ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

1906.1666.2026年丙午太歲文哲大將軍

(๔๓)ขุนพลบุ่งเตียกไต่เจียงกุง(เหวินเจ๋อต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีเปี้ยโง่ว หรือปี พ.ศ.  2449, 2509, 2569

ขุนพลเหรินเจ๋อมีนามรองว่าเหวินเจ๋อ เป็นชาวตงก่วน ในสมัยราชวงศ์หมิง (คศ. 1368-1644) บุคลิกของท่านเป็นคนสำรวมเรียบง่ายและซื่อสัตย์เปี่ยมด้วยคุณธรรม ในการทำงานท่านได้รับการเลื่อนยศตำแหน่งสม่ำเสมอ มีผลงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีมากมาย เคยเป็นราชทูตไปแคว้นอันหนัน(เวียดนามปัจจุบัน) ซึ่งอยู่ห่างไกลและทุรกันดาร  และปฏิเสธการรับสินบนจากทุกที่ นอกจากนี้ท่านยังปฏิรูประบบราชการและพิธีการทูต กำจัดการทุจริตคอรัปชั่น กำหลาบโจรภัย สร้างระบบการป้องกันภัยจากข้าศึกศัตรู ทำให้ปวงประชาอุ่นใจ เมื่อจักพรรดิ์องค์ใหม่ขึ้นครองราชย์ท่านเป็นขุนนางผู้กราบทูลถวายแบบแผนการปกครองที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม

ปีที่นับเป็นปีเปี้ยโง่ว หรือปี พ.ศ.  2449, 2509, 2569

คนเกิดปีมะเมียจะตกเกณฑ์                 คัก剋

คนที่เกิดปีมะเมียจะตกเกณฑ์               เฮ้ง 刑

คนเกิดปีชวดจะตกเกณฑ์                      ชง  沖

คนที่เกิดปีเถาะจะตกเกณฑ์                   ผั่ว  破

คนเกิดปีฉลูจะตกเกณฑ์                         ไห่  害