fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAPoAAADZCAIAAACGtrryAAAgAElEQVR4nOxdLYOkONd9/woyMjI2MjISi0QiY5GRSCwSWRIbiUTGRiIjecVJQvio6u7p6t2ZZ5Zlayi6Pqiqw+Hck3tv/m9z5r/1k2vxciH/2kLj7WWjoPHuaZuknUX4Ezs8bH8wyfaQfQMfd9+mcU/477RdFAUh8Vt6fhsff37kef/LF0lvF/8r0tb//esY+oPWfwPu9O4237hD+XmbHR98u7In2/TJG71409PB/0bLf3D/KtxphDc93RJCCCWUhF8526C/uOf+BWn2DHrYsz/6SNWEEkLpaSP+qSgYIZQULPypYISw/S6hpGA0Y/3z9nknKQ5Mn7aLnPXJvl3EPSQn9UTnp7t4AI0Po/EV6MurQbq2/Af3r8L9H2T3MzleOT5badrJMnpml9srhbNsPT39TPY020+fXgfyA35F8P88+f8H91+AO71s5HCniY/xk9Lst033Tlx+3L7uzl8lsfoNc58RX2QgLiilifX3E6AgLGj3ndfZ4QwJ+ynJHxmuCfR6W5Ar059ZP96e93xWu2e8Htg9XQ2Ot/9p9+/D/bTQHe5HvqKnf09Af7LrcLYcGf1ArhG7O4jP7M4yWLMsHs22C1bkfy3ykySj/x3Q7BjXpvNq1zPFGfdJkuzbH95myiepkfvAlN7tP4miIp4n/8H9q3C/p/bwWx4IesdxuneGcQbu7KFncFOSa5WE75Mawf4I3xtxcrhlhB8fcNo+P/0iXU6v+VovkeNG+tz08F2cSOCjhb68e7v8B/evwv2e2q/s/olvPyf1ExTOFH5Zc4jTG7BSccHul1b6fOPm5HmO73zNv5XTOfBJuH53+Q/uvwB3egv69J1mJksGaXr+6/F3TjszRj+u2Z4b2IHab4EeiZzlD0vsjg1ahMekjecnwOvrxpX7n+H+TPZfQjy92/7w+f/B/Rfgfg/66/d9+fbpZe+V1Ek8FQ4Ef1TqAdMRu1d2j38tOKUJ2SIHuiAc24JwFrdvT4znJ8AJ9F9DPM0/7/n2M9D9leXbcOd84/xfB+IvHvZp/RTcz5L9APcjkWe/2m7X5OKFHh6QTPQdMU9k+nktyAGRAO4tiBnhtDjsFIQD0NhJi/2JGdwFIYzcXgGK020eqrLcqCny0dn9Nlk3lGTh7B6qZnd3Mz7evjZkyHE0t3iP7/4HwT1H9tdP1OfUvg8z5UD/BEHdytycXG81w1Wx0AREoJZTiQ2RbeOuiBvsyQYuCPlOEaGf9p+uGJfTLz8wejljbwVb/vXlO09f6/2uT14LvgH3hJVPs+PvtX4L7jegv/vqM5lO065sZ9xKvscxNr2X4yf23XdSQQgDuHNYiwzKaU96mCSSXR55fUqSQEe4R7JP3mXBCkJhzBdkd/ELkvaA0RkhJ44PvI7bO5Oe5LT92ogkFyMS22+C+3Xn77/+Itzv49Qd7kexclTrJzVzUrHnsK8gPAd9UCxUMMIJEcB3rlhyaALEQHNJpchQLonE/vyvJZX5IyWR/PgscST7k156cs25lVvPVP41jLkRhTd3Xu48Ld+D+9fl72+0vlPMFGffPWfz9M9+CtCM1M9Az/T6/XoU5SJpj1xv5OAGlPPtkh7WBHes/Ah9RstE9tiJx2SIF9erTUE4uYlxKbkfGbgNZ+kd7n8R6N+A+wkofzq7f/qk/ZSYOanQ8w9y/cOV17M18WVGnME6PCryfDtROI8gTmiumcD2s42aCWznzyqzawJe8/q+6QQgRJDiHCInPbPDPamaLEftHNce7hJCcm3zr4SqV6D8hoi/vRB9/Yr0KTFz1O5JvtyQ+iH15eiunFWBYIQD34QIkcFaRKiljZzCAdCaiZrVH+I7bWPjinjsP704z/TPReGIxP3P1c7pbL8qnCvN0+OXfE8k72b33xnft8d8+ym+8iIvxcyeInb4l5L816KUZaR+x+gHQIhkgET7XORsmkvwgDm2gxKrJFKxGmvNRLrFRlzrK+jTdoI4XirHemJ9RsuSynTWESLSdkD8CehPdM5zfN9eNL8A9O/B3V1MvWeo+m3XdzozN/nuh3+POYyZ/ZLBnR4UcBENwSLjS3EEOgCdS23gOME0IVsxlUCfYR0bdUJ22p+2c2GDnVfKz/ekEDk/VJyxd2HrdX1G9qdANvtmv4L772n3K8r/9+F+w+snMXP48vdINeKbktygiP76Wb0A35TKRPNXdZ7INSfyqyxRrO6FPsG9F1pVLWM1DiBHeX4pSNeKdPLkcijX9Cf/h2eRbi5yaIEPFT5vPmJV7Ij/GO75l/v55dvsfr37vvUKqd8A7je8fq/ddxcyKfhcumQa5ihgYgqAhBOSokAeDZac2qOkDii8FS2KqV5o3PZVZ8zi7Ors+hjGgrGCMVpwWrCS1ekF1R30sSa45yZPHtHmdn6mZ3YNkwZuD5Km4Fk4S4sUwpJjDj25Txim5OTNE3J03L+R7347MPk+rP8IuE8H/0th6zNeP4+qHnyYq0yntygH58Wrv+BRpYhLAJrwjY0rOo8wVY9qWCe3rn7b/Iab1W/bVtdtlBaEMEappJxTKgkLUgpqKga74gr9dF7l597pgpNcyxS5xhGxO5O+YHdf162gJ5FHrpfUN7L7re34p8Ss37sEPeP1nN0z3X4qIYXRximhOdCLg28tkp3Hoy7nGcoT1qPMCPL6GdwVq+dh3O4WuyyUyoKxoA2gqRgjl6Q0SJ2L7hcZ3Otc6qSDzD0cdsxlOKUhBEmzfy35NfAKegD9QC2flDVfhPuHFvufgvtfh/sNrz/R7idb5s5WP+r1BHFCBWyWnNRrVicuP0HtoMiPG5zKvh+dtZv3m/fOrhAzWmsmJKEiXvpzSJ2Hui5XjEO8G23NOm3nAW6ucPKTme3paCLhvoipZnsCQspKOKmamFiWy5hU8X1s+LHfvmOY6Ut//ZPXZ7x+FDMp+TGkQB2gc5bpLF3WE5FjI3ddor1YJ2rPfJUzqQPok+jSNqWsrtu6boWU27Y5u/b92LSasVqUyphFlIowRmnmmeA4GaNUcirV3XUjB3261JyuQmX2QaDTOJXQM2kjfgMCNlR+3bvLk8sMrmMI+5mUvP/y3X8B7q/ETHZpPcnNg+UCK/2Ygy7SwM3JXgR3Jqw/W3OgK1b3ZdgZJBMVBaVaayEroHzz3s6PQStvzdB1rVKB16OOJ1TgFi+YXvlJkFAncZXgng47JTKwzLqBSwOOR2geUg8K5CBEiIPgCSV7FjE53h4i1+LSX+l77P63rncoP4mZmzYBOT+leJTFRK6UC0DpDvTkvZyE+y2+T1jvhZ5El9ZHNRAqCKEIQ5mQlPOm1du2mrEz07SYcarLqhRVKYSUlEpCBRMyPJhKyrliCifP9XT6EP25iIeqSR5lcpywMlreebInVz7n9RQgxa/+P3Z/N9xvqT0V7107sdAUpJLT0Hq8iNMc4gkcKeyLkgBkeUvkQDk20toL7VrTtDoYdVSA1I1ZzDR2bWPNNNWlqko3aq1qNxu3LI9eYxGlSqBnhO8CqQwbuV66wP2g7HNJIzJHNaA8QzwhIlaTiBz6dwn0+SU0XVH/Abj/0Ur9K5kzL+LUnd0zGXOpm068JXIfJoEgXPdZzS/4jqvKsT6JTjGVQ/wEd601fmZRKmdXuyxa61YpIStchJpSmE5tzphOTX3nxvHR68WMqzFuNtZMWmsaQ+f8fXuhE9CvuL84OXUSNvkJnDR9wj2jZRpZO4U6lxTi8MXeMv0Pw/1nEF+83Xq/Ndo/jfgXcWoG9yc5AtkQUpKq0K+5WD+ajE81OtYEuxziaVvIijIGrBuzzMPYKtX3Y9+PZuzqqlJNpZqqL+tBq8WMdp7dMs1jPw+jMw9vF7/MbpnN2BEqCGP562Mjv56czsl8I09YuKY/5Gc7o6Uk8o7d+ZHmr41APkXwvzW7vx/uL86Bzx3Pszg1ZKgm5zFs5AY2SxodwVmu4HkUMDkLJrgn1Q4GTUC/1TCT6GbZT6KDZO/70U5m6Dqtdd+PWtWlFIwzxinnvOG0KYXktJRi0MrNk5tGM3bOPNxsvF2ceZhpHLSilF0hPomuzgKGXGKlu1eaP4zIsppnwwu5qiFEpIqWMP5acESuec5w7OhE8rD1akRiz18P9y8nAH8sZu46ZLDcbqOR1JNsBdXVgRFVxu7qM6R+hfss+4IxrfVjGMPaa9VUjFFKKCVUcloz0Qk61SVW2w3zMD6GsWsbM3abmYD+eRinvqur6iqWTnfzcDkdcM76u1ED0AP9+RpxH1XNTvPF0aaMo7AwaighJPfgi6zTatr+RvHeabzpZ2qacjD9CNDfX7wXUZ6xexKghwogKnJWA8klfGdK5gz3XD3fIg9Yn0THhAR8AVZCCKVMctpw2nDaCaqqCHRdbeu6eb85u05mM9NqjNNq0MqN2oyd6dSgFV72dA25ngPpOOOGiuuu05KI32V9PAFKKhmrMdaWBfQs1zZXu+bowT9VNb+URPBibPVNWM9R/oMc//5897x5xnnQNLE7kgRzXk/RGygwjp6qK9xvEZZvz7Kf64di9dB1j153bcM4I7GzY4J7w6nkNLH72ik3jm4c1653WjmtXNvgVlVlgnuCeI71fDsX9zn04wdJan6PTw4cn8mbfMAVvB4IPisDPxJ8mqbhnC72ppaoP5kzk1D+W8L9BPp7I/La/gXF1DdAD5mGidHP0V7IZzxGis9kjK0nVtCp71qlWGQ6yamdzGMY+6prSlEz0XA61eXC6VSXrqmdVutk3DTabrCTcda6cXRaTXWpVd2VtakHUw/pXYDyWfZp5+lg0jHnGyk9c1duGcezqGcYLY96RpzYPcscpkeOfxWzvsl3/wH5/oNwf50U+UGt6ot896sLedXuLEn2E9BjPJou/SrHx2sBs/N6hGBB6dB1UnIQnpaVGTtoGzN2ZhpbpQ7CXVeuqQetvF23zW/b5le3bSvgzhjVqrbdgNc39XBi+rl+nDg+jzGOn6uOnyvsrI9OZfpmAugJZ7QMo8I3dSEUBJ/N0UBIQQtSZH2aitie45uNN34y0/3D7V/Hd77/i0d1y+u5mMnSPHY9cxoqZ7TkmXgtL+oli/BUsmKeaRhsJMYF3VJCH70mhBDGGKNTXQ5alVIgQm1KAcJOcAfBb+u6Obut62amtVN+1G7sXKtEqZpSDN3+Lo9qAMTxdvvO7DTIaf509uZwT+s+5hC1zYHgGbty/PGrPo1AvVG7X0HzM0rmPXB/8Vl+Ee43qian9h3roZmjhJhJMuZgO97DXSUNAOZ+ESCm/RncSR6eTnUpOTwZ0gnalALRKpTMWkmn1bqYtVPbNG7jsHbK6grafapLv3rGaNPquX5MoktAD3fTmVY/kraZRPeohnRCYjgsJ/s6Y/eEeMlk7tKwqOOjL7kPPEUxcwA6fYn1d4iZH6jwuGI6R9a/DfcX+e4B5cfsWZHoPPkwLI6blpkJU2a/+sncyOF+EhJptfUUUFg/JtElBUspq0oBQUIJSeGpa2oErKB2v/q1U65trK6srtzYhY0Ad0cpq6sq8Hf9SO91WvMTEg+++qcnHR/gXrXQ8fgeEuj3XBoqjjr+ImnOqUpvh/tVxvxZ2b9vYHd6gftpMFWkGqWQEpNlxZR7nqOqj6Seq/Yz3DNU5aSeNnoRcgdIQQpGm1J0ZU1JQQhlnFPOOed1VTWcSkKA/s0Ma6dcqx7DKGSFwdepLl3bmE6ty9yUQpQqaJgc67Kf64etp8Tu6fBwZqbjz7Geh7A57nMbXjLJkyl5DVgPrVhzcyZi/W357q+x8m73/feD+7N899x8hC2z+zB7eJqNsNQ7u+9wv8IihaH5mgvlHWqyn2WvWI1fHLYM4M6i2Go4hWpXVckIqSmZ6nId2rXT3nQYb/KzdVq5sVs77ZramcdUlxAzuIwc8A3ENyaXOthIeuZRDbccnxvzZ/edlknBh+wxKvOy7iu7X5pop4W+1Zn5Q9dvsftTMZNt3LkxF7ifNEwv9KMagI+kVSCIH9WQxEzOprYxOeZqJhLDUUKaUkx1+RjGvh8xktoJCmoHB3aCBqO9qZOGgbDBHjeOU13WdfuoBltPtjG2nrCeOT7eDbivH0nKp492y+7JlEwapoxfF/RMKAeh5aWLQXY53adAe2M10//A+kuXoDuUX8UMI/lcAFkrgTIbPkwX7ly97MxXBXwklOcQ3+k8kitQHvAn+5rVJONywN1pZToFoHeC1pSwSH2doFZXrlUHoGeId1pNfSfLUlXtjun6YRuTYB1YvzEHfV8/0vGD6Xe4V10vNCT7PriW2B0ePKslOwSsF3an5J/T7n/0+nW59Zzak5g5pUPGYdSY8XfSMOWJ3asAd1MHas/97FOYmP/V1QZAt/Xk6inBHYivmZjqsuG0pqSmJAypRv6nhEx16VrltFq7fsc6+L5tXFO7adSyYkIqpkDtc/1w9eTUnLSNrSfEFfn5kI4wYR24x7p7NRnoc+2eQJ8IHpbuXSpBBvr/2P0t64s49SpmimOrCZqlx5z0TIL7JDog/gSOPfLLeBSkPokulxaunmxjcrjDion4pimJgB1Phm1dnVb+0QW9rpUfu2REuraRkjMhwe6JyAH3sDYmh3gS9zgt04hsruZPwuY0yIoNsDsUPKNl5s88h/uB2g9S/j+4fxXuL1LE6OWr382EveA6i8ZS1kC95/fuCj45G8A9cJOgljT0XD9OsKsRqhaEEALVLmPgKhG5iuDBI3MGOTNTXa6dXjvtV7d5j5EmsLvpFCWU0h3u4d3jAZylfIb7XNik03jH+lHS5PL9QO1HA37/You8Bf5N66X3TWfwD8HrsPw2x3Ob776ze5ZBsDdISikDYTCFHpJkrg5d7kLug5eZN7KzbG3A6642Ts3JmSGEmE5552smQHGSUy0rVZUlq5H+XtftYxjXyZixs5NZJ7MtZvPbtpjE7rYbCGOEigD3eLI5vewcH6F/0jPg9STiE9xn2Sfxlo834TZ9RTwmjTFaMlbTgl8JngbQ/2jOzNe7cH0VVf/6+fYc7h+LGWAdjbiuCWF13FB3zkxKDYAASBZNDnqoZ2iGxO5z/XCNUawuKCUFIQWxk9nWVVUlJaSglFEimfSrs7NZnXXWzsNoZ+Pt6p3dvN+2zftts0saWzWdsvOMTOaa1YHUG+P0srYR7tjZZodRG8ibpMGSagfQk5LJk8YOzkzMGGNZCQg5V7Ier6j7LGhJu78rZybH/b8NxH/mmD8nZvbypSIVpNIytYvZM8PYXs9xkjHJhUwxa9Iz+UBP0scJcwgfc3Z3s9n81rVNzQSw7uwy9d3QdW42FuVLnTKd2ty8+XXvMzYOMVpVfnWECip4XbeJ1G07OzUHrNeTa+Yk3xPZn65Iu1FTP26F+zVUDeYMLYN2P2RTvxhVfTu7/+lwf6cz85TdYbqX9Iz1s5ip2tvRpdxuDwSfy+II+h12DcSMStrd+81bq1WNVBlrJjNNg1ZQ8FgNozBnprp0Y7eFRpI+wH3sNu/NNAXt3hinF7xjel+nF9ctZ1mfB6/1A58iYT1p94D1KN/LI8cD9DQ2pcmqPSLcQ11fFDNhto+smdjb8t3/XrifQE+LQxIBzdtY56kyp1L8+pIVeJLvycdINH8a2UnUvrN7YyK7U8b55jczjUJKLauurFVTwYZvOMUZ2YkwyGrb2bXNoJVr1aPXq122aXRts07G+82vTsiqaTVYPLC7XpyaQfOrtofItZ3TaEC6hbBJUn7/sFmoegJ9smUIzceYPkyKzBX8fvd9cP+Z+r2fRfyvwP11vvspI1KkRMjdf8wabCALclcy1Z7QmzRMPghv6iGhZ7cgI6m7iDbJJKWMFMSYxa9Oa00Za0qhqlKWJfJkakoKSlVV9lWHKlVv19WYtdPbYtZO23le54drG2fM5tfNe2MWrbVrZmh0pyLcG7O2y67gcUjtnBP8WcfXj6uSyUF/KnRCJvCpoWRk93SbnJnIPvv0TfiPfiMB+I/D93vgfsPrOdwvw0yM5zM5Zvlhx6TfgzPzqAbFFIQvVHuoGHqSnpVraNsYir6+VGybX1evtW5aPdWlLEvGKGOUUSI5bZV6DKM1D7+6pNiD3a6VGzs/W9c2bjab95vfvPNmyt6rnVdtXRcJPgp6W09OL6B8287JNk165iBmhIaQy4F+kjT1MW0mk+/nPAJ6YPd8eaPv/odi/etn7DNev4gZsnNPrNZLXeN2A/7QbuAAekAhz4rZpQvC0yynIE9iAbYwIasxiwdGzdIqNQ+js7auW8kpI1xVZVUKM012Mle4r53ys/Wrs5Nxy7ytPiDerradHbi8noKeQfDazrYxrjVOza5dbLtfbdItUA4Ff7Jc84FVVbU53LM04Cf99I59OALCD85MAcr/m+D+7SvSM14/ixlK8h8jzyA49MHLsn9v49SkZ3INEJgyDlhCJBy0u5o5lYSS1dlt29yyOLs8hnHbAj03reZUllLUTKiqHLSys/F+2/y2Obt2GlgHvjfvvd23t3UL/iPArWYAfdXWtbtdk26DfG9MIvXDeGocY7qK+ORFhlHVPRfyWQfJK7Xf+DN/E9yvx/zmfHdy/NKDJZz3DCrzVIJD76RDFbNiqi/3mr08WyalpuR7AtyRR6AXW09Nq4eu2/zm7Dp03bp6vzozTViFrOqqYkLWddsqZczinXXWeufdOAas74S/7Xf95rrFtnOS5iB4qJqwE3FqOzs1z/UDeiZhPW0kuCcPPhfxp6z3lDOTOhHsM9Mf5puPzH7jzNBvTxL/5+r4b8H9Rb77GeskNg87YD2j9ivic9wnuKexyQT0PFTNhTuUxjq5xzD6iPKEdTubxzCKUgkpmZBa1Y9hDANM3m/eexd0y2EJ5L9t27Zat7ZLGE/tllVbpxffO6cXCJtgFrUmUXsaXj25kM+yI8HusCDhRaZysDtPZjdkIp//0Kjqz+MyAerNWP+lgsNnvJ6zOxzApGfSHAHIEkttrE8d0E+Z37eqJsn0PIMgDK+mYSYVQsZ5GI1ZvPN2Wcw02Xl+DOOgFTZkWcqyFLLSWptp3JwNLJ5utwvcw1+9d37VNvB3a5xefOeAe9+7xPpBzR+zaE5iBhH5NesdCj4MrGZ1j/sw017ExGLzsJDp/pTdf/+MyDejPIf7LfQ/BfcP8t2TmAnWe9ZvA43yclWT+5J5RTb6SidHUsU2vxhUOqVGHuxIvcAq6drGzrOzq5kmuyx2NkPXDV1nzQNwb5Uy0/QYRmumoFVugZ7IPTzAb+u2agtSt+3sOxcQHzne1pNrg8jJEZ+Hqsj93BV8FT5mXrGaxlMB9JD6y26nICafGVJ9k3b/s9Zv1Nc+p/ZXYuaZpNl74R5TCQ75wEdhc9IzKW0mjWKu7eIaYxtT162dZ2etmaZ19WYa0bXdTJPWWkjZtNpM49B16zJHuD/He/or/JnOuW5xelkn53vnugzu3bKLmXZPK0hiJtcwuZg5me552R4Fr4M4whhqNp66FzGd5mk6Jbu/a5jpD1qfBRi/aEReUsRojFYzcyafwkBk3dz3DhzRfT9lzqQkgiRm9rrsY25tnrbl1OxaU1eVXZbVWTNNq3WPYWyVAtxbpZiQMN0fw+i+BHfwO1Cul3UKkh1AXycXUglgwLfzSc9ctfvJlkk5BXlVB8zc2C/yWWHHyST4j91Pkv0qaT5C/Is4ddfu+5B1iqJQy7dnRx4mej8nFMSOkOWh5W/KjsSQUzJnoG12k6RbfO+883VVBTFjlnWZtdZd23RtY6apriohI9x77exyD/drtBoV/Do51xrfOd87CJvA8RAzjQkip1tyWyan+bl+7Nm/QHxKnrmkRu4Fe/SU9JtXMEWgF4SQlBFJix+pZvoBT+aCqrC8Aetpz+1HeP4pnouZnd3pQUeyI8fvkiaNPdWZB59NZCCyuWhUV4ZJMhDq5b038gxE37sAx9XXdWumyVlrzWTnGdQOdq+rCkFqYHcMmr4W71uKVv22bWYa66oy9eC6BaoGcE9e5K7dM1smuTSPakBJa6D5aEcm7V4fXcgAd3R5Z3lJB31C7T+d7/5WxH8L1s8O9ddOiQ/OwJuWqLs5c20TGTMLDtWrl0nq1MGr2fvm5Q268p4zc/3wvQtWIRLWVw8o22Xp+/ExjFrVWuuh6xCn1lXVtAHuYRTpwyWNNG2bmUbVVHVVBdC3Zp3cHpvGDcA9XYvSSFNfdaYeUoSaotUrtR/ke+rvfpjO4KDdE7v/fDXTH2G3f299xuu7mKHp/1Mm8IHpeTaRNBKDT9Pr4baPjcSAA+TP5AlkISi0K3jZr847v65+85uZpr4f3TKD1FVTYVamoetkWdZ1C3ZfzLguy5nd78AfH+K3bcPMCJjupq4qVZU51qGpciWTDxoA7ruYSbdHuIPXd3anuXCnV3bPfPd/QLv/BVjfPkgRC5J9H+kI0GfkYEqe5I0oqWSEh2x4moN+7xeZi/g8U9JZm4AKrPuMgFulIGNapeqqwobWuq6qMJg6jXYyq7MhZ+aTHL9tXdtoVWNqJ8Ad0A82KKi9W5xeXGtSbLrnQl7gDhmTMoiQ95v8xzgNbT7GRHPof1LJvAnufwfWt1cpYpHdo3jPGeiYI8nyGcgY4bHbzKH7c2L3+tImMmzXjxMJ+9XncIVosfPctFprDXyD3UWpVFPBd7dm2pz1667Ls1e83fab913bqKYC4vPbuqpsNwDrwZhvdrjvRUyZ4w6xDtCfcsJSw2tYkFkuJHvG7i+A/tfD/W0pYrkzk3P7LuKvGWNpBrKQEnycBv7A7nG8KYFmndyN4Dju0FqXUsB2xDxk2EhiJsB9nmMGmH8F93yv94ndcdsqhT2tUqqp+qrL9QzGlQBx3A3snjdGrTqYj0gcSHkyNE8coIIUvCBH4R71ehxYvW8NmSbOfkdL1D80c+YN1Uw37E4vSuZy8WVphqbr8CrQLwjP5uPdKz9use79tsYE3fSXxzDWVfUYwugS4P4YxqHr6u45lNUAACAASURBVLpNcHdLgvv6gREZd67OwtMEyg/bWoH4u7YB4nMjMsH9kBEZA9a8Wi+NpKY0dxKbhl/l+/O+kG9h9yugf39k36L862fmC+GehapnMXNnzuxMX2am5GGaruNMwuBCOxm/nmHo15DX5Ve3R5t+w8ySfR8GmLq2SXBXTdW02pqHnQ3gHnrLfLh47+zStc2gFcA96Ah6rRLutaoHrXK4g9EP7J7C06rtq+7ktRMqgmrPpiIrwryq8bs9TLtH4nSTJHL8IVuG/KWdCL5xln6C3ZOU2QXlPsUKFZk1SU/aJnF87tLUadRJ6McwenfJVYyQN2Zx1m5r5ODVO2uTesG0ZIB7q9TO7rNZ7YJI91Psvm12Np1WQ1yBcigZBMRa1bgLwzEh+8TuyXHHMFMy2sHumRtzmnbverU8Uft/oeoLuH9FgH2s3Wn+ZWemwVnbHBCPnIJkSqQUA3TmAOj7qguK5Q6OZpq6tjHTiMc4u26r935D118hJXCPJJkM7qOdY7HSuu5dN+6D1GDLLGZ89BorZhiGgBm0Grpu0ArCSbd1q9QB2bndnhd2xIAVhoxkcu87sKv2MF92sZcsxSmZrux+oPWDfP+b4P7tAOMlueekcrXeTzb8wZQ8zcUnoh9fZ92XVutAwzvw4razC2LEum7tbAD31dl19XZZYNE8et33o5kmhK2w4TGkamez+W21yxnul8wCnEtmGs3YPXpt5wdeMKiXroOkwUZSNUnMgOBPJ0DSM6kQm8fuGpRKyvmeB7aPp56+2MQz/zkzH6L/2d1XcL+v3ztcS+OvkE1ck89SFjci6JFikIpZUcoNXheEP4bRWbvaPUfALbN3kOwrLHboh6Hr7LL41dllsfOMwaa6qiBmYMNDviPT3c7Gmglw3ytW/RX027Z577xf3Tz28dUmt8ydVlrVdVU9eh0kU68xDgXED9051/cM92PBHuV8nx7+bLQnTLMsTv1AwLwV7n+ECXN7zFea/yzcz7yew/0QrEZJc1x3fKdVxKzJMKc2EUm+i1Jt6+asxUDStq6rszAQ7bJ4Z6e+G7TCoM/QdXY2zi6oWgKX11WltU5wh2mD3HdrJsDdXeG+5XD327atzq7OBhkzdosZ7WygZFRTdVphPx4waNWqoOwTsk/sHizIqi1ZrapWMnlMe0ygP2H9qdH+Ier/Jna/CphfETMvSrMPX3uO+5g7dgZ9rmdorNnZE8iYLKlcV79tGwpJEYC6UKBkUJ8BCaGaikuJRN9OK2TIwJxJ46kJ7k2rW6XwCoHdl9mjpunZ4j1Os6nvgHUzTYsZwe4o8c6xjtvk2OSMfkB8Ru1osIGvIpqPjDwVhLsF+Vlu/80TgIsfShS71e6/ku9enJMI0s1O7Wf2OQyyUkEIDYxORaT2vXlBX3WQ6cFqdN7Z1S6LMUvCOmSMVjXlHKIcPiNQ3vfj0HXYb+dJNRVOiQj3kBHpXsA99CBYFzNCuJuxm/puMeNixjSe2mVwT6Dv9Jngg7DJ7p7Kl4JqP06KnU0gfKX2L+iZvwzuL1D+BbjfZ4ndfr85+RyI6CB1DkwPShOESyadXdFEYHXW+21b/eZXuyxmGpOriGEd1VSMc1mWISumCojHGBP0TD7I2rUN+kWiZ6qdL3DP6jk2v/rVAehpncfeTGPXNnVVVaUA3E9iJjcrU/pAgjucmbpu0wTC4HWc80VIgdzTB4rdhwmOez6YSsm5rfu7nZk/RcbcIvt6+1m4n3l9hzs90vrZrcn/iRRFSUS5zDU9pVKUanUWNoud53UFu1u7LHBagqtYVVAUXEomeNc2dd0iZwssDtNGqzrBHU+EkjHTtHlv53nz67aazY3bugLuPhSnrpv3djYJzdhYzGjGDnFqDvf0GLwLvBqtatQuneCeUzvl/FyvRMWR0e++wK8s755X9bddr0n5zyqbPoD7ywTgK7yPXnyG+VPUdaB2Qhin0k4GPTNgswSmdx72X8qEAdS6timlIIyB2hOLp1MCqh2y3kyTairAfR7GbfObN9usp7p0QznVJXJjkFngV7euHuCGjAmwnkYzjbqt66oqpejaJuf+wPFdB3MGI69nN6Zq96Glff5Ullz2hPUCRnsoOU1J7WE753gsoPM80/0dHYBf1wf9VuuHlXufhfs9tZ+1+0HB3J0EZ+if0rgpocL7zUyjWxZnV7cswPq6ekj2lM1blQJgAtxlWTZtyPIFr7dKIS8S0Idqr6sKRiQab1hdAet+XTb7WOdH6jyz2mV1S7Lbc0xDu1elKGVg93nsc38muZOdVhhn3TtCVi1G1tJsBfTsQl6TH0nG6DdTwv+kM/MH5YTd1undbnwW7i/ZPRJ3ju1E6HdBLCWHPGFKKROy2vw29Z21y7ZtcNljd6Sx78dBKzCrLEsMYdZVRRhjgodSo7pNoMegUhpjsvNc1y2cRDNN6zJj7ux1rLdt3bxFT3ekwtvZJGo/6RlrJq3qUka4T+eHJZcGcqtVe2sN6HUhq7xrEkL21JznEpueJM0/6cx8w9H7l7H+4TnwCu6fTyI4o/94P3/40VGmhBDW9+O2bY9hBNwRMtp5DilfqlZNhe5IkOm6rVVTFYwSSgB00D94HQskUCmFXZaURLCY0S0L5juY6nKbtTedmyfExzDaE8Rz5oYXCQMUcMdZgRA2R/yj10ik6drm1BBvT3ukgtCd16N6YYTQmDhACKHFrl5I1DOHZhski03fJGauXPg7w/3FYd8+4AO4f4LdI5jPjJ7AfqV6Sg7+PGNmmrbNY8woJAssS1LtkCtCVrIsuZQAk2oqwhghBJQPEQ/pDCumVUpKzjg304SMF7C7X73plNWVG8p1rN3Yratf7WJnM499Qu0JwZDvdVVJyUspBq2seSxmnPrOTGN6Im4D3LXCcFLC+p4QFg2ZOw3zlN3PRtdHyw/0iPzXYf1jp8QL4Z7BfUf5Bf+neyeTYXcb6ro107j5zZppMSM8QWeXR4/K0zovFa1KESotqpIwRigB6wPxqYipVYpLWVcV4xyDr1pra6bHMCIaHrRah3azvV+dX501D+iQE9bNGKJPM3Z2NqoJcIe2CbyeqZqUU4Cs4FapPDbd5xijeb0SzTyZW7jfX0d/GO632+9brwz6754MH7P75SfIY9cUvWbnQ/p7rvfpYxjNNK3O+tWbaXI2NEiCFZO6AIDFq1LUVQVDEC/DBE8EjyEnKB8hJeW8KgVcSNx6GxtErsbqCjGr1RUs8yvWsYH8Rzs/VFUKKasywn3sEsHfwn3QCnMtJaWO8bVMr0eIF7cW5PkrvjF7/yy4/ybgfnJgHxTvneTJLfwP9/b/Y5zKGJJ1zTRFyW4QoSZXMWEdJiDgXpUCYgYEj8fAnEGHayEl44xzjtdvlbJm2ja3bevmRliQ8GcA+iGmwdwGoGBxVZWc86oU8CWB8nnsrXm42SBD+NFr2Ed4Yl1VgcgZO5owt4HpLcp/hdq/DffX67+Nzp+B+9fYPcPzC88s53ha1y1GkR7DaOd52za/eqiO5LXLsoQazlm8KkU6cRLcgXUhZSkFCL6UAp1QzTRttt/cuI71VJedoG4ovek223vTuaEEQE9wP8l31VSMs7qqgH7EqYsZgXUMNsG9CYk0XadVHfU6OyQIFBg3TRsR6EWIUEnW2peSfDy1yOPUFJu+Y1T1Fs3/i+B+DvfX2v0gYO6wv+++6FBKKEEwihZIdln86v3qnV0XExIHIGaElLIsmZAAOti9SOwueepqDcEDyVFK0feQ15ObzTZrN5SYbhK8vjmzbW7z8zq0U10m49xM4zVaXcyomkpyigRgJNXMY7/aZbXBqgfWtarTZWHQilNZMHaoVKKCEPJkDPXkr9PDnWcccrf83X1mvngV+iy77+DNUHz4NZ6cDFHJPAYIgwltTf3qkouSWhrVVcUEl5ID2aqphJTpNZngQkohJWJZ0L+q2r4fFxOyJk2nkoAZtApw9wa1HN502J9nB5wIHmhmnCd2X8xozcMtM4qezNiVUlSlSI9PeuaSKfDCYr9X7b+w/MVw/7ro+oJ2z+/Q444bqO/Ba123iFONWexs0CkJRUlmGu08wUEXUgLoIOy6qnRbM8EpZ+EVORNSilL1/YjuS5gb1dsFA5zI35rH3k7G2kU11VSX3nSbt5u3wHrBKBOSUgny3nMHsshVq1pKjjHaQO3LjASb9CfkHSRrEhHIpZ1vLlpocZhRLN6N086QMIXkrl4o2cuxk4bJHff3Nc37c7H+xWe9JPcTqM+YvqPywwkAGsPwZ5xYZvar29YV28YsOAeSpOFSIkzEuKmQlSiVKBWhgnJe1+2htHV11jwevbbLsq4eGThD1zEhCSWUykEr06l1rJtSME4LSihlhBJRKiYkRkZh5OeCftBKSq6a6jTGBJETBrPMA8SfXJpOK1mWWV/f/Bv6KMD/Bs//ZXD/Xhj9XLsfxMwZ7WeFc28ZU0Jo8EwmOxk7G2fXbTv2B/B+dXZdZkSuaCNjzAJlD1c7GTLO2hzrbo5pYcuitWZCxiwUUhDetJoJOWglOSWk2JOt4lLXrSiVMQsyMdEsGw6PkBKF4cmgLKVgnLVKLWa0ZsLwU8qRRFFfq9SF3YsUoRaH4dLUwDqFqnnAGvh/3x85/t0pYn/c+j3L6Bmv52Jmh/ZFtJysybP7Dk9mGK15GLO4Zc6L6NbF5Im1eVcCZxettW5rxiihRMgKBVDosoQxI2SrU8qYQIx4Dv6A5oJSJuT1qBmr+35sWo0rzGMIY0mPXlszSckBd6TdS8kZZ1rVocDPPHBVyZPGkCMZ3+tamEfubs/s8AvLbw334u3W+62n9Gnz9AW1H7T7nTrPd93inhKCcmlY7Ej93bZtMSMIuyoFgs4166yEtALJKaGECYmpg0MptbNIenHLvDprxo4QGtsSnTBDhawolQWloWruEC+yptWQSYB7Mt1xyzlHOKuqknGGJOQBKTTRhk8WJNIZcBFQTRXh/jG+ny3/hjPzp8D9Ft+f5vsX1J4nAB++e/rq9zj9MXgyYwfHfXWLaqpSCsYD/JpWO2u3dYWsQUU2Exx/dXbdNm/nCYnsqRTVzrObjZmmeJ5lljYmuiC0YEyUqiCUIhH30G5XiFKh3KRpQ1lJClsfveacIz2TckYogSt6smJQt6rbOmA9hsuM8yIcEiHkVI6065nimPJF90cWl1tsnUPV4g09Iv9QuH+45wO4f1C89+rSSy8PicATssJVPvriY11VADqlEqmRdjbWLs4uqDqtSsE4gxvDBLfzDCWNglScOUPXrW5B04EE8UjeiekZIayu24IxQgVjNWM1pbJgjLEa9g7gDsQHJ37sMGgqJdcqYB1hK7LBdpTHiqdUYBWqnLRSTUUOFxzyVZp/EeFel98d7mn5neB+5vUD3DNA3wqbw85M3gBGfT8iD6xVinEmSmWmEc46okxnF5wJVSkKSnnw2gt03airinJGOUNQiHyy1Vkk62bHJgihlLKCUEIKSmVBaNNq6BnAWpSKsZpLCUZnQmKPKFUyZx697tomnHKUUM6Sx49B390n1RqdC3bzfpq01p1WlDGy+4zn0dP8NgWsF+fxQO2J0OPrhF+n+G3nVc1R/maO/y7cPyje25F9ES4vOIhShrxFJBu2SlHOm1brtobiaFqdMmdQDY3ThXMeXkHwVikqON4kWTRNq/3q3DSaaUonWlTwDFip67YgLMEd+MYKkYO170fCGNrDg+AxCBUuL4xivClFGlJyISUCktQ5FV31sLF/lqhnMrgnJZPPBEyCajycDPmeA+h/pmnejyH+tPEjcP+KV/OC2nff/Yn/frjmHh5LCSFcynSVT+lfQVoTQigx04gJr4EPICw8Jr4WQIY9CXatUt5B0I/ZIYSuZgWlhFBjloIwkHfBGEJeY5ZE5zyOWBWEgeZTjVLXNsA65QyDABj/YpwjOefRa93WoUNlTLGE1ofE77RKluiVB57sv//bHxyq/nNwd5/1Z57x+kHM3IA523sbt1KSV9mhAC/IA8pA1cFlb2ukvsBzbpU66CLGKA9ha0gRq9tOKzRxfwxjfMcQBRaEI1Q1ZikYo5yLUglZFZTCdqRUNq1uWl0QWtdt348FpZRKJiS6n6L1KWQMoYRxBheSCY6U4NRfKY0G7BlBvU4ZlLBoErWfdAvJ7PbirF5OpB4f/8eJmQ+3v4DvLyVvfqd47wLr20Dq1J6DkD2BUZYl4xyKnDEKDoag77TiUqomJLVzzlOCOyGEMEYYwxApITRNr4csX7+6xzDiWpEOLVbHEmMWjDrBcCwoLSgB0MMwbZQ0BaWEClGG7h3IR5BlCcufRriXUgDQqKZN5YXJwfRuRu8at0zWPMzYMSHJp5cbJ/VzT/wL4P4SwV89qg/Z/YUHs9+n53sAOiS7VjWYknFOCEm1SExw3dYsZsXUVcVlBhHGKOdMoOiT5KVMZhq3dc3ETBozZYSQglBjlrpuQepB0lBCCIMzQxgrCIPOIYTiIgB27+I4bjg5KQl6va1T0gGADgsSAa41DzdPbp7W+eHmyc7TYsah64qMvItr6El2ts7V+e3tn8TuV0znqPp3D+wFwd8DOhfr9Bkb0VRuxzjv2oYQKiWHmIF9gb+WUoQnUPYYxpAQRsMeJiQTkjAW2D1OP2amES0MyJN3R2pAQQk0DCJUQkhBOGN1QSmycYpYVpe8SBybVjWKBpnguP6kvjfQ8UjMTDSPjjRumbxbvDVuCY4NjWH3h8uzoYw/WLv/huvH7H6xHe9/gcslAMoE2jdUJDFGCE09HznnUOrBJxc8afHwGowxIbkMOQIoSz2y+/TsYIxZINAfwyhK5aylVBaEUyqFrBDFBiVDKAR93ghSqxodEBCeIj+Zc04541IiKRIGZcxDLnUbjHkkGiBZsq6qj+D63eU/uH8V7p+aee+iWWj2z+lRhBDChAzkzVhBKXiREAK8gjKrUqQnllI8er3HCZRQzrmUTKAzEWHiAPfA7ukAsggPoSrgDjEDWwawRqkR5DvCYcp5PrCKUSSEqoQxjHwRWqRcfOQqpwyIgPgm9PTLa2G1qj8QM5lKSTlhtwZ80jx/d4rYG+D+AbufdMIdxdzId8AUPgyljAnOOEv9TZngnVaANZ6CvpB5RMyEFFLGDDASLPA4KQ28yP0QMq+6IAVQjvAUcHfWNq2GkkFzL1A7IRTpYlrHYSattKplWaYTryAF5QxnLOc8r5pN0zah50waeQ29aNo6S09P5szhtrhx2c/ZkYeT+U/x3X/D9XPafQf0jWq/MychtYF1cCSegKYDaCuQTBi8JgZQw6nCQn4YavnQFpdGnIV2A6sz03h/9hGGHIGCEoxtoSJElKpgDPFrQXg8XipkBe0eGsjETmaEkIKFQ+ScoxvHXkjVVBAwXTaH2T7k1HWxxOlKDE+XT7ox+fJbw/2fCEx/cZjp09r9g98qPpaxmB7DknGuVY1YDwP16alMcDNNpRS5CwklQ6gA5q5wfwxjcmToQczQEJsWJOkZ7CkIQyp8rMAgeAUmJPLYUKtRlYJytueaM4ash1y9wF9KWfKpmd5BzGhN6DEnjNyLk7T/Ttj8sWLmt4T7J7T7dWA1L1Y9+TPxEZQyHvUMIRR+NpJpk9eO5wgpzTRB3IcXjMK9YOHplLNkbgLuQ9c9ORHpDmhKAHdRKqj2um4JFcXR/0hlqRjiZSJzVCiBag/db/Rejh3SeFSN5HjU3eZwN2PXKnV7iOcjvvmmP7X8ZXB/Nqj0hXz3Z8sVyk+rlk6/FKV7+wDMnQhiBohRMLE/hxIUhtKM7xEVRpFNCCGUsTO79xrnTzjp9nFKGsFdkIJQwRG5UiqRQVBQmgJBtDfD+ug1uvCl+JcQQjmnnEsZGpWFIqZMw6TM4dAgO2twANannBdHhiZntiZXo52Ss8SPTzv897vD/bS8E+tfb4nzXLsf2Z1cCP441HreyGJQxighBG0FwNCB2jPd0vdj1zbBpY6hLXC2ozmKGaQiQsyAca9HeKr5kGWZOJ4KDkGP+NXZNXXGQ31GwbI2GIxRzhBspC6tSczsQWqUMXZ+PHrtlnlvTtZ1uq3JR8svqHYsvyPc34bvK9w/ufPTp9+NmLmZveDm3gn/GaApl1KWJVoJZM2SwsOY4HY2uq0Z54RQCkIVEegsJDkmSwQz7PnVpTmbnsDncHQFJciF7PvR2dXbFb0M1tUjqx4WpCzL/CPgfEOcCj0T2jlJDqseT8SkTiB+ax5ovpcKvTutik/j+UtjTOT3hHsOr/djPd/4YvOzF9R+Zvf9B8j1+Wl39rgkfShB11LQs2oqxrLHM1ZXlZ3nMJBJCKGEgdSP2glGDYpf3bKgbzWUdDy1DgV6GCGC9YkJzHBZ2LY1Nu3wqHl1y5yUTFWKmNUVknYIJUi4Z5xzzhnn0Gao5bPmsS5mXWbU9aE3AYrK3WwA90GroO5eLr9G8H8N3HOIO3O4dUcF/wHc76k9JQBfOijdRa7Z/TyEJYSgrx2ahOUJvfh7bO84aR1JmjEWsyCz9wiXCJjuaMyEnMowFkvxRMY4r0pB+T7Oj3FcTHWGIlePmffA7s4il/gxjIcAmjHKWbqNuA8HhjY16BqJ+Yq9s6Hv0jTOY49SVzs/kBb/Gbhfv9I/nt2vCHsD3E/4vu78+GCeF+9d1ctJ2Zxs+OOjKWVocZqUN8uyYmKQOqGbaXiS4LthHz14QklKIoBwR0ET+kKiehqD/IxzhMIY9ezapmk1KmWdXTGZa5o+268uKRkzdlzKPdeM8wT3gPIYRaD9PJAd4O4Wbxfv5hSnYtKbdTHoBB/h/ssS/enyu8P9nevrHgRfdmaeGpFnJZztuRHzGfRDRhXfB96LrDk25Vxrbe1il2VPDouoInBj4OEwBrbu+9HOBnOJ2dnYZbGzQVzblKKUggmuqjL1Ve20wlNWZ92ybCD21WNqVTTdTl1OESvTokAyJso79qCEsYIUGNxNqb+LGV1Kh1zMusyIUKc+yvdpVE1FKUvF1ITkae5hgz7xZOgf7cy8GevfTgN+Qe237E6eTm1w2R2VDIl5hVLuHfBA/LIsoUxStgzlDMYlJaFOlBIK0Qwl8xjG1VnvLDS3s4udZ8Y5FZxxLiVHHQZKp5OMcbPBueFXl/W6AbsbYD0vpOJSJqwzRgu6f74E91CtF+frW8zopnFdDCQ7ON67GV3nP0/r/1O++zux7j5i98/C/Z7aM+1OnjL5ScnQ8xMoZ4xRYDE024iPpJxhCrFHr8OwDmO7xqUELTqQZAYrMCgZZ9Ed0lmLsm5AE4V2XMo0zo+ErdCuYzYudGP1mLZ7dTb1CTv4RZRAFxFKgvRiLHRxpCHTk0tJGKOChwAaHSen0S0TKjxgQS5m3NZ16LrYBDLSNiFpo4gG/MloP+35k/LdfwTrV7i/eOTHcP+Y3a/kfV1OLh6lLISemUTh0d2Dr5KKsnNrBcr7MYzQJ/Bkhq4LXSa9R3To7AIRkgY+MdQffHEN1W6smexkVuv86uDJJLiD2lOxLI78FCuHvjeEklj2il71j2FsWl3K1LZYtkp5a7xbcCI9er0uxs6PD1mbvrz7YvkL4P4a97djT6/g/nESQU7k+Y9xbON+/rHCsFG0NdKzAXdZlmhJF/zH7NlVKVRVmmma+o5HjwVKxjv0YAqt81ZnGY/cLiVmzEsV3Bj9QYvtbQ1TFoeeZH7zcRIRVZVS8oLRwKZ5/AASTQ6pkI9h3OWQ9242MNql5IxTnJko9UimpJunNHqwv+axYvXzt3+rdr/C/fXdp3D/LLtn955wfn4y0JhKwBjjnDIGYSCkBEDrqtKqDh588s0pE1JKTvt+dMsC4qzjlNmg9uCXO+v95uyCsBJoh1mZlEyYGHUaEdoee7EGZyZ0gcw7IDC0M8g+VIwrzDR5v21+dfNoutBiyYydt4uzVmvNY5hhzSONNK2LCenEHy1PzN5Xy+8O9wSmt8E95+8vNuF4IdwTux8gfvSE7x3iINt3p6UphVY1IZQJCVMSII6ZM+G1CkrB60JKvzpodyGDLDHT6K1N/VAhS8w0pnF+XAegZ5Cgi0RcXBNwnmzeB9N92zbvMRtraHqaPidnp/MWS123bplNF9rLhLWsu7Yxndq83fzmrMWYa11Vdg5dgu38CHUeP7D81nB/D8pPcL/i+2ujqp9g9wub3+n4owvJ9mT3UHCN4VURGraE7DEM35CoYVD3OU2YJAPA1VpPfQdfJQLXAfp1VVER7HbUGSFORbJxkkB2NohrEa3Gltner7OZRhTUXj7OeZn6LiQ/dqoTtCtr0ynXKkxyZjq12ce2bdu64kxuWu3mMWXjfAjcK3f8Lwwz/UPr58yZL2j325/iRXtUSgghwB8UC+YHRgIKClip2F3tUgpVlYNWq3Wo8kylelPf2XkGUtdlXlMfYLvA14fPw2K6ZV43jVFYZ61bFowoYQYR8C5aJoXsdhJzzY9Vc7BB0jyvTSm6tnHj6KbRj50bOzd2ftROK6eVG7vN223bMLimtcYbPXoNcwYvSD7Kd39WxPQzs3f8NetLcr8R6K/8mKvOoWQvUBKyKkU0yEPjrjDqRAnnHCGms4udH3mfUUh2Z5fVLatdnF1WuwDraFMzdF0a20cKV1oRHji7uGVe3YJ0dtj8aPUoyxKzdRf05lzN92DqDiHlVJdT37lpdOPoxy6sj7CB+UI2Z7dtw3VmMaObx0evD/HA/Tf4wfbt8h/cfwHur2bvOKP+eEPJDTh2C48HSQMZg5xeTJ0XapcoqasK46DOWjs/MBMGGmCENtl2WTGiZB52njDNvLMLY5RxinZIlHNUd6K+Li87wiRQqEBFzrCUHN3IIPGjCUMi/R5mUQKJot8855wx2nDalGKqy3Vo/aPbzCNDvDadclpt27quvioFJM2j1zHPnTwrzf4Eu/9R1UzPWPT3O6T72TtuAH1nF+fgB6YhYyjnjHNRqrpukSPJGK1Kgcq9dfXWPALQTITNKgAAIABJREFU2wbzpNp5dvOUMmnz+fHMFFqI8di1dO/ahVkpY8ouWjdCjSCITKV3VSlurmH3jEpJnBSBUCIJmerSj3rt9GamdWi3iPhtHEynNjNtm38MYxOnI05S5umrP9l4vfyOcP8nYP1LCQUvqH2H+7Uj3vWCe/1xdoLncGOYkLBZQt8iSihjxize+dUuiOeMWTDgDwVi5weqhCSnQ9fFpqqXt6cEuQPJTywopZwxTpG7yzlnIgxFsThiCoc0jCjlbBpxmZVHFZIjL7ighBBa1JS4tvGPDpNaBpofu3Vot8Vs4zDVpV+XbfNNKeq6XcxIWVb8+mlSf0bzxXtGVd/UjO5fWL9Yx5TB/Z7aD9r9Btm3FvzRnCEkUTuXMs1ugKI7rbWz6+oWXOvjtDZjSicMw/hxeiatakytur9vSjqgJCZ1cSAbo7k4E3CmoT9rXbdoNKDbGlebvGLwGbN2gtZJ31BKCGk4RWCKyYrXTm9mcFqtnVqHdrN9X9ZWV9vmzDRVpcj7LDxb7q6UHy/fhvsfjfgvPuUZr+fs/oy8b8BxeVgc/uFoioQxTjtPaXqjlDGL3BVsINcFveFRLJc3WAXi8VYMI6rRnOHRjsQtGoBhBoS8lSk62ETJvjPu9ZYx2pX1VJcNp/lYZsOpa5t1aKFq1qH1YzfV5dopP+pt7Nyom1KYTm3b1pQCuZmYauH0Fleap+SO1H8kZ+bTvXN/x/XX4X7m9R3uR9lwDUpPgeqR+qmQknFGMYaqdShBiqX7aWavMB8TY0xgyruQYpXmB86bdUH352+JASYuJRMcffZSnnoq+QuN76RE5BDazB9P0tMHq6uqKYVr1VSXUcyEBexuOlVTApQHVQN2N4MftapK0ylvzaPXXMpHf1dk+OStX+w8Ld+A+xeTxX+79Rfh/sHsHeRsr2e7room3xPL8GRZPobR2QV4RTe5YI3XLRK5HsOIvCshK8a5VjU6W3SxK29qTAfg7t1GKYEnwzgDr5cy2JEYzBIxsyCM49IiYr3Yeytc2nc1rW44nerSjF0nQqJm/E6KhtN1aE2nErt3Zd0Jug7tOrSubdZOmbFrSuHMY9s85mSNGZHHfPdPUPv18Ynjvwf3b0Dn31+vRaufgvs9td/O3nEH/PNjEtsLKcHrZprQUguT2olSPYbRWWuXBbd2nlGXhNmoh66jgqOEotNhxhsgPsd9QdjhrItRLOWMRWHDeOzuJI4FgST2e7r7EGjx1wmK9Vp6l+BeFgXgrqrA7k4rbJhONaUwY7f5TTWVKNXTb+/yNT/bc11+Ce5fmQLgt1u/XpF9B/eX2p3cGPBXx/3sQzLGhOz7EeJVt3Vdt85azKLq/easDXrmsqI9S5rXCe0Xr4gHgjFWFQ+i2N0bWoSDjHfDAwihlIWGePBbaOx6kH0SSYjksdgkuuYFKSgpQORTXUpCrK78qIMT36khgzuqBze3hKZR4SDPvjv9jHZ/v+/+Ddz8m0C/bn96fcbrBzFz0er3JvzxYWg9AG8bWsKYBSm4q7MoJAKjp9qfvQUXED+MlLFO7ylZsM/DeH5TtUoh4kyDWTdhBT3H2rhHOc8fK8vyxme9fU1CCCGdoG7UEDNWV2unENHmIr5rGyGlqko3j95vjN1cJT5cPiT4v1XM3NY3fQruH7D7/qXfCPjzzp3yOReywihSXVWPYfRhamyPPCo7zyjKfvQ6TTUMRzJZNFrrUoo0qQbaGOXsngpM8/A0zHLDOeOMpsx1SkKwCQTnDRljm+JTDVGoCo82yj7GGuA+JnZfhzaNswZVM9ZT32Fw99HrbfN1hflWMy1ODqKcPK9YzSX++3Jm/gfg/sUjfyHcc7jfAf5iyBwkvsBMqGilhPGjLasSXVef6n3gxOcE36q9ZzSqQCDfU3fpZNcg5AWCke+O9gHsNCk8zY7+EpKE4dhb3/sJu+ehqunUNo2A+zYOoHk/ajdPyCrTqvZutvP8gqt/zXQnb3Zm/tdVzcfsfttC7L4HavYgSuq6RdojLEg4j6uzq1vQWS5IlDgP9T5jY9clxGNYSkoOgkfAGtpMt03ieFmWhBQFpbBlGA+NKa+IZ0itIQd2D9m/+TR56Razz+9JkkFzM0bdqLuylpxaXa2LCXA3g1YB7pBkyYzati1+U/e0jdtnzky6Lb7ru9+i+XcG9wusfxHxn9Lu5IYRr0s+pEopG7qO0CLV3aHYtCoFCPtQc9Q2CdlpsvY0//Cj11RwlOEFuKs6dydB86lQkAmO