLzRQK1B2zNffP5HJaZktjT2nWPFA1moexsasb66IzrbT04Tn9nelRBiSd4pQVSOpbmxPRtejqSLPaI79CEcd6pHUgTd+9X/fs2qWnYz+8zgg4lsV4Y1d3SrMWQJmapL5nyiVcXDnBjGmHW8yLe3SBWcKSqdKk90LO64UIRa5eNKuisGR8RBw5eGlBTp5+912IRK3/Y+Pj6IcKJoZgsG5rT29KsxYA5V4PkgUY707bu4w/MeVbULXCfhOhyKn2YN1RSZ2rC83qlZVTCbaClUVolFnoW8z6Nl35jenKKok9OHkx/D+lWVPhBQdIrceBpoeaWbykZ/MD3r6VCjCGRiHWMS06FEEDYO00azTHQGjHs1AP/plcLuhIWLt6jVc8QkW/Lf14h4p1Kc2aChKT9ETVWgmzB5MM3fKlF1/09q3EnCDTkrqwq4NniamRZnXM446Gd5YII2oprGkblQugn54mpLJrObKw9WdKs2ajs73DS9RV1W7WzbYiqkX0PLZxEqGv4UbAMq0WmjWNY+7ymzOn8z04qoOjo0ToY/CgLLS1driyiT/1m7USwYZ0BIJQdEC5TN77dSqfn5M5io1q2pR1xu1bNc3q0ugwPiTq4zR/C97J98+ek4ERJcJbCNCYzlsBpjRrAZBXXsMEaungh0H7p4wctsdj4+NxTBpq5NXA0YedNCKJLgJT+fzB0dFmcgxQaDGOU1HeM3vz4RhhBp41iCcbjApIadYCqHAVgSAim/zXa1evceUEUHpzxmfOTKFwzx13kqDRtM+eXbvuuTPxSZ/Ys7dn8wNNHupYNruxuztmJI3UWkKB4Y+Sqa0wVA6u9dMIKc1aAJ4QhYQVVUACPK/De+6405XrpdJkKBHN6tIINykaFzpcd4RGeIRCqX00W+J9RywIzwVJrkYWY9ksZi3vulKaNRuILC29KGthw3NkzScBdGR4OJE0a9XcXUA0S5rn5srMZCUWjALRW5JdvPqNLqVZ8zFVoTvWVLmhVmbxksGBAVfuJ0ivrfg0G0vSzLKOWEA0S5R+rvDusWz29LvvTuXzP+jtlXIYereDtfVTmjUbXq181Awto5FmekhkoLkkk7iK6V4XLCCaueT3cyqfP/3uu7Ozs4P9A9u3bctc3hAc85WpCp7SrNUg5IrpRaUkQkAwh2AO5iHhjdGaLebxm2+4AwuLZom0A3d5/vXgwJdFGom0Iq5AgeA8X295nNKsBehs7+Ax8xbkS2uqGstmraMsjtNMSKVZHCRSGvFnTk5M8BR+8drrSDMMISiNKlNrS0cLKc2aDZ6ZgnS8upkqwm4rn1WxZG8+rlSajWWzWD4Uev/m+HjGNCsG1NWkJFnQKZfSrNmQc4yXn2eVwhw8ls0Se4X3M6VZ3VHFWlcC6s2AyV5ttGxBYnuQlGbNxlQ+v6ptBbXX0e9tbA5/8mgvTF/QlynN6ouk0oxQYEbr0YywbwqD8/bk+dqDpDRrNmyrCp4NiiJ6PxGPKI0sr1Np1ghUIc3GypWbLc2KxeKqthWoJHyDCSRVGlsPBZva8gRapFmaEZyaaDqmlsY4iG9p1P0kX8ldTjPC89ES0SrHstm08dK8AFZ7nhk5S7a4lYzFmgqJ3KmpNIuDRPeTV55SXZ7p67M0w6CljJ5VbSuCwW4pzZqBYAQdz0b+Tf7ES5ZZvOQ7Xd3u8qjwlGZ1RCI/pLaUHkgUCBFwuMsUxe8lEwopzZqBsbD67+QFKlqHZ4835jtd3cVikWACqSIxzxUsGdIcLCCaJfJDqiKItHoFW23t6dX40UqCuijpbSnNmgHsvGOB1iHKLiPbhWm3YtmNy6+/YXJiwm4cf8VV3/KM8bGAaJaoHhHRcGPlUqfOuQ133Q3HeKONlfsfeLedSuwoKSnNmgGCcVRgDEWfjxfrrY/XkCXRJG6J3riAaBZ/qKgYZ3I5KvzxZTBCXx82I90TsxbhxSnNmgGaFNtvKK2jjxR9PbC3f/s7uaddEmk2Uyhs7O5ucqLk/qGhKtI6H9uxoyVpnV333BNTmln1UrusWHYjpkUb6MhzpLU8H5sPmtKsGRjLZmN2ZpnK51Vy2BqFx+Klt1C7psk2fU56cHQ06Y5T+fzgQE0dlaoDBXPiCNKgeolbrLO9I2a20dae3mPj4ynNmgHsh6E/UefDrshteX0hjn6lit+Nq4UahLqtV600Ju1zWyO0do1TDiRo0nj7t7/zAvBxbFa64ZhJUpo1AzAnaNZniSz3tB5V9/oN92+8z245pw3a1oeqogF8dbAnrWVt1sziVlYvmLMjaZBmu3ftsiEgdnUdegm4rVOaNQmd7R2e15I4HWVM4zTjp8GBgWBn94jAhWDzribMWu+kNZpAmlaq0bsz0QwP/rTh7rttQOOZXI4nCN88jYNH7FK/WdMwls3a4s/OuZHhYdbHVo4Bnpkn/SrNhtA+TPGrylSHoMZVu6WxCcW9Q/u8SO8NDi94Y6m3Y4et5BfKKNmNj42PsyZPadYkoDdaOnW2d8gwZbcslUpokt4zDi3VWGmB0VC9MbRLbV0M+nH6FdaCoOsy4rzBjRWD6l2sTFyeoYtiWC6lWTOhpqkAeTWWzSrqSptBsyf27LW7B9/E0Q1jG9R4KbQzhqt346UGmXAi7kmwYUVw4+Gf/ARTfvCR8WRtmhmRqxA1pVnzgKYu4ZMpN6nQApqXIjrkTTcuX7PqZu8IevBx5qKS6uuF6A6adXRPN6JVpyunHUVsYNsXhrb7YGGG5QO/M1EgPEp4pUPZ+MaUZk2FlV2yTU3l8+QCkujOlsRnhXbcij8L6yjQ5uzuV/cokHo1dxfi3A3d29AOuiuXt2mBPTkxwRKaBrnO9A0kO8b61lKaNRsE4JzJ5cjm1EwaK9eOBrjavLk7UyicOH48/upFsQg1Io5xou40c/FcW/HPFb8Y88jw8GOP7vC+PHb0aCZQ0Fvii//zaGzhEJDSrKmwjjIMwXrnsbzWU6Rawbc7vmV3nykUvrWuPb6FgEavNY45plmiETRzFZIbqkBoo8BKKJVKG+6+2zsvGqNeixSbQEKSZgbN+A8PV/umNGsqVIOAcsLiGw+PgH08bKrMI2MXIuXg6GgiS72Nu6sClYzdQTSIZs40lKoaSbMWMOp6zuuVy9sw5eObIe2F2FSMInqahKfaF1xKs2bDlrIqFovUAlGZaLIn+IbH9sK+fa7svS2VSsViMakbt2qBlig4o3E0SzqSIJLeAW2v+DW6B6J9yJ+h1iKe4ZGXqb20lGbNBiLLW9xjrKf4B2qSAvZvuWmlJ1KSepYSLUuEYGRJNBpKM1dDmEhSee6JPm7+nZ3fJtRDg8Gaheyyj8OzMYKUZi0AjXBDre3im81i+uGWrXabKhI3ZaeOv33SUzSaZq6qMBEKQCQaVfAtNvH739uMsrFstlKKul2wWaQ0aw2UVxsxzxQvRx8mi6RTJ5EtJDTIY040gWYueZhIIsuHqxA9s3nTJgz3Ea+qqXxeOfLBX1OatQy8aFH3iYizWZ62yWAwvjGpRuecmzLVwiuhlgiM5tDMJRlkFf4MTwN0zl26dIn2nBQ5RaW3SZxUSsXMWImHKc1aDOqzB9PdSZ3Wn17glavK9Rw97WqMvWgazVxZOEcPNc5rxUOoKFOBHTTGSg8rWmamNGs9MBBL4/ce2OTExMrlbddnrlUBLKrxVFdap5LmM2eQR5yrSLpLjbVAIjKg0S2THjCoYV66dOn6zLWZQCMl3X/i4+ZMjU9p1nqMhdWpRSHhEX6pkwwMoGe+9OKLJAsmXXi4CnQKRs1WdxVJd6m95E6oqaa6V0aoPRZRhlZPOR3b/BYEmwYGkdKs9ZDPmj+xjmAg0QeBtuOR7awEfjT4HCuBKmzcKIeaK/XKPWkJzVwgA9q7uvgISqTZ2VnPwDjYP0CsnIZN1tKcV5HSbF4AfzTqHPEfnq2PL7f+ZQ9unN07dz2ybZsr9ytJejpZxqeSdLWORqto5owTuerlZeiqde3qNay7rJrNO1HEJit3zuOnNJsXULwpr2FCsYLZ05nFS2ZnZ3mzMpmqjlqcKRTuuePOZ57qq8v4XavrNE5OTLwwtK86jkkpoFb+xq7uqXyeQGHPtsFj0qpPLZfmPEVKs/kCyzTI49mIS6XSimU3ko3GKkLSr4opPjkx8dKLB2pfkgmtpVmpVHrs0R3P9j1dxeXYmzAyPDyWzT784EPXZ65dubxN36uEsDh2bHw81BMdipRm8wgwjfhGUp4wfqgZAr08jx09Smyr9MykqVkqHxLHMh4TLaSZTDhVhImgLpKpifK5sav7xqXXa7WsRiIILtzQ/Bn/klOazSPAoky5rzE6DN9oOu54ZPvy6284d/Yctq8/vP8+38eXS16JHtKEa8+zbhXNWKzq2mFFzFshReDIrw5TlGVyYuLH+/fzCJSghNkDDYIU6YiKcaFIaTaPgNlK72PezTxyQooVGrJ50yYmKD0uXLzgPRgVKruoLl7L4FtCs5Hh4aAVPqaI1rKWPGj0gmKxiKNM1kXcKjwFXka4UqRKxEFKs/mFYB86PKH2w7Lt2NGjtFCg5O1g/8D7Z89FUGVOKxwHWRBRIG6u0cZhGq8zhBVMc2Xrorq92I8toho0BUcjpdm8A+FX5DWF1lfjXXt95tr3Tp8e7B8Y7B/Y9sMHkXgnjh8PDQ2xxWSiwfu7CkNCM2Mag1X3QhERJiKpjlEXtfmJPXuVVBZMn8Hy1NneEayrOSdSms1TqPU76kpoKN0tN6105YJZM4UCJsrB/oHg/EhkUYTM8zARxpXzO+PP8tALsWtRBjAyPHzi+PHgHfY+u3fuqq5iQkqzeQ3ZkSGbVguEI+DYCYopuwCrOpDqTC4XZGwEGk0zTHxVmGq8MJHQ5IaZQmHpNzNKjmYbYk3tqqxqpDSb15gqNxcPfcwokD967vngTzCt9iAPpEecV3hDa4HUWOLK9soJjYEk1SXUREnYPj7rqgeQ0mwewUoPKswFny6rdv0pc0jwaA8/+OBjO/wqaNUByRZdl7/uNGN+VyfBgpicmHj4wYdCOXbrzbfYEmOhjZRwrFl9NdErLKXZPIL8ZplyX1z7K6ZCL8GJsnPLrlv63unTduPJiQls9HWsKMq8D41Sd3Ut7o3wqVTvvjpMTky8NjYWrNtx+7p2bqk4MzI8LEOINzzZn7xd5kRKs3kE/Ga7d+4iLsH7lfXY1p5eL4iR9cPSb2bENOuADu0XUyMoOIMrTxOxRprhKeaYdS/rLZ3TCxPp2fwAdLIGemJxMuVa+d4LhTFT0Cr1my1UhOaeAewfmUATLdqO7HhkO0wL8qpeFUWDKJVK5MW9sG/fpvvug3VzrmHIDDiTyz379NOPPvIIgutMLlev6ErvXJ5ZX9locAwjrWfsUdtHW27dwgYQx0FKs3kH3DjB73kNezE+BLAyQZ95qu+6b3zzV2+8EdxXNoBGwKZR6mXPBwoF/y821r1QvgWRMcHjl0qllWXjLb9STUw8x7rrKqRs8ipMpNCmNJt38DKaBAI+WDkoy9Ar+fjMU33Lrlv69m9/Z3dktYNlv+69BWvv/VeXiMogMNsEB6b1mE014p6zGKMaPm+loDQjpjFp3cuUZvMRvE291/Cx8XHF4NlWunabUrkFoaz8RId0r9+AVlYvwx2oV3/NOrakADbW0b5ZSqXSLTettJHBdhfPB81TsJsRCldFlZGUZvMUvFO9UHr7jFkXUSkEfYwkDpNX3yNj4zNP9e0fGsJ2hxuqdm7Ut4ftnN3WY8LGOvL/keFhbtqF6ekVy27U/dF9IziYJa6Vb171AcpFV1djPKXZ/AVMszEcmEC8IqrHxsftmofZwEy6fV37pUuXXNmOdyaXUxy6unJVh0Z0ZK+9JYWNdYQn3LqxbDb7t397w7XXKXgNkyYf3RZAzCQti+03mQqlTuMgpdm8BmHENB9hKsh1Q805OVJZVFCQB9sanusVy2587/RpVmU0ldfB8YBXsVprBMdA1S0pCMW6MD1N0MyF6QtcHTen78knRTC1AVHTCcXgc3bb85ZlLeHCaRTIFQ7MicwM2ywmIrAVSajPM319zjk8cs45Wc95TwdL7UagcRwDSQPEMCdy4Ru7un80+ByVgNEA3zt9umPtbfZWsGWxWMQVwavHi8zevXMX3/M6q12bTWm2MFAsFpkKTCAvFcp70SqahNLFuF/Xrl7z+7ffVms17+CsUuYkW/x2Z7UgZk07DfvSpUtncrnT7777i9de53rhybGjR1EUVY2P21JJ9yO1D5bqXVaXxsIpzRYGKCA3ZxFp1TWwrcoV43995trnB59DNrqyEZJfx7LZC9MXoslWY5OxRIi2ryBRGSprsJHh4Rf27fvg/fdnCoVisVgqle65404pirYjGRbFOUOBS6WSKuPXfjkpzRYMVCY1GFKI/VBddplAKIS2rCpkW7Pq5snf/373zl27d+5iDv3NCz8uFouyjowMDwe9xs3kmC4qKNMUra/vN3Z1v/3b33GBvIYOjo4ixBBrkk7qijpTKEAh0jeD/msVO6qX6E5ptpCgKktSCEUeBbMqpJiJ5Vk4pvJ5gozuu/feJ/bs1brfOxEykKh8xfI27zrNMBDLEl/BjNVtP3wQLbpUKv3ql7+kyoBWoRaIcQl5OcrkgdQiDTlfR1d+SrMFCa9ACIqinRbEGVdSuqby+Y61t12fufb7998fvQoqFosPP/jgww8+SH+M+l9JJGYKhYOjo50dHa+NjYUOktdEZ3vH799+e8Ndd2cWL1m5vC3CUUE5MP2pFa9d7jbiMlOaXQkIFurBz+PZrClKxwaqgLBi2Y2hiaFAeZC0EUWfbFCYL0AB5kQoh6XIhmazs7MQTCsxpY0peHIqn1cPVEsz7LFVdAxOipRmVwjwSnslsYjPkrGR6H6VsMaiLbJt37YNX7ZQqVkh5jiYIIWt6pGTRmkPGMqoYP2cC9MXLMHIMf+qOrdJ3iOByEtgQ2lsAsdcSrMrCSqJFazK5OVQYdH2fGuZxUuWXbd0w113U2I1ZpwhWS1EoijmSwEWatpGhIc+j2zb9rPhYba0MjYaGtLPX375jts7g55DOIMaqRUs1BJ15XGuvcJHfKQ0u9IgK5m1iyg5RTY6XvZUtJ4qt3hViMmqthVb/rLHE27VgYNrlu957LHM4iU/6J2j714oLkxf6Fh7m+ISCZ+Xiui1fhax2cDeE8IXG6f3BpHS7MqEVKZghIdMJqH6Ess8zcg7bu/80XPPz87OznlGPNcUzBjsH5idnSVmV3GGaHQf/OEPL7144Mjhw/Gv5Q/vv7/nsceIrNcn1Lswlc/jwAiKR11XjWGT1SGl2ZUJjNeKkZVSp5e6NdCXSqVj4+PSoHDQEY4k+XbH7Z1be3q8TDYLRVHK8o5fjjBcxCkLwqkYLWwuXbr085dfvu/ee1cub9PSi8PiDdOWivYEqnFv+wyrFFwVlUzrgpRmVyxUQQAhQ09X9MbM4iW2kCOveTtZ7VsfU4pE3LLrlt5xe+fmTZsOjo6eO3vOnhHNcyqfx9+N543/ULJXadShFabeHB9/pq9vY1c3paakvnrueDt4/sxcnjG0taf32Pi4zD+69gZVaoiDlGZXHbw4/aCZ211OM2dCvTZ2dTN3xbpVbSs61t62edOmzZs29T355MHR0Z/sf2Fjd3eo+RF335vj42+Oj/9o8Lkf9PZu3rSps71DIkuCC1FM9IYnfzKLl3isYzDaDO20XrerLkhpdnWBbHy7dGFa22Bi1nXaRv3yCPMjLAszHZJKKll1H7RBOfdYd6kfNxYdu4y0jcUojoJbwm5TY95K3ZHS7CoCQQ9e2FRnewc8IUBJnjSMGRi+UbfU5ImsNh0BLTSYvoXaVolOmEzs8QG7YHZHGyQEsbO9Y7B/QLHzjJZsA/hvecUVNdOWGI2UZlcFMHIQ5ej9xFx3zpGrD7s8BwCVWNWg2a6F5gykgDAREUxYXHRARKX17KkutxxxxEzBW/nBvJOualtRqfxb85HS7AqHehFmKtSIVw3WUCZQaVgZ+8gNrXykPXpn9BZmoRt439jj2Kp4RLdE5K2wcdB+aC/cE5jNR0qzKx+qdFBppsrYSNqI7IGsuGwG2sjwsC1RiOizh2KxlDElEJ1zpLe5y+uTe2PwykhJeLpy/XrUThvjK52zko0eYaj8lxYipdnVAuWehZJNdWasccITcZ4ngNK83gyWSinvFo4sJJVKBnnWQmBjMoNykpWYHSG6ZegCjJpCrXJGB5HS7CoC6WqKNgrVEqfy+VDRh8SzqpfCtexxoJkKbLmyw0CGCn71DkUuqbd05IwejQnOrLTowlUIweqbMFYjUppddcDdrEhiFD/sH2pN6IkIGOXNbGmVljNYAl1Z1uEBI/xKgsiVbZU2ulIfe4pQ+4rCoBV3r0KLMnjOH4KBlGZXLwiut4sxOOPFLiGOrCXQ6+pAtAcsVRd5dEWvgDYrQFduwa74jGACm04hb4GNBcGrpsAu1aicb+wSUpql+BIkPiINbB0oFDCVM8hEFocSkC2eysfabM70EzajRIJ15UmCKQylOdlitSOlWQofSDn8VKIcYoecSxZXES2ttQIMHhmBGRGiQYWcmUJBQlLePHm354/fOSZSmqWoBmiAQVMEFhSWYcHAQmmSmXKqm4r7IrUI9WjeZTQLKc1SVAmttVSjDi8WTvBgZIYX0hEaBjlP7O91R0qzFNUDplGEI2iBsGXA1XbDboA1JWhlufKQ0ixFTSDExIsgkVAiU1vRGKohqc1wANj2K1ckUpqlqANUoUAmSv0kc4htOYshEWZe2QQDKc1S1Bk4pqUBYhSxtkGo2KLRtQYpzVLUH0RO2ToI/Icg4KT90a8ApDRL0RAQU2LTnBU3vOC8XrUjpVmKRkGpYuS/XPF2jgikNEvRQMiLfXUKMSGlWYrGosbm6FcGUpqlaCwwPC6UGN8GIaVZiobDS/28CvH/AeaNb1GUZOI7AAAAAElFTkSuQmCC

ตัวอย่าง


เมื่อได้คัดสรรเลือกเฟ้นฤกษ์ยามตามวิธีการต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด   สุดท้ายก็คือการหาลัคนาเพื่อวางฤกษ์หรืออาจจะเรียกว่าเป็นการสอบทานฤกษ์ในเบื้องต้น สมมุติว่าได้วันที่ประสงค์แล้วโดยเป็นวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งในวันนี้ในเวลา ๐๗.๐๐ น. มีข้อมูลประกอบการคำนวนหาลัคน์ดังนี้

วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗:๐๐ น.ตรงกับจันทรคติวันพุธ ขึ้น ๘ ค่ำเดือน ๒ ปีมะเส็ง
ลัคนา สถิตราศีธนู เสวยฤกษ์ที่ ๒๐ ปุรพาษาฒนักษัตร มหัทธโณฤกษ์  
จันทร์ สถิตราศีมีน เสวยฤกษ์ที่ ๒๗ เรวตีนักษัตร สมโณฤกษ์  ดิถีเพียร = ๗.๒๐๔๗

การคำนวน
ดิถี (๘) + วารวันพุธ (๔) นักษัตรเรวดี (๒๗) ราศีธนู (๙) ดังนั้น ๘+๔+๒๗+๙ เท่ากับ ๔๘ หารด้วย ๙ ตกเศษ ๓ เป็นระชะปัญจกดังนั้นราศีลัคน์ ซึ่งเป็นราศีธนูไม่ควรวางฤกษ์

การแก้ไขปัญจกะวิธีที่ไม่เป็นมงคล

ในกรณีที่คำนวณฤกษ์จากดวงชาตาและลัคนาที่ประสงค์แล้วปรากฏว่า ปัญจกะวิธีที่ไม่เป็นมงคล มีวิธีแก้ไขดังนี้

1.ตกเศษ ๑ มฤตยูปัญจกะ ให้บริจาค เครื่องประดับ หรือพลอย หรือนิล หรือหินมีค่าอื่นๆ ให้แก่คนยากไร้เพื่อแก้เคล็ด

2.ตกเศษ ๒ อัคนีปัญจกะ  ให้บริจาค ผงไม้จันทน์ ให้แก่คนยากไร้เพื่อแก้เคล็ด

3.ตกเศษ ๔ ระชะปัญจกะ ให้บริจาค ลูกมะนาว ให้แก่คนยากไร้เพื่อแก้เคล็ด

4.ตกเศษ ๖ โจราปัญจกะ ให้บริจาค เครื่องให้แสงสว่าง เช่น ตะเกียง ไฟฉาย เป็นต้น ให้แก่คนยากไร้เพื่อแก้เคล็ด

5.ตกเศษ ๘ โรคะปัญจกะ ให้บริจาค ธัญพืช ให้แก่คนยากไร้เพื่อแก้เคล็ด

ลักษณะกำลังของราศี

ในการวางลัคนาประการหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้ก็คือ การพิจารณาลักษณะกำลังเฉพาะตัวของราศีต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกำลังตามคุณลักษณะของราศี ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท คือ
1.จรราศี หรือราศีทวารเป็นราศีแม่ธาตุ ให้คุณ-โทษรุนแรง ฉับพลัน เช่น ราศีเมษ กรกฏ ตุลย์ และมังกร
2.ทวิภาวะราศี (สถิรราศี)เป็นราศีกลางธาตุ ให้คุณ-โทษมั่นคง เสมอต้นเสมอปลาย เสถียร เช่น พฤษภ สิงห์ พิจิก กุมภ์
3.อุภัยราศีเป็นราศีปลายธาตุ ให้คุณ-โทษตามลักษณะของจราศี+ทวิภาวะราศี แปรปรวนขึ้นลงไม่แน่นอน เช่น มิถุน กันย์ ธนูและมีน

ดังนั้นในการวางลัคนาให้เหมาะสมกับกิจการหนึ่งๆ ก็จะต้องคำนึงถึงคุณลักษณะเฉพาะตัวของราศีแต่ละประเภทเอาไว้ด้วย

หมายเหตุ-  ในการวางฤกษ์นอกจากจะต้องคำถึงถึงปัญจกวิธีแลัวยังต้องปรุงดาวเคราะห์ในดวงฤกษ์ให้สัมพันธ์กับกิจการที่ทำ และต้องคำนึงถึงกฏเกณฑ์ข้อห้ามอื่นๆ เช่น ห้ามศุกร์อยู่เรือนที่ ๖ หรืออังคารในเรือนที่ ๘ หรือเจ้าเรือนลัคนาอยู่ในเรือนที่เป็นทุสถานภพหรือดาวเคราะห์สำคัญอยู่ในตำแหน่งไม่อำนวยศุภผลแก่ดวงฤกษ์

 

ลัคน์ต้องห้าม (ตะยะชะยะกาล)


อย่างไรก็ตามในการวางลัคนาก็ยังมีกฏเกณฑ์พิเศษที่เป็นข้อห้ามเพิ่มเติมอีก เรียกว่า ตะยะชะกาล ซึ่งมีหลายประเภทดังนี้

