ฤกษ์มงคลชั้นสูง ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

สารบัญ

รายนามสมาคมต่าง ๆ ในเครือมูลนิธิสหพุทธธรรมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย


1.มูลนิธิอนุศาสตร์สงเคราะห์ 48 ม.4 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร. 038-451231 ประธานนายชัยจิตร รัฐขจร

2.ขุลงมูลนิธิ 69 ถ.เทศบาลสาย 1 อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
โทร. 039-441014 ประธานนายบรรพต เต็มศิริพันธ์

3.สมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ 120/1 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทร.038-671188 ประธาน (รักษาการนายก)นายสำเนียง ลิมปนวัสส์

4.สมาคมพุทธสงเคราะห์ 403/27 ม.5 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 038-282762 ประธานนายกมล อธิรกุล

5.สมาคมสหพุทธธรรมมิก 79 ซ.อันนพ เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทร.02-2454974 ประธานนายรังษี ชื่นมีเชาว์

6.สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ 13/1 ถ.ชัยมงคล ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด
โทร.039-511798 ประธานนายดุสิต หัชลีฬหา

7.สมาคมพุทธธธรรมสงเคราะห์ 3 ม.3 บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทร.038-601143 ประธานนายสนิท ลิ้มถาวรวงศ์

8.สมาคมพุทธประทีปหลังสวน 310 ถ.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
โทร.077-541246 ประธานนายสงวน นิลรัตโนทัย

9.นครหลวงพุทธสมาคม 5/1 ซ.โรงเลี้ยงเด็ก ถ.บำรุงเมือง เขตป้อมปราบ กรุงเทพ 10100
โทร.02-2238405ประธานนายปิยพันธ์ ธีรานุตรานนท์

10.มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต 34 ถ.พูนผล ซ.9 ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทร.076-211706 ประธานนายเฉลิมเกียรติ อ่องเจริญ

11.มูลนิธิระนองสงเคราะห์ 27/150-152 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร.077-811617 ประธานนายม้วน วชิรปาณีกุล

12.สมาคมหนองกี่พุทธสงเคราะห์ 2 ม.5 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
โทร.044-641059 ประธานนายกิตติ วงศ์ลิ้มตั้ง

13.สมาคมพาณิชย์เพชรบูรณ์ 1 ถ.เพชรเจริญ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร.056-711048 ประธานนายชาญชัย เพชรสุขศิริ

14.มูลนิธิพุทธธรรมเพื่อการสงเคราะห์ 692/77 ซ.หลังโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทร.02-2158828 ประธานนายสุรินทร์ เบญจพัฒนมงคล

15.มูลนิธิประชาสันติสุข 307 ถ.มหาราช อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร.075-611077 ประธานนายสิริชัย แซ่โค้ว

16.มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ 82-2/1 ม.5 ถ.สุระนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
ประธานนายอนันต์ โภชกปรีภัณฑ์

17.สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป 212 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-255993 ประธานนายชัชวาล ขันติวารี

18.สมาคมแสงธรรมรัตน์การกุศล 220 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร.043-525145

19.สมาคมพุทธธรรมการกุศล (ฮุก 31) 158 ถ.จอมสุรางค์ยาตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-241396 ประธานนายประพัฒน์ อินทนากรวิวัฒน์

20.สมาคมกกไทรหล่มสัก 14/3 ถ.คชเสนีย์ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร.056-701820 ประธานนางหมุยเฮี๊ยะ วัฒนศัพท์

21.มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร 1300/53-54 ถ.นรราชอุทิศ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร.034-411013 ประธานนายสุพล พูลสุวรรณวิทย์

22.มูลนิธิประสาทบุญสถาน 564/2 ซ.ญาณโยก ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร.055-304477-8 ประธานนายชาญชัย วิวัฒน์ธนาฒย์

23.สมาคมพุทธธรรมสงเคราะห์นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทร.044-631595 ประธานนายสมหมาย สริญญามาศ

24.สมาคมพุทธพิชัยตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
โทร.056-623311-2 ประธานนายนายสันติ เสรีเศวตรัตน์

25.พุทธศีลธรรมสมาคมผู้เสียสละเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทร.056-721504 ประธานนายจเร สังขปานันท์

26.มูลนิธิแสงพระธรรม 830 ถ.พัฒนาการสวนหลวง เขตคลองตันประเวศ กรุงเทพ 10250
โทร.02-3198683 ประธานนายอดุลย์ พฤกษ์ธัมมโกวิท

27.สมาคมพุทธประชานุเคราะห์ อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทร.038-671179 ประธานนายเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญสุทธิชัย

28.มูลนิธิกุศลศรัทธา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร.077-272328 ประธานนายกิมเพียว แซ่คู

29.มูลนิธิการกุศลสงเคราะห์เกาะสมุย(ฮงเต็กเซียงตึ้ง) 234/3 ม.3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทร.077-421444ประธานนายถาวร เดชยอดยิ่ง

30.โรงเจฮกเพ็งฮุกตึ้ง ก.63 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร.056-213901 ประธานนายทศพล พันธวาวงษ์

31.สมาคมเพียวเยี้ยงไท้ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร.038-325674 ประธานนางสายพร จุรีกานนท์

32.มูลนิธิบ่อไร่เทพธรรมสถาน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
โทร.039-536142 ประธานนายประเสริฐ สำราญจิตร

33.มูลนิธิพ่งไล้ซาจับซาเซียวเกาะ (โรงเจไร่หนึ่ง) 555 ม.3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.089-9366837 ประธานนายปรีชา เจริญวิทยาพร

34.สมาคมโพธิสัตว์กวนอิม ที่อยู่ ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

35.สมาคมพุทธธรรมสว่างสามัคคี เกาะ 35
942/10 ม.11 ถ.เจริญพาณิชย์ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
ประธานนายวิจิตร เหล่าชัยเจริญผล

36.ปากพนังพุทธสมาคม เกาะ 36 ที่อยู่ ถ.ชายน้ำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
ประธาน คุณจรูญ เสาหวณิช