Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

1921.1981.2041年辛酉太歲石政大將軍

(๕๘)ขุนพลเจี๊ยเจ็งไต่เจียงกุง(สือเจิ้งต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีซิงอิ้ว หรือปี พ.ศ.  2482, 2542, 2584

มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า จื๋อเจิ้งชิง ท่านเป็นชาวเหอหนันสมัยราชวงศ์หยวน (คศ.1279-1368)

มีนิสัยสัตย์ซื่อถือคุณธรรม อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันหมั่นเพียร ระมัดระวังรอบคอบ รับราชการด้านงานการศึกษา และตุลาการ พิพากษาอรรถคดีน้อยใหญ่ให้ได้รับความเป็นธรรม  ตัดสินความครั้งใดไม่เคยมีผิดพลาด โดยใช้คุณธรรม เมตตาธรรมเป็นหลัก ไม่กลัวเกรงผู้มีอิทธิพล  ครั้นเมื่อปีที่ประสบภัยแล้ง ท่านได้เปิดฉางเสบียงของหลวง นำข้าวออกแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้อดหยากหิวโหย นำทรัพย์สินออกมาซื้อยารักษาโรคให้กับชาวบ้าน ครั้งนั้นทำให้ชาวบ้านรอดการอดตายนับหมื่น

ปีที่นับเป็นปีซิงอิ้ว หรือปี พ.ศ.  2482, 2542, 2584

คนเกิดปีระกาจะตกเกณฑ์                     คัก剋

คนที่เกิดปีระกาจะตกเกณฑ์                 เฮ้ง 刑

คนเกิดปีเถาะจะตกเกณฑ์                      ชง  沖

คนที่เกิดปีชวดจะตกเกณฑ์                   ผั่ว  破

คนเกิดปีจอจะตกเกณฑ์                         ไห่  害