fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

 A27df3b32028f679750758f5e4dc1ec6

มหาเทพองค์ปฐมของลัทธิเต๋า พระนามเต็มว่า  「一气化三清玉清居清微天圣登玉清境始气所成日天宝君元始天尊妙无上帝」 เป็นเทพเจ้าสูงสุดในไตรวิสุทธิเทพ (三清) หรือ เทพสูงสุด 3 พระองค์ในลัทธิเต๋า คือ (1) อวี้ชิงหยวนสื่อเทียนจุน玉清元始天尊 (2)ซ่างชิงหลิงเป่าเทียนจุน上清靈寶天尊 (3) ไท่ชิงเต้าเต๋อเทียนจุน太清道德天尊

 

 
Dcaf8fb0e371ad95a00e14703d06487c

 

นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังเป็นต้นมา อารามเต๋า ที่สร้างขึ้นในยุคนี้ก็มักจะสร้างเทวปฎิมาของไตรวิสุทธิเทพทั้ง 3 องค์ประดิษฐานเป็นองค์ประธานในอารามลัทธิเต๋าต่างๆ ซึ่งจะเรียกสถานที่ประดิษฐานนี้ว่า ตำหนักไตรวิสุทธิ  「三清殿」。โดยองค์หยวนสื่อเทียนจุน จะประดิษฐานอยู่เป็นองค์กลาง มีสัญลักษณ์ประจำตัว คือ พระหัตถ์ถือลูกแก้ววิเศษที่ทรงใช้สร้างโลก จักรวาลและสรรพสิ่ง ที่เรียกว่า หุนหยวนจู  混元珠

 

วันเทวสมภพคือ วันขึ้น 1 ค่ำเดือน 1 ตามปฎิทินจันทรคติจีน หรือตรงกับวันตรุษจีน แต่สำหรับชาวบ้านทั่วไปมักจะทำการเซ่นไหว้องค์หยวนสื่อเทียนจุน ในวันสารท ตงจื้อ หรือประมาณวันที่ 22-23 ของเดือนธันวาคม ของทุกปี

 

พระนาม หยวนสื่อเทียนจุน ปรากฏในบันทึกทางประวัติศาสตร์ครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ตงจิ้น หรือประมาณ ค.ศ 300ในหนังสือชื่อ เจิ่นจ้งซู 《枕中書》ของปราชญ์ทางการแพทย์แผนจีนนามว่าเกอหง 葛洪ได้บรรยายเอาไว้ว่า

 

“ ในอดีตกาลที่ ทวิภาวะ ยังไม่มีการแบ่งแยก ฟ้าดิน พระอาทิตย์ พระจันทร์ แผ่นดินและมหาสมุทรยังไม่ปรากฏ ท่ามกลางความมืดมน อนทกาล ก็ปรากฏมีแสงสีเหลืองเล็กๆออกมา กลายเป็น อริยะเทพนาม  ผานกู่ และได้ทำการสร้างฟ้าดิน โลกและจักรวาลขึ้นมา และได้ขนานนามตนเองว่า หยวนสื่อเทียนหวาง”

D7faa071684616b6993a33860463ea3a

 

 

เมื่อหยวนสื่อเทียนหวาง ได้ทำการสร้างฟ้าเปิดดิน และสร้างโลกมนุษย์สำเร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านก็ได้สละกายสังขารของท่านทิ้งไป คงเหลือแต่วิญญาณล่องลอยอยู่และท่องเที่ยวไปทั่วอนันตจักรวาล มาวันหนึ่งได้บังเอิญพบกับอริยะเทพธิดานามไท่หยวน 聖女太元 เกิดจิตปฏิพัทธ์รักใคร่  จึงแปลงกายเป็นแสงสีเขียวพุ่งเข้าไปในปากของนาง ผู้ซึ่งเป็นพรหมจารี จนพระนางได้ตั้งครรภ์ จนครรภ์แก่ครบ 12 ปี ก็ปรากฏว่าองค์เทพก็ได้ประสูติออกมาจากทางกระดูกสันหลังของเทพธิดาไท่หยวน เทพองค์นี้มีลักษณะพิเศษเมื่อเคลื่อนไหวร่างกายหรือเปล่งวาจาใดออกมาก็จะเมฆสีรุ้งไหลวนออกมารอบๆกาย ซึ่งเทพองค์นี้ธาตุขันธ์แต่เดิมคือ เทพผานกู่ หรือ หยวนสื่อเทียนหวาง เมื่อประสูติขึ้นใหม่ก็ได้รับการขนานนามเป็น หยวนสื่อเทียนจุน

 

สถานที่ประทับขององค์หยวนสื่อเทียนจุน จะสถิต ณ วังอวี้ชิงซานหยวนกง 「玉清三元宮」อยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุด คือสวรรค์ชั้น อวี้ชิงจิ้ง 玉清境อยู่ในชั้นมหาอณูเทพ โดยคติเต๋าจะมีสวรรค์ 36 ชั้น โดยแบ่งเป็น สวรรค์ชั้นโลกียภูมิ 6 ชั้น  欲界(六天)สวรรค์ชั้นรูปภูมิ 18 ชั้น  色界(十八天)สวรรค์ชั้นอรูปภูมิ 4 ชั้น无色界(四天)สวรรค์ชั้นพรหม 4 ชั้น四梵天 สวรรค์ชั้นอริยเทพพรหม 4 ชั้น圣境四天  โดยแบ่งเป็น สวรรค์ชั้นไตรวิสุทธิเทพ 3 ชั้น三清天 สวรรค์ชั้นมหาอณูเทพ 1 ชั้นหรือ ต้าหลอเทียน大罗天ซึ่งเป็นชั้นสูงสุด