fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

พุทธาภิเษกพระเชียงแสน ไต้หวัน 1

สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธาน

4e68d58478b9cb134c0419eebdc0311b95726487216f5ca04594d2f039512b66

 

575913fafb8d233656e9dea27986b17e52c85bf006df289c0cfd9401d7ffc4c7

 

528c5d92527a6334b52157fbc4fe79420493b211ba5baf9cfe1b259a7e22cbf2

 

6eb5c05b03f8b2fc9daecb7721634a3b756a69dcfaa7b5c51621e9d14948250a

 

3fb927841a72470d7aee09d26c7a06c55c430849bd8abbea5655ae19b11db9c8

 

D688b4b06ce5bdb957f306e60ee0018780f30c1beff16e0cbef3b2d08eff4500

 

1af03a04e83a7df5a101e0365bc887b9Db5b59bd66e2f049208242be72824a1e

 

0a0088c06d441f83223cbb0e10d24eb32b1ccf03344229bf175608b1f0c67be1

 

1591337c8f4b195d02d456337b5c699815dca714921f6fb21d231e593d9f1441

 

1bab137ccc779415be1eed25b1e01f4a1d87c9416b7cec2bf0a8065ee2f58eb8

 

3b39a7f250a7b8919b60a348a7cca1d4A67358990f33a73b9f362be1a577edbd

 

E85ac17e39bf9643048b0e3e59d3fff20c00d7984392c5ff7c4531017d2df953

 

Fff62d654864e29e3122c687a2ef523183e6184b5098c6e1a59b85c577aff512

 

8e4b3f84d5a3ac88767f87ecd447e9fcD67fabb9cf10853eb227c180c73ecbf1

 

5c2ccdf3bac9cb59ba0dea2af10732ee2c33ce2dc13a0f5fa375f50929a3633c

 

Cd8ac793046386c2f8344c8ce3347aa69ea13b4d6f0e99749c62b67ceb3e811b

 

 

67c8f954e53ec3517911653d71ce705c9f3791421022ea52ab3d0654c2a24c6f

39eeed5b445925f9c12c66b28ef642999aad806159bd5e83c51b7f334775bf54

 

79d20cf73c08afcc33b3bf7c41b6e3cc726d84de802a60b72b2c8d20024e99f6

 

2a0894003a9ea2b243b58f50c2a0b4d32d3980796c8af84722151a0ae1f89530

 

A38e46b79c4ce3fed20d9930d691e484740a1fd4066c10d487e1d1accab01758