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAw0AAALACAIAAABegglpAAAgAElEQVR4nOy9zW4ry5Ul3A9ygXOAc0ddgISWJw0DUsuTAgycg2Oga+ISoLFByIOalEHQQE8+GISAGtTAJI0e9MSSHqAkPYBFF2pMPQE1v755r+226xp2fIPVXFjcEZHMTFLJTGovEAKVzIyMn713rNixI+K/FJ/+51dffOkf//jHP/7xj3/84x/9hBD+yzef/udXX3xZ/P3Hb/7hH/vy+eqLL3/3X//b3rPhH/+0+Sn+/uNXX3z59X//H3vPiX/84x//HPznd//1v/0/nvR//+Vfv/riy+/+/T9Cf/DVF19+8w//uO9cOByt4rt//4+vvvjy//7Lv+47Iw6Hw3H4+OYf/tF5ksPRJzhPcjgcjtbgPMnh6BmcJzkcDkdrcJ7kcPQMzpMcDoejNbTNk7798eXfioL/fveb337748vGqTlPcrxBOE9qE9/++PK73/x2v3n40y9/9Yef/fxPv/wV/62bpe1TcDjeLFrlSX/+9d2ff32nV777zW9//5OfNk7QeZLjDcJ5Upv49seXf1k87zcPf/rlr7764kuwnD//+u6bH/6o/RQcjjeLNnjSX5cv3/748g8/+/kff3Ed//SHn/28ccrOkxxvEM6T2sQffvbzvy5f9puHP/3yV19//wfYxOWbH/6oQX62T8HheLNogyf9ZfH87Y8vv/riS51xA777zW+dJzkcteA8yeFwOFrDnuO4nSfl8LeiqDXmq3u/o79wnuRwOBytYW886fc/+SmdwLGfqSIOlSf9rSi+/fGlBpAipCDHhOre7+g1nCc5HA5Ha9gPT8LiC3xHj96MKh0qT/rr8oXBBGSTJetT6t7v6DWcJzkcDkdr2A9P+uaHPzInzP3nvz02SOdQeZLDUQLnSY6940+//BV3GThg/PEX12+hmI5y+D6TDkfP4DypZfytKLYJDzg8/HX58ru/+942KVQkH3/+9V28Sjp52yvFGPytKL7+/g+86d846vEkxMHAA/S7v/seN0NKXv/TL3/1+5/8VKUcuvGf//b4+5/8FNsm/fEX12bnyVo4SJ6k9QN8/f0f8Psff3FNJxzqFnt16nadf/rlr1Clf1k8f/PDHyE13WWOiXzzwx/tfW8YR104T3pt/K0oNIDy2x9fshv+86/vkrqDVb1Uwz//+o7qBpqlOgv84Wc/jxfq05CayARoscYgQrvNzYDa3m9/fMmswg4wD+Zdf12+oLBMRwtu0mfp/vCznyNvyJ65nzu/4AbOG6hN47tQWIYQJLeSwW2mc/nDz35uwgy4V1+uz4rrOdci7lJy1OBJ0CLKGTbk4HVKEgQ9hPDHX1xDc5gCrkPE8R2jtMaE/SB5ktYPwO+oZyjwXxbPX3//B39dvvznvz1+++NLHd7RWv3+Jz/FikK0Dlr6P//tkUzru9/81sO9ewfnSa+NP/3yV4zwQ3+MDh62DvoCPeUjf/71naqh8iQqIOIIQVmw8eNXX3yJfSzR5SORsHLYwCriEVABPcDg6+//AJ///LfHb374Iw1dAHfBEPSbH/6IdvubH/7oDz/7OZhB/C5YA1gVpJPjSSRef1k8//4nP/3zr++wyxT5E4wM7BVe/fX3f4A7mXm+GvQFucJtYUV0sB9mfBsKSIpDnoQRIIbff12+5PqmZD0nWySs+Ggt+XEcGGrwJGiRjqIgc1AV6n+Qfh07TDIF0/dD+UNeGzfiIHkSEPOkvxUFhjs6JGK96f28/u2PL2Gn0Apo6eQrHD2C86TXBny68Gd895vfsrNXv4UxbgB1ijzJ3MYUfvd338P4EHvw4p4//OznpDvU4q+//wOwEDiTcCddxejOmUNC34tf4ST7/U9+iowl31XynfhbUdCSYBiGjIEkkSeBa5LKGGtDnoRK5rQmvV/IfO623//kp+rMU5703W9+SyOZ65uSZU+2iCmv422i3rybOY6Nom+2QVKeBGoFWVS389ff/8GffvkrCKvzpBhJf1LI8KGwGofBsw1bE1bm49sfX6LanScdBpwntQZokDpF+BOJiHbYMU9SxxIT/MvimcYQLo2YcilPgiPqP//tkRb4z7+++/1PfspRK3L41+ULHfMxTwK3SNK7WjwJmdG3fPeb3/7u776n/iS8VGsG3hp647TvMAxPM5+77bvf/Pbr7//gd3/3PdAj5a9//MW1OUI02TeZspe3yFdffOlO97eMV+dJ8AxDQ0x/z6ScJ8VowJMw4/7ND38EmxVWYQSsZ+dJhwHnSa3B8CSdf0FfjqEgO+mKPCmse4BUSQmdPf/TL3+lwYghhL8snnV3FaSm0+iGJ8G1HDJusMY8KayPeEsWwcFPo08lb+MrDE+KoYGtcXwSUZEnhdIWcZ70xvHqPCmnG7/7u+9xdt95UowGPCm+jkESR3XOkw4DzpNag+FJSgLUuJGFJOfdtAtnj66HgnOaSaH9NyM41QKr1WUOydsMTyLD254nmXkoXXQS8yQGV5T0BUDMQctv059insQKqc6Tci3yt6LYcnGfo++ozZMwesC/tXgS4rV5j+6Z5Dwpxtff/wEC4UEo4zoPeZ6UHFMG4Ukm5tTRLzhPag2GJxEI4jaBR3/42c+VJ3H6G2BINXp0BF9DVcu5i3qkNvIkvkg9IkpfSt4FE41wKKZQHscd1jmKxidh9Z8SuJgncYUdA7RNJktuS/KkP/7iGpFMzHl1npRrEXjp4kpwvB3U40kIHqSql/MkLqDlR+/5So7FdZ4UA4vRwmq4ZtaJAFzTYeqZ0Y45ngRrq6t1HD2C86R2oHvcG56EMYxZtY4QHHyHQ0J3XWKwJmwdzxrahiep1pscfiubFCiLKudJyKEWp8q+AEmehAAAVlFspsJ6ACsrSjsO5UnmNnMCAXkSRoAsb3WelGsR3xfAUXufyT/+4lpjsV89g6U4YJ7kcOTgPOnA8Lei6FdPrMvpDxJsEd9n0hG23I/beZLD0T6cJzn2Dh0wHzDcmeQIypP++L/+v6+++PJP//v/fPfv/1Hx8/X3vl/95tf4fPXFl8Xff9pvHvzjn5Y/f/rf/+erL778/T/9895z4h//+Mc/B/8p/v7T/+NJYEz+8Y9//OMf//jHP/7RTwjhv/z+n/75qy++/MM//fP//Zd/7cvnqy++/Pq//4+9Z8M//mnz84d/+uevvvjym3/4x73nxD/+8Y9/Dv7z9X//H181jk/aO77y+CTH28N3Hp/kcDgcbWGrOO69w3mS4w3CeZLD4XC0BudJtfGyXF4NBi2/1LFD9L0FD4knFUVxeXFxeXFRFAX+3aZpRsPh1WAwf5rj36vBoPAV3YL50/zy4qKFF314976Ftzh2iOfF4vLiYjQc4t/503w2me43S6+N6sbHeVJtjIbDl+Wy5Zc6doi+t+CB8aTz07Pz07OiKGC27m5uG6d2NRh8ePf+ebEIIVyPxzT6DmD+NG9nhHBydNzCWxw7xPNi8eHde4jH82Lx+eOnXhvJKqhufJwnVQWGYqPh8OBZ9qHiYFrwkHgSfHsf3r3HZ8umuR6PmVQ7jpN+4WW5bIc7euX3DvOn+eePn6A7J0fHdMoeMKobH+dJVXF3c/v546fPHz+187otMZtMtxmXHyT61YIl6CNPelkuYYVPjo7h73E0xvnpWQhhNpnCvu+K+qCNRsMhhhOj4bCxDUEOHW3CbX5jbBTXN8GT+mKXd5jPWGfqJt6XSnuD6CNPmk2m56dnj/cP1+Px9Xi87+z0GzDrJ0fHlxcXL8vlydHxxjCsKuqM2Ra1G42NgPOk9tF3nlQURd2Zvl11Us6T/l9oJ11qsAWP9w+vn7t6mE2mGMnhX8SU5XqU+dP8/PQMo0m9h6N2M8pEjN7nj59oT2eTaYlnpe79jjbRR570eP8AWZ0/zT1sqBnoQIJP7vPHTydHxy/LJdhSyYO11Pl6PG48a2Zy2CwRRy3kbH6/wJBqzvfB/V8i2Nv37NXF9fB50uXFBScgP7x7f3561s3wFLYZPzmSVBTF54+f0K4QL5ZII9Gux2PGbM6f5ibxq8GgRATr3u9oE33kSYTzpGZA+AiIDroEWvaNPKmuOm9MsG4OHa+HnM3vF16WS4788fn88VN5jNSWPXstca3Nk9BJdyRMr5v7J4Hgv0bKaFoMzY1IhRCKojDXP7x77+uiDw995EmzyRRW7CB50vxpfnJ0bAJgYSqhhttHxWqIuhlHNaM1JWiWYEkOR8Mhg+tpkfRinFry1/JHOgj25Zrhu5vbXZWios1/vS6pv0iKK+haXIH1eNLzYnF+eqbTQ/tFFZ4Eqkg+8dpOEXX2VMHdzW3FLIEkHYZTp5suvb6gdzwJMTT43pgn3d3cgouUuFr3gpfl8sO79xjTzyZTRgtdDQawkzCbr6e5dWkNpuF2mGA5MIGC6BN0H7iIOsFFYxCSv5Y/ksRoONxjiMVoOGTBP3/8hAxj+T1482g4bEGS4/kH9obbO/ySrTCbTPvbT3FEp6jHk2aT6fNicXdz2xeeVBTFydExTBiEFXKJ2XpKyd3NLaqG1/XBsE62dJCUHDsmhw583Wwy1cAjTYQMV12Os8mUq9nVWx6nnCsUnLFsewQ0MNtUG5bX5DCIMsDkXQ0G6AOQSU1Ex4v6uEkQcXPJB5NZCutb5BnuyyInryOrNJcvy2Wvox1DD3mSmh7yJOgjOhJ6qbVXU7EBF+GDCAkP68IcUn6LnFKE9eDNWJvCulJzOkPDQVRfmBQ8vsgwtTW5dqxEMakCLDIDjB7vH0wPR1qTK6zqBaJA4gKqejLBu5vbq8FAea1WGlQVg7fH+weYhbCKcKIduBoM2KywZqglFjwOlkr+Wv4Ir9N06HtZISXFSYJ1qJITRNLisSs3X9CoF7QaHmQGIMnmjdrWfBcsbSx7KkK6S2TIdEmj4fD89Iw9EbJU0nasT+YHd7Jikf9YwMo7tZAXnrhd1PEDKUXRtObnT3MSQazZRPQSC67ZeF4sSioZXb9plCbxST3iSTDQNB9YbsNapuWCDuh1XJlNpmgYCoHabqU43IYBT9GIsy1pTNF+FGgmAksNFkIJxsgPfzEPDZWIU84VKoRweXGhb6Q51lFOWA3Xwkr3tIkptdAx5JnEhSKISKnYfuUSjB9ULhtWLgR85+vgV9PgDBQNlogKTHuEqov76f6idzxJ24v1j3akhwA8ScmEWjpskIitI6FiHPxQrtQuocVLlCKIVCf1NGSUmvtvseczG1ri1RhRlFdLTjFZEK5l07oaDYfPi4X2VaA1JYVFNaKer8djdg8sCzrsOOAJtaGdln4n08XezbwT6XP+Qr0LXO34YbUdaFiFT2nNJH8tfySs/HYoEYip8daUFyeJJE8ie4BxxlsQDgGLendzixkx7ciRYVL8HLStcYV9RCx7FCFsBQS+gqeS0ouhCDeh5gYTybaDVCAbNK3np2dXgwFlDE9RwCiEJZ0akBMe0y6oT+SBfll9li3CQYt23GBsGqmC6oV6Jis5rDN74MB50vV4zF1zsNZGZT1pPXEdnhvTp8ZDCtQsdzKlY5m6yqqnEYQ0x4lcDQbUsSA8HbOcoHrMQDLlkkJpQXg/rK3aR+05cjwJOgn503vMIwa5BM1PcZZoDfk6El9YYRaNDW2ul1RFT9EvnoQOg/+a+od5RbvHkZsqqyC+JTxJR4exRsfXKYRJbcoptYYvaDfDPEOLKaXsq5KVk1RMnS3SKTB8R2ejhdJ7koXFQIXUjZzJuOJYCWberZxY6IMcR8WJhFXXiA5YOQT+Za0mf0Vz5B7RCgQVmE2mOU3fniedHB1DDDBIQzXipXBm8Db1J5HtqW8jNz+ltccajmUvrEQo7jiS0otTfWgnTVWYtlOiadI3FUgB46i+pFNTGOExyRZFAb9dUtT1WcOTUF50GWpSTAZyqV2Px0ZhD5wnEeC5cBThSglPonO4Ik/C8AKmDfpAk8qbaZWwpJ/xnkwE42nKpVITWmFmIMczavGkuIBmhI0swSQhYyDgGBKV8CRdX0OPcRWeFKIjqGKexDaKi6DFNzwJBhRqw8bqKfrFk8zkQsyTMAguigISi1Epn1UXEXqmIA2tzlEVm1o8KSmNOaVW4EEoiJoCyCftO6K8k6HcOcXU+lGexK6rFk8yGWYvmLRmoQJPSo708Ku6LjQRjZJ5JZ5EoGivxJOQE04HYxcr3DybTE3NUDixmCuEoHNYOgdqkOvC45yjmJws0z1IY+lF67CNTFXk2i6sExFleEnaRHaS7NRKhCcunfluqgU8FbQGe2RwIohDggY8CUxL73wrPCms/OE6U57jSZzxrciTQggaOcTJLONmNBbfJAJyxkR0sMs8MwO5lHfIk3DwDVSC11EzkPvX8CfFye6QJ3EM5/6kNrGRJ4EqBeneaIWN1oxWB/MleZI6dWrxpJw2qVLr1C3BFDS86XI1P67JjjKn5dTlSfRG75cnaW2Yrk7bi4mAJGmP9RrzbsSr8qSwXskcVMcw4V94lw7SwPaSz9biSRrco7Y67pIe7x80eNxURbLtTJE5VolTCBFPSnZqJcKTTLacJ3149x5dFbIHzzTL7jwphJo8CZYr9tSF9X4XzBQKWZ0njeRoVaamN6sR1NbKmafkpAAzkEs5VygtCCQpvh7WeVJSGWaTKX2/7fMkZrsBT/J5t31h47ybhqPNJPxu/jRX2VCqkZx3U6Uo6dVinpTTpqRSK5ACpun14styyQgSQOO1FTnF1PpRnqR53siT4jwrT0JcAX+qO+9GfqAPIno6mXOd1AivFscNvDZP0nmJePEgZ680fuDu5hYXNYYSrqnke7X2TKiGyTm8lbFUJ6X3ZX3duxY/13ZMIda4sIknhUynlhSeBjwp2ZtrbVTnSVrJb3feLayEUkUHsf2XFxca16IaqJqGkaLhSQg1DatlAperMExTy/BR7ZAn5VLOFQokAyPy89Mz8sUqPEmnsQ3h0B7FRGobaILqYIgfxEgRTtQQAiYvOG6gO4HxqnV5EkZUuXz2Av3iSSGK41bJpDMprDcTxuI6WE+aRU4Qa0cCidI+NakUDC/lg0abypU6rM+7IQOcatEFsxDp3LxbUjEJwzbieJGw8jNxBJUsrGY4OSOmr2aCYHsnR8ej4RA3qO26W61+5YPqLOFbLtfD88EMMOJ6ySzyT/5a/ogix5PKi5NLCm5CfMH9SAdeT1o2xkezadg7IACZLpaK826zVYhb0rQqT9IpSF5PSm8Jy0m2HbFbnhRSwnN+eoY4JzC2mPmFPE9CIHLy/vkqovzy4sIsZMtV8uX6wtvQgCedy6aZuRi01lB3n0k9CIkmGOERhmrgu2qaroTnnaoJJSYVza/eTtahGtBL2WC0Ik8yKecKBYvwIusR0HZJnsRJBH5yjhmttNyIOZmgDnnNg+hgDE9CHAAvopjI7UaeNFqt4I3f3lP0jiepY4PMhp0ozUgs3tqRJHkSVxebdfJq6XJKMVo/9yBE2lSu1CEz70YLM5fNJ3Mil1NMLYvypGTYgGY7V1iQuaTpNi2iCYLU6gJA0y+a0CvtsJHzebQVOD0ol+t7H4RV2G/u19xFA9V33DabTJGxXHEwhE7GLOIneIbwBdtYQDAMTwIJo/zovJsKwGXpLiq8h+zQ7GUAKE9S1xqvJ6W3nCeZttPXKU9Ktqa5Xt6pMedGeOar6O94SZ3JmOlDNWQ+yZPQWxl/bbKSd7YvQHfQzf24nxeL5NjRsSu8LJechTmAebS66B1Peql2VmuX4UrtSKIoihLPVkfg0lsdyRl250mOlqBbom10d1eH86RegBvnOByONnG52s5x3xnpAV52cm5J1+A8qUf4vNomNThP2g595EkOh6N9ILrUhIg56sJ5kqMlYDmP86Tt4TzJ4XBUxHy1A/W+M9JjOE9ytAdymh3ypDcI50kOh6M6NOrf0QDOkxztgYtf3poHaLdwnuRwOKrDedKWcJ7kcPQMzpMcDoejNThPqg1zQoKjFxgNh/Getj3FIfEkbkWDNSZFUWyjXNgSSU8T6vVmBDuH2ez+9VByqIhjS7iQtw/nSbWh+8E7egHst7TvXOwMB8aTcDwTt+/bZoLgajDg1tjX4/EhNfpOoIf/vCrinfocu4ILeftwnlQVGIrlzrN0dBNosgOjtofEk+Cd5b66WyrX9XjMpDpytlKn0NqAwSv/9eBC3j6cJ1UFzqMpOXxx7/BFZAbwT5yfniVPJOgv+siTcDiGOWHA0QzQdBzHscNVEWgjHFGH0UVj357botdGfLSI4/XwJnjSG7HLsW2qW/A3UlF9Rx95Eg4xfbx/8I25twc0/eToGJ1llTNhqqg2joRTbtTYILwRnlQURV2ysisb6zypTRw+TzKnXcIWHJKDgcNKM1KvW/CDr6iDQR950uP9w4d373G0qkdUNIPRdJy6ipNNy7tMHImqZ/Ti1PrkzThnfic5bJZIX8AlCHpOefkJIdvbWBycfBjnefcIh8+T9LxiHFl8SAFG2GsV5g9aR/NUt+CHXVGHhD7yJMJ5UjOUa3o5T+K+ZfxcDQYljzTzVZTk8CCBs8C0Vj9//FR+3OyWNrYoCtYqWJqb6HZQjyehndDGXXCed3P/JEzzt/MujenrTrs4XhV95Ek8hfsgedL8aX5ydAw/CntKtZbbn9Zeouk7n4JplmC5LRoNh7nNAsge1I91d3ProcoGcMoaZhZC2MjPHFuiHk/iOaYYoOzd71eFJ2FkQ6l67TldpfxVcHdz+xammedP88MeXLaJ3vEkxNDge2OedHdzCy7StcHAy3JJYzibTBktdDUYoI9/XizOT89eT83r0hpMw+0wwXLAJOZ4EmYAEehD/8rzYkFyORoOqzT3aDjcJkhg/jTvL9VobVusN4t6PEkDBrvg9NvIk4qiODk6hgmDmwcqh9l69tx3N7coC6/rg2GdbFFpR8NhcuyYHBXxdbPJ9GowSCYCI4tRKV/N7iF5Ea/TRpk/zRGyoOEI+pb4WWReSSRpDW0cZtZZtGSutNpNgtw4v0Fx8F1Hq6w9OJ8ZEoEEYTW0FWaT6SFtxdY7nkRnUhCeBH2ElEJgLi8utKtTTQEX4YNcwwhR5yPojFWKcpoe1mONYz0N60rNbYe4cE+5kW5KhIgTZJjyn1w7dj0ea7SKloVSzSJTox/vH8xIjLQmV1g1X6oaufkBJnh3c8uzq+NKg/ZBzR/vH64GA9QDIpyocXc3txgNJnmSBujMJlPkjQPysGru+EGNhboaDAxJKs95WDcdMHFsCJoa46fR8pbb2NhYNbCxmo3nxaL8jQc/y7lf1ONJqktdCPLdyJNgoGk+sNyGIqv9NLpSXseV2WSKItOaqO1WMeUeMHiKRpyKQWMKZaACMxHsGAZZx4Pzp3lRFNQ3BAk+3j8gKTyFPFPDQSwQKKBDWH3L1WCg+gkThoIrY2MfoPWA9JO50mrPJdisOGGdlGOOA6ZKb767uYUpfLx/uLy40J3uDmxtSO94khpx8iSVUjSl2WRSuw1skAgdgUBy8KPcXXmG0WjeE/OkpJ6GjFKzQwVfCdFef3g1xLu8Wi4vLtQUsCwsCNeyaV3BSigzgHiXFBbViHq+Ho/Z17Is4CJxwBNqQxmGflc11zuRPvYO1Ztz824E7czGvTzgokPmwUGNz6k852Hlx6J5IWEFY/788ROuaCNqeUtsLIwSrtOVWNfG6hQb3gWJSr5Rq87xGmgYx43RwyvnbTM28qTr8Zj7HmGtDa2kHg2o1hPXEedo5gj0tiBiCi8xHjk/PaP1UTmmESRNMYlg4TRl3ZxcaFQCb+G/MbEI6+TAvEWf5VvMK1SHUSL4aXSApY/ESCbYoDhxB4CiobdQ+54zi86T9giQY/5rdEqbMg6zoNY8LxYYcJfwJB1qxxodX6eEJPU0p9Ta/XMfI+NP0uEZmVaycrQ2+GqdQlLRxXf03FoovSdZWIyOSN3ImYwrLmk6Ql6t4gehjCiRSWQjT4IMoG7hhikJlkDm4YCEaUpO5pbkHF0YxYlmB3LIaiwvb2xji6KAUzPZOg1srMlALjUMDtM169gaTXgSvLhdmMioHsdN3wnFt4Qn0f1bkSfBAwzThnEATSpvplXCwk7Ge+a0roRYhHU+VIsnlbyF+8tdj8eYAXxZLulXo4XN8aQ4GLMiT6pYHDWyLIJpIGMWMREAC9JaZH0L6BdPMvMmMU+iPYGwwTXCZ9VFhImPIOLEG0yvX4snJfU0p9QKPAgGoKYAMszOEh7Q5IgiyZMUhifRcVKLJ5kM4/6cNQsVeFJypIdf6XirxZPALVhLoEecOS1hAChFA55k8k+zA78mx6vl5c3Z2NwgrYGNrciT0K3kasmxJWrzJBi1jozOa613gz9c58JzPIk+2Io8KYSg62w5GWR8tsbix4l0gSd9ePce523hOgZ5LN1r+JMqFqcBT0JxPq+2mcnls3c4MJ4EqhSkz6OFMVrD82eSPEmdOrV4Uk5PVakvU+GYTEHDm8BmzJRN7ryjujyJ3uj98iStDcMPtL1q+ZM4MxVCIEPd+ODOeRIGycx5eXmb8aRaNtZ5UhdQjyfpRP7LcplzJreGWjxJJ6TDukHRvhk0H8aoOk8ayQliqnK8WY2gCvTOeVJyVxWd7CvhScnKOTk6ThKXOFcGO+FJzHYDnhTffxjoF0/aOO/GsTv1i/F5qjVKNZLzbqpuOZ6k0kUJyelpUqkVSAHT9HrxZblk9BKg8doKrQ30l+YGw5M0zxt5Upxn5UmIK+BPdefdZhJzzQcRUp1MJEd3To6OSYngtwvrwa+YAI0fBHbOk0zOy8ubs7ElPKmujS3hSfrGjkTCHCpq8CQYL43H3PuEaC2eBH1Tg4J1GZiUoZtXB4KqfhgpGp6EUNOwWuJxuQrDNOYJPqpynoRQm9jexQGAYTXJRQ884g8QDKH6NlsFSejbq/AkxHXFuaUOJ3NlYHjklsXB2h+64mvxpO54QHeCfvGkEMVxq7opFVbFYUR/+TQuxUlnRiDtypOSmrZg6x4AACAASURBVM5YXT5o9LRcqcP6vBsyAIdBWF9pO3+af8hsoTR/muONo+Hw/PQsVijDk5Lxi5cShpwrrGbYMBjG/2n3jwTB9k6OjkfDIW4wiwRRh+r0TUZWhTxPmq32BeCaR70Yms67ledcUZEnJcubs7FVeNJGG4twfl2PUvLGmcdxvyZq8KTZah0mP/3iSWF9XwOaYMwkJgVO1Q9CqVZsNpmSJ2FLkpxJRcevc95ajYj+u4wOFoAW0YqpvUNbkFjgV0Q+6u5zNJ26rCbJk0yW9NiBpA4nc6WId6rFnY2Lg3ij2Wr7hhKeBIucfPthoHc8STshMhvOMlAaY8XRPjLJk6g4Zp38pWwxkNP00fohEiHS03KlDpl5N0raXDafVGeqAv33i6xWM4Te8KRk2IBmO1dYoxSGwZhXM0GQWl0AaNiGCb368O69buqh/EAXuoZVuDTvjEO2LyXeMae8mizsACwJVwjGOcdomdWoZkp5Ei+WlzdnY5M8qa6NhSfCeIlyb/zs+wK8Jg7/3JL28bxYlHhZKmLuGzOuA6w07lzfIHrHk16qndXaZexEqR2O10AX5nYOG86THK+FF9kYzcQnbQnnSf3iSSGE6/HY5wUcjtdAefyDY3s4T3K8FhAiAF+686Qdoo88yeFwOHoK50mOV8RsMkX4hfOkHcJ5ksPhcLQG50mO1wU4zW550huH8ySHw+FoDc6THK8LLh55yx6g3cJ5ksPhcLQG50kOR8/gPMnhcDhag/Ok2jAnJDgOGKPhsIO7MxwST8IGSNwjpyiKbZQLWyLpaUK93oxge7S2Yrz8TBLH9nDZ3iOcJ9WGnmbgOGC8LJfJwxD2jgPjSTjrCjsyX15cbBPHdjUYcGvs6/G4m83XJrDfdwsvMttGO3YOl+09wnlSVWBkljvP0nFIQEN3lhAfEk+CdzbeE7kZsId7R04L6AJa4/pe268Nl+09wnlSVeBwHz3b0nGQgFfj/PSMhxt0DX3kSTgcwxzX4KgInGvBk6N2RX3QKDiTDgODxs48P6y+HbzxLVH2hTfBk9wu10XdGvMabhN95EnYSevx/sE35m4AsJCTo2N0k1UOgamikjgDTrlRY0V+UzypKIq6ZGVXFtJ50l5w+DzJnHYJ09BZV8H24CxG45MR69bYa9Tw9qU4YPSRJz3eP+BU4/hod0cOdCDBCff546eTo2McB1TeWeIEX3Ouds4Xfj0eN57HMTlslki/wJUHDKnGVENJi2xvIXFesh4k7GgTh8+T9PBnnP98wAFGOCwW3+9ubhEeWzeRujW28xreSSkOGH3kSYTzpIrAifeQfPSsJCIbedL8aa4q+eHd+6vBoOSRZl6KkhweMF6WS1IWjuXKj1fb0kIWRcG6BUs74C6sm6jHkxhksH3E5U7Qzf2TUEt7eTVbh58+es4OoxSvhz7ypNlkCotxkDxp/jQ/OTqGW4VdJro3CHCDY0o1bhcfzlfufPKlWYIlOQwhjIZDs1kAriAMOR756K/lF98a4Is1zCz48bctoh5PQrhfWI1X9t5IVXgSBjoUr9ee3FXuXwV3N7c+3+yohd7xJITU4HtjnnR3cwsuYvrjveNlueRsyGwyZfDQ1WCA3v15scAph7t6Y11ag2m4HSZYDthAw5MwOYXInvPTMyMDcBu/LJf4FZQ6edFgNBxuM4iaP8333os1RmubYzlq8KSiKD68e89xgE647gsbeVJRFCdHxzBhcPPAwmLynmzm7uYWZeF1fTCsky3a6NFwmBw7quze3dyaOJvZZHo1GCQT0fEZb4CjlUEAzBLmvPGhmaOFwq/MSS4RhhfQhJmwBs2edlQYEeJ1yj7nT3P6h5M5YSKaDQP4841P+/H+AYXlbQgd1Tw/3j8Yklq9SmF0tO1mk2k35/t6x5PoTArCk6CPaDhIy+XFhfZ5qingInyQqxHR+nwk9ljkND2shx7HehrWlZqCpz51ciMVS4SeIMPUCywlux6P1Wxq5imQLGOJVFPfc6VTe6VSrSVSrskE725urwYDJTFaS1Ac6LvqIyKcqCx3N7cY/ilPuhoM2LizydR08J8/fmK1MJQqeVEjojRNvrok/2Fd92Gg+AraCuOn0VKXW8jY2jSwkJqN58Wi/I1vZK5z72genxTLaPvYyJNgoGlNsNyGsst+GvZFr+PKbDKFuOtsI223yivjjvEUjTg1hMYUWkFNZiIwCriZA1CkoLQGav+8WFwNBnc3t9jjh/0QvjDbCDZEIjQHGKWFVX+DN8K4g6Do2JfZg4lXDYcpRI2xHnjebTInoNrsY5LBjCYoUu3j1WCgVg/fNc/YPpuSqRP5mBlhlca18Xj/cHlxodvldXZpSe94klpz8iRtODSK2WRS+w/sl4jt9SBXHPwoBVfaYTSa98Q8KamnIaPU7FlBX0K06R9eDTE29XB5caG6z8wz51zLViLVYSWZJaXj2Ollubwej9nLMvPQ/TjgKadlWlHQd70T6Zs4QsOTaNxQY8Yj+GG1g2JYTVYkL8IwogiknppOef7Dyp7AXqE56LsCNcEVbTstdYmFLDHg1S2kTrHhXRCk5BuRSKd8q4eKhjwJPfQr520zNvKk6/GY+x5hrY0OUJLWE9cR9mjmCPS2IPL6vFgwUhIuZWoyBZo2kWxDEymKAkNhZgmWC6qi3QzJAXY9QYkMT0IG4CDB8AW2wySiVkZrQ/kBiwCKxtrQ+43eqhUwOYmrzgDWVkdXYd3S5b4jz2RUdze3cS+Ce3K1kUszzuTe0S+eBHLMf41OaaPE8RbUmufFAiPvEp6kY+5Yo+PrbOuknuaUWtkAtzUy/iQdnploTi0+36WTRyp1sVTH9yRLh1ENuRo5k/G9sdRG1Et4hnkQeoQSmUQMT9Lr2lK8k8/iX9R/fBHuscf7BxiWZDdUkn+4wShFtJwQP1ZmealjC5kz4PGzFS2kyUAuNYzu4hpw7BZNeBKi/VuI9dmI6nHcdIGobybHk+gWrsiT4AqGpcOAgCaVN9NIYYUn4z2N0eH9VAwzCa2TTfSRUNvpBqN9ROKmILEV2MiTQt46c5+66/EY8Rkvy2UuJ8lkOUHweP8wGg7N+KkiTyLt07yppdYqzdUGWBrG7ujnQvfQL54EnsF/Y56ESaKiKCAz8JTwWXURYQYkSBPzBkMCavGkpJ7mlFpBZWSwJp6C5LPXhJ7GmmjyzGIqT0pK9UaeZHKI+3PmK1TgSfHQjr/S01aFJyXDN6vzJMODG/AkUwpaTrgzOW4sL3XOQuZGWQ0sZEWehN4kWUDHDtHQn4Tm2bvHr9Z6N/jDdY48x5PojK3Ik0IIuuyW0zrGeWssfpxIdZ4U1i0UtR3jcmamTZ704d17HNSF67mcxMnGMHGvFXkSHXVb8iSU5fNqr5pcJveIA+NJoEpBOj+OwYzW8CSZJE9Sp04tnpTTU1Xqy9RibKag4U0gN2buhu6oujwpKdXt8yQtvjFZ2kDlPAkkKan4FefdeP/OeRLGxsbm5ErdjCfVspDOkzqFGjwJBJ8d/Da7k+0KtXiSzkyHdfsykzhT8H3oZ3WeNJKzwFT3eLPaRJXsxjxJg5o1/ydHx/y+PU/SWcISnpSs1WRO4keS0Hdpf1PCk/jvljwpmYdOoV88aeO8G4db1C9MzSC0jsKvIbfJeTdVtxxPUk1RgeGD5o2xUis4f22WF7wsl4xeApJDL/SUJk3Dk5JSndPEOJPKkzCPz5/qzrvRy64PIpg6mUjMk9QImDF29ThuYOc8yeS/vNQ5C1nCk+payBKepG/ENGKygI4douG+ABpPt0fU4knGkTubTEH1ML3CKXNVSNVDjBQNT0KoaVixxstVVKapGfioGvMkrepkUEXS+octeNJsFV2h2a7CkxAQVpKTOLAxCeQBgURqQeDFvBoMYKDVyiRjrbCAiEufavGkLswsJ9EvnhSiOG5VNzqTwrriwPcwk4VRyc6G4qRTJBBa7WKTms6gXT5o9LRcqcP6vBsyAM9BWF9pO5ddVOZPc7xiNByen57FimB4Ui6CkDnPlU5zaBgMQ/e040eCoHcnR8eY/jbuCgQ8XQ0GfPCD7G1WzpMu14P0DYWaTabn0RYAyYvMSZInledfUZEnJUuds5BVeNJGC4mgfl1QUvLGmcdxt4Lm+0x2gcbW3WdSz0WiCUZ4RFLyVA8hnWrUZpMpeRIDDEPKpKJr18lvLmr4INtQJdUM2aNRa40nhVW3wQeTPMmURY8vSOaENrp8yT3zoPMyIQRWF9xpmufkjCrijZhUCU+CWdfPxkzuC73jSSqfZDacbqBQxYpzKWvakzyJa7bNsnkjD0lNH62fJhEiPS1X6pCZd6PMzGXzSQokeu4XWa1muLjhSUmp1nzmSmfk2TAY82omCBarK/6MrdBYqxCCzjAYZqArW+fR/uDgSYie5uO6M0LJRU0c12eTKXKSyz8GyaxMtVrKk3ixvNQ5C5k04HUtJCYQTPeae2Mc7OV4DRz+uSXt43mxKHeW1IUuo/XZ6FoAl4275F6jdzzppdrRrV3GzpXa4dgSc99nsi04T+oZnCc1hvOkPSLeMsfhcGyDjdELjl3BeVLP4DypMZwnORwOh6MunCf1DM6TGsN5ksPhcDjqwnmSw9EzOE9yOByO1uA8yeHoGZwnORwOR2twnuRw9AzOkxwOh6M1OE+qDXNCgqN36HsLHhJPwgZIl6uTfIqi2KZpsCWSnibU680ItkdrS8eTR946Xg8u6m3CeVJt6GkGjj6i7y14YDwJh14VRQHOpLs218XVYMCtsa/H4+ShFm8K2P67hReZ/aMdrw0X9TbhPKkqMDLTQ6Yc/cLBtOAh8ST49uLNkZvhejxmUr4FXwjhZblspwf12m4ZLuptwnlSVeCUHz2LcVfAMQI4GQpnxm0zpAb0lAMH8Hot2DL6yJN45JGe2+CoCOwGgtM5zCEe22CHlsf3K9kLDmavk47jTfCkjttlHMykFmr7DMc8qW6aHa+0t4w+8iScafp4/+AbczcAWMjJ0TH6xSqHwFTR3x1anrfMk4qiqEtWdmVdnSe1g8PnSea0S5gGHojYHeDQ7/J7OEORO/5QDyrWQSdO9NRDOmeTaYlnpe79jjbRR570eP/w4d17nLTqsRQVQQcSnHCfP346OTp+WS439o619LeK5amYw2aJ9BpciMCQavitSxpo+y4JpynzmOFt8u+ogsPnSXoKNA6C7mx4Srn5w5Gu+H53c4vQ1zgFc6g4vsfndV8NBiXvqnu/o030kScRzpMqYv40J9FBV0oispEn1dXfZm6Jkhy+Hbwsl6QsHMSWH7u2ZZdUFAWrGiytsz3awaAhTzo/PetC7Fg390+CU6fBg+XWio4ifswQpCgKc8OHd+99sejhoY88aTaZwpofJE+aP81Pjo7hVmEfif4MatjgvFIN1MWH85U7n21plmBJDkMIo+HQbBZwd3NbEneM+82vyYtvHHDNGmYW/Fjc10QTngRHRRcEtwpPwkCH8vTaThEl+1Vwd3PLLL2dyWYfAG2D3vEkhNTge2OedHdzCy5i+uO942W55PTHbDJl8BCN5PNicX56tkPVrmsoMA23wwTLARtoeNLzYkG+OBoOTQvCQf6yXMI9A/uQvFiO0XC4TUzF/GneX6rR2l5ZbxC1eRI25Li7ue1Ck2zkSUVRnBwdw4TBzQP9xOQ92czdzS2UkNf1wbBOtqjho+EwOXbUmuEQiq+bTaZXg0EyEVqr+HU6pY0U+Ba4XhklwDxTbcBraWUQ31DyrMlhEFqDqferwQAZQM41EW4YqIgTRNRn8sGNxQkR99V2ZFfKBJFVWs+X5bLvM/q940l0JgXhSdBHTNxAfbSZwrrYgIvwQYSEh3VhDuvuB7R+TtPDeuhxrKdhXak5ha0hgKovTAqxJsgwyQeWkpVoImWeZWSA0eP9gxl60VDkSqcKguiZuESqj0zw7ub2ajBQIqu1BN3EaPPx/gF2IKwinKj4dze3GP4pT8J6OhbcxH1//viJ1cJQquRFAw2QuhoMDEkqL05YtzbgdnwjvWXGT6OVoM3EYvJm9behtlH/OlyfP805g4YMwNSzyTQbz4tF+Rvf5tRnC6jHk9CWRVH0hSfBQNOaYLkNhZX9JeyLXseV2WQK+aZxUdutAsoIazxFI06VoDGFGlB1kzwpft3lxQWfgi7Baij5CyuigO8kFvpsEOuMZ5UDwYjE/kIal/PTs+fFAnlWHkaLnDRnuQTjB6sUB1ERGquBouEtanTQvugn4n66v+gdT9L2Yv2jHekwAE9SCqsdBoZn2E8PKsbBD+VKjRJaPKfp+E6pTuppyCg1u1LQlxDt8odXY0Rh6iGnicw517Jp5YyGw+fFQkkADEVJ6VBvqNjr8ZjdKjMPphIHPKH4Sib0O6nt/GmudyJ9EzFpeBKpbRIfVlsmhlVwVe6iAo46lIhMVG8oL05Y0S9YYLQOXVmgJriiTamVoM2EX2nPYVo57lU5V+JFSYaMscfBKFSn2PAuyFXyjUikU67Wg0E9nnQ9HkPW+8KTrsdj7pqDtTY6QElaT1xH2KPpU/W2IAIKlzIeOT89ozFSCaZNZF9uEgmR99u8jpkBT6JLH4aAadKaqANGC8KcxM9qz5HjSdjMGmqs95hHDHIJmp+qFIfEF0aZRcPKcxYz177Ok1oGwub4r6l/yDzaPQ6wUFmF2JfwJB1kxxodX6cQJvU0p9TKBritkfEn6fCMTCsuPt+ls0VqBPAdnbSWQu9Jlg5jBnI1cibje8tZnhJiYR7kwClOxPAk+FSS8Q/G94Z/Uf/movFVo0RwQ84m05xqlxQHXjEKFR2fkEbWbXklaMFxvSgKuDaTTWaYjfIk5AS2TnXBZCCX2uP9Qxf65cNDDZ6kW+D3hScRdDBQcEt4EmxciGx6jifB9wtLhxEATSpvppHCkk7Ge9blSdRkJm74SnWeFBfQjLAxxIeFwjAF4xgMDUt4ki63Qekq8qSKxUnO44TS/gP2FNbnQxQC3y/0iyeZSZaYJ2GSCF5qDMHZHZqZKUx5BGlcdY6a+e7qPCkpjTmlVuBBKIiaAsgnu0lEeeOGnCZqhShPoo+kFk8yOcT9OfMVKvCk3NAO7hzU0kaeRCKrU4FhC55EoGgNeJIpFA0LTB99M+WVkGMt+i5zD7zg1+MxAtrYOvRdNeNJ6FySBXRsgxo8iXP/+tlv3HGt9W7wh7ODLOFJ9L5W5EkhBF12y8ks4601Fj9OZCNPgmcY/742T8KpW7BuvI6agfl4DX9SxeI040kahZDLZy9wYDwJVClIb0d/g9EaHsyX5Enq1KnFk3J6qkp9mVp9zRQ0vAnkxkzW0B1VlyfR/bxfnqTFN1RAG6icJ2mMoJlEazbvRuycJ2GozOKUV0IznvTh3XvYWDQfXKoUOedJnULDfQF6508K61PRYd2+aL8Lgg/9rM6TRnK0qiobb1abqKJciydh5GESKSEWun8SCwKFjK+HdZ6UpDWY2+KEV8s8idluwJN83m1f2DjvpuFojJ6BqqpsaIxtct5NlSXHk1RyVKr5oHljrNQKpIBper34slwyeglIDr1UE7VClCdpJjfypDiTypMQSMCf6s670cuuDyJ6OpmIIUO6lSJ8RZrPxnHcwM55kilOeSXonRpWUcKTkt3QydGxvr0iT9I3YhoxWUDHNnhDPMk4cuEXwXCW627CukKq4mGkaHgSQk3DasXH5Soq01ir2foKtRKeRHsav26+fvS38iQs90DR4O3neAUX8SxG5OenZ+SLVXgSIjTx3RAO7VHKt4rQBNXBED9YpThoI05q1OJJj/cPzpNahonjVnWjMymsNxMmytkthUzvwglinROBRGkXm9R0RunyQaOn5Uod1ufdkAEGDuqCWYg0NS6piYThSSSRhifp6tdk6TSHhsEwADy2PKB3J0fHWCli/BNc7soH1UtUzpOgs8l5t7AagL2sbwGQvJhEjieVF0dRkSclKwHChvrP2fkcT0IEbfJ+3APrx+Us5W+ceRz366AJTzqX7UdfP4dlqLvPpJ6LRBOM8IikqKni6Up43kmehB1KciYVYZU6261zl6ozvC1+XY7TwCIbYvGyXOpFGIgXWSPD63GanETgh/fkeJJOVsaIE9QRsHmwSnHQdsjtRp4Uzxfroqo+onc8SbsfMhvOL7DJYsXRDjXJk7hI2yybv5QtBnKaPlo/PiJEelqu1CEz70YLM5fNJylyOU3UzCtPSsYJaD5zpQNNSQZImCbQBMFidcWfIRYaaxVC0JghQwVidbuMNgFBuLT51bgb44sG+i4u6UDGcsXBmJl1qwZZeRIvllcCSTmsGbOa5EnG+Ot5L0meZMItyt/o+wK8Eg7/3JL28bxYmDGiY7d4WS6TAR9vBL3jSS/Vjm7tMlypHR3H3PeZfDU4T3K0BN1kb4fBhs6TeoHr8dhnBByO10M8h+vYFZwnOVrC59Vus8F50nboI09yOByOnsJ5kqMlYHWP86Tt4TzJ4XA4WoPzJEd7IKfxTT62gfMkh8PhaA3Okxztgft0vzUP0G7hPMnhcDhag/Mkh6NncJ7kcDgcrcF5Um2YExIch4eON/Eh8SRsgMQNdYqi2KbmsSWSnibU680Itkdra8X3vpfeIcHFuGtwnlQbepqB4yDR8SY+MJ6EU66KogBn2mYX0KvBgFtjX4/HPr1rNvF/PZgNox3bwMW4a3CeVBUYmekhU44DQ1+a+JB4Elx38W7IzXA9HjMp33MvrHZkbeFFXts7hItx1+A8qSpwrE/JWYyOvqMvTdxHnoSzMsxBDY6KwPpQHMexw2UQaBScSYe9zRo783wF685hzstz7BFvgie5Xa6OunXldds++siTcKbp4/2Db8zdAGAhJ0fH6DurHAJTRTFxJJxyo8bqfKg8qSiKumRlVybReVJ3cPg8yZx2CdPAExAPDzhoE+POuh1S3brCScD0DCMId5tecJvMvx30kSc93j+gTd/gvqCNQQcSnHCfP37CUdAbe1Cc4KuH8s4m05yj9Ho8bjy5Y3LYLJHOgosMGFINl3NJ5W/f3agN7PuJ3QeDw+dJeuwzTn7uePTJNsAh5DBYUPJaha1bV7SS/GxDbrbM/NtBH3kS4TypInDWPYgOulsSkY08iRuV8XM1GJQ80sx1UZLDw8DLcknKgs/GM9S27G7cBnYT9XiSRlxuH3S5Pbq5fxJm/ffyaozajWLvJScN0OvMt4k+8qTZZApzcZA8af40Pzk6hluF/Sj6PEhygwNKNZjXDEJ2PiPTLMFcDs3wKXZWkUzoT3c3tx65nLOBfsbtflGPJ225anfnqMKTMNChzL32jK8OCKrg7ua2WZbgfme54jditOcz3IeH3vEkhNTge2OedHdzCy7StTnZl+WSUySzyZTBQ1eDAbr858Xi/PRsh5pYl9ZgGm6HCZYD0/Elv8ILBW8N2PPzYkE2ORoOk+07Gg63iZeYP837SzVa2wfLkURtntQpUdvIk4qiODk6hgmDmwcaiMl7cou7m1uoK6/rg2GdbFGHR8NhcuyYHCTxdbPJVIN4mAheTWs1m0z5dh236ZiS92NSnA9ycTud7cn8E7CSJqBBS6ddFLcERDdAy/WyXDLDyA8+NMFMRCvWANwuWdK4sa7HY4YCoMhMx5BjfdYUBA2nNT9/mnd8+qB3PInOpCA8CfoIkUMrqDiFdU0BF+GDCAkPq9ECHxkNh0ZKc8IT1kOPYz0N60pN/eLCPeVGukcR4lGQYQoVlpKpxJrMc8zDMlIfH+8fzECIOpUrnco/ImziEqkdUCXlYdVxLWEmCMryeP8ABQ+rCCeNhSqZatB4HRgr1A9fivYN68FPV4OBIUnlWWVu2ay63wctqvHTaAHLTWJsk0ssCX5CGcmeTTaeF4vyNx7etGaPcOA8CRpLa4LlNhRo9tawL3odV2aTKXSAxkVttwoxZyTxFI041YbGFKpC9UYicZbIk3SKGu59JMiITjQKR66XFxf4C+cfno3zjyE+KAvy8PnjJx31snQw7qrwzJjJGwr1vFhcDQZI9mW5RIUURUGzgljIeGj4eP+gPSUSzzUWbkBNYg8e9A1hRbY0mAMZSxaEvTWbUhlqN9E7nqTNQTlRkUMrGHe1dirYLxF77kGiOPhhr3N3c6u0o1x4gnSrST0NGaVmdwv6EqKdAPFqCLmpB0os34sMM+dcy6aVMxoOoVOqGi/LZUnpOD55WS6vx2N2vcw8uEgc8ITiK+HQ76oseifSx2ahYRNPUtDAkvgScMIhHbJM82xJVsPKccVRKBkqOPHnj59wRZtJC1hiEj9//DSbTDkEVRlOWhJUCAsLi61TbHgXZCb5Rq0rR/uox5POT890mLL3zdQ38qTr8Zib4mCtDRVYu0O1nrgOT4yZI9DbgggxnMZ45Pz0jMZIpZw2kV21ScRkCd9jU0iLRiUH5yBPwgI0UEOTYf0X9ldtaFh3vzNjWNHNesjVm/Z/yANq2xhNLa8BWopypZVf/lL+ymGoDsuYTklBcq3QTfSLJ4Ei81+jUxA58IA4CINaA8HGJ8eTVJJjjY6vs1tN6mlOqckGgsib8Sfp8MyEcmrx+S6dUVIdxHd05FoKvSdZOgwJyNXImYzvjaU2824l5MM8CLKFEjGR0XCY9OYaoNFRmfDKaHQEB4GP9w+zyTQ3XVuSVXi8KDA0RJA0YzRyBYxNYlEUcFsmmyNpSfBq5ARjWpVzk4FcajTyjvZRmyehqdB/9yiOm/6D2GETIqtKb3BFngT/MCwdRgk0qbyZRgrLPhnvWc6T8F27GR35cSSkFvD89IxWu4QnISeGEORUtMQuw5ZB81EJyAxdXyU8aSbxnnHi1XkSqRUrPDnRU1IQbrV3PR7PJlM67bqJfvEkTqMAMU+CI7AoCrQsPCV8Vl1EmBYJ0na8wZCAWjwpqac5pVbgQUyxqSmA+LErhS7ghiRPUhieRD9KLZ5kcoj7c+YrVOBJuaEdsY9EdgAAIABJREFUXD6oJeVJdIroviEKUA1WC+gRp0rjpmzAk0yGaRMwGKNvpryAOZOo7zL3xJaEsxOkrQ14EjqOZAEdr416PInOxtANeltrvRv84To1nuNJ9NBW5EkhBF12SwZpPLrG4seJ1OJJ6ojWxHVsWs6TklXUgCdpBACuq/Ws7k8KjXgSgyTC1jzpw7v3OGvM/Uk7xEaeBKoUpEfkLJjRmtHq3L0kT1KnTi2elNNTVerL1AptpqDhTZzv1mTpjqrLk+h+3i9P0uIbuqANRNOkgZsfMkfkcqIqhEBKGla8k7ftnCdhGMzylhewGU8ylgSeM4qT86TeoR5P0s3EeseTZjJdHSJSolaVxazOk0ZycqoqJG82Lp9kInV5EtM3PEnjr6vwJBp0VVGdH6xil7WulLvsnCcZDnRydBz3fA14ks+7vRI2zruR7lOc0IPOn+ZGsGPqozfkRD0nPCotfNC8MVZqBVLANL1eRJiz8qTk0Avdp0nT8CTN5EaeFGdSeRICCfhT3Xm3mcRc80FEWJtENFY95kknR8ekRHDUhfXgbsx48v6d8yRT3vIC5kxiCU9KWhI1U9V5kr4R04jJAjpeG/V4Ep2oMGTlzokWUIsnQf3UvmCZBsII6PXVgaAqJ0aKpssfrRaaMamQoiPwUZXzJOQBmYHPVnnSaDikU7oZTzL518hZpRGzVVyFZrgKT3q8f2A6xlho5xfHoGgtaSSW4UnJxsJkn4kXMUnV5UmIaUvmsCPoF08KURy3tiCdSWFdnDiznxRs5UlITedNILrKk5LCw0hePmj0tFypw/q8GzJAC6kLZiGlnHfDKzA5FauD4UkkkYYnMee50mkODQ1i1KOyASQIendydIwYI+PDQMDT1WDAB9UPpKaJ825mEi3IvgBc5KgX40dyPKk8q4qKPClZwJxJrMKT1JKY+3EP/PHcMqP8jTOP494f6vGk5ELZPaLuPpN6LhJNMMIjkuJofCRmHDCbTMmTuMQspEwqwip1Rlx3EpvLvgD0Y+nsD0KOZqtFXs14ksk/OxidBGTvgg6jnF6MVmuwdSFbnAeaJ1rnXPg/o7/jys81FjpdpmCGhvh3I08yzdH9Exh6x5O0i6LgsR9li8SKo11mkidxIbdZNn8pCydzwjNaP2IiRHpartQhM+9G8Z7L5pPK/sEh4mXkzLzypGScgOYzVzqwN370LaYJNEEolK74M+RDY61CCDpKMXRBg7LDKnqad5pf9eLlelgCi8DVGHhpLqsYD7PeVLuVJ/FieQFzJjHJk0osSZInIabb9KS5N5ZExDteG4d/bkn7eF4sSqaWGgCELO5XDhsvsiFTg2eTESGHgd7xpJdqR7d2GTtXaoejOua+z+Re4TypZ3g7PGlXcJ7UBVyPxz5r4HA0Q0m4gqMFOE/qGZwn1YXzJIfD4XA0hvOknsF5Ul04T3I4HA5HYzhPcjh6BudJDofD0RqcJzkcPYPzJIfD4WgNzpMcjp7BeZLD4XC0BudJtWFOSHAcGDae7rJ3HBJPwgZI3DKnKIptlAtbIulpQr3ejGB7tLaePHc4iaMBXIy7BudJtaGnGTgOD93fp+TAeBJOwsIGzdggvnFqV4MBt8a+Ho8PLH6/AbD9dwsvMptKO7aBi3HX4DypKjAy00OmHIcEbOZZfvxcR3BIPAne2XjH5Ga4Ho+ZVPf5bgvAhqstvMhre4dwMe4anCdVBY7+0VMyHIcEnBLVi70Q+8iTcFZGL46F6SBw6gWO7OAJHtsDjYLzgjBIaOzM86Psdw7fAqY7eBM8ye3yRtStIq/SPaKPPGk2mZ6fnj3eP/jG3A0AFnJydIy+s8ohMFU0FEfCKTdqrNeHypOKoqhLVnZlG50ndQeHz5PMaZcwDTwl0RFWU0508CKWtqQzw/mgeuQnjvtuI6+OfvKkx/uHD+/e46RVj7eoCDqQ4IT7/PHTydExDr0u70Fraej1eNx4csfksFkinQUXGejJ4vHRxYrtuxuclGxOFnfsF4fPk/RoaJwO7QFGBjR2/JSP+OdPc3P/1WDgQ5/W0EeeRDhPqoj505xEB90tichGnlRXQ5u5LkpyeBh4WS5JWfDZeM7alt1NURSsRrA07626gNo8aTQc7iTicifo5v5JmPXfdy4cB4s+8qTZZAqLcZA8af40Pzk6hluF/Sj6PFjLBosDNJjXjF52PiPTLMFcDtHBk1jEKbMT4X4Q5qdtytJrwO1qmFnwc3D3jXo8CUEGL8slTMDeZ6+q8CQMdEqUdrfQAUEV3N3cuidG8bJcure5HL3jSQipwffGPOnu5hZcZKO/s2W8LJecIplNpgweuhoMMJ/1vFjAbO7qjXVpDabhdphgOXQS//LiwmxMgKkrxP2cn56pMDzeP2DxYy7ZbXqc+dO8v1SjtX2wHEnU40nnp2fsw+5ubvc+LtzIk4qiODk6Rp7h5oGFxeQ92Qy3FuR1fTCsky3aaF1DrmNHFei7m1tSNLxuNplq9I8mwvGZjh44MmNt623PiwWMC4wRQg04RGPXwrJw4Ht+eob85KoiRBQT98D602AprYEFRGY4qZ+sOoVJkP2ojkpZqGSWgrgrSu7RjhYJotWUPc+f5t2fO+gdT9LWYftCH9FloiFUDMK6poCL8EGEhOO7qlvsqCgRbw09jvU0rCs1O3su3FNupFQAA0hkmHKFpWTX47EGr2jmjZrjJ1TO4/2DGXqR1uRKpyqACJu4RKqMTPDu5vZqMFDDrrUElYS+lJgdNV+ItlFhuBoM2MqzydTk7XmxIE/S4Cd9ioUtyWqI3Fq6pUvS0poCahOwEWNbrV60nDHBT1hRSPYcIkte/sbDm9bsEWrwJGh+pzYG3ciTYKBpTbDchgKtHfxsMtXruDKbTKEDNC5qu1WIuQcMnqIRp9rQmEJVqN5MBJYaPINBl3c3t1AqLnJRxyziA5AybAR0jLv28U4wmMf7h/PTM7wOy45yVRFCgHWmbYKShxBgduNuL4QA7oUScQCUrDpFLkEaEfwKi6ZZRU1qQ4dVzIRGcjC1q8FAzRY8eSg+23E2mXbfm9U7nqQtwvZFS8HRgoYwm0xqp4L9ErHnHtqagx/2OlSWEAJkpkS8g3SrST0NGaVmdwsFCdFOgHg1NM7UA5wrvJmZj9VcK2c0HD4vFkoUQGtKSod6Q8Vej8fsepl5cM044EmNiamlINR2/jTPmZ2wyZ80m0zJJHTxI3agRi8TVk445JYs06RTktWwCl2HaiMbSC1paeMCahPgV9pqWF1cp7OwxJhAftibYAwZW3LITPKNSKRTbtQ3hRo8CSMD2o4unN2xkSddj8fc9whrbWgltUdU64nrCHs0cwTmRAsKMcZAeASeZKo3pZw2kb21SeRqMID6IVfQeXU1G9+4MQrkKPGdfIUGTmnRklXBeoPt0/u1HgxPwmblMATGr1YS0JZLMEQdockSfyJPIi022caUcbLIxhg5T9otwNf5r2lfyCp4QByEwdaHbOOT40k6EI81Or5ODUrqaU6pyQaCbGtk/Ek6PDPRnFp8viun5vgOndVS6D3J0mFUQK5GzmR8b+q0ztmWeMG/Ppg0Oxvjk1h8NhlGsGE1GmflwMU4m0xz07UlWYXHiwJDE5G0tLkCas3gelEUcFsmmyNpTPBq5ARWS+XcZCCX2uP9g0+97Qv1eJK6hSFq7eU0hepx3HQhULhLeBK9wRV5EvzDsHQYJdCk8mYaKdBNxnvqGOXy4oIjhlh7N/IkDnlzPEmxkSeZ64YnwYRB4Vl2jIQwJ1LCk3QxDn1pVXhSiGZwYp4U38PUcr0L99m7Ho8RX9LxiLF+8SSIBP+NeRImiYqigBjAU8Jn1TOBDjhI8/EGIye1eFJST3NKrcCD6NrVFEAC2ZVishs3JHmSwvAk+lFq8SSTQ9yfM1+hAk9KDu1CxuxwHRysbjIqyCzsImEiTyKQ7QY8yWSYZiFpaXMFzLEWfZe5JzYmnJ0gbW3Ak+IZTEdrqM2TdMS2d3pba70b/OE6NZ4jB/TQVuRJIQRddksGaTy6xuKbREDOmEgDnqTpt8CTdOKflUDn8Gv4k8Jr8iTEbGkEXmdxYDwJVClIj0gnhNGa0epoxSRPUqdOLZ6U01NV6svUCm2moOFNIDdmQofuqLo8ie7n/fIkLb6hC7HZMfFJ8fyj4U+sPf2YQu2QJyUtba6AzXiSMSZwl1KcnCf1DjV4EvznunFZv3jSTKarw7p9Mb0s90yrzpNGcjiuKiRvVpuo4p7Tybo8CaGOyTtr8SRTFTmelCQimNuKJ8VC53mSz7u9HjbOu3FkTzGAuxrRKmxijcONeVJYV7ccT1LZoAbl9DSp1AqkgGl6vYgwZ+UHyaEXuk+TpuFJmsmNPCnOpPIkBBLwp7rzbjT4+mDS7OjmCIiJjMvIG0zMTQv+pJCxtMkC6p0aMlHCk5LG5OToWN9ekSfpGzGNmCyg47VRb73b5SoqFmPEkp6vHdTiSQg4UPuCZRoII6DjVweCqpwYKRqexFBiJhVSnAA+ql3xJLhzzAHdnCPQO+PQQsLwm1xVbORJj/cPOf7E8sZVZ6AP3sk6ytH68pCwmtdAA+EVaC9dZogrnPKoxZMQ0JbLZ0fQL54UojhulTE6k8K6GMDloIOxZA9ECdd5E8iM8qSkeDOSlw8aPS1X6rA+74YMMIRZF8zCE895N7xiNByen57Fuml4EmmE4UnMea50mkNDgxgArpYHCYLenRwdj4ZD3GBWBaLS+GDS7FyuAgS5zssUUFXMsKLqPKk8q4qKPClZQAgSSpSz4TmepMbE3M94g9iS59448zju/aEeT3qRNbFdaLO6+0zquUg0wQiPSIqjKqeudeed5EnYoSRnUhFWqTPi6mFWneTFEp4EfmDGFurq4500iPEqRcOTclUR86TRaul1zkPO+3X+wlSdwiSoByDoHCiTVZ6EmxE+QnaL4qACN/Ik0xa9OH6hdzxJuygyG/apbJRYcS5lTXuSJ3Eht1k2fylbDOTEe7R+xESI9LRcqUNm3o26NpfNJ1WPdAu6OMzZ8KRknIDmM1c6EA5+9C2mCTRBsFhd8WcMkcZahYzZgU+Oi1W5mxTYTDzFxsTVFDB8k1e4IAMvzWUV42HWmyq48qScpTUFJOGGLdI1K3GTlRiTJE9KWvLcGz/7vgD7w+GfW9I+nheLHCdwtICX5TIZDnIw6B1Peql2dGuX4Urt2CPmvs/kXuE8ydEJ6BZ8OwxXdJ7UEehOOQ6HoxZyywYd7cB5kqMT+LzarzY4T9qEPvIkh8Ph6CmcJzk6Aaz9cZ5UBc6THA6HozU4T3J0BeQ0vk1IOZwnORwOR2twnuToCrgW5vA8QLuF8ySHw+FoDc6THI6ewXmSw+FwtAbnSbVhTkhwHABGw2GP9iY5JJ6EDZC4y05RFNsoF7ZE0tOEer0ZwfZobT252RzSsXO4bO8RzpNqQ08zcBwAsN/SvnNRAwfGk3ASFrZvNps118XVYMCtsa/H434162sA23+38CKzqbRj53DZ3iOcJ1UFRmZ6yJSj70CD9o74HhJPgnc23jG5Ga7HYybl+/KFFscAXtuvDZftPcJ5UlXg6J/47GtHTwHvxfnpGY846Av6yJN45FEvTobpGrACFEd27HChAxoFZ9JhwNDYmedrVNuBOarP0Q7eBE9yu5xD3ZrxmuwC+siTZpMpKKlvzN0AYCEnR8foJqscAlNFVXEknHKjxgr+pnhSURR1ycquLKfzpL3g8HmSOe0SpqF3LoTXQN2awbm/dPki5HbLPo9zLn7KY3X0kSfhrGKctOqhFRVBBxKccJ8/fjo5OsYps+WdJU7w1UN5Z5Npzhd+PR43nscxOWyWSL/AlQcMqcZUQ0mLbN8H4fhkc+64ozUcPk/So6FxOnQvAoz0ePBXQt2aoU3kZ0uSBOKF73c3twjm3SbBN4I+8iTCeVJFzJ/mJDroWUlENvIkbkXGz9VgUPJIMy9FSQ4PGC/LJSkLx3jlh69t2QcVRcG6BUvrRRd2SKjBk+5ubo3u7d3X2s39kzDrv2Uir8STdpK3XQEBK/pxP18V9JEnzSZTGPeD5Enzp/nJ0THcKuwy0b1BsBscYqpxu2ZYsvPJl2YJluQwhDAaDs1mAbiCMOR4RKS/ll98a4Av1jCz4Ifjtoh6PEmFlYZvj6jCkzDQoXi99uSucv8quLu5RZZmk6lamdfgSXXz5ugmeseTEFKD74150t3NLbjI9o7M3eJlueRsyGwyZfDQ1WAAg/m8WJyfnu3Q8tSlNZiG22GC5YCdMTwJk1OI7Dk/PTMyAHfyy3KJX9GzJC8ajIbDbQZX86d5f6lGa5tjOWrwpOfFQiW1C7MkG3lSURQnR8cwYXClwMJi8p6M4e7mFkXjdX0wrJMt2ujRcJgcO6rs0gnH180mUw3rQSJIX8cH4EmIRdA4A740maX4dcm8lSQb1jskjvxg9GmSXpZLVg5m3/GhwWUiWo0GyAbjG9AEj/cPSIq3wW2peX68fzCET4e22onG12FcDOPfuyTXQu94ko6pyJOgj2hQiKgKWFjXFHARPshVipAKPhJ7LHKaHtZDjzcqDgWSC/eUG6m4IvQEGSb5wFKy6/FY41Q081QElrFE2qlludKpcVBp1xKpmqja8jjquJYw6YPRpuopIpyoRHc3t7BdypOuBgM27mwyNR3854+fWC0MpUpe1IgoTZOvLsk/i8C21n1eaCuMn0ZLXW45Y2uDCtfxOax9EDYJ+8kK0Ww8Lxblb/RxbztoGJ/0eP/QBef5Rp4EA01rguU2lF3237Aveh1X6OOhcVHbrfLKeGQ8RSNODaExhVaw9pjIaDiMeRIiAHQwyvvjLCVfl8xbSbIw5arJqCVY27i3e14srgaDu5tb7EKEVxRFQXuBcWQ85oMpZ3kxc1EUBXKu1g3fNc/YPptW0mQMsa5hZWfxnWP6x/uHy4sL3Ravd0tIeseT1JpTcrRBIbpmk0ntP7BfIrbXg4xx8MMORh3eEImcpuM7Zay64iBXJPTouc2mf3g1xN7Uw+XFheo+M8+ccy1bibSHlcSWlI4jlpfl8no8Zi/LzINrxgFPOe3TioLa6p1I34ycDU+iJqLGjEfww2oHxbAKrkpehBajCKSemk55/sOKb8HsoDnouwI1wRVtOy11uUGOrY0+ywyQXmsXg8BwnWLDuyBIyTeGaBbC8UpoyJM02n+P2MiTrsdj7nuEtTY6QElaT1xH2KOZI9Dbwrprh5GScClTk1lLtIlkISaRECkAs6cdud5jspR8XS5vuWSxfpulztWS9nZYBIe6NbOxJrcKEC/Ng37PWTrcw5Hl3c1t3FuwF4F3IVmNcZrJTHYT/eJJIM381+gUKh88II63UDHGyLuEJ+mYO9bo+DploJbiKBvgtkbGn6TDMzKtuPh8l04exRqh0h7fkywdRjvkauRMxvfGUhsVKOEZ5kGQLZTIJGJ4kl7XluKdfBb/ov7jizAaj/cPs8k0N4dbkn+4wShFtFcQP1Zmealjy1lubZKGHa9GTuDkVuE3GcilhlFfXAOO3aIJT4LheP28bUb1OG66RijHJTyJbuGKPAmuYFg6DAhoUnkzjRRWeDLec4c8Kfm6XN5Kki2xwiQ3GN5hfgH/wotTwpNmslwOzQHbtJHHGE7DQaTmTS1yFT50fnqGWQMYmu7EtldBv3iSMRcxT4JnsSgKCDM4Lp9VFxFmQII0PW8wJKAWT6qrOARnhBmpjaegBew1oR24IcmTFIYnJaV9I08yOcT9OfMVKvCk3NAO3h26dTfypGSIZHWeZHhwA55kSkF7BXcmfTPlpc5Zzpy14U6e1+PxbDKFqeSUBblsA56E3iRZQMcO0YQnobFfP2+bUWu9G/zhOkee40l0xlbkSSEEXXbLaXXjvDUWP05kS56Ue10ybyXJlvMkndrHdbWV1f1JYTXxX5cn0SG3JU9CWT6v9qTJZbKDODCeBKoUpPPjLJjRGp4wk+RJ6tSpxZOqKM5lajE2U9DwJoi0mbuhO6ouT0pKe/s8SYtvmIE2UDlPAklKGoSK8268f+c8CWNjYzdypW7Gkz68e4+jDNFe8KFSxpwndRlNeFJ3+pVaPElnpsO6fdHeHXwf+lmdJ43kjDDVPd6sNlEluy5PMtN2pj9Ivi6Zt5Jkq1hhrRkNu67Fk+JimhmN+PvlxQX/3ZInJa/3Av3iSRvn3XQVwmwVPQNVNWIcUx+9QQUvx5NUPlWQ+GAVxSGQAqbp9eLLcsnoJSA59EJPadI0PCkp7TkNjTOpPAmBBPyp7rwbvez6IIKpk4nEPEmpgImqqR7HDeycJ4WMfUiWOmc5S3hS0rBz8Uqow5P0jZhGTBbQsUPU5kl367sD7Be1eJJx5M4mUyzTwLQLp8xVIVUPMVI0JAChpmG14uNyFZVprBV8VLV40kjOWsJ7kU9NJ85S8nW5vOWSrcKTNJDfWAHt6nLDR80qYilM7NT56RmuwxBrnmlhDU8aDYdc4lSLJ31+/d0idot+8aQQxXGrutGZFNYFDL6HmSyMSnY2FDMdPECYtYtNajqDdvlgRcUhdN4NGRitNqzXBbPwhXDeDa8YDYfnp2exghielJT2SwlAzpVOc2gYDEP6tONHgqB3J0fHXFZiVgWi0vjgB9nzrJwnXa4H6RsKNZtM4y0AkheZkyRPKs+/oiJPSpY6Zzmr8CSEzCbvxz3oYXWhSckbZx7H3Qpq8yQj7vtF3X0m9VwkmmCERyQlz3hNDOWfTabkSQwwDCmTii5fJ78ZqUMDai6q045GH3a8JEvJ1+Xylks2yZNGqxXXupAN9yR5Em1x+ZJ7Ha4pT2K1wFmlPURy5hTxRrPV5g4lPAnmWz8bM9k19I4naW9EZsPpBjZWrDiXsqY9yZO4ZtssmzdyktT00fppEqGy4hDJeTfK0lw2n6Sgoud+kdVqhqMbnpSUds1nrnRGzg2DMa9mgmCxuuLP8AyNtQohaMyQYQZqKObR/uDgSYhQ5OMfolN+kxc1cVyfTabISS7/GCSzMtXYqj3kxfJS5yxnkifFhj3nfyKTBm3VDOTeGAd7OV4Dh39uSft4XizKnSh7RJfztg3AWeOu9yDRO570Uu3o1i7jUBXH0V/MfZ/JtuA8qYu4XG1r1otkuwbnSR1EvGWOw+HYBhujGhy7gvOkzgE7tu18fvOVku0gnCc5HA6HY1dwntRFzFc7sfYi2a7BeZLD4XA4dgXnSR2Fhm12P1lHm3Ce5HA4HK3BeVJH4TzJkYPzJIfD4WgNzpMcjp7BeZLD4XC0BudJtWFOSHD0Drrxdx9xSDwJGyCxRYqi2Ea5sCWSnibU64beHq0tHU8eeevYIVy29wjnSbWhpxk4egc9C7mnODCehEOviqIw5/01wNVgwK2xr8fj5KEWbwrY/ruFF5n9ox07h8v2HuE8qSowMtM9ox09As7twpHd+87LtjgkngTvbLw5cjNcj8dMyrfgCyG8LJftdKhe268Nl+09wnlSVeCUHz2L0dEj4AwKPWahv+gjT8JZGebcBkdF4IALnM5hDvHYBmgUnEmHg4MaO/P81Pp2cPCbnnQTb4InuV2uWwNFUbg2dhZ95Ek40/Tx/sE35m4AsJCTo2N0k1UOgami8jgSTrlRY1P5pnhSA/O4qz7IedJecPg8yZx2CdPAAxHfAuBK0RM6Z5NpiWOMobWMGYQvzfWzI+gjT3q8f/jw7j1OWvXQioqgAwlOuM8fP+F47I2dZS2Vvx6PG8/jmBw2S6RfaGAet++DcHyyOYDc0RoOnyfpKdA4CLoXAUY73OgoPqz7ajAo0eqX5dKcce0HCXUKfeRJhPOkisDu+SA66FlJRDbypLoq38xLUZLDA0YD87hlH1QUBesWLK0XXdghoR5PgjJQ8drKZBbd3D8Js/5bJuIbQjpy6CNPmk2mMO4HyZPmT/OTo2O4VdhlonuDtWwwzNC4XXw4X7nzyZdmCZbkMIQwGg7NZgG4gjDkeN5Qfy2/+NYAX6xhZsHPwW0R9XgSiTA49d5ZbRWepNyuhckj5f5VcHdziyzNJlO1MnV5EtPpPmaT6QEEU+8RveNJCKnB98Y86e7mFlzE9Md7x8tyydmQ2WTK4KGrwQC9+/NicX56tkP1rEtrMA23wwTLARtoeBImpxDZc356ZmTg7uYWVaQ9S/KiwWg43CaIYv407y/VaG1zLEcNnlQUhcr9bDLd+7hwI08qiuLk6BgmDG4eWFhM3pPN3N3cQgl5XR8M62SLNno0HCbHjiq7dze3pGh43WwyvRoMTCJIX8cH4ElIVukdbs6lo2XHRkGP9w9Xg4E6/xhxCRcuwwtQWOieFoG0BplEatwfQRNJDhPjBGmUOR7VttBBqnaHlL1ktkNEiJO1hCuh5+gdT6IzKQhPgj6i74ScX15caJ+nbQcuwgcREh5W2z3wkdhjkdP0sB56HOtpWFdqahAX7ik3Uv1C6AkyTLXFUrLr8VjjVDTzFGmWkQFGj/cPZuhFDcqVTnVBtU9LpErBBO9ubqHd/ElrCaoHc6SGBRFO1H1YHtQAn70aDNi4s8nUdPCfP35itTCUKnlRI6I0Tb66JP9h3XqAzPEVao7UlmqptV3Ysrw5tl0lBpxsEtFLrBBjFcvf+EbmOveOA/cnwUDTmmC5DWWXXSzsi17HFfp4aFzUdqu8cg8YPEUjTg2hMYVWUJOZyGg4jHkS+xJzvSQdqBks18tyifeqscB3pMwWxNAthPB4/3B5caG7xtGGYjdYWhYYQWo1Zs3jCcdcgupMRqADLML1eIzXYRROK4DXIdtsOKyiwls0NBLWB9lTGxQOYmFO73iSWnPyJDQ6HQbgSepD1f4D+yViez2oGAc/bNy7m1ulHUajeU/Mk5J6GjJKTfmHyIVo0z+8Gu4TUw+XFxeqs8w8c861bFo5o+HwebFQTgANKikd6g0Vez0es5dl5mHA44CnnLnQioI50juRPjaUjG9HAAAgAElEQVQL1ZvNuJpcIV7z+GG1g2JYBVclL8ImoAiknppOef7Dim/BVKI56LsCNcEVbTsttbYLfqXhhTlV20XBThpwCBW7GASGx1YRgpR8Y4hmIRyvhAOPT7oej7nvEdba6AAlaT1xHWGPZo5Abwsir8+LBSMl4VKmJlOgaROvBgMdAeg9RgGYveT1XDoo5of1ZRGx4YDlVVuZMy46eMXbURA1gmZYHyOZoPmpKAr4A5hzXVSC18F2aL+Lx9nKsNTacCZvzpNahvFDG52CMEAa43gLtt3zYgHuW8KTdMwda3R8nZKQ1NOcUisb4LZGxp+kwzMyrbj4fJdOHql24Dv9KKoXvCdZOgwPyNXImYzvjaXOqWRI6Ys+CAOCEplEDE/S69pSvJPP4l/Uf3wR7rHH+4fZZJqbwy3JP9xglCJ6OiF+rMzyUmtJcT1pu3LMRnkScgKnuwq/yUAuNYxC4xpw7Bb1eBLn2kCY9h4QUz2OG2MvPbOihCfRLVyRJ8EVDEuHAQFNKm+mkcIKT8Z7VuRJ3EsaARDgcLl04DPT4icNhymduQdOdeghrC1eAZdPKOVJHBIl5zhKjLJJNuZJIZqV5+NaY6Y3AoXCe7sW3dIA/eJJ4Bn8N+ZJMCZFUUC/4Cnhs+oiwgxIkLbmDUYCa/GkpJ7mlFpB1+yHVaQ2noINYa+JKG/cUMLgWUzlSXSZ1OJJJoe4P2e+QgWelBvawbuDWqrCk5Lhm9V5kuHBDXiSKQV5EuwDLUN5qXOsJWflkgacUxbksg14EnqBZAEdO8RW8Ul7729qrXeDO0TnyHM8ic7YijwphKDLbjmfZZy3xuLHiZTzpA/v3uMkLDWXyXRiNOBJeOPn1ZYtYZ1BhlfwJ8XJ7oonod5QnAMwKwfGk0CVgnR+HIMZreHRikmepE6dWjwpp6eq1JepxdhMQcObQG7M3A3dUXV5Et3G++VJWnzDDLSBynkSSFLSTFWcd+P9O+dJsGzMf3mpm/EkY8DhQ6WMOU/qMmrwJBB8/tuFo/hq8SSdmQ7r9mUmcabg+9DP6jxpJIfjqu7xZrWJKtmN591K0im/syJP4neqKATABAzFpUtie56kC6bq8iSfd9sjNs67cbhF/YILcP4017bTkNvkvJuqW44nqaar5PBB88ZYqRWc8zXrJBB+pzwpOfRCT2nSNDwpKd45nhRnUnkSnND8qe68G8dI+iCCqZOJxDxJ1dmMsavHcQM750km/+Wl1js1/qGEJyUN+MnRsb69Ik/SN2IaMVlAxw5Rz590cnTMeTddarQv1OJJxpELfxiGsxraogqpeoiRouFJCDUNqxUfl6uoTGOt4KOqxZNGctaSmVMr50ngr4zj5p0IWYBdS3rLcsYlObgPQmjMeo0kTOIvq8U1l+sh3mE1Z0dPPqoOC8I5c6FrCGrxJESbluSzF+gXTwpRHLeqG51JYV1x4HtQ/2Wys+Gkqk6RQBq1i01qOoN2+aDR03KlDuvzbsgAPAdhfaUtfCGUXrxiNByen57F/hXDk8gnDE9iznOl0xwaBsMAcO34kSDoHew8blB9QcAT1nPgClU1fovhSZfrQfqGQs0m0/NoC4DkReYkyZPK86+oyJOSpYZ0ocJzhj3Hk3IGnDwpaRVzb+zCrM5bQL34JNi4eFnpvlB3n0k9F4kmGOERSclTPYR0qlGbTabkSQwwDCmTCo6ik9+M4KEBNRc52xVf1+FLnA6MpmGx/BWeXprvmCfBuumHljfHk3SmMkacIF8Kz5AZD8FBTZ6EmyF1uGj2UCjnSZwQid/eX/SOJ2lvRGbD6QZ2J7HiXMqa9iRP4ppts2z+UrYYyGn6aP00iRDpablSh8y8Gy3MXDafVMlE3x+vGGfmlScl4wQ0n7nSGb0zDMa8mgnCwuuKP8MzNNYqhKAxQ4YZ8NV3N7fzaH9wWA9ET/PxWEOTFzVxXJ9NpshJLv8YJLMy1XIqT+LF8lKThcP0MW9JnlRuwPV+MumkVUy+0fcFaAeHf25J+3heLEpChRzbQ9cVH4B/qC56x5Neqh3d2mW4Uju6hrnvM9kWnCd1EZerbc32nZGdQXelM/75LeE8qReIt8xxOBzbIBcU79g5nCd1DoihMdP5fQcc+7qby65Sdp7kcDgcjteD86QuYr7aiXXfGdkZsA9bMqp0SzhPcjgcDsfrwXlSR6FhmweD1+BJbxDOkxwOh6M1OE/qKA6SJyXXkjjqwnmSw+FwtAbnSQ5Hz+A8yeFwOFqD86TaMCckON4CRsNhd/YpOSSehA2QLlcn8BRFsY1yYUskPU2o15sRbI/Wlo7HR7k52gd2/NIN6nLb2h0MdmtAcnCeVBt6moHjLeBluezU7pQHxpNw6FVRFDB520w3Xw0G3Bq7Cwcr7R3Y/ruFF5n9ox17AbbT5NbHB7a5TBK7NSA5OE+qCozM9JApx8EDLd41ZnxIPAne2Xhz5Ga4Ho+ZlG/BF1qk+F7bXYAemKEbiB8wdmtAcnCeVBU45UfPYnQcNjA6OT8943EHHUEfeRLOyjDnNjgqAksfcDrHDs/eQaPgTDqMBxqPxX1xxk5wkMt32sGrSuCb4Elul5uhbr15PbeDPvIknGn6eP/gG3M3APqAk6Nj7KlR5RCYKsqIqRntmBursPOknaDvPKkoirqu9131Gs6TsqjCk8xplzANXfMQdBB1683ruTX0kSc93j/g8Oz4jHdHDnQgwQn3+eMnHI+9cQcyxPPqobyzyTTnC8fJ2TvJYbNEHPS29vqgboZUc74PkzAlsrp9r9GOBB4+T9JToLF5jwcYVUHdevN6bg195EmE86SKQKwJiA76D3YDG3nS/GmuyojY3pJHmm39WpJDRy1o9DGOeNpvfprhZbk8Pz1Tqdt4At2WvUZrEliPJynt7UIv2M39k1BL7byrKIq+n8TuqIs+8qTZZAqLcZA8af40Pzk6NsGzRVHQWjaIqNWYdHw4X7nzHe2bJViSwxDCaDg0mwXgCkLsjcmiV0Bj8OGfYI/bkbUUzJI64e5ubhuvHiiKwlTjh3fvY5PeZrfSFyQlEHRtt31iPZ50fnoGGwe7sPdw+io8CTSzNWWDcazOau9ubhtnCZqz91ZoAfOnuQ9Vid7xJITU4HtjnnR3cwsuYvrjveNlufzw7j38AbPJlOOWq8EAvebzYnF+erZDy1OX1mAabocJlgM20PAkTMEgfoX9CDGbTGOpQIA5c5j0soyGwzYn90fDIUvx+eMnUH+sxocdHg2HryGc2q0Y+ri9YUy6PGaTaUeIaQNwVLYr1OBJz4uFbpLRhXjMjTwJ7haYMEg28ozJe0rY3c0tqpXX9cGwTrZY6tFwmBw7JscZfN1sMr0aDJKJkB0r+6FK6O5hWJ+CHWJ4Zy4/sC+4okwxJh9YRYwACA1u0JS1u8K4sCRlWkzMQ7NmmIhWsraaSZDhjcmGiLPEqivJtqlzJojq1UacTaad8tj1jiep2SJPgj5CzNDilxcX2ueppoCL8EEuQoSs8pHYY5HT9LAe+BnraUgpUVj3qZMbaReOAAtkmAKMpWSYUmEGNPNGzVUHH+8fTHdIWpMrnaqJCrOWSK03E7y7ub0aDJSyaC2hh4ZiPt4/XA0GKDginKgjdze3GP4pT7oaDNi4s8nU8LZkx6ZmcP40N4v+To6ONU2+uiT/ppZUGIIITzyc5vYKGgSDdsGDfCOEs8SExvKjUqG7RIZMt4IDxdmbIA8lzcEaY35wJ6sOVRTLTHnHFPLyENd8bGYb9BqajefFoqSS0X2H3aEGT3q8f9CSx7LePjbyJKgfrQmW27CF2ENDYfQ6rswmUzSqzjbSdit74BYOeIpGnHJAY4q2pzIwEVjqzx8/QWcg/Xc3t6hkXeRCPYQoq/6U5IfdEu8h+UCMLYZHdze3mPTVETBThkqrNMMg5lLG21mNyLD6mTHKNMauJMG4IfCF6sFBXhCehHtQe0icqXHYxEH/4/3D5cWFqlnXDu7tHU/Svpw8ScUMjWL2iFMrif0SMTCARHHwo+RbaYfRaN4T86SknoaMUnMHNXaTZkNLvBqCbeoBThHtU5HhWM21crAXvHZsEMiS0qHeULHX4zH7EmYe3Xkc8ITiq53X76qYeifSN5MdhiepfyIeYyd5UuxPgpLiTlJPk05J/k0tqTCQTFxeXDwvFkjWGEYYLu3XUcB465ASExrLD6UCWwGBr+CppARiOMFNqEkfk81B3hZWDB4ZvhoMKDZ4ijJDuSrpmMrlwdR80szW7TXQFh9Ws9gQ+1wlh3Vevj228id1nyddj8fc9whrbVQxktYT1xH2aOYI4vEHWoW7oNKlTE1ms9EmkmeYRK4GAypkWAmZepVpy3AbCgWFqZgfkyXlSUjQmPtY/rC6m7dpHSZThrgjA6B0OhzRR2IkE0y2l8lSzJNgU0y2i6LACJIpa5FV4Z0nbQP0LvzX6BTqFjwgnkSm1jwvFhhflvAkHVnGGh1fZxMn9TSnRMoGtItinqGeHJ6xn4uLz3cl1Zzf0TNpKfSeZOkwniFXI2cyvjd1WquEl/MMfRBkCyUyiRiepNe1pZimRkckJ5hYBBAFmJTkHG4DnnRydIyWhaFARcWG0fiTUED4SGJfVNKExvITVlJhjH9OAjEspC/WFNY0h1JJk76pIsoMmCKNZ7JjMm2n8mCSLTezDXoNk4FcahhChx2hdnzSbBWM2SxmbbeoHsdN5wdbq4Qn0VVWkSdhLAJLB+WhSeXNNFJwIDO6i4lgPE2ZjsWRAjEaDklY1fZtzE9YDdEwZzebTLHMGI+YObic/OVsdDJluuVor3M8aSaBnMlfczzJJJvkSfE9ZiwVFw1DLgxK0OGFzqBfPAlWnv/GPAkD6KIo0KwY0fJZ9SigGwvSgrzBkIBaPCmppyVKROBBEAJVPQgh+waN5kzyJIXhSeznavEkk0N2mUnzFSrwpOTQLqx6BPo5NvKkXPgm5pJo32gqdVpWTQfKsiueBEbCGV7sU4WbjWFk3l5Wa7tCCDqlpbOcORMa5w0F4WSZzjDGEogKZ7WbwuaaI6wTEaV0SdpEg5nsmErkYWMrmGqp22tU5EmzVMRbY9TjSXCafXj3HvR2h/lohlrr3eAP1znyHE/ibHFFnhRC0GW3nPoxLkpj8U0iIGdJfwafYgwBpTbJk0x+UHDegyEazsQp2dOsGU8yKcNPwMy8hj8pvBpPQnE+rzatyeWzfRwYTwJVCtL50YIbrRmtDpBJ8iR16tTiSTk9zSkRwRQ0vAnkZrY+Q0FnQF2eRPfzfnmSsSHaLyZpQUjxpJjuEJju52140MQnaX3ulieF9Wqc5UNKTIAXEiebMaWuxZM0uIfXk93K4/3DSKLFTWFzzaFl5HgjWUWGJyU7phJ5SCZbzpNq9Rpd50kvsmglrKaHd5WPZqjFk2C5kp2ldq5gtbBN1XnSSI4AY2p6s9pEbemctSrnSUw5x5OS+Qml5COsZjfizOhcYQlPSqZ8cnScJC6hFZ6k2a7Lk5LXu4B+8aSN824ajz9bRc9AVY14x72a3qAiUdIFxjwpp6c5JSKQAqbp9eLLcsnoEyA59EJ/YNI0PEkzuZEnxZlUnoRAAv5Ud96N7EEfRDB1MpGYJ12uhwbrTxreToHRJdUmOnbnPEmnGuLlgTSMGtR1d3OLixphCddUXCEm3MLkDR7HWDKTEviyvu5dC1jSHCGjNXEVGZ4UMoYxKQ8NeFLdXqOEJ2kld2Le7e7mtgvb9tTiSZBgFTuEWGFWhY5THQiqHmKkaHjSaDjUJQaXq6hM00LwUbXAkzbmx8zgMj4JNxtbPFvFWGjmq/AkphwiDZnLoo/c4DJOUEl53BAYkXB6AhPtGPapsiWH5lV40ufO7N0C9IsnhSiOW9VNuawKKkPyk8MAtfhITTshiKvypKSmMzSVDxo9LVfqsD7vhgxwXkYXzCJKgfNueAVmmmIVMDwpDi4JK2HmYCxZOs2h6TJNoK4mCHp3cnSMgKH5apUZGwiVxgfVlVLOky7Xg/QNhbq7ueW8G+v8crWaiQug9P4kTyrPP5+F5w9fcAMe1CiokDKMNLCYWqHHJTfvljShpnXCSkJi6pOUwBKWU9IcYdc8KaTk4fz0DOYXjC1mfiHPkzb2GoidMgvZSvqp/cRxh/V5ty7sZ1N3n0nldjTBCI/QUSltk+oh2kCNGjx7VJsSkwrRUU8pY3E+yB50l7I5aQOetDE/5r10m9G4mKXCNMS6SCfJk3Iph4zE01LnqPZ5tK8r70w2hPIk3IzISpYIRbhcj26Jswcrqa82b+8CeseT1M9BZsNOkeIUK472OkmexJXJZtm8Wsmcpo/Wz0wIkZ6WK3XIzLtRVOay+STlDT33i6wqMp2Z4UnJOAHNZ650RowNgzGvZoJgsbrizxii+frOedq7m/5P17TOo/3BwZMwnjGPmFlXLkPTWAUmArsEC8B1gnH+MUhGZeI7ujB8ARVDWxueZAyjzrsp7UvmM2dCY/kxs4q8npTAcp6UbA5AeVLcFvH1Kh1TLA/zVfR3vKTOZKxurzF/ml9G22glK3mf+wJ0EN3cj/t5sShxk7SPruVnLwDl5fhv71PG26B3POml2tGtXYYr0dtBURQ7nLLZFVwCqyM5S74NnCc5ugu6CnKBCM3gPKl9dGFbWoejp7hcbee474z0AC97P7eka3CedMDA1iAIa3CepOgjT3I4HM2glnDfeXmjcJ7k6C4QJ+g8ycB5ksPxpjBf7UC974y8UThPcnQas9VRKnvfrKs7cJ7kcLw19H1012s4T3J0GrPVPt1uIwjnSQ7HW4PzpD3CeZLD0TM4T3I4HI7W4DypNswJCY5+YTQcdmHrr21wSDyJ+9ZgfUpRFNsoF7ZE0tN7er0ZgaMxsNfOYbzlLWO39qExnCfVhu4l7+gXXpbLA4hzOjCehKOduNffNpMLV4MBt8a+Ho8PoK0dzYB9zw/jLW8Zu7UPjeE8qSowdNBDphw9AtruMDjuIfEkeGe5J++WyoVN2Lkz8q4y6egd2hkRHca4q8vYrX1oDOdJVYE16rq7vKMvwEDk/PRshyf+7BF95Ek4K8OcTuCoiPgUo7cArnLluRm78iXg4DYcZIThUzOZ9HW4rWG/KvAmeJLb5bo14DXWZfSRJ80mU/BU35i7Ad4yT8IJYjyjd+NTVWwXBr16p/OkKiiKopY/vu79JXCe1BxVeJI57RKnRR6GX6Ei6taA11jH0Uee9Hj/gGOJ31rXsg24KcZbc8JxqgVs5uToGAxpY2eJg2P1NGIcjB3fCR9z43kczeEbWSvAkGqukwDdzDGhuvcn0REVOHyepGcd47jjtxZgVLcGvMY6jj7yJMJ5UkVgC2b0wRirvBGqNJtMKSHoWUlENvKk+dNcbdeHd++vBoOSjrmZl6IkhwcMnJumdfv546eSo3nr3h+jOypQmycVRfH54yeNkcSVvYRZdXP/JIRi7DsXjoNFH3kST/A+SJ6EuSGMetkTqGFscNK7xqTj04X5So7v1THwvFigRzw/Pdt+noWVxg+d2TuffGmWYEkOy/vHuAWTveceu9ROIakCr3HM7UbU40nQB4S/8SL/BZdvYBEaowpPAg+NdfuVABGvTnvvbm4PYAVWdcyf5m9kWPx66B1PelkuT46O8b0xT7q7uQUX6QhjIF6WS4YYzybTk6NjGPGrwQCGEWbzANT87ub2/PQM+osplbBauY3uHM6V18tAXVpzd3NbLiq7JV65/hECj/7RhKIne8+NXSp6mW24wmwy7a9ActDVGurxpNlk+rxY3N3cUg6KouCGJSGEq8GgTRO2kScVRXFydAzRhJsH2cMcNrN9d3OLeud1fTCsky0WEDGGfBFvUCW5u7nVifYQwmwy1VpiIng1ZZe71HOoSgsFbyTu5z2m78GC1Zfl0szWa56148FGXiiFZoO0Bj9B59kBaCJaXVr/JkGWK1mlcZZwXSe5dZChwhZfx1YO2hyzyfQAPOS940lq1yir0EcIJ0fhGganmgIuwge5dBESzkdGw6ERnpymh/U+MtbTsK7U3CaHC/eUG+kmOgjmQ4Yp9qPhEH22Rv5p5jnZzTJScxG/zFzxKX08qYZJTUk+rjVwfnoWd8y4UzMPy18UBcgT70wywpJWMAV/vH+4GgxQn9fjsRoBbbJcgsgME2Spc04dJgizxqozFhVhT6iEkhzG/WMIgbwZ2dYOPtl75i5qRNTlxYWp5PL8h3V7q2FDiCLidU02V2pTdaGm7UVOkJrus8NE0LIlb0TvHFpEk/gklQP04vxpNpm2uW3JRp4EA02lwnIbdt6UKqiZXseV2WSKVlcvKG23cg4KMZ6iESdFoDGFQFOIkUicJfIJmi0uFDo/PbsaDB7vH7gbLLUC0bKfP37i8bGfP35Sy8U8w2QrB4JnC9lguZgNlIsVAjWDSrPPiMO9SxKMqxRfqL0oBZ6iVquhgeyhaLgZ3zl8x+pflc/YvvQRveNJ2qVRVlU4ISdmEzll5NjQD1tHQg45+FGuoLTDaDTviXlSUk9DRqlp2bn8ymxoiVcnPSuXFxeq+8w8cw7HW1EUWjlYtQ6VDymik1TDpEYkH8cN6nHXzIB4Ic/myHq4OpSOJFHSCnHBUf9oGtBEnWTB9ZIEYRtxRZuArQaSTWlU4qVNY3gG8glLUp7DsC6HEA9+NxYy2XsmLyIaHTYQimAsbXn+w8q7+bJcsvbou2KXcfn/s3d1t63jXLCUXeC+J0DeE6SA/XALCJACjDRguAEjBdhuIEkDSRqIK3AqSCpQB/weBh6MD38sybYsyWewWPgqEkVSPIdzfkg+PGhtc602XddU90LJ84v8+effsJ25GKRGmbk3opAulxYdypOMMXFqv6vBXp70PJ9z3yOstaGW1GMFVXviOrL/YmlRa4CcA1oGj8DvituUSFH7kJ2YQkyV8FtTnXQ3EUw87HnlSZAoo7hjnoR12rxNX52sEqYKNA38TI1OfSRGro1xz5sqGZ4U60dKPqTdXMdvHZ/Ok7oHZnH+08gUvgh4QJzmSan53mzgyyzwJPWbxhIdX1dfQiynOaGOp+3Yn6Tmmcky0ebzXbPplEpfhyh+QwPETTYOIW1IQSKSj3Mfc1Qb7QJFe57P2bGxP4m77zI/KacHkl8h13BQGaq7pCwnC6RuRNPYEON0ZCW1QP00yeiwmbOTNQwRTyLgINErydkzeRHP4nNgFoud9+X6wzBG3dA/tDwRNo3nu2Srze8WupeGBHpJlUOIIqG5t8OuDl1h5DyJoMskdtiESKvSK1aTJyG3EQIPXkyVypspq+uv9f3tHfM9yzxJm2Aqo8Kvf4LvVx9M8iRz3fAk6D6MRfhs6GDD9y3wJPXixn8t8CRTbMyT8Fvlqg4fgokJ+wNqNAwcw+JJ4Bn8Z8yT4IdHBAf6mkTERKYQIwg1SEMjnpSU05xQKzgNM4kET2HocvKAhwA3JHmSwvAkZtg04klxu8o8iQvvw9bRi9/rr7WRVvqlIObgSVyzvZL0LIPcV0g2HDM3Or8RTzIdi/tzejvU4EmqS82cnaxhyPAkDnK9WJ8nmcq34EmmFdCo2O2asdo6rd77e6/uRRPou2rHk1ay5LADjDzupgCNpflS4Ek0m2rypBCCrj5lwEjHd6zx40KOwpOSDW/Bk2Ad3t/eMZ0II55a8uj+pHAynoTm/P3vf4zTDRoj40mgSmE7GOB1N5N62J48w+hYTBrUWG/Ek3JyqkL9mNprhyW8SXoTyM1qd9seuqOa8iS6n0/Kk+gaCdvc4ZABM8AQE0EhJuMnqQqa8iT97ufiSXDmJW/O1TCkeBJIUqx56sfdTOWPxZNMelmdVu/9vVf3qiciXAhP6nket0JDvCEiJapVaR7V50kzOTiMpSVFN+x+73Y8Cd5OqqRk1h6v6MDVqF+BJyWrhF1x+WzHPInVbsGTkteHi2HxpL1xN83iX22TSCCqKjWa8pmMu+lAyvEkHVQcGDk5TQq1gtOwyTZFfobypKTpBdvDlGl4klbydDzpd/ecsjhJlp4AdgLpr9lgXXdGUOS+QrLhN1fX7Jk6PMkUaHgSIkrJXqoTdyNF1ptzNQwRT/qV7Lffnx+tZ/08blP5Y/Ek0wl7W92CJ8XXEdFO6vNQmycNLO4WZIHoupf7AhD4PKr4sFoB/kA6RdUQ1HEDS9HwJKSahu3Ch8dtVqb5hPBRlXkS6oDKYBAUeBJsVtQH/2d+Eqqhj/M2rDJImkE5noQEr7jaFLPfKFM7hiGULDDuUhgfDDQgpo5AAG/DShauZmrEk5JW3eAwLJ4UojxuFTdlwCo4TORX1hKzbQ4/jRRgkCtPSko6xEGHn5HTslCH3bgbKjDbrujWBbOqGNdfa7wCdk4sOIYncY7UJv/ZbtQE187vNhHelJbjSfHjqC0XTLFddI9BvcD3wPWJZH41427Jr5Bs+B/ZkcjwJ2qeQoGGJxEmhVkLRBoW12GxyQBUvZaWq2HYnR/Rhzr4DbVNzp6FKTXHk8r1V9TkSclW39/eQSdjtMQmR6ihew2/J096k7TxvW983F0be2o05kn3ssMmm/13d6FsZ2i6z6TKMFUwnKJqlVI36biBdtMhC3YCnqRLKGOVii/NYu93dymlbFCikMNU4EkoUGkTeRI8nGqCcM7ANJD0M1HwTN10t/gkT6Lqya23v4+2ZOWdyS5VnoSbsV5Ue48CU+ZJmBJybx8uBseT1NznjM4ALr9gLDiPsrQ4yZOQsWR4Ep7SCHtS0me75/OESE7LQh0ycTcOsLVsPklZhmj/yrIjQ9wNT4rzBLDACsyMP5JimJy9ko+zN/A65UnoMc0T+CPL+Fk3XdEdUsh9hWTD//zzr66l1w5hn+QK5LdA5oC+wow9LRDaRt2ZhmegjfxnroZmfmTP8D/Ukyo6OXvmplQt/G27vAY1ydWfN4QtRTbzDtrC//a2er1dc6fbEDTSvTmeBBJpPKzJNw5jX7tBIZ0AACAASURBVID+oJ/7cX9vNl061S4NoKfxLHs5GBxP+t2u+j53RdrjooS6y4iGw9EUybjtSeE8ydEFaPSXU85bFOs8aRAwWSwOh8PRAr/9P7ekb3CeNAjA1Y9EB+dJh2OIPMnhcDgGCudJji7ArUGcJx0O50kOh8PRGZwnOTrCanuUSpf7XowSzpMcDoejMzhPcnQELv3oeFHk+OA8yeFwODqD8ySHY2BwnuRwOBydwXlSY5gTEhwXi+SeOh1gTDwJGyBxh56qqg4RLmwCpKcJDXozgsMRb2x4IhSOOnE0hQ/jvsF5UmPoaQaOS0Y3M1CMkfEkHCOIXZ6xKLJ1aTz3PoTwPJ97Jhy2/+7gRR3v+zdu+DDuG5wn1QUsMz3hyHGZwEaX5SPtToox8SR4Z7lp74HCha3bdePjC4c5uO108N4+InwY9w3Ok+oCK9v1bMtLwGUuvC9jNp3iDL5zVWCIPIlHMehJOI6awLkQXAlxLOrDAy5gAerZi+1q6DgiXPf2BxfBk1wvt0Ysq0070zv/6BgiT1otlve3d5/vH74xdwuAheDQ1pqHwNSRO5yMptyotbSOlSdVVdWUrBxL4zlP6g/Gz5PMaZdQDV0eNTxE4LTOeBk/Qk50BSPrtjDtNb3fUQdD5Emf7x84zNg30KoPOpDghMMR1zhGtDyD4gRfPRYX56Qmb36ez1sHd0wN2xXSW3CRASPsiCoUOv/w6Sanex1nxPh50uPDg55afH97N4gEIx4P3j1w9ji0HjQFeyw+/rpMepre76iDIfIkwnlSTay/1iQ6mG5JRPbypPXX2sjd02RSeKSd66JQw3EAR4mZQ+/LWYkHTjcF3es4IxrzJHxIY38kL3aAfu6fhKj/gYWckSfB9Dfa4Sw1cSQxRJ7EI75HyZPWX+ubq2u4VTiPQitCglqk/Gsyr7Exjh6RaVdgroaY4Kk64pJn02mcpJy8eGnI6d69/MxxUjTjSd+bzf3tnUZSche7QR2eBEOnILTHhRoEdfD28ooqrRZL9bV0w5NWiyX0+xA9Pb8/P5fplx4cT0JKDX635klvL6/9HKu/Pz8MkUCg4GJ5mkygEqEhj6h5mtIahOGOWGAZOhc8PjyYjQneXl7RG/DWgD0nL8bFHpIvsf5aD5dqdLYPliOJZjxptVh+bzZvL6/6zZIXu8FenlRV1c3VNVQY3DzQsAjek81ww0Be1wfDLtmijtaV4Wo7aj+8vbySouF1q8VSc3RQCMpXo4E8idMD66OVRPok5x60kRXQ5EqaaySLcM6j4VDl35sNsh80s4HNzHVaiMgo7sE8QdWmtAZRfPxHHZ3sZIUpkK1OPpisUhDHRtidernVYfI6vq/ybHy1uJIdYHA8SfvcjFWMNDqkdSJUSQEX4YNICcfvnE8CX7MwaFU6YjkNu0LNyZ4L95QbKRVAPgoqzNGCpWTP87kmr2jl6YBhGymGn+8fxvSiyORap4MfGTZxi1TEWODby+vTZKJEVnsJjiJIwef7B