Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

วันชฺยา เอกาทศี วันบูชาพระศิวะร่วมกับพระวิษณุ บาง ครั้งเรียกว่า ไภมี หรือ ภีษมะ เอกาทศี หรือ ไภมี เอกาทศี เป็นวันกาลพิเศษสำหรับการบูชาอุทิศแด่พระวิษณุและพระศิวะ ซึ่งปกติแล้ววันเอกาทศีโดยทั่วไปจะเป็นวันปฏิบัติบูชาอุทิศเฉพาะแด่พระวิษณุ เท่านั้น แต่สำหรับในวันนี้เป็นวันพิเศษที่อยู่ในเดือนมาฆะซึ่งเป็นเดือนแห่งพระศิวะ ดังนั้นการปฏิบัติบูชาในวันนี้ก็เท่ากับว่าได้บูชามหาเทวะทั้งสองพระองค์ ชาวฮินดูเชื่อว่า การถือพรตอดอาหารในวันนี้นอกจากจะทำลายปาปกรรมทั้งหลายแล้ว ยังจะทำลายเชื้ออกุศลที่จะทำให้เราเกิดความเศร้าโศกเสียใจ และเมื่อตายไปแล้วก็จะบรรลุสู่โมกษะ ประวัติวันชยา เอกาทศี ปรากฏตามคัมภีร์ภุริษยปุราณะ และ ปัทมา ปุราณะ ในมหากาพย์ภารตะยุทธตอนที่ท้าวภีษมะถูกลูกศรแทงจนตาย และวิญญาณก็ลอยขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ในวันชยาเอกาทศีนี้เอง