Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

1932. 1992.2052年壬申太歲 劉旺大將軍

(๙)ขุนพลเหล่าอ๋วงไต่เจียงกุง (หลิววั่งต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปียิ่มซิน หรือปี พ.ศ.  2475, 2535. 2595

ขุนพลหลิววั่งเป็นคนสมัยราชวงศ์หมิง เมืองซานว่านเหว่ย  (ปัจจุบันคือเมืองหุนชุน มณฑลเหลียวหนิงต่อกับมณฑลจี๋หลิน)  เป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาดุจไม้บรรทัดเหล็ก  ชอบศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่าน  ต่อมาได้รับราชการเป็นหัวหน้าฝ่ายบันทึกจดหมายเหตุ   ขุนพลหลิววั่งได้ร่วมกับบุตรชายชื่อท่าซือทำสงครามต่อต้านการรุกรานของชาวตาต้าจนสุดความสามารถและที่สุดก็พลีชีพในสนามรบทั้งสองคน

ปีที่นับเป็นปียิ่มซิน ได้แก่ปี พ.ศ. 2475, 2535. 2595

คนเกิดปีวอกจะตกเกณฑ์                                       คัก剋

คนที่เกิดปีขาล ปีมะเส็งจะตกเกณฑ์  เฮ้ง 刑

คนเกิดปีขาลจะตกเกณฑ์                                       ชง  沖

คนที่เกิดปีมะเส็งจะตกเกณฑ์                               ผั่ว  破

คนเกิดปีกุนจะตกเกณฑ์                                        ไห่  害