Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

 

ตำราพรหมชาติ

ทำนายฝันมอญ [ โหราศาสตร์มอญ ]


พระมหาจรูญ  ญาณจารี
แปลจากคัมภีร์โลกสิทธิมอญ

เหตุแห่งความฝันมี 3 ประการ คือ
1. ถ้าฝันในปฐมยาม  จะมีสาเหตุมาจากอาหาร ทำให้ธาตุกำเริบ  ฝันนั้นไม่เป็นจริง
2. ถ้าฝันในมัชฌิมยาม จะมีสาเหตุมาจากเทวดาทำให้ฝัน  ฝันนั้นเป็นจริงบ้าง  ไม่จริงบ้าง
3. ถ้าฝันในเวลารุ่งเช้า  จะมีสาเหตุมาจากนิมิตเห็น  ฝันนั้นเป็นจริง

ฝันในรอบสัปดาห์
ฝันวันอาทิตย์    จะตกแก่ผู้อื่น
ฝันวันจันทร์      จะตกแก่บริวารและมิตรสหาย
ฝันวันอังคาร     จะตกแก่พ่อแม่
ฝันวันพุธ          จะตกแก่วงศ์ญาติ
ฝันวันพฤหัสบดี  จะตกแก่ครูบาอาจารย์
ฝันวันศุกร์        จะตกแก่สัตว์เลี้ยง
ฝันวันเสาร์        จะตกแก่ตัว

ฝันดี
1. ฝันว่าได้ดื่มน้ำจากหม้อคณโฑทอง  จะได้รับบำเหน็จจากเจ้านาย
2. ฝันว่าตัวเองเจริญรุ่งเรืองขึ้น  จะได้เครืองประดับและทรัพย์สมบัติชิ้นใหญ่จากญาติ
3. ฝันว่าหลุมหรือสระตื้นเขินขึ้น   ลูกเต้าจะเป็นหม้าย
4. ฝันว่าปรนนิบัติพระสงฆ์    จะพ้นจากความทุกข์ยาก
5. ฝันว่าดื่มน้ำปัสสาวะ   จะได้ลาภจากที่ไกล
6. ฝันว่าตัวเองเน่าเหม็น   ผู้อื่นจะศรัทธาสรรเสริญ
7. ฝันว่าดีดพิณ ซอ จะเข้    เช้าขึ้นจะได้ลาภ ยศ มากกว่าผู้อื่น
8. ฝันว่าควั่นเทียน เด็ดดอกไม้   เป็นหญิงจะได้สามีดี  เป็นชายจะได้เมียสาว
9. ฝันว่ากินห้องน้ำ   จะได้เป็นใหญ่
10. ฝันว่ากัดกินมือเท้า  จะได้เป็นนายคน
11. ฝันว่าใส่รองเท้า กางร่ม ขึ้นเสลี่ยง    จะต้องเดินทางไกล
12. ฝันว่าเอาเทียน ข้าวตอก บูชาพระ   จะมีบารมี(อิทธิพล)
13. ฝันว่าป่วย  จะมีความสุข
14. ฝันว่าเทวดามีฤทธิ์เดช   จะเป็นผู้มีความประพฤติดี
15. ฝันว่าขุดหลุมหรือสระ  จะเป็นได้เป็นพ่อค้า
16. ฝันว่านั่งบนถาด  จะได้ญาติทั้งหลาย
17. ฝันเห็นฝั่ง   จะได้เป็นเจ้านายคน


ฝันไม่ดี
1. ฝันเห็นคนร่างดำทะมึน ดื่มเลือดตัวเอง     คดีความเก่า ๆ จะฟื้นคืน
2. ฝันเห็นการบูชายัญ ในขณะที่เผาตัวเอง ไฟไม่ไหม้    จะเป็นโรคเรื้อรัง
3. ฝันว่าน้ำกับน้ำมันปนกัน   คนอายุน้อยกว่าจะพูดจาข่มเหงเรา
4. ฝันว่าบูชายัญ   จะต้องไปไกลจากญาติพี่น้อง
5. ฝันว่าจมน้ำ   โรควิกลจริตกำเริบ
6. ฝันเห็นดอกไม้สีแดง   จะเป็นโรคลม
7. ฝันว่าห่มผ้าแดง ทัดดอกไม้สีแดง ไล้ทาจันท์แดง  จะเจ็บป่วย ถ้าไม่เจ็บป่วย จะทะเลาะวิวาทกัน
8. ฝันเห็นหญิงร่างดำทะมึนมาจากทิศใต้  มันดึงตัวเราไปทางทิศเหนือ  จะเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดและดี  จะป่วยหนักแล
9. ฝันว่าขึ้นต้นพิกุล ต้นปีบ ต้นมะตูม    ครบ 6 เดือนป่วยแล
10 ฝันว่าขึ้นบนคน บนเสาหมาก บนศพแห้ง  ครบ 10 เดือนป่วยแล
11. ฝันว่าลงหลุมมืด  ครบ 3 เดือนป่วยแล
12. ฝันว่าชายร่างทะมึน มันดึงตัวเราไปทางทิศเหนือ    7 วันข้างหน้า ตาย
13. ฝันเห็นหญิงเล็บมือแหลม ตาแดง มันรัดตัวเรา  จะเป็นโรคกรรมแล
14. ฝันเห็นหญิง ตัวมันสีทอง ห่มผ้าสีทอง ทัดดอกไม้สีทอง มาขัดสีตัว  โรคกรรมหายแล
15. ฝันเห็นงูเห่าใหญ่   จะเกิดเรื่อง
16. ฝันเห็นผมรกรุงรัง ทัดดอกไม้สีดำ  จะเป็นคดีความ
17. ฝันว่านอนคลุมผ้าสีแดง   จะเป็นคดีความ
18. ฝันเห็นงูใหญ่  บริวารชายหญิงจะวิวาทกัน ไม่ก็ตัวเองเป็นปากเป็นเสียง
19. ฝันว่าฟันหลุด   พ่อ แม่ สามี ภรรยา ญาติพี่น้องคนใดคนหนึ่งตาย
20. ฝันว่าขัดตัวด้วยน้ำมันงา   ต้องภัยแล
21. ฝันว่าตกจากต้นไม้ บ้านที่อยู่ หลังช้าง หลังม้า    ต้องเสื่อมจากยศศักดิ์
22. ฝันว่างูพิษกัด  จะเกิดเรื่อง
23. ฝันว่าท้องเสีย  สิ่งของต้องออกจากตัวเรา ภายหลังได้ลาภ
24. ฝันว่ารื้อผึ้ง ผึ้งต่อยเอา    จะมีเรื่องกับทางราชการ
25. ฝันเห็นลิง  จะพบคนไม่ดี
26. ฝันเห็นเต่าตะพาบน้ำ  จะเกิดปากเสียง
27. ฝันว่าควายขวิด   จะมีศัตรู
28. ฝันว่าชายร่างทะมึนดึงตัวไปทางทิศเหนือ   อาจตาย ถ้าไม่ตายต้องหมดสิ่งของ
29. ฝันว่ารื้อต่อ ต่อต่อย   จะเกิดปากเสียง
30. ฝันเห็นผีร้าย  ต้องจากที่ไปไกลแล