+Q3bDOcKD6qx5Bto4Ph73//0zg+/SXxRU1+eppMDEkqVzVEbi3d0oWeMOOn0QYWNGHY9aXRi5ZTEfgTVhSSPZtqlHUvumhkYc0BoU1+UpIS9ZMnQUFTm2C5DQc0p23oF72OK/TxULmo7tZBzD1g8BSVOMWGyhSiQvFmIVhtbnhSVVWURqQQQmmikp/vH5gwqB+5eQEkjYqDGufx4eF7s0H9UVWkWmM3M5hcf//7n5q/uJ7rtBACqkQtBnUQQoCCjifI783maTJ5e3nFjp2cRJOdrMgVGD+IVhhapkOCXwQdhS+F+zGZqYKDzy9HZLvH4HiSqnh+NR1p5PfapTqpYL9EjFJ8QRo/VDuqgjBOCoM2iHQk5TRkhJrTLYZ9iHYCxKshiaYf4Fzhzaw8a861bNo5s+kUIkMRA60ptI7mx+/Pz/N8ToXAyoNrxglPaL4SDv2tUqB3onxsFhr2+ZP+bHdQDFtTLXkRlhtqS5ap5ZSrGrZ8izYeGSo48d///ocr+pm0gTlNGLasjtadjuGkiqCmpZW+/lpriI36KvfGEAUcHF1i5DzpeT4ndcD0qVZLUnviOtIeTYzAnFPBQfy92TBTEiFIijdHOXUi52BTSIikwswZavegJmgd/k8VoDWk4ri5uoYWw0YpqMnn+wfCBKRufIX64XO1ypEz7TStj06QqAM+hzob4iYYJAuM/xRXiYOTrwPrYgmq1PAR4yYXPlCXGBZPAtfnP81Xw0gDD4iTMCg135sN+HeBJ6khHkt0fJ3SkZTTnFCTDQTZ1sj4k9Q8I9OKm893aURJRQ+/6VxhK/SeZOvA9cnVyJmM7y0p72GXcMQL/vVBkC3aRSikkJ9k3Gz4J7o6vggJhZrKhWsLVYXHiwOGgo+Rxn4rNzDWhFVVwW2Z/BxJFUFzFA3RBXRxBXKlfb5/eOjtXBg5TyLoGODgLvAk6LhQnImDDGJ4a6DpYCVQpfJmKik4opnveQhPQoGwXws8CWqI8QvswoIb1N3dmieZ64YnQdlBNaCX0BVIfVV/UrJYmlzxX8tfZ7Ub64l5UtgadnETcvMQd+R7ns9BMc+ywcmweBJ4Bv8Z8yQEiaqqwheEp4TPqmcCE3CQj8IbDAloxJOScpoTagUexLyuqgBjjFMphjpuSPIkheFJ9KM04kmmhrg/p75CDZ6UM+3g8kEvsRCug4PWVcVVnycZytuCJ5kKq9/68eGBvplyA3OaUN9l7olVBKMTpK0teFIcwXR0hkvhSWHLJ2i3FaZ8emhr8qQQgi67JfkwHl2j8eNC6vMkBBBhxSIewWSmpD9JSyPBCrvG8el4kqYI8L38FqfwJ4VT8qQ///yLI8ncn1QHe3kSqFKQGZFOCCM1s+3RikmepE6dRjwpJ6cq1I+pFdosQdObQG5WuwEduqOa8iS6n8/Lk7T5hi7oB0IhJj/JxB9rxt14/9F5EhQg21tuYDueZFQE3KUcTs6TBocL4kkrCVeHiDqoVuWeafV50kwOx1WB5M2qE016dQueBJnhW5jW+rZNtDIOLXWk6eKXXE1UVjVQWOi0HE9K0hpmgIah8SSPuzXF3rgbLXt+QQSb1l9rlRrNw415UtgVtxxP0q+vVgQfNG+MhVqBEhCm14tIc1Z+kDS9MH2aMg1PSpo6ufEZV1J5EhIJ+KemcTfaV/ogMqxNIbo5AnIotUr187iBo/Mk095yA3OasMCTkiri5uo6qXbiaufeiDBisoGOU+OCeJLx7q4WSyzTQBoBkxtUSlU4YSkansQEYRYVUjM9fFSNeNJse9ZSnB4YtiYXswHo9ocsIUXx7eWVL2L2t0lTKPCk1TbBQmte6LS9POnz/YPXjTbhPXEnG5gkpMLXQeADnxI8CV9WFyQ2tde12vThdY9h8aQQ5XHryKEzKex+XIRs1PeZnIEoHRo3wYjVeTc5aJnJyweNnJaFOuzG3VABJv/pgllIK+NueMVsOr2/vYtTsgxPIok045M1z7VOa2hoEBPAVd5RIBQFchZxg1kViE7jgwxN6lset4u2uM5LGwi77nd3C4DkRb40yZPKVVXU5EnJBuY0YR2epCrC3I97MGlyy4zyG1eex30+NOZJuj+pDrX4Ygdous+knotEFYz0iORwNC4QYwesFkvyJGYdhpRKRYxMI+LsLipQc5G5L1Rqqv5QZ/7zr2zhSvX3PJ9TOLkBfyOeFLYzhyY15zot5kmz7SJtXbIXv0v1V9zJClOgHpUQP4jJiTwJNyPRhF2Hpj3upryEDE+KP5DvC1AT+onJbDinsqtjwXmUNe1JnsSF3GbZ/KNsMZAbtLPdIyZCJKdloQ6ZuBvldC2bT6p0gBDEy8hZeeVJyTwBrWeudWBvSbVsPoEWCBarK/4M+dBcqxCCJhKx5tAwXGDL3aQod4+7myAULqrI4zrsHy4JjKsKe5j9pmKrPIkXyw3MacIkTyqoiCRPgv1mvES5N/71fQHOh/GfW9I9vjeb3EzfBzAq5wClYwbuufxDTTE4nvRb7+jWPqPnQu0YN9a+z+RZ4Typj3jc7nU24je2Bv0HuZSFdnCedFI8z+ceNXA42iGOzzq6hPOk3gE7tj3u7rk3sje2hlbVedK5K+JwOBzjh/OkPmK9u530KN/YGsi1dJ7kPMnhcDg6gPOknqL7aXtARAFVPS5PGhCcJzkcDkdncJ7UUzhPKmC13ad7KBU+LpwnORwOR2dwnuRwDAzOkxwOh6MzOE9qDHNCguPScPYBMCaexJ29sGtAVVWH9C22RNLThAa9GYGjjNX2cFn+0xeFOU4B50mNoacZOC4QZx8AI+NJOAkL2zcfuOjyaTLh1tjP8/llpq9dDlbbU4fDdnnHuWvkGCecJ9UFdvpS88VxUejPABgTT4JzLt4xuR2e53MW5fvyjR447YQ7obv56jgRnCfVBeyVyzFZBpTW3Q36MwCGyJNwVsZ5z3sZGfz0eMA1lePUuAie5Hq5BWLt07QbvdtPhCHyJJj+n+8fvjH3sdA3nnQu/eA8yXFqjJ8nmdMucVokT0l0GNDuNwdS4kxQPeZztVgWnCtN768DnCGKul3yXDtEnoQTiHHSqqcNHQJuitErz1xTNYsUbMZGkb/fSKhzmsrhODrGz5P0aGicDn32/JI+QxNpcYo4fq+/1tqNf/7592kyKSQENL1/L3C+OiYGJPxe7HccIk8inCcdAuybD9sDXKQnVKmpmiXb439NLZ+cpnI4jo7GPAnTleZI4spZrPx+7p8EQ+fctWiDqqqM8vrzz789WVkNh4T+N9BOPhxD5EmrxRIT51h50vdmc3N1reTge7OB+/Pm6pozul5ssYhdE9Uv2bGa01TP8/nFmk+O06EZT4KQq780hDCbTqH44ELoMlRchyfB6upsTYS6Perg7eX1LMs0YJhyZVBPyJCjDgbHk35/fm6urvG7NU96e3m9ubruJzl4e3nF8cw6Sd/f3kEZwncCMaejZbVY3lxd91Dufn9+hks1sM1ED3vVMWg040mrxfJ7s3l7eVWepNLecTRkL0+qqorGHNw80LBInSGbeXt5RbV5XR8Mu2SLOno2ndIiVKeads7byyspGl63Wiw1Eq+F0Fj8+9//eBGBf/z3+PAAbcs5QyuJyuMGLZZ1uL+9w0W0DvVEzU3zTbfArc0v+/vzo4kFdLmzMqaNuMIy//73PzYH9Ul2b4zZdErbkXNtnTpjPT/LMdRZn+VMDO6IzlF6vf5anz3SMTieRGdSEJ4EeUQUiV5qzWjRUfT788OP/vvzg5TwsDsUg4wQUv/c8Ai7edCxnIZdoWZYR9NiMNqrqppNp/i/SdBh+X/++Xf9tf58/yBfDCHcXF0jsT0nXJQsNpw5f5/vH1pVPqWPJ7WEeqQoa7wIl1iyBKPYYS3jKxQ6OZapEAJkn9/69+eH1aup7gpvdJeS4+hok59keJJObB2nSO/lSVDQFCpoJU5+FE6ImV7HldViidZRM6ruVi7CPWDwFJU4p1g8GLaKgNM2C4GmBodgyvP3ZvM0mby9vGJvQxSuPmfQjs/3D0weJFgs9nuzUV8aPhy2AkKqNcL8pvnaLSGEx4cHrbMqZXKssLWqw5aj6CDhnHR/e/e92aB6qEauexVK5vjez/ePOnXGDj2ct+BIo4YlhUKdmf+EMjmX80P3YXHN4HiSdjh5Ej7E/e3d788P+tlsMglJ4YjFwAAX4VcwtEAZRnlIBxmTSTkNGaEmGQJT0WYqT1KvDAS2qiotnJXMCRebA29cVVXaY7PpFMrB8EX+SGoJCBFaiuDA788PftDLxT4HN/373/8QIjTeL3yvcicnZQoNV4uaQ6K+uit8VsNQHY7DcQSeRHy+f3ScTLeXJz3P59z2BmttdJP7pJjhOpKOTYxAbwsRF8EjiEviNiVS1F9UHKaQp8kEWgy1ghJHBeB3gdZIViCkDGsW++eff783G2hkFAvbF9oK6mZvt2hX8F3Qa6A++JPOPTmeBCWIRhnfW84QBHHkrGDqWa6z6VLyZih9tgsL19lGLVP72XlSU2Ce4z+NTMFngIGkfBTQkYb4foEn6eLKOkOaYzIpRzmh1rCOWZmf24OUHg6mKPB+mARJ4ZpNpxzt9KzwN6hA3A9G7rR1kHpNjUBReATyiFNfUAKEjjpH61CzkwsyldQt9dVdoTQz3hyOw3E0ngQW33FguH4eN62ZvZMrXVAh0uk5noT8Ayg1pBtTpfJm9eXc394xi5OFwD6jKwXPkk/cXF3TwIorEPI86ebqmtYV3Db4rStEWvOkuIuMjY5GwTBF02DCIm5S4Em6XA5mtPHD1edJ9PazbskwUNidCQxPgtsJEx6+RTgfhsWT8Ln5z5gnUXXg2/3+/FCNmCAUgryhBj9oxJOScpoTakUdnrRaLNV5XJ8nKQxPent5xYONeFJcZ0N90DmUSvrzGMEEozX3s5nJTs7JFCYR8jN0dX11V3hjCIHZYA7HUXAcngRN1/3QbLTeDZ7epEPCCDzTBWrypBCCLnpnhEjdv7HGN4WAnLEQVeKsdgueBEMcF6GPeAO74kQ8Ced2wXXP6+hbTg81/UmAnthVkych0cHUrR1PQoIXk3PPiJHxJFClIPM0lYmRGp6sl+QH6sxuxJNycqpC/ZjKvNzLk4yqTMbdQnOeRJ/0SXkS2JhxPq12s5cO5ElMCWDza6q7whuD8yTHsXEEnqTR/Y7XSjTiSXAjJwMoKpBwGEAN1edJejYqS9ObVX+pqtJCkjxJZ/o6PIkefvwJqQx8hGmkJtE7qe9yfAJRkvh6qBF3gyueMa9GPEnflaO8ps6af3oIT/K4W2vsjbvRh8oBAJWy/lrrKJrtngwfx9108NQZ0joe+KB5YyzUijJP0uGNbLxkHnfIC5f2kvIkrfnpeFLY7TreTCJbp5MLPCkpgzXVXeGNWKQSHI7j4VCeBI2mSZrJ1KUToRFPQsKBCu3zfM4cHQYNV7JttAow8xZZILzokGoWFVLz/UqyI0NDnmQmaZ1IlPZxxRCcLpqUcHN1jezIXLFG3yW7Bb4Z2PSaMF6HJ2GxbvwuHS1x98agf4gr5vbWWfd/0tmFSaBNeZJa2OfCsHhSiPK49RvRmRSiLBP4ZZW1xGyVgqDxIAzUvUOaayb4oJHTslCHIk9ay4aQYSu5EEYaUcyMzgkXYXgSmaX2A/dkgpOG2fGmtMN5UtgGEHRlWa6T6/Ckz/ePeF1LKKq7whvR88HhOB4a8yQeHAFRXEXbqvaWJ4XdLQyogiHzqhqohoyh87hdx847yZO4diykVCqSgTT3SHtMeRIvlnkS15hoQpiuxFFGiErCcq3Dk5LdgrQq5I78laXySZ70tl1lHS/jz/GkuHtjsA5ItFffUq7OqjGVJ9Eo38uTzMfqw2ERg+NJau5zzkNXa5/HgkOZChmehIwlw5PwlLobk8NjtnvURojktCzUYdcqMJL7uLs/NdOb4OPEbcodk8KlLVKeFHtSYYpgxQZ/JLVEjifNZNMNVYbaBK3V7+5a11wnJ2VK36U7LMRfuaDucm/0fQEcR8f4zy3pHt+bTXm+PyNcg4RtLJLzlvK8QWBwPOl3u7L93BVpjz4LtYPwfSYdp4DzpN4B2yt0NnnDhj57LOlccJ7UDZ7n875tou0YH9yZ5DgFnCf1DiAunYXYsdhkcFzhWHCe5HA4HI4CnCf1Ec/zuUkRPR2woHpwXOFYcJ7kcDgcjgKcJ/UUnfGkMEyucMlwnuRwOBydwXlST+E8yZGD8ySHw+HoDM6THI6BwXmSw+FwdAbnSY1hTkhwDAuz6fTsGyAdiDHxJGyAxJN8qqo6RLiwJZKeJnThS8Q72/jXj549InwY9w3OkxpDTzNwDAvmFJeBYmQ8CafmVVUFznTIFhVPkwm2WAy7pwFeLLDTdwcv8qNCjggfxn2D86S6gGWWPBLc0X/g242D446JJ8E7azatbo3n+fwsBwP0Fp0ZBt7bR4QP477BeVJdvL28Yu/8bl7nOCLgqLi/veOBD4PGEHkSjrnoycEvgwNWdfAUkWNRH3yU2XRKK6K1M6/LdScXAnP6nuOMuAieNBS9XFXViQSjaQ8MpccuE0PkSavFEjzVN+ZuAbCQm6trzJ11DoGpI8I4GU25UWvBHytPaqGTj6U8nSf1B+PnSea0S6iGHvoVmNCqx9PGJ2K2QNMeGEqPXSyGyJNwNvPzfO6bUNQHHUhwwv397383V9e/Pz97Z1Cc4KsHx64Wy5wv/Hk+bx3cMTVsV0hv0UInH648cSiyOR7YcV6MnyeZg7vvb+/6mWD0+/Njjqb/+9//jnL0ZtMeGEqPXSyGyJMI50k1sf5ak+hguiUR2cuT1l9rFeE///z7NJkUHmnnuijUcBxooZMPVJ5VVbEbwdJc9/YBjXkSPqTaH8w8ODwNsyn6uX8SOuREhc+mU3ftXDiGyJNWiyWUwyh50vprfXN1DbcK51GoSijGFgaPJvPiP8Yrjx6RaVdgroaY4Eks4pJn0ymTlE0AEX86pC2DBtyuhpmFEI5lMzvaoRlP+t5s7m/vkPfHi8gBDFsjpsvPWYcnwdApCO1xoQZBHby9vNav0tvL69C3blp/rUdmdHaPwfEkpNTgd2ue9PbyCi6ijKEP+P35YYhktVgyeehpMoGehNo8ouZpSmsQhjtigWXoBPH48GBUFkJXyPvBbMI/fb5/YPFjrthDTMT113q4VKOzfbAcSTTjSavF8nuzeXt55TerqurPP//SJtDQbAfYy5Oqqrq5uoYKg5sHGhbBe07Yby+vqDav64Nhl2xRR8+m06TtqAP67eWVFA2vWy2WT5OJKQR1g/qgx45KgYWotQp18zSZQB0bFYD1wEhl0DQFrbNOPDDs8Gplk6Q1+BMWxXAC0EK0u7T/TYGrxRK3Jbs0rhKumxSB5D1q3aJAKBf9HKvFcgQ7tg2OJ9GZFIQnlcd82JUUcBE+yKWLGOF8JHZU5CQ97KYex3IadoWak726z8mNlAogHwUV5rDHUrLn+Vw1pFaeDhi2kZL7+f5hTC/SmlzrVLhUBLRFyjVZICwx5S7aS3AUQZzBadBwZDhRstT5gWwbHQxPkwm/8mqxNHX73mzIkzT5SZ9iYwtVDZFbS7d0oa4wfhptYFl5xtqmhfLUanxvNuU3ji+sOSC0yU9SnmQQj+aTYi9PgoKmNsFyGw5ozuvQL3odV1aLJWRAA4vU3TqIuQcMnqISp9hQmUJUKN4oBJF+GJ14ihvuQXHQGcaev7+9+95s+Diuw23797//gY5osfq6EAJUtooxPFvoAbaLtAbtYoeAuIAlc86IMxYLBcZdih+4E1WiXiNPwj3QIyicpa0WSzST5vvn+8fjw4PugDeOJSSD40mq4smTCmMe0EkF+yVizz2MQxo/StmVdhiJ5j0xT0rKacgINadb0JcQ7QSIV0McTD/AucKbWXnWnGvZtHOwg7yqVgzjQuvQb+jY5/mcUy8rD64ZJzyh+Uo49LeKs96J8rFZaNjnT6KcoutI1yD74JdhK8WoLVmmKadQ1bBNXYfeQDVQGjgxjEyT3q4NLCjPpLZpqjw1xIZ3Ycwk34hCeuVGvSgckye9vbx2nHmwlyc9z+fc9whrbaglOYjDrvbEdaQ9mhiB3hZkEIPK4BF4kineHOXUiWQnppCw1VbQiZQ37s0KwkddgBehWOVJkHyjuGPBwzpt3qa9YYRTRR1Nw+vUDtNHYiQLTPa8qVLMk2Acm2pXVQVHAkvWJqv2dJ7UPUCm+U8jU8kxT1BqYBLgvxxPUkM8luj4OgdGUk5zQk02EGRbI+NPUvPMJG5q8/kujSjpEMVvTOTaCr0n2TpYQeRq5EzG92Y0D/9UIB/mQVprWsje/CQ2n58MFmzYOg7ZOXAxQuckJ5dCVeHx4oChPsFIY7+VGxgrz7K2aaE8TQVypcHqS/ak49Q4Gk/CuoAOEoAU9fO46TLh4C7wJHqDa/Ik+Ieh6WAlUKXyZiopOKIZQTMyCYd5VVV8183VNS0eqF38htmBAIRGrxEb1bbnBC+nbbnvHHw8WIpMBxs1b44n0VvOqtbkSabYJE+K72FpOT50f3uHAAEUzelS7DvDsHgSRin/GfMkM+bhKeGz6pnABBzku/MGQwIa8aSknOaEWoEHMbWrKsDQ5VSKLG/ckORJCsOT6EdpxJNMDXF/Tn2FGjwpZ9rB5YNeYiFcBwetm7SgzMIuEibyJALVbsGTTIWpT+C5pG+m3MCc8sxpmxbKsyZPiiOYjs5wTH8SPmSXvsFG693gD9fQeI4n0UNbkyeFEHTZLQNGxqNrNH5cCOwnSKymGrAO0Nd8Iz2x5Sy/djwJi1rvb+8Y/gPbYGLE0f1J4WQ8Cc35u91+JlfPoWBkPMmMecyy+ExGanjsTJInqVOnEU/KyakK9WNqhTZL0PQmkBsT0KE7qilPovv5vDxJm2/ogn4gFGLyk2LLxPAn9p7+Zxp1RJ4EM9j4m3MNbMeTGilP50n9x6E8Cd5pzaXt0jfYiCdpuDrs6hedkmEEQDfV50kzOThMBZI3m9SiZCFq5fBdv7snNGmSI0MAMU9SdqWCp1G/Ak9K9tLN1XWSuIROeJJWuylPSl4fLobFk/bG3ZJjHqKqUqN5uMm4mw6kHE/SQcWBkZPTpFArUMLb7ipU5sYpP0iaXpg+TZmGJ2kl9/KkuJLKk5BIwD81jbvRy64PIsPaFKLLTT7fP+LZXUXY2NUd+JNCRj8kG5hTngWe1FR5FniSvhFhxGQDHafGEfxJj9t8Ec286waNeBIoneoXsDrEYuj4VUNQhROWouFJSDUNW4L4uM3KNJ0AH1UdnhQvXcHKO2QbhF0Tlm/R/CRUw2jV1TZbQqtRhychwSuuNkU9zl6MYQglC4y7FKYYAw1Is0C0UbVM0siuw5M6jgufCMPiSSHK41ZxS475IIn8ylriGYjDT+MmGOTKk5KSzkxePmjktCzUYTfuhgowhfQZ1gAAIABJREFUhVkXzK5lw5T11xqvmE2n97d3seAYnkQaYSSaNc+1TmtoaBATwFXzoEDQu5ur69l0ihvMqkB0Gh9kaFLf8rhdtMV1XqaBaikZVlSfJ5WrqqjJk5INzCnPOjxpr/LETKoLTQpvXHke9/nQmCfp/qT0jf+NVs92g6b7TOq5SFTBSI9IDkcVznj5/WqxJE/CDiU5lYr5XiPi6mFO2i5aCN4CfbSXJ0F3mEW/VKm63CbJk0zd9DiCpKhT5+bW28cb2uouEnGXKk/CzVg9q+tiOBuVeRJ0bu7tw8XgeJJOUWQ2nFOTYx54lDXtSZ7Ehdxm2fyjbDGQk/TZ7hETIZLTslCHTNyNA2wtm09ylGI6/5XVaoa4G56UzBPQeuZaZwa/vsV8Ai0QLFZX/BnyoblWIQQNJrDm8MmZDRqYpx+H2Fj4bLutA7WiXoHigorgksC4qrCH2W+qf5Qn8WK5gTnlmeRJTZUn9LaZNHNv/Ov7ApwP4z+3pHt8bzYF58qB6NJd10+AvDJtVm3TC8HgeNJvvaNb+4yTCrXDUUY5A9VxajhPcnQBGv25PIN2cJ40FOhOOQ6HoxHKiQ2OU8N5kuPkwB50yEtwnnQ4hsiTHA6HY6BwnuToAkiQdJ50FDhPcjgcjs7gPMnREVbbo1Q63rR9fHCe5HA4HJ3BeZKjI6y2+3RfoAfouHCe5HA4HJ3BeZLDMTA4T3I4HI7O4DypMcwJCY7+Y2SfbEw8CRsgcZedqqoO+VLYEklPExr0ZgRHR2fLy81ekY5D4KP67HCe1Bh6moFjEBjZJxsZT8JJWNi+2WzW3BRPkwm3xn6ezz0TzgC7gXfwIrPHtOMQ+Kg+O5wn1QVMMT1kytFzjPWTjYknwdUX75jcDti6nTtBH6uSo4E5LPJ08M4/InxUnx3Ok+oCK9vjs68dvcVYP9kQeRJPN9LDHBztgEMwuDDiWNQH3wiHAuHwyta+PT/Z/ugYxxneA8VF8KRL1stN237JfTUUDJEnrRbL+9u7z/cP35j7cICF3FxdY+6scyZMHbnGCXHKjVprg7HypKqqmpKVY2lU50lnxPh5kjntErqApyT2BzggEwbisSYSnNRLVy2SZAuF4+BPPcsTh9G2roCekcxcXceBGCJP+nz/wMD2DbRagw4k+ORw4jUOnS3PoI3k+nk+bx3cMTVsV0hvwTUHTKmGx7rQ+YfPPjov+I4q58L4eZIeDY3ToXuYrYLDw6FZII1HqSTVFv8rM7D4NO+nyeQQI0bTcg/Rvw7FEHkS4TypHdZfaxIdTLckInt5UlO5bue6KNRwHPj9+SFlwX97j107cPY50bzgaIrGPAlfLjnh4Qyvk1Qzg37unwQnSqNHYG0bCTxR9TpDVVWmUX/++dddSodjiDxptVhCxY+SJ62/1jdX1/CjcOKEqsSwP/wQU03mNTbP0SMy7QrM1RATPNVaXPJsOo2TlJMXLw25ecGPxe0YzXjS92Zzf3unoRzieT5/mkx6yJNg2RSk9LhQC6AO3l5eUSXVJve3dy4GjhwGx5OQQ4PfrXnS28sruMgRA9NHwe/PD2Miq8WS2ULUh1Cbp9M8TWkNwnBHLLAMnS8eHx7MxgRvL6/oHHhrQKaTF+NiD0mfWH+th6tjO9sHywE040mrxfJ7s3l7eTUfCdtyxNdPjb08qaqqm6trqDC4eaBhEa0nm3l7eYUo8ro+GHbJFnX0bDpN2o7aCW8vr6RoeN1qsdQkIRaCNSa4iGqwWKw9URrKOYOVpEV7f3uHF+XaGCLuiHtQPlXP788Pm48w/NNkgntQ4WSfGMAVb+4BpWZlkGBhrmtvhF0SmfsudRoyDgyOJ9GZFIQnQR4RqaGXWmc+lRRwET6IlPAggwdQJwTISkEKNNc4ltOwK9Sc3TXljtxI534koKDCZBvJtWM5QQgSr2GTmWD0+f5hLDHSmlxjVUyQYRM3UEWYBb69vD5NJiqJ2mmQShifn+8f0A9hG2Gn51idH8i20U74+9//2APMmkpe1OSnp8nEkKRyVUPk1tLtQugJM34abaB+AvxV9b/60uhFw/DmGFh/rRlBS2p1rcb3ZlN+4/jCmn1Gm/wkw4fw1auq6iFPgoKm+sByG45g5QGrxVKv48pqscSgpzZR3a2jlnvA4CkqccoJlSlkg/KMQmDhMekPNWH9WQ1wFI1ngcF8vn/QBYX1RLk2hhCgZ6llIK4oXOPfaveDe6GqNGWSfaL4fP/QmY+Fw6Zk4ZweeB176kC5sxvZEKycateQcWBwPEl1Oj8HODTdBuBJSiZ0FoElhk32IBE0ftR4UJ5hJJr3xDwpKachI9ScXzH8QrT1H14NwSx3S04Q2BCuZdO+mk2n35uNEgXQmkJj0Y3o5+f5nFMv2wLqGSc8oTeUcOhvMt3111rvRPnYOzTs8yf92e6gGLZ5VMmL8MmhtiCdRuGUqxq2fItGKRkqKDLsQJPerg3UT4C/Uv+D1eE6fYf6LCtAYh1rdQ2x4V0YQsk3opBeeVXHjSPwpOf5HBLbQ570PJ9zEx2stVEzJak9cR15jmaK1duCjNrvzYapkYhLUp45rKkEwQBMISBwkF4IKm6GOKFAEBQ1d1i+ZkRpnZNtZIdAi+n92kDDk0BfUAHjMMulFuJFtCy1QP2tUx2us9rQdNAaOtfieouGjAPD4kmg9fyn+RyYkjHxx1kXHBug6fgvx5PU8o4lOr7OeTQppzmh5vQfZB8j409S84xMK9k5SUHQiJKGwPCbFhQbpfckGwvHFakbOZNxxbETTNytQD7MgzSotJBCfpLxuuGf6Pn4Iuyfz/cPKMOkUBeqCo8Xxw99nBh4RufkGqg9g+tVVcGLmfwchtkoT8ppdVOBXGmwQuMecJwCh/Ik3Qi/hzyJgLEFRxGuFHgSdFyIdHqOJ8EhDNUGs4AqlTdTK8HzzHxPHfoACAHeS7cWFVySJyn28iRz3dALKCO8iI2CTYNgR4En6bIa9kzyRWWeRGrFDjQv5fWmDRkHhsWTMHL4z5gnwXEIhzTschIRE4rCjBvku/MGM+s34klJOc0JtQIPYiJXVQCZ5dyJmHgyGyYnCNo/ypPoR2nEk0yFcX9Om4UaPCm29PhXOt5YCNfBQQlrP9TnSYYBt+BJpsLkSbDl6JspNzDHWvRd5h4ECp7n89ViiX0cylq9Jk+KI5iO0+FQnsSEAP2vs+2wGq13gz+c82WBQ9AlW5MnhRB0nS2D68aFazR+XAgrQJ8q7GwW3g1P0hA+W8cq1fcnFV5U4EnMcggH86S4IePAyHgSqFKQKZBeByM1s+05fUmepE6dRjwpJ6cq1I+pJdksQdObwGZMBGeWOTynKU+iN/q8PEl7w9AF/V4oxOQnmXBkzbgb7z86T4JVzPaWG9iOJyFt9P72Dp+mrNWdJ/UQR4i77b1+OjTiSRqfDrsKZSV5pmD9kNL6PGkmJ62qBPJmVYI6vmOuA/Oaz95cXfP3ITzJtDFHL5LhqtViyXDD0XkStAava3sP4Uked+sJ9sbdaMrzqyG6tP5aq9Qo1UjG3XQc5niSSoGOIj5o3hgLtYLxX6VocL4yewnQfG1FThC0f5QnJUd+jifFdVaehLwC/qlp3I1Od30QGdamEPWlIZNSq1Q/jxs4Ok8y7S03UO/UDIoCT0rOOAWtXuBJ+kaEEZMNdBwdF8STjDsXDhKYs5rmomKp0ghL0fAkpJqG7RKPx20aplFP8FHV5EkhBF3SZSRQE5LifI4Q8ZtcG/fSi8/3jxzt0IyQpJ3Nt2tWqeFJ6JDZdHp/e8eGwHY0+R9hazwlZ7hGDRkHhsWTQpTHrUORzqSw+9UQo+FcFTJTDgVBAyUYWjrRJqWAqbt80MhpWajDbtwNFWDOsi6YxajOxd2SgkAYnkROaXgSG5JrrFbY0CAmgCsbQIFgezdX17PpFDeYRYLoQz6oAW6+5XG7aIvrvLSBsMF+d7cASF7kS5M8qVxVRU2elGwgxhValFPpOZ6EZNnk/bgHEyh30Ci/ceV53B2iMU/SDUmNzcHrp62yoOk+k3oQElUw/DfJ8afSqEvieSd5EtMMQ0qlIo9SQ+AapowVqC5mSUoUVVu8baPhSbk2xvQiDqEmHfjKk+I+UWDOUEex8iToQbN61rjl2XbUn6q8zJMKDRkHBseTdE4is+EkSjUSC86jLGJP8iSu3Dbr5B9loWVOCma7Z0qESE7LQh0ycTeK5Fo2n8yNwJwgaFuUJyXTBrTaucaCzCVVt/kiWiDkURcAGvJhUq/UyGHN4aIz+zVwwUqINkEoXFTRxvXVYomX5qoK81jVKUtQnsSL5QaSf4NSs25JnmT0vJ7lktTqUK3GS5R741/fF6BDjP/cku7xvdnkqMMl4/ewfYz0/NQLD8wPjif91jurtc9woXb0B2vfZ7JbOE9yDA/Ok4bFk8IuzXU4HIcgmXHhOB2cJzmGB+dJg+NJDofDMVA4T3IMD86TnCc5HA5HN3Ce5HAMDM6THA6HozM4T3I4BgbnSQ6Hw9EZnCc5HAOD8ySHw+HoDM6TGsOckOAYFh7l0JiBYkw8CRsg8aNUVXWIcGFLJD1NaOjf+kB0toC8y23zRg8fxn2D86TG0NMMHMOCHoQ8XIyMJ+HoK+zXjMPRWpf2NJlwa+zn+Xxk+7C3wFrOKT8pzC7SjkPgw7hvcJ5UF7DMcudZOvoM7AiMU7vPXZcjYEw8Cd7ZeIvkdniez1mUb8QXQvj9+elmlvXePiJ8GPcNzpPqAmf9mMOuHYMADqDQQxUGjSHyJByOYU5vcNQENsLAGR3mKI9DgI+C84VwWmVrZ96Fb9VxCphj+BxnxEXwpAvXy02bX1WVy2efMUSehJNNP98/fGPuFgALubm6xtxZ5xCYOlKPM+CUG7VWlWPlSS2U4bGmG+dJ/cH4eZI57RKqgccijga01/WwybB1pejxnKvFsuAVY14tswjhSHOJ7Q+GyJM+3z/+/PMvjlb1fIuaoAMJTri///3v5uoaQeSyPDaS+uf5vHVwx9SwXSG9RQtlePh0g6ORR3mA93Axfp6kZ0HjOOhRJhhpAqwqvvXXWpv/559/nyaTgpz//vyYY679LKG+YYg8iXCeVBPrrzWJDqZbEpG9PKmp1LdzXRRqOA60UIYHTjdVVbEbwdJGOVsNDo15Ej6k2h+ahnl4JmYj9HP/JLh2DixkNp3Wt0KqqjJqcTS5OI4YQ+RJq8USmmGUPGn9tb65uoZbhfMoVCWEsYWlocm8+I/xyqNHZNoVmKshnUy5TGSSCf3T28urZy7D7WqYWfCDb8+NZjzpe7O5v71D3h8vHriU9xDU4UkwdDjmTh0/UoOgDt5eXuMqvb28jnWLptVi6QTuQAyOJyGlBr9b86S3l1dwEWUMfcDvzw9DJKvFkslDT5MJ9CTU5hE1T1NagzDcEQssY7VYFj4xIoDI+6G75XuzIZvMrUttZDrGWH+th0s1OtsHy5FEM560Wiy/N5u3l1fDk841/vbypKqqbq6uocLg5oEEInhPNvP28gpx5XV9MOySLcrwbDpN2o5JI4mvWy2WT5NJshDerFYplCwusj602Izf+2kyeZpMuHnB83yuwXJkNrDCtOpYMqRR609akyxfC0nu3xgXSI1MY9T4mU2Vwq6OyN1j2DAKxERF3fr78zOOeP/geBKdSUF4EuQRA5heap0IVVLARfggUsLD7pAOIcymUzMac5IedlOPYzkNu0JNu0UTAcmN1KpBPgoqTPKBpWQFeeSoZhuZYPT5/mFMLwpRrnUqDiqA2iLlIiwQFpqyHO0lSB+szc/3D2iDsA30ay5UIaqg+TqrxRJ1w2o7dotZ33dzdf00mRiSVK5q2NUVWNbHWqny0clLG6ifgB+RN6svDT2JvlVTfP21pmZDBZC9xM9hdGD5jeMLaw4IbfKTBsSTILHUJlhuwwHNWRP6Ra/jymqxhAxQuaju1kHM4COeohKn2FCZQlQo3iwEFhWdXuxhSjJ8+2GrR1AslQ72b6Uu+PPPvyGEx4cHfReLRcWoNd5eXqFiPt8/Hh8edMs4KtBk+ZRzxNHjaGOuQHUvI8tBWWzYOg/wmzwJ9yhZZLVV+VLnYoaIZ+ihY3A8SVU8vwK+O0YyvqzxTOukgv0SseceRIzGDyVF9RK+e07S8ZvTalJOQ0aoKQIYdSHaCRCvRsKv6YecPLLmXMumnTObTr83GyUKEKJC69Bv6Njn+ZxTLysPHRInPKH5Sjj0N6nt+mutd6J8bBYa9vEkBRUsiS8B+xDlkGWaZwtVDVvHFZQneh6lgRPD6jNaSxuonwB/pa6G8sR1Ogv1WVaATFpnE8yYsQ7EmEm+UfvK0T2OwJPub++SK606wF6e9Dyfc98jrLWhAHMQh13tietIezQzq94WIoqDRxCXpHhzlFMnPk0mahbwHu7BCmIHmTdv5EUKDFtB7Yy3/NkeI6BNYB2gdlVR5tSNWq7J8kNk08dIFmj+FFdJm8DJEp/SVJufGGNPm6wd6DzpLEDyHP9pvgLGA75+nIShIxb0t8CT1BCPJTq+zrGXlNOcUJMNBNnWyPiT1DwzWZtJedSIkgoIfmMi11boPcnWwXFFrkbOZHxvbHVOKkNqwb8+CIGlWYJCZtNp7NyNgY+OzoRXRg1F1BYuxtVimRPeQlXh8eKAIXvDSGO/lRuoPYPrVVXBbZn8HIbZKE9CTaDNdJybCuRKg82Z7EnHqXEcnoR/wr7pZx436qbHVhR4Er3BNXkS/MPQdLASqFJ5M5UUln0yssZCbq6uadlAy4RdOQkpkWYrcOfjwwMoVJknxU0z6gYedUgmapUrP0Q8iUZSMsBR0MgmBh/zpPgePq5f0/AkaFvoJn6mQWNYPIlhFCDmSQgSVVUF+YKnhM+qiwhhkSCfW12kJt5dnycl5TQn1Ao8iBCbqgLoEE6l8ATTK5yUR+0Q5Uk0ihrxJFND3J9TX6EGT0qadvgrPW3Kk+gUMcmsWogmGGgKgYnUo9oteJKpMHkSPJc0NcsNzLGWnE7jpp3P8/lqscQ+DoxOkLa24EmYOJINdJwaR+BJ9ECGzjlvo/Vu8IhoaDzHk+ihrcmTQgi67JZk0Xh0jcY3hdAsC1u9jL+qABd4ktK7cDBPQlyf+7UUyg9H8ieFU/IkzVEo1HMoGBlPAlUKMiMyCmakhkcrJnmSOnUa8aScnKpQP6ZWaLMETW8CuTEBHbqjmvIkup/Py5O0+YYu6AdikpMmbv7JHJHLQFUIQQ0Y8E7ednSeBD3G9pYb2I4n/fnnX5xaiE8DzxmHk/OkweEIPEl3GOszT9JwddjVLxpQhxGAFtXnSTM5HFcFkjerTtThzkJ+d09igqZYf61z+su0AmGCZNCKxUJc4+shr24otLnyQyc8SavdlCd53O282Bt306Q0Zs9AVHVoaR5uMu6m4pbjSSrpOnj4oHljLNQKhn2VosGVwuwlIGl6qTxqhyhPSo7wHE+KK6k8CYkE/FPTuNtKcq75IDKsTSGaqx7zpJura1IiGoSaXwhVw/uPzpNMe8sN1Ds1ZaLAk5JTzM3Vtb69Jk/SNyKMmGyg49Q4Ak+iZ9VkB3eARjwJ4qf6Bcs0EFqi11cNQRVOWIqGJyHVNGxXfDxuszJNJ8BHVeZJWGGHrIIQCQ/4QXwod3LCCBHJgC2OTLLY/x/y6iZp2Wv5ZgVHEqZwGp2mRYiL0YOFsAWNM1yEUZWc6vbypM/3D+dJZ4HJ41ZxozMp7H4sBvGVtcQzEH0S6nbFgFSelJR0ZvLyQSOnZaEOu3E3VIDKUBfMYmBT7pLySBieFGciht2s5FzrtIaGBjEBXNkACgS9u7m6Ro6R8WEg4QlLOnBF/UDqT6LAmiBakH0BdCs+XowfyfGkclUVNXlSsoEYSOjbnA7P8SRkxybvxz2xDiy8ceV53OdDY550L/uTYnAkV892g6b7TOq5SFTBSI9IDkcVTgxZVWqrxZI8CTuU5FQq0io1Is4+/CN70KE06J04JzHWOKEeT4LOMstWkzwJGl//o/LKla9hyhhxgXwpmJ8OGEwthif9/vzoRXwsqvgyT5ptV4nzP11ONVwMjifpFEVmw3mUc0wsODrmkzyJC7nNsvlH2WIgJ+mz3SMmQiSnZaEOmbgbNcxaNp/UwZmUR6288qRknoDWM9c6I3r6FvMJtECwWF3xFxtsumvJH9nP1tAFTcoO2+xp3mn+qhcfd9MSjOpA4heXBMZVhT3MflNlqzyJF8sNJOGGoqP6SvIko9g10pLkSbEOLLyxkBHvODXGf25J9/jebIyN2AJduuWGBT1I9TID9oPjSb/1jm7tM44i1A5HO6x9n8mzwnmS4+TQLelMCOBAOE8aCpTdOhyORojjs44u4TzJcXLAq69buRyrZOdJDofD4TgpnCc5Tg7szJZMKT0QzpMcDofDcVI4T3J0hFPwpMuE8ySHw+HoDM6THB0hubrE0QLOkxwOh6MzOE9yOAYG50kOh8PRGZwnNYY5IcExXJhjYYaCMfEkbIDELXOqqjpEuLAlkp4mNOjNCA5HZ+vJc4eTOFrAh3Hf4DypMfQ0A8dwYQ6KGRBGxpNwEhY2aH58eDhkL9CnyYRbYz/P5wP9vkeEnvlzUsRHBThaw4dx3+A8qS5gmekhU46BAt9xuHx3TDwJ3tl4x+R2eJ7PWZTvyxc6NAa8t48IH8Z9g/OkusDRP3q2pWOIgNPi/vaOJxsMDkPkSTgrwxzm4KgJrH7AkR16+M+BwEfBmXSwHFo783x9xtHhS4P7g4vgSa6XDZp2iHdgrzBEnrRaLMFNfWPuFgALubm6xtxZ5xCYOjKLI+GUG7WW9LHypKqqmpKVY2lL50n9wfh5kjntEqqhh74EGot6auYp0LRDTtGBDLX44Y4tMESe9Pn+8eeff3HSqudb1ITqBMgdDoTeO4PiBF89lHe1WOZ84c/zeevgjqlhu0J6Cy4yYEo1ogqFzj9cW+Kk5DGd2z0CjJ8n6dHQ2L+nhwlGOPsaSg2idbrTfJp2yNE7cLVYcqZ8e3lFDu8hBV4ahsiTCOdJNRHrBBKRvTxp/bVWmf3zz79Pk0nhkXaui0INx4Hfnx9SFtp1Zc18oLasqordCJbWw9nqAtGYJ+FDGvtjNp0eJQ2zKfq5fxKi/o0e0cQ9/JeMTcym0x56wpoCeSr63wga1SWGyJNWiyWUwyh50vprfXN1DbcK51GoSozwFmZPQSccPSLTrsC9WgvzQvwg5wudR5IXLw1wuxpmFvwc3HOjGU/63mzub++Q98eLyDz4/fmBXuhyzqvDk2DocMydOuKrBkEdvL281qzS28trzSW+vz8/boWMGIPjSUipwe/WPOnt5RVcJGdFnAu/Pz8MkawWSyYPPU0m0JNQm0fUPE1pDcJwRyywDj7fPxBeN9fhQv79+YG3BpoqedHgQCtx/bUeLtXobB8sRxLNeNJqsfzebN5eXvWb3d/eMYz69vLapbG4lydVVcV0H7h5oGERvCebeXt5hWTyuj4YdskWdfRsOk3ajto5by+vJhFntVg+TSbJQtSiYiiKJaipyrQA+r1p291cXa8WSyNUWB6MzAbNWtC36zyECqBRSi7XX2v6hLFSBvF4vo6FFLKs4K43fmxoVSWCyAzVOn++fxgOqhYtuxT+apPsBUVj+P1A432D40l0JgXhSZBHfFl6qXUiVEkBF+GDXK6I4cFHYgnKSXrYTT2O5TTsCjVHJhfuKTfScQtbERWm4GAp2fN8rskrWnmOWLaxMOxJa3KtU32lw15bpFyTBcIYUx2uvQTJgkJQgUWGk0oTzcWYJ/3973/sAWZNJS9q8tPTZGJIUrmqYVcPQFnxFdQbxk+jDSxry1jztNCWWo3vzab8xvGFNQeENvlJypOgDs413+zlSVDQ1CZYbsMBrfQOsyav48pqsYQMULmo7tZBzMRkPEUlTrGhMoWoULxZiPYqw9JQNPSE4QbMEygWShkGKx7Bi3AnvLjQQW8vryAoatry7dDgKtVwdKFDlJ9xbtD+QapjVVXUHUh4jO0/kwipOvFpMlFNh99aZ2yfTY2pwXsEPqDdVOfCTkVXPD486G54w11OMjiepCqePEm/LL6a2WRSJxXsl4g99zDwaPwoRzcSlJN0/OZgS8ppyAg1p1vQlxDtBIhXY5ybfnh8eFDZZ+VZc65lKwz7sB26hdah39Cxz/M5p15WHjokTnjKiaF2FBSC3onyNdEQ20ljdjCd8Ge7g2LY5lElL6pOI8vUcspVDVvdAt2FnqfvCloRV/QzaQML2hIaBtfpLGyqLTXEhndhzCTfiEJ65Ua9KBzKk5CcT4XS8YEee3nS83zOfY+w1katlqT2xHWkPZoYgd4WZBCDzeARxCUp3hzl1ImkI6YQNSNU30FlgO1BEajKQG1ROMQPGoo8CYrA6PFYDhE85W3aOUZWVfLRUrxOzTJ9RAFlqhZV2NVuud+oMxnV28trPEngHswoOgeUy4wr2X8MiyeBPfOfRqb0q8VJGJSa780G5niBJyUlKOQlnYMhKac5oVY2wG2NjD9JzTOTuKnN57s0oqTDMh728T3J1sHsIVcjZzK+N7bayEKBfJgHIWhoEQuBORq2VrQ+a9xs+Ce6Or4InQYllgvXFqoKjxcHDJ2aGGnst3IDY21ZVRXclsnP0UJbmgrkSoOlF/eAowMcgSepr1hN+Q5QP4+bPhIO7gJPYtyqJk+CfxiaDlYCVSpvppICs2QQDYUYFcYX3Vxd09yBzjXt0lbwQQ1mI1Sqj+TkMKd8uQ3d83yO9Ivfnx/626iIczyJrm+ovNl0amymmjyJ7FDrph3C+puvZspEsABKp2m6fU8wLJ4EnsF/xjwJQaKqqjCo4Cnhs+oiQlgkyBhQJ2tSgkINnpSU05xQKxgaZqY2noJocCqFsxM3JHmSwvCk5LDfy5NMDXF/Tn2FGjwpadrhr/S0qZcLX/AQnmQobwueZCpMngR//qdFAAAgAElEQVTPJU3NcgNz2jJncbXQljV5EiaOZAMdp8ZxeJKO6S45b6P1bvCH024r8CR6aGvypBCCLrslWTQeXaPxtZDf3bN1Nc+AFYCyNo3ay5OS/dCCJ/3551+cw4XrcACw1TX9SYBJa63Jk+iHO5AnoS1/t1vR5CrZZ4yMJ4EqBRm9jIIZqeFRM0melJSgUIMn5eRUhfoxtUKbJWh6E8iNCejQHdWUJyWHffc8SZtv6IJ+ILzFrNj6s7sPUM24G+8/Ok+CGWz0T66B7XhSI23pPKn/OJQnwamuu5n1lidpuDrs6peV5JnCCIDQ1udJMzksTAWSN6tO1OGuTqn4Rb+7xzO15knKt1QONQhY4EnJTkPCOJ+tz5PMu3Q6KfAk/vNAnpSsw7AwLJ60N+5Gy16HPURVpUbzcJNxt6QEhbyk64jig+aNsVArGAc36w9+f36YvQQkTS9Mn6ZMw5OSwz4nqnEllSchkYB/ahp3o27XB5FhnSwkpPxJoUkeN3B0nmSqWm5gTlsWeFJTbVngSfpGhBGTDXScGofypLC188LWcOxn3C1sEw5Uv2CZBuIv9BWrlKpwwlI0PAmppmG74uNxm5VpOmEludUhw5MI3IkSsOwOqQYhpQjKPAnRpcdtYinuwT/Raq1VHZ6EfK+4FZT8OJkxCdQBiUSqNe5v75BagVarZjEpWfiNmC9XNjXiSX9Pv0nEiTAsnhSiPG4VNzqTwq7gIHyjdldyBuJ407iJSlDISzozefmgkdOyUIfduBsqMNvumaILZuEgYdwNr5hNp/e3d7GkGJ6UHPaPkpWca53W0DAY5vYpG0CBoHc3V9eIjxsfBhKekAGJK39k87OaPGm13UdG54vkRb40yZPKVVXU5EnJBua0ZR2etFdbYibVxSWFN648j/t8aMyT7mV/UvrG/6bWmnaApvtM6rlIVMFIj0gORxVODFlVaqvFkjyJWYchpVIx92tEXJ3SsaJ8lAXSeAX+WeZJs+2i6D/bvQmoSswaYOomXX2T5Emmqno6QVLyqYLLSyBZBw27hBDYG3BT68SQDJgi34hFFXgSVLb+t7eSvcXgeJJOUWQ2jEFw1MWC8yhr2pM8iQu5zbJ5M2CSkj7bPWIiRHJaFuqQibtxUK1l80mOWEznv7JazXALw5OSw17rmWudGfD6FvMJtECwWF3xZ3SO5lqFEDSYYHiSqiOwQ9qfj7ubIBQuaiG4vlos8dJcVWEPs99UgylP4sVyA3PaMsmTmmpLGLTGS5R741/fF+B8GP+5Jd3je7Mpe1Nao0tf3SAAqhrPuOPG4HjSb72jW/uM0wm1w7EX5ZRTx6nhPMkxEjhP6jOe53OPGjgc7bA3k8FxUjhPcowEzpMcDofDcXQ4T3KMBM6THA6Hw3F0OE9yOAYG50kOh8PRGZwnORwDg/Mkh8Ph6AzOkxyOgcF5ksPhcHQG50mNYU5IcIwPj3KwTA8xJp6EDZDY4VVVHSJc2BJJTxPq83fsAJ2tJ4/3k3S0hg/jvsF5UmPoaQaO8UEPS+4nRsaTcBJWVVXgTId0/tNkwq2xn+fz5EkXFwVs8NjBi8ym0o5D4MO4b3CeVBewzPSQKceYgIO9cND3ueuyB2PiSfDOxjsmt8PzfG62pL9wmAMiTwfv7SPCh3Hf4DypLnD0jx7Q6BgTcEiFnsPQWwyRJ/F0Iz3MwVETOPUCR3aYkz0OAT4KzqTDaZWtnXl+lP3RcTkbnfQfF8GTXC/vRdMuqqrKZfhcGCJPwkGnn+8fvjF3C4CF3FxdY+6scwhMHYnGkXDKjVqryrHypBaK7ljTjfOk/mD8PMmcdgnVwFMSHWHrStEjPFeLZcFzxtxbZhrC2eZS3Q2GyJM+3z9wTnZ88LsjBzqQ4ITDmdYIEJdlrZFEP8/nrYM7pobtCuktWii6w6cbnJSMXu15ouTlYPw8SY+GxunQnmBksP5aaxf9+effp8mkoAt+f37Mydh+/FCXGCJPIpwn1cT6a02ig+mWRGQvT2oq0e1cF4UajgMtFN2B001VVexGsDSfrfqAxjwJH5L2x9vLqxHILh2w/dw/CVH/c9fCMVoMkSetFkto/FHypPXX+ubqGm4VzqNQldCKLawITebFf4xXHj0i067AXA3pZMplIpNM6J84lVxy5jLcroaZBT8H99xoxpO+N5v72zvk/eHK28urDmtqw25QhyfB0OGYO3VsSA2COnh7efVwlcFqsex/MvUZMTiehJQa/G7Nk95eXsFFlDH0Ab8/PwyRrBZLJg89TSbQjVCbRxTzprQGYbgjFljGarEsfGJEAJH3Q3fL92ZDNplbczqbTg/Jl1h/rYdLNTrbB8uRRDOetFosvzcb5Ubfm40SI+yDctIaK/bypKqqbq6uocLg5oEEInhPNvP28opW8Lo+GHbJFmV4Np0mbcekkcTXrRbLp8kkWQjtM1oPz/O5RruRmhDfzJJ5BV9BQ90xe8NGQZ/vH0+TiW6yQo8gHL/MP0BvQGINOVbfO0rjBgpaSHL/xrhAau24jWHXilV9yp3uktUOEWNOfg5cCf3G4HiSmk/kSZBHjFV6qXUi1E8DLsIHkRIediUihDCbTs1Iy0l62E09juU07Ao1BYQL95QbqfggHwUVJvnAUrKCOHPEso1MMPp8/zDCSwHJtU6HugqXtkjHPAt8e3mF8PJP2kuQLFibqjeQ4aS5UAUh0nyd1WKJumG1HbvFrO+7ubp+mkwMSSpXNezqASzrY61iTRs3UD8BP2Ksq9mT6Fs1xddfa0bQUAFkL+V0ePmN4wtrDght8pOMD4n4fP/o2KO+lydBYqlNsNyGA5ozKPSLXseV1WIJGaByUd2tg5h7wOApKnGKDZUpRIUdxUKgqcEzmHT5+PCgN1OxqnsWWQJQLngXNFFVVSYeihsgnFBtvz8/qJiqGPxG5alZ3l5ecf3z/ePx4UG3laOSxR6y1EcgLtQFiLXHEclcgck2Pj48PM/neB3MdOoOvA7V5pfFMiu8RRU09TKmLh3P/V+5MziepCqePAnfFGMSX81sMqmTCvZLxJ57EDEaP0nfNgZbTtLxmx86KachI9Qc3hhRIdoJEK9Gwq/ph5w4s+Zcy6adM5tOvzcbJQoQkELr0G/o2Of5nFMvKw91ESc85bSBdhS4hd6J8mkk148qUMGS+BKQbpRDlmmeLVQ1bB1X0K7oeZSW1LRxA/UT4K/U1VCMqoU4hpV4cZSiQ9hYJIbH+g1jJvlG7StH9zgmT9J1Ad1gL096ns+57xHW2lCAOYjDrvbEdaQ9mhiB3hZkEMNpjEcQl6R4s0OoE58mEzULeM/TZALxQ60o81oHYz3rbapHtGn4bRxRSPPUOSlWN1DNqkxzKkmtW7wO7/ojRxnENTdIFmj+VFUVHAasuQ45vA4aRydmPM5hQE9brledJx0X4Ov8p5EpfGsMtjgJg5/me7MBtS3wJDXEY4mOr/NDJ+U0J9TqMqfbw/iT1Dwj04qbz3dpREkHP35jItdW6D3J1oH9k6uRMxnfG1udk7iQEgd9EPoBLWIhs+k0dtzGwEdHZ8Jy0+wI1BYuxtVimQvXFqoKjxcHDNlbTtPu7RlcT2qhHLNRnoSawH2u49xUIFca7MlkTzpOjaPxJDpLu0T9PG7YXnokRYEn0RtckyfBPwxNByuBKpU3U0khFsZ8T7VR4CzB/U15kqLMk0IIcKrlykm+Or4HXndIL9Qx2sJWFHgSDalkEKSgtU2xMU8KUSyfj2u3mF4FhcJ7+5b+EmNYPMlohpgnIUhUVRXkC54SPqsuIoRFgnxK3mAGWCOelJTTnFAr6Hllbg2egg7hVIosb9xQFucQ8STaP414kqkh7s+pr1CDJyVNO/yVnjblSXSKaDKrAlSD3aLZAiYKj2q34EmmwuRJSU2ba2COteT0FTftfJ7PV4sl9nFgdIK0tQVPwsSRbKDj1DgaT8KwOEkd82i03g3eDg2N53gSPbQ1eVIIQZfdMlxlPLpG45tCQM5YyEl5UowWPAmx/7/bPV3CLsUMJ/AnxcUeiychKInm9F8ZjYwngSoFmREZBTNSw6MVkzxJnTqNeFJOTlWoH1MrtNWbS18IyI0J6NAd1ZQn0f18Xp6kzTd0QT8Qk5w0cfNP5ohc2ichBFLSsOWdvO3oPCmpaXMNbMeTmOeATwPPGYeT86TB4Wg8iZNll2jEkzRcHSIyoVqVe6bV50l6OK4KJG9WnajDPSeTSbICedNGHcKT9LYWPIm/WW2EKkzCUNz8JA7nSbqiqilP8rjb6bA37kbLnvKFGXT9tdZPo3m4ybibiluOJ6mk68Dgg+aNsVArGNI1yyCQXac8KWl6xeIcIp6UHL05nhRXUnkSEgn4p6Zxt5XkXKvQsQksRHPVY550c3VNSgRHXdhN7oYa4f1H50kho2mTDdQ7NWWiwJOSU8zN1bW+vSZP0jcijJhsoOPUOA5PymUsnRqNeBLET/ULcpkRNqLXVw1BFU5YioYnIdU0bFd8PG6zMo22go+qNU/Cs/Bmk+qhz5PHdJd5EtJOmcfN1yGnAYov6U7LqaSk9R+E0JhVHkmYwmmYxm2E4U5XP/oWK8YZ2riX7d0a8SSkoxbq2QcMiyeFKI9bxY3OpLArOAiUq3syOQPRJ6FxEww25UlJSWcmLx80cloW6rAbd0MFGGbSBbNIB+TgTIozYXhSMunwUbKSc63TGhoaxARw1TwoEPTu5uoaOUbGh4GEJyzXwBX1A6k/iSJsgmhB9gXQrfh4MX4kx5PKVVXU5EnJBmIgoW9zOjzHk5Adm7y/oMNzb1x5Hvf50Jgn3cv+pCaOfvLKRmi6z6Sei0QVjPSI5HBU4cSQVaW2WizJk7BDSU6lgoJoRFxXoqlM6vI01gFKx6w7hdckaWGsJH+QBRrtrwvmQwisBvzD1O8xT8KsoP9RweV4koYyY8QF8qXJNqKXyJNwM/JGcREflNNAmSe9RRuldrxmswUGx5N0iiKz4TxKNRILjk6ZSZ7Ehdxm2fyjbDGQk/TZ7hETIZLTslCHTNyNGmYtm0/qwEuKs1Ze9WoyT0DrmWudESt9i/kEWiBYrK74M+RDc61CCH/k3GhDFzQpO2yzp3mn+atefNxNSzCCCZ3GJYFxVWEPs99U2SpPijVtsoEk3FBiVA5JnmQUu57lkuRJOf2WfGMhI95xaoz/3JLu8b3ZGBvR0TH0sNX++4eaYnA86bfe0a19hgu144xY+z6TZ4XzpMGAC2XPXZGTQLetM2GCA+E8qQ9Q5upwOBohjs86uoTzpMEA8fjYUT8OwPOv270cq2TnSQ6Hw+FoDedJQ8Jqsbw/6kFR/QF2b0umnR4I50kOh8PhaA3nSQPDcTlE33AKnjQ+OE9yOByOzuA8aWAYN4dIrkBxGDhPcjgcjs7gPMnhGBicJzkcDkdncJ7UGOaEBMdQkNwCZ4gYE0/CBkjcMqeqqkOEC1si6WlCg96M4HB0tp48dziJ4yzA1l+6Ed04VF8Bx9UkBs6TGkNPM3AMCKPZUmFkPAknYWGD5gN3rH2aTLg1NvadP15NBwls/93Bi5IHAzjOBWy2yT2Qx7pKWnFcTWLgPKkuYJnpIVOOQQDbputuzkPHmHgSvLPxjsnt8DyfxxvQXzJ+f366IYve270CNivntuCjUX0FHFeTGDhPqgsc/aNnWzoGARz/NKZNDofIk3BWhjnMwVETWNnAY4iORX3wUXAmHWyJ1ia4r704LvSYGkcjnGIoXgRPumS93LTtl9xXQ8EQeRK2/vp8//CNuVsAqv/m6hrLXescAlNHkBGR0fm4tfg7Tzouhs6TqqpqGuk71tTjPMmiDk8yp11CNfCUxHGjadsRoqILHalwPqv1DUPkSZ/vH3/++RcnrXraUE3QgQQn3N///ndzdY3zi8qTENJ49VDe1WKZ84XjYOyj1LBdIQ6CbtdBHMidA1OqGe9DNKYwaA+fpk86FMfPk/RoaOzNczkJRk3bzqHG/5wk9RBD5EmE86SaQIoJiA6mDWr/vTxp/bU2gvw0mRQeabcrW6GGjnbQ7GMc5XTe+rTD78/P/e2dDr+959MdOE2feig25klVVf39739qf6BalMYjVm4v+rl/EmyCLt+4/lpzXN7f3l1C1t4lY4g8abVYQvGNkietv9Y3V9cmZxaqElLZQiQ1J90YLUffbLZdgbkaGnMrdlZxUtQ/vb289jwB/9TVrqrK9Oeff/6NA6zdzy/9R3Iogq4dZWeQZjzpe7O5v73T0EwIgdQP1erSW1OHJymN62B5JJRjfTL79vK6t0qz6bTggUS3q4eznzsX/P78DDri3h8MjichpQa/W/Okt5dXcJG+uTl/f37+/PMvxvZqsWTy0NNkAj0JtXlEkWxKaxCGO2KBZSB8X/grTH+dL7COHUpsNp3W+b5lrXh0YDkIqv33v/+1rvaB0PkF4S1ObYd7UJJz92qx7OFsUhM0zw5EM560Wiy/N5u3l1dNYdEdxsoScnTs5UlVVd1cXUOFYXxjKCN4z4HFHQh5XR8Mu2SLwqBLzdV2TFobfN1qsdSkHxaCtANc1FDr02QCdQC1S9VA2oHjY2P3Zq6NYXfK4cZcufLDNniM/6hSWYh2lMIUyAky2ZmGzrLaOtCT1Q67xgQKxOdQWrz+Wo8mKDA4nqQfkcMA8oi5h15qnflUUsBF+CBSwsOu1IQQZtOpGR4FKdB8z1hOw65Q01OuGSTkRupHR14FKszhh6VkiKSwAlp5TnhsIxOMPt8/zCxIGcy1TqUJmSJxi3RSV6F+mkxUh2svYWKGWH2+f0AhhG2Gk+ZCFSYnzTtZLZaoG1bbsVuSqbhJrUiUa276x2w5y2ETG9LcWEGzXvBF6lRbvyPfRYVvBpIOD90lMmTmF2h+TiuoUvm7sJnU+dqTqH88eDinUNOaOFpuYMQfopGuxp/QybQ6TDW+N5tCJ2MeDwejTX6S8qTQb38SJJbaBMtt+GE4u0Ns9DqurBZLfEuOG9XdypO4cwOeohLn56cyxSenDMQ8CdYnupHqNYSAIWvmG/BUXoQ5+/vzk2tj2EqjDkTckywf9XmaTOimQgPVRYwcvdi2yxUYdyaiy4aW6RdkB0IS0LG4H7YdOpmGO+dgfqChrx9RDI4n6VzOYYCPrt/LbA2nyhH7JWLrSAwJGj/URaqXMPAKUhBEfSflNGSEmjuocbI0G1ri1RAK0w+PDw8q+6w8a861bNo5s+kUMkgRA60ptI72zO/Pz/N8zimElYeujhOe0Hyd2PS3ipXeifIZ46hvxFPBkvjmkNOKWlSh5qZ/dBiQPTw+PHxvNigWyw6gW95eXqHudCKHd2BvtfU74goVfjyQODywFRD4Cp5KDkXYFdyEmptHJL8LvjiqQXV9f3sH3a49xsHDAYYKw5b4+9//QOZ0eOcGhvkQTXU1GstBAsaGT8NwNsZ/rpPRnMP9jkfgSX3OT3qez7nvEeZjFY+k9sR1pD2aGEFsheBjcPNTjEUKgH4t6kRyFFMIb8APyMBqsdQ6aAX0OlQh+YSaa3EbsUKbz+b6QeczRFrRe0YJlvdvzFU4RP4tuhbC7mELfB36xFS7qirYgmyCRhC0bs6TzgXjcjbDAN8LPCBO9lTjAWZlgSepQRlLdHyd6jsppzmh1owHnZlYZ0gizTNOb3Hz+S4NIekAxm9MSNoKvSfZOthC5GrkTMb3pr5n9aOU2YY+CLKFFrEQhKj2xoPw0dGZ8C4UsiMKWlHRgifdXF3jm0K9oIvwFjgzeJv6kzCk91YbSCqleCCF7fDgN6WDJzkUcUQPNadpu/kuyixN+abHOHhAHOlPgoTmng3RwDDFttDVkCO0F5OC6gdTgVxpz/P54b6bI/Ck1TbW1v3+6PXzuOk44Ucq8CR6g2vyJFgk0HQQIapU3kwlhZxr5nsm4276OsOToCwwYvhSmNqwRHPkQCtf0LNx+agYMlXpT4o7IYhlxnmxJk8KuzZokieFrT0RV1v72UgLdB9EBfUPw8eweJKJR8Q8CXqjqioMCRiyfFZdRJjMgnx9Y12w2EY8KSmnOaFW4EGE2FQVYNBySoDs4IYkT1IYnsTprRFPMjXkTJmT3L08KWnahW0wge4N8iQa9yaZVQv5I2nvGgzSQGGMWCvG7Y1/m/7RACUDQHDmqeYxreZIQ55D/WrnpvC4qjRKUabuLxoPRfQ8+9+0Pf4uhBIRZXhJ2kStC48vydbegRG3LjTU1YzqkO634EmrY+QCHcqT4vykLlMsG613gz+87GsJW+twlVqbU1A0uuyWrh3jmTQa3xRSnyfRfNG6QWDoCSu3scyT4vJV6k7hTwqn5El//vkX5/64P+ks2MuTQJWCDHgqbiM1s+0ChSRPUqdOI56Uk1MVJY0gEyxB05tAbla7gQn6AJryJLqfz8uTtPlmOtQPxCQnTdz8kzkilwGXEAJ5QNjyzuQj4dg8Kex2IC3kGCa1C4XXrHYjnqTJPbyenF8+3z9mkjxu2h5/F4JNpuERlxAinoTOYVF7B0ay2Ea6Gh5Htn3APAl8nH/q+OzJRjwJmis50epkDDIL3VSfJ81kidlKUmp4s+pE/cBNeVKOdgRJptMmJ9tYR89q+Sq6w+JJHnc7O/bG3ajoOSQwg66/1ioUMzlaMeZJYVfcChNhzJNycpoUagVKgHGiF39/fph0AiRNL0wDpkzDk7SSe3lSXEnlSUgk4J+axt1WknPNB5FSbQrRXPWYJ91cXZNbMIClCY5mTjE4Ok/SIEO8MJDRK03nent5ZaplnWpr95q8C1NVuB7jIZocir+76961vcnvQiTFJ+4xw5NMUeWB0YInJXW19kZ9nqSd3Iu4G/LJGXfLLX06ERrxJIxjHW1YDgBuQfepGoIqjbAUDUVgxjGLCimrDj6qvTwJ1TCrV3I8CcaEaSMyA/S9yTbW4UlavhnEOpnFOSUKo48KnUkPcNjyJHwIXd+RM6/ryB4y1XL1HBaGxZNClMdthmJyMRrMd7Xvk5o0lpqwTURVnpSUAmak8kEjp2WhDrtxN1SA0RldMIsQNuNueAWCU7H4GJ4U55SErSDQGEu2TmtoZkqTn6sFgt5BpeMGFS4kPCEtBlfUoaL+JMbd4mjUarsvgG7Fx4vJRxQ5nlSuOZ+FksEP3IAH4cIkb2B+NLudqh4JyHSx1Iy7rbb5ajrAzGcK26ESU5/kUCywnOR30U9wRJ4UUgPj/vYOeU5gbDHzC/V0tbl/vc0of3x4MAvZcp38uLuKth0a86R72WcTjVzL0cQd72vSdJ9JPReJKhjpEWqVshXGp2L4LBx6FJ6CSsWIUQcp+5AKlN4gKlzegDroFV1NqsC30Bom25jkSYXykzyJ2ja3kZcpUBMh486EgiBPws1cdcKnOA/t5Ummk8d0rsLgeJL6OchsOI9yKMaCo3NPkicZqdGn4sXnRgpmu0clhEhOy0IdMnE3isNaNp/kWMX8/SuLicwcZnhSMk9A65lrHdib0dXJT6AFQoHoij8zd2quVQhBJ3Uz7ZnsZmQB88449/lRdnGso1KgFWFfcYVgXHOYx+hG/IZnCD9A1/CVDU8C6+Jg0LibKt461SZrBxGP7VvlSarAeT05FMs8KfldAOVJRufjBnNdeRIv7h0YzP6Ol9SZihV0dZInwZA2vthkJ59zX4D+oJ/7cX9vNgUXi6M1QFtpyY3GP9QUg+NJv/WObu0zXKgvAVVVHR6jOTV8KNZHMlzeAs6TRgXs8dVlithe0NzPpRS0g/OkAfGkEMLzfN6rTbQdjiHicbud47krMgD8nuvckr7BeZIBvNBxYP5cwK4ejw8PWALjPOkoGCJPcjgcB0LV6bnrcllwnjR4YI0hwv8I6/aHJ4Vtip/zpCPCeZLDcZlY7x5d4OgGzpMGDyRvYvOx9dc6udDjvACnOS5PumQ4T3I4LhaXbCKeC86TBg/uwY0t7bHe+NyV2sFqu0+3i/dR4DzJ4bhYOE/qHs6THI6BwXmSw+FwdAbnSY1hTkhwDAuz6XToGymNiSdx9xosS6mq6hDhQqKeniY06M0Ijg7d6f6kKGyo7egA2G+JeQ5rOQB+rDiuJjFwntQYuoW8Y1j4/fkZQY7UyHgSTnTijn+HxBSeJhNujd3xGUqDAHYD7+BFR9ncz9Ea2EiTeyBfwlYCx9UkBs6T6gKmmB4y5RgQ8O3GwXHHxJPgneVWvAcK1/N8zqK6cZwMC53ZCd7554UekqHbZI8Yx9UkBs6T6gLr23VTecdQAPPi/vbu8IN++oAh8iSclTGyA2TOBSzU4PKIY1EffCMcDQSjorVF3relJIODJ2u3xinG3kXwpAvXy1VVNXWiXHiP9RxD5EmrxRI81TfmPhyYCW6urnFCVp0zYepINAI0Oj231gPOkw7E0HnSGScd50kWdXiSOe0SumAcfoU6YHYbXa9wjBUG8YX3WP8xRJ6EI41x0qqnDbUDHUjwyeGgVhyGWp6TkNWrZ/TioPvkzTia/ig1bFfIJYNu1yO6CbvHWSadk4698fMkPeIYZ3pcVIIRzrjRHvj73//K4eoL77H+Y4g8iXCe1A7IOAHRwSzCyWAvT1p/rc2x8E+TSeGRvQU2raGjJjT7+Hk+H+jC6u4nnVOPvcY8qaoqbADNK0qBO55Q+7l/Ejrk3LVwjBZD5Ek8uHuUPGn9tb65ujY5s1CVUIyHJ9Jqijr+Y/iyHa0poF2BuRrCu8D5Mi55Np3GqffJi+cFW6FVent5PVY9q6oyHfjnn3/jiKrPLzGSY+9s5+B+bzbY9FnHBK6ErbLoMrW+Dk8CuyxI6XEB5VifzL69vI5gBVZ9rL/WbmUeiMHxJOTQ4HdrnvT28gouohShD/j9+eFe86vFktlCT5MJ9CTU5unEvCmtQRjuiAWWofPF48OD8ZG8vbyiczCrgUwnL8bFdpkMMJtO4bEATUGVsPweU95sOu1gWOr8Ygjo4Xo12c+rxXK4MxTNswPRjM6FbcYAACAASURBVCetFsvvzebt5ZXj/nuz0a0yOk7S3MuTqqq6ubqGCsP4RvUQrefAent5RW/yuj4YdskWG4jTQvgi3pC0Nvi61WL5NJnEheDVHJGax8dC7m/vkm+M3bNYAIzcBc1L0DorB6flhzV9rAZpDf6EVTCcALSQpKDGBbJdnPa0n3Uu5I5h6JxCtcOuymCB2MpBP8dqsRzBxoOD40mqrciTII8YnPRS68ynkgIuwge5dBEjnI+oEwIfOifpYTffM5bTkBExdZ+TG6kAIq8CFeawT64dQ2CF9dG2cDCzyRTkz/cPI2ukNbnGqvpSidAGqt5mgW8vr0+TifJa7TQIHaT78/3jaTJBPyDDiYKmMZf49ElyjiBZU8mLmoDyNJkYklSuqukQHQZBhk1sSHMnBc16wSfAg3wjhqV5Y0EDxwNJx4PuEhky8wuOqOK0gioVPgQ7kPXBnexJ1D8eLbHuNXG03EiIP8QpJp1CJ2MeDwejTX6S8qTP9w/thdVi2aWbdC9PgoKm+sByG34YnZ4xg/I6rqwWS3xLDSxSdyvn4M4NeIpKnJ+fyhSfnDKAQuIqkU/AZKEMs3uTb0S2LLQMjp79+9//1JZlnXEPrtPe5dTFdrEaeAs7BMKD1zGykNQyyQLVw4wUv8/3D3QRx7fqSsrq48ODzrjIY1ULL2yNUfTG48ODysnRIxRnweB4kk7e5Ek6OPEFzdZwqhyxQSK2jsQ4pPFDiVC9hHGSk3T8puJKymnIiBh3UONkaTa0xKsxqsvdAueKTrSoPxvCtWzaV9hQXqc3jOpCY9GN6Ofn+ZwzCtuCOT5OeEJvqIbX3yrdeifKZ8ij7E/6s90XNGzzqJIXoaNQW5BOY5CXq2o6RIcB2cPjw8P3ZoNijSKFvtKJHPXcu9VIQQPHA4njAVsBga/gqeRQhF3BTai5W0TyQ+AToxpMkb6/vXuaTDhg8BRHC0cUKgxb4u9//wOZ0+GdGwnmQ5xo0oGsJTsZzTnc73goT4r9Sb3iSc/zOfc9wlobFY+k9sR15DmaGEFsheBjcPNTjEUKgH4tKkEIQFyIqRJ/c4thED5S/uQbwTbAwfkKJQekZTCh+Lr4HlMNjFe8CH4atSfKSzFzbYz/xBhu2HVC4HXxTIBqY9pQRZ9Tl86TugfmGP7TyJR+wTjZk1LzvdnArCzwJDUoY4mOr3NgJOU0J2Ka8aAzE+uMyYDmGae3ZOdob/DVGlHSEYvfdK4khTfZWDgqSN3ImYwrjp1gxKRMPvRByCBaxEIK+UnG64Z/oufjiyAEUHG56G0LnnRzdY1vChcO+iRWpMafRD6nvo2cbklq13gghe144Ecsa3tYlXTKmrabD6HM0pRveoyjBcSRqh4Smns2RCPBFHvqSSdX2vN8fnjo7VCehOquthmaf7pNu6ufx40pFo4iXCnwJHrFavIkWCTq0aFK5c3USvA8M5FrL0+6ubomc4faLbwxbGOj2vbcAMoRCG40hxEGnw0dbFS1uSEbZzvW5Emm2Jgn4bdOuqy2+VJGSulextQVBo5h8SQTj4h5EuzmqqowxmDI8ll1RWAyCzKKeIOZ9RvxpKScFkSMwIOYyFUVYOhySigkbiZ5ksLwJM52jXiSqTAnzqQ2CzV4Us7Sw1xAbwdlU6Or2g/1eZJhwMfiSXgXY7vYkoo9aZrJkYbFXCEEjWGZEL8ip4HjqqJdDJbphqLxUERXs8NN2+MPQSgRUYaXpE3UvfD4kmztHQlx68LJJp1CJ4NphcNwBJ4EBxqyZzRe2wEarXeDP5yGWoEnMUhckyeFEHSdLWNAxjNpNH5cSJIn0SwI4u81b9RoVLLhLXgSPuj97R2rAbbBTIij+5PCyXgSmvN3u99MoaqDwMh4EqhSkCmQittIzWx77EySJ6lTpxFPysnpXhFjCZreBDZjAhOzzHlHTXkSvdHn5UnaG0al6PdilEfzk4yhUjPuxvuPy5NCpHVzXMfkcqFw0pew5XPJZxvxJE3u4fXk/PL5/qHJ47HSi99umkzDIy4hRDwJncOi9o6EZLGnm3R6zZN+ZSVLyKQrng6NeBI0V46UqNjQxVqfJ83k4DCWpjerEtQPvJcn/e4eycTeTr6RUHalA0ijfoUhm6zSzdV1kriETngSq92CJyWbOVwMiyftjbtR0VO+EF1af61VapRqxDwp7IpbYSKMeVJOTssixhIQpteLvz8/TDoBNF9bob2BWcHcYHiS1nkvT4rrrDwJeQX8U9O4GymFPogMa1OI+tJMPmtokscNHJ0naZAhXglIRaph/beXV1z8K3shwjUVVynkNXBcVbge4yGaHIq/u+vetb3JD0EkxSfuMcOTTFHlkdCCJx046eQ6uXdxt7eX1zo76B8RjXiSceeuFktkUyEWQ/epiqVKIyxFw5OQahq2iVmP2zRM82HgoyrzJNQBlcGnJeXHoDdR4eQbmdZn1Ohqmy2Rq0ZuyCLBK3k/k/sed3OlYxhCSRE16XthG7NjZAGRcphx7FIsAqKvuxFPKuQQDAjD4kkhyuNWcVMGrILDRP5y9JajSOceDHKdaJOSzoxUPmjktCzUYTfuhgowOqMLZuERycXd8MbZdHp/exdnaBmeFKeYhK2fibZZsrFaYTNxmnRdLRBs7+bqejad4gaVJiQ8ce1F2PWv8C2P27VIXL6kDVwtlvfRFgDJi3xpkieVq8pn4fPDj/vtao+/2/VW5A2xIqWqR/yELpaacbekBjbfJWyHSkx9kkOxwHKSH0L7/Ig8KaRGwv3tHbQ3Jq+Y+YVjTzq5Tn7cXUXbDo150r3ss/kriesYdh1vjdN0n0mlcVTBSI9Qq5TKSKURXa9aDA49Ck9BpWLEqIOUfUgF+ihreiHkHCt4iwlCJ99IZWFW+VL76Pqa5JA1ddPsxeSQRXpdYd/Y+2hjVnwCamfV46vFUnkS/opMSe09XT1b4EmYwJJvHzQGx5PUsUFmw0mUujIWHJ17kjyJC5LNOnlVjjlJn+0elRAiOS0LdcjE3TjA1rL5ZM7LDkn/lbVFZkozPCmZNqDVzjXWyIK+xXwRLRCkVhcAmqnUpF7pHM+aYzJmziJXpNMcfdzdBKFwcbZdwM/r0BhcEhhXFeYx+g2/MU/hB9gbvrLhSUaRatxNv2bctBg5DUwoT1LnWVnbl3lS/CEI5UlGQ+IGc115Ei/uHQnM/o6X1JmKHWXSSXbyOfcF6A/6uR/392aTtB2PgqQL8aRv7BtAT+NZ9nIwOJ70W++s1j7jokTsYlFV1eExmlPDh2J9JMPlLeA8qUf4lf2yTB7PoHG6djlPGgo63oHW4RglHne3I3YU8Huuc0v6hpHxJI2Uj4knna5dzpMcDseFAJskPe5ux+roAM6T+gUmMI6JJ4WTtct5ksPhuBystztQn7silwXnSb0D5v6R8aQw3nZ1D+dJDsfFwlVo93Ce1DtwTcHIPCVjbVf3cJ7kcFwsnCd1D+dJDsfA4DzJ4XA4OoPzpMYwJyQ4Lhmz6bTjPcPCuHgSd6/hrlqHCBe2RNLThAa9GcHRgY1nOnhRbmdqRwv4qD47nCc1hm4h77hkmCNlOsPIeBJOdOKOf4fEFJ4mE26N/Tyfn+Xr9BnY/ruDFx1lcz8H4KP67HCeVBcwxXLnWTouChgJ52LMY+JJ8M5yK94DhQtbt3N/5GNVcjTojNl75x8RPqrPDudJdYEjbMxh144LBNwe97d3hx8b1A5D5Ek4HMMcSuBoBxzmgCM7zMkehwDfCEfUwQxo7dsrH4ztaIHL3AOlJ7gInuR6+bho2p/e/8fFEHkSNtD6fP/wjbkPB1jIzdU15s46Z8LUkUEcCafcqLXkjpUnVVXVlKwcS/s5Tzojxs+TzGmX0AXn8gSMAE37E8ex0V2MRF2fKQ/BEHnS5/sHDjOOT3p31AQdSPDJ4aBWHApUnkFxiqqe0YtDppM342j6o9SwXSG9BdccMKUaQYZC5x8+++Ck5Pj8XUeXGD9P0iOOccrxIBKMertJRtP+pOrkf06SDsQQeRLhPKkdsBEziA6mWxKRvTxp/bU2Mvg0mRQeaee6KNRwHMB5YdqNf//7X/lI2gNnn6qq2I1gaYOYvMaHZjwJn83Mdnqx46/Yz/2TEOY/sJDe8iTH2TFEnsSDu0fJk9Zf65ura/hROHGqYjz8gHdN5jUa+OgRmXYF5mqICZ7EIi55Np3GScrJi5cGeGENMwsh7OVnjuOiGU9Ccl/YGiiYyBlVwcUuv18dngTLpiClx4VaAHXw9vKKKq0WS3W0OE+qg/XXemQ2ax0Mjichhwa/W/Okt5dXcJG+uSR/f36oDFeLJbOFniYTKMbvzQaHG56oAk1pDcJwRyywDA27Pz48mI0J3l5e0Tnw1oBMJy/GxR6SPrH+Wg+XanS2D5YDaMaTNGEQPsCqqri1Qwih49STvTypqqqbq2uoMLh5UD1E61ntt5dXiCKv64Nhl2yxgbPpNGk76gh+e3klRcPrVoul9hIKQflqJZAncXpgfbSSyJfk3EO79v72Dq+DsqZC+f35YaNo5HHeguccuiyuDDIhNMtBe0CnMWwbiD5Rbqq0BpF7/Ee9HDfWfE1TIHsp+YHiKrHhhWrjuhrHKBC6ST8uxn/oHIPjSXQmBRmrkEcMJ3xZHahhV1LARfggFxtiTPIRdULg0+QkPezmGsdyGnaFmrM7F+4pN9K5HwkoqDAHanLt2PN8rskr2hYjmyp6n+8fxhKj+OQaq9KhYzgZH9AC315enyYT5bXaaXAUQR4/3z8gy2Gb4UTRUE2CbBvthL///Y89wKyp5EVNfnqaTAxJKlc1RG4t3eGFwm78NNrAsvaL1UVB++FPcDqQTJtqfG825TeOL6zZZzTjSSpLUAeYmHlxtVh2yXP38iQoaKoPLLfhCKbmgkLR67hCH48GFqm7ddRyDxg8RSVOOaEyhWxQnlnIbDqNqQloKJUy+pyV/Hz/wIRBhXh/e4cSuKoIajGepd5eXvGldL0M2BWqpFvSoTJgUWoZs/LQ+KoFwKty5O97s3maTN5eXrEFETot2Vj9moUC4w+EH7gTVWInkCfhHrQdhbO01WKJZtIZ8Pn+8fjwoKP9XCtQBseTVKcrp+dwQuebTSZ1FsFoxCZ7GC00fqhwOKSDWHFJScdvzqNJOQ0Zoeb8CkkM0dZ/eDUGcLlbYJDwWbYllk3tK2wBr0QB47DQWJoivz8/z/M5p162BdQzTnhCbyjh0N8qj3onysfeoWGfP0nNbEQkkhchhqgtSKcxyMtVDVu+BcFHNei7AjXBFf1q2sCC9kuqi4KywnDi5AJ1pCE2vAtDKPnGEMUfHCdFyzxuWA9h6yDl9Tra4YjYy5Oe53Pue4S1NmqmJLUnriPP0cQI9LYgo/Z7s2Fq5P3tHbWPDmsqQfIJU0iIxMDMGWrooCZoHf4PQWXna8212ryuXmuqRVQeVVXXrlZGyQFrhVXffKPen2wUqoG3UGvkGmtQ6CXzHU2VYp4EEmmqXVUV3BLJJutod55UB6C//KeRKfQhJv4464JSA/qO/3I8SS3vWKLj6/yUSTnNCTWn/yD7GBl/kppn5cRN7Q2+Oimb/E3nSnJ8JhsLM4bKmZzJuOLYCWZgF8iHeZCGlhZSyE8yXjf8Ez0fX4S0fr5/rBbLXPS2UFXMWRw/VAgYeOy3cgNj7VdWF0llhVejJlCzOuxNBXKlwWyLe8BxCrThSfDiQln0nCcRdHJwNBd4Er1iNXkSHMJQbTALqFJ5M7USPM/M9zyEJ6FA2K9GERueBBUDgWRVCeVJsIfgKazPk0JeWXPbOvh4sJKZVAz/LPCklSyX29tL5gOpAkrypPgelpbjQ/e3d4gvQE91OdqJYfEk8Az+M+ZJ1Cek+yQiJhSFGTfIl+INZtZvxJOScpoTagUexESuqgCDjXMnxnmS+id5ksLwJPpRGvEkU2Hcn9NmoQZPyll6cPmg01gI18FBCWs/1OdJhgG34EmmwlQIcGTSN1NuYE775dRFUvsxWEHa2oInxRFMx+nQmCdBqWnMtc9xNwX4BClCgSfRJVuTJ4UQdJ0tQzzGhWs0flxIfZ6EACKsWMQjTPZDzJM0MB/3DCoPo1PTceLKtONJSJm6v71TIsLPcQp/UjgZT0Jz/m53r8nV83QYGU8CVQoyBVLDGKmZbQ+KSfIkdeo04kk5OVWhfkwtyWYJmt4ENmMiOLPMeUdNeRK90eflSdobhi7o90IhJj/JmBY14268/+g8CXOWcRjnGtiOJxntB+8pR5fzpP6jGU/SQD7cAD3P41asJD4ddhWKTqJg/WhRfZ40k6O+VAJ5sypBHd/teBKEhG+Jz9DYG3dTaDoCwwp1eJLGEAs8KdkoZn2Gc/AkrXZTnpS83iWGxZP2xt007361TZeBqKrUKNWIeVLYFbccT9JhwE+Zk9OkUCtQAsL0ehHZbEoINF9bob2B6dPcYHiS1nkvT4rrrDwJeQX8U9O4G01ifRAZ1qYQ9aUhpVKrVD+PGzg6TwoZAU82MKf9CjwpqV5urq6TZltc7dwbmfri6AANeBKUl9J8xn0YUerhvgCEceeuFkusy0D0hJFEFUuVRliKZjpHqmnYLvF43KZhGvUEH1UjnjTbLpCJ8wHDtqsZ/o+7PceTPt8/CjyJd6ITkJZh/FXoBHSaNqoOT9JyjAbRCTLOU1EkeymkPhAsOcYp4IFDyogqqaSNXocn/T39NhNJDIsnhSiPW8VNOasOVKbeK2uJpxwOGA2UYFjqRJuUdKbu8kEjp2WhDrtxN1SAOcu6YLagGNdfa7xxNp3e397FI9/wJHJKw5PYkFxjtcKGBjEBXNkACgTbu7m6nm1XmcRZFlwtEULQmD7f8rhdtMV1XtpA2Ga/u1sAJC/ypUmeVK6qoiZPSjYwp/3q8CTVfuZ+3APHv8ZnCm9ceR53h2jAk1bRxsr0eP/dXSjbGZruM6n7GlAFI5KYHH8qjRijqsVWiyV5EtMMQ0qlYobWELh2I8o0FxnToRZTfYc6859/ozWia8nXNl8t/kY5noQKI2PJ8KSwnVTYP0meFDdK9wWIeVKysYr7aD9c3pn8QMqTcDMW3/JboAmPu1kvIaX4MB3m3t4lBseTdE4is+EkymETC86jLGJP8iSu3Dbr5B9li4GcpM92z5QIkZyWhTpk4m4cEmvZfDKnGDGd/8pqNcO8/9/e1+O2sjRZzkI+4D1AbbUhoWWNc+9cq633cI0eawRwAYQ2QHADhBZAcgOSNiBpA+IKqMH4pN891f4AOcYZnjmM/GFVkSxWUXEgQ0pVZeVfRJ6MiMw0PCkZNqDFzlXWjF4TTG0+zQxBanUDoCEfJvRKA4lYcpjoOGXwcClqsFF0QEkuUbUZ0iHj3BIYFxXLY7abKhDlSUwsVzCn/ZI8qaD9kjwJpgdjJcp9Mdb5jvPh+u8t6R5f63WXRjXHMQChZBBux0S/HQbHk7b17mrtM1yoHf3Bys+Z7BbOk/qI0e5ws0sXpKegCSEXptAOzpPOBx7o5XA4jkQ5MsFxcjhP6h1wRNto/8w9B6Ht4zzJ4XA4HGeF86Q+YrU7j/XSBekpEF/pPOnSBXE4HI7rh/OknmIoc/alsNxdpXJCnjQUOE9yOByOzuA8qadwnlQGd19+w1ZynuRwOBydwXmSwzEwOE9yOByOzuA8qTHMDQmOb4jkaTqd4Zp4Eg5A4rE6VVUdI1w4EklvExr0YQQnR2f7yfUEdseR8FF9cThPagy9zcDxPXHZw0uujCfh6iuc13zkNs/H8ZhHYz/NZt8wdq0MHP/dwYfModKOY+Cj+uJwnlQXWIrl7rN0fAfgBPby9XMd4Jp4Eqyz8RHJ7YDD1vW2AIdiu9l0M8t6458QPqovDudJdYG96Oaya8e3Aq6Ouvh5iUPkSbzdSG9vcLQDbr3gVoZTUR/0Ea7xwXqgtW3Pr7I/OS5167YjfBOe5Hr5VGjakt7y58AQeRJuNv14e/eDuY8HWMj97R3mzjp3wtSRRFwJp9yotfxeK0+qqqopWTmVDnSedEFcP08yt11CF/BaREd9wOtEwy9CbgtzXtPna5aBl0p+wxMBgCHypI+3d1w//D2PvDoJdPBDj+G27IMzKC701Tt6cS108uGn2ay1c8eUsF0mvQX3HNDtDidDofGPn31wU/K3PQOlJ7h+nqR3QeM6aA8wagcqQf6USU/T5w8Cx5RD10PjfM9LjobIkwjnSe0QD34SkYM8afW5MpL4OB4XXmlnuiiU8Dqw3WxIWfBzUAUdOftUVcVmBEvzyesiaMaT0G3xnIf07kPM+nl+Etz8ly7FFULjGU9CvAaKIfKk5XwBFX+VPGn1ubq/vYMdhROnasvjCX1h8J/cI9Muw1wJMcGTWMQ5TyeTOEg5mfjdACusYWbB78HtHM14EoL7wm6BAjPg13r968dP9bB0hjo8CSubgpSeFroCqIPX5xf3OjsaYXA8CTE0+L01T3p9fgEX6Rs/3m42VIbL+YLRQo/jMVQiNOT5xLwprYEb7oQZlqFTw+jhwRxM8Pr8gsaBtQZkOpkYZ3tM+MTqczVcqtHZOVgOoBlP0oBB2gCX88XXev36/NJDnlRVFQNZYOaBhoW3nmyGxwYyXV8M+2SLOlr3h+vaUdvh9fmFFA2fW84XGqajmXBBpssFeLjxQ/3FOcPUTt3Y5kNI4S/8EDoUr0OLqUOds1quxULERPEMSktFtt1s2JjJGiVb2AChGAyAQAGQqLEXbNJcb4b9SZeHHCbT0bPKsFefq8s6FAbHk2hMCjKiMOTQcTRI68ynAxhchC8iJDzsep+vqBECfVoYtxprHMtp2Bdqzu45QWNWCEBBgTlmknvHnmYzlTWtC8c5q8xB/vH2blZiFKJcZVW4EGETV1CFTvXM43isvFYbDYYiiMbH2zskOuwinChTqs0QbaON8Puvv1Uv0V4SJ2rw0+N4bEhSuaghMmvpCS9JxWsqWNAzYd+WRitaTm/gXzA6kEybYnyt1+UvXp9bs89oxpNUlkw8Wj95EhQ01Qe223AEU3NBoWg6UpbzBapMbaK6W0ctz4DBW1TilBMqU8gG5ZmZQFP//utvqE6ohq/1+nE8fn1+weGWyLyqKsokAgk/3t4p9lCjYaeFtVOgODDNoFTsRJz3+jSbIROz+s+1GD/HkUCLI9RxPDsma5RrYYUJSIKno6oqREXoeh1NWuhNfEIJIuqFFlNdBmsf8uGnL3713uB4kup0jgTtONJ0bVidRXBAIg7ZQ1dyecARrioIY68wboPMo0k5DRmhTgqaTs/4NASz3CxYlvBd1oUV4V42bavpZAIhotCB1hQqywXJdrN5ms049bIu0AlxwBNaQwmH/q6ioU8if5wdGg7Zk252JyiGnZsimQibHEoL0mlURLmoYce3uIIiQ00q3riCOT0TdqyO6z0d0km9geFEdYTAcHWx4VsYQskvIpNeWVWvGy3juLF60JR+8qSn2YznHmGvjS5TktoT6YhzND4Cc1sFR+3Xes3QSLggKc8c1lSCnIlNJo/jMeQNpYKQowAQJEpX/C6e57JDJ4CYJ6mK4eeo3PH8ze7aAW2BZIuxefF1fV6bS2fHQo0K94GAeKlHIPe70SZxbyKfuF7Yu56sb5xnspDdYFg8CbSefxqZQsdh4o+jLjiAv9ZrUPACT9KVdyzRcTrFJCmnOaGOBS22J+nyjEwr2TjaGvy0epTiQU7jCiulzyQriwUAqRs5kzHFsRGM361APkKkhdBTmkkhPslY3fAnWj5OhNh+vL0v54uc97ZQVMxZHD/UPEnFm6tgrGeqqoIVM9kdSb2BT6Mk8KDpsDcFyOX28fburrfO0IYnYWVvTuzoJ08iaB7gaC7wJOi4EOn0HE+CQRiqDcsCqlQ+TK0EyzPjPXVRMnp4IIOh7QdShA3ABZ6kMAtl5Ax1Ey/C0AhQzfRL1udJJt3wJJIbLArhjyjUyGTLBRa6DxotqY8KuinZm6qb6kw5PHwPJjcUPm75bjAsngSewT9jnkR9gt6HaYTvqikCM26QruEDZtZvxJOScpoTagWFlJHaeAujjnMnRntSVJM8SWEGORc5jXiSKTCez2mzUIMnJVd6+C8Nb8yE++AgxdoO9XmSYcAteJIpsFqyY8Wbq2BOz+i3zDOx3qB5m7S1BU+KPZiO86ExT4JSiyeJnvOksDOZcKFWmPVpkq3Jk0IIus+WznVjwjUa32SC6ZyZqBJnsVvwJFyehZVcLFdmicMSnpAnaUDAwRoV7ElhtzBtypOSvdmOJ9388Sfa0+1J9XGQJ4EqBZkCqWGM1Ex3VysmeZIadRrxpJycqlCPUluymYOGN2GIGg/ONHPfUVOeRGv0ZXmStoahC9pfdO7r7G7ckTX9bnz+5DwpqXhzFWzHk4zegPWUo8t5Uv/RjCepIx/GAP6r/zxpKf7psK9QdLYG64eU1udJU7kcVyWQD6sS1PGdE0I+w+jI0IonxX430yYUXdVNB3mSabEcT+Izml6oUZknhWh60F0FbDr1bOZ6swVPcr9bOxz0u3Epz96Hnll9rnQAK9WIeVLYF7ccT9LxRnHIyWlSqBV0ZCtFQ0AJo5cAjddWaGtg+jQPGJ6kZT44aOMyK0+CJ5r/aup347JKX0SEtclEbWkfb++t47iBk/OkkFG8yQrm9EyBJyX1BrehhCY8Sb8Yh744zocGPAnKS2m+MXT3nCcZc+5yvsC+DIQR0JOoYqnSiJWioSkINQ27LR6jXRimUU+warTjSbEXKewHGMY1TfIkRFaaJ+P5hltjsBJazhfKk3ItdpAnIdK8UKNkC8dAGRCwqRMnXkTBtKlzvdl0aa5lRtBboZDnxrB4UojiuHXw0JgU9gcMfDRq40xOORQEdZRgAOhEmxy3DN3li0ZOy0Id9v1uKABjlnWLJSwiOb8bvjidTH79+BlLtOFJcWRh2I9KzlVWC2xoEAPAVREhQ7C9+9u76WSCZbiNpgAAIABJREFUB8wmQbQhX6SnUr8y2m3a4j4vreByvoiPAEgm8qNJnlQuqqImT0pWMKdn6vAk1Rvm+dVuK8/o4YF7aMpfXHocd4dowJOW0fHKOkqY2GXcRtNzJvVcA6pgMIPk+DNWEEP8wSHAkxhmGFIqFVO7usC1GVUImVjmSVRtyXuduMw1/RWvwHI8CdzC6LVCi8U8abrboa1b8wo1SrZwDF3kxTwp7KY6w+1M2fAtTmkHeZLpr4vfyTA4nqS9TGbDSZQNHgvOSDaxJ3kSd26bffIjOWIgN26n+3dKhEhOy0IdMn43iuRKDp/MEWtM51vZrWb0p+FJybABLXausiBzSS1tekQzBKnVDYCGfJjQKw0kYsm3cpwHbcCINeSTsYJKJqpWQTpmJW4JjIuK5THbTWVZtUeseJMVzOmZJE8q6I0kT4LpwViJcl/87ecCdIjrv7eke3yt1+XJ3nFxgDMxMuyy9qGmGBxP2ta7q7XPcKF29AcrP2eyWzhP6h24f/XSBfkucJ7UAZ5mM3cTOBwnQS7iwnEmOE/qHWD0PnhIneNUcJ7kcDgcjhycJ/URT7OZ7/nsDM6THA6Hw5GD86SewnmSIwfnSQ6Hw9EZnCf1FM6THDk4T3I4HI7O4DzJ4RgYnCc5HA5HZ3Ce1BjmhgTH1WAoPXtNPAkHIPFYnaqqjukCHImktwkN+jCCk6Oz/eR6ArvjSPiovjicJzWG3mbguCYMpWevjCfh6iuc1zyS+/ta4HE85tHYT7OZH65hgOO/O/iQOVTacQx8VF8czpPqAkux3H2WjuFicD17TTwJNrz4iOR2eJrN4tsCHMR2s+lmlvXGPyF8VF8czpPqAnf9+LFG14fB9ewQeRIux+jDrS9XAGzy4EVSp6I+6CPc54N7gVrb9nwbyslhbuVzdIlvwZNcLxfQtHG8MS+OIfIk3Gz68fbuB3MfD7CQ+9s7zJ117oSpI7a4Ek65UWthv1aeVFVVU7JyKoXpPOmCuH6eZG67hC7gtYjfHLjpUy/vXM4XBctK0+cd58AQedLH2/vNH3/ialUPsGgHGpBgk/v919/3t3e4ZbY8gzYS26fZrLVzx5SwXSa9BfccMKQapuhC4x8/++CmZHOVuKNjXD9P0rugcR30UMJQOsDqc6WNc/PHn4/jcUHsmz7vOAeGyJMI50ntsPpckehguiUROciTmoptO9NFoYTXge1mQ8qCn4P3rB05+1RVxWYES/PJ6yJoxpPQbehyGs+Tid2gn+cnwc1/ZCajhwc3ejmSGCJPWs4XUPFXyZNWn6v72zvYUThxqmI8/tZSDeY1yvbkHpl2GRZKCEwnk+R5AUg3QcrJxO8GWGENMwt+D27naMaTENwXdgsUmAGTid2gDk/CyoaD7NzGD10B1MHr80tcJDXVfit8z1o3xeB4EmJo8HtrnvT6/AIu0v16rIztZkO9t5wvGC30OB5jjv9ar3/9+Hk+zdOU1sANd8IM6+Dj7R0bG0366/MLGgfWGmiAZKLBdDI5ZiW5+lwNl2p0dg6WA2jGkzRgkDbAZGI3OMiTqqq6v72DCoOZBxoW3nqymdfnFxSb6fpi2Cdb1NHTySS5dtQR/Pr8QoqGzy3ni8fxOM4EcQYgnVx8B1mlqQE2acDT9Zymx7oJBwU9zWZKyFAAVocWY7aDKXkQWgM//eN4jLkBNdJMeJCgIs4Q4Z/JF5NFCvsqw3Bi9m8yHUWlqt1uNkNx/w+OJ+l4Jk+CPMJTgyFtbKg6PMBF+CJCwsP+oA37RggMm5ykh/1Y41hOw76g8dghbtxTbqSHEiEABQUm20juHSsIIIc6q8wAo4+3d7MSI63JVVbHPyJs4gqqGDLD1+eXx/FYea02GkQSi0/QILQDIpxU3rl6jHXR77/+ZgswaiqZqMFPj+OxIUnlooZ9BYJtfUkdq+RJK6hdgP+q/o91L6qsK/PV50oVOFQ9yXSIVH35i9fn1uwzmvEklSXGoyUTu8FBngQFTfWB7TYcwdRcUCiajpTlfIHaUZuo7tZRyzNg8BaVOOWEyhSyQXlmJjhxFf/9eHuHkKvdFe5/nIACCceEAWkZPTw8zWb4FtavlCLqJtQCnAavaEmoplFs5UAoDNS6TkvURPgc6kLiQrEHe459kbkM4xeV44adaQG/83NoHw3aQNUwr3BY0vyJCSOev/uPwfEk7Re2M/qLZgPwJCUTOovggEQcsgcR4+KH4+f1+UV5hpFoPhPzpKSchoxQU/owrkJ09B8+TSkrICeArAj3smlbTSeTr/VaiQJoTaGyaEa089Nsxqk3qUmC8CS0hhIO/Z1Md/W50ieRP84OZUuuPlfgjqYRbnYnKIadRyKZCJ2G0oJ0Gptiuahhx7egbNHytF2BmiBFe00rqF2A/1J1Q1uq7uWQVuLFQYvhxMkFC8tY1WMIJb+ITHplVb1utIzjxuqhTuJZcZAnPc1mPB0He210mZLUnkhHnKOZO/WxIKMW6yS88uvHT2ofHdZUgo/jsa4DlCdh+oe4GiFXnW4W0KvPVVVVWEmzRropg7oJ63VViFpB5gwtrI/lvq48CTYqfFefMa8Y5DI0/4qLxErxcyTE0M6sGgeASQ/7Heo86UyoqkpnR9POmJLRv3HUhY5JENwCT9KVdyzRcToHW1JOc0Kt0z/PMTL2JF2ekWklGycpgOpRUhcYfqdxRYWdzyQriwWJLpBoIGFJtBGM361APsyLXC9pJlidhp1RUN81Vjf8iZaPE7Gw+Xh7X84XOWktFBXTE8cPbZwYeGy3cgW1ZQq6N8dslCehJFBfOuxNAXK5fby9u+utM7ThSbDiGjdKMvHcqB/HjcUWDEVIKfAk6LgQ6fQcT4JBGKoNywKqVD5MrYR9noz3ZCZY1sTUxPyZK0PY968ledJ2szH6Oqmm44qblTeW/tBf0IBY9MAbUuBJuu9GvY3xh+J/mWxjnhQy/p2w39eGJ0H5ornYiT3HsHgSBgb/jHkSVQfGNkwjfFdNRPCDBOlQNYIaf3d9npQcdTmhVuBFCIKqAoxDzp2I8k5Gw+QEUNtHeRLtKI14kikwni9okoM8KbnSw39peFMrFzr0GJ5kGHALnmQKTF0BbUbbTLmCOdai3zLPwLD9NJshdo0tT9tVO56EeSRZQcfJ0ZgnQamZKL9kYgdotN8N9nBOhAWeRJNsTZ4UQtB9tnRaGROu0fgmk+3+Lrlz8KQYLXgSbuOCpZrpaDHomnPYk+JsT8iTNGQhV85e4cp4EqhSkCmQysRIDS/gS/IkNeo04kk5OVWhHqUiL1UqOYrAZowHJ3crTlOeRGv0ZXmStoahC9pf+AqXRvxR72pNvxufPzlPwqqY9S1XsB1PuvnjT6hNVBzWU44u50n9RzOepI58GieSid2gEU9S/3TYVyg6v4L1Q0rr86SpXKGqEsiHVQnq+DZx3Ewv+N1UqOrwpPhOSoqoVhDSi98LPClZSDgK6djqmCex2C14kvvdzo2DfjcNO1OVgogWdrpSjaTfTcUtx5N0hOjo5Yvmi7FQK5AD3PSauN1sGL0E5Haw5gRQ20d5kpb5IE+Ky6w8qaBJ6vjdaHTXFxE2kMwkpOxJoUkcN3BynmSKWq6gPqkRFAWelJxx7m/v9Os1eZJ+sfsol++MBjwJyktpPv3lJrGDcgONeJIx58L+geWsxq+oWKo0YqVoeBJCTcNui8doF4Zp1BNsVO14EmweMddh2KbyJHoKUNTH8RhbqTV6USNMQTKwUv/14ydzq8OTEKrJQirh0JnGRGobaIZqeIhfxLIShmtUltYghjqi7+jsaMSTPt7enSedCUZFqLjRmBT2uwPDm3NVyEw5dASrowQjRyfapKQzdJcvGjktC3XY97uhALAfhP2dthi6Ob9bUgAJw5PIKQ1PYkVyldUCGwYTaxJmCLZ3f3s3nUzwgNkkiDZUFZSMrAKSPAlLrO3+EQDJRH40yZPKRVXU5EnJCmJcoW1zKj3HkxAsm3yeoRexqs99celx3B2iAU9a7rZl8gddGCd2Vvqm50zqEQZUwXAaJsefSqPueOeT5EkMMwwplYo4SnWBa4uVeRJoR7x04AyhalR5EkqOSFIkoppm0oI+MrtYkzwpNqHnDDPamIWzoOIMdSlsXsTEY3jSdrPRRPQpSnuQJ013e8iT7oA+Y3A8SeckM251UokFZySb2JM8iTu3zT75kRwxkJP06f6dEiGS07JQh4zfjRpmJYdP5oZWTgC1LirgybABLXausuAo/NGvxJqEGYLU6gZAQz5M6JUGEhmepOIGdsjV2mj/EIRComaCdExA3BIYFxXLY7ab6l7lSUwsV5D8GwqKZUvyJKPn9S6XJE9KqvrcF3/7uQAd4vrvLekeX+t1cu3oODe2cmjCgPxoTTE4nrStd1drn+FC7egPOvbbOJwnOS4MPW3vhJGJzpN6hafZzN0EDsdJEPtnHWeF8yTHhfF7dzRtcJ5UD0PkSQ6HwzFQOE9yXBjY5uM8qT6cJzkcDkdncJ7kuDzIafxEkDpwnuRwOBydwXmS4/JY7c7pvlYL0GnhPMnhcDg6g/Mkh2NgcJ7kcDgcncF5UmOYGxIcQ8d0MhnWSSTXxJNwANJod5NPVVXHCBeORNLbhAZ9GMHx6GwDeeFyJEdT+DDuG5wnNYbeZuAYOnDk0qVL0QxXxpNw9VVVVeBMx5z2+Tge82jsp9lscD17cuitPmdFfGGAozV8GPcNzpPqAiuz3H2WjsEBvTlE1ntNPAnW2fiI5HZ4ms0ucjFAb9HZMsBb+4TwYdw3OE+qC9z1ozcyOoYLmC5+/fjJCw0GhCHyJFyOYW5vcNQE9oHykqhTUR90Cu6kw5qhtTHPd6qeHPEFeY5L4VvwJNfLSTRtlqqqXG77gCHyJNxs+vH27gdztwBYyP3tHebOOpfA1JFu3AGn3Ki1qrxWntRC6Z1qunGe1B9cP08yt11CNQzIisBFZOE2zRbAHZ96bedyvihYyxhvy+hCGNiOkWQ6XPxOx0YYIk/6eHu/+eNPXK3q8RY1obIPxYUrnw/OoI2k+2k2a+3cMSVsl0lv0ULpHT/d4GrkYd3MffW4fp6kd0HjOugBBRjhEmwoO4jcqa714ZFF/Hkcjwvyv91szPXXRxZmOV9wvnx9fkEkb+vcvhWGyJMI50k1Ecs+ichBntRUutuZLgolvA60UHpHTjdVVbEZwdIGNFtdMZrxJPQiRgCN54w8OD4Msyn6eX4SGuQkWWlAn2n2HLjCg1T31nLLMcOfARn5Losh8qTlfAHlcJU8afW5ur+9g1mF86hqyxYrioLsn9wj0y7Dg9ppOpkkzwtAuglSTiZ+N8DsaphZ8ItvL41mPIn3lWK9AqsgYgCZ2GV31uFJWOh0xht0QVAHr88vJyySMQsv5wuPBbk+DI4nIaQGv7fmSa/PL+AidVYLXWK72VAZLucLBg89jseY8r/W618/fp5QzJvSGrjhTphhHXy8vcOxbtJhPN5uNrDWgD0nEw2mk8kxS6nV52q4VKOzc7AcSTTjSRo/CJNgVVU3f/zJRHXNdoCDPKmqKob1wMwDDQvnPdnM6/MLis10fTHsky3q6Olkklw76oB+fX4xITjL+eJxPI4zUbc0Hoai0eNPECyJbykfWn2ukDmOomExYt33+vzy+vySyznsjL0mIgpSqvVC17NlkBsPTdBMeIRgDK4g2Ti5giEmA0b+j7d3w0R1XcuGbVqRAWFwPInGpCA8CfKIPsWQHj086ESokgIuwhe5UREDg6+oTQLdmpP0sB96HMtp2Bdqjkk1n5Mb6YhFPAoKTAHEVrKn2Uw1pBaeY5V1LAx4inaudqqvdMAnHQKa4evzCy+ljlsJMgXNo6KKCCeVIy4XY570+6+/2QKMmkomavDT43hsSFK5qGFfA2BbHz9BjWHsNFpB7QJ2Ih+OdU5BLeNfsDKQPZtifK3X5S9en1tzQGjGk1S0kuFp8Wg+Kw7yJChoahNst+GAJg2CftF0pNAeo45F6m4dxAxJxltU4hQbKlOICsUbmYBuqlcbi6rH8ViFn6QB5eTXl/MF2M+vHz9ZqelkwnchkFBn282mnDO1CRZ5IYSPt/fRw4MeJUfFinNjqYOgFin/INNJLyT+hUzAEauqyhUMkRBYceL4bI40deHD/QEd17QiA8LgeJKqePIk7VP0lzlkUicVnJeIM/cgYlz8cNZ5fX5R2mEkms/EPCkppyEj1BzqoC8hOgkQn4Zl17TD6OFBZZ+FZ8m5l60w4MNu0BZqh3ZDwz7NZpx6WXhwzTjgKSeA2lDQPPok8tcQQ6gFkEXTCDe7ExTDzgWRTIQRDqUly9R8ykUNO74FJYmWp+0K1AQp2k1aQe0C/JcKH7oF6TQW5tRy2E1DnE0QGK4uNnwLYyb5xeDOgYuiZRw3FhMm8fX5pePIg4M86Wk247lH2Gujq5ak9kQ6wh6Nj0AfCzKIsWzCK79+/KQy0lFOnfg4HuuywEgC3HC6RM4pgvhF/I7K4hNc5KHuN/sbKOKcoY5Vgea+ritafB1lVrVoKqKoqmo6majFTvlK+aNca74+v8RTBZ5pUZEBYVg8CWsA/mlkSvsrDsLgEPpar7EcL/AkXYjHEh2ncxgk5TQn1MoGeKyRsSfp8swEbmr1+S31KOmAjAd8/EyydjBckauRMxnbG2ttpKBAPsyLEDHUiJlgORp2VkB915jZ8CeaOk6EJezj7X05X+TctYWiYpLigKFREyON7VauoLYM17QwWya7I6mW8WmUBCZtHeemALncsMaLW8DRAdrwJBh1jbcC7p6OA4frx3FjQoWhCCkFngQdFyKdnuNJsA9D02GVQJXKh6mkYDthvOcxPAmRYU+zGaIi0PK/dwfHmedhSNM2SeZsqmyegaUdEgsVjPKPHh6gGQs8iYunpOOjJk/islK7Tz/KfJpWZEAYFk8Cz+CfMU+iPoF8wVLCd9VEBLdIkN7nA2awNeJJSTnNCbWCVljGZeIt6BBOpTBz0r0e8ySF4UnJAX+QJ5kS4vmc+go1eFJuaQeTDy27tHKhB4/hSYbytuBJpsDkSbBc0jZTrmCOteR0V1It0ztB2tqCJ2HiSFbQcW405klQakkyhI7s0jbYaL8bLB9ctxV4Ei20NXlSCEG33dLjYyy6RuPHmbTgSXTSsS4w2qM8ZQbQgifhi79357iEfVoZatuT4sxr8iRa447kSXFFBoQr40mgSkFmRGoYIzW8ZCbJk9So04gn5eRUhXqU2qHNHDS8CeTGOHRojmrKk5IDvnuepNU3dEE7CF8xO7aMGbum343Pn5wnQV8ZbZOrYDueZNQyzKUcTs6TBodmPEkd+QhzwVKAs/4xR5a1QCOepO7qsK9flhJnikUAhLY+T9JrwlQg+bDqxLL77Ei/GwDTd9wX+mQLnsTfKcwYANRx5+ZJ/PNInpT87lAwLJ500O/GlRXlC3oGAS4cQhqHm/S7qbjleJJKuo4lvmi+GAu1AjnATa+J282G0UtAcumF6dPkaXhScsDneFJcSOVJCCTgv5r63bgc0hcRYZ3MJKTsSaFJHDdwcp4UMtomWUF9UkMmCjwpqZbvb+/06zV5kn4xGevi6AYNeBKUl7J+jKrR7lwAjbzrBo14krHuLucLMAl4XmgrVilV4cRK0fAkhJqGHUEc7aIyTSPARtWaJyHaACopuehBGJapLxxwfACmYKMg4pxr0ovkij8IZTE7Owyw+i/wpGSVdU41PGk6mXB/UyOe1LGn+CQYFk8KURy3ihuNSWFfcOC+UVNlcgba7oJn1W+CgafzblLSGcnLF42cloU67PvdUAC6vHXD7EoOTIGtFzrz14+fcUiW4UnJAT+SqORc7bSEhsEwqk/ZADIEvbu/vZtOJnhAhQUBT4jRRsqNHHtWkyct54tf0REAyUR+NMmTykVV1ORJyQpiIKFtczo8x5NULZvn8QzCOnVbSeGLS4/jvhwa8KSlHGDI3Uxhf6Nsx4S36TmTeq4BVTA8icnhqMKJIatKbTlfkCcx6jCkVCpmffWIazNqZIM2LMAHYLll7KHmkLw0QCsCTWpuPknmnKQX0Hf6oyEISZ6k7ssYaC4dLaprkgXDM0m3KeKNlruTHQo8qVCRAWFwPEmnKDIb+iDY77HgjGRPe5IncSO32TZvhkpS0qf7V0yESE7LQh0yfjcOp5UcPsmxiul8K7vVDLcwPCk54LWcudqZoa5fMV2gGYLF6o4/Qz401iqEoM4Ew5OmuzMaIM6InuaTN9GFvslEzQTp0JPcEhgXFethtpuqSuVJTCxXkIQbCo1lS/KkglpO8iTYGsykmfvibz8X4HK4/ntLusfXem3WiI6DWB5xjhEIazzvXisGx5O29a5u7TNcqB0XxMrPmbwonCddLXjYzKUL0imcJ/UTT7OZew0cjnaI/bOOLuE86WoB23LHJ1pdHM6THA6Hw3FCOE+6KiA+FKEAcOE7T7o+OE9yOByOzuA86XqADdgwI32t1wj8/G486TvAeZLD4XB0BudJV4Wv9RqbUbG3Vo8GcFwNnCc5HA5HZ3Ce5HAMDM6THA6HozM4T2oMc0OC45owiM69Jp6EA5BGu5t8qqo6pv0RnKe3CQ36MILj0dl+8vg8SUdr+DDuG5wnNYbeZuC4Mgyic6+MJ+EmrKqqwJnik+Xr43E85tHYOBfjdCUdJHDAYwcfModKO46BD+O+wXlSXWBl9g1PJPoOGFbnXhNPggEvPjG5HZ5ms+Sh9t8W282mm1nWW/uE8GHcNzhPqgtc/aMXNDquBsPq3CHyJN5ulLxjx1EGbr3g1Uanoj7oFNxJh9sqWxvz/Cr7k+M7HHEyFHwLnvTd9HLT+p77ecdpMUSehItOP97e/WDuFgALub+9w9xZ5xKYOkKKK+GUG7UW7WvlSVVVNSUrp1KPzpP6g+vnSea2S6gG3pI4XOBCTawvdeLBZWe01iIwtjAz4bJPvb8TBwqc6nnHyTFEnvTx9o6B+g3PPm0NGpBghPv919/3t3e4ebo8gzYSUlySfZIStsukt+AmA4ZUw/BcaPzjpxtV7MfE6jlOiOvnSXo1NG6HHkQMShm4bByKCcLMSlFz8ae8fF99rszzj+NxQRE0fd5xcgyRJxHOk2pi9bki0cF0SyJykCc1FdJ2potCCa8D282GlAU/B+9ZO3K6KSh2xwXRjCehF3Oz768fPzsOOuvn+Unw+h+ZyXQyKaxCsDo3AnzkFx1DwRB50nK+gMa/Sp60+lzd397BrMJ5VLVli0tMNZjXqNyTe2TaZZgs4XazMYk3f/xpMieZ0PliOpkw8dtug88pdr8H97JoxpMQ6xd26xW1Cj7NZo/jcQ95EhY6HHPntnzogqAOXp9f4iK9Pr/0/xSfM8HXTwcxOJ6EkBr83ponvT6/gIscNJF2DDADKMPlfMHgIerDr/X614+fJ9Q8TWkN3HAnzLAAtEbh0/AAIu6H5hb4s5iYHCHlpeNBrD5Xw6UanZ2D5UiiGU/S+EE1CeKUjtfnl77xpKqq7m/voMJg5oGGhfOebOb1+QV1Ybq+GPbJFnX0dDJJrh21EV6fX0jR8LnlfKEBQ5oJH9ZVKRze+FF1BqO3KRKeoTbZbjaoAlgs60g1pOl4XgObuOxjU5jCB6E10HQsJ8qvmSSXiXGGDAjlatUYok2Rwr4SyT1j6DIyzDVXzzE4nkRjUhCeBHnE7Ajx0b4I+2MDsy9fREh42B+xIWWTyEl62A89juU07As11y3cuKfcSFc1iEdBgSmt2EpWEDcOWtaRAUYfb+9m6UU9kKudjnZE2MQ1UqFjhlihKU3RVoJwYbX58fYOYQ+7CCeeFKo5x+RG43WW8wXK9jgex4ka/KQPsLKFooZ9VYBtfWx51S1KnrSC2gWsCx9WWxrqi7bVpfjqc0XFhQJAmbM7jIorf/H63JoDQjOepALA4Y5BUFVVD3kSFDS1CbbbcEBzUoR+0XSkLOcLVJnKRXW3DmKeAYO3qMQpNlSmEBWKNzP5Wq/V6MWVKAgozj/kfPPx9q6TCjkrdGI8J40eHvBRHFcDNarpeJ7fRcmVA0EHxVZD6qZfP35+rdeoDokLFQFKFTsHcxmq/RmMUGlu2FkXWE0tNrsVe6yQm2pnmkVzzdVzDI4nqYpnI6NbYWhBx5lDJnVSwUoMZ+5BCrj44eBR/YNuzUk6fufQTcppyAg1p1sMqhCdBIhPY9lg2iEnbiw597Jp40wnE+gBlfftZlOoHddU283maTbj1MvCg2vGAU+ovhIO/Z3UdvW50ieRPw4L1foiMTkkACrY5XxBeoEdkTDCobRkmebdQlHDznAF7YqWp+0KahYp2k1aQe0C/Je6GroR6TQW6rssAJm0ziZYRsYqDmMm+UVtK0f3aBnHjcUEfn+azSDAPeRJuBQWwxd7bTTeOak9kY6wRzNx6mMhojh4BUZjijdHOXUiaEqcCc9gBbGDzKMAkCsKW9gZb7iG03JqITUdv7PW1Cn6jOFnqkl1UsnxJPAwlFafMa8Y5DI0f8ZFonmfn4O60VkZr3MM1G+uPmNYPKmqKnXEmEbGDI3OjYMwdECC3RZ4ki7EY4mO0zm0knKaE2plAzzWyNiTdHlGphVXn99So4vajPE7JnKthT6TrB2WH+Rq5EzG9sZaG79bgXyYF7k6ijMJ+3bEGOh0Q61QXzjgsIz5eHtfzhc52SwUFZMUBwwLg5EWa8KDLYP0qqpgtkx2h2E2ypNQEigrHeemALncsDbONabjrGjDk2CN4JRDHdFDnkRg7QVDEVIKPImG35o8CfZhaDqsEqhS+TCVFLZ90rPGTO5v77iygXrlW4gSVXuSKb+Z+KFf8CILRsqFjivzpLjuZvENlgbnAlY5WAbBIVLmSVxFcWlbhyeFyEkf86T4Gb7etLn6jGHxJIwK/hnzJOoTyBcsJXxXTURwiwTpTbWAGn93fZ6UlNOcUCvwIqRAVQHklFMp5BcP5MQhsaQnAAAgAElEQVRNG0R5Eu0ojXiSKSGez6mvUIMnJZd2+C8tbTFPKkRlgWpogEHIBHei2C14kikwlSd0F20z5QrmWIt+yzwzeniYTiZPs9lyvoDepneCtLUFT8LEkayg49xozJOg1LQjD+5uOB8a7XeDPVy94DmeRAttTZ4UQtBtt/RYGYuu0fgmEy7Lwk4v43fVRPV5knrl+QzjCcJxPAkXciF/pqPRoH3OYU+Ksz0hT4qbq8+4Mp4EqhRkRqSGMVLD2/eSPEmNOo14Uk5OVahHqR3azEHDm0BujEOH5qimPInm58vyJK2+oQvaQZrJQfsHV1z4EyQpDrU+OU/CMphFLVewHU+6+eNPKEl0DSxnHE7OkwaHZjxJHfkwb+h/+2xPCvvu6rCvXwz/4Jlp9XnSVO5PVYHkw6oTdbgzk+3+TUwkAUpuavKknN/t/vYuniT0GchznB72eVKOiNAl0T1P0mI35UnudzsrDvrdNOaMJkaIqo4NjcNN+t1U3HI8SSVIxwZfNF+MhVpBr65SNBhRGL0EJJdeKm7aIMqTkgM4x5PiQipPQiAB/9XU70Yru76ICOtkJnD8hQj3t3dcrOqCUNmDBuKcnCeZopYrqE9qyESBJyWnGNW99XmSflFjXRwdowFPgvLSeEwz+fWcJyHgQPULtmkgjICeRF0IqnBipWh4EkJNw27Hx2gXlWm0FWxUZZ6EHXZULsngCWVgGr+Zm/g/3t6VJ9388acJrQg7koHF+q8fP0kl6/AkjdM0hEMnm/KBEZqh2h4wnPQeclQBpuwQAvwaXL0hEauu5FzYqLn6jGHxpBDFcau40ZgU9vsC1gVOXSEzA9EmoX4TjDflSUlJZyQvXzRyWhbqsO93QwGmu6PwdcMsxi3FKiluhOFJZAyGJ7HkudppCQ2DYQC4sgFkCHp3f3s3nUzwgNkViEbji+qn1q9s85erLHfnAnCTY9h5GPmMEuscTyoXVVGTJyUriIGEts3p8BxPQnRs8nk8E6u4wheXHsd9OTTgScvooGezcGd6FwUPITQ/Z1JFlyoYnsTkcFTh1O3ufJI8CceE5FQqwirVI67NqEYp7mop8yQGd5tyxm5QJQe6wFWeBJJh9rUmeRL9C/zJGWa0Pc1spIgz1AJDffNhzD2GJ0EjMxG9yTmgzJMKzdVnDI4n6RRFZkMfBOeYWHBGsqc9yZO4kdtsmx/JbtCcpE/3r5gIkZyWhTpk/G7UMCs5fFLHXlLctPDKk5JxAlrOXO22++c96ldMF2iG0BK648+QD421CiHo0stYuQytQfQ0n9S9vavo9HBOIiqhyBDTELcExkXFepjtpspWeRITyxUk4YYeY6WSPMkodr3LJcmTYhVX+GIcueXoDNd/b0n3+FqvYy97U+SIRRLbgRz80w30ptWr9OgPjicVrAtDwUmE2uFoh9h74+gSzpMcl4eeWTeKds0cA+dJPYGSV4fD0QjJCHdHZ3Ce5Lg8YPbXs15OlbPzJIfD4XAcA+dJjssDR7clY06PhPMkh8PhcBwD50mOvuAcPOkq4TzJ4XA4OoPzJEdfkNx+4ojhPMnhcDg6g/Mkh2NgcJ7kcDgcncF5UmOYGxIcjrB/F825cU08CQcgsfWqqjpGuHAkkt4mNOjDCI5HZ/vJuzw27+rhw7hvcJ7UGHqbgcMRQtD7lTvAlfEk3ISFA5rNucxN8Tge82jsp9lsEKernxV6pc9ZYQ6VdhwDH8Z9g/OkusDKTC+Zcnxz4MYV3A3e5XeviSfBOhufmNwOT7NZ8raAbwtza+T54K19Qvgw7hucJ9UFrv7Rqz8c3xy410KvbugGQ+RJuCvDXObgqAlsbuDNUaeiPugUXIKE2ypbG/N8+8XJ4Tt/+4NvwZO+iV7uvppVVTWS5KbPO5IYIk9azhe/fvz8eHv3g7lbACzk/vYOc2edS2DqaANcCafcqLUOuVae1EJlnUoPO0/qD66fJ5nbLqEaeEvi1QAXT9JIi3jYs05IjMBlvCFMbjnZbvp8HdBKAQP1N4l2HCJP+nh7v/njT9y06vEWNUEDEoxwv//6G/c9H5xBYenUS3mX80XOFv40m7V27pgStsukt2ihso6fbnBT8oCu5f4OuH6epFdD43ieQQQY6fXgNZ83F24fSZIO6uLtZmPuxy5fQtT0+ZqF1EvUv4kvf4g8iXCeVBOrzxWJDqZbEpGDsrn6XBlt8DgeF15pZ7oolPA60EJlHTndVFXFZgRLG8RsdfVoxpPQi2Ya1jDM4yMxG6Gf5yfByHFkJk150snRf6tvVVVmMug+VOgiGCJPWs4X0AxXyZNWn6v72zuYVTiPqrZssR7QYF6jck8um+0yLJTw9fmlEIY8nUxyNmD8q10trgAwuxpmFvwe3EujGU9CrF/YrVcwkR+5lfcY1OFJWOhwzJ177tcFQR28Pr+gSMv5Qi1AHfMk3LCmHLf/POnbYnA8CSE1+L01T3p9fgEXOd5WelpsNxsqw+V8weChx/EYLOFrvf714+cJpampbMINd8IMD36O1DDeDQrXFeJ+fv34qYPh4+0dq+5kttPJ5Jh4idXnarhUo7NzsBxJNONJGj9Ik6C6bzvGQZ5UVdX97R1UGMw8EFo478lmXp9fWBek64thn2xR7KeTSXLtqAOa6yp+bjlfaOQQMkH+umggT+L0YCpiHNiIWjCrtKfZjM5ybGlhac3Dy/li9PCgh6BAdUJz4QgWOLaQs6YDGsipC03UFHKuLbOcL9Rij9yUqzGTAu/EtMSKQNdrrdkypsxaF9Mg2u/JdNODSEkW70wYHE+iMSkIT8IwxpQJ8Rk9POhEqO0MLsIXERIepHOB2FCRk/SwP2JjOQ37Qs2hHksfysmsEI+CApN8YCtZbmQG8dewjgww+nh7NyLAoZ6rneorlbukQ0AzfH1+gRjyX9pKEAesNgvSxOU0O0sHw+N4zF6G2tGygWPxvxQ9fYuVLRQ17AsvtvUldYtOXlpB7QLWiw/HKg7l16U4FDv/hWYhew6Riit/8frcmgNCM56kosXwtD7zJChoahNst+GA5nQI/aLpSKGNh8pFdbcOYjof8RaVOMWGyhSiQvFmJtPJJOZJ6lrCOuzj7Z0CDwXKD1ELUPuMHh7wLZxSA+0ZRD5BdiGZj+NxzJNQbCggPIYjATUd4O8oCWrNlfTH23uSh6HpMHei/NCSan9GGES83kVLaoYkwdrCnI1ydUHrcTBgZ1bcqq/PL0jHbKfTc8ebfQbHk1TFkyehWzE80NTGMq2TCs5LxJl7EDGuGdgRr88vSjuMRPOZmCcl5TRkhDqWPnMSID4NaTXtkBuZLDn3smnjTCeTr/VaiQJkp1A7tBsa9mk249TLwoO+xAFPBbkOQm1Xn6ucNOGVguGHygFNp/Ebq88V+GXYqQ6UlizT5FMoatiFrkOjouWRGzgx1mYmvF0rqF2A/1JXJ1WcvssCkEnrbIIZM1ZxGDPJL4bI4eDoEi3juLGYwO+/fvy81J6jgzzpaTbjuUfYa6NkIqk9kY6wR+Mj0MeCDGKsgfAKLMkUb45y6kTwlTiTEEmFmTP4L+qjsFMNUKM6G1FlkIIgN6P1jC1X/6umeKhUNIVJN+/Cf6eGrtzzuiZG8VAYY3XPURBoFrXraGfp76aacV2QVdx6aFWdTnRmdZ5UE+D6/NPIFLqAA9isuNjO6DL85HiSLsRjiY7T2WtJOc0JdSx9sT1Jl2cmajM5MtWjpPKC3zGRay30mWTtQOXJ1ciZjO2NtTZ+twL5CJEuijUDTCwHQx1QNdqn1XDIxoGJcTlf5Ny1haJikuKAoVETIy2pEsstg/SyikvqcHwaJYFlXce5KUAuNyw1ky3pODfa8CSYJVRZoP+wvulnHDfKpvdLFHgS7TE1eRLsw9B0WCVQpfJhKils+2S8ZwuepDB8KJdO/tqaJ3E9XeZJB/OBrR4yDyWOqtEaVOBJXH5haQV7Q7IFyjwprotx/x9sVa4dkUPHETPD4knG8xLzJOoTyBcsJXxXTURwiwSRDj5gerkRT0oKRU6oFbQ7MhwHb0GHcCpFlDceKIxMVlN5Eu0ojXiSKSGez6mvUIMn5ZZ2SWkCPaLfMzm7m41dfJ48iUCxW/AkU2DyJIgtBbZcwRxryak4Htr5NJshKoAtT9tVO56EiSNZQce50ZgnQampUKkdtWPO22i/G+wW6hrP8SRaaGvypBCCbrslWTQWXaPx40zOxJM0kKg1T9LCH8OTEDHwe3cSTNgnpqG2PQn4eHtvwZPiurTgSbiVDHVxe1IBB3kSqFKQGZEaxkjNdHe1YpInqVGnEU/KyakK9Si1Q5s5aHgTyI1x6NAc1ZQn0fx8WZ6k1Td0IZYm8suQ4j1hR4z0UCKzyUutNSfnSdA2RonlKtiOJ9388Sf0A2oBcymHk/OkwaEZT1JHPoJXQgh6wlifeZK6q8O+fllKnCkWAahRfZ40lctxVSD5sOpEHe4d8KT727t4bghNeBLiKOP0FjwpToeDg0OoEU8yNU364KCk+HyyLi14kvvdauKg3003kzN6BqKq7axxuEm/m4pbjieppLPXcnKaFGoFcoCbXhO3mw2jl4Dk0suMTDaI8iQt5EGeFBdSeRJczPxXU78bFzP6YlKafsvJihqXrXXUgGj9Vwf2pJBRSskK6pMaMlHgSUkdrkq4Pk/SL2qsi6NjNOBJUF4aj8lRxSVdb/1uYSexql+wTQMOIBp+dSGowomVouFJDCVmViG1qoONqhFPmu7uWorDAxXICkvwHE+6kVOFNCbDBCOHSOmwrXSBaFQMIiGgLpNsLMeTkjaDIDwJEUsH7yGH5R9NxE6EFQ0WCMTPsfWSdcFaLS5/HZ6ECNZyIU+LYfGkEMVxa0/RmBT2BYdOfGUt8QxE6VC/CbpeeVJS0hnJyxeNnJaFOuz73VAAKkPdMAsZpN8tNzIBw5NIIwxPYslztdMSGhrEAHBlA8gQ9O7+9o7bSnRsI+AJAddISUrTcrc1JKT8bqP9aH3DiurzpHJRFTV5UrKCGEho25wOz/EkRMcmn8czSRWX++LS47gvhwY8aRmd+EyN8DvaPdsNmp4zqecaUAXDk5gcjiqcGLKq1JbzBXkSTijJqVSQCfWIazMiT5NItxSVWjJAXiNJ9aM60+u6VhdPZouy6Vx9S5mWKgUWHlblnFLAWjbOnxEJSZ4EIn5wRKEM292GKfIk8Lx4s26yLuZchjJPit0EyZXu+TA4nqRTFJkNfRDsmlhwdJZN8iRu5Dbb5kdyxEBO0qf7V0yESE7LQh0yfjeOrpUcPknRKIxMFl55UjJOQMuZq52ROP2K6QLNcLXbHoF0s6GMlVKelNQMo+iMEsbpxy42Zj7dHetwI8cvGSnDNMQtgXFRsR5mu6leVZ7ExHIFSbihMCnpSZ4U6/Cc/YmkOVZxuS/+9nMBLofrv7eke3yt10nbT5fo0qp3HdAtyj2PAxgcT9rWu7q1z+iDUDu+LVZ+zuRF4TypR9jKOWMmPsnRJZwnnRxKQx0ORyPk4i4c3cB5Uo8Ajzvs4c6TLgjnSQ6Hw+EAnCf1C8v5AuELzpMuCOdJDofD4QCcJ/UOo92FIc6THEk4T3I4HI7O4Dypd+BeDLMRxuEAnCc5HA5HZ3Ce5HAMDM6THA6HozM4T2oMc0OCw0EkT9k5Oa6JJ+EAJJ6yU1XVMcKFI5H0NqFBH0ZwPDrbTx4fuu04LXxsXxDOkxpDbzNwOBTdzElXxpNwE1ZVVeBMx4TlPY7HPBobNyWfrqSDBI7/7uBDB8/NdxwJH9sXhPOkusDKTC+ZcjgAnMyeu4Pv5LgmngTrbHxicjs8zWbmtoBvju1m082E6q19bvjYviCcJ9UFrv7R2zwcDgA3THV2juIQeRLuyjCXOThqgtcTnfaeHHQK7qQD0W9tzOv5URpXA3NVn6MbfAue9J31cvd1r6qqqSR/5w5qgSHyJBwM9vH27gdztwBYyP3tHabJOpfA1JEpXAmn3Ki1JH4rnnRBFec86SK4fp5kbruEauAtidcN+IP0Znu95vMcYFguPVCwwxVk+zt3UDsMkSd9vL3f/PEnblr10IqaoAEJRrjff/2N67EPTpa4wVcv5V3OFzlb+NNs1tqPY0rYLpNh4SIqDtcno6n9XL3ucf08Sa+Gxu3Q3yfAiFqMP0eSpIMKervZmEuzD95M9J07qB2GyJMI50k1sfpckehgZiUROSiGq8+VEfzH8bjwSjsrRaGEV4zuVVxVVWxbsDTXkB2jGU9Ch8Uz7nQyOUkYZlP08/wkeP0vXYqzwK2+fcAQedJyvoByuEqetPpc3d/ewazCKVO1ZYsAf43bNSr35GLYLsNCCcNuUtDnOU3wGIjcf8uJ3w2wxRpmFvxy3A7RjCch1i/s1iswAPJKMuiFLj0mdXgSFjocXuee5pX718Hr80tvmUdVVWZ/X8950naz+Q5G6cHxJITU4PfWPOn1+QVc5Hiz6Gmx3WxUGTJ46HE8xuz+tV5DQ57qi03FEG64E2ZYBnSg4UlwTiGy59ePn2YMvD6/oInwX+icZKLBdDI5ZsZZfa6GSzU6OxzL0YwnafwgrX+/fvzk5PT6/NLlYvEgT6qq6v72DsWDmQcaFs57shkeD8h0fTHsky3qaN0HrmtHHbuvzy+kaPjccr7QICHNhOszXSjAt40fqjPOGaZ2xoGNUAazhnuazegsxz4XVsE8vJwvRg8PejIKCvDx9o7yhF1wA3LWdECjO3X1ieqj0ZS8rj5XaKVcRxigTagoOQcn+8swZvY+TR1hfzLWVW+jwp8bg+NJ2sLsI4xYzJ1oTO3KsC8p4CJ8ESHhYTfC+UpsschJetgfnLGchn2h5qiOBQ3lZFZYK6LAHBvYSqaiZwpP0WMdGWD08fZull7UA7na6VBHME1cI+Waqlgex2PV4dpKUBEY8zklgEyw/FOe9Dges3OhWILg919/s1kYSpVM1IgozZOfLpQ/7Gs5kDl+Iql+Ta21X9izsQKvoyXIJqHh2SBajK/1uvzFb+LrvDia8SQVLVUHlzoY9CBPgoKmNsF2G45dpXfL+ULTkbKcL1BlKhfV3TpeeQYM3qISp4RQmUIqKMnMBJr6919/Q5NCKXyt14/jMdgnLsdFOSmNWKV9vL1T4KFV+XVVNBDF0cMDCoCja6BSg8gnGDAk83E8jnkS6gIFhMdwTqCmA/wdJUFTcHnNmZLNiNt/Cx1hgDkgnoPj/kIsBXscvaCDhH2EwYyy4flGhS+MxlNhcDxJtTn7CD2ijWkOmdT5A+cl4ng99BeXB5xgXp9flHYYieYzMU9KymnICHUsaObQP3wagmnagaLH76LALDn3smnjTCcT6AFyAohhoXZcU203m6fZjLMsCw+uGQc8FUQ4CLVdfa5ySkAfVp5ECUKLGXG+2Z2gGHbOimQipA9VIPXUfMrlDzu+BZlFd9B2FavfuNbaL/gvFXhTLYFBRc2GwHB1sVFl5b6ITHplW71WtIzjxmIi7OLwqVA6vtDjIE96ms147hEmS+UNSe2JdIQ9Gh+BuZWC4/VrvWakJEzKlGQOaOpEUJM4k8fxGJKGUkG8UQCIEOUqfhfPU0nhXehWnaKoMpCt+ZYpJ6H/Vfs89Czax6Sbd+G/U0OXPm/Ens8UOkKhnVLoLw4DtJKarNmqYF3MgaStReHPimHxJNB6/mn6CI3JsWqcIByNGGn4yfEkXXPHEh2nc6Am5TQn1LGgxfYkXZ6ZwE2tPr+lziMdXfiddpTkCEzWDoYrcjVyJmN7Y62N363AM0KkdpJKIEQ8SdO1p/gk38WfaP84EUL68fa+nC9yaqFQfsxcHEWU/aT6zdU61gAttAQ+jZJAHengNwXI5fbx9u6utw7QhifBAsH5Rm3FasDoAPXjuLH2gn0CKQWeRNNLTZ4EUzA0HRYEVKl8mEoKzJLxnrocGT08cHGAd/EWokRpT4oLYGD4UC6dpvLWPImL7DJPKufDY+6eZrPlfIGahkxHLGUHH16vyZOC8KGQ4Ulht6pjOkdI08KfFcPiSeAZ/DPmSdQn6C9YSviumojgAQnSNXzAjNtGPCk5/nNCraCQ3uwitfEWRhRnTcgvHkjyJIXhSTSZNOJJpoR4Pqe+Qg2elFzahbwSCBmelAzfrM+TDA9uwZNMLSj7SfWbq3WOtTTSErSUk8u24EmYTZIVdJwQjXkSlJp6W83w7ZLeNtrvBnu4+shzPInG2Jo8KYSg225JFo3x1mh8kwk4Qcw2VBOdkCdpIFFrnqQ1OpIn3fzxJ+75UiKb6whFH3hSXPiz4sp4EqhSkMmPGsZIzXR3tWKSJ6lRpxFPysmpCvUotRmbOWh4E8iN8d3QHNWUJ9H8fFmepNU3zCCpBEKKJ4EkJVVWTb8bnz85T0qq31yt2/EkoyVgQ+UYc57UZzTjSerIh3kDRnU9zay3PGkpnukQuXhUq/LMtPo8aSqX46rs8WHViTqyc+LHZ5TQnJAn3d/exRNGaMKTEEdZKHnh95p+t1xHKC7Ok9zvVsZBvxsX8ewv6JnV50pHo4bcxjwp7ItbjidpX7NPc3KaFGoFcoB3WBO3mw2jl4Ak48dMafI0PEkLeZAnxYVUngT/Nf/V1O9G3a4v5pRASPEkFS4TVVM/jhs4OU8KGSWWrLU+qXEUTbWEKuH6PEm/yAAYx1nRgCdBeSnBH+3igul3y+3ePBMa8SRjyF3OF9imgTACehJVIFUOsVI0NIXhwMwqpFZ1MI2040lGxnQiyS3OGNuE/RQmPURWQP2WljMurYYT0isRlxzhEdChSTaWUyKIJ2Nlkx1hYIKQCv0FVwjyxOjFJ3SLYm4F37TwZ8WweFKI4rhV3GhMCvtdCduDrruSkw0FQV0kGMM6xSYlnUG7fNHIaVmow77fDQWY7o6/132aEDf63fCJ6WTy68fPWIQNTyKfMDyJJc/VTktoGAwDwFXzIEPQu/vbu+lkggd05CPg6XE85os5JRAinjTaD9I3FGq5O1xGJ5FkIkuS5Enl8itq8qRkrTG60OA5xV5HS5jnV7sNPaP9XcaFLy49jrsTNOBJy+hwZ1q8f6f2mnaApudM6rkGVMHwJCZHnsohRqcqteV8QZ7EAMOQUqngDer81mZU8WNimSdR0yV3Gmp4qZZEeZIuznTxZPYtmx7Xt5RpqVJgjWAJK1MN0xR6+0GuIxTT3T7w+PW4vzBdkSfhYYSesF6I8RztB8G0KPxZMTiepLMRmQ3dDRw5seCMZE97kidxz7bZNj+SIwZykj7dv00iRHJaFuqQ8btRKFZy+CQHEmburexWMwFthicl4wS0nLnaGeE1DMZ8mhlCM+iOP8MzNNYq5JWACubr88sqOh8cPAnR03z9JrrlN5momWvYIvcJxuXHIpmNqZKrPClWv8lak4VDYbJsTbVEkidhCWesRLkvxsFejnPg+u8t6R5f63XSzHNxdGnqGyhAyBgx1o19qCkGx5O29a5u7TN6K9SOb4uVnzPZFZwn9Q7cuXrpggwGtCgU3HMt4DzphIiPzHE4HMcgF3fhODmcJ/UOsIHHh9Q5ksABd4h+cJ7kcDgcjtPCeVIf8TSb+W7P+kCgpfMkh8PhcJwczpN6CudJjQBOc1qe1Fs4T3I4HI7O4Dypp3Ce1AjcjNlPC9Bp4TzJ4XA4OoPzJIdjYHCe5HA4HJ3BeVJjmBsSHP3HSC6KuQJcE0/CAUjsoKqqjhEuHImktwldU7+3QGdbx5NX3jo6Bk78YuzBSu59v1acVoHk4DypMfQ2A0f/oZcfXweujCfh0quqqqDyjumsx/GYR2M/zWbfIVitDBz/3cGHzPnRjosAx2ny6OP4FNPrw2kVSA7Ok+oCKzO9ZMrRZ+CiLtzRfemynBjXxJNgnY0PR26Hp9nM3BbwzbHdbLohi97afQCOI+fB39/hdKXTKpAcnCfVBTaf9/NYo2+yz6sRYILWexWuBkPkSbzdqLPbXa4JvIkovsTjGKBTcFEPbqtsvRb3fScnQW/PIuk/zjoCvwVPunq9HPOkqqoaWVybPu+4IIbIk3Cn6cfbux/M3QKYA+5v73BrWJ1LYOooPbhmdGJurSqdJ50EQ+dJLeaRU83OzpOyqMOTzG2XUA28EHHooMlRL+BkaBvtrjCG5UZw0+cdl8UQeRLuG8ZNq277rAkakGCE+/3X3/e3d3Aol2UTxlTVCcv5ImcLf5rNWnvNTAnbZeLQu+SHKx0t5pHjZ+duRuD18yS9BRoXQV9NgNFyvqBQYURCLW43G3NJdfkmoKbPOy6LIfIkwnlSTSDWBBKN+YPTwEGetPpcqTgjtrfwysEMm5bQ0QgafYx7qy5bnnZoMY8cOTt3NgKb8aSqqkh7YTx/fX4xAtmlAbaf5ydhcdDBh9gX/LkaO5mjgCHypOV8AQ14lTxp9bm6v70zwbOqLVusOjQmXVVuaEtrCmiXYaGEIYTpZGIOC0AKQuxjv6H+t5x4WXBq1yJxHmxRzqqqTDMmoyo7m1YGhOQIBF07bVhqM56EWL+wW69gx7WODGrDblCHJ4Fmkt6e25cE5Vif1b4+vxxTJA6U+9u73jq2l/PF9QVTXxCD40kIqcHvrXnS6/MLuIiZjy+O7WbDg+CX8wWDhx7HY+jGr/X614+fJ9Q8TWkN3HAnzLAM6EDDk2jwxjRmxsDr8wuaCP/FJJJMNJhOJl0uDqeTCWvx+6+/USTsxgcVPtMGW51W4N7ijHa8BSXZsMv5YrhxFyfnIc14ksYPjh4elvPF13qtBTo5jyvjIE+qqooEAiMbgxjOe46w1+cX1ILp+mLYJ1sUg+lkklw7JtcZ/Nxyvngcj+NMEHbAt7g8ZRni1RgyxwNgrlVVfby9P47HarlVC58ScJQB5x0YsquWTOSmByIwk6SUxhlSCydfjIsEUMmqXtAGSaab5g0ZLTBoDI4nqdoiT4I8YtaB+IweHnTO064EF+GLCAkP+1ITUjKSk/SwL1QGJzwAAAs/SURBVBexnIZ9oaZAaSiJDjlmhQALFJgzDbaSwaXCAmjhOZJZRwYYfby9G0GjQOVqp/pKhTF2CJgMX59fIOz8l7YSJA6rTdUziHCi5sf6GS3Adx/HY3bucr4wvI2cI0goVTJR41E0T366UH7TSjoYggyeeDnN4xU0CAb9EsR8EHaDU7uPmVPPm/Gjo0JPiQyZaWU6mfz68ZOzCcpQ6A62GMuDJ9l0aKJ4zHB2U72tltHceIhbPlbyqJo29epzRSIIno3oJVbcTB+FRsb0HU6HZjxJRSuOt/p4e+/Yon6QJ0FBU5tguw17iDMuBEbTkbKcL1BlDiDV3cqTGE+Nt6jEOQ6oTNH3bKiYJ6kZFouwj7d3tduBoWrtRg8PWDJuNxt8SMcof4feQXm4xv14ex89POiootLE0cZkSNB6CMilNyHWKbkMky+OHh5gKWWRqIbwObQhewrbpphONYelZ9gpHdXC17cTZ3A8Sedy8iSMARoMwJPUJqpaEucl4uhIDHsufnR1YWQkJ+n4nQMjKachI9QUB06T5kBLfBqSa9ph9PCgss/Cs+Tcy6aNM51MvtZrndggUIXaod3QsE+zGecSFh7TeRzwVNAeQagtDnrmk8jfLJINT1L7RLzn8WZ3OmjYLfmSiVARqAKpp+ZTLr9pJR0MJBPQpcgWKgt65vX5BZpZ53WUk6yd0O5DCvV8PH44KnAUEPgK3kqOQCwneAg1z4xIdgd5W5Ap+9ePn4/jMYcN3uKY4bhCgbGEwILZ7AbIjQfT8sl5R99lF3DhoZMvGFs8fUDEko0c9nn58WgZxw3yaBKVgXaDgzzpaTbjuUfYa6OCkdSeSEfYo/ERxOsP1JenoNKkTElmg1AnQhLiTMzK2LyurJnFQFHJ/dV4Ho/XqqqwYGKtc8/rapWfCNHVBGX+kczQ/CtZJFYZn4NI6ETL1Q/E0qTHLek86bLA7MI/jUxhbKA346hPduXXeo31ZYEnJWUk5CWdAyMppzmhVjagUxTLjFmByzPOc3H1+S11Hqmw4HfaUZKSm6wdVgvkauRMxvbGWuckNKTER1+EAKJGJhPDkzRde4pP8l38ifaPE6HuPt7el/NFzofbgifd396hZ2HRQUPhK7Bt8DG1J5HPqanDdJ9ptHj8hN2oYFdSxSVHIJavtMWaypruUCpp8jdNxDHDVTcKDMHMvRui8WCyLc87+q7hSagv5jVVC6YAudyeZrMTehLa8CQQXuNfQ1+eqlg1UT+OGxxZr7Ao8CSahWvyJKxFoOkgPFSpfJhKavW5+vXjJ+M96/Ak8y+1rj/NZlz9lHlS/Lt5nsZY6HcWACafUORJZPpJp0ZBC5tsY54UojuqjHKJ07lSwXdvehbOcjyGxZOMZoh5EvUJBjZWtHxXTUSYxoIILx/IyUiowZOScpoTagVNmze78BS8BR2iPnHKe5InKQxP4jzXiCeZEnLKTKqvUIMnJZd2+K/aOQ7ypGT4Zn2eZHjwqXgSvkUPL86pwsPL+cLUneMNe7tCCOrSUi9nbgqPy4aK0Fmmx4rGIxANzmY3lc11R9gnIkrpkrSJqhiKlCr04Hg42AumWUa7WxOW8wWOvaAzhyy/BU9aymbw49GYJ+VujTktfauJRvvdYB1RH3mOJ9FbXJMnhRB02y39QcZEaTS+yaTMk3TBymLwvApmewxPGj08QHgwWMM+ZQxnsCfF2Z6KJ/368RNaDIbZQjmHiCvjSaBKQSY/ahgjNbxaMcmTkjISavCknJyqUNPZrWAOGt4EcmM8FDQGNOVJND9flidp9c28mNQ/IcWTQJKSPoeafjc+f1qeFPabcRmFT5kqMM4Gmd/IRmOtdSOepME9TE9OK4hvMcSFv+e6Q+vI9UayiQxPQmuYmaUwHpLZlnnSzR9/QmOjeLAus+7D40nqyN9uNip1nFy7RCOeBM0VW/nCfpwpWC3ksz5PmsrluMxNH1adqD1d0++mWRldnzxVpQVPitOxzDIBQ8msYhzPk3SHVFOe5H63/uCg340anwMbemb1udKu1J0ESb9bTkZyks6BkZPTpFArkAPc9Jq43WwYfQIkl16YD0yehidpIQ/ypLiQypMQSMB/NfW7kT3oiwimTmYS86TRfmiw/qt+HDdwcp6kroZ4eyCdWapvX59fkKihutCZcYOYcAtTNlgc45GZHIHb/X3vWsFCd4SM1MRNZHhSyMwUyfHQgiclZ2Rtjfo8SRv5Yn43KC8l+Gzr1/3TATpDI55kDLnL+QL7AuBmouFUBVLlECtFw5MQahp2WwxGu6hM00OwUR3kSQzE2UYxbgTyOeje+vXjJ/zNkJw6zzM9uZoPQmjQ3eUNBUZItrvdNPGLN3LyE6qGYtOXAU9lXIU6PMn4768Dw+JJIYrjVnGjMSnsCw4W7rqyT6pUlRp+zshITtIZmsoXjZyWhTrs+91QAPpldMMsbCEczPgEdi3FMm54UhxcEnZ2Ji7GkrXTEpop0wTqaoagd/e3d9PJBA+o+CDgCfExSFFTSpknjfaD9A2FWs4Xv6IjAJKJLEmSJ5XLz3dh+cMveAAvQvVRgTBcmo1PhY94ZFpccn635S5MzWwu0d4JslvZpCdHYIHlFLojnJonhdR4aDrvmIgiE1rO5xlRHk8fuUYe7W+ePRINeNJytyOAP1omlYHO0PScST3XgCoYnkRdlVI3qRyiD1SpwbJHsSmoVAwdtZRqM652WxlHcipBrPKA0S6MkVnpvzj+mC0MmLnxB6VguvW3nOud5EmgyLlDY+MM2YbJF2F3JU/iEo2J6CCq9TJPeo0OPu14D2YHGBxPUjsHmQ2N6hy0seDorJPkSSo15q14F7qR9On+nQkhktOyUIeM340yu5LDJymAmLm3sqvITGaGJyXjBLScudoZMTQMxnyaGYLF6o4/M4lqrFUIQWd3M//x06/PL6vofHAoE8QI8/VYYJOJmjnSMTdxn2BcfiySqU9Aj/gLTqZAXxueBNbFIaF+N53yRnL4pDk6J+z4d6yIVJWptYzpyRFY5knJ7gCUJ8V9EacrT2LiwfFQc94J0TyoMfJJnpSbPuJGvvC5AH1DP8/j/lqvkz54R2voRuLrsw81xeB40rbe1a19hgv190FVVSd02ZwKPgLrI+klPwbOkxxngR47Fq9sjoHzpMHxpJA6MsfhcNTEaHec46ULMgBsL35vSd/gPKm3gCVfj285Vc7Ok4bIkxwORzsgyPJSwS2O4DzJcSbgeLFkGOmRcJ7kPMnh+FZY7U6gvnRBvimcJznOiHPwJIfzJIfju0ED+R0dw3mS44xIbpFwHAnnSQ7Hd4PzpAvCeZLDMTA4T3I4HI7O4DzJ4RgYnCc5HA5HZ3Ce5HAMDM6THA6HozM4T3I4BgbnSQ6Hw9EZnCc5HAOD8ySHw+HoDM6THI6BwXmSw+FwdAbnSQ7HwOA8yeFwODqD8ySHY2BwnuRwOBydwXmSwzEwOE9yOByOzuA8yeEYGJwnORwOR2dwnuRwDAzOkxwOh6Mz/H+e9J9//9u//+Ofqn/96z//+/8Yys+//+Of/uOf/+XixfAf/+nyp/rXv/79H//0v//rf7t4SfzHf/zHf67+5z/++V/+H0+q/v63f//HP/mP//iP//iP//iP//iP/oQQ/suFDVsOh8PhcDgcPcP/+Z//CyFJzpMcDofD4XA40nCe5HA4HA6Hw5GG8ySHw+FwOByONJwnORwOh8PhcKThPMnhcDgcDocjDedJDofD4XA4HGk4T3I4HA6Hw+FIw3mSw+FwOBwORxrOkxwOh8PhcDjScJ7kcDgcDofDkYbzJIfD4XA4HI40nCc5HA6Hw+FwpOE8yeFwOBwOhyON/wvDxcVE0SDZ6wAAAABJRU5ErkJggg==

