Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***


ดิถีวันพิลา

สุริย์ศรีหกค่ำพร้อง พิลา

จันทร์สิบแปดภุมมา แม่นไว้

เจ็ดพุธพฤหัสบดีเทวา โดยเลศ

เก้าศุกรสิบสองไซร้ สืบสร้างเสารี

ต้องที่พิลาเหล่าล้วน ลำบาญ

แม้นปลูกเรือนโรคราญ รุ่มไข้

เดินทางทุกข์ทรมาน มาโนช

จงเร่งเว้นอย่าได้ กอบสิ้นสรรพการ


อธิบาย-เป็นวันดูฤกษ์ยามแบบไทยโบราณ หรือ โหราศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นวันที่เรียกว่า ดิถีประกอบด้วยวัน

(กลุ่มประเภทวันให้โทษ ๗หมู่ ) ซึ่งโบราณได้กำหนดกฎเกณฑ์ของวันนี้เอาไว้ว่า..........

วันอาทิตย์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๖ ค่ำ

วันจันทร์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๑๐ ค่ำ

วันอังคารที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๘ ค่ำ

วันพุธที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๗ ค่ำ

วันพฤหัสที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๑๒ ค่ำ

วันศุกร์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๙ ค่ำ

วันเสาร์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๑๒ ค่ำ

ทั้งหมดนี้เรียกว่าวันพิลา  หรือ วัให้โทษทางแตกหักเสียหาย  มักห้ามกระทำการมงคลต่างๆ โดยเฉพาะการปลูกบ้านสร้างเรือน และการเดินทางไกลจะนำโทษทุกข์มาให้

ดิถีวันพิลา

สุริย์ศรีหกค่ำพร้อง พิลา

จันทร์สิบแปดภุมมา แม่นไว้

เจ็ดพุธพฤหัสบดีเทวา โดยเลศ

เก้าศุกรสิบสองไซร้ สืบสร้างเสารี

ต้องที่พิลาเหล่าล้วน ลำบาญ

แม้นปลูกเรือนโรคราญ รุ่มไข้

เดินทางทุกข์ทรมาน มาโนช

จงเร่งเว้นอย่าได้ กอบสิ้นสรรพการ

อธิบาย-เป็นวันดูฤกษ์ยามแบบไทยโบราณ หรือ โหราศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นวันที่เรียกว่า ดิถีประกอบด้วยวัน ซึ่งโบราณได้กำหนดกฎเกณฑ์ของวันนี้เอาไว้ว่า..........

วันอาทิตย์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๖ ค่ำ

วันจันทร์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๑๐ ค่ำ

วันอังคารที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๘ ค่ำ

วันพุธที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๗ ค่ำ

วันพฤหัสที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๑๒ ค่ำ

วันศุกร์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๙ ค่ำ

วันเสาร์ที่ตรงกับวันขึ้น/แรม ๑๒ ค่ำ

ทั้งหมดนี้เรียกว่าวันพิลา  หรือ วัให้โทษทางแตกหักเสียหาย  มักห้ามกระทำการมงคลต่างๆ โดยเฉพาะการปลูกบ้านสร้างเรือน และการเดินทางไกลจะนำโทษทุกข์มาให้