fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

ระบบพิกัดศูนย์สูตร - equatorial coordinate system

ระบบพิกัดที่ใช้ในการบอกตำแหน่งบน ทรงกลมท้องฟ้าชนิดหนึ่ง ใช้ เส้นศูนย์สูตรฟ้าเป็นเส้นอ้างอิงหลัก คู่ลำดับที่ใช้คือ ไรต์แอสเซนชัน (R.A.) และ เดคลิเนชัน (Dec) ในลักษณะเดียวกันกับ ลองจิจูด และ ละติจูดที่ใช้บนโลก
เดคลิเนชันบอกตำแหน่งตามแนวขนานกับเส้นศูนย์สูตรฟ้าคล้ายกับละติจูด แนวเส้นศูนย์สูตรฟ้ามีเดคลิเนชันเป็น 0 มุมที่วัดไปทางซีกฟ้าเหนือจะมีค่าเป็นบวก ที่ขั้วฟ้าเหนืออยู่ที่ตำแหน่งเดคลิเนชัน +90o มุมที่วัดไปทางทางซีกฟ้าใต้มีค่าเดคลิเนชันเป็นลบ ที่ขั้วฟ้าใต้อยู่ที่ตำแหน่งเดคลิเนชัน -90o
ไรต์แอสเซนชันบอกตำแหน่งตามแนวที่ตั้งฉากกับเดคลิเนชัน มีหน่วยวัดเป็น ชั่วโมง นาที วินาที เหมือนกับหน่วยของเวลา ค่าไรต์แอสเซนชันมีค่าเป็น 0 ชั่วโมงที่จุด ศารทวิษุวัต และไล่ไปทางทิศตะวันออกจนครบรอบที่จุดเดิมหรือ 24 ชั่วโมง ช่วงมุม 1 ชั่วโมงของไรต์แอสเซนชันเท่ากับ 15 องศา

 

853ce3d611749de8e02e21a8a4ef09d2


ปทานุกรมดาราศาสตร์ เรียบเรียงโดยผู้ดูแลเว็บสมาคมดาราศาสตร์ไทย http://thaiastro.nectec.or.th/ency/