Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

พระธาตุประจำวันเกิด

นอกจากความเชื่อของคนล้านนาแล้ว ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพงศาวดารเหนือ คำให้การของชาวกรุงเก่าและเรื่องเล่าของชาวอีสาน ยังได้กล่าวถึงความเชื่ออื่นๆที่เกี่ยวกับพระธาตุอีกด้วย โดยกล่าวไว้ว่า ณ ที่แห่งใดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุหลัก บริเวณรายล้อมจะมีพระธาตุบริวารเกิดขึ้น เพราะเชื่อว่าเป็นพระธาตุที่แตกตัวมาจากพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุของพระอรหันต์ และสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีดาวนพเคราะห์ประจำวันคอยปกปักษ์รักษาจากความเชื่อดังกล่าว

เมื่อพิจารณาควบคู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ประดิษฐานของพระธาตุต่างๆในนครพนมพบว่ามีความสอดคล้องกัน โดยพระธาตุพนมเป็นพระธาตุหลัก และมีพระธาตุบริวารอยู่ในอำเภอรอบนอก วัดพระธาตุพนม พระธาตุพนม

นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าลักษณะของพระธาตุบริวารสอดคล้องกับนิสัยและทิศประจำวันของเทวดานพเคราะห์ทั้งเจ็ด บัญญัติความเชื่อเกี่ยวกับการสักการะพระธาตุประจำวันเกิดที่มีครบทั้ง7วัน จึงมีอยู่ที่เดียวที่นครพนม และเช่นเดียวกับพระธาตุประจำปีเกิด คือหากมีโอกาสมาสักการะพระธาตุประจำวันเกิดของตนก็จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตน..

วันอาทิตย์ (พระธาตุพนม)
นอกจากจะเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอกแล้วยังถือเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอาทิตย์อีกด้วย พระบรมธาตุองค์นี้ได้บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้มีบุญบารมีและผู้คนให้ความเคารพนับถือ

วันจันทร์ (พระธาตุเรณู)
เป็นพระธาตุคู่เมืองของชาวเรณูนคร ใครได้กราบไหว้บูชาจะมีวรรณะงดงามผุดผ่องและรูปงาม ตรงกับลักษณะของเทพประจำวันจันทร์

วันอังคาร (พระธาตุศรีคูณ)
เป็นพระธาตุคู่เมืองของอำเภอนาแก เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณและมีจิตใจเข้มแข็ง

วันพุธ (พระธาตุมหาชัย)
เชื่อกันว่าการกราบไหว้จะช่วยเสริมบารมี ความน่าเชื่อถือ และประสบชัยชนะในชีวิต

วันพฤหัสบดี (พระธาตุประสิทธิ์)
ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตสารีริกธาตุรวม 7 องค์ เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้สัมฤทธิ์ผลในการทำงาน

วันศุกร์ (พระธาตุท่าอุเทน)
จำลองแบบมาจากพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุซึ่งได้อัญเชิญจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์

วันเสาร์ (พระธาตุมรุกขนคร)
เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนา เป็นเจ้าคนนายคน

การบูชาพระธาตุตรงตามวันเกิดคล้ายกับการส่งสารถึงเทพฯประจำวันที่คอยปกปักษ์รักษาผู้นั้น แต่การจะให้การขอพรสัมฤทธิ์ผลจำเป็นต้องมีศรัทธาและประกอบกรรมดีควบคู่ไปด้วย

พระธาตุประจำวันเกิด

นอกจากความเชื่อของคนล้านนาแล้ว ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพงศาวดารเหนือ คำให้การของชาวกรุงเก่าและเรื่องเล่าของชาวอีสาน ยังได้กล่าวถึงความเชื่ออื่นๆที่เกี่ยวกับพระธาตุอีกด้วย โดยกล่าวไว้ว่า ณ ที่แห่งใดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุหลัก บริเวณรายล้อมจะมีพระธาตุบริวารเกิดขึ้น เพราะเชื่อว่าเป็นพระธาตุที่แตกตัวมาจากพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุของพระอรหันต์ และสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีดาวนพเคราะห์ประจำวันคอยปกปักษ์รักษาจากความเชื่อดังกล่าว

เมื่อพิจารณาควบคู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ประดิษฐานของพระธาตุต่างๆในนครพนมพบว่ามีความสอดคล้องกัน โดยพระธาตุพนมเป็นพระธาตุหลัก และมีพระธาตุบริวารอยู่ในอำเภอรอบนอก วัดพระธาตุพนม พระธาตุพนม

นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าลักษณะของพระธาตุบริวารสอดคล้องกับนิสัยและทิศประจำวันของเทวดานพเคราะห์ทั้งเจ็ด บัญญัติความเชื่อเกี่ยวกับการสักการะพระธาตุประจำวันเกิดที่มีครบทั้ง7วัน จึงมีอยู่ที่เดียวที่นครพนม และเช่นเดียวกับพระธาตุประจำปีเกิด คือหากมีโอกาสมาสักการะพระธาตุประจำวันเกิดของตนก็จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตน..

วันอาทิตย์ (พระธาตุพนม)
นอกจากจะเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอกแล้วยังถือเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอาทิตย์อีกด้วย พระบรมธาตุองค์นี้ได้บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้มีบุญบารมีและผู้คนให้ความเคารพนับถือ

วันจันทร์ (พระธาตุเรณู)
เป็นพระธาตุคู่เมืองของชาวเรณูนคร ใครได้กราบไหว้บูชาจะมีวรรณะงดงามผุดผ่องและรูปงาม ตรงกับลักษณะของเทพประจำวันจันทร์

วันอังคาร (พระธาตุศรีคูณ)
เป็นพระธาตุคู่เมืองของอำเภอนาแก เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณและมีจิตใจเข้มแข็ง

วันพุธ (พระธาตุมหาชัย)
เชื่อกันว่าการกราบไหว้จะช่วยเสริมบารมี ความน่าเชื่อถือ และประสบชัยชนะในชีวิต

วันพฤหัสบดี (พระธาตุประสิทธิ์)
ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตสารีริกธาตุรวม 7 องค์ เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้สัมฤทธิ์ผลในการทำงาน

วันศุกร์ (พระธาตุท่าอุเทน)
จำลองแบบมาจากพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุซึ่งได้อัญเชิญจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์

วันเสาร์ (พระธาตุมรุกขนคร)
เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนา เป็นเจ้าคนนายคน

การบูชาพระธาตุตรงตามวันเกิดคล้ายกับการส่งสารถึงเทพฯประจำวันที่คอยปกปักษ์รักษาผู้นั้น แต่การจะให้การขอพรสัมฤทธิ์ผลจำเป็นต้องมีศรัทธาและประกอบกรรมดีควบคู่ไปด้วย