Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

ดิถีวันทรทึก

อาทิตย์สี่จันทร์หกไซร้        ทรทึก

ภุมหนึ่งสามพุธตรึก                    อย่าใกล้

ครูแปดศุกร์เก้ากึก                      กอบโทษ

เสาร์หนึ่งท่านพึงให้                    อดสิ้นการผอง

อธิบาย-เป็นวันดูฤกษ์ยามแบบไทยโบราณ หรือ โหราศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นวันที่เรียกว่า ดิถีประกอบด้วยวัน (กลุ่มประเภทวันให้โทษ ๗หมู่ )ซึ่งโบราณได้กำหนดกฎเกณฑ์ของวันนี้เอาไว้ว่า..........

วันอาทิตย์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๔ ค่ำ

วันจันทร์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๖ ค่ำ

วันอังคารที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๑ ค่ำ

วันพุธที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๓ ค่ำ

วันพฤหัสที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๘ ค่ำ

วันศุกร์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๙ ค่ำ (บางตำราว่า ๗ ค่ำ)

วันเสาร์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๑ ค่ำ

ทั้งหมดนี้เรียกว่าวันทรทึก  หรือ ให้โทษทางถูกตำหนิติเตียน ถูกครหานินทาต่างๆ มักห้ามกระทำการมงคลต่างๆ