fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

3540ce61a02316bb2fd68770b39e4b4d

วันพรุถินี เอกทศี

ถือปฏิบัติในวันแรม 11 ค่ำระหว่างเดือนมีนา-เมษายนของทุกปี ซึ่งชาวฮินดูเชื่อกันว่า การทำการถือพรตออดอาหารวันนี้นอกจากจะช่วยชำระล้างบาปกรรมทั้งมวลแล้ว ยังจะช่วยให้ตนเองมีโชคลาภ มีทรัพย์สินเงินทองงอกเงยขึ้นมา ซึ่งเรื่องราวของวันนี้ปรากฏในคัมภีร์ภุริษยปุราณะ โดยเป็นเรื่องสนทนาระหว่างท้าวยุธิษฐิระกับพระกฤษณะ

ศรียุธิษฐิระ มหาราช ตรัสถามพระกฤษณะว่า” โอ้ ท่านวสุเทพ ได้โปรดอธิบายความสำคัญของวัน กฤษณเอกาทศี แห่งวิสาขะมาส แก่หม่อมฉันเถิด พระเจ้าข้า”

ศรีกฤษณะได้ตรัสตอบว่า “ ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและความเป็นศิริมงคลสูงสุด บุญกุศลสูงสุดนั้นก็คือ วันพรุถินีเอกาทศี และผู้ใดได้ถือพรตปฏิบัติในวันนี้จะชำระล้างบาปทั้งมวล และเสวยชีวิตอันเป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า อีกทั้งผู้ใดได้สละทรัพย์อันเป็นวัตถุ และความสุขในทางโลกทิ้งเสีย ผู้นั้นก็จะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับการเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นทุกข์ยิ่ง”

และเชื่อกันว่าการถือพรตอดอาหารในวันนี้จะทำให้สตรีที่มีโชคร้าย กลับกลายเป็นคนมีโชคดี (เรื่องคู่) นอกจากนี้ความสำคัญของวันนี้ยังสูงส่งกว่าการทำการบริจาคทองคำในวันที่เกิดสุริยคราส ณ ทุ่งกุรุเกษตร ซึ่งการถือพรตในในวันนี้กุศลย่อมเหนือกว่า และบุญกุศลนี้ย่อมส่งผลดีไปยังภพหน้า

 

Ea49e203096e995f935cc793c1e21a40