Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

Earth branch associate

ทฤษฎีชง-ฮะกับเทพไท้ส่วยเอี๊ย

การชง คือหลักการที่เป็นธาตุเดียวกันมาผสมกัน ย่อมไม่เกิดคุณคือ 6 คู่พิฆาต หรือคู่ชง การนับง่าย ๆ ของการชงคือนับปีไปอีกหกปี จะเป็นปีที่ชง  (พิฆาต) กันคือ

ปี ชวด ไม่ถูกกับ ปี มะเมีย  ปี ฉลู ไม่ถูกกับ ปี มะแม ปี ขาล ไม่ถูกกับ ปี วอก  ปี เถาะ ไม่ถูกกับ ปี ระกา

ปี มะโรง ไม่ถูกกับ ปี จอ ปีมะเส็ง ไม่ถูกกับ ปี กุน

 

DD1A643985B107276BA60FFCEAA455791EE589B2 size17 w438 h231

ทฤษฎีหลักฮะ (หกสมพงศ์)

ฮะหรือหลักหกสมพงศ์ เมื่อมีพิฆาตก็ย่อมมี “สมพงศ์” หรือ “ถูกโฉลก” ซึ่งเชื่อกันว่าหากปีใดเป็นปีที่ถูกโฉลกหรือสมพงษ์กับดวงชาตาก็ย่อมทำให้เจ้าชาตามีโชคตลอดปี ประกอบกิจการงานใดก็สำเร็จราบรื่น จับคู่กันจะได้ 6 คู่ หรือหลักฮะมีดังนี้ หรือปีที่สมพงษ์กันมีดังนี้ปี ชวด ถูกโฉลกกับ ปี ฉลู  ปี ขาล ถูกโฉลกกับ ปี กุน  ปี เถาะ ถูกโฉลกกับ ปี จอ ปี มะโรง ถูกโฉลกกับ ปี ระกา ปี มะเส็ง ถูกโฉลกกับ ปี วอก ปี มะเมีย ถูกโฉลกกับ ปีมะแม

ทฤษฏีซาฮะ (สามประสาน)

ซาฮะมาจากทฤษฎีตรีโกณ โดยมีอยู่ 4 กลุ่มๆละ 3นักษัตร  1.ชวด-มะโรง-วอก,2.ฉลู-มะเส็ง-ระกา,3.ขาล-มะเมีย-จอ,4.เถาะ-มะแม-กุน  ซึ่งถือว่าในแต่ละกลุ่มสมพงศ์กัน

 

ประเภทของชงและการปรปักษ์กับไท้ส่วย

ในหนึ่งรอบของ “ลักจับกะจื้อ” จะมีเทพไท้ส่วย 60 องค์หมุนเวียนกันคุ้มครองโลกมนุษย์ ดังนั้นในทุก 12 ปีก็จะมีการบรรจบพบกับนักษัตรที่ตัวเองเกิด1 ครั้งเรียกว่า  “ชงโดยตรง” หรือเรียกอีกอย่างว่า “เจี่ยชง正沖” และทุกหกปีก็จะมีการชงแบบเฉียด ๆ  เรียกว่า “เพียนชง偏沖 ”   ซึ่งมาจากปีชงกันตามที่อธิบายแล้วข้างต้น  หากใครมีชงไท้ส่วยตามหลักการนี้ต้องมีการเซ่นไหว้สะเดาะเคราะห์ และไหว้เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีเกิดของตนและปีจรให้ปัดเป่าเภทภัยทั้งหลายทั้งปวง   แต่อย่างไรก็ตามหลักการทั้ง 2 แบบดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงหลักการชงคราว ๆ  เท่านั้น หากจะให้ละเอียดลงไปต้องเอา วัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟากมาคำนวณดวงชาตาแบบจีน โดยเรียกว่า “ดวงโป๊ยยี่สี่เถียว” ซึ่งมีชื่อเรียกของการเป็นปรปักษ์และพิฆาตกันมีหลายลักษณะนอกจาก “ชง” เช่น สั่ว, ไห่,  ผั่ว,  เฮ้ง เป็นต้น

 

อิทธิพลจากการปรปักษ์ไท้ส่วย

1. เกณฑ์ “ คัก” เกณฑ์นี้ก็คือ “เจี่ยชง” ตามที่ได้อธิบายข้างต้นนั่นเอง หากผู้ใดได้รับเกณฑ์ดังกล่าวก็จะทำให้ในปีนั้นทั้งปีมีแต่เรื่องที่ทำให้ปวดหัว แต่ยังมีความสุขหรือมีโชคเข้ามาบ้างสลับกันไป ทำให้บางครั้งดูเหมือนว่าโชคดีและลาภผลทั้งหลายจะถูกบั่นทอนลงไปครึ่งหนึ่ง หรือไม่ก็ถูกผู้อื่นแย่งชิงเอาจากเราไป หากเจ้าชาตามีการแข่งขันช่วงชิงผลประโยชน์ในปีเช่นนี้ก็น่าจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเนิ่น ๆ อย่าได้ชะล่าใจ หรือมั่นใจตัวเองมากเกินไป สิ่งที่คาดหวังไว้มีโอกาสหลุดจากมือไปได้ง่าย ๆ   /////

