fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

พุทธาภิเษก พระเชียงแสน ไต้หวัน 3

A96303caca921056f9313961af4c2744

สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธาน

38ec0d0406bb2a6f78f804d3cdb5bdcdB042485729b5a3c2f2e70f98e66494f9

 

5d28c55b6f041df95be401363faacc2145363bd54fe32f93f364e55eb65dc659

 

3b57cc675d5f365298fd4bf9a1692d9000b2e0a46ef22bad244dd0b979fae285

 

4da7dc8612d3ed87742e8c782fc9576fC3c95973ca7791a4daddba0b373d2ab7

 

B0e4ec19178e53c598c292c561430d7524af0b4f4c62000e3ebf6277c129758a

 

C16e33f91cd41448328874fa1a3fb0944deefc7ab78c3c9a246e8b3cfbfef535

 

Ede7a4edee89666184dd0b5beb5959f2A0811a811cd2b992de390d983bc5d133

 

27c7c202aa93cefcbb1837866d1971c69c29ac8b2afaa5f3fdf9163fa842398a

 

17a7d818a8b2dfc3bb57312d5a19c5e0C67fb2f880bbc229d2be813734d49252

 

 

8ff7485c9fa60285811e94679ecff9c69fca0ff812244780b5157e0e59283cc6

 

Ce14c9c32cdac9bf3c0dde718f7805f14c00325a48e992a00952d0e507e5f911

 

09de7152734feb2818308b8511d46643F936b06cb80678e1e77372c8c58d5303

 

9ece899408480178081f633e548253130b8d94fec66a3ef592876002220950a1

 

41cd1a491cee2d46e06c98acdb723f5f8b8667282d642162dd16a47e70f27cd6

 

06df5c3fa32aed655e90196d4692cffd6a69f92551cab4e04a9c42ae8f8cdccc

 

6b76463771938f9f304177d723dcd4fd10c72e471af32c565ef6aa8076e816f0

 

6c1fffacf00fa07fc2506c662539c910478d0b5ee169c6ab325310a4da6ef7de

 

Ad39ab7afdff15c69b39cf3b302279b8750f151126168b07a631da4992545a76

 

690b17aa06722ebf38009ff677acfac304218b7529f6c8fbff64cc7c178f6e64

 

92b26b4ed19f67f0bfb55d3f73e474cc90367a4244b5ba999411f34069e8b545

 

582365d599dd95dbeac8ad5720861d3eAc8e93586ee916276d6f76c0d55dbbb8

 

Fb0263befa27f204d3cbf6823ea2ecb1Ab88044685ffeeb17fc57158806f40df

 

E5999bfcd55f6318f59f00a2e68b5475 089fa60d4cdd3f4e42dd71a03e8fae34