Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

วิธีการนับวันเกิดแบบโหร (เกิดวันอาทิตย์ จันทร์ อังคาร ฯลฯ)

การนับวันในสัปดาห์ในทางโหราศาสตร์แบบโบราณนั้นแตกต่างจากการนับของทางราชการ ของทางราชการจะเปลี่ยนวันใหม่ในเวลา 24.00 น.ของทุกคืน แต่ทางโหราศาสตร์จะเปลี่ยนวันใหม่ในเวลาเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้น ประมาณ 6.00 น.ซึ่งคนทั่วไปกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เรื่องนี้   เช่นเกิดวันที่  23 มีนาคม 2553 เป็นวันอังคาร หากท่านเกิดในเวลากลางวันจะไม่เป็นปัญหา หากเกิดในเวลากลางคืน เช่น 01.00 น. ของคืนวันจันทร์(คืน 22 มีนาคม) เช้ามาเป็นวันอังคารที่ 23 มีนาคม ทางราชการจะระบุว่า ท่านเกิดวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2553 เวลา 01.00 น. แต่ทางโหราศาสตร์จะถือว่า ท่านเกิดคืนวันจันทร์  เพราะโหราศาสตร์จะเปลี่ยนเป็นวันอังคารก็ต่อเมื่อพระอาทิตย์ของวันอังคารได้ขึ้นที่ขอบฟ้าแล้ว ซึ่งในวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นเวลา 06.20 น.ดังนั้นแม้ว่าท่านจะเกิดวันนี้แต่เป็นเวลา 06.15 น.ของวันที่ 23 มีนาคมก็ตาม แต่พระอาทิตย์ของวันอังคารยังไม่ขึ้น ท้องฟ้ายังมืดอยู่ ก็ยังถือว่าท่านเป็นคนเกิดวันจันทร์

หรืออีกตัวอย่างเช่น คุณเป็นคนเกิดวันที่ 15 พ.ค. 2520 เวลา 01.00 น.ทางราชการ วันที่ 15 พ.ค.   นับเป็นวันอาทิตย์วันเดียว  ทางราชการเปลี่ยนวันที่และวันสัปดาห์พร้อมกันในเวลา 24.00 น.

ทางโหราศาสตร์ วันที่ 15 พ.ค. มีทั้งวันเสาร์และอาทิตย์  เพราะทางโหราศาสตร์เปลี่ยนวันที่และวันในสัปดาห์ "ต่างกัน"  ทางโหรเปลี่ยนวันที่ เหมือนทางราชการคือ 24.00 น. แต่วันในสัปดาห์จะเปลี่ยน เวลาประมาณ 6.00 น.ของวันรุ่งขึ้น   เริ่มตั้งแต่คืนวันที่ 15 (ตามสากล) เวลา 24.00 น. เป็นวันอาทิตย์วันใหม่ตามราชการ แต่"ยังคง"เป็นวันเสาร์ทางโหราศาสตร์