 

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAArcAAAEhCAIAAADqKB/jAAAgAElEQVR4nO29TWskV7ou2j/EUAXl0W6QaPVk0yC1PGkwp+qW4TQXugXiDk0iD+7k+IjynZpEsAd74CqZO7gTS4IDZ2Qpf4BL3uxx6hek5mWHv7a/aK87eHY++9G7VkRGZESuiMx8H5IiKxS5Yn3Fep/1rvfjd2/eets//vGPf2p+vv7nP7956+2wSnzz17/33kz/+Mc/b956+z/+5V9/9+att7/6pz9889e/r9fnq3/6w5u33s73xPf+z6//9E7yT8W7z1sW3r4E//gn26f481/eZGEJvbd0OJ/iL0/fvPX21//8595r4p/t+WDW/SdL+Oavf1/pO78KfPPXv696qVL8/Pnkh4/PQgi/FcW3fzv+9m/HvxUF/vvd+x80Le37Dz/67v0PfvniS/z3u/c/QGn94pcvvvx1etd3LRxDR4ZXL/PbPXz88m//jvW674o0ABfJHz/59PsPP/rxk09x/cdPPuXSVxPtS3AsAc46ZwkL8I/Z/a/Tu+/e/wAS9Lei+PpP73zz7nv/mN3/VhTfvPveT59dNS3zu/c/+Or3f8RE//7Dj77/8KPu690cP3x89vPnk75r4Rg6nCXkx9qxhJ8+u+LC+OMnn755623I+J8+u/rm3fealta+hFUAcqHvWqwQzhJq4efPJ9+8+953739AQf6P2f1373/AMxvS20b44eMzlvDt3447rfLyIBNyOCrgLCE/1oUl/GN2/+3fjr//8CNoXoEfP/n06z+9g+UO+6umxbYvYRX48ZNPl1v/1wVZWcLXf3qn8zLzrCM/fHz2w8dnA6Guq8YqhsmxeXCWkB/rwhJ+nd59+7fjN2+9PYQj1FXju/c/2Gzl6zayBLNR/uWLL+uo+n/67GqDz8DwSuOT5+DjH7P7r37/x6//9M5ANgSOpnCWkB+9sITfisJfUgOcfeCTbVv1zbvvvXnr7fxiKAdLYId+9fs/LnF4X42m6wjsX6je/+WLL11Q/fz55Os/vUPW/+Mnn2bYAUBN9+Mnn3Y+JRx54CwhP/KzBJppUzjBIGCb18zfiuLNW29nPpb95YsvcRac33xt5Szhly++5JT6dXr3zbvvddu5S7AE9QH95t33NlhDUBM/fz7huRqUChlegH/M7r95971v/3a8zcvNWsNZQn7kZwn/mN3TFMDXTADMCd8pUDI819C1bFg5S1ADPX46LN/XkfaAG+f3H370zbvvQdHiktuxEM4S8mNd7BI2HnBJ+/Zvx/BT22xbrkx2CTj7R7d2S4U6XEfos8CNdXwgp6p4bLjhCVmnfC1Nf/WP2X21VDY7+4rHLaED+K0o1AU5hECWUL9p/cI04dfp3ZbvdfLAWUJ+DIolfP/hR6s7Sh4yfvrs6vsPP+KiXdOybcio9tFoxRJ++uzqq9//EbME6zLVU3pw9cPHZ9DP/Dq9++r3f+z3xAHVptUJK/Pd+x+gkgh+8PPnE3xR9Zr6xX73/gf4iVGbU3dizlagpPr6T+/88sWXOIX55t33wBu+/tM7Sp6g82eX/vjJp2CsLKqMt6I+GG91zvl1ekedofou885v/3b81e//yHLQHK2k+Yk2Ey3CxXj0ccak3AtMEWWaxYW6O52yXIm0JqaLcFDKbvnps6vNdkwaCHpnCXyR9V2jHS4X7rJXch3RC0vQBUQjGukLiAXk588nWBj5W30r4UyOZUoXVS4RRtb++Mmn373/AXwpsdJi+KD4pI+lGXEeZbKcMuXoT59d0bkdrpu4jpUfZSbbghWbXUGWoJUMDxcibSbvQVV1ZYaYoG/8b0WhXQpJymVQ5398UVdmLq28E2XSNaNaF7I8S4AFB1sIaUqZCtfBMHeJwb/o2W5X8KZL1a/TO3W3JX3RSv702dUPH5+RJehIY7RgSALn3V+nd2wURggvw4+ffKqek2QJiBcGqfbr9A6SlREYf/j4DEUhQkOYS3EdxbIR1bnLKiH6E2UqwzvyBgR+KGMJSqT4E/OG0PIxHn2lCOwxRKDCa4OL6DqMBXwfWEm+ML9O71Bmsot0mJwl5EG/LAErLFZ/zK6QmkU/fz7hMqU2UmuKXqwXkwsIJD2ix8L8OcwHIrlYYSX5/sOPsE2iSP76T+/gg9dZXQpROOQilmKIUhyMQjDHI86FiwNdxhJYfnjIElSp/OMnn8aiFGuyYQmmkkEWItM0Vp4aUC5lZLQoH8sauxQyHustBAfaxcKT0i15J4QOq7oqlqB9TUUC5SLpFSQrpC96sF+W8N37H0CYqfTF9NVKovK/FYXZlGMxQpxmiHwILdyDwvlf0/VaGmTzr9O7nz+fQFWAPlRfA/4cXJ7lVLCEWKJzqv3yxZdf/f6PfJCha1qmnjhohCX8JH4ZcH9y9AEddDBl8LCfP5/wTs4irQDedhAseqbEXaSLTnCWkAv9sgSdMFwQv//wI67FRjZsxslxfpbAcIdmAfnh4zOoEMj++ZMylgAtPegFt2fYKmADEHs8qfDGX2FExd1F2YiXfVckpxAE7XfvfwDhqkeZ2i5dZHS50ybwHuyiuY/n/cnV3rSaf6V3A5qDJdQ8FPwGG1dKt+Sd5nXIxxIelCsdB9qC772zBOxl//O3777H32K6s5I66jFLwJefPrsCR+M90HRxSCjD+HQtDRwcUyepYql+8X754kvdJJl7lLhwaw6iWp8lhIdxGPUn2ufxS1jBEsJ8pqLhySM9FIjzKXQmNgpxeEqjz+Q76SwhA/plCdWranCW0BEgeOIFBFsXLg51WALkLvYGGC/o/KmBx8pgbLYMS8CKtHDEk9+5YJJhxCwBrAjMA4qo9izBXE8uegtZArUa8XrLwr/6/R+T0i2+E82kaq1/lqB0r3eWgP0xK8nfmkpWs4QQwtd/eof5DswZP4eQWjjNd6IsgSr6JVhCjCRLCCFw3vxWFGru0CNL+OHjM57dlLGEEL1mFSxBJ6GzhDzolyXocZ6zhJUiuYCo7jDUWKyw+wfpV13Cj598akSsHgwZlkA9/3IswSDJElBV/e1AWAKvVLAEjaag0i2+U505w0BYwupW8CXsEnSEeB5vKhmzBBxS8Loa6aj4jFlCmIctUq1DmNvgxCUQ5uesXjVLIF+JWQIeqiwhqe9KsoSfP598/+FHnOgtWQIPLKpZgr5asBop6yJnCfnRL0vQIXaWsFJo33IBMX2+kCXgVIIqd/42KWJBQX754kvDEriUdcgS4BKlBar/gi6kTVmC/rYlS1BVdwVL+MfsPindkndmYgkYy2SQjcGyBPoUQPiViRkddfrFqlFM2SY7yRLCPLoULe+CvG+hkiXg3cCpDYRrBUugPY5hCZTKbCaK5VGZebGVJcCwlkYbuF6fJeAUxrAE6jAX6hJwbAlrHWcJg0LvPg7Aj598Shs0hc6ibx968awv+tIlqMFdHZYAZSGtFkIkVqtZQpg7GqgGUde0CpYA+z4shiwhyRJgZI2VDfZhvI6LptrG2prXjbzgz3WBrc8S1KaS4CFIqGQJUPbQLDGWFH2yhHgMBssSwsPBToqZX6d3ygdxXgBDG/UkKWMJPP0yXQ+CoiwhWQJBlkBbCljulI0o36ifP5989fs/GpNamnehmXR0pFksPzqD1bDoW3HIrM8S+BLG9QyLWILS0IUsQZvgLCEDBsISIJA09yDAWQSZtBm5fXthCdgpoYfrsATaLkDhirW0giXom2usFymtw0NBW80SsGjwV2/eejvJEmBaQf8sLkR0djPVhvxGb5g1k+sbFzfIi2Tlq1nCj3N3MP3rG8mbVcESWEk6MpinKEswTYj7h1hVVCUYYXZVWgWWy/akNp/1f6hmNcuFG9JfLSxB7SH05gpXLv5J70HQIe6r9J6FdYijSAEmIawpp3r04QpVcacWyLcUNp7xndX1d6wOA2EJW4XeoyrpArINWOsQbV0tj1lzQq4Cvo44HL3AWUJ+9M4SHFsIZwkOh2MZOEvID2cJjvxwluBwOJaBs4T8cJbgyI8HLOGrf/rDN3/9+3p9vvqnP4Df+Mc//sn5Kf78lzwsofeWDudT/OXZm7fe/vqf/9x7TfyzPR/Muv9kCf7xj3/8U/Pz9T//+U0WluAf//in94+fOHSG85evri4u+66Fw7FyZHj1hvZ29w4/cXDkh9sldAxnCY4twZawhPvZ7GQ06rcOhLMER344S+gG97PZ86fPnjx6/OTR4+Ojo2KpaAoLcf7yFR6xt7O7kIs0utmxEN6fBlvCEl6cnt7PZv3WgXCW4MgPZwnd4Pjo6PzlK3w/G49fnJ52/ojb17fPnz4D/7ibTp8/fVaxeDW62VEGsoH8/Xn7+nbgQ7bZLOH29e3x0dGL01O+10OAswRHfmwpS3hxevrk0WO9wp0ihUF9FEWB3+qnaZUW4mw8No+oWL8a3exIAnIC3/P35+T6hk8fJjabJVxdXD5/+uz502e9PL0MzhIc+dGWJVCgFkWR3Pqcv3x1Nh63rWY5mq4jRVE8f/rMsASsCEVR8K8hhPvZbOmDg7vpdEWHDorb17dNb9ZGLbFVrSka9Sl306n+qbpbbl/fHu4fgKu13EmbvbgZTZLCiiPn50+fQZeQ7DT0Z9n0jl+H6oYn63O4f9BoiDNjs1nCMOEswZEfrVjC3XSKRQ3C9fnTZ1zUzl++On/5CrpZvX77+taIjZZouo5cXVxeXVzez2bKEp4/fTa5vmHNUWHUnIs7WoTvx0dHOJ+mqDgZjfD9ZDTS44YXp6e4zi9FUeDnsGDAbeiohXJLb4NwKoqCT7ybTg/3D9i9lLgQunfTqTbq9vXt3s6uaRfIkypUri4u93Z2uXs+3D/AnaYVKgKxBT/cP0Dd9CwmhMASbl/fxp3ALgVvK+uHk9GI9eTU4nZ/b2f3xenp8dGRdgWrxCGGFH9xepoU8/ezGfqnotPKpnf8OvBNCUII2C1l9Tl/+WoVR1ddYY1Ygr4LK920rBrOEhz50TFL0IUP309GI8MeurX8Wm4dMSzh/OUr7vzOxuPzl68gG1ToskW4IYQwub6BJHv+9BlF9eH+AUQUfhWzBAoziM/joyM8iw8yYlVxuH+ADx49ub7Bl8P9g/vZDKWht80hCH4F0YtGnY3HEMlsF6UX5CsW072dXQzx7evbk9GIMh58AiN+fHSkKy9E8t7OLqbH8dGR2R+HubEn+pwUDUzrxenpyWg0ub6hUDfQaYbVvygKMCRcf3F6enVxqX2oVUId7mez46Mjdn78FDC/MGcJZZ2WnN7x68A3hecIYCFoYFl9QJuSM2EIWBeWgOHA0IPdru/pm7MER350wxJCCEVR6K7U7FAHzhL0OrfR8ICKWYJKL8g8yNcXp6eT6xvIS5WmhiXwQWQSlO4oFpIyrht2rqAj6G0oRaBdYM21h3kPn8VGQbSTEoUQIAuxjJLooGKQwUVRsF3YmmM/HVdYu25yfROzhKuLS90xo8InoxFUFyejEfQW8aED6qAC+Pjo6H42Q/OPj44m1zfo6ooq4ecQ5KAjcW+r2VpFp4WS6W1eB74pmCRa8+r67O3sDtaGcV1YwuT6xtiUDM3aoD6cJTjyozOWEB4yA8MSIHiwvHa78HXIEnTPASRZgkL152ggZEAjlmAKp4SjTv7Jo8e3r2+vLi6xc0WVlA1g94+1r5oloFHY0WLbejYe302n2LZCcmObqz+5n83QImoCTkYjOgSywpR/2nVmksQimRUG2WKHJ1lCXAhlLXB1caksIVklVN40zQBMpbrT8Key6Z1kCQrWvKI+1H8MEOvCEtoAbK/HChg4S3DkRz6WoHrvrmofOmUJepINNGUJ/G8nLMHgbjrVg2rDEngOUoclUOm6t7NL2qFaeqg3tLbKEoqiuLq4NG0PD8/Ul2AJ0Afone1ZQrJKqsmozxKSnRbKp3d9llBRH2cJFY+g0czezq5OXbWtweTHdxzPsT9pqoxDLkx4XOTQmHendzhLcORHBywBr1NRFFiRaSC2XicO2CaGh7sHVZvjtNuUo5KSzhFhNSzB/MmwBB7zL2QJ2O/S1pK2F/pDaNe1tsoS4razVmfjMX4YswRYTlSzBH1oJywhWSXlQ2UswTgvlHVaKJ/eHFPYMcRjqiwhWR894hkg+mUJeIWfP32GcYGRB3pP7V1oVnI/m704PcVshIYJA8SBxgqAEvg2OUtwONqyBLxROEyF+RWs1cpYwtl4PECWoKfFukyfjEaQMfjEx5nGYp+FGCs/7FfwBRe5dwE6YQnx9QqWgO/YjdGdAXYP3IFpd9VkCWGuh1CWAIU8hCvdC/X+RizBUI2FLCGuUh2WYMIVlHVaKJ/eYAZ4LgWVPmIhS6B57DDRL0uAJQdfHHRm0t6FfzVHcvgtDFBg3woXFdX6OEtwOFqxBNpygyVQAEAdTVs/tRvqXIO6xFJFf78njx7TK9J4BOBOsIQgYsYUpZJSJQev07ARX1DC2XjMknlbTZag9dRFUDWuesxvvA2DWO+HhzIJyygs9nVxvLq4jHsmhKA1MRWeXN9woNU/ky4YenMZSzh/+Sr2cYDwVtmpLEFHtqJKKpXLDp6LotABLeu0iumNOQP/C+NVa2peVp+hBf4z6JclkGqjVw1ZDBFLIIHgdXQ72EYQbSL8bOmKsuUsQZeRbA91DAodRFXiiYOK/wwxhYCVLlXaiiS50S2gLuhNF/fb17eUndgSNfr5uXhy1olIoe3S7xRX7Y22dMmuDr3VKIQGDraMTK052ZrazMKdQR+d/F7z0fFPqmtuaMoA0S9LgNQ32gK9wbAEapJ4HWoDnpmSJdy+vlUzkS1nCQ7HlkZodmwA4uBFqyh/FSXXQdJadlDo3XoxPlOo+Kuq93hdzR7JEswBkLMEx5bDWYJjXUFz9IFL003FerGEpL2CMXBxluBwxHCW4FhjwHDdWUIvGAJLUKOQapagIdgXsgQt1lmCY8vhLMGx3hi+Zn5T0TtL2EI4S3Dkh7MEx3pDDT8dOeEsIT+cJTjyw1lCx+g8bJTDMUw4S8gPZwmO/HCW0DGcJTi2BM4S8sNZgiM/nCV0A+ZmhLnTitzcaa7FTEtd3exYCO9PA2cJ+eEswZEfzhK6gfrjnY3HZcET2wAR6cE/EM6vIkxQo5sdZSAbyN+fiIC50ke0hLOE/HCW4MiPLWUJCOWrV0wquUalFUVhYjyvIprp2XhsHlFh29/oZkcSiO2P7/n70ySSGCCcJeSHswRHfrRiCRp3ts6+x4TX7QRN1xGmi1VBjkRHRVHwr6Ekqm5N3E2nGWLrNrLtx81Nh8yg5tjpU0z05epuuX19i8wI7TfrZi9uRpOkMM7NQTAvSbLT0J8mdSQRx6KubniyPof7B0N239g8loCkkdketwQ2lSXEPe9pI4aD5VkCdLAQrsh1FMR5vSiK46Mj7s6Z1Pj46Ii59cLDUPZ67lufSTRdR64uLpnhiReRsIrVQNBfk6FH/fLRNKYSRiogporR44Y4c7T2DDeLUGIvlFt6G4RTURR8ouZVCiJxMQR302n1kAXJlsSGI/8hd8+a1FhboSIQW/DD/QPUzcRGNFk0TSewS8HbyvoB+XhQT83HyPmDZIzaFawShxhzEunO40fcz2bon4pOYxon1gE5KeLQ0ZppkPNcE3Ql65PMNz0cbBhLQISuPM9aGhvJEpI9r2LC0S/asgSIpbPxGOs7Vk+Y8mkKXSZYOxmNdPgZVxVpErGI4+c1d1GdZI7WbEln4zEyybJ1vAfLOm4IktgXCZcx0Q/3DyCi8KuYJVCYQXwi4hukOPukjCQd7h/gg0dPrm/wBVmJURq6zhyC4FcQvckhCyK9IF8hq/Z2diHebl/fIvUz2wUhjYeqoIVIRnZEsASzPw7zIUafk6KBaSHXH7KMJvffeCifhdvAkHD9xempBtk1VQrznNTIBo7Oj5/CJJAV8xx11rkKDxeyBNaBLIHnCGAhaGBZfUCbkjNhCNgYloDM5i9OTwduCBI2jiVU9PzAj9u2Cm1PHJBpDXKC8pXbL0o+jYRqoqJSVKg4qe9P2AlL0OvcRrN1rBJzYZsM0UwPPbm+gbxUaWpYAh/E14DSHcWWZY7GzhV0BLkQoRSBdoE1167jPXxW2ZCFECALoSQg0UHFIIOLomC7sDXHfjqusHbd5PomZglM4xtkrE9GI6guTkYj6C3itQN1UAGMKYTmIxAvurqiSvi5Jj2Pe1uPxio6zYws24KBiFkCJonWvLo+ezu7gxVdm8ESMOHBvFf6oE6wSSyhuueTb6WjF7S1XsS2j3ugs/EYC7FafoWIJSBhK37InZPma+mFJWALqMdjSZagUP05dMWY8Y1YgimcEo46+SePHt++vr26uMTO1STADSFg94+erGYJoWTIsG2F5MY2V39yP5uhRdQEQCeEB7HC+raz61TZHlIvPysMsqXMskxAJokmcHVxqSwhWSVVaLFpBmAq1Z2GP4FRYfTPX76iXE+yBAVrXlEf6j8GiN5ZwmB7ZnXYJJZQDWcJw0EHLIEa8r2dXcqwapaAI+3nT5/pVql3lqAn2WxdI5bA/3bCEgzuplM9qI5T3vHgYCFLSA6Zaul5SMTaKksoiuLq4tK0PTw8U1+CJUAfoHe2ZwnJKqkmoz5LSHZamLMEPdZhu2qyhIr6OEsoewRUO8ZyqMdM33mw8SxBrdMGO/O3DW1ZAjZPNNzjQX41S+B3XeL7ZQnMCAddMS6q2hyn3aYclZR0jgirYQnmT4YlqIloNUsoGzL9IZZgra2yhLjtrNXZeIwfxiwBlhPVLMHMmfYsIVklkxo4yRKM80JZp4WSE4cgYwo7hnhMlSUk66NHPANEvyxBNW00+x3s6UxX2GyWEEclcaIwBHTDEvAdh8o8XKc1WShnCZRt2Jv2xRL0tFiX6ZPRCDIGn3inYiz2WYix8oOFDr7gIvamLKcTlhBfr2AJ+K5DBttG2JCan9RnCWGuh1CWAIU8hKuatZoK12QJhmosZAlxleqwBBOuoKzTwkOWcDYea+dDzYBzorg5C1kCzWOHid5PHLYQG8kSyMjjqCS4fv4wRbgbNmZGByyBqlRd4IyTGM+zzSTQKAXqIr9SlkB/vyePHtMr0ngE4E6whCBixhSlklIlB6/TsBFfUAIcOsxWtSZL0HoqS9DDAj3mj9+rsiGDwh9DpgL76uIy7pkQgtbEVHhyfUOFofpn0gVDby5jCefiJaslG7qmLEFHtqJKKpVVdaQoikIHtKzT6Gsaq0kxZ+B/YbxqTc3L6tN5cJFu0TtLUKEy5I7qEJvHEszhZtk9w3dS3WB0EHtR1z79DmtwfF+oODUKXvid13n6SpcqbU6yProF1HWq6Zql6Y/vZ7OmaQLOxZOzTteVDRnFVZnsrA/dN/MRcayhmhXWolR2op41A1g1VUfrBA7lnVbz0fFPqmtuaMoA0S9LgBUCA2A8efS4KAo41MR2MHod2kF2LKnGWui387MEejnhv8posQF48jCzyXlJEFvwbDUSgoaV/BubBPwKWrRqmzBHNmSK0Ly641XXSW4t4uBFqyh/FSXXwfBXxn5ZAg40KfvpBqxRPYL4KvM67oRn7+T6Rt2Ihp/uJDNL4CtGEqAsga8eo41BzWbioAB6zIq5DQ0Bst7Qfx4/RyhGOBaFdXgXNhvOEhzrCixhFUGo6mP4m8gBokeWgKGH7IcWoY6tNE6+oLs25ixDthJV9HLioOe/ZAkmcFlFHBSCR4qQ+oiRCqUCiT7GxTh1vzg9ZczZtVD5bBicJTjWGNh2NGUJECpUOyOS9GoquMno3S4BQJCSmizh/OUrbE+dJdRHkiUYp60y3yWTA4WBR9WUxLAEUg1lCVRRaGRbRx5kYgmr0xc5S9hyLKGNZABHLGGx24WjDgbCEm5f39LZFahgCbzNWUJ9lLEE3dOXsQQ9x1HzZI1ga1gCfZH4XJSDGxB7fjUNdaSxpZmjHRsDNfysCcSO3Dbz+M4xEJYQQoBmiP8tYwlMShKcJTRBWRSQ6g400dKM55Teb1iCOogxdrsaLDtLyAxnCR2jvg9nHlT4VTocbTAclmASsR7uH8DZmDlBcF0jmqgb6vHDRLVDRl8sgWFjYp9eplKLf8WVkHYkdVhCbNmg0XQMI3RkgLOEjuEswbElGA5LMH7UcFgIIcADgu8j7BzxnSwBQm5dDFP6YgkQzIj8YYQ0jEJiyR2vhHpbBUsgk9MSNKn9wP1QNg8dRFViPJlepONAWAJzMyKE0RDc3KlUr7AKRohMDXNWgUY3O1aE4cy04bCE7cHmRVVyDB+tWEIcdjs/yxvIOqL+ePAA7rc+GisQwRPjezQHJsz+K3heo5sdnUPjbPJ7tpmWHGtnCfnhLMGRH61YQhx2O78h2HLrCPRXeqUsZFgdwKDGfJpWqVtwu1kxNBpShvlyygpsdLOjW1CjHs+0PAfqzIWmcJaQH84SHPnRiiXEAXerrc2N3rsTZWnTdQR7YsMSkOiIGSWwP0tG1a2Ju+m0W1XwcpXBXhNB0OqEImnkLMAUmpwD/FK/qjXDM5unrFTNXl0fnuNkI8QI1Yzms27sAcw0BAsqGz4y4GpiR3c1lsw/wcTP3O8sIT+cJTjyY3mWEMfHVc91qhkO9w9wQ5wwiX6xbdB0Hbm6uGSGJ17UYKKID4/DFJO9nq07PjrCNo5NOxmNaDClSmAcxMRrNEOga9ImxDeNLXRgYAUPY2j7TQ4nZoHiFRTFpNVl4sGUhsYibgm+q7mJnojjupkD6BCmig6SKYoJn/SJIGSqP08aUuAnaE71uMSzLjyM5aIprPZ2dnUQWVqFETVDzKLhnDMsTdmDmnGwRWXPDZJi24ASGk9H+fwCKzCY6ZlcWfzC6YSAuPG4hxAm1zeH+wdIX4nCEVKC/UymQjhLyA9nCY786IAl6HpklrAwXysRYl19YUNPLAEwLEGzJZ2Nx+cvXzGoeJxxBDcESeyLhMsgB4f7B4wOhkJYArsFUX0oKpCsOUhcdJNniL5Gd9MpBSFKY0BTExrFm5AAACAASURBVDsdrAX8AOkQk/0AnQqdlM7GY0Ycurq4BMWhL5k5xcCzOAfwlPOXryjt7qZTNUtmcFY2E6yRzk64E4/TBApkCdXjkpx1IcUSVG8PNZIy3TK/OKTAxr8mQhxHkK7h5mjgcP8AdY6fi6Oc50+fadZpBfsfPADPYoAgzWaUjBkAFzLUGb0XhE5xFqGGjJ+PX+kbqi6FgLOE/HCW4MiPticOupPD9zhBCJ2OsIHmz4fDEvQ6909mlWRLNWoYc8k8efT4xenp5PoGkoPXmeUsiFMipCBkHly6EXKEojF2XzSVMdvi2MMYazr9xcuCxlD63k2nfCh2mSh2cn2jleF3Fsg5AGYDVkSpBkGoBPHq4hKMihlfWGH0iW6RCZ1pyXGpmHVJXQKQ1NKbWarXwf8wplcXl+yu46MjdpEJQQPFVcVz0T+Q0MkxUkoENoBphnmo+ayTLAG9is6BwoD36E/QCowUWGl4+IaeR9l7nSXkh7MER3504AkZ6xJCCCqDNczZkFmCmvHHNUxGAmZzID4hVvW6/ooiFvFeQB2wqzOyindqUrUylqDQOCRPHj3m/ayPGjNC3PJMQdkAygG/qWYJbCMUBof7B4zhCp0E7oEeQquKswZWGIpuk2rcnAWwJ8vGJTnrarKE6qD0gAbvI0sID437mrKE8FCVlXwoG4uNPvgo9BmsA1gmuhHTG52JIeY9ZSwhzA0RwBrJ87SfzYGIs4T82FSWYOI9h4fvsqNfOEv4L0CfrFeasgRV88a/UnFL8QnbtDKWwIPk0JAlqGYilIi9oigQ1CyuHnQDkAp1WAItTrDP1k0/f1jNEnh6ohXGRdCplbIE/InSvYwlQDzje4csoRqGJZB7gZmpLgGnBji/YBNU1VTNEth2dp2zhKFhI1kCcraZi+sSDXMb0PbEAWIsXserWQLkUyyVl0BXLIELPZTbuMhVcnJ9o3Z2hIpYOkeEJiwhzG0ItFi9k5lsmrKEpP45RhlLoPZ+IUu4m05hkYAfYjMa5ip63mZee8MSQgmbhJL8fjZLsgQzLm10CUGiw1awBN7fOUsos17UaHRBUhaBMSw8cdAMv/VZAr7rlKM5DuEsIT82jCXgqO7F6WmsSyuzIHbkRyvrRSwo+OD8W1nCi9NTsAez+kPsQTXaPiZMJyxB94i6kp6MRgxgjjqbclTEPpEo8XVYAsVwLDOMXQI361iyYZO4apbwZB7Otg5L4OnG/Wy2t7OLfkBPkguaOtRkCWHOwFRKlY1LGUvAIQs9Qe5nM+rnTc+D9S7BEuJEdiHFEuLnMsBtmfWiEc8kZGH+NrFkPgXvJuuZZAlls0jLV5agPh2As4T82CSWQKtkM6+Adcm/tQ1oyxIo6qC71vWLRtFm9adoVKP0pbHEOsKQ4LDRoxRRi3TcCWkUUm6cbA6+wA7RWDWGcpYABo01eiFLCCHAgwBLNs4CkjGSl2AJ2nBlCfw5K0Mp++Rh2CjoEvRZKlo4DUymPh0CXKRvng4BAPFmWEKIxiXJEnCmAx6D595Np5TW8SbmbDyucAnhSN1Np6w5bAXoxMEzFDYnZgl8LjjQ3s5uGWOmKw2gBxAwAg3icRoPpbIE1ZOVzSKm1QnCEkD+zJ29s4T2msi1wyaxhGo4SxgO2p44GL92fodFNDZtMEGP7+nkJV/pUrWwtrpLU8ajzEAd9zVJGvVsYCparN6pFxdWuGaQojrlJKtdBq2b6TT1v2hTJS22bFxU5umsa4qmgcZBpBg8o/PY1bqP7zYIejxbkv1sXHOBflkCXFJN5IxY27dh2HiWcC6JgbaQBQ4Tq80JGcfA6Ryuk3QMCqtgCQiq0W2ZoVxDFiP5CvfLEoxmC1HL8ueRyYzNZglxYiAnCkPAylkCTp5WN9ibzRJWHY3Y0TlWwRJWBLgtLK3a7f3EYQuxkSzhfJ6mJE4MRA3WcRRw1pENq2UJYU4UnCXUBPSoai3Y3nTDkRNrxBLC3Jxoud+uEUs4f/mKIbTXOun55rEENYEqA5LRIJmLRvt15MHKWULoKC5CGTaPJZAvw9pu45WoG4auTEOyYX1ZgibFMJIDxqQw5sDZBL1zqdqExbEmGdGsK8MkE/lZAow/OKXVGJbmwJrt5bwkuS4UVxr9BRbcjMMBg2v8Cha7fKjaKBhjXkcG5GAJbezIFmLDWAJO5mi/0yhJo8OxBJbemfXLEuCaBPcQ42EU5qE8GcMDH7i50s6UKcFom8lXz4i04SAzS4gDnytLoEMv+j/MfZFMThlAPW+TI8IULQiyhPAhk+sbpERRnyAPy5gZOVjCSjE0lrBeCmeHY2n0yxLO58lQYndrgPJscn2DEwcIKsikirQpKgiHhl5OHHRNY+eYXmKWljinDKEp3+IRwT3H8/R1WoLRJThLyAxnCR3DWcI2AEekeiWWUhuPflkC96Yauk3Pesyul98XhidxlmCQZAmmG+NzK4YUo45Ho6A+kRzrhiVotlUNrhPmugpnCZnhLKEbgP/SCncgjgnqfLyQuzS6eU3RSRuhhtWozMwbvlXolyVAlpjAnWoKp8Je87g6S2iKMpagnKyMJeAcwcRKD+UjkgxjijeO9iIecCkznCV0A40jiZO2fusTUs7HFZvdRjevF7jAddVGbmjiQIcVT9889G69mAzvTbFkWAJ/5SyhKUzQcXQOTm14TxlLCPMdFO5XlsA7DUvQwLUoQX3pNTK6Iw+2lCUgSLNeKTPNrQPY15hPfJvmSMyA2Pm4Yu1rdPMaAY64+N6yjcsJjzhJ0sZgmCwhzCmg9nx9lqBmjwNEXyyBaVPiKHl4xeIA3jo6UAaopqeCJcSWDThdCnOvCrfpzoytYwmYr4YlXF1cYurzr6FdRKO76dT8FiVrHt42QUJAqLks1lzUGr1dTKmsx4oNq1nXvaVpV6tZgAkTbkDz7GRDGFN5oTU7BA/1EKYy8f0Ma53MgLAZGAJLUM6n89M41tdnCbB1GKwc6osl0DcbLEr/ynRl8a+MIk1vq2AJ9IxInjhssHJusGjLErg/U4rHi6rUTd4ZHuZeWsL1qOlSdXVxyQxPvKhOO7CdjmNLa94mBAKjpyL8pvDdHFHr/Nb8SdShwR2ouhAGo9V3jFmUQrnLe+z/XRQFC1ffcdaKA3c3nWon0NlJ+4FjZzT5rK2mXNLoafFehOeU8eQxzad3FvpKE0oZUEJXNAQV1iSNGvCAHuFUPMRRjXmMyprDfV8zRm7k0tY7S9hCbF5UJcfw0YolqGoOMgYBMSj1eUaYvJMlUBgsEcu5k8zRrEOYq4jpvKu7fzSBmkzG94CgYkplWuSGEE5GI8qY85evwEXgBwwhyiS/ZYVgV2RckPd2djVqfRlLONw/wAdVnVzf4AuckiHwICDNoQl+BRULOgGZEhELkvKSwptZncgMKMtRSfAJah2VDlJjeTedJiePaT5LRjWg+0myBAZs0dGMG3IyGilL0B0Mg8YgkwJyKurRaZizBMxe9ozyPFZjw+AsIT+cJTjyo1XmaBNwwziDcSUtuxN5EdXafAldXycsQa9zWwwzgpglqHUu2gh5+eL0dHJ9A/mH61TQwd6NwgzN5O62upCkC7LpqCRLwNMhriDeoETBXp8tNaZJuEczHaMTINpJoUIIkLtQEmgW7JPR6OriEjXklIBkxd49zottulpblGw+qg1uZ06gFcoeKhoSHuo8zyX1M7gI1A/U9EDBwKegWNSErdY2gkDE1Vt3OEvID2cJjvxoe+KgsraMJVTfqbf1yxKM6UB4GFtaNe0EKw+pcDYeY69Pwb+3s4sr2CVTG4FIL3pzWSEKleigHehG3KlZ8m5f315dXGKXbNyKQgjY/ZvQJSHFEoJoPsBszsbju+n0bjrd29mF/IZi3xxMQl2BgYaEJh2kBNXQbGUsoaz5GA7UCmHa4vvNSUSyIfgTWA46H6PGOus5CCdnzBL4X5iMKEtAX8XVW3c4S8gPZwmO/HCW8F+Is1I1ZQn8L7+oVzGV5JPrG8Qwr1kIoc5FKpXLdAl6Om5YAvffdVgCD4z2dnZJO9Tm/zxK2aIsoSgKzSpECQqpHHd1WYtMVdmf9VlCsiFhzhL0qAXXGZ4PJzLOEhTOEvLDWYIjP5wl2EdDm42LFACQ67ENmko+OkfodbUeIM+A2DDHFhWFEI1YQnhovG1YAg/7F7IE7K1pVql2l/whNPmmZ8gS4mayVvCwCsuyBD49yRKM80JZQ0LJiUMQlhAeTk5UD+zHkMuYJUCBEVdv3eEsIT+cJTjyYyUsAUun2T/Fd0KpiwUXx7pqRFYTnbAEWAPwTyrj6SgMyWrKUcn35NFjFqK6BGaC5ua7TMaXFUJ0yxLi6xUsAd+RhQ/8BraNsOkzPwm1WUIQrwGqKJLu13FVSebKWIIRz2UNCQ9Zgkb0U3savedw/wATA7YIJiaPYQlMJrRhcJaQH84SHPmxEpaQ9KCN78QGFOs7LcsysAT1vaRXpLHwx53MCxf7vwEq+ZLqAcg82iEmWYJ6fyQL0TvJEhYGcQoPLRXU1VhdTtRYj3ea6rHhSqGU2BmDx6QXu1401ouT6xsmdClzvw7NWUJRFNqfZQ0xgRQ1tQwOhmiYqSxBI8zHrqHaxk2NA+MsIT82lSWYeM/hobxw9IsO4iXw+3llCJ2KO3lGnu3EoSa0kkkXTTWh1yNw8x2uhjDvr3hcRSGAuvK3gXp+1ilT+0G/k/foMc1yqBOyqaKqZRPP7OPLGlIGuOFA76WdtnBiEHSX3Tw4S8iPjWQJSBVtLm6kKc+aos/Yi1DYwkEO4W6GxhK6ggkE5OgEsEa8n81i10oCPd/yQXGIrUaV3NRBd5aQHxvGEnBap2Fk9U+9VMkRozeWcPv69v/4b/8N7vVYgqGt3WCWcDzg+PBrB3Yp8s61TABTrQ9gdMhOFDkbA2cJ+bFJLAGhVhDzLf7rRoYYWVP0xhIYFaAl1mUdgVbNWUKHgGHEEiwByxMDRSNqdfVPQBScJSicJeTHJrGEajhLGA56YAmIydPVYe0arSPJiAuONjif57BvyhIO9w/gCwqdRJ08C8ZX0+EsIT82niXQhlqNiB39IjdLgP9YWXqeJbBG68jt69tNPaLuC1xTGqVTggsunRFqTsVq49wthLOE/NhslgADIM0b50RhCMjNEhgHt6sCh7aOqLfeEND+zN7hSMJZQn5sJEtg9DNmVU1mCYbhWn/V3F7kZglwmavj9lYTQ1tHnCU4tgTOEvJj81hCHNw9Bo4FnSX0hVYsgQkGEYenF33sQNaRIXSFAZXqFYo7pCuMaXv7mx0rwnBmWr8sAX7Ud9Mps6qSEGsXacrZDUB+lsB+xn81ewuSo5pO5iGg8RxGTDPN2wIfSMY6Q2Q2/ApRRvShDH+Xp9UORSuWAD80fD8bj3vZsw6EJaiXY19dodA4g1cXl8m3S3Ngwuy/Yj1tdLOjc2jczPwvXXKse2QJmox+cn0DbzoKMFIEiqtO3KmGgMwsQfsZV5QlMAAMgsaGeUhTqIpNt8PpHWoD2HEjFx3mMGy2ED4H7mAIqKolOEvoC8uzBGTJM5/8xibLLVWx8qqMAtdBsiuaVqlbmIUyaaOHZNb6qXAIbHSzo1vw4DaeaXlC1CXDnfV+4gCJhbwb+FeDnYM/bZhDXS8nDnqKyk7W3g7zfsZAxL8CGMcdFGFvZxfUQWOfI05anNQ+OEvoD53ZJSBhgYmAS/sDuJzxe492CckjLiQuKoqCfzV1bgooQpf7bRLLVQY8HaS+DoFr5ILBFJo6yvhSv6o1Y06XzaVVoLo+PMfJ5tSKbBRoPuvGHsBMu5tOdak1IAOuJnZ4BPvZJLqMD48HwhJQMSjznCWsAkmWYOZbWdIZs/JjsCDvNfuJsgRSDWcJA0FblgBtNvY0OmkYV4uqJIhhqKSWiMRchqZLVfKIS5VjSEkcB+XVNej46EibDPU+UxKrEhj+PPEazSM99eJD50CfoUSKsf/AY/B0zcnErE6acolJhkDYk71hSkNjkcEI3/XEMT7uNZGn0SGae4nTg4EL9YkgZKo/TxpSlM2leFxYgiZY0rWJ/YOckPG8hdQpM6eiyhQN55xhabr2qRkHW1T23FCes4oSGk9nxhN8wep8MhqxbmwIv3A60b0onkXQ2yMQKgpHSAn2M5kK0TtLmFzfnI3HTBenyTydJXSIMpZQneqdsUw4/fQFxGqG74YlMDCJs4SBoBVLuJtOuQiaPIdc2ZHrCAdOd9MppFeHwe07yRytbhdIPaV15j14PZibiol8kECZqxKzCKIQlsCVHfZWFBVIvhzknM/kKAJLQJgRCkKURgWdOQtED4MfIONish+gU3n+9BmKOhuPGXHo6uISFIfBLZLHvZDZ5y9f4SnnL19R2iWnB0lYmK8IWAjAJ/g4DbpVNpfMuKhpCCQ0ejVmCaq3hxqJsxH9kOwu5CzFv2bHwxHEWCC5l/bV4f4B6hw/F0c5z58+UyGnYP+DB+BZoNphvjpPrm8MS9CMl2g4qDk6Np5FqCHPg/ErDSQVxzjpnSVglFEr0BryNmcJHSKZixWZYHlPdQLbOHOs3m9YAv/kLGEgaMUSsPO4fX3LhUb/CqdH5krGioO8wENjCXqd+yezSrItyoLRZGh0X5yeYnOj12m1G2TlghSEzNvb2UVv8DQupNwXTWXMtjg+C8SajsKxgCb7gdIX+SrxUOwyUezk+kYrEy++HGUwG7AiSrV4elxdXIJR0YKJFUaf6BaZSM4lHZfYzIp5zJO6BCCppYeaJ+4raPUhbvEgdheigJghCKJ0rXgu+gcSOjlGSonABjDNMA81F3aSJaBX0TlQGPAe/QlagZECKw0Pw03C1kwrNgSW8GSemhy0THvVWUJXwNvNmW8st7iHiX/FFwGvpzo9VrCEMssGZwl9oRVLwKYT37HRDA/PtlUbjNUNM+y8u1jFHbIENeMHkixBwbmOVYnJKZQOx2elJ6PR3s4u3jTs6oys4p1q4lvGEhR8r7A15/2sjxozQtzyTEHZAMrBYFWzBLYRCoPD/QPqJJPTg8BZAysMRTcXCPq2madUj4s+oilLqD5kBcC68J0sITw07mvKEsJDVVbyoWwsNvrgo9BnsA5gmehGTG90JoaY95SxhDA3RABrJM/TfjYHIr2zBBPonS8vD+CGYEfcLfpiCZgn6HAzmTEV4+Uotl7U2ypYgh7+sgRoPc0RrSMP2sZL4MIBxWmYTymIQLOyU7U7TJYQp/NpyhJUzRv/SsUtVzfYppWxBI1T2YglqGYilIi9oiiuLi5NE1gOT3zrsAToh8Lcu1o3/fxhNUvg6YlWuGIudcsS8CeuPmUsAeIZ3ztkCdUwLIHcC8xMdQk4NcD5BZugqqZqlsC2s+sGzhK2EJsXVckxfLS1S1AlJNdoKDbvZzOzsqsQGhpL4EIPVQcucpWcXN+onR2hIpbOEaEJSwhzGwItVu+Eri80ZwlJ/XOMMpZA7f1ClnA3ncIiIcyPh/HdTA+jkzQsIYhc1/LL5lJyXNroEoJoOytYAu/vnCWUWS/q7irMpXiYM4aFJw7qsVafJeC7Tjma4xCDYgkgtRu/y3SW4MiPtroErCnUVfJPkJq6sqgsHBpL0D2irqQwnIaiDLtkU46K2CePHrOQOiyBYjiWGcYugZt19LPGJzHokCU8efTYmFOEcpbA04372WxvZxf9UDE9Qm2WEErmUnJcylgCFJVURMMXV70ztFY48k/2VQVLSBpmxywhfi4VtmXWi0Y8k5Chl1RPwKcwHGEoZwlls0jLV5YQxyYaFEsAR+89mtmq4SzBkR9tPSHVBt6srViSFmqJW2KJpcoccVGKqEU660w7dirVFSpiaWoQarAErGhYoxeyhBACPAjQgdg2JWMkL8EStOHKEvhzVqbsuBe6BH2Wipbk9KCLoJ4yHs9983QIgHguJcclyRJwpgMeg+fC1wbSOjYIOBuPK1xCOFJ30ylrDj0ZnTh4hsLmxCyBzwUHQoSZ5EPpSgPoAQSMQIN4nMZDqSxB9WRls+hwHjsvyDsL8mfuHBRLwPGWswSHo3O0ZQnwzcP3WPCbIEttKlqGlS5VWudksB3dpWnzlRmo474a/b44PcVyDKaixeqdenFhhWsGKapTTrLaZdC6mU6rmB6NUDaXtL0q885bJHqu09UKECna3HSu99Z9fNO6VSOeLcl+Nq65wKBYQtiOxGbOEhz5kTsnZOdw+ybHoLAKloCgGt2WGco1ZDGSYcudJeSHswRHfvTJElT/uTScJTgGhVWwhBUBbgtLRxQYGkvYBjhLcORHnyyBMYjawNcRx6CwRiwhhKCusE3hLCE/nCU48qMflnA/m8Hvq/0huq8jjkGhK9OQbHCWsEZwluDIjx5YAmy2uzJI9nXE4WiDpU/9nCXkh7MER370wBIY8L+T0oa2jqyXwtnhWBrOEjTCRx44S3DkRweekPpfpEJY+CtkFG36rCSGto44S3BsCdaUJXR4HuQswbENaMUSkA1MkyhqUr48GAhLQNsZQmdFwSEYqIcpmrq62RHDO7Aa68gSEHGShyxIX2RiSi4EMlb3knnIWYIjP9qyBA33prFds2EgLAFZd/H9bDxehd82gvSBf2B1q9jHNLrZQXDRz9+ByB6+0kd0i3VkCRrfEyE+my5Zmjm2KAp98TPAWYIjP7Y0qhKCNOsVbhyTAWSqgdz25tO0SguBHNP6qVieGt3sAKAbw/f8HYiEDit9RLdYR5ZQB5pFMwaS3+qnKxOrOnCW4MiPlbCE2FgBX5AghxumTpbdpusItgKGJVxdXIIc8K8hhPvZbOmDg7vpdEWHDopGth1MkcyKLbFzrTlk+pSyyVBWSeY+brmxNltzM5okhRp5kOdlyV5iAOakCCmKwlS4uqXJChzuH3Rlr5MBG8kSoDdKjh1jfuOeVR8vJuEswZEfbVkCt1xc4OKwr4yLgES3mtGufQOariNXF5fM8MSLejaJpMlQOOt6oXmboLfc29llk5nx0nh4Mrw/v0BLaZIA6bpTETFXb4OsKoqCT0Q2I0plPT2FjlQbhfRUpl3Mg8WGX11cIlUSNtMcMtMKXSixIz/cP0DdjErWZNE0ncAuBW8r64eT0Yj1pFjlVETmJOaiNFXiEEOoIwlkkIRGFb2E/teHIjoCyKVe1zTQJATsh2QFcH2NYgz3yxJgEYXOx6TSCM06bzE/mWeLmwFNyc1MYBwmzBnV7tBW8XD/gC8Is43ngbMER360YgkqACCTEHQZKzJvI0vY29k9GY2S2YGXRieZo89fvmKtkKgXokKFLqUpM/kyWZ+GfzjcP2B6wJBiCRRm6L3joyM8iw+qOOk83D/AB4+eXN/gC/L4oTTIKnMIgl9B9KJRyHx4+/qW7aIwg3zF2ochC/NUApp3GEIaD9WFEssrUheCJZjtcpgbe6LPSdHAtGBfNrm+oVA3wEP5LNyGVR7XmZM6WaUwT3sIGYDOD3OqF+YsoayXTkYjZQNwaSFLULM4lMZzBLAQtChZgRBl1xw4emQJ7PCri0tMlcn1DQcdQ2lMqjmszBt+fHQE1RF4Bnk/fouB0+EgS0BudLzymZNHOEtw5MfyLEFfVFzhW4Qlm3eSJWBN5PXhsAS9ri4byWzXKr3QBMjXF6enjDmt0tSwBD6ITILSHcWWrTvYyGJtAhuDUgTaBdZcXTF5j2YuRqMg2kmJQghYQ6EkINHhjg1/YrtABLG9jiusXYf1lH9CCXr0ywqfjEbYAkLhpCmMCdRB5TFmHdf9yfVNcu3WKuHnmL2QMUGyMFf3khlKVh49H7MEzAqtalkFgL2d3XWxYez9xAG04Gw8xnQiSwD90jToZo3C6JDt4f3FEGP6cXx1aHT4ri4uT0Yj8trVtD4BZwmO/Gh74qCyVr2HkywhzLfaVNy1qnsIoVOWoNbLQJIlKFR/DtUxREIjlmAK57qjLiS3r2+xMLGGZu0DhzDXY5aARmGfhN3V2Xh8N51iF6u6d/3J/WyGFlETcDIa0T+QFVaPMnad6t5DatBZYSzWOlXK5GVy7QZg+1JdJVTeNE3Pwsp6CX8ChcJwn798RbmeZAkKVjVZAYAKj+FjICyBdNacCcZMLsibUhQFWQUOsMDRoeqrZglQNmAd23iWQBXjKiyyHWuBrCzBiKuhsQQ9yQaasgT+txOWYHA3neq5tVn7eA5ShyXwUGNvZ5e0Q7X0XHxZW2UJWGFN28PDI/YlWAL0AXpne5aQrJJqMipYQrKXwpwl6DkOG1KTJSQrADhLqP8IqO7QzyejEdQJ+FMFS+BrrhOeEw9HddUsAa7OIKAbzxIcjtWyBIgTvpZDZglcVjSftarNcdptylFJSeeIsBqWYP5k1j4e8y9kCdj+0taSthf6QyjbtbbKEuK2s1Zn4zF+GLMEWE5UswQzPdqzhGSVVDywacZ5oayXQsmJQ5BBhB1DPIjKEuIKhPl5SrLJA0TvLAFWKSTHsE7AnypYAkdZR8FYKVazBGj1WAdnCY7NxgpZAlZnnBbTt3CYLEEPj3XVxgYF+w+0xZRjLPZZiLHye3F6yi9hHgCuc5YQX69gCfgOOwC6M8DuAQbhy7GEIE4uZAmYAJC1cXTOpizBUI2FLCGuUlJIm3AFZb0UHrIE3b+CGeBBNJTTmi9kCbSHXQsMgSXAIidEOgAd7vjEAd+NLgEvaXg4vmbCx8PnLMGx8VghS8CbiXUTLxVkc7ehh5ZYqujvhwCrca0MSwgp9042E19g92SsGoMYNuILSoCa1Oxca7IEraeufXpYoMf8xtswiDF/eCii6CqGSAP8ydXFZdwzIQStianw5PqGmnP1z6QLht5cxhLO5+7ppmRD13TW6chWVElXeaqOiqLQESzrJfrL0etSz6TgdEeHSVP/JEtQ3ZVaUA4fvbME2uIAeioEI19Mp9h6Ed/NERsPp8AS4mVB3SydJTi2Bx3ES+B3XdZ1fVzpOetKl6qFrdAdoa7vpVTRaQAAIABJREFUTdf629e3lJ33s1nT4PDn4skJD/7q+7Vd+p3Ln4qu5aDbaJ0VsXqgToW1KBWlqGfNsDYLfQfgzhBXOywKkZR8VvyT6qoamjJ89M4SKgDhTReGRi8Udg5LPDQDnCU48mNLIzQ7NgBxLKNOCuykqCWQNI8dMobMEhRNWcKQ4SzBkR99soRO1kRnCVsLRtBrP5HWxa1gUHCWkB/OEhz50RtLQPSe9uU4S9hm3M9mS5zlY+4dzwNLI5L0aiq4yXCWkB/OEhz50QNLgHlXV/pVZwlbjiUmEgM4wnogdrtw1MG6sIRNgrMER37kZgkwpDd+gG3g68iWQw0/awKxI7OlhN5UOEvID2cJjvzIzRIQ1b8iYE5TDG0dGZp6M7OnlmN74CwhP5wlOPKjhxMHZG/rqrShrSPOEhxbgvVlCS9OT9fUXnVTWUI8Ip42YjhwT8huwNyMzGffd40CleomhZUCMW5xm4YKaH+zY0UYzkxbU5YAi9duy8yGjWQJyRFZoxTqGw9nCd1A/fGQDKbf+mjoQARPjO/RHJgw+6/QgjS62dE5NHogv2ebacmxXjuWgEjhzEm7jtgwllAxIl0ZrjnaY0tZAkL56hXGM44D6y4EYsh3Hny6DbjdrLDRm1zfmHsqHAIb3ezoFsxEFc+0PFsuTYBErBdLALXVjFDriE1iCdUjskZpzzYebVkCY+4uPOe7m041jUpXYVCbriPYExuWgERHRVHwr6EkyG5N3E2n3aqCl6sM9prPnz6bXN/UOYht5CzAFJocR36pX9Wa4ZnNU1aqZq+uD89xsnlGIHKzecvYA5hp5uUyIAOuJnZ4BPtZ+wGZXc3968USNgObxBKq4SxhOGjFEm5f3zJZoqYvgqw1KVJMIsSKRa0Rmq4jVxeXzPDEi5Cj+H7+8hWC/pqEPeqXf3x0hG0cA8WfjEbMMqxKYCSkiddo5EAySZuQVQj6DKVQ6OfD/QPwGDxdczgxCxSvoCgmrS4TD6Y0NBZpcvB9b2dXq8e24LqJkYwOYaroIJmimPBJnwhCpvrzpCEF9xxweqwYF5bAtgdJImVSWO3t7OogsjRM6WR3cQKj4ZwzLE3Zg5pxsEVlzw2SYtuAEhpPR/n8gsX0ZDSKs4zyC6cTExrFs2hyfXO4f4BsligcISXYz2QqhLOE/Nh4lkBGq3nUHP2iFUs4GY2Qow9yUVMpcsU8f/kKiykWMoqEvlgCYFiCZks6G4/PX76CNKJsCyKNcEOQPL8gSewEJqNDISyBKzui+lBUIFkzykGfmLRDYAl4bSgIURpy3FEMUHSBtYAfIB1ish+gU3n+9BmKOhuPGXHo6uISFOdkNEK1zSkGngWZjVHe29k9f/mK0u5uOuWdlNAkYWGe3hdTAnyCj9N8CmQJ1eOipiGQ0OjVmCWo3h5qJE5F9EOyu5ACG//COID5QjmCGIvb17fmaOBw/wB1jp+Lo5znT59pEmoF+x88AM863D9AW5j22rAETWKJhuPUAB0bzyLUEKbm9FVm8mWtBuEsIT82myVgfuJVwuLjRGEIaMUSsMScjcfYemJhwuhCemHdweJiYuQNiiXodU5Ts0qy/hQ/Yb4WMz305PoGkoPXoWjB/XRKhBSEzNvb2YVEx6NRbOy+aCpjtsWkFPTDxJqOwrEvTPYDpe/ddMqHYpeJYifXN1oZfmeByMqIaXA2HuPFplSDIKQcQm3BqPArrTD6RLfIBJ9SNi7UasQ5gpO6BCA5CaHmifsKWn0qz64uLtldJMrhoSssvlc/F/2DNyU5RkqJwAYwzTAPNb11kiWgV9E5UBjwHv0JWoGRAisNIZh+NjUcFEug6cZmYyNZAseO5JUfEnG96IaNmdFWlwBOYETj3s4udrTYJ5EcYGtLNfjQWIKa8QNJlqDgmgvxCbGq1/VXFLEnoxFzBOPFMF3BO9Wup4wlKCiisDXn/ayPGjNC3PJMQdkAygG/qWYJbCMUBof7B0w/DZ0E7oEeQquKswZWGMySCz3KN2cB7MmycdFHNGUJ+qwyUgXWhe9kCeGhcV9TlhAeqrKSD2VjsdEHH4U+g3UAyyRB5wqLIeY9ZSwhzA0RwBrJ87SfzYHIcFgCyM1KazIQbB5LqDN2MUN15EQrloDVhGsHFyANkaF6YF2hBsgSoE/WK01Zgqp541+puKX4hG1aGUvgQXJoyBJUMxFKxF5RFFcXl6YJLOdsPMbI1mEJ0ISHELDP1k0/f1jNEnh6ohXGRdCplbIE/InSvYwlQDzje4csoRqGJZB7gZmpLgGnBji/YBNU1VTNEth2dt3AWQIIE/RSWjfdkrLtZVYv64X8LAFvNHuMe4AgxlVqvXRe4iyGMdLVzIwdZiN+haPM6rXXkQ1trRd1CVO7BC73OsBDZglc6KHcxkWukpPrG7WzI1TE0jkiNGEJYW5DoMXqnTjQCc1ZQlL/HKOMJVB7v5Al3E2nsEjAD7EZDXMVPW8zh/2GJQSR61o+lOT3s1mSJZhxaaNLwE9UKxbDOOl0yxLKrBePj45UpUSLBKzRC08cdFmvzxLwXacczXGIflkCT6zApNmlIKl0CcHkUT9evKprGjIhM0uID/J0OtGgB4IgzCeYsZEC1Ho9OXY0OUKQJbwOKMFZQr9oxRLMuqa6BJ7U6qwaLEvQPaKupCC/OLIFzzXlqIh98ugxC6nDEvjuxV1h7BK4WceSbbxFFB2yhCePHhtzilDOEni6cT+b8bwJPUkNjalDTZYQ5gxMpVTZuJSxBIoHfLmfzaifNz2PZWsJlsDRqWYJ8XNxdgCCkrReNOKZhAy9pHoCPoVGQqGcJZTNIi1fWYJZ9MMwWMLezi4agqEpigIGuclJFdbfv66XEwed0pxOOq/CvGOTNlKEmjDHY4d7aI6tJcCdewNUQWuKlbAE+G5x3uiipkYofbEErCM0NacUUYt03EkVmSrVFSpiaWoQarAEaNvwzixkCSEEeBDg9cBZQNJWawmWoA1XlsCfszKUsk8eho2CLkGfpaKFtvFaB50JuqDHQwBAvBmWEKJxSbIEnOmAx+C5d9MppXW8pzwbjytcQjhSd9Mpa46Vjisgz1Bie6v4ueBAWDGTD6UrDaDaO5oG0+M0Hkp9AVVPVjaLNBMbWQLIn7mzX5aA11Ztnjg0OnmcJbRHkiWYVSvuWFJkroqq1SsbO+M9RJbAackXzZENHURVwhcTR+j85SsMPIznu6pujJUuVdqiJIHVXZoya2UG6rjPlw2bHsz7OMCU3qkXF1a4ZpCiOuUkq10GrZvpNN1btKmSFls2Lirzzl++Wjr4UlN1NIgUg2d0Hrta9/Hdqsrj2ZLsZ+OaC/Rul6DeRs4SVocylqCTp4wl6PmObl3Kxi6plkM5uAE+xqtpqCONbiI0l221M8A9qh2DwipYAoJqdFtmaPLaJsOWD4El8LuzhNXBHKKBJcB5m/eUsYQgQUQMS+CdhiWoIlb9unHRWUJ+dMYSEIml28rVwWazhPsVRyN2dI5VsIQVoeVru14sAceg655psC+WQDMgE/k0SMy3+FeqOmXoNlypYAmxZQNcsTCOx+WhUR0rQmfZntSnLic2jCUgtJ9aC7px73phjVhCaPfarhdLgDBb9xRlfbEEutUgIIf+lea38a/Mi6C3VbAEDZavsXo1kGtnbXPUQJc5IZ0ltAf8BdTVzV+J9UJXpiHZsL4sYQuxeVGVHMNHlyyhl13vhq0jMPZhvpOVGn46HKHFazsclgBN+DbwaWcJjvzokiX0gqGxhPVSODscS2MgLIG5r7bhvXOW4MgPZwkdw1nCNqAoCrNzNbb024CBsIQw18Btw3vnLMGRHx2wBOaJ1qhYSN1rQqmvAgNhCfD2YQidgTgmnEuy9oVraKOb1xSdtBEG2xqVmXnDtwrDYQlha9i5swRHfrRlCeeSrQtZBMPD5IpFUaxUGTgQlqBJrRCZvN/6hFSy9orNbqOb1wuce121EYEgk4EOK56+eXCWkB/OEhz50ZYlcAPNz910qrlV8FmdA9JySxX8avRKWSqzOkCgD/OJb9MciRkQJ2uvsFNrdPMaAf5v+N6yjSZwfU3ESZI2BoNiCVsCZwmO/GjFEkyM7hBCURSqQuBavDpb/abrCPQchiVAC1IUBf8a2kU0MvGqw0P9ShBSslyEEKQa0sSbdX7VaBSYUtkMcSPUDJPctKvVLIBTLgkeVycbwpjKCw/FoHugHsJUJr6fYa2TGRA2A+vOEpajff1iU1mCifccHuZkcfSL5VkC9LdYOpk5lPE7ecoAp3/NpIfUO13tVpuuI1cXl8zwxIsaJx9Jk7V1vM4KgwDRUxEx7PDdHFGDHBhCAKMNxirH/RWFMM2SxiTRqKVlLu+QbWodUhQFC8fQJE1JQGiqhzg8DHWimnzWVlMukTUauw1s9xnXnTt+ngiY5jObLTMFa1coKKErGoIKa5JGDXjABFGcrnFUY4adZ82RVlEzRm6kMnzdWcI6hvDbSJaAVNHm4qZy63VEW5YAMYM0eggUiANCLKYQNpPrGxWEEAYM7t2yAZ1kjmZC+jBXEWvreA/kBHXITNYHQcWUypq1jKad+Dm4CPKmQ4gyyW9ZIegok7J9b2f3ZDRK5llWHO4f4IOqTq5v8AXBmjhGSLlrsmIe7h9AxZIc4vBQHcKsTmQGlOXM5AbBj4fq3p0RXs1ZFfPEmOazZFQDup8kS8B8C5VzFcOhU5En3Bga0kFMXdRfOxwsARyLPaM8j9XYMKwpSwCB6ypzfWZsGEtAnFlVi+qfeqmSI0bbEwcskVj3KV/PxmMImOdPn52Nx7gS5iJEV8/2e6xOWIJe57aYrWNtmQHZZIiGvHxxejq5vkFLcZ0BTWHvRmEG83jubqsLSaZsVwP7UMIS8HSIK4g3KFGw12dLTSoX3KOZjpNDHEKA3IWSQLNgn4xGiJkP8c/o6xCiEKhm62C6WluUbD6qDW6HOZZkCcoeKhoSHsaIPZfUz+AiUD9Q0wMFA5+CYlETtlrbCAIRV2/dsaYs4cXpKeZMt8XmwSaxBCwd2MPEf93IV2ZN0dZ6kdtiiL2z8VjXemz79PxPxdvQWIIxHQiiTA4PNe0EpzKkwtl4jBlPwb+3s4sr2CVTGzG5vqFqoboQhfYYaAdkMO6kZh4b8auLS+ySTRrWEAJ2/1CEVLOEUDLEd9Pp3s4ulloo9g33h7oCLAESms6HlKC6OpSxhLLmYzhQq7vpNLlZNycRFXMVLAedj1FjnfUcJJkpwNQcJiPKEtBXcfXWHWvKEtYam8QSquEsYTjogCXQCXBvZ9dI2RACdmMqnwbLEiA79UpTlsD/8ota5VBJjiMYSpGFhRCajFWlcpkuQU/HzShw/12HJSSHWMmfZntjlcgSiqLQrEKUoJDKcVeXtchUlf1ZnyWUzVWwBD1qwXUQqTB3Y3GWoHCWkB8bzxI0osl65UPZYHQQL4FGfMhCa4b2bDzWQ9/BsgRWDNpsXKQAgFyPa6uSj84Rel2tB8gzIDbMsUVFIUQjlhBEHoeIJfCwfyFLKBti/SE0+aZnyBLiZrJWyEgblmUJfHqSJRjnhYq5mjxxCMISwsOpi+qB/RhyGbMEKDDi6q07nCXkx2azhDiiiROFIaAbloDv8F8wjmFQg3Owh8kSYA3AP6mMZ2J1SFZTjkq+J48esxDVJdAUg5vvMhlfVgjRLUuIr1ewBHzXIYbpCWz6zE9CbZYQxGuAKopkuvq4qiRzZSzBiOeKuaosAVY1+A7bEfzX5CbGxIAtgjYnZgkwg4irt+4YLEtQW5YNw0ayBLL5OKKJjmMc5MaRBx2wBC7QKl8VuhwPgSXQf+/Jo8f0ijQW/rgTLCGk/N8AlXxJ9QBkHu0QkyyB0q6sEL2TLGFhEKfw0FIBjcV1jRSpxnq801QvOcSw14OiyBg86kPJEvSisV6cXN9QwViWrj40ZwlFUWh/ljXEBFJUVScOhmiYqSyB1EE7U6eW6oTW0Zx+IYbJEjSyxeZh81hCfFgZIxnkxpENHeRx0Bdy4cupPofqmL40VrpUaXOSVVUTej0CN9/hagjz/orHVRQCdNJjofkolA0xeY8e0yyHOiGbKqpaNvHMPr7RXMU9MBHF0GgoJ95T3Xt0l9089M4SlEbHkS3CnHaD92OY4ggi64X8LIEO7fivWiOxzzUrynlJEFtwdLVDAgUnd8dOA7/CW6MPjYPcOLLBc0LmgAkE5OgEsEa8n81i10oCPd/yQXGIrUaV3NRBHw5LSEa2CKLFIVkkRTBCa12QmSVw4SIJUJbABY2RyqCiM8FdAPhIQ20ARSBsq5H15vb1LYOaIMgSFIRagrOEvuAsIQeYRbDlhttBsEuvLi4rWEInYHRIt6VSDIclYP9qIlvgRAw3mBmyjrGZgV5OHPSkj11n+rAiuAvBc0lQhL2dXVAHPcsD74+dtIOzhP7gLCETQJDXdG0aJrCaZGAJYU4UnCUohsMSEOE0GdkCcJbQBkmWYIJXlhlRmfwpjCerB0OGJZBqOEsYCJwl5EMy4oKjDbCOZGAJIfLVdAyHJYTyyBaAs4Q2KGMJ1a7LfDfpdK02zhrB1rAEvmjOEgYCZwn5gLO3vmuxUaCpVIZ0Suf18ltuDwbFEtRO3sQvD84S2iHpW4QzHd5T7ZAVe0Lp/YYl6EGSs4QhwFlCx+jEvdPhGD56ZwmaDhSecozpWcES1tpCqC+WwLAxsRkvs7XFv+JKCCsidXqsYAlllg3OEvqCs4SO4SzBsSXonSXA9o2Bxhnwu5olwNJ+TbV6fbEESHemr9O/lgU4iVdCva2CJdCvQUswQW46a5ujBpwldAPmWkRIohWppjXI+cJXpdHNjoXw/jTonSWUAUZzq6hP79i8qEqO4cNZQjdQHSY8gDt/RBzkvGIpbHSzowxkA/n705z7DhCDZQkbDGcJjvzYUpYQB/ssCxlWBzCrrhMyuQ3iIOcVZ6uNbnYkgQNXfM/fn8PPEeUsIT+cJTjyo3uWoA6yGdB0HUmGBEfioqIo+NfQriF302mGTmh0toqbjfty0yfWFI36FOM9WN0tt69vEUSv/Wbd7MXNaJIUJhNAAAw5l+w09KdJO0kgA5a5UlHbZH0GngDCWUJ+OEtw5EcrlsA1Hcs68hQYI9hVBwlouo4kQ4JrMFGkJK5uyPHREcPBhnmIcqYk1uMGGubwS1EU+LkmVdLw8hVyK45CXxQFn4iw6pTK1aPDoKraLpoIseHIncjds8bE1VbENs/wh4alWByjLUgmKu0Edil4W1k/IIoO6qm5HGk3gCRM2hWsEocYUpwmbwb3sxn6p6LTMBxaB2SaiANyaz4qEgJNuJWsDyzyyjqhdzhLyA9nCY78WJ4lGDX74f4BEuUhFjcX6KGxBMCwBE3kczYeI9RrWUNwQ5BEPvDIwoJ+uH/ALIIhxRIozCA+YW6tqU0q3LTQyYf7B3j05PoGXxD8HKVBOC0cnbPxGCKZ7aL0gnyFrEK82xACwuNrRmwIaTxUBS09oyAaTS5NlABjTxPvHUwLhuuT6xuNu6LAQ/ks3AaGxHgvxiFeqxQkqzU7P34Kk9DoTIg77WQ0UjYAq2yyhDhrJc8RwEKYbiBZH9Cm5EwYApwl5IezBEd+dJA5GltzTRysUerWgiXodW6jyxqi0gsyD/L1xenp5PoG8lKlqWEJfBB7jNIdxZZFEsTOFXQEORjR89AusOYmBErZ6EC0kxKFECALoSQg0WFGOPyJ7cLWHPvpuMLadZPrm5glJOO9n4xGUF3AvY1pYxSogwpgBH5H8+FGha6uqBJ+DkEOOhL3tobTrug0M7JsCwYiZgmYJFrz6vrs7ewO1obRWUJ+OEtw5Ef3LCE8jGW7RiwBW0A9R1/YENWfQ1cMGdCIJZjCKeGok0fE2auLS+xc4/Cl2P3HKVLKRgc7Wmxbz8bju+kU21ZIbmxz9SdI9RZEE3AyGtEhkBXWBG7sOlW2h8oYbSBb7PAkS4gLoawFri4ulSUkq4TKm6YZ0BG/otPwJzAqjD5y2KA+SZagYM0r6kP9xwDhLCE/nCU48sNZwn8hTufTlCXwv52wBIO76VQPqg1L4DlIHZbAQ429nV3SDtXSa5S0ELGEoiiuLi5N28PDM/UlWIIm8QsdsYRklVSTUZ8lJDstzFmCHuuwXTVZQkV9nCU4S1A4S3Dkx2pZAtS/Kw1B0xVLYDg26IpxcWFDVFLSOSKshiWYPxmWwGP+hSwB+13aWtL2Qn8I7brWVllC3HbWCpFcQ4olwHKimiXoQzthCckqKR8qYwnGeaGs00LJiUN4GPE+aYeoLCFZHz3iGSCcJeSHswRHfqyKJTDuNwRYp3V+gE5Ygp4W6zK9sCHGYp+FGCs/RJjHlzCPLNs5S4ivV7AEfIcdAN0ZYPcAL77lWEKY6yGUJUAhD+FK90K9vxFLMFRjIUuIq1SHJZhwBWWdFh6yhLPxWDsfagacE8XNWcgSaB47TDhLyA9nCY78aMUSaBWv/mxhLlyDrM4d11qwxDpiQoKDMRiPANy5sCEqKVVyaFozkAN8QQln4zFL5m01WYLWU1mCHhboMX88OrTeDw9lEhT+cfa2q4vLuGdCCFoTU+HJ9Q1V5eqfSRcMvbmMJZyncjBCeKvsVJagI1tRJZXKqjpSFEWhA1rWafQ1pROmHlHBR5QOk6Y5SZag9VELygHCWUJ+OEtw5MdKYi/qarjqU9WVriMLG6JbQF3Qmy7umlT6fjZrekZzLp6ccNmvvl/bpd8prspkZ33ovpmPiGMN1aywFqWyE/WsGcCqqbMA3Bn00cnvNR8d/6S65oamDBDOEvLDWYIjP1bCEmADj32hKsBXAV9HthZx8KJVlL+Kkutg1Wa/7eEsIT+cJTjyYyUsgeHqsMN2lrA0Moe7Xi9AilcEoXKsFM4S8sNZgiM/VpXtCUHxnCU0BW398F+Yx/dbpSHjfjYb+OH9BsNZQn44S3DkxwpzQsI4y1lCI9xNpzQ2hN3fYEPvDQTD18xvKpwl5IezBEd+rJYlwPB7pXJuw9YRHNbQYH7IKQEHAjX8dOSEs4T8cJbgyI8VsoQ8GNo6smrdicMxEDhLyA9nCY78aMsSYt82E+Vm1RjaOuIsYRvQ+7QfApwl5IezBEd+tGIJNDKnypcJlLNhIOsIczPCqmAgjgkMrMTMTF3dvKbopI1DmPZDgLOE/HCW4MiPViwBQegqYvBlwEDWEfXHOxuPhyAzYOIAvoLwfxWb3UY3rxfIBrpqY6Npv6l8KzhL6APOEhz5saV2CQjlq1e4y4wj6S5EURQmxnOccDLMg001rerSOBuPTZUqfAEa3bxGuH19y6jPLduocZTrg7k6Nw/OEvLDWYIjP9qeOFTvxjIkvW26jkBdbFgCEh0VRcG/hnYRje6mU/NblKxB/uMMC/WBnEbs/JpyqJEvAG7WTlhi510zfHLTrtaJh0QJZXcyuVSyIWijSf+YBHQP1EOYysT3M8z2/WzGNFEbhmws4Zd/+3f/4PPj//v/vXnr7e//7//Re038sz0fzLplWEIcH9d4riPbDaUg1lmIRm6p9eJyW66mS9XVxSUzPPHi86fPmM7x/OUrNMpk6NHWwcmTnopIBcS0wqp/Ri8ZQoCQU8zXjPsrCmGSJ5ZwuH9wMhqxPmX5hbV7IQiLomDhmoeJtaJC5W461U5AOivTD8yuZDT5rC1t+oqioGessdvAdv9w/wAXuePniYBpvpl4yGOZnDyU0BUNYSomTmPNK4Eu0vkZ5/1iqknWfG9nV1NFHx8dbeS5QzaW4B//+Kf3TyuWoNkIY5agyzQXX57iK0UoW+vrrCNNf2VYgmZLgooYFVYhytZRh8zEvhBUkAqH+wfIF4xfnYxGbOD5y1fgIiejEXIbQl5CxpcVArtIVI9sZm9n92Q0Yp3LWMLh/gE+qOrk+gZfGBaTSRrNoQl+BRULOuFsPAYrYj+oOgQ3hBDIDDg9UEnwCcyW46Mj3buDJSCb4uT6hnXAEMTNNxMPup/kzGEiRx3NuCHI7KxkF0IdQ0M6iJzaqL92OFgCOBZ7Rnme5pPcJGRgCT/9r//9zV///h//8q/+8Y9/+vp8/z//n6///Jef/tf/XvLEQZlBHAUPW7EwZwzccZrkyMud+AKdsAS9zkrCjCBmCdz1hrl4ZnroyfUN5B+uY58KqQnBjxJgHs/dbXUhVxeXlKkUYGpgH0pYAp4OcYWRghIFzIwtVddN3kOWw06AaCeFCiFA7kJJQE7z4vT0ZDS6urhEDalLgGTF3j1OjW26WluUbD4nHlpRdvav7KGiIbgzZgnQKuE20DLcw1kNoFjUhK3WNoJAxNVbd7jRgMOxVVjSejHJEpICTO8cJkswpgNBlMmhJBIwW4cWnY3H2OtT8O/t7OIKdsnURkyub6haqC5EoRIdtAMyGHdSM4+N+NXFJXbJPNrgb7H7hyKkmiUE0XyA2ZyNx3fT6d10urezC/kNxb4xsIC6AiwBEprOhxx9nvKYrk62Pa4qqCcOCJKbdaOdSjYEfwLLQedj1FhnPQfhxI5ZAv8LkxGd4eiruHrrDmcJDsdWoTOWANmgwiy+c5gsAbJTrzRlCfwvv7w4PWUJVJJPrm9enJ6yBxYWQlBMGkFepkvQ03HDErj/rsMSeEK0t7NL2qGjBoFteoYsoSiKq4tL00x0DvUES7AE9md9lpBsSJizBD1qwXVmjsaJjLMEhbMEh2OrsOSJAxZ67LeMfZ+qzcPgWQJ1+NBm4yIFAOR6bIOmko/OEXpdrQfYAxAb5tiiohCiEUsID/vZsAQe9i9kCdhb06xS7S75Q2jyTc+QJcTNZK3OxmP8cDmWwKcnWcL5Q+eFsoaEkhOHICwhPDzlQfXAfgy5jFkCFBhx9dYdzhIcjq3CMtaLh/sHsFaD1bfZbYNALGQJOM3tlyXAGoB/UhkPMYaPygxAJd+TR49ZiOoSmAmaZKhMxpcVQnTLEuLrFSxgLI+wAAASdklEQVQB368uLslvYNsImz7zk1CbJQTxGqCKgkavZc0PD6dTGUsw4rmsIeEhSzgbj5Ul0JdS7zncP8DEwOw1lNewBJhBxNVbdzhLcDi2CkuyBK6hUCkbYQ97cnwvYwkQwHpE3QhLLFX033vy6DG9Io2FP+4ESwgp/zdAJV9SPQCZRzvEJEvQbkkWoneSJSwM4hQeWiqgsbiutEyN9XinqR4brhQK9nrwDjAGj/pQsoSKYIWT6xv4OIS5aE9uvpuyhKIotD/LGmICKbImIQQcDNEwU1kCqYN2pk4t1QltZNZKZwkOx1ZhyRMH1bWWhZfBF83wy5gz7bHSpUpblAzdoyb0ypDMd7gawry/4nEVhQDqyt8G5+L5WadM7Qf9Tt6jxzTLoU7IpoqqlgVlMvv4soaUAWdqMMDUTls4MQi6y24enCU4HFuF7YrQnBlxBCpHe8Aa8X42i10rCfR8ywfFIbYaVXJTB30tXj2Hw9EV+mEJUPi3KWEtlipmEWy54XYQ7NKri8sKllAT1foARofMEHF8jbAWr57D4egK/bCE9kmW12Wpup/NykIEOpYDDCOWYAmIBMW5h6jV1T8BUXCWoFiXV8/hcHSC3CwB4XjbR65do6UqGXHB0QawZ1yCJcDwlpGk61jJGF9Nxxq9eg6Hoz2ysgT4C3SyOVujpUrtNx2dgH4ZjYxhEVexaf7o83r5LbcHa/TqORyO9sjHEqjv7cTNYWhLlXrrDQHtz+wdjiSG9uo5HI6VIqsuAcGDOylqaEuVswTHlmBor57D4Vgp3BOyFZhrESGJhqCaplLdpLBSIF0hblsYH7DRzY4VYTgzbSCvnsPhyANnCa2gXo5n43Hv23eNM3h1cZkMzqg5MHEMVKEFaXSzo3No3Ex+zzbTkmM9kFfP4XDkwXaxBETS1Su0g1sieA4SBtYJmZwN3G5W2OghmbV+KlxOGt3s6BZMWxXPtDzZJjXTFeEsweHYKnTJEuBgxv+uVCnadKnCntiwBCQuKoqCfw1RKxrhbjrtttXLVQZ7zedPn02ub+q4kzRywWAKTcbFSgYwXlhInYqZp6x0RlXXh+c42ZxakY0CzWfd2AOYaXfTqaaZMCADriZ2eAT72SS6jDNrOEtwOLYKS7KEs/GYGZKwSMXhbNXRXA/LO3ELbLpUXV1cMsMTL0KO4jtSEsetMHmxsY1DE6DeZ0piVQLfTafc1usafTed8oyf6lykIELnaEhKxv4Dj8HTNScTszppyiWOyIvT0zLxYEpDY5HBCN/3dna1emwLrpvI0+gQzb2Eww5MDz2t4BzQfNycS8aQAj9Bc6rHJZ6NQXJraUoq5ITUQWRpZbmmwjwmdJhzTc4ZlqbsQc042KKy54bynFWU0Hg6yucX5Kw6GY1YNzaEXzidkKY1HvcQwuT65nD/4GQ0YpBQhJRgP5OpEM4SHI6twjIsQQ/jsSYWRYF1XMPZkiU8f/osvr9lvTvJHK2JfM7GY+RnMq2gNMINQRL5IIEyyMHh/gGzCKIQlsDuQlQfigokX0Y5kBwmRxFYAnIVUhCiNCQyoBig6AJrAT9AxsVkP0CngnE5Pjo6G4811ScoDnKCh+gUA8+CzD5/+QpPOX/5itLubjrlnZTQJGFhHjaDOUVxJx6nyRfIEqrHJTkbQ4olqN4eaiQKbPRDsrvuplNE+KAfL/OFcgQxFkjupX11uH+AOsfPxVHO86fPNGO1gv0PHoBnIWl7mLMEBChLJhNnCm+cGqBj41mEGr44PcXw4VeG3xv1ibMEh2OrsEzmaEgItaui0tKsL9CLQvzojrxlEofQEUvQ69w/mVZQGim5wVoMje6L09PJ9Q0kB68fHx2xQDolQgpC5u3t7EKi49EoNnZfNJUx22JSCvphYk1H4dgXJvuB0hf5KvFQ7DJR7OT6RivD7ywQ2SBxcH42HoMVUapBEFIOobZgVPiVVhh9oltkgk8pG5fq2RjrEoCklh5qnrivoNWHuMWD2F3HR0fsIpPeGoqriueifyChk2OklAhsANMM81BzYSdZAnoVnQOFAe/Rn6AVGCmw0vBQC3j+8pWpobMEh2OrsOSJg8palfoxS8B3XaSGxhLUjB9IsgQFmwPxCbGq1/VXFLEno9Hezi6oA3Z1RlbxTuq0TWViwcPH6dY87nY1ZoS45ZmCsgGUA35TzRLYRigMDvcPmE4apBD3QA+hVcVZAysMRTfpDso3ZwHsybJxSc7GmixBn1VGqsC68J0sITw07mvKEsJDVVbyoWwsNvrgo9BnsA5gmehGTG90JoaY95SxhDA3RABrJM/TfjYHIs4SHI6tgrOEEEeMbsoSVM0b/0rFLcUnbNPKWAIPkkNDlqCaiVAi9oqiuLq4NE1gOWfjMaRCHZYATXgIAfts3fTzh9UsgacnWmFcBJ1aKUvAnyjdy1gCxDO+d8gSqmFYArkXmJnqEnBqgPMLNkFVTdUsgW1n1zlLcDgcRJcsAefZXCvXgiVwoYdyGxdZ88n1jdrZESpi6RwRmrCEMLch0GL1zrPxOFb/1mEJSf1zjDKWwBFcyBLuplNYJOCH2IyGuYqet5nDfsMSwsP5wPKhJL+fzZIswYxLG10CfqIHRjH0/s5ZQpn14vHRkaqUaJEAxrDwxIGqndCEJeC7Tjma4xDOEhyOrUJnLAFn7djlYFvJtcYckA+HJegeUVfSk9EIQpqn0aYcFbFPHj1mIXVYAsVwLDOMXQI36+hG2CSumiU8efTYmFOEcpbA04372WxvZxf9gJ6khsbUoSZLCHMGplKqbFzKWAIOWegJcj+bUT9veh7KmyVYgk7yCpYQPxdnByAoSetFI55JyNBLqifgU2ADxHomWULZLNLylSWoTwfgLMHh2Cp0zBKw/wshwIYOeaKNoO2LJcCwn6bmlCJqkY47IY3CQ6W6QkUsTQ1CDZbw4vSUrhALWUIIAR4EWLJxFpCMkbwES9CGK0vgz1kZStknD8NGQZegz1LRQtt4rQNdBNURlL55OgQAxJthCSEalyRLwJkOeAyeezedUlrHM/BsPK5wCeFI3U2nqi3jaOoZCpsTswQ+Fxxob2e3zHqRrjSAHkDACDSIx2k8lMoSVE9WNov45gZhCSB/5k5nCQ7HVmH5eAn4Ap0wvQN08eVizUUNOO8iFe9KlyqtXjLYju7STNPwRbNF389mlCvoDfQMmIoWq3fqxYUVrhmkqE45yWqXQetmOk39L9pUqSxOl7ZXZV6b2dWUvIJIMXhG57GrdR/fnlgr4tmS7Gfjmgs4S3A4tgqtYi/GsW6ywZcqx6CwCpaAoBrdlhnKNWQxkq+2v3oOx1ahLUuAQ3wnG9lG2OylatXRiB2dYxUsYUWAzVDFaVQ1NvvVczgcBm3zOIAoOEtoCYT2U2vBlop6R2asEUsIIagrbFNs2KvncDiq0UG2J7WIzoYNW6rgL6Cubt2eQztWja5MQ7LBWYLD4aiDDlhCJ9aITbFhSxUsPJhRqZOEWA5HBZZWVm3Yq+dwOKrRliUsvSNpiaEtVeulcHY4lsbQXj2Hw7FSOEvoBs4StgFFUZiToE6Cf6wXhvbqORyOlWJJlsDQMUwalBkDWaoQLYchdAbimNBodHofygzopI3ICqZRmZk3fKswkFfP4XDkwTIsAYfomrsh/3ZqIEsVsu7i+9l4PASZgdEBX1k4Oo1uXi+QDXTVRgSCTAY6rHj65mEgr57D4ciDZVgCsh7rJ7/b3nJLFYI06xXuMpeIDVUUhemHOOFkeJgjMQMajc4QhnIVgIMuvrdso4Y6ro84SdLGwFmCw7FVWIYlxKezzMObTeXedKmCutiwhKuLS5AD/jW0a8XddGp+i5I1D6+J8N8ISDXEzq8phxp5TMRDucTOu6bbS9Ou1olXFEWF5yFTaiUbwpjKyaQYCugeqIcwlYnvZ1jrZAaEzYCzBIdjq9CYJUDsaXY7ZDaKozVrxqPO0XSpurq4ZIYnXtQ4+UiaXN0K5CWipyJi2OG7OaJGLxlCcPv6lnEqz1++wv0VhTDNEktAymDNDZhsLGQbfgtBWBQFC0c8Bso81IoKlbvpVDsB6axMPzBvltHks7aaconJnIzdBgN34iJ3/DwRMM03E08TShlQQlc0BBXWaawBD5ggioqHOKoxw4Sw5kirqBkjN/LcwVmCw7FVWJ4lcIFWlqDiZ1AsATAs4fzlK+4voSKuaAV1yEzWB0HFlMpMDxhCOBmNKGPOX74CFzkZjZgvmEl+ywqBXSSqRzazt7N7Mhol8ywrDvcP8EFVJ9c3+IJgTRB4EJDm0AS/gooFnYBMiYgFSXlJ4c2sTmQGnB6oJPgEZguyJLOSYAlMHMo60OrFNN9MPOh+khMMxCvMWUJZQ5DiXMkuhDqGhnTwZDRCTkVwGj4FLAEciz2jPI/V2DA4S3A4tgpLnjgoA+B3HMCvEUvQ69wWl7WCu94wF8+Qly9OTyfXN5B/uI59KqQmBD9KgHk8d7fVhVxdXGpaRQgwNbAPJSwBT4e4wkhBiYK9Pluqrpu8RzMdoxMg2kmhQgiQu1ASaBbsk9Ho6uISNaQuAZIVe/c4L7bpam1RsvmceGhF2dm/soeKhoSHKaE19TO4CNQP1PRAwcCnoFjUhK3WNoJAxNVbdzhLcDi2Cst7QsYsITyM1rwuLMGYDoQareDqD6lwNh5jr0/Bv7eziyvYJVMbMbm+oWqhuhCFSnTQDshg3EnNPDbiVxeX2CXzaIO/xe4fipBqlhBE8wFmczYe302nd9Pp3s4u5DcU+8bAAuoKsARIaDofUoLylCdE4b2TYtVUFdt6HBAkN+vmJCLZEPwJLAedj1FjnfUchEwiZgn8L0xGlCWgr+LqrTucJTgcWwVnCSHOVtWUJfC//PLi9JQlUEk+ub55cXpKKbKwEIJi0gjyMl2Cno4blsD9dx2WQD/PvZ1d0g61+YfANj1DllAUhWYVogSFVI67uqxFpqrsz/osIdmQMGcJetSC6yBSYe7G4ixB4SzB4dgqLHnigIUe+60kS4BEXJ31VlcsgTp8aLNxcWErVPLROUKvq/UA+wdiwxxbVBRCNGIJQeRxiFgCD/sXsgTsrWlWqXaX/CE0+aZnyBLiZrJWZ+MxfrgcS+DTkyzh/KHzQllDQsmJQxCWEB6e8qB6YD+GXMYsAQqMuHrrDmcJDsdWYRnrxcP9A1irwerbsAQIAHx0te0WnbAEWAPwTyrjq1uhku/Jo8csRHUJzATNzXeZjC8rhOiWJcTXK1gCvl9dXJLfwLYRNn3mJ6E2SwjiNUAVBYwZ4+bEJw74XsYSjHgua0h4yBLOxmNlCfSl1HsO9w8wMWCLoM2JWQLMIOLqrTucJTgcW4UlWQLXUKiUDUsIKc+xbrHEUkX/vSePHtMr0lj4486FrVDJl1QPQObRDjHJEthpZYXonWQJC4M4hYeWCmgsrmukSDXW452memy4UijY68E7wBg86kPJEiqCFU6ub+DjEOaiPbn5bsoSiqLQ/ixriAmkyJqEEHAwRMNMZQmkDtqZOrVUJ7SRuT2dJTgcW4UlTxxU16pO8Pq9IuhNe6x0qVrYCjWh1yNw8x2uhjDvr3hcRSGAuvK3wbl4ftYps2xkyXv0mGY51AnZVFHVsqBMZh9f1pAy4EwNBpjaafWnN91lNw/OEhyOrULbnJB9YS2WqjgClaM9YI14P5vFrpUEer7lg+IQW40quamDvhavnsPh6ArOElYIZhFcna/HtoFdenVxWcESOgGjQ65UK7Z2WItXz+FwdAVnCavF/WxWFiLQsRxgGJGBJYQ5UXCWoFiXV8/hcHQCZwkrx0rjRmwnYM+YgSWEyFfTsUavnsPhaA9nCSvH7evbTT2i7gv0y8iQTum8Xn7L7cEavXoOh6M9nCU4HI4G8FfP4dgqOEtwOBwN4K+ew7FVcJbgcDgawF89h2Or4CzB4XA0gL96DsdWwVmCw+FoAH/1HI6tgrMEh8PRAP7qORxbBWcJDoejAfzVczi2Cs4SHA5HA/ir53BsFX735q23v3n3vV/+7d/X61P85dmbt97uvRr+8c+2ffDq9b1wORyOTPjdm7fe/uqf/vDmrbf94x//+Kfmp++Fy+FwZMLvvvnr37/9+//1H//yr/7xj3/8s/DzzbP//s2z/973wuVwODLhd31XwOFwOBwOx0DhLMHhcDgcDkcazhIcDofD4XCk4SzB4XA4HA5HGs4SHA6Hw+FwpOEsweFwOBwORxrOEhwOh8PhcKThLMHhcDgcDkcazhIcDofD4XCk4SzB4XA4HA5HGs4SHA6Hw+FwpOEsweFwOBwORxrOEhwOh8PhcKTx/wPEPb6JM+d9ZAAAAABJRU5ErkJggg==