fbpx

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 12 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

D8ce0d698dc4baa92f765179f8dc47f6

วันปุตราฏา เอกาทศี แปลความว่าเป็นวันพระวิษณุประทานบุตรชายในวัน11ค่ำ  ซึ่งถือปฎิบัติ ปีละ 2 ครั้ง สำหรับในเดือน ศรวณะ เรียกว่า ปุตราฏา เอกาทศี  เป็นวันสำคัญและนิยมปฏิบัติในอินเดียภาคใต้ ส่วนในเดือนปุษยะ จะเรียกว่า เปาษะ ปุตรา เอกทศี   และมักจะนิยมถือปฎิบัติกันในอินเดียภาคเหนือ

ตามจารีตประเพณีของสังคมชาวฮินดู การมีบุตรชายเป็นสิ่งประเสริฐและสำคัญที่สุดในครอบครัว ซึ่งนอกจากจะต้องมีบุตรชายเพื่อบำรุงเลี้ยงดูบิดา-มารดาในยามแก่ชราแล้ว บุตรชายยังมีหน้าที่ประกอบพิธีศพและทำบุญอุทิศให้กับมารดาบิดาและบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว หากครอบครัวใดไม่มีบุตรชายไว้สืบสกุลแล้วถือว่าครอบครัวนั้นมีบาปหนัก หาก ครอบครัวใดที่ยังไม่มีบุตรชายเอาไว้สืบสกุลแล้ว ก็ต้องถือพรตในวันปุตรา เอกาทศีนี้เพื่อขอพรต่อพระวิษณุให้ประทานบุตรชายเอาไว้สืบสกุล


ตำนาน ในเรื่องวันปุตราฏาเอกาทศีนี้ มาจากคัมภีร์ภุริษยะ ปุราณะ ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องราวต่างๆโดยพระกฤษณะให้กับท้าวยุธิษฐิระได้ฟังว่า ในนครภัทราวดี มีท้าวสุเกตุมัน และสไบยา เกิดความเดือนเนื้อร้อนใจเพราะยังไม่มีโอรสไว้สืบสกุล ซึ่งเชื่อกันว่าหากไม่มีโอรสสืบสกุลแล้ว ทั้งสองเมื่อตายไปวิญญาณก็จะแตกสลายไป  ไม่ว่าจะทำพิธีการบวงสรวงอ้อนวอนอย่างไรก็ตามก็ไม่เป็นผล ท้าวสุเกตุมันก็เกิดความท้อใจ ก็เลยเสด็จออกจากพระนคร รอนแรมไปในป่าอยู่หลายวัน
เมื่อมาถึงฝั่งแม่น้ำมันสโรวารในวันปุตราฏา เอกาทศี  ก็พบพระฤาษีตนหนึ่ง  พระฤาษีทราบความก็แนะนำว่าให้พระองค์ถือพรตอดอาหารในวันนี้ และขอพระต่อพระวิษณุก็สำเร็จดังประสงค์ พระองค์ก็จึงรีบเสด็จกลับเมืองและทำพิธีถือพรตร่วมกับพระมเหสีในวัน 11 ค่ำ จากนั้นไม่นานก็ทรงพระครรภ์ ได้พระราชโอรสด้วยการประทานพรจากพระวิษณุ และต่อมาพระโอรสก็ได้กลายเป็นกษัตริย์ผู้ยีงใหญ่ในกาลต่อมา

 


4ed272c1dff6ca862b95cc53ebc40db2