ฤกษ์มงคลชั้นสูง ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

6bdaeec09f283a670d7e090789f087dd

วันขึ้น 7 ค่ำ (ศุกรปักษ์ สัปตมี ดิถี) จะเป็นวันสำคัญเพื่อทำการสักการะบูชาพระอาทิตย์ หรือ สุริยะเทพ  ในเดือนมาฆะ หรือเรียกทั่วไปว่า วัน รถ สัปตมี หรือ มาฆะ สัปตมี หรือ “อัชลา สัปตมี” ซึ่งเชื่อกันว่าพระสุริยเทพได้เริ่มทำการขับรถเพื่อส่องแสงอาทิตย์เป็นครั้งแรกให้กับโลกและจักรวาลในวันนี้ และก็ถือว่าเป็นวันประสูติของสุริยเทพ(สุริยะ ชยันตี)อีกด้วย

A3feb2250c2681c5f8c42ab356ee2032

 

และวันนี้ก็จะถือว่าเป็นวันฤกษ์มงคลและเป็นมงคลสำหรับ”พิธี สุริยา เคราะห์”เพื่อสะเดาะเคราะห์และชำระปาป  และการทำ”พิธีทาน ปุณญา” โดยการทำบุญบริจาคทานให้แก่คนยากไร้ และสมณะ และทำการสักการะบูชาสุริยเทพ

ชาวฮินดูจะทำปฏิบัติบูชาโดยการถือพรตอดอาหารในวันนี้  และเชื่อว่าจะสามารถกำจัดความผิดบาปทั้ง 7ชนิด  ซึ่งชาวฮินดูเชื่อว่าปาปมีอยู่ 7ชนิดคือ เป็นปาปที่กระทำการโดยรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี โดยกายก็ดี โดยวาจาก็ดี โดยใจก็ดี  โดยกระทำในชาตินี้ก็ดี โดยกระทำในชาติก่อนๆก็ดี เชื่อว่าจะถูกชำระให้หมดสิ้นโดยการถือพรตบูชาพระสุริยะเทพในวันนี้เพียงวันเดียว


054c7ab07d7801dbd8d80ba959218c35A2292bc0d8d379120ac6d6f3114f510a

เมื่อถึงวัน รถ สัปตมี ชาวฮินดูจะทำการอาบน้ำในช่วงเช้าตรู่ที่เรียกว่า  “อรุโณทยา รถะ สัปตมี สนาน”ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่สำคัญและเป็นหลักปฏิบัติที่ต้องกระทำในระหว่างเวลา”อรุโณทัย” ซึ่งกินระยะเวลา 4 ฆทิ (1 ฆทิเท่ากับ 24 นาที) ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น

การอาบน้ำก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงเวลา “อรุโณทัย”จะช่วยให้มีสุขภาพดีและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และจากความเชื่อนี้เอง  รถ สัปตมี จึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “อโรคยา สัปตมี”   ในการอาบน้ำชำระร่างกายมักจะปฏิบัติกันในแม่น้ำ เช่น แม่น้ำหรือลำคลอง และสามารถมองเห็นพระอาทิตย์กำลังขึ้นได้ชัดเจน


7993bd058ef26b24c92494ebff5cb1be1e7098762536aed168d49a7bfee6203e

หลังจากการอาบน้ำแล้ว ชาวฮินดูจะทำการนมัสการสุริยะเทพ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นโดยทำพิธีที่เรียกว่า การถวายอัธยทาน แด่พระอาทิตย์  โดยผู้บูชาจะหันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์ พร้อมกับกับการเทน้ำอย่างช้าๆลงในแม่น้ำจากคนโฑ”กลษะ”   ขนาดเล็ก ขณะเดียวกันก็จะพนมมือสักการะสุริยะเทพ ในท่า “นมัสการ มุทรา”

และหลังจากนี้ผู้ทำการบูชาก็จะจุดประทีปด้วยเนยบริสุทธิ์และบูชาด้วยดอกไม้สีแดง การทำพิธีนี้เชื่อว่าจะทำให้มีชีวิตยืนยาว มีสุขภาพที่ดีและมีความเจริญรุ่งเรือง


 

F0c2347a2810984f62f87bdc0c0d92b093dc32ad28a70013df86c68ec7144753

 

 

 

 

 

 

24c495e181d8760b95561726536ae9e3

 

Aa0715b6e6f20c4de1258aba22de3995

 

Cf74221bff1e2d726976bc0e86e4bdcc