2. เกณฑ์ “เฮ้ง ” เกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์เรื่องคดีความ เจ้าชาตามักมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมากมาย ได้รับการประทุษร้าย เห็นผิดเป็นชอบ  บางสิ่งที่ทำแล้วคิดว่าดีแต่กลับเป็นผลร้าย ในปีนี้ทั้งปีห้ามเป็นนายประกันให้กับใคร หรือห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับการค้ำประกันใด ๆ  หมั่นระวังเรื่องเอกสารสัญญาต่าง ๆ  ให้ละเอียดรอบคอบเพราะข้อมูลเอกสารสัญญาที่สำคัญ ๆ ของเจ้าชาตาอาจมีการหมกเม็ดปลอมแปลง แก้ไข แต่งเติมโดยที่เจ้าชาตาคาดคิดไม่ถึง  นอกจากควรรอบคอบเรื่องกฎหมายคดีความแล้ว การเข้าใจผิดระหว่างพี่น้องเพื่อนฝูงก็มีโอกาสกลายเป็นเรื่องราใหญ่โตก็ต้องระวังให้จงหนัก หากใครตกเกณฑ์นี้  ////

3. เกณฑ์ “ชง  ” เกณฑ์นี้ร้ายที่สุดในบรรดา “ฆาตดวงชาตา” ทั้งหลาย เกณฑ์ชงเป็นเกณฑ์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงครั้งใหญ่ของชีวิต  ทั้งด้านหน้าที่การงาน ธุรกิจ การเงิน การลงทุน สุขภาพ  ความรัก คู่ครอง ทั้งหมดต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะหากใครตกเกณฑ์นี้ จะมีแนวโน้มที่จะผิดหวัง เสียหาย ถูกทำลาย หรือวิบัติสูญสิ้น ในสิ่งที่ตนหวังหรือครอบครองไว้

4. เกณฑ์ “ผั่ว  ”  เกณฑ์นี้ควรระวังเรื่อง พ่อแม่ อาชีพการงานไม่มั่นคง เปลี่ยนแปลงบ่อย ความเหงาเดียวดาย หากมีคู่หรือมีความความรักในช่วงปีที่ตกเกณฑ์นี้จะไม่ค่อยสดชื่นสมหวัง

5. เกณฑ์ “ไห่  ” เกณฑ์นี้ให้ระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งมักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับหู คอ จมูก หรือโรคเรื้อรังอื่น ๆ และความไม่ปรองดองในหมู่ญาติพี่น้อง

จากเกณฑ์ทั้ง 5 เกณฑ์ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการปรปักษ์แบบ เค่อ เฮ้ง ชง ผั่ว ไห่ ต่างก็มีอิทธิพลร้ายต่อดวงชาตาทั้งนั้น อย่างน้อยที่สุดก็อาจมีคดีความ  งานการหยุดชัก การลงทุนเสียหาย จิตใจไม่เป็นสุข ทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้าง ผิดหวังในความรัก หรืออาจจะหนักขึ้นถึงขั้นเลือดตกยางออก กระทั่งถึงแก่ชีวิต

นอกจากนี้เรื่องดังกล่าวนี้แล้วเรื่อง “ชื่อแซ่” ก็เกี่ยวกับการชงไท้ส่วยด้วยเช่นกัน เช่น ในปี “ยิ่มโง้ว”  ใน ค.ศ.  1942, 2002, 2062 เทพไท้ส่วยประจำปีมีนามว่า “ลู่หมิง (路明) ” หากมีใครแซ่ลู่ ()  หรือใครมีชื่อหมิง  ( แต้จิ๋วเรียกเม้ง)  หรือแม้แต่การพ้องรูปพ้องเสียง ก็ถือว่าเป็นชื่อแซ่ที่ “ชงไท้ส่วย” อีกเหมือนกัน เพราะถือว่าเป็นชื่อที่ออกเสียงพ้องกับนามของเทพไท้ส่วย

 ปีนักษัตรที่ชงกัน แต่ละคู่ (พิฆาต) กันคือปี ชวด ไม่ถูกกับ ปี มะเมีย  ปี ฉลู ไม่ถูกกับ ปี มะแม ปี ขาล ไม่ถูกกับ ปี วอก  ปี เถาะ ไม่ถูกกับ ปี ระกาปี มะโรง ไม่ถูกกับ ปี จอ ปีมะเส็ง ไม่ถูกกับ ปี กุน