Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

1910.1970.2030年庚戌太歲兒秘大將軍

(๔๗)ขุนพลหยีไป่ไต่เจียงกุง(เอ๋อมี่ต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีแกสุก หรือปี พ.ศ.  2453, 2513, 2573

บางที่ชื่อก็เรียกเอ่อมี่ หรือ เอ๋อร์อี้ ฉายาตั้นเหวิน  ชาวเมืองหลอหยวน สมัยซ่ง (คศ. 960-1279)(ปัจจุบันคืออำเภอหลอหยวน มณฑลฮกเกี้ยน)  ท่านมาจากครอบครัวที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวย แต่ท่านกลับเป็นอดออมมัธยัส ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่โอ้อวด  มีจิตใจห้าวหาญฮึกเหิม รักษาคำสัตย์ยิ่งกว่าชีวิต พูดคำไหนเป็นคำนั้น เคยรับราชการที่เมืองชิวเชามณฑลแต้จิ๋ว  และเคยอาสาเข้าไปปกครองในอาณาเขตของชนกลุ่มน้อยหลายต่อหลายแห่ง โดยเข้าไปตัวคนเดียวไม่มีทหารติดตาม แต่ก็ด้วยความรู้จักขนบประเพณี และกฏเกณฑ์ของท้องถิ่น จนได้รับความเคารพเชื่อฟังจากชนกลุ่มน้อยเหล่านั้น และทำให้บ้านเมืองอยู่กับชนกลุ่มน้อยอย่างสามัคคีปรองดอง ไม่มีการก่อการกบฏเกิดขึ้นอีก

ปีที่นับเป็นปีแกสุก หรือปี พ.ศ.  2453, 2513, 2573

คนเกิดปีจอจะตกเกณฑ์                         คัก剋

คนที่เกิดปีฉลู ปีมะแมจะตกเกณฑ์      เฮ้ง 刑

คนเกิดปีมะโรงจะตกเกณฑ์ ชง  沖

คนที่เกิดปีมะแมจะตกเกณฑ์                ผั่ว  破

คนเกิดปีระกาจะตกเกณฑ์                     ไห่  害