8tbUYjJQPiHJu7wz2q+nbLZ1x/GY1QNm5TaNFcSMMbDbV2OceaCdGMYZtm0T8tVcfP+gM3OLoX8dx7+G9a8g/jPsTk5o36XwPXAIIeisQihJubjANMZW4YiH/tGqhtW4N0cfQi+uNJM1jPYD3NsG14Q09pTSaVKSDJpwpCiWpY4xn4Pa/gcaz5N4lSgopZx3WlHOGSVTXXoztkp1gvpHZ+dZa725ZV0MfCdosM0tWutPqpR/RMz8PNyLn2ia9+I0eEfx3ukXeEFCSeCHlmAsTNyFUiPd1k0peCzvQIL73j532PtEA+5D14Vm6l0nJQ/ddFWdfMk8fpVlKSUnhCI5DNZ7mLgYje9uD/U1zqKduldmkZCcI6QcdPCFOkHnsV+tewyjMQsaNvnVeTe7aVzMOA+jVjWg/9J5/xWCfwfcf4za3wn3D/n7E4HHx+yeCfUL4On1HiEUvZAIJftk2WxfacxyCf1KQ/e5CWiARRO62E1TmLh0GoWUSKpBkArdnxO81hpNZoLOjkyMzsPx2C5qmOxamR6TZ6Inj8xKVkQpj+mZUttrdCT2zvvVHeq+Nw+Ct+bh5hElf87aZ/nun5TsP5Pv/vsrmTcd4cfa/YTmhPBbqBNCCN2bZjF2oMbkD4p9atJjcZ2BNYnVmgcqTTEHRpj0NA6vhuBV76YkbHgee9ocotWb43y65MIdE2Wml0I0HNrM4zqj1aPXfvWbXy9tDha/zChXfQyjVvW2rR8ewYfXn9PyO+a7/7brS3K/sWSe/z4B/ihOxSUhZeFC7IaWAZyjhx7ETJpGz6/OZdkEaaQJTG/NA1IengygBnmTiBYr8tpjo5jidFruBE9vbJATwRNa0JQQj7QcRtFGATXjYVrJYdzW9drVY1uttwblKXY2sCOTu3/KcLwa7YT8Y+z+16zPtfuF3ROnHwn+BPtE7WGUHqEettEQJhYaJcSYaYpi13tr7Txb80DyjJsNotXFjKg/CinBdbvnkLVNPvNjKQXkR8oIOOXG7Fepl6yPB5z6n2FPejtQu5lG75btiPZt835dNje7eZr6bnW2a5vFjPwT82jTJ9u3y98hZt4M9zOvH7X7eYDm+Nsc7JrdfMjm3IudozkTEiUa6OcIMTAPY2qWtDrrltmaKWSMzXOrFAZcW6WsmVAJhf4cycFEHjxKVIMbkxQULRhnhNBDpVKYQidj9Oyv+XQGKbEs0C+l6Nwd2gu3zdR3djbeXth927yzm1vW+WHGzpoJDZhapWiWvA4H/YlwJ7dp8cXxv3fD/X8a+i+o/cLuR+ifgE4ICR3CDpwa2vmiU6TgO69XO0EGMeM8+tpFdp+sedjZAO4xk2xK400APRxM3daAuyxLjt6r7CaL5njwt6fu4Q5aNRUsew4lOdwhZtxsLnHqFtr6RTGDBnpd21gz3bzx5QD+WSPyJ+GewPSDOP7WqOpN8d4NSO42VVPtWidBjZJE7fDg0SdMSg7jxc4P7zB9TFDwixkh39dlCUV9Y2emCWUf4HUkzCSFg1z2OMB0mGnjip7Uqe/u0+y7UISVPks4dXlIoMfVCR2G0bbyine/zOv8mMc+GU2v4X53FB8s304icL+Yf/JJeP0IuJ8NCX90/M94PRczJ8jccGQU6/scojRTzDQUQaPnURhkjb57SC5YlrxvozUP5L47azGVzWMIpU/5YFNqixf0TCzbQ3JYIOMjdk7oubrsO7+GqDrCncQ4JLI7Yg/A/dg2PtczQczMY++t7drGLk/h/iXJnpZ3FO/9UnbhP70+uwT9etO8eyPycIV98ptQyiiPM20Q1C8H+KAzHqgdRR48FNpJzDvw6LWzNrG7t9ZMo5tGax7o/n4Yfhq7PBk4jVJhFjEe5wg5pIiRINZThuNTtGV/RZMCtLrePU1CUZyVOlEOXWfN5J3ftjuCdxZwX8zo3dJp5ebpM9Hq55f3iZk/Ky3sutN9kt0/Lt6LcLjZDA57nmpLEs7iVB/Bbo8JBVppVXMphZRQIy70f/TbtnlrzbSHqqFSe4h5wtOUa/fgSA5jIngIbsYZ8F1QyjgNR0iI5LvWuj+NY0UI5xzzXeJM3j8UYzm7D123uuUapyZ2d3PoreCXedAKgwnPsHvV7j/szJz0zO+M+Bew/vTV6QW1p1mzL1/66apPCCGUs2xG0lgAFJk1CXdAHFYk0mZUUy1m9Kvb1i0RvDWTW2Y3G7csj2HEnNoYfLXzPGRwz9v8YsIZID5NenNdJaeSU0rOhgxJY7EEceo+X82u3QkpkBkRJ0149NrOs49tVs9wtxZtRTCFU5xqeI79Ig/J7q9v/7xOBM9I9LuHepv9+77ivRzXCcTXWC8nrXw6edgyiPAQ5Ik470Ca5sWaKTakXjELjTXTPPZ+dWaaAHczdqhqTeZMqvCAvgfB8zD7KbzI4oT1Z2R5jsrjfDXoV7wLIRoTgcoSKW6tUvPY29lsd+J9tUvqnOPMA0psdQu70zP/knbPJe87x+p/ZkbV22DjjQnAp9rny++TbkLPx+svlhobVRUQiUkKwI4xWp0Qp27eQ9isbnHz5J11yyLLEqoGp0FqQbPX8mmN2qhWKZgzaXKlvVw1jbMScl80REgchaXJ4cGEfkA/CL5glMd+q+F0HUZrpnt2X12abNWaCXD3q+NS/mbs/kdEq7eH/RVb6SvsnmGYnrcJJezQCYMk4c44w2wwe3DZNhAzeR5BFLt+8967xRoYkbNNcB/G1aFp9TSkUg9V4wXtPOMxVSlSi7yzknm5JPeFUIK50wB3NC7O2R0z0uB0PZgzN2LGQIbNY4984K5tNmfqqkr1Ijdf7z+q3fPtPw7up4P/yJx5IdxzuB+Mx/OFnxBC7uLUsE1h6okg3NMKFwUdetfFbH7dNr/51dswsGqmcXPW+60qBSq4LeaLzPRMquUz02SXBbNvI2mRJoLfj2VPiTkTPCF7nwJK4MlAERWMZlMfU3yW1LsmDqw+vF3OWWKb98u8z9BkHtY8Bq3sPIWeM7Hy9TMEHx+Z16p+f1T1Z8TMj+D7wzrD95V3PLFldp2Tt/VK9fY0Qr+UAp20Upp4GvNHbuNjiBPROI88Au/mxYzwalRTBbijJ/CyDFoNMdkdiDfTaOfZLouZIsHzPWCNx3zMADvfxgdQgkZ/NCYj7FOrZuye8vVhj7plvuYA+2U202g6ZcbOzROUGHIiUgJwfvuiNBtYj8Df5c2bSrOf7fmt1tfS67Nw/6B474lhR/KFpXofcu7WAt8dA58pQ11kFR5hKD7CPUxH46wzZnV28xumtoNERtZkLt8B+jChZFTwsVnfOZXgdPLenLqUEEqElEm7H5yZ2IkyH1hFEpudp3NepPfrYszYTX03jz1m1kbnbrss8dy755HPL2/tRPADcE/c+QasX93SH9LuN05kBhHMPJr2s3Tp3/U947wqxaAVSD1NnpEIMk695NO8S242q1sw+2lIi59NmvsXjbBTPDB0nZ2NMQvS4tHKndCb+tSPF8Z4OluOqfOYMBBYD+ze1kPXoSTlmhfp5il0fh07N09uNqhe3fz64v2/ZNH8Ktyfyd93Y/208S243x7nr8D9uXY/yPUbxx0Lz/tQXy2/qAGg4BFKiizlfeg6t8yrswHuzrvZmGl05uGWxdk1eZHO2nnsYcDnw6uwd+w8D12HMyGUZj8JUp94SMFHClpI5K8QvUjGmJDoi4YaXPC3mUZvlxO7p7kmzdi52ax2cfOENKEPj+qTy2+d7/42uH8mpH6nMxOAfoF6+DfV2O+JkIe/h2T3MN9vnAY1yV/A3dvVr25bkSg2p+550Ys0ZuwwwxIU/GlsFWOxqGc1Y4fsyJOe+QBPlBAShDvjqDyM82XHmWoIYxgSBtzRVsSaB47qkCvmV+wHu6/LvC5mtQsi19cdxf4p3/2PgPtVo9/ueaN2v3Pc881SinAnWDT0/EDGEuLhEgLx+djk6qz3Gwh+jXCHyVhXlV2WeeztPM/DiIZ7yP7dUwl6DWcGO+uqwpR6MVntHKfemDNkj1PRVJVyHvrMUCJ5OGlximKwCW9tzWNdzLbanNo3Z9O0e2B3b5d1mVGcxWPHm+JlNRMlJEtzf7vv/nXE/Brcv4v4F+h/dg48hfuz5YYPc+jvlgcF3GnSyjt1pdgwhzsPcE/V2VDeztptXTFtamipN3ao6gjmDOwXMzlroW3SfAdIJTDTCLhjDlTMOrYT/PlUveyhhGC6kcDukvI9RQwlKclRxaUp5dw/htGaR87uGGNCbDr1nZuNdwum5bHmUVfVEwK5P8hny5u6iL1A0u8G9+8dzxOCP4iZG4I/Lix2NUIvgBt40X0+maRqIAYwLLqY0S2LWxZn7WoXNxtY761SdjZ9PyLXwM6zs3Z1C6o9UqV2UESzWRcDoPM4hwffZ6Q5VwydS5koIYyJxO5ShlCVUEKJ5DSUYsndd9+Tdnrt7TFU9TbBfR57Z4yPzWeceWhVk913f3JImUlaXHx37HmHM/O57NnvwP13wPr2lN1fdQDOi5jocS+4kFJWEH76a9Z4Ixh8mH0gZL1rZabJzcZZuy6LW2a3LNAzWms3G9iLaFiAEhAIG9TvoTBKqxrTU6LLUmJ3mEJpCoMb2VAQQgpKSEEpZQwZBCxM8yRxJheUlFKg2pbLPd0tFWjPY78u854549egxzIxs9oAd++WmGJUFBfE352K+59y0/3bcH+WhfK/DPcPZt5LNP1cxAefDv4M5Vy39akgOnY74hHujMWAFdHeYkYwt7fWWetX7+26mBFTq7plqavK+81b61e/OruY0c5miO2wU/IMyB4TeKiqBEOzS1ul2w/BOEMWMS4LqqmaUjDOkO9ASZES9zG/Wpqb+9Frt0zrYpIz41cXuojFKTLXZfbOemuseXg3m2m6OYbnB/ls+Ta7/+SQ6m8J93tqz4r3ziL+akXmvxDG3g8Iw/9RzOCvaYINsPs8jM7a1VmY7sgHxpzumDUb8wyvzm7rBnFvTWitmtq9p45LXdtgBm0kFITje8Gd8QDT3E+wIynKazkltCgoZZw3pUDb4QT3RPBpGHjb/LaubjZ5Vcq6zJtD5xmzOWvnAPcihqr3g6zxIN8dqj5LLfwZhL3tBZ95Mp8TY894fWf3i2h5CvN0nzEk4p6dy0y7h9xaEeCOkRq7LN5ZZ9dtDaWrSAyGTYnHhCbx3rtlMdM4D2NKf8cKmkcyPeZmYjFz5hW1E0IoUU3oX5kUyx6qxo+QooKg3atyT0IeO6TN+NV5u2CMKYP7sjm7LmZzdvPWzubGBnj2vT5fvj3M9KekzXyI708g/hmvH7T73c9w5vqssx7Ne7PQ7Aw5hqrJiwwNW4ZxtUvk73XzfvMb6lbrqvLOY7LV3OnDWOap2iPNVQa4h+YIF/hcT2BK/r+963VzlWeif0vkyJGxkchILBJZia1EImsrkZVYJBKJRSKRfOIkQxJo98fd/d67z90+eVhKuy1tTw4zk5kzBOsF/37Js3tdgd1B/HhB6CmI1yGKTncnqTBt67LN0zKNyPjtbju7r8s8j52zdaaTPIIXX/j3wP377Zmvx/rxUxz3X8H9ZfHeW61pUmNeayAgtt1ZijwSuCM4E3eF79dlhcsHo0VnBqm/Ns+dL7hu27YBSWK+h+wOuMOYOW0UvN+CDB+AGOn46BpSX8sizy55Brk8rA3vbf18cAZw724NOoAvIyJLj7Cr/TKN2zzNAzLj575t1MnX+i6Ifyncny3O/4Xj9Ir0kdN+Qe0nXbP5cMENbRtJFjemLArASJ5jfECGfQ1o5KpWZXdrfPO9zutwbOsyz0NnrIX/isUmSOxu2wYkdbfmHlevhuxurdGBUMy+3CtnHaTpI+vLyRlkBsYMgu7W+AwCb+fgzF0gtSohIjKPI6KoyzgA7pHtvi7L2G/btm3LVxVof7bz3hE3PwX0zz7Ix+D+hN2J0phMYr7HbISsqWNlk+KY4D3cReUdBXjT0E/j6DJnlnXbtnnokUGwzJPvc+TYXZpuh+a7sDvKpqw1SiNyHnjNSvmzVjqzznk1rmhD6rv3uLv08GCnEYlApFR4OLjfWwB9GYd1HoXdkVezjCPgjouGBEbVWd8O2RfZShXvKO+w/gHcj6B/N24+NARPXwnxI8F/SRLBC6v31KKREHti05Mj/t1VNRoLq25tsq6mvpvGcR76ZZqxtrpt29T1dV3fG9cmoLoUmw9+QKvoHjdedYgvXD793gyeaPcolMBfucZMpDD38C+S1sNGRwEqL2KMRzFXRf8DKT248mDpoG+dRD3qbrdtW+fJNZPygFZKna4DJAkFUuYXwP3TzWrC/W8LvX8xypNzTj7LFyQRHPPdz8I0ssEO7yLXqWUaeKtIwELOjFubrKtp6BGQWcZhXdZtWbdtWeep77rcZvM0TV1v81wKQyWpRgg+bMoHe8bJVROUcPYGHuJaZLbA6Um1NeLuMGZCn1tUxMTxkJO/VhUciW2ZoEqwjAOSOiH6N7S3dXbSUU1dMXvB+CdU8p2RmVO4f2cs8lvg/inz/YXhHrH7MWT2xFV1mGZ7mCWuzoP9wirYXQqaXLk+5MTWZVuWbVuXcdjWdRoGbTTSgxHGkWzysW+rIkdxUxOHaATu7jREaV6F562yvML6UQh3KS8k7eqhRBLVCwC6HiSSrw8ZHNQ0rdOyThPWyGDMIJYqs5QopGx1XFI9WjXqawSvX+RX/YjgTPIpvsV234OMJ7fIWIlbGBxnidY6WFgVdhcxsGWC+hy6A6z3pkFwxhizLiM09KpL4eycvuvbxoW9fQe/I+LhNDtDXG7ek75ca1gyeLJY/L5tpQnZ3bkfUG7K3Mor2B1yYts8+fax2zwO6KlW195VhZc6DkRp9u/nwjL0ZbJKp3f/bIRI+nq4f57dP9h5L7TJY0sGMGK2pHWcz73LiUleJPIIIF+B1dC+69Zp2pYNasCrb6u9LjMSBOahQzLwvWm2bYNxDLk8pCWG8pEh4t3CKuCuvMVFRER1XSsmSflCPAcB+yxwVWW6SvqDsDuyxB63euof89BJgTYWfWG7920z971fMph9a8s3hDdCUZAvYvd3suZPGR884ZfkfvA1T+koOsZpg5pgMoAdvSWzByKrS9E31dR3M4TSg8j6Ok+oEkL56dQ/kDxTFgUEmIb2dm8aYwz6s76IwWsTBOCdM02sdV3XWCsFtYu3CvmnsFbV+aletjvM10emGsoL13mCZKSrqa0rLLgKu2/rKkoEz77R719V/bnjme3+DqZ/brvH7H4MswQWTsjz0rlA8SF86V3V0wqPsW+XQ/HbMg5NXa3TUtc1MU3DMA39vWngsALufddC/Mg5rB7xQvOYHpm1EIskIuKMjSFindm6rtlfZHaLP89B8HsSASawTxET4RCnUo9s+7aZ+m6dpnWe4FdALsGz+0M+Wd824QrAn9z+Ori/to8/b9icQvlr2D01Zs5X/w6muSLjMwiy1HYXKWAf1gDWsTwJgvRtPJw2KlLErlUFpUhiQr3SPI6QDl5XF5xBevrd92c9crwQPM5FZzbLK0RjLtdaLBkMwD1kd+m0g4R+EcwRcSWwOypWUbUEv0KC7ijpkOzgaXicMvgnCP5LbfcfNz4D93d070gXlQIsh8FJjwk2LuUdj7nVVpZ+NY4aw1hkXZXSk8w5fB7u3a2ZxpGYrDV91y3etpFyISzvowgQcJdIfMjxIpeAzAViKsvrtaoQQRd2h7eKCwKLWI030gToEskR2x3LXnP/mId+HjpJdge7TwG7Y6n4GdA/dPuryzv+SrifU7skETyNux9XoIxRznDPws69EtNAtYTxloCwu4d7J07qOk/rsk5dj1D6tmDVnUULO7cZhBcftxrYtdbcvQXvWs4HveSrSyHr9pktdGaZdVleL9egaX2Rn7C7bweLHRPAPSxo2nXofY9YKVTtbs7O2c20eWqul1P4fjRE83XCGx9Hz8/C+vaeBOCz7z695oZhGc/uLmIdPg/6Ldmum4cYCDgSJdgbdFHndZnGdRqncYQM0zQM6ITjPMJxxNLpNI4QgMdbIISPfvMIAgrTV5fCWoMgB+CumC9XVw5S+p7AEp8RuMOSCSLuVnRmEnYHrH1rnXYOSpkSYwbRd/6IJKps1RckEcyHWPsPZfdPwj3l9cSYOfL8KfCF3RGLDMOWmAyCFck5kZCIwB1W+zot8zis0wTRYGQIE5M2GsQJ9dNp6LBQT0zWMGdGyjtA8IAaYvNOLoEIxExaP+5tWV4BcTHfxbDJrNUinedDqMLukgAc9rmH64wBjpc5MPZt2OBjGh6J9saTL/WN25fKKv3XcPy/wP093TteAN4/hCAjW+fYBQnAYrvrzGE9k74G3turq3KWDk0bciF7yCQBVdPQ49WcJIFIynTdva6MMdawYnZCdt6eEXk9wFe6+BIRkbJ5jjiPiMbIYhOkNbAopvTeFxYfIYG7CIn1XTd37dT1U9/NfT/3/S6r1D+iuNOyVBfRAX6f4HUSd/9T4Y3PptH+3PGC2iPbPYX5iRFfV6VTqgjj7uFztBYVMc72lRoJbkjOjMP7OCLsiIX9aRgQWqkuBbA1DX1ZFPM4PG415K1RihH2bMKtuV7QIcfJP/kz1JkF3IFdV6mU56Lgbny1oYRQT/zUuoLJvg7TtkhpNnzSCQkzcGH3RyWbIA6+/xeRmdP9b0DYl73mH5znM15PjJm3fw8ml6Aiy0zE5Ds3uRnDRlS+AAAN8UlEQVSjdZbIcvjepaVXjgapb+uyrSvkxOCJGmsRaVFKERMUxaa+Q1LK0N5snmuj0YgGLSxFrFRo/lpVZVGw1sSZzXNme7nuGkwwYGDzlEHPBcBdaZZUmTBwifyFvmunrnfdyNZl2+YQ00N7626Iu0dwn4cu830N3sXuYS7knwpvnGabfDXivxLlr0/yfdeoZ7yeGDNP4o5RVDJkQUkiUMxlUVgirVlnVmuOuvISayLkiiE1ABIDKF72scjOm9G670f8a30tQZmurXbX1lWgfeB9VnETxW0F0zuM4iCOB+F5SSGuLgVEO2TtTLRrQkumK/O+bba538YeugMYfdts8zi39XytluY2d23asWxd+rY5ZZP3x2f+2FX9iemQLw6+a1X1pe3+hOATdt/NGOetamIqdVbb4saEcTFstbXaXquqyfjGVCnVa7aGtdHN9YI0GCQOrPO0LcsyjdXFZXr1bWO8sjbWcZxf2DbXqoouGkaLSS1RGiz6QIUm5P5kNWrPI7Dmkme5zUQbB8ozkvpbFkXJ1GseDY+Gl8LO18vU3B+3em7b+XqZr9XWd8s0r+OwLdt26Fg2DR3rV2KRb96+rjT7R8P9xd0TuL/q3iFsvHN8srAquV+8B+yQlHIxfDFcstsBxJuMK6UqpUqmSikcIeLcZvM0wtidxxGtO7ZlQRKYNtpac29ciSck8mQd51pVYU0qjCusaO5NKtsG9gwG4B624Q4zDkSBDMj2UlA+U9/b7jcP9167sRR267t1mLb2vgyPdZi2ttna+zaNW3tP4L5O/eNWHyMBKZt8C9yPV/+/HO6nc/IjmQXvYvfEgDnaNUySF+6EI30OVslUMlmiUinsA+LYYgdwV6SJCHmRcOxcM4x1Q69J+KmPeyutE9BwGAZJXZWyiiReB1wCsWce9/buNcaQuwt39t40sholq6rSgBup+eFKk/bpD0WeAe5u+P2lqbb2Pl/KdZjWYVrr23wpl8IuTZ2aM/M07Rb8ecq7/0jfEXcPMfTVwZlnqPp/wP3JB3nbdk+hfsI8zFpp3k3nvbyDLZENQc8Ugv5iuFLqQQrsjleehgER69mvy8zjiL7ykAO4N87eRWIZDBVoyyQnpg0XeeYiJ75K2nkCmUGujusec6sbb8GHJXxoasBh9B0hJqO14bIoYIwlY71Wa31bCrv1j2Wat2WZr9VoeGnqtKHNuixjj4KPNDvj5Js+uX22VvWZsfsVVs2fwvoF1r8A7s9uxySB84DkecyRiD3WLVGuFPbzmOYB99Ew0M/E1aUY7q0reHMEvyI+ozQTKWi341wgvYvEw9xmpPVeHETOiEe1uFg1yCZgXz2Icm+xiCRKI0qRrmWND62iRhtVWZc8s0QPUn3A8aPh+VLO12oprAwY96PhzWXOrOsyb+uyrcs8dMvwyKx1afU+EE9E4RHP7lKlyth+Q0bkXxiGf2FxfQbuzxOA39KZcc/hvUFN+Lhjd6UuhgH6HfGB7Q6ftSsdiGGUd7dmGnrv0g3XqoK5oo1+3Ft5R6woIYAYme/+3Fx/P8/i16rSmY+Hah0iHgQvGjXC7ml9FhMR3ZiuSmmiB6kHqdCeSSAOL1Y8WugubRBgWpdleEAxKjzp4CtMvCVOjv91CcD/b7i/ZwKkcE95Pbbd458hDCTKhg+zgImINJGgHA5raMSXSsEYAO4f5CYYOvUh8CI2Ltab8EZYOiXl3heqv0jxFQ4k/AnydoBpt9jERKzQVpKNz6ZsGqToiPwGigxdb6YoDK4qpQD3GzvE76D3NI8hvqyD/jxCVQ+In4cWEU8i9uVLSa2qf+vUduc/sN1/0HjTE3138s8LaldR3P3MhA8YJy5W2CcF4A5qF4gLwVce7rBkbkySRSkpKCjgX+cVcZXMWrx6U1c2z8VZgIuJFN/kPMIZCLibUI2D3PypryUuFJg5STey4+0KuDNdleqZgPUQ8RKuCXeWwvZdu83jjN4H69S3TVkUx94174jMMP2F5R3/AdyT4x9j9ziJ4MSAT3YOgu+8d+8I2V3M99CSEbgjRCPXaG1YEry2ZdmWBc0L6qpkH5lxwCUi5TQcjbURux9aA8Bc0dCh93zJWkNrF4h3cA/6qrp8FZL1TUVEYHcmZ48JwSccn/D9XFfLNMMX3+ZhGXtcT/DiwuXx9pnOzL/D7qfj9fNfwf1VAnBksh4tSQqMGfbFy9rj3iPeElnjAjUh7gEUuLO3uDiw9MrAWHVCh3XY1q70jqks9ix2Ytq1rQ+TE/twRpOnha+AiGSRZ7BkziUVcHremMmVR7kHvZB9wvSjYb8EO419CwF4fKLkfN9J7fRPsPsRza/x/d64+7tUxCgk8iDujtINpzKgI3bXTFYpK54rU2jPwHbPlboFDa6ZiFg1QfI6vEy0/kLuOxEhGuhPSBERojeHtJOd3atLgXwyOeq6gikiIllehZYqjDQVUbsj+NzD3Xrz/QXHC9xvTNbw2LfzOCCKipUvfy5hNIZP+d4LFChS/NVKBD9i/Cnc304ADgjuaOGwzmzftW4xKIsEphlZMX4I4oXg4aFWSgE0MXMRMgtQCZqoWpdFISdjrdmVTQ9TdH9VrV0g0meqOdM/6IFsjJFuBTruYZbcNFGlFC5fgvWb8Hq4/BTA/WJYEWvDY99u8wRxDp1ZuVDKNxcEAU5v/1Rk5k24P4P+CdzPqX2Pu3P6HVMwAbQxkh6IBPHQ4GEizRQiHnaLNSzhmt4vQt3Yc1vwRggjhkIasvZp89xfRtRuySiXC87E3uB23FwWBTryQfwx+jCBlQ+4O6Xs3XZ3N+WfKXA33na/KSUO6zOCt0RwBDRT31TrPKzz2ndtllc++iPsHm39+/7L7P7Cdv9ARuTTW4y8E15nURSACNFhggS2/TnNlwG7X5VKVW2YiMgYg/xESXeRXC4njxH0tdTmREgaL4rSaSxIhR2GE/5EFrvN89h8D5TgcY+o9Ox+Y7r5BYQoLhkvP42GbfDtaKa6Kpex3+YRNL9fsvxZc0TwJ9/rvwT3Px7PeD02ZsJQXopiNws41UDVTM7yDX6jBPegeazXgN0tyYpVFPVH+sCehxiLZGCL0DUh2dhoQg8Fb3YTU991SAizeY58GEg7EVGiLl34HvA+9O6S8iXLHOxeKkVERqkrsK6UGzHoheZHw3q/5EBGW93rCq0nkQ2hcK7obamE733G3s7ubvsL94/C/SW7JzGZ458k9uG3APRzvmdNxMSWXDhS8mdu0b9Ed5AUie7yUkwEEca6rsvyiisAc6RpIa+A2E5TV4Ayrkv6uBBLRESYXZIaeTSh2cNd+6CkDEzghOyB+OOZoU3I0N6wChbHuQJGiXbk7i/cPwP3ZwnAHCM6CJ2E8D0Y93IZjo7Gz/T3mIOIzY0Dh/Xs5lhPs5wacnTREE+kgG2eu1ffg+5UX0uUd4Dd3YqVJ1umeC0zDOicxGYUEWmlFCkObTMsKSiVH7I+r0qVTFLcopSP5UfRKCIKWp9Jg3piH6vhgN35l90/B/dn7M7eJGAi9hATOwGDA5ucg50TtJPHd2LhyDTJlaKo5C+ZGhlKS4O5dPoux/SH6JU0v3r087c4lPXZV494fZ/Wh4d+2f1zcH9hu3OA3QTKmogVGXeQM458UaiIZfFMeC2vGobeZBK8+KXlnxNARFuZFfH02BPf5N+jd9//92irvQnW9HMdzv/04+iUUNIv/+T5v3D/BNyf3eJfQjjewXrfCVEO6BNpj/Vsv4sdzvy+38bTQ94owH36Y/t5w2fAOoXavuUILvrJOJ1dz3beOfRhJ3lInz35Bej1L9w/B/dnCcCC79NfRcfbA4CE8jljYwBoaNEQZcwWQ3O+j8xqXcpdPCGYMzEWXdySkyCGM3MpjG9omXLuHXWpdZnlFUbu93EQj6YjOSXK/CzdzwqOhTs3ElNbE3FAHziOp2klTybtTjV+ZvA67F7H/9ev7f45uKe8HsL9jGn27dGe8Uc8l2ud0jnvWE8Rr0uHeMDRFrJ9AUFBYbjjHg1gDUyX5RVbjEq7/aqIBo7I9jjkpfCyeXienPspId/GyVf3hDiEX15Q/v7QL9w/CvcXCcDnP0zwe5w6rJoI0N+xzqwdyo1JsI5hbIRRY20Ia5vnss0sik33mRCycsLWACXuVsU1y6tKV9gHWN1Bvw1xf7nWyRxIxq1obkWDneNUCWdC+FlyPwPTSavL4NKhA88nk6EIF0kt21+4fxTu59S+X3w59O1C22bHfeKnMuvwV3G/mQ4MdGMc2Tsx+My1GBBjg3OdWcM2hX4wJWyeC6fmcjcAWSk7gnhdCSuHvB5uj5i+XGtswyMyH+RRgF52woPJFDq+qVwxjiP5UG5W+3n+C/dPwP2tBGAJZzCduWgUTIzIr+Jo5/iPJ26iYibSrDWRVnp3beWyIBZL4gO88gTODCFMD30Ak9B8aLHIVDlF4ckVxhs2gsvMFvIiOrja5DHT45SstlqXmO1yWdPBQzJ+4f4JuJ87rBHamU7u8vFOEEvZLwvhkZP9NBpz5io4x0BrIu0uFH4bHsGlA1aTs6ZkqoTbcG7EEwDgC+2QxBop47sOlIE1cpyW4k4Yfzy09c2ZdZe8jrgo2HG2H+e/cP8o3N9KAD6s6QR8T4fnyHGOnhAcDC8T0fQIJkl0NQifoORa4eMY/iqBg4q0imL/p3HGzE0SziAT8gyXCaaxZb89HXLB2Y2049OMca8TTgmzR65kP52rwY7mnM2v7f5huJ9TezIN/vNT/dFjnYdt6be5d9tknB583/gfbgxa+bqjKWcAAAAASUVORK5CYII=

1912.1972.2032年壬子太歲丘德大將軍

(๔๙)ขุนพลคูเต็กไต่เจียงกุง(ชิวเต๋อต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปียิ่มจื้อ หรือปี พ.ศ.  2455, 2515, 2575

เกิดในสมัยราชวงศ์ซ่ง(คศ.960-1279)  ในศักราชเจิ้งเหอ ท่านได้อาสากับหงเชาอี้ซึ่งเป็นบัณฑิตจิ้นสือออกไปเป็นเจ้าหน้าที่เจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตกับรัฐจินก๊ก  และได้ถูกจินก๊กกังตัวไว้ด้วยเลห์อุบายต่างๆนาๆและใช้กำลังบีบบังคับจนต้องทนอยู่ในจินก๊กมีกำหนดถึง 15 ปี  ซึ่งมีชีวิตลำบากยากแค้นและถูกเหยีดหยามหมิ่นเกียรติจนสุดที่จะทานทนได้  จนกระทั่งได้ประพันธ์บทกวีบรรยายความทุกข์ระทม และความปวดร้าวเศร้าใจ ในบทกวี ยังได้บรรยายแสดงถึงความห่วงหาอาลัยในบ้านเกิดเมืองนอนอย่างสุดซึ้ง จนกระเทือนจิตใจของผู้ครองรัฐจินก๊ก  เมื่อในปีที่ 12 ก็ได้รับการปลดปล่อยให้กลับเมืองซ่ง ก่อนกำหนดถึง 3 ปี

ปีที่นับเป็นปียิ่มจื้อ หรือปี พ.ศ.  2455, 2515, 2575

คนเกิดปีชวดจะตกเกณฑ์                      คัก剋

คนที่เกิดปีเถาะจะตกเกณฑ์                  เฮ้ง 刑

คนเกิดปีมะเมียจะตกเกณฑ์                  ชง  沖

คนที่เกิดปีระกาจะตกเกณฑ์ ผั่ว  破

คนเกิดปีมะแมจะตกเกณฑ์                   ไห่  害