fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo


E042a0d8dc8f399f9c15caad1d673c04

ดิถีวันพิลา

สุริย์ศรีหกค่ำพร้อง พิลา

จันทร์สิบแปดภุมมา แม่นไว้

เจ็ดพุธพฤหัสบดีเทวา โดยเลศ

เก้าศุกรสิบสองไซร้ สืบสร้างเสารี

ต้องที่พิลาเหล่าล้วน ลำบาญ

แม้นปลูกเรือนโรคราญ รุ่มไข้

เดินทางทุกข์ทรมาน มาโนช

จงเร่งเว้นอย่าได้ กอบสิ้นสรรพการ


อธิบาย-เป็นวันดูฤกษ์ยามแบบไทยโบราณ หรือ โหราศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นวันที่เรียกว่า ดิถีประกอบด้วยวัน

(กลุ่มประเภทวันให้โทษ ๗หมู่ ) ซึ่งโบราณได้กำหนดกฎเกณฑ์ของวันนี้เอาไว้ว่า..........

วันอาทิตย์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๖ ค่ำ

วันจันทร์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๑๐ ค่ำ

วันอังคารที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๘ ค่ำ

วันพุธที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๗ ค่ำ

วันพฤหัสที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๑๒ ค่ำ

วันศุกร์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๙ ค่ำ

วันเสาร์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๑๒ ค่ำ

ทั้งหมดนี้เรียกว่าวันพิลา  หรือ วัให้โทษทางแตกหักเสียหาย  มักห้ามกระทำการมงคลต่างๆ โดยเฉพาะการปลูกบ้านสร้างเรือน และการเดินทางไกลจะนำโทษทุกข์มาให้

ดิถีวันพิลา

สุริย์ศรีหกค่ำพร้อง พิลา

จันทร์สิบแปดภุมมา แม่นไว้

เจ็ดพุธพฤหัสบดีเทวา โดยเลศ

เก้าศุกรสิบสองไซร้ สืบสร้างเสารี

ต้องที่พิลาเหล่าล้วน ลำบาญ

แม้นปลูกเรือนโรคราญ รุ่มไข้

เดินทางทุกข์ทรมาน มาโนช

จงเร่งเว้นอย่าได้ กอบสิ้นสรรพการ

อธิบาย-เป็นวันดูฤกษ์ยามแบบไทยโบราณ หรือ โหราศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นวันที่เรียกว่า ดิถีประกอบด้วยวัน ซึ่งโบราณได้กำหนดกฎเกณฑ์ของวันนี้เอาไว้ว่า..........

วันอาทิตย์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๖ ค่ำ

วันจันทร์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๑๐ ค่ำ

วันอังคารที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๘ ค่ำ

วันพุธที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๗ ค่ำ

วันพฤหัสที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๑๒ ค่ำ

วันศุกร์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๙ ค่ำ

วันเสาร์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๑๒ ค่ำ

ทั้งหมดนี้เรียกว่าวันพิลา  หรือ วัให้โทษทางแตกหักเสียหาย  มักห้ามกระทำการมงคลต่างๆ โดยเฉพาะการปลูกบ้านสร้างเรือน และการเดินทางไกลจะนำโทษทุกข